TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:

Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Phạm Thị Bông

Ngày 4/10/2018, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã đăng bài phản ánh vụ khiếu nại của gia đình bà Phạm Thị Bông. Từ đó đến nay, có rất nhiều văn bản, phiếu chuyển của các cơ quan ở Trung ương (Văn phòng Chủ tịch nước) và TP Hồ Chí Minh yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Bông…

Những nội dung chính đã phản ánh

Vì đất cho thuê đã nhận lại từ năm 1970, nhưng bị coi là đất cho thuê đến năm 1975, khiến gia đình cụ Bông khiếu nại liên tục; và Thanh tra Chính phủ đã có kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND quận 9 (nay là TP Thủ Đức) và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại của cụ Bông.

Nội dung khiếu nại: Cụ Phạm Thị Bông và chồng là cụ Hà Văn Nhuận cùng cụ Hà Văn Tô (anh cụ Nhuận) mua thửa đất số 132-133 ruộng lúa, tờ thứ 4, đo năm 1937, mua bán có vi chứng của Cơ quan hành chánh xã Long Bình ngày 28/8/1965. Ngày 28/10/1972, sao lục trích sao giải thửa cấp cho cụ Hà Văn Nhuận theo đơn trưng cầu, thửa đất số lô 132, tờ thứ 4, diện tích 2ha 33a 00ca.

Ngày 24/6/1970, chủ ruộng là cụ Tô và cụ Nhuận cùng 2 người thuê đất là ông Đỗ Văn Khương và ông Nguyễn Văn Tang lập “Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất”, có nội dung: “Theo khế ước hết năm 1970 là mãn hạn và hoàn trả lại ruộng đất cho chủ”; ông Khương và ông Tang đã vi chứng trước mặt Xã trưởng Ủy ban hành chính xã Long Bình là ông Huỳnh Văn Hương.

Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Phạm Thị Bông
“Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất” ngày 24/6/1970

Sau năm 1975, cụ Bông đưa đất trên vào tập đoàn. Khi tập đoàn giải thể, cụ Bông và cụ Nhuận có đơn xin lại ruộng đất. Các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo giải quyết: Văn bản số 947/GR-TTPG của Ban Quản lí ruộng đất TP Hồ Chí Minh ngàv 12/9/1987 gửi huyện Thủ Đức; Ban Tiếp công dân thành phố có Văn bản số 16243XTK-TP ngày 29/4/1994 gửi huyện Thủ Đức; Thanh tra Sở Địa chính có Văn bản số 1808/XL ngày 3/11/1997 gửi UBND quận 9.

Phường Long Bình ban hành 3 văn bản, 1 quyết định, trả lời lí do đất xóa tô chia theo chính sách đất đai, kết luận không giải quyết (Văn bản số 02/VC-UB ngày 23/2/1993, do ông Phạm Thái Công, Phó Chủ tịch UBND phường kí quy kết đất xóa tô; Văn bản số 95/1999/CV-UB do ông Nguyễn Thành Tuấn, Chủ tịch UBND phường kí quy kết đất xóa tô; Văn bản số 256/UBND ngày 12/12/1994, do ông Nguyễn Văn Quên, Chủ tịch UBND phường kí lí do đất chia theo chính sách đất đai; Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 của Chủ tịch Nguyễn Gia Hưng kí, lí do đất chia theo chính sách đất đai).

Không đồng ý với các kết luận và văn bản trên, cụ Bông tiếp tục khiếu nại.

Đất ruộng của gia đình cụ Bông quản lí, không phải đối tượng Nhà nước quản lí, thu hồi sau ngày 30/4/1975

Quyết định số 26l/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 của UBND phường Long Bình nêu (trích): “Phần đất cụ Bông yêu cầu giải quyết trả lại đất cho gia đình cụ có diện tích khoảng 18.144,0m2. Trước năm 1975 gia đình cụ Bông có cho các hộ nông dân thuê đất canh tác, không trực tiếp sử dụng”.

Tuy nhiên, tại “Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất” ngày 24/6/1970, có nội dung thể hiện: Chủ ruộng là cụ Tô và cụ Nhuận cùng 2 ông Khương và ông Tang cam kết: “Theo khế ước hết năm 1970 là mãn hạn và hoàn trả lại ruộng đất cho chủ”. Thực tế, khi khế ước năm 1970 mãn hạn, gia đình cụ Bông đã nhận lại đất và trực tiếp quản lí sử dụng, rồi mới đưa vào tập đoàn. Như vậy, kể từ sau năm 1970 đến ngày 30/4/1975, gia đình cụ Bông đã không có đất cho thuê. Thực tế này cho thấy, toàn bộ phần đất ruộng của gia đình cụ Bông tại “Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất” trên, không phải là đối tượng bị Nhà nước quản lí, thu hồi theo quy định về chính sách đất đai của Nhà nước sau ngày 30/4/1075.

