Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân

Trong những năm qua cán bộ và nhân dân xã Yên Phong không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Những cố gắng đó đã đem lại cho Yên Phong một diện mạo mới, một cuộc sống mới đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân.
Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
Đường nông thôn mới ở Yên Phong

Phát huy sức mạnh

Sau khi tiếp thu chủ trương, kế hoạch của cấp trên và sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Phong đã quán triệt sâu sắc chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đến Đảng bộ, các ngành, đoàn thể, Chi bộ, trường học để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó là sự hăng say lao động tăng gia sản xuất của nhân dân làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã nói riêng. Trong quá trình chỉ đạo Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực, các tiêu chí, các thôn. Nhờ đó, đã phát hiện những vướng mắc kịp thời để bàn bạc, thống nhất giải quyết nhằm thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Với nhiều cố gắng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2014, xã Yên Phong đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
ông Bùi Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Phong

Để tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gia đoạn 2018-2020 xã luôn xác định công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung hết sức quan trọng, nhằm thay đổi tư duy, nâng cao về nhận thức chương trình xây dựng nông thôn mới trong mọi tầng lớp nhân dân; UBND xã đã chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên vào lúc 5h30 phút buổi sáng và 17h30 phút buổi chiều trên hệ thống đài truyền thanh của xã; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, hội nghị của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, hội nghị thôn; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền bằng Pano, áp phích, khẩu hiệu, sân khấu hóa…nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách nông thôn mới, các công việc đã thực hiện trong xây dựng nông thôn mới, phôtô phát tài liệu cho cán bộ xã, cán bộ thôn, cán bộ từng chi hội, các hộ sản xuất, kinh doanh...bằng các hình thức tuyên truyền sâu rộng đó, đã làm cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, tạo được niềm tin và sự đồng thuận nhất trí cao trong mọi tầng lớp nhân dân, từ đó nhân dân tự giác, tích cực tham gia hưởng ứng, chủ động thực hiện phong trào, hăng hái trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh, bảo vệ môi trường, đặc biệt là tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
Đảng ủy, UBND xã triển khai nhiều cuộc họp tìm giải pháp thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới

Các ngành, đoàn thể, cấp ủy Chi bộ đã động viên tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu một cách hiệu quả. Từ công tác tuyên truyền, vận động được coi trọng đã góp phần rất quan trọng giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng về Chương trình, thay đổi nếp nghĩ, khắc phục một bước tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng.

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
Hửng ứng ngày bầu cử tại địa phương

Thực hiện thành công

Một trong những nội dung quan trọng, mang tính ổn định, bền vững trong xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình mới trong sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; trong nhiều năm qua xã Yên Phong đã tích cực du nhập, nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất chuyên canh phù hợp, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học và công nghệ, đưa các loại cây trồng có giá trị và năng xuất cao vào sản xuất. Trong trồng trọt xã đã tập trung chỉ đạo quy hoạch các vùng sản xuất tập trung như: Xây dựng cánh đồng mẫu lúa thương phẩm với diện tích 50 ha, cánh đồng màu với diện tích 40 ha, hàng năm diện tích cây ớt xuất khẩu gieo trồng vụ Đông và vụ Xuân trên 60 ha; năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 13,6 tấn/ha/năm; liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa giống, Ớt xuất khẩu; một số loại cây trồng mang lại thu nhập cao như: Cây ớt xuất khẩu; rau màu các loại; …; giá trị ha canh tác năm 2021 đạt 148 triệu đồng/ha/năm. Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng 879 ha, đạt 100,1% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt 3652 tấn, đạt 103,8% KH năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Về chăn nuôi xã tổ chức phát triển đàn gia súc, gia cầm tại các trang trại, gia trại hiện có, xây dựng quy hoạch và vận động nhân dân xây dựng các trang trại chăn nuôi tập trung, mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Kết quả hiện nay, trên địa bàn xã có 47 trang trại, trong đó có 3 trang trại (đạt tiêu chí theo thông tư 27) gồm 1 trang trại lợn và 2 trang trại chăn nuôi gà công nghiệp theo công nghệ cao quy mô lớn khoảng 15.000 con/lứa. các trang trại, gia trại được bố trí cách xa khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, hoạt động sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định cho người nông dân. Năm 2021, tổng đàn trâu bò là 458 con, đàn lợn 722 con; đàn gia cầm 195.000 con. Về nuôi trồng thủy sản: Toàn xã có 12 gia trại sản xuất mô hình lúa cá. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản của xã là 18,87 ha, chủ yếu là nuôi cá truyền thống với các loại như: Trắm, mè, trôi, rô phi và có 6 hộ nuôi cá lồng, bè… với năng suất đạt 5-6 tấn/ ha, giá bán trên thị trường dao động từ 40-50 ngàn đồng/kg. Bình quân mỗi năm mỗi ha nuôi cá truyền thống cho thu nhập trên 200 triệu đồng, trừ chi phí các loại còn thu lãi gần 100 triệu đồng/ha. Sản phẩm sản xuất ra phần lớn giải quyết nhu cầu thực phẩm tại chỗ của nhân dân, phần còn lại tiểu thương thu gom nhập cho các nhà hàng trên địa bàn huyện. Giá trị thu nhập từ nuôi trồng và đánh bắt thủy sản năm 2021 đạt 2,35 tỷ đồng.

