TP Hồ Chí Minh:

Hơn một năm chưa giải quyết khiếu nại, chính quyền TP Thủ Đức làm trái pháp luật

Theo quy định của Luật Khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lí; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lí. Tuy nhiên, vụ khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vàng, đến nay đã hơn một năm, mà UBND TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh vẫn chưa có hồi âm, gây bức xúc trong dư luận…
Hơn một năm chưa giải quyết khiếu nại, chính quyền TP Thủ Đức làm trái pháp luật
Phiếu chuyển của Ban Tiếp dân TP.Thủ Đức

Hồ sơ vụ việc cho thấy: Từ năm 1975 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Vàng, ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức) trực tiếp quản lí, sử dụng phần đất diện tích 1.429,1m2, thuộc thửa số 42, tờ bản đồ số 60 tại phường Long Thạnh Mỹ và không tranh chấp với ai. Năm 2018, ông Vàng được biết, phần đất của gia đình thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và công viên Phước Thiện, nên ông liên hệ với UBND phường Long Thanh Mỹ để hỏi rõ sự tình, thì được cán bộ nói phải đo vẽ xác định chính xác vị trí khu đất, sau đó liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận 9, để lập hồ sơ bồi thường theo quy định. Gia đình ông Vàng đã kí hợp đồng với Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Đo đạc Phúc Lộc Phát, lập bản đồ vị trí số CN 054/HĐDV/201 ngày 16/11/2018.

Đến ngày 18/2/2019, Ban BTGPMB quận 9, cùng UBND phường Long Thạnh Mỹ, Ban điều hành khu phố Long Hòa và gia đình ông Vàng tiến hành kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản, hoa màu của gia đình, ghi nhận đất do ông Nguyễn Văn Vàng khai hoang, sử dụng từ năm 1975 cho đến nay: Diện tích đang sử dụng 1.483,1m2; diện tích thu hồi theo quyết định 1.483,1m2.

Ngày 14/2/2020, UBND quận 9 ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND, thu hồi 1.429,8m2 đất của hộ ông Nguyễn Văn Vàng sử dụng, thuộc một phần thửa số 42, tờ bản đồ số 60 (tài liệu năm 2003) tương ứng thuộc rạch (phần rạch có hiện trạng thực tế là ruộng), tờ bản đồ 11 (tài liệu 02/CT-UB) tại phường Long Thạnh Mỹ. Lí do thu hồi đất, để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư và công viên Phước Thiện tại phường Long Bình và phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Trong khi gia đình ông Vàng đang chờ Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thì bất ngờ ngày 5/5/2020, UBND quận 9 lại ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND, có nội dung điều chỉnh Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 thành: Thu hồi 86,7m2 đất của hộ ông Nguyễn Văn Vàng sử dụng thuộc một phần thửa số 42, tờ bản đồ số 60 (theo Tài liệu năm 2003) tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, để thực hiện Dự án khu dân cư và công viên Phước Thiện. Lí do, phần đất 86,7m2 đủ điều kiện thu hồi đất, còn phần đất diện tích 1.343,1m2 có nguồn gốc đất rạch, do Nhà nước quản lí, UBND quận 9 đang xin ý kiến Sở Giao thông Vận tải thành phố. Ông Vàng không đồng ý nội dung Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 5/5/2020 của UBND quận 9, vì:

1- Đây là quyết định mang tính áp đặt, không phù hợp thực tế, vi phạm trình tự, thủ tục thu hồi đất, vì trước khi ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định điều chỉnh, UBND quận 9 đều không gặp gỡ, trao đổi; không thông báo cho gia đình ông Vàng biết theo quy định của Luật Đất đai.