Dấu hiệu làm sai lệch nguồn gốc, quá trình sử dụng đất

Từ những tình tiết trong hồ sơ vụ việc nói trên, cho thấy việc không giải quyết dứt điểm việc trả quyền sử dụng đất hợp pháp của cụ Bông, là thể hiện không xem xét đến thực tế sau năm 1970 đến năm 1975, đất gia đình cụ Bông có sử dụng liên tục, được chứng minh bằng “Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất” theo khế ước hết năm 1970 là mãn hạn và hoàn trả lại ruộng đất cho chủ; ông Khương và ông Tang đã vi chứng trước mặt Xã trưởng Ủy ban hành chính xã Long Bình Huỳnh Văn Hương ngày 24/6/1970; và sau đó gia đình cụ Bông nhận lại đất, sử dụng đất liên tục, có đóng ủng hộ cho Ban Kinh tài Thủ Đức (biên nhận số 413 ngày 5/10/1973). Đến sau năm 1975, gia đình cụ Bông góp đất vào hợp tác xã. Khi hợp tác xã tan rã, không trả đất cho gia đình cụ Bông mà còn ra những điều không có thật, làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc quá trình sử dụng đất, để coi đất gia đình cụ Bông đang sử dụng hợp pháp là đất thuộc diện xóa tô, là dấu hiệu thể hiện việc làm chưa đúng quy định của pháp luật về quản lí đất đai.

Trong khi, điểm a, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 64 năm 1993, đất của gia đình cụ Bông mua có giấy tờ hợp pháp, bà Hà Thị Nguyên (con gái cụ Bông) và chồng là ông Lê Thanh sử dụng 5.216m2 trong tổng diện tích 23.360m2; đất đang do gia đình cụ Bông sử dụng không vượt quá 30.000m2 (3ha). Mặt khác, việc lấy đất hợp pháp của gia đình cụ Bông để chia là vi phạm Điều 26 Luật Đất đai và Khoản 2 và 3 Điều 10, Nghị định số 64. Chưa hết, trong Quyết định số 261/QĐ-UBND nói trên, có nêu: “Xuyên suốt trong các văn bản, lấy đất hợp pháp của cụ Bông chia theo chính sách đất đai”. Vậy chính sách đất đai này theo văn bản cụ thể nào, do cơ quan nào ban hành? Có điều khoản nào của pháp luật quy định đất của gia đình cụ Bông có nguồn gốc rõ ràng nói trên là đất xóa tô?

Văn phòng Chủ tịch nước và nhiều cơ quan yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Nguyễn Thị Bông

Gia đình người cao tuổi là cụ Nguyễn Thị Bông đang buộc phải có đơn tố giác, phản ánh về việc giải quyết khiếu nại bằng sự “im lặng”. Trong khi, có rất nhiều văn bản chỉ đạo, phiếu chuyển từ Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan chức năng ở Trung ương và TP Hồ Chí Minh về giải quyết dứt điểm khiếu nại của cụ Bông. Cụ thể:

Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Phạm Thị Bông
Văn bản số: 61/VKSTC-V12 ngày 26/7/2022 về việc xử lí đơn của ông Lê Thanh của Viện KSND Tối cao, gửi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Một, Phiếu chuyển số 853 /PC-TTTP ngày 6/11/2020, của Thanh tra TP Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch UBND quận 9, có nội dung:

Thanh tra thành phố nhận được đơn đề ngày 19/10/2020 của ông Lê Thanh (con rể cụ Bông), cư trú tại 1016 Nguyễn Xiển, tổ 5, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, quận 9 (do Dịch vụ Bưu chính chuyển đến) với nội dung, khiếu nại UBND quận 9 không xem xét, giải quyết khiếu nại của ông đúng quy định của pháp luật.

Xét nội dung đơn và căn cứ kết quả trao đổi, làm việc với đại diện UBND quận 9 ngày 4/11/2020, Thanh tra thành phố chuyển đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND quận 9 để xem xét, trả lời công dân theo quy định và thông tin kết quả giải quyết cho Thanh tra thành phố. (Đính kèm bản chính đơn gửi đến Thanh tra thành phố ngày 22/10/2020 cùng các tài liệu đã gửi kèm theo đơn).