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
Lãnh đạo UBND tỉnh về thăm kiểm tra sản xuất vụ đông tại Yên Phong

Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn luôn được có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, nhằm khuyến khích đấy mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn, xã đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển. Nhờ đó lĩnh vực công nghiệp, tiểu thue công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn có mức tăng trưởng khá, ổn định, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã.

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
Người dân hửng ứng chương trình trồng hoa cây cảnh ven đường

Hàng năm, trên địa bàn xã có 1- 2 doanh nghiệp được thành lập mới. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã có 19 doanh nghiệp, có 324 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động với mức lương cơ bản dao động từ 4 - 5 triệu đồng/tháng, đem lại thu nhập ổn định cho người lao động. Vì vậy, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng liên tục qua các năm.

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn đã và đang trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng, được xác định trong các Nghị quyết của Đảng hàng năm; UBND xã đã tập trung phối hợp với các ngành triển khai, nỗ lực thực hiện bằng mọi nguồn lực để công tác này đạt được những kết quả đáng ghi nhận; việc đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên về cơ bản đã đi vào nề nếp, có hiệu quả.

Hàng năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thực hiện huy động xã hội hóa để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Phân công cho các chi hội, đoàn thể, Đảng viên thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người nghèo, đi sâu vào nguyên nhân dẫn đến nghèo, từ đó có biện pháp hỗ trợ và hướng dẫn người nghèo vươn lên tự thoát nghèo. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,02%, đến năm 2021 giảm còn 0,68%, giảm 3,34% so với năm được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
Cơ sở hạ tầng được nâng cấp Hệ thống đường giao thông nông thôn được xây dựng khang trang

Công tác xuất khẩu lao động được thường xuyên quan tâm, đến nay cả xã có khoảng 200 lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thị trường chủ yếu là Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan - Ma Cao..., cho thu nhập bình quân ước đạt 28 triệu/người/tháng, tổng 5,6 tỷ đồng/tháng. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người 50,35 triệu đồng/người/năm, năm 2020 là 58,98 triệu đồng/người/năm; năm 2021 là 63,3 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 20,2%, bộ mặt nông thôn đư­ợc đổi mới một cách toàn diện.

Xã đã tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu tại chỗ, động viên nhân dân đóng góp, cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình, phục tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế, dân sinh, đặc biệt là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt mức thu nhập cao nên nhân dân đã đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi theo hướng kiên cố, hiện đại, đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM nâng cao: 269.023 triệu đồng.

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân
Cán bộ xã luôn quan tâm đời sống bà con theo đạo công giáo

Ông Bùi Thanh Hải Chủ tịch UBND xã Yên Phong cho biết: Qua quá trình phấn đấu và thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Yên phong đã cho thấy bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tình hình kinh tế - xã hội được duy trì và phát triển; trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định; các hình thức sản xuất được mở rộng cả về quy mô và chất lượng; đời sống văn hóa xã hội ngày càng được nâng cao về mọi mặt đã góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân

Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới nâng cao là ước nguyện lòng dân

Trong những năm qua cán bộ và nhân dân xã Yên Phong không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Những cố gắng đó đã đem lại cho Yên Phong một diện mạo mới, một cuộc sống mới đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tin khác

Thi hành đúng luật, bảo đảm quyền lợi cho người dân

Thi hành đúng luật, bảo đảm quyền lợi cho người dân
Sau khi Tạp chí Người cao tuổi đăng bài phản ánh về Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2020/QĐ-BPKCTT ngày 17/9/2020 và Công văn số 431/CV-TA ngày 6/10/2021 của TAND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ngày 8/11/2021, các cơ quan chức năng huyện Chợ lách đã tiến hành cưỡng chế, xử lý thi hành án theo quy định của pháp luật, mở cửa rào vào nhà nghỉ Minh Anh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư
Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả thiết thực, góp vào hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, giúp người dân giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Dấu ấn một nhiệm kì

Dấu ấn một nhiệm kì
Trao đổi với phóng viên, ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nghệ An cho biết: “Một trong những lí do để Hội NCT các cấp trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ và đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” là chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác thông tin tuyên truyền".

Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến

Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến
Trong buổi tác nghiệp đưa tin cuộc đi thăm, làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nhân cao tuổi tiêu biểu tại Thủ đô Hà Nội nhân “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2021 và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), tôi đặc biệt ấn tượng với doanh nhân tâm tài Đinh Quang Bào, 83 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da - Ladoda.