2- Phần đất diện tích 1.429,8m2 do gia đình trực tiếp quản lí, sử dụng, là đất trồng lúa, không tranh chấp, phù hợp với xác nhận tại Báo cáo số 362/UBND ngày 22/8/2019 của UBND phường Long Thạnh Mỹ, gửi Ban BTGPMB quận 9, có ghi rõ: Tài liệu năm 2003: thuộc một phần thửa số 42 (diện tích 1.429,8m2), tờ bản đồ số 60, loại đất LUC (đất lúa) ghi tên Nguyễn Văn Vàng và rạch (diện tích 53,3m2), tờ bản đồ số 60, do Nhà nước quản lí. Do đó, việc UBND quận 9 xác định thu hồi 86,7m2 do hộ ông Vàng sử dụng thuộc một phần thửa số 42, tờ bản đồ số 60 (tài liệu năm 2003), là không có căn cứ, làm thiệt hại nghiêm trọng quyền và lợi ích của gia đình ông.

3- UBND quận 9 cho rằng, phần đất diện tích 1.343,1m2 có nguồn gốc đất rạch do Nhà nước quản lí là không có cơ sở, không phù hợp với thực tế. UBND quận 9 đã phủ nhận nội dung Báo cáo số 362/UBND của UBND phường Long Thạnh Mỹ, Biên bản kiểm kê đất đai của Ban BTGPMB quận 9; bác bỏ cả Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND quận 9.

4- UBND quận 9 đang xin ý kiến của Sở Giao thông Vận tải, thì tại sao lại vội vã ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND, điều chỉnh diện tích từ 1.429,8m2 xuống còn 86,7m2, nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư công khai lấn chiếm đất của gia đình để thi công, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất.

Quá bức xúc, ông Vàng làm đơn khiếu nại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 5/5/2020 của UBND quận 9, có nội dung không phù hợp với thực tế, không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng quyền và lợi ích của người dân. Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 17/12/2020, UBND quận 9 có Thông báo số 701/TB-UBND, về việc thụ lí khiếu nại lần đầu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn một năm (kể từ khi quận 9 sáp nhập thành thành phố Thủ Đức), ông Vàng nhiều lần đến Ban Tiếp dân quận 9 (cũ) và Ban Tiếp công dân TP Thủ Đức, để hỏi thăm về tiến độ giải quyết đơn khiếu nại, thì được trả lời là đang chờ kết quả giải quyết, đề nghị của cơ quan chức năng. Được biết, trước đây, ngày 31/5/2021, Ban Tiếp Công dân TP Thủ Đức có Công văn số 822/ CD-XLĐ, chuyển đơn của ông Vàng đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thủ Đức, cùng Chánh Thanh tra TP Thủ Đức, để tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Thủ Đức giải quyết theo quy định, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm và không biết phải chờ đợi đến bao giờ (!?) Như vậy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chưa thực hiện nghiêm túc Điều 6, Điều 28 và Điều 31 Luật Khiếu nại, gây phiền hà, cản trở công dân thực hiện quyền khiếu nại, cần được làm rõ và công khai cho người dân được biết.

Hơn một năm chưa giải quyết khiếu nại, chính quyền TP Thủ Đức làm trái pháp luật
Công văn số 176 của Ban Tiếp công dân TP.Thủ Đức gửi Thanh tra TP.Thủ Đức
Hơn một năm chưa giải quyết khiếu nại, chính quyền TP Thủ Đức làm trái pháp luật
Công văn 1776 của Ban Tiếp Công dân TP.Hồ Chí Minh gửi Phòng TN&MT TP.Thủ Đức

Trước tình hình vụ việc kéo dài triền miên, ông Vàng làm Đơn khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đề nghị xem xét giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền, được quy định tại Điều 33 Luật Khiếu nại, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất. Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại lần 2, ngày 25/3/2022, Ban Tiếp công dân thành phố chuyển vụ việc đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, để tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố giải quyết. Dư luận người dân tin tưởng với sự vào cuộc tích cực của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, vụ việc sẽ được giải quyết dứt điểm.

Kháng nghị vụ án có phù hợp và đúng bản chất vụ việc? Kháng nghị vụ án có phù hợp và đúng bản chất vụ việc?

Trong khi Công ty Kim Oanh vi phạm nghĩa vụ thanh toán và được hưởng lợi ích, thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển ...