Hai, Phiếu chuyển đơn số 487/PCD-VP ngày 11/11/2020, của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hồ Chí Minh, gửi Thường trựcHĐND) quận 9, có nội dung:

Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chỉ Minh nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Thanh. Nội dung: “Khiếu nại Chủ tịch UBND quận 9 không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại ngày 4/2/2020 gửi UBND quận 9 khiếu nại không giải quyết yêu cầu xin công nhận 1.000m2đất ở đô thị không thu tiền sử dụng đất, mà không có lí do chính đáng.

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và thực hiện ý kiến của Ban Pháp chế HĐND TP, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP chuyển đơn thư trên đến Thường trực HĐND quận 9 giám sát vụ việc theo thẩm quyền, tổ chức tiếp dân và trả lời đơn cho ông Lê Thanh được biết; đồng thời, thông tin kết quả giải quyết sự việc cho Thường trực HĐND TP trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày vụ việc được giải quyết”.

Ba, Giấy báo số 18-GB/BNCTƯ ngày 26/1/2021, của Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh, gửi ông Lê Thanh, có nội dung: “Ngày 18/12/2020, ông có đơn gửi đến đồng chí Bí thư Thành ủy, với nội dung: Khiếu nại UBND quận 9 vi phạm pháp luật, không giải quyết khiếu nại của ông theo quy định của Luật Khiếu nại. Căn cứ quy định của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy đã có Công văn số 159-CV/BNCTƯ ngày 26/1/2020 chuyển đơn của ông đến UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết. Ban Nội chính Thành ủy báo tin và đề nghị ông liên hệ Ban Tiếp công dân thành phố (tại số 15 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3) để theo dõi kết quả giải quyết”.

Bốn, Văn bản số 99 /PC-ĐĐBQH về việc chuyển đơn của công dân ngày 14/2/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, gửi Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Theo đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh nhận được đơn của ông Lê Thanh, nội dung: Khiếu tố về hành vi vi phạm pháp luật, không ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, làm ảnh hường đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (nội dung trình bày cụ thể trong đơn).

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh chuyển đơn của ông Lê Thanh đến Chủ tịch UBND TP Thủ Đức xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và thông báo kết quả đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh (số 2Bis Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1).

Năm, Văn bản số 814/TCH-XLĐ về việc xử lí đơn, ngày 31/3/2022 của Ban Tiếp công dân TP Thủ Đức, gửi Thanh tra TP Thủ Đức, có nội dung: Ban Tiếp công dân TP Thủ Đức nhận đơn của ông Lê Thanh, nguồn đơn: Phiếu chuyển số 99/PC-ĐĐBQH ngày 14/2/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, sổ theo dõi: 1733 ngày 17/2/2022 của UBND TP Thủ Đức. Nội dung: Khiếu tố về hành vi vi phạm pháp luật không ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quyđịnh của Luật Khiếu nại, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và hợp pháp của công dân (nội dung theo đơn ghi ngày 8/12/2021). Thực hiện bút phê của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Ban Tiếp công dân TP Thủ Đức chuyển đơn của ông Lê Thanh đến Thanh tra TP Thủ Đức thụ lí. Kết quả giải quyết, đề nghị Thanh tra TP Thủ Đức phúc đáp đến ông Lê Thanh và thông tin đến Ban Tiếp công dân TP Thủ Đức để tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm đúng thời hạn quy định.

Sáu, Văn bản số 676/VPCTN-PL ngày 4/5/2022 về việc chuyển đơn thư của Văn phòng Chủ tịch nước gửi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, có nội dung: “Văn phòng Chủ tịch nước nhận được đơn của ông Lê Thanh, gửi đến Chủ tịch nước. Nội dung: Khiếu nại và tố cáo việc chính quyền và cơ quan chức năng vi phạm trong việc xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh về thủ tục liên quan đến đo đạc và hồ sơ pháp lí công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Sau khi xem xét, Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng chuyển đơn trên đến Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định, trả lời đương sự và thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước biết kết quả để báo cáo Chủ tịch nước.

Bảy, Văn bản số 61/VKSTC-V12 ngày 26/7/2022, về việc xử lí đơn của ông Lê Thanh của Viện KSND Tối cao, gửi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, có nội dung: Viện KSND Tối cao nhận đơn của ông Lê Thanh (đơn gửi Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí, do Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh chuyển đến). Nội dung: Khiếu nại việc UBND quận 9 (cũ) nay là TP Thủ Đức không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đối với việc của ông Thanh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi xem xét nội dung đơn, Viện KSND Tối cao nhận thấy: Đơn của ông Lê Thanh không thuộc thẩm quyền giải quyết. Theo quy định của pháp luật, Viện KSND Tối cao chuyển đơn của ông Lê Thanh đến Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, xử lí theo quy định.