Làng nghề mê bồ xã Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ

Làng nghề mê bồ xã Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ
Từ trên 100 năm nay, làng nghề đan mê bồ Mỹ Trà hình thành âm thầm nhưng bền bĩ; tạo lập và giữ gìn được cái nghề mộc mạc mà thiết thực; mang sản phẩm truyền thống đến với nhà nông của 6 tỉnh miền Tây Nam bộ. Năm 2003, UBND tỉnh Đồng Tháp có quyết định “công nhận làng nghề mê bồ truyền thống Mỹ Trà”.

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)
Để có được cái nhìn tổng thể, đầy đủ, khách quan về sự đổi thay trong đời sống của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, phóng viên Tạp chí Ngày mới online đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ UBND tỉnh Thanh Hoá. Ông Nguyễn Văn Thi từng có nhiều năm là Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)
Hiện trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 1.300 người yếu thế (người già, phụ nữ nghèo neo đơn, người hạn chế về sức khoẻ...) đang được tài trợ nguồn vốn từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)
Từ vùng đất nghèo nhất nhì xứ Thanh, ngày nay Nghi Sơn đang định hướng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Đặc biệt, cuộc sống của hàng vạn người dân bản địa đang đổi thay về mọi mặt. Họ được thụ hưởng tất cả những kết quả từ sự phát triển đột phá của Nghi Sơn mang lại.

Lê Đức Thọ-Một nhân vật lịch sử với những trọng trách lớn

Lê Đức Thọ-Một nhân vật lịch sử với những trọng trách lớn
Đồng chí Lê Đức Thọ, tức Phan Đình Khải, sinh ngày 10/10/1911, tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc (sau này là xã Nam Vân, huyện Nam Trực), tỉnh Nam Định (xã Nam Vân nay thuộc TP Nam Định), trong một gia đình nhà nho khá giả thời bấy giờ.

TP Sầm Sơn- Thanh Hóa: Tầm nhìn từ một dự án cải tạo thu gom, xử lý nước thải góp phần nâng tầm một thành phố văn minh-hiện đại.

TP Sầm Sơn- Thanh Hóa: Tầm nhìn từ một dự án cải tạo thu gom, xử lý nước thải góp phần nâng tầm một thành phố văn minh-hiện đại.
Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải, nước mưa khu vực phía tây đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 06/6/2017. Đến ngày 27/9/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 3922/QĐ-UBND; phê duyệt điều chỉnh thiết kế và dự toán tại Quyết định 5508/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 158,64 tỷ đồng.
Xem thêm
Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: Xuân về nơi tâm dịch COVID-19

Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: Xuân về nơi tâm dịch COVID-19

Là một địa phương từng là tâm dịch COVID-19, sau khi kiểm soát được đại dịch COVID-19, Đảng ủy, UBND, các đoàn thể chính trị -xã hội và người dân phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh khẩn trương bắt tay vào công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế, dịch vụ, từng bước ổn định cuộc sống, công ăn việc làm, sinh hoạt, học tập.
Trao tặng 275 phần quà Tết Nhâm Dần 2022: Nghĩa cử cao đẹp của Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh

Trao tặng 275 phần quà Tết Nhâm Dần 2022: Nghĩa cử cao đẹp của Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh

Trong những ngày cuối năm, Đoàn công tác của Cựu chiến binh (CCB) Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh có mặt ở các địa phương thuộc tỉnh Bến Tre, Long An, TP.Hồ Chí Minh, để trao những phần quà Tết đến người nghèo, người cao tuổi, người lao động và học sinh hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi đầm ấm, sau đại dịch COVID-19.
Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng mở phòng khám, tư vấn hậu COVID-19

Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng mở phòng khám, tư vấn hậu COVID-19

Với mong muốn giải đáp những thắc mắc và thăm khám kịp thời, giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn trong thời kỳ hậu COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã triển khai phòng khám, tư vấn hậu COVID-19.
Gia Lai: Một học sinh đoạt nhiều giải Quốc tế về môn toán

Gia Lai: Một học sinh đoạt nhiều giải Quốc tế về môn toán

Đó là em Thân Minh Nghĩa, sinh năm 2005, ở tổ dân phố 4, phường Ia Kring, TP Pleiku đanghọc sinh lớp 11A2, trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC)
Cả nước xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước 14/2

Cả nước xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước 14/2

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Sở GD&ĐT, phối hợp với Sở Y tế, các ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học.
Chuẩn bị kỹ để học sinh trở lại trường, mở cửa du lịch an toàn

Chuẩn bị kỹ để học sinh trở lại trường, mở cửa du lịch an toàn

Chiều 24/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp bàn về lộ trình mở cửa trường học; phương án, kế hoạch và lộ trình mở cửa đón khách du lịch an toàn, hiệu quả.
Phiên bản di động