Minh Ngô

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

“Gà cùng một mẹ chớ hoài đá… nhau”

“Gà cùng một mẹ chớ hoài đá… nhau”

Là anh em ruột một nhà, từng đồng cam cộng khổ những ngày thiếu niên nghèo khó. Thế nhưng, chỉ vì chút lợi ích nhỏ, mà người anh sẵn sàng bỏ qua tình cảm ruột thịt, “chiếm đoạt” đi mảnh đất của em gái mình. Dù cho người mẹ già sinh thành đã nhiều lần khuyên răn nhưng không được. Cực chẳng đã, người mẹ và em gái đành phải nhờ cậy pháp luật can thiệp.
Viết tiếp bài “Có dấu hiệu kê biên tài sản trái luật!” ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ: “Cần nhanh chóng hủy bỏ kê biên”

Viết tiếp bài “Có dấu hiệu kê biên tài sản trái luật!” ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ: “Cần nhanh chóng hủy bỏ kê biên”

Đây là nguyện vọng của bà Trác Thị Kim Phượng, đại diện theo ủy quyền (số chứng thực 176, quyển số 01-SCT/CK, ĐC, lập tại Văn phòng Công chứng Cửu Long TP Cần Thơ, ngày 15/3/2019) của chị Huỳnh Bảo Trân (con gái bà Phượng), cùng thường trú ở 4C, hẻm 9, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Có nhiều tình tiết để xem xét giám đốc thẩm

Có nhiều tình tiết để xem xét giám đốc thẩm

Ông Nguyễn Công Tấn và bà Phan Thị Bế ở số 79, đường Lý Thường Kiệt, khóm 4, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, bị đơn trong vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, có “Đơn gửi Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 27/2019/DS-PT ngày 22/2/2019 của TAND tỉnh Cà Mau. Lý do: Có nhiều tình tiết để được cấp trên xem xét giám đốc thẩm.
Những "bất thường" trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa (Bài 1)

Những "bất thường" trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa (Bài 1)

Dân không chỉ khiếu kiện vì họ cho quyền lợi của họ bị “tước đoạt” (bồi thường 0 đồng) mà bởi nếu cánh rừng trên họ bán cho một nữ “đại gia” thì “đại gia” lại được đền bù với giá mà có mơ họ cũng không ngờ tới …
Người dân khốn khổ vì sống chung với ô nhiễm, mất an toàn giao thông

Người dân khốn khổ vì sống chung với ô nhiễm, mất an toàn giao thông

Ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông chính là những hệ lụy khi người dân thôn Khe Sím, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả phải gánh chịu khi sống chung bên đường vận tải chuyên dụng của ngành than và đường dân sinh. Trong đó, có Công ty than Dương Huy và Công ty Than Quang Hanh.

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại
Ngày 21/4/2022, Tạo chí Ngày mới online đăng bài viết phản ánh: Ông Phan Văn Thành, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me (HTX Gò Me) có đơn khiếu nại Kết luận thanh tra số 2519/KL-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai (Kết luận số 2519), yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết nhiều nội dung. Và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại (Văn bản số 4801/UBND-TCD ngày 17/5/2022, “V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn khiếu nại của HTX Gò Me”, của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai).

Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Xe vi phạm về tải trọng bùng phát trở lại.

Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Xe vi phạm về tải trọng bùng phát trở lại.
Thời gian gần đây, từng đoàn xe tải trọng lớn, chở quá tải, có dấu hiệu cơi nới kích thước chiều cao thành thùng, trở đầy “có ngọn”, che chắn sơ sài chạy tung tăng các tuyến đường giao thông của thị trấn Thanh Thủy nhưng không bị cơ quan chức năng ngăn chặn xử lý, gây bức xúc trong dư luận…,

Đại gia Lê Ân yêu cầu cấp sổ đỏ theo quyết định của bản án hành chính có hiệu lực pháp luật từ năm 2015

Đại gia Lê Ân yêu cầu cấp sổ đỏ theo quyết định của bản án hành chính có hiệu lực pháp luật từ năm 2015
Ngày 9/5/2022, ông Lê Ân đại diện Hội đồng tự xử lý thanh lý và giải thể pháp nhân Ngân hàng TMCP Vũng Tàu (VCSB) có “Đơn kiến nghị” gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT), về việc đơn của Hội đồng thanh lý VCSB ngày 10/8/2020, yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho VCSB, nhưng đến nay hơn 2 năm vẫn chưa được giải quyết và cũng không cho biết lý do.

