Viết tiếp bài vụ án khởi tố 4 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai

Cả 4 ông Nguyễn Anh Tuấn, Trần Minh Thủ, Võ Công Toàn và Nguyễn Mạnh Tín đều cho rằng, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh không đúng quy định, không đúng đối tượng là không đúng....

Từ kết luận của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai…

Trước đó, Ngày mới Online đã phản ánh, mặc dù cả 4 ông đều làm đúng quy định, trình tự và hết trách nhiệm được giao, thế nhưng, không hiểu vì sao, ngày 6/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Tuy Hòa lại ra các Quyết định khởi tối bị can đối với 4 ông về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cũng trong ngày 6/4/2021, Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuy Hòa ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 ông. Đồng thời, cả 4 ông đều nhận được các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện KSND TP Tuy Hòa.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Vị trí thửa đất được UBND TP Tuy Hòa cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh, sau đó đã chuyển nhượng bằng giấy tờ viết tay cho ông Trần Ngọc Hiếu

Không đồng tình với quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuy Hòa, cả 4 ông đã khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, trong đó có Viện KSND TP Tuy Hòa.

Ngày 20/4/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP Tuy Hòa ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại. Nội dung các quyết định giải quyết khiếu nại viện dẫn kết luận của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên như sau:

Thứ nhất: Việc UBND TP Tuy Hòa căn cứ vào Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để cấp GCN thửa đất số 36, tờ bản đồ số 57, phường Phú Đông cho ông Lân và bà Lanh là không đúng quy định.

Thứ hai: Về trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho ông Lân và bà Lanh, trách nhiệm trực tiếp liên quan đến ông Võ Công Toàn và ông Nguyễn Mạnh Tín. Bởi vì, ông Toàn có trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ. Do tin tưởng UBND phường Phú Đông đã có tờ trình, Văn phòng Đăng ký QSDĐ và ông Nguyễn Mạnh Tín, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, nên ông Toàn không kiểm tra kỹ hồ sơ, không phát hiện hồ sơ có sai sót là: Không niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất; Danh sách niêm yết công khai không có chữ ký xác nhận của đại diện những người sử dụng đất, dẫn đến Tờ trình số 607/TTr-TN &MT, ngày 16/3/2016, đề nghị UBND TP Tuy Hòa cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho ông Lân và bà Lanh. Đối với ông Tín, có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp GCN do Văn phòng Đăng ký QSDĐ chuyển đến. Tuy nhiên, do tin tưởng Văn phòng Đăng ký QSDĐ đã thẩm định, không kiểm tra kỹ hồ sơ, nên không phát hiện sai sót trong hồ sơ như đã nêu trên, dẫn đến việc tham mưu cho ông Toàn ký tờ trình số 607/TTr.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Đơn kêu oan khẩn cấp của 4 ông

Cũng tại kết luận Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai, về trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký QSDĐ, việc UBND phường Phú Đông không thực hiện đúng trình tự thực hiện, giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn xác định hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND TP Tuy Hòa là thiếu sót của ông Trần Minh Thủ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai. Theo quy định, ông Thủ phải có trách nhiệm trong kiểm tra hồ sơ, tuy nhiên, do ông Thủ tin tưởng ông Tuấn, nhân viên Văn phòng Đăng ký QSDĐ đã thẩm định, nên ông Thủ không kiểm tra kỹ hồ sơ, không phát hiện sai sót trong hồ sơ là: Không niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất; Danh sách niêm yết công khai không có chữ ký xác nhận của đại diện những người sử dụng đất, dẫn đến ký xác nhận vào đơn đề nghị cấp GCN, xác định hồ sơ đủ điều kiện trình UBND TP Tuy Hòa. Đối với ông Tuấn, nhân viên Văn phòng Đăng ký QSDĐ, trong quá trình kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ cấp GCN cho ông Lân và bà Lanh chưa kiểm tra kỹ về chủ sử dụng đất; UBND phường Phú Đông không thực hiện đúng trình tự thực hiện, giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn xác định hồ sơ đầy đủ điều kiện để trình UBND TP Tuy Hòa là thiếu sót của ông Tuấn. Dẫn đến, UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho ông Lân và bà Lanh là không đúng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