Kiến nghị của người cao tuổi

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi, ông Lê Thanh, 70 tuổi, cho biết: “Tôi yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 của UBND phường Long Bình vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật và không có cơ sở để chia đất hợp pháp của gia đình cụ Bông cho người khác. Bởi lẽ: UBND phường Long Bình không đưa ra được văn bản nào quy định lấy đất hợp pháp của cụ Bôngđể đem chia theo chính sách đất đai qua các thời kì; và có cơ sở để coi là đất thuộc diện xóa tô.

UBND quận 9 ra Văn bản số 2785 ngày 30/10/2016, chỉ đạo phường Long Bình ra Quyết định số: 329/QĐ-UBND thu hồi hủy bỏ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 1/8/2016; và ban hành Văn bản số 836/PTrĐ-BTCD trả đơn không thụ lí đơn khiếu nại của tôi. Nay, chúng tôi yêu cầu được tổ chức đối thoại theo quy định của Điều 39 Luật Khiếu nại: “Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ...”. Đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại theo yêu cầu của người khiếu nại;và kết quả đối thoại để làm căn cứ giải quyết khiếu nại. Thế mà, thật bất công là nguyện vọng đúng pháp luật này của chúng tôi chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm”.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Ngày 11/8, Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh.
Thẩm phán bị tố sửa chữa, “thêm thắt” bản án

Thẩm phán bị tố sửa chữa, “thêm thắt” bản án

Hai bên thỏa thuận hoán đổi đất và bị đơn xây nhà trên đất hoán đổi. Tuy nhiên, việc hoán đổi sau đó bị hủy, song bị đơn trưng ra giấy cho nhà (kết quả giám định là giả) để không trả đất... Đáng nói hơn, thẩm phán phiên phúc thẩm (lần 2) đã bị nguyên đơn tố cáo: Cố ý sửa chữa, “thêm thắt” án văn...
Cần làm rõ tính pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì

Cần làm rõ tính pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì

Cho đến nay, thủ tục pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì và nhiều vấn đề liên quan khác đang bị người dân khiếu nại, tố cáo và kiến nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc làm rõ...
Cần thực hiện đúng luật trước khi tiến hành cưỡng chế

Cần thực hiện đúng luật trước khi tiến hành cưỡng chế

Ngày 27/7/2022, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà kí Quyết định số 4582/QĐ-UBND thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) chợ huyện Hưng Hà. Theo đó, gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, ở tổ dân phố Đãn Chàng 1, thị trấn Hưng Hà bị cưỡng chế thu hồi 926,8m2 đất. Tuy nhiên, theo bà Oanh, gia đình bà muốn chính quyền đối thoại làm rõ nội dung cưỡng chế, nếu cố tình cưỡng chế là sai luật, vì không đảm bảo công bằng, minh bạch,…
Gần 20 năm chưa thực hiện, dự án được tỉnh ưu đãi đang bị “biến tướng”

Gần 20 năm chưa thực hiện, dự án được tỉnh ưu đãi đang bị “biến tướng”

Đã gần 20 năm, kể từ khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp đất, cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Âu Cơ thực hiện Dự án Xây dựng phòng khám đa khoa chất lượng cao thị xã (nay là TP) Vĩnh Yên, đến nay, Dự án vẫn “nằm im trên giấy”. Thay vào đó, chủ đầu tư đã “xé nhỏ” đất cho các tổ chức, cá nhân thuê kiếm lời

Tin khác

Cần tôn trọng sự thật, giải quyết có tình, có lí, đúng pháp luật

Cần tôn trọng sự thật, giải quyết có tình, có lí, đúng pháp luật
Người khiếu nại cho rằng, Báo cáo số14/BC-ĐXM ngày 25/7/2022, do ông Phạm Đức Minh, Chánh Thanh tra TP Hưng Yên, Trưởng đoàn xác minh kí là thiếu khách quan,“bao che” sai phạm khi chưa tổ chức đối thoại với công dân, có dấu hiệu vi phạm Luật Khiếu nại năm 2011…

Cán bộ không trung thực, công quỹ “hao hụt”, xử lí không dứt điểm, xã viên khiếu kiện kéo dài

