Xã Yên Phong (Thanh Hóa): Cố tình đấu thầu ngược... dẫn đến sai phạm gây thất thoát tiền ngân sách

Báo điện tử Ngày mới (Báo người cao tuổi) nhận được đơn phản ánh về  “gói thầu số 3, thi công xây dựng công trình + thiết bị (gồm chi phí hạng mục chung” công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Phượng Lai, xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), do UBND xã Yên Phong làm chủ đầu tư có dấu hiệu khuất tất, thiếu minh bạch. Trong báo cáo mở thầu cho thấy, một doanh nghiệp bỏ thầu mức cao chênh lệch tới 400 triệu đồng không trúng, trong khi một đơn vị khác chỉ bỏ mức quá  thấp chưa đầy 8 triệu đồng lại trúng thầu.

Để tìm hiểu và làm rõ nội dung đơn thư, ngày 10/2/2020, phóng viên (PV) Báo điện tử Ngày mới đã liên lạc và làm việc với ông Bùi Thanh Hải Chủ tịch UBND xã Yên Phong, đơn vị chủ đầu tư. Sau khi trao đổi với ông Hải về những vấn đề đơn thư nêu nhiều khuất tất và có đấu hiệu đánh giá sai hồ sơ dự thầu, đơn vị chấm thầu và chủ đầu tư không trung thực, bắt tay nhau để cho đơn vị chưa đủ năng lực và kinh nghiệm trúng thầu với giá quá thấp. Tuy nhiên, ông Bùi Thanh Hải, cho rằng những vấn đề trên không có căn cứ và việc bỏ thầu vừa qua là hoàn toàn trung thực khách quan, xã không làm sai. Sau khi đưa ra nhiều lý do bao biện, PV đề nghị tiếp cận hồ sơ của đơn vị trúng thầu thì ông Hải không xuất trình, không cho tiếp cận hồ sơ, rồi hẹn khất lần, để lẫn tránh sự vào cuộc của báo chí.

Xã Yên Phong (Thanh Hóa): Cố tình đấu thầu ngược... dẫn đến sai phạm gây thất thoát tiền ngân sách
Công sở UBND xã Yên Phong

Cùng ngày, PV làm việc với ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, qua trao đổi những nội dung đơn thư về gói thầu số 3 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật dân cư thôn Phượng Lai, do UBND xã Yên Phong làm chủ đầu tư có nhiều khuất tất, gây thất thoát ngân sách, gây nhiều dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Chủ đầu tư, đứng đầu là Chủ tịch Bùi Thanh Hải không cung cấp hồ sơ là việc làm cố tình bưng bít thông tin. Đây là việc làm hoàn toàn sai theo quy định của Luật Báo chí. Tại buổi làm việc, ông Lưu Vũ Lâm đã tiếp thu và chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra và nhanh chóng trả lời báo chí và các dư luận của quần chúng nhân dân.

Đến ngày 18/2/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Định đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND huyện về việc trả lời thông tin báo chí nêu. Căn cứ vào Công văn số 90/TCKH này những nội dung thông tin về việc khuất tất gói thầu số 3 đã được làm sáng tỏ. Trong nội dung báo cáo nêu rõ những sai phạm cụ thể: Chủ tịch UBND xã Yên Phong phê duyệt kế hoạch nhà thầu không đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không được thẩm định, nội dung phê duyệt không tuân thủ theo quy định tại các điều 43,35,36,37 của Luật Đấu thầu năm 2013. Cụ thể, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không nêu được nội dung kế hoạch lựa chọn đối với từng gói thầu như: Nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng. Nguyên nhân trên là do cán bộ công chức UBND xã Yên Phong - Thành viên Ban Quản lý xây dựng công trình hầu hết không có nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ về đấu thầu.

Xã Yên Phong (Thanh Hóa): Cố tình đấu thầu ngược... dẫn đến sai phạm gây thất thoát tiền ngân sách
Mặt bằng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Phượng Lai, xã Yên Phong.

Tiếp đó, ngày 8/1/2020, UBND xã Yên Phong đăng tải dự án lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án được đăng lúc 22 giờ 41 phút ngày 8/1/2020. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là ngày 17/12/2019 (theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND xã Yên Phong). Thời gian đăng tải đã vi phạm quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC ngày 8/9/2015 (Bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được được ban hành).

Trong thông báo mời thầu gói thầu số 3, với tổng gói là 3.801.918.000 đồng, thi công xây dựng công trình + thiết bị, đăng tải lúc 23 giờ 9 phút ngày 8/1/2020. Thời điểm mở thầu 7 giờ ngày 19/1/2020, số lượng nhà thầu gồm 3 đơn vị: Công ty TNHH xây lắp điện lực và xây dựng thủy lợi Thăng Bình, giá dự thầu sau giảm giá: 3.397.195.351,023 đồng; Công ty CP Việt Phương, giá dự thầu sau giảm giá: 3.650.499.278,0746 đồng; Công ty TNHH Phương Nam, giá dự thầu sau giảm giá: 3.794.361.165,6335 đồng. Thời điểm đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu 10 giờ ngày 5/2/2020 (Quyết định phê duyệt số 07/QĐ-UBND ngày 4/2/2020 của Chủ tịch UBND xã Yên Phong).

