TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:

Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Phạm Thị Bông

Ngày 4/10/2018, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã đăng bài phản ánh vụ khiếu nại của gia đình bà Phạm Thị Bông. Từ đó đến nay, có rất nhiều văn bản, phiếu chuyển của các cơ quan ở Trung ương (Văn phòng Chủ tịch nước) và TP Hồ Chí Minh yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Bông…

Những nội dung chính đã phản ánh

Vì đất cho thuê đã nhận lại từ năm 1970, nhưng bị coi là đất cho thuê đến năm 1975, khiến gia đình cụ Bông khiếu nại liên tục; và Thanh tra Chính phủ đã có kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND quận 9 (nay là TP Thủ Đức) và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại của cụ Bông.

Nội dung khiếu nại: Cụ Phạm Thị Bông và chồng là cụ Hà Văn Nhuận cùng cụ Hà Văn Tô (anh cụ Nhuận) mua thửa đất số 132-133 ruộng lúa, tờ thứ 4, đo năm 1937, mua bán có vi chứng của Cơ quan hành chánh xã Long Bình ngày 28/8/1965. Ngày 28/10/1972, sao lục trích sao giải thửa cấp cho cụ Hà Văn Nhuận theo đơn trưng cầu, thửa đất số lô 132, tờ thứ 4, diện tích 2ha 33a 00ca.

Ngày 24/6/1970, chủ ruộng là cụ Tô và cụ Nhuận cùng 2 người thuê đất là ông Đỗ Văn Khương và ông Nguyễn Văn Tang lập “Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất”, có nội dung: “Theo khế ước hết năm 1970 là mãn hạn và hoàn trả lại ruộng đất cho chủ”; ông Khương và ông Tang đã vi chứng trước mặt Xã trưởng Ủy ban hành chính xã Long Bình là ông Huỳnh Văn Hương.

Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Phạm Thị Bông
“Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất” ngày 24/6/1970

Sau năm 1975, cụ Bông đưa đất trên vào tập đoàn. Khi tập đoàn giải thể, cụ Bông và cụ Nhuận có đơn xin lại ruộng đất. Các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo giải quyết: Văn bản số 947/GR-TTPG của Ban Quản lí ruộng đất TP Hồ Chí Minh ngàv 12/9/1987 gửi huyện Thủ Đức; Ban Tiếp công dân thành phố có Văn bản số 16243XTK-TP ngày 29/4/1994 gửi huyện Thủ Đức; Thanh tra Sở Địa chính có Văn bản số 1808/XL ngày 3/11/1997 gửi UBND quận 9.

Phường Long Bình ban hành 3 văn bản, 1 quyết định, trả lời lí do đất xóa tô chia theo chính sách đất đai, kết luận không giải quyết (Văn bản số 02/VC-UB ngày 23/2/1993, do ông Phạm Thái Công, Phó Chủ tịch UBND phường kí quy kết đất xóa tô; Văn bản số 95/1999/CV-UB do ông Nguyễn Thành Tuấn, Chủ tịch UBND phường kí quy kết đất xóa tô; Văn bản số 256/UBND ngày 12/12/1994, do ông Nguyễn Văn Quên, Chủ tịch UBND phường kí lí do đất chia theo chính sách đất đai; Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 của Chủ tịch Nguyễn Gia Hưng kí, lí do đất chia theo chính sách đất đai).

Không đồng ý với các kết luận và văn bản trên, cụ Bông tiếp tục khiếu nại.

Đất ruộng của gia đình cụ Bông quản lí, không phải đối tượng Nhà nước quản lí, thu hồi sau ngày 30/4/1975

Quyết định số 26l/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 của UBND phường Long Bình nêu (trích): “Phần đất cụ Bông yêu cầu giải quyết trả lại đất cho gia đình cụ có diện tích khoảng 18.144,0m2. Trước năm 1975 gia đình cụ Bông có cho các hộ nông dân thuê đất canh tác, không trực tiếp sử dụng”.