… Đến khiếu nại của 4 bị can

Cho rằng Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuy Hòa dựa vào kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh không đúng quy định của pháp luật, không đúng đối tượng là không đúng. Vì vậy, cả 4 ông đã gửi đơn khiếu nại vấn đề này đến các cơ quan chức năng.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Theo 4 ông, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên khẳng định, trước khi xin cấp GCN, vợ chồng ông Lân đã bán đất bằng giấy tờ viết tay cho ông Trần Ngọc Hiếu, nên vợ chồng ông Lân không đang sử dụng đất, người đang sử dụng đất phải là ông Hiếu. Theo đó, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên căn cứ điểm a, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013, việc UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho ông Nguyễn Thái Lân vào năm 2016 là không đúng quy định (nghĩa là cấp sai đối tượng). Về vấn đề này, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã không căn cứ vào hồ sơ xin giấy GCN của vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân kê khai, đăng ký, được Hội đồng họp xét của UBND phường Phú Đông họp xét, công khai, xác nhận, để từ đó kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân là không đúng là sai với các quy định của pháp luật và bản chất sự việc.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013 về trường hợp sử dụng đất được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 1, Nhà nướccấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây: a, Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này.

Theo Điều 5, Luật Đất đai năm 2013 quy định: Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ, nhận chuyển QSDĐ theo quy định. Như vậy, trong trường hợp này, nếu cho rằng, cấp cho ông Trần Ngọc Hiếu mới là “người sử dụng đất”, thì ông Hiếu phải là người được nhận chuyển QSDĐ theo đúng Điều 5, Luật Đất đai năm 2013 quy định. Tuy nhiên, như đã phản ánh, năm 2012, vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân có mua bán đất bằng giấy tờ viết tay với ông Trần Ngọc Hiếu, không được chính quyền xác nhận, nên việc mua bán này chưa được Nhà nước xác nhận.

Theo Khoản 1, Điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thì sau ngày 01/01/2008, các hợp đồng mua bán đất bằng giấy tờ viết tay giữa 2 bên (không được Nhà nước xác nhận) không có giá trị pháp lý. Vì vậy, không thể dựa vào giấy tờ viết tay này để cấp GCN cho bên mua. Ông Hiếu chỉ có giấy tờ mua bán đất với vợ chông ông Lân bằng giấy tờ viết tay vào năm 2012, nên đối chiếu với Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, thì rõ ràng ông Hiếu không phải là người sử dụng đất đủ điều kiện được pháp luật công nhận, mà phải là vợ chồng ông Lân. Do đó, UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân là hoàn toàn đúng đối tượng.

Liên quan đến thông tin nội dung kết luận của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai, ông Trịnh Trung Hoàng, Chi cục trưởng cho biết: Hiện cơ quan Công an đang đề nghị bổ sung thêm. Sẽ cung cấp thông tin sau cho báo chí.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Ông Nguyễn Thái Lân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi được UBND TP Tuy Hòa cấp Giấp CNQSDĐ

Bên cạnh đó, tại quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND TP Tuy Hòa có nội dung: Thiệt hại về tài sản do cấp GCN không đúng quy định của pháp luật được xác định là: 253.510.000 đồng.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Sổ mục kê của UBND phường Phú Đông có tên ông Nguyễn Thái Lân

Về vấn đề này, cả 4 ông cho rằng, thửa đất nêu trên là của ông Lân, có tên trong sổ mục kê do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 3/7/2015, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên duyệt đã sử dụng ổn định, hợp pháp, đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ theo quy định. Trong khi đó, thửa đất này người dân đang sử dụng, không phải lấy đất của Nhà nước cấp cho dân. Mặt khác, ông Lân đã đóng đầy đủ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Vậy căn cứ vào đâu để khẳng định gây thất thoát cho Nhà nước số tiền trên?

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Các cơ quan chức năng nói gì? Các cơ quan chức năng nói gì?

Trong bài trước, Ngày mới Online đã phản ánh về việc, 4 ông Nguyễn Anh Tuấn, Trần Minh Thủ, Võ Công Toàn, Nguyễn Mạnh Tín ...

Đã làm đúng quy định, hết trách nhiệm, sao vẫn bị khởi tố? Đã làm đúng quy định, hết trách nhiệm, sao vẫn bị khởi tố?

“Mặc dù chúng tôi làm đúng quy định, trình tự và hết trách nhiệm được giao, thế nhưng, không hiểu vì sao, Cơ quan Cảnh ...