Qua đánh giá và chấm thầu của đơn vị tư vấn đối với 2 đơn vị không được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Xây lắp điện lực và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình đơn vị bỏ ít hơn gói thầu gần 400 triệu và đơn vị Công ty CP Việt Phương ít hơn 150 triệu nhưng không trúng thầu. Tuy nhiên đối với Công ty TNHH Phương Nam là đơn vị bỏ ít hơn chỉ 7,5 triệu đồng lại là đơn vị trúng thầu...?

Để đối chiếu các công trình xây dựng tương tự Theo Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định thì các hạng mục công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Phượng Lai bao gồm: Đường giao thông; rãnh thoát nước; công trình điện (trạm biến áp, đường 35 kv, đường 4 kv). Các công trình này yêu cầu đơn vị trúng thầu phải đảm bảo có các công trình tương đương để khẳng định về năng lực và kinh nghiệm mới đáp ứng đúng quy định.

Tuy nhiên Công ty Phương Nam đơn vị trúng thầu đã có 2 hợp đồng thể hiện trong hồ sơ trúng thầu thì có 1 hợp đồng được đánh giá là không đạt yêu cầu nhưng vẫn trúng thầu.

Hợp đồng thứ nhất giữa UBND xã Định Liên và Công ty TNHH Phương Nam về việc thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Bái Thủy, xã Định Liên, huyện Yên Định thì các hợp đồng tương tự bao gồm: Đường giao thông, rãnh thoát nước, cấp điện sinh hoạt (công trình hạ tầng cấp 4) đơn vị tư vấn đánh giá đây là hợp đồng tương tự phù hợp.

Nhưng, hợp đồng tương tự thứ hai giữa UBND xã Định Liên và Công ty TNHH Phương Nam về việc thi công xây dựng công trình: hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Lò Ngói, xã Định Liên. Các hạng mục của hợp đồng: Đường giao thông, rãnh thoát nước, kè ao thì đơn vị tư vấn đánh giá đây là hợp đồng tương tự không phù hợp vì hợp đồng này không có hạng mục điện. Do vậy, kết quả đánh giá Công ty TNHHP Phương Nam phải là “không đạt” yêu cầu về năng lực kinh nghiệm dẫn đến không đáp ứng hồ sơ mời thầu.Việc đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu đề nghị Công ty TNHH Phương Nam trúng thầu là không có căn cứ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng Tài chính- Kế hoạch báo cáo Chủ tịch UBND huyện Yên Định. Ngày 19/2/2020, UBND huyện Yên Định đã có Công văn số 349/UBND-TCKH gửi UBND xã Yên Phong với nội dung: Sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh việc thực hiện đấu thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Phượng Lai xã Yên Phong, UBND huyện đã giao cho Phòng Tài chính- Kế hoạch kiểm tra và đã có kết quả cụ thể.

Xã Yên Phong (Thanh Hóa): Cố tình đấu thầu ngược... dẫn đến sai phạm gây thất thoát tiền ngân sách
Văn bản kiểm tra của Phòng Tài chính- Kế hoạch báo cáo Chủ tịch UBND huyện Yên Định

Căn cứ vào kết quả trên, Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã có ý kiến chỉ đạo đối với UBND, Chủ tịch UBND xã Yên Phong như sau: Hủy gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình + thiết bị (gồm chi phí hạng mục chung) của công trình theo Khoản 1, Điều 17 Luật Đấu thầu năm 2013. Phạt vi phạm hợp đồng với các đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn thẩm định trong lựa chọn nhà thầu. Hợp đồng ủy thác quản lý dự án với Ban quản lý dự án đẩu tư xây dựng huyện Yên Định để quản lý dự án theo quy định. Thực hiện lại các bước triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành. Kiểm điểm tập thể cá nhân liêm quan đến việc tham mưu, quyết định việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn.

Xã Yên Phong (Thanh Hóa): Cố tình đấu thầu ngược... dẫn đến sai phạm gây thất thoát tiền ngân sách
Ngày 19/2/2020, căn cứ kết quả kiểm tra của Phòng Tài chính- Kế hoạch, ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định ra công văn yêu cầu xã Yên Phong hủy gói thầu số 3

Điều đáng nói ở đây là ngày 10/2/2020 khi phóng viên báo Ngày mới online về làm việc với chủ đầu tư về những khuất tất khi có đơn thư công dân trong thực hiện đấu thầu gói thầu số 3, tại thôn Phượng Lai thì ông Bùi Thanh Hải một mực khẳng định làm không sai và hoàn toàn minh bạch. Ông Hải đã không phối hợp cung cấp thông tin và hồ sơ cho báo chí, việc làm này đã cho thấy sự che dấu những khuất tất giữa chủ đầu tư và một nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiêm có mức bỏ thầu thấp nhất lại trúng thầu...?. Tuy nhiên khi có sự vào cuộc của báo chí thì sự việc được phơi bày và đến ngày 14/2/2020, ông Bùi Thanh Hải đã ra Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3; Thi công xây dựng công trình+ thiết bị (gồm chi phí hạng mục chung), công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Phượng Lai.