Tuy nhiên, tại “Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất” ngày 24/6/1970, có nội dung thể hiện: Chủ ruộng là cụ Tô và cụ Nhuận cùng 2 ông Khương và ông Tang cam kết: “Theo khế ước hết năm 1970 là mãn hạn và hoàn trả lại ruộng đất cho chủ”. Thực tế, khi khế ước năm 1970 mãn hạn, gia đình cụ Bông đã nhận lại đất và trực tiếp quản lí sử dụng, rồi mới đưa vào tập đoàn. Như vậy, kể từ sau năm 1970 đến ngày 30/4/1975, gia đình cụ Bông đã không có đất cho thuê. Thực tế này cho thấy, toàn bộ phần đất ruộng của gia đình cụ Bông tại “Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất” trên, không phải là đối tượng bị Nhà nước quản lí, thu hồi theo quy định về chính sách đất đai của Nhà nước sau ngày 30/4/1075.

Dấu hiệu làm sai lệch nguồn gốc, quá trình sử dụng đất

Từ những tình tiết trong hồ sơ vụ việc nói trên, cho thấy việc không giải quyết dứt điểm việc trả quyền sử dụng đất hợp pháp của cụ Bông, là thể hiện không xem xét đến thực tế sau năm 1970 đến năm 1975, đất gia đình cụ Bông có sử dụng liên tục, được chứng minh bằng “Tờ giao kết hoàn lại ruộng đất” theo khế ước hết năm 1970 là mãn hạn và hoàn trả lại ruộng đất cho chủ; ông Khương và ông Tang đã vi chứng trước mặt Xã trưởng Ủy ban hành chính xã Long Bình Huỳnh Văn Hương ngày 24/6/1970; và sau đó gia đình cụ Bông nhận lại đất, sử dụng đất liên tục, có đóng ủng hộ cho Ban Kinh tài Thủ Đức (biên nhận số 413 ngày 5/10/1973). Đến sau năm 1975, gia đình cụ Bông góp đất vào hợp tác xã. Khi hợp tác xã tan rã, không trả đất cho gia đình cụ Bông mà còn ra những điều không có thật, làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc quá trình sử dụng đất, để coi đất gia đình cụ Bông đang sử dụng hợp pháp là đất thuộc diện xóa tô, là dấu hiệu thể hiện việc làm chưa đúng quy định của pháp luật về quản lí đất đai.

Trong khi, điểm a, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 64 năm 1993, đất của gia đình cụ Bông mua có giấy tờ hợp pháp, bà Hà Thị Nguyên (con gái cụ Bông) và chồng là ông Lê Thanh sử dụng 5.216m2 trong tổng diện tích 23.360m2; đất đang do gia đình cụ Bông sử dụng không vượt quá 30.000m2 (3ha). Mặt khác, việc lấy đất hợp pháp của gia đình cụ Bông để chia là vi phạm Điều 26 Luật Đất đai và Khoản 2 và 3 Điều 10, Nghị định số 64. Chưa hết, trong Quyết định số 261/QĐ-UBND nói trên, có nêu: “Xuyên suốt trong các văn bản, lấy đất hợp pháp của cụ Bông chia theo chính sách đất đai”. Vậy chính sách đất đai này theo văn bản cụ thể nào, do cơ quan nào ban hành? Có điều khoản nào của pháp luật quy định đất của gia đình cụ Bông có nguồn gốc rõ ràng nói trên là đất xóa tô?

Văn phòng Chủ tịch nước và nhiều cơ quan yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Nguyễn Thị Bông

Gia đình người cao tuổi là cụ Nguyễn Thị Bông đang buộc phải có đơn tố giác, phản ánh về việc giải quyết khiếu nại bằng sự “im lặng”. Trong khi, có rất nhiều văn bản chỉ đạo, phiếu chuyển từ Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan chức năng ở Trung ương và TP Hồ Chí Minh về giải quyết dứt điểm khiếu nại của cụ Bông. Cụ thể:

Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình cụ Phạm Thị Bông
Văn bản số: 61/VKSTC-V12 ngày 26/7/2022 về việc xử lí đơn của ông Lê Thanh của Viện KSND Tối cao, gửi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Một, Phiếu chuyển số 853 /PC-TTTP ngày 6/11/2020, của Thanh tra TP Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch UBND quận 9, có nội dung:

Thanh tra thành phố nhận được đơn đề ngày 19/10/2020 của ông Lê Thanh (con rể cụ Bông), cư trú tại 1016 Nguyễn Xiển, tổ 5, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, quận 9 (do Dịch vụ Bưu chính chuyển đến) với nội dung, khiếu nại UBND quận 9 không xem xét, giải quyết khiếu nại của ông đúng quy định của pháp luật.