Thế Thực - Trần Thao

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Không chỉ ngang ngược, bất chấp lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thông chốt, đối tượng Phan Ngọc Sơn sau đó còn quay lại tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khiến y dính vòng lao lý
Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện (Kì 2)

Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện (Kì 2)

Kì trước, chúng tôi đã phản ánh, phân tích kết luận nước đôi của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng một phần tư vấn không khách quan, trái pháp luật của Viện Pháp y Quốc gia. Kì này chúng tôi tiếp tục phản ánh, phân tích dấu hiệu không khách quan, trái pháp luật tại Văn bản số 447/PYQG-KHTH&CĐT của Viện Pháp y Quốc gia, đồng thời có một số kiến nghị…
Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Kì 2)

Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Kì 2)

Sau 4 năm hợp tác đầu tư, nhưng bà Chi không được giám sát tài chính kinh doanh, ông Trần Văn Chính công bố bản danh sách thu chi lỗ 6,7 tỉ đồng. Bị trắng tay, bà Chi có đơn tố giác, Công an TP Hưng Yên vào cuộc, trả lời không có dấu hiệu vi phạm hình sự, hướng dẫn bà Chi kiện ra tòa…
Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện

Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện

Như Tạp chí Ngày mới online đã phản ánh, bác sĩ Lê Quang Huy Phương, nguyên Trưởng đơn vị chăm sóc da, thuộc Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế bị khởi tố, truy tố, xét xử, kết án 3 tội danh: “Cố ý gây thương tích”, “Hiếp dâm” và “Giữ người trái pháp luật”, với tổng mức án do TAND TP Huế tuyên 6 năm 8 tháng tù. Trong vụ án này, dấu hiệu oan sai đối với bác sĩ Phương là rất rõ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bản án oan với bác sĩ Phương, là 2 bản kết luận giám định pháp y, được cho là có sai phạm của ông Nguyễn Hoài An, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, mà bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, mẹ bác sĩ Phương có đơn tố cáo. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kết luận nội dung tố cáo. Tuy nhiên, Kết luận này cho thấy còn nhiều điều đáng bàn…
Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Bài 1)

Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Bài 1)

Từ Hà Nội mang vốn về Hưng Yên đầu tư, bà Nguyễn Kim Chi mua đất và kí hợp đồng hợp tác với ông Trần Văn Chính đầu tư vào trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Bà Chi góp vốn đầu tư trên 5,06 tỉ đồng, nhưng đối tác không góp đồng nào; rồi lộ rõ dấu hiệu ông Chính muốn chiếm đoạt tài sản của đối tác, bà Chi rơi vào cảnh “gửi trứng cho ác”…

Tin khác

Chủ tịch huyện yêu cầu công khai xin lỗi người dân!

Chủ tịch huyện yêu cầu công khai xin lỗi người dân!
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho xác minh xã Tả Thanh Oai thực hiện chưa đúng, huyện yêu cầu xin lỗi công khai người dân.

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Vốn điều lệ của Công ty thực chất chỉ không đồng, nhưng Cao Tiến Dũng đã “nổ” lên 20 tỷ, sau đó kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt luôn 2 tỷ đồng của 12 cổ đông

Người dân tố cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang là có căn cứ

Người dân tố cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang là có căn cứ
Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 17/7 và ngày 19/7/2021, Tạp chí Người cao tuổi số 143 (2974) ngày 20/7 và số 144 (2975) ngày 21/7/2021 đăng 2 kì bài: “Vụ “xã hội đen” ngang nhiên chiếm nhà, đất của anh Vũ Tùng Bách ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Từ giải quyết sai pháp luật đến văn bản bịa đặt của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang”. Mới đây, anh Vũ Tùng Bách có đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí, tố cáo ông Phùng Quốc Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Với những tài liệu, bằng chứng có trong hồ, nội dung tố cáo của anh Bách là có căn cứ…

Công ty TNHH Nhân Đức Pharma bị “tuýt còi” và đình chỉ hoạt động 6 tháng

Công ty TNHH Nhân Đức Pharma bị “tuýt còi” và đình chỉ hoạt động 6 tháng
Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Nhân Đức Pharma (tại thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông, do ông Nguyễn Đức Quỳnh làm Giám đốc) 154 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động 6 tháng, vì đã có nhiều vi phạm trong kinh doanh và hành nghề dược hóa.

Cần làm rõ việc dân ra chốt trực Covid-19 nhận bưu phẩm bị phạt 3 triệu đồng

Cần làm rõ việc dân ra chốt trực Covid-19 nhận bưu phẩm bị phạt 3 triệu đồng
Phản ánh tới Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi), nhiều người dân sinh sống tại Khu đô thị Đại Thanh bức xúc cho biết, cán bộ xã Tả Thanh Oai và Tổ trưởng Tổ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi không cho người dân nhận bưu phẩm, hàng hóa và lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng là trái với quy định của pháp luật.
Xem thêm
Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Không chỉ ngang ngược, bất chấp lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thông chốt, đối tượng Phan Ngọc