Xã Yên Phong (Thanh Hóa): Cố tình đấu thầu ngược... dẫn đến sai phạm gây thất thoát tiền ngân sách
Ngày 14/2/2020, ông Bùi Thanh Hải ký quyết định hủy gói thầu số 3

Điều kỳ lạ của ông Bùi Thanh Hải là ngày 10/2/2020, ông Hải khẳng định làm đúng thì ngày 14/2/2020, ông Hải lại ra quyết định hủy gói thầu. Trong khi UBND huyện Yên Định chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra mới phát hiện sai phạm và ngày 19/2/2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Định Lưu Vũ Lâm mới có Công văn số 394/UBND-TCKH chỉ đạo hủy gói thầu số 3 thì ông Hải đã làm trước đó. Phải chăng ông Hải đang “biến hóa” gói thầu số 3 buộc UBND huyện Yên Định phải chạy theo?!.

Đề nghị UBND huyện Yên Định xử lý nghiêm, đúng quy định những tập thể, cá nhân thuộc xã Yên Phong có liên quan đến sai phạm trên.

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?

Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?

Tại Bình Dương, Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) được biết đến là một doanh nghiệp doanh nghiệp bất động sản lớn, nhưng cũng đầy tai tiếng. Điển hình như việc huy động vốn trái phép, sai phạm tại dự án KCN Hoà Lân, KCN Phú Tân... Tuy nhiên những vi phạm này cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm?
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông Nguyễn Đình Thư nhiều có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm…
Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

LTS: Tạp chí Người cao tuổi số 50 (2684) ngày 9/6/2020, số 51 (2685) ngày 10/6/2020 và Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 4/6/2020, ngày 5/6/2020 đăng 2 kì bài: “Vụ Housing Group kêu cứu: Các cơ quan chức năng áp dụng sai pháp luật, khiến doanh nghiệp điêu đứng”, phản ánh nội dung kêu cứu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời phân tích việc áp dụng không đúng pháp luật của các cơ quan chức năng, khiến doanh nghiệp điêu đứng. Sau khi bài viết phát hành đến nay, các cơ quan liên quan không hề có phản ứng. Ngày 16/11/2020, chúng tôi nhận được Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, nguyên Tổng Giám đốc Housing Group cho rằng, bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, không có căn cứ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi giành quyền phản biện với ông Lê Sáu, dựa trên sự thật và các căn cứ của pháp luật…
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng (LMLM) cho một số hộ nghèo tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của Chính phủ…
Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đăng phản ánh về sai phạm của xã Hưng Long và ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã trong quản lí đất đai và xây dựng…

Tin khác

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình
Vụ việc đã kéo quá dài, báo chí đã nhiều lần lên tiếng, nhưng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn viện dẫn nhiều lí do để chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân. Đó là trường hợp đối với bà Hồ Thị Từ Loan, 61 tuổi, ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Gần đây UBND TP Nha Trang tiếp tục ra Thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ cho bà Loan, vì còn vướng Quyết định (QĐ) 8226 ngày 28/11/2016 của UBND TP Nha Trang và QĐ198 ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?
Thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, thất thoát là chủ trương và quyết tâm của Đảng, Chính phủ. Các cơ quan chức năng phải thực hiện quyết liệt, thì công cuộc chống tham nhũng, thất thoát mới đi vào thực chất.

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?
Một vụ kiện, khá là đơn giản, nhưng 2 cấp tòa tại Lâm Đồng hết “câu giờ”, trả đơn đến đình chỉ, gọi lên gọi xuống rồi mới "xử”nhưng lại thiếu “xét"; khiến Viện KSND cùng cấp phải ra kháng nghị!

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?
Vụ tranh chấp đất đai giữa ông Trương Cơ và ông Huỳnh Lạc, ở xã, nay là phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh diễn ra đã gần 30 năm nay.

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi
Ông Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1933) trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội cho biết, gia đình ông bị thu hồi đất từ năm 1984 - 1985 để phục vụ mở đường Nguyễn Văn Cừ, tuy nhiên đến nay, đã gần 40 năm, gia đình ông vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng, khiến một người ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn ngày ngày lọ mọ đi tìm công lý.

Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?

Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?
Từ hơn một tháng trở lại đây, 6 hộ dân tại xóm Chùa, xã Hà Châu, huyện Phú Bình luôn phải sống trong sự bất an trước tình trạng các xe quá tải, chở đất, cát thường xuyên chạy qua khu vực này làm nứt nhà dân, gây mất an toàn giao thông... Ngoài ra, khi người dân có ý kiến phản đối, còn bị nhóm người hung hãn dọa nạt và đánh...
Xem thêm
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Quyết định tái thẩm số 52/2020/DS-GĐT ngày 11/9/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã phát hiện ra tình tiết mới quan trọng từ sự “vô tình” khác ...
Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh ...
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu ...
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động