Xét nội dung đơn và căn cứ kết quả trao đổi, làm việc với đại diện UBND quận 9 ngày 4/11/2020, Thanh tra thành phố chuyển đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND quận 9 để xem xét, trả lời công dân theo quy định và thông tin kết quả giải quyết cho Thanh tra thành phố. (Đính kèm bản chính đơn gửi đến Thanh tra thành phố ngày 22/10/2020 cùng các tài liệu đã gửi kèm theo đơn).

Hai, Phiếu chuyển đơn số 487/PCD-VP ngày 11/11/2020, của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hồ Chí Minh, gửi Thường trựcHĐND) quận 9, có nội dung:

Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chỉ Minh nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Thanh. Nội dung: “Khiếu nại Chủ tịch UBND quận 9 không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại ngày 4/2/2020 gửi UBND quận 9 khiếu nại không giải quyết yêu cầu xin công nhận 1.000m2đất ở đô thị không thu tiền sử dụng đất, mà không có lí do chính đáng.

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và thực hiện ý kiến của Ban Pháp chế HĐND TP, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP chuyển đơn thư trên đến Thường trực HĐND quận 9 giám sát vụ việc theo thẩm quyền, tổ chức tiếp dân và trả lời đơn cho ông Lê Thanh được biết; đồng thời, thông tin kết quả giải quyết sự việc cho Thường trực HĐND TP trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày vụ việc được giải quyết”.

Ba, Giấy báo số 18-GB/BNCTƯ ngày 26/1/2021, của Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh, gửi ông Lê Thanh, có nội dung: “Ngày 18/12/2020, ông có đơn gửi đến đồng chí Bí thư Thành ủy, với nội dung: Khiếu nại UBND quận 9 vi phạm pháp luật, không giải quyết khiếu nại của ông theo quy định của Luật Khiếu nại. Căn cứ quy định của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy đã có Công văn số 159-CV/BNCTƯ ngày 26/1/2020 chuyển đơn của ông đến UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết. Ban Nội chính Thành ủy báo tin và đề nghị ông liên hệ Ban Tiếp công dân thành phố (tại số 15 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3) để theo dõi kết quả giải quyết”.

Bốn, Văn bản số 99 /PC-ĐĐBQH về việc chuyển đơn của công dân ngày 14/2/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, gửi Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Theo đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh nhận được đơn của ông Lê Thanh, nội dung: Khiếu tố về hành vi vi phạm pháp luật, không ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, làm ảnh hường đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (nội dung trình bày cụ thể trong đơn).

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh chuyển đơn của ông Lê Thanh đến Chủ tịch UBND TP Thủ Đức xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và thông báo kết quả đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh (số 2Bis Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1).

Năm, Văn bản số 814/TCH-XLĐ về việc xử lí đơn, ngày 31/3/2022 của Ban Tiếp công dân TP Thủ Đức, gửi Thanh tra TP Thủ Đức, có nội dung: Ban Tiếp công dân TP Thủ Đức nhận đơn của ông Lê Thanh, nguồn đơn: Phiếu chuyển số 99/PC-ĐĐBQH ngày 14/2/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, sổ theo dõi: 1733 ngày 17/2/2022 của UBND TP Thủ Đức. Nội dung: Khiếu tố về hành vi vi phạm pháp luật không ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quyđịnh của Luật Khiếu nại, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và hợp pháp của công dân (nội dung theo đơn ghi ngày 8/12/2021). Thực hiện bút phê của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Ban Tiếp công dân TP Thủ Đức chuyển đơn của ông Lê Thanh đến Thanh tra TP Thủ Đức thụ lí. Kết quả giải quyết, đề nghị Thanh tra TP Thủ Đức phúc đáp đến ông Lê Thanh và thông tin đến Ban Tiếp công dân TP Thủ Đức để tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm đúng thời hạn quy định.