Cán bộ không trung thực, công quỹ “hao hụt”, xử lí không dứt điểm, xã viên khiếu kiện kéo dài
Theo kết quả kiểm toán, tính đến ngày 31/8/2020, tồn quỹ tiền mặt chuyển sang tháng 9/2020 của HTX Liên Hòa 3 là 3.454.379.500 đồng. Với khả năng tài chính như vậy, HTX hoàn toàn có thể thanh toán khoản hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 3 cho 110 thành viên, với số tiền là 1.766.600 đồng. Thay vì chi trả 14.600.000 đồng cho một thành viên như 2.500 thành viên đã nhận đợt 2, 110 thành viên nhận tiền đợt 3, ông Đào Văn Tạo, Giám đốc HTX quyết định chỉ chi trả hỗ trợ 8.000.000 đồng cho mỗi thành viên, với tổng số tiền là 996.800.000 đồng. Số tiền còn lại 769.800.000 đồng (6.600.000 đồng/1 thành viên) đang được ghi nhận trên sổ kế toán là nợ phải trả khi bàn giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kì mới. Không nhận được tiền, quyền lợi bị mất, các thành viên HTX liên tục đơn thư nhờ các cơ quan chức năng giải quyết...

Trạm trộn bê tông nhựa nóng không phép, đã bị cấm vẫn ngang nhiên hoạt động

Trạm trộn bê tông nhựa nóng không phép, đã bị cấm vẫn ngang nhiên hoạt động
Nhiều người cao tuổi ở xã Tri Phương, huyện Tràng Định phản ánh, ở xã Tri Phương có 1 trạm trộn bê tông không phép đóng trên đèo Bông Lau. Đặc biệt, dù đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở, yêu cầu dừng hoạt động, nhưng trạm bê tông trên vẫn ngang nhiên hoạt động...

Nhiều dấu hiệu làm trái ở Dự án Khu dân cư An Phú Sinh

Nhiều dấu hiệu làm trái ở  Dự án Khu dân cư An Phú Sinh
Chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh đặt cho Dự án với cái tên “mĩ miều” là Grand Park City (sau đây gọi tắt là Dự án), nhưng việc thực hiện có nhiều dấu hiệu làm trái: Đền bù giải phóng mặt bằng chưa xong đã rầm rộ mở bán, nhận đặt cọc của khách hàng;..

Khởi tố vụ án quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong

Khởi tố vụ án quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong
Ngày 7/8, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân đã ban hành văn bản số 264/TB-KQNT gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Ngang nhiên khai thác tài nguyên đất trái phép(!?)

Ngang nhiên khai thác tài nguyên đất trái phép(!?)
Mặc dù UBND xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy đã nhiều lần làm việc và lập biên bản vi phạm về khai thác đất trái phép tại khu 7, xã Sơn Thủy, nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên khai thác, thách thức dư luận...
Xem thêm
Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Ngày 11/8, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh.
Đâm chém kinh hoàng ở xã đảo Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn

Đâm chém kinh hoàng ở xã đảo Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn

15 giờ 39 phút ngày 29/7/2022, tại quán cafe Thiện Nhân ở thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra một vụ mưu sát chém người có tổ chức.
Khởi tố vụ án quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong

Khởi tố vụ án quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong

Ngày 7/8, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân đã phát hành văn bản số 264/TB-KQNT gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.
​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa). Nhưng nguyên đơn Công ty CP Thảo Trung lại có đơn gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị xem xét giám đốc thẩm vụ án trên
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Người có đơn kêu cứu là cụ Trần Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1932, ngụ Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Cụ Thanh là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm, cụ Thanh đề nghị xem xét lại Kháng nghị và Quyết định giám đốc thẩm có dấu hiệu oan khuất....
Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/7/2022, chồng tôi là ông Nguyễn Phương Tranh 74 tuổi, bị té ngã và đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Lạt cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bị gãy đốt sống lưng cần phẫu thuật. Do gia đình tôi ở tại TP Hồ Chí Minh nên xin được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiện chăm sóc.
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Trọng Hoà, sinh năm 1953, ngụ tại thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, con trai ông là Hoàng Trọng Vững bị một số người tại xã Phúc Trạch chặn đánh, phải cấp cứu ở Bệnh viện Xuân Sơn, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới.
Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

ông Phạm Bá Trường là người cao tuổi thuộc thôn Liên Minh, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiếu nại về vấn đề đất đai của gia đình ông sau 35 năm khai hoang, phục hóa, hình thành thửa đất có diện tích ổn định là trên 3.000m2. Tuy nhiên, mã
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online, về tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe vua hoạt động mạnh trên tuyến cao tốc Quốc lộ 3. Nhiều xe tự ý cơi nới thành thùng, phóng nhanh, vượt ẩu tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông …
Phiên bản di động