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Sao “quên” quyền lợi của ông Lương Trọng Yêm?
Tại Thông báo số 28/TB-UB ngày 9/4/2004, UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định năm 1989, năm hộ làm giấy trả toàn bộ 20.560m2 đất cho bà Đặng Thị Nhàng và ông Lương Trọng Yêm toàn quyền sử dụng, có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương. Nhưng cũng tại thông báo này, UBND TP. Hồ Chí Minh lại kết luận ông Yêm không có quyền sử dụng đất hợp pháp và “quên” việc bồi thường về thu hồi đất cho ông Yêm. Điều mâu thuẫn này dẫn đến khiếu nại kéo dài …

Bản án sơ thẩm chưa làm rõ nhiều tình tiết của vụ án

Bản án sơ thẩm chưa làm rõ nhiều tình tiết của vụ án
Ngày 29/4, TAND TP Thuận An xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo đó, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu bị phạt 3 năm tù. Gia đình bị hại cho rằng, bản án chưa công minh, nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ ...

Đại gia Lê Ân tiếp tục đề nghị ngăn chặn cấp sổ đỏ chiếm của dự án Làng du lịch Chí Linh

Đại gia Lê Ân tiếp tục đề nghị ngăn chặn cấp sổ đỏ chiếm của dự án Làng du lịch Chí Linh
Đại gia Lê Ân tiếp tục có đơn đề nghị UBNDTP. Vũng Tàu ngăn chặn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong dự án Làng du lịch Chí Linh. Bởi toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án Công ty TNHH Lê Hoàng đã đền bù giải tỏa hết diện tích để có đất sạch mới được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.
Xem thêm
TAND TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương: Mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” dẫn đến hậu quả chết người

TAND TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương: Mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” dẫn đến hậu quả chết người

Sáng 25/5/2022 TAND TP Chí Linh đã mở phiên tòa xét xử đối với bị caó Nguyễn Văn Đăng, sinh năm 1995, ở khu dân cư Vĩnh Đại 2, phường Văn Đức, TP Chí Linh về tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến hậu quả chết người.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được xác định đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp, dẫn đến hậu quả 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được
Cần xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh, quả tải

Cần xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh, quả tải

Xe quá tải, quá khổ, chở hàng cồng kềnh hiện là mối lo chung của người tham gia giao thông, song sẽ là “hiểm họa” khi những phương tiện này lưu thông trên đường cao tốc. Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Ngày mới trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.
Cần làm rõ 3 người chết thương tâm trong vụ sạt lở đất ở Vĩnh Phúc

Cần làm rõ 3 người chết thương tâm trong vụ sạt lở đất ở Vĩnh Phúc

Khoảng 18 giờ, ngày 25/5/2022, một vụ sát lở đất khiến tường nhà bị sập xảy ra ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong tại chỗ trong tư thế co quắp.
Sao không xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng?

Sao không xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình ở phố cũ, phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vẫn có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nhưng không được xử lý dứt điểm. Nhiều người cao tuổi cho rằng, có dấu hiệu các công trình sai phạm trên có sự “tiếp tay”, thậm chí “bao che” của chính quyền sở tại….
Người dân bị “hành” khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Người dân bị “hành” khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Đất đai có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng ổn định từ hơn 30 năm. Thế nhưng, khi đăng kí xin cấp sổ đỏ, chủ đất liên tục bị gây khó đến bất ngờ(!?)
Cần áp dụng các biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để các “dự án ma”

Cần áp dụng các biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để các “dự án ma”

Mặc dù, một số địa phương hiện rất quyết liệt xử lý các “dự án ma”. Tuy nhiên, các dự án “ma” hiện vẫn còn “đất dụng võ”. Trong khi đó, biện pháp chế tài của cơ quan chức năng có thể chưa đủ mạnh, hữu hiệu cho “căn bệnh” nan y này, ông Hồ Minh Sơn, Viện trưởng Viện IRMIC chia sẻ.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Phiên bản di động