Sáu, Văn bản số 676/VPCTN-PL ngày 4/5/2022 về việc chuyển đơn thư của Văn phòng Chủ tịch nước gửi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, có nội dung: “Văn phòng Chủ tịch nước nhận được đơn của ông Lê Thanh, gửi đến Chủ tịch nước. Nội dung: Khiếu nại và tố cáo việc chính quyền và cơ quan chức năng vi phạm trong việc xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh về thủ tục liên quan đến đo đạc và hồ sơ pháp lí công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Sau khi xem xét, Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng chuyển đơn trên đến Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định, trả lời đương sự và thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước biết kết quả để báo cáo Chủ tịch nước.

Bảy, Văn bản số 61/VKSTC-V12 ngày 26/7/2022, về việc xử lí đơn của ông Lê Thanh của Viện KSND Tối cao, gửi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, có nội dung: Viện KSND Tối cao nhận đơn của ông Lê Thanh (đơn gửi Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí, do Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh chuyển đến). Nội dung: Khiếu nại việc UBND quận 9 (cũ) nay là TP Thủ Đức không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đối với việc của ông Thanh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi xem xét nội dung đơn, Viện KSND Tối cao nhận thấy: Đơn của ông Lê Thanh không thuộc thẩm quyền giải quyết. Theo quy định của pháp luật, Viện KSND Tối cao chuyển đơn của ông Lê Thanh đến Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, xử lí theo quy định.

Kiến nghị của người cao tuổi

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi, ông Lê Thanh, 70 tuổi, cho biết: “Tôi yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 của UBND phường Long Bình vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật và không có cơ sở để chia đất hợp pháp của gia đình cụ Bông cho người khác. Bởi lẽ: UBND phường Long Bình không đưa ra được văn bản nào quy định lấy đất hợp pháp của cụ Bôngđể đem chia theo chính sách đất đai qua các thời kì; và có cơ sở để coi là đất thuộc diện xóa tô.

UBND quận 9 ra Văn bản số 2785 ngày 30/10/2016, chỉ đạo phường Long Bình ra Quyết định số: 329/QĐ-UBND thu hồi hủy bỏ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 1/8/2016; và ban hành Văn bản số 836/PTrĐ-BTCD trả đơn không thụ lí đơn khiếu nại của tôi. Nay, chúng tôi yêu cầu được tổ chức đối thoại theo quy định của Điều 39 Luật Khiếu nại: “Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ...”. Đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại theo yêu cầu của người khiếu nại;và kết quả đối thoại để làm căn cứ giải quyết khiếu nại. Thế mà, thật bất công là nguyện vọng đúng pháp luật này của chúng tôi chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm”.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.
Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi

Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi

Phản ánh tới Tạp chí Người cao tuổi, ông Nguyễn Duy Thọ, 66 tuổi, ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cần vào cuộc xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới và Dự án chợ khu đô thị mới ngã ba Cò Nòi...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng

Ông Nguyễn Đình Đá, 79 tuổi, đại diện uỷ quyền của Công ty TNHH Cẩm Thạch (Giấy ủy quyền ngày 6/5/2024) có đơn kiến nghị việc UBND tỉnh Lào Cai kí hợp đồng cho thuê đất kinh doanh thương mại, nhưng khi Công ty đang thi công, UBND tỉnh lại đơn phương chấm dứt thực hiện, cho đến nay Công ty chưa đền bù thỏa đáng…

Tin khác

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
13.000m2 đất ở phường Linh Trung do vợ chồng cụ Nguyễn Văn Sanh (1935 - 2001), cụ Nguyễn Thị Tốt, 90 tuổi khai phá từ năm 1970, và sau đó 2 cụ cùng 7 người con tạo dựng nhà ở, vật kiến trúc, hoa màu quản lí sử dụng, không có tranh chấp.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá
Cho dù đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá, nhưng hơn 4 năm qua, gia đình cụ Nguyễn Tiến Lên, 82 tuổi (cụ Lên ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Hòa, con trai làm đại diện) ở TP Nam Định vẫn không được đơn vị có tài sản đấu giá là Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Mỹ Lộc bàn giao tài sản. Gia đình đề nghị UBND huyện Mỹ Lộc, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân…

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!
Đó là nội dung thể hiện trong Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Tâm, 78 tuổi, ngụ đường Phú Định, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Bà Tâm có con gái tên Lê Thị Tuyết Vân, vợ và là người kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của nguyên đơn Diệp Thanh Tùng, mất ngày 18/12/2020; và là người giám hộ của cháu Diệp Lê Thảo Chinh, đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án “tranh chấp mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. Vụ án được TAND huyện Bình Chánh xét xử (Bản án số 22/2024/DS-ST ngày 16/1/2024) lộ rõ nhiều bất thường…

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm
Không đồng tình với Bản ánh hành chính phúc thẩm số 396/2023/HC-PT ngày 6/6/2023 của TAND Cấp cao tại Hà Nội và Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2022/DS-ST ngày 22/9/2022 của TAND tỉnh Lạng Sơn về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”, gia đình ông Hoàng Ngọc Quang, 68 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có đơn gửi TAND Tối cao đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm...

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi
Ông Nguyễn Đức Minh, 70 tuổi, Trưởng Ban quản trị Toà nhà chung cư CT5C, Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lí việc bị chủ căn hộ 2501 Toà nhà chung cư CT5C có hành vi hành hung, cố ý gây thương tích...

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”
Luật sư Mai Lưu Phúc, Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH HQC tại TP Hồ Chí Minh, người bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Kim Ngọc cho rằng: “Có cơ sở để cho rằng hành vi của bị cáo Ngọc không thỏa mãn mặt chủ quan và khách quan của tội “cưỡng đoạt tài sản”…

Câu chuyện buồn của người thương binh già

Câu chuyện buồn của người thương binh già
Trong căn nhà giản dị tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, ông Nguyễn Quý Khiêm, 76 tuổi, thương binh hạng 2/4, ngồi trầm ngâm nhìn ra khu vườn nhỏ.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.
Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Con “voi” đã chui “lọt” lỗ kim!

Con “voi” đã chui “lọt” lỗ kim!
Việc xây hàng rào thể hiện dấu hiệu chiếm đất trong khuôn viên trường mầm non, không được giải quyết, mà ngược lại người tố giác là bảo vệ nhà trường lại bị coi là có lấn chiếm nhà, đất của nhà trường. Việc con “voi” đã chui “lọt” lỗ kim đã 28 năm, nay gia đình người tố giác tiếp tục phản ánh, trông chờ được giải quyết theo quy định…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Nguyễn Gia Mai, 72 tuổi, ở khu vực đường Tên Lửa nối dài (kèm theo hồ sơ) phản ánh việc xây dựng Trường THCS Bình Trị Đông B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu không đúng vị trí phê duyệt ban đầu, trái quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng.

Người cao tuổi đề nghị xem xét lại quyết định theo thủ tục đặc biệt

Người cao tuổi đề nghị xem xét lại quyết định theo thủ tục đặc biệt
Khoản 1, Điều 385 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, đương sự đã không thể biết được khi ra quyết định đó”. Căn cứ vào quy định trên, đương sự là người cao tuổi có đơn đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao theo thủ tục đặc biệt, vì có nhiều tình tiết mới, được thể hiện ở vụ án dân sự dưới đây...

TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái: Cần xem xét quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi

TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái: Cần xem xét quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi
Bức xúc quyền và lợi ích hợp pháp chưa được giải quyết dứt điểm nhưng UBND TP Yên Bái vẫn ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, thu hồi đất làm dự án Khu đô thị mới, nên nhiều người dân (trong đó có nhiều người cao tuổi) sinh sống tại phường Đồng Tâm và phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã làm đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của ông Đặng Ngọc Phi, 61 tuổi và vợ là bà Phan Hòa Băng Tuyền, 60 tuổi (kèm theo hồ sơ) ở ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo đó đơn của ông Phi và bà Tuyền cho biết:

Người cao tuổi có đơn kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xem xét, bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Người cao tuổi có đơn kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xem xét, bảo vệ quyền lợi hợp pháp
Ông Tăng Bửu, 68 tuổi, ở số 1, ấp khu 4, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có đơn gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và tỉnh Sóc Trăng về dấu hiệu sai phạm của bà Bùi Thị Đẹp, nguyên Chánh án TAND huyện Mỹ Xuyên…
Xem thêm
Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.
TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của ông Đặng Ngọc Phi, 61 tuổi và vợ là bà Phan Hòa Băng Tuyền, 60 tuổi (kèm theo hồ sơ) ở ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo đó đơn của ông Phi và bà Tuyền cho biết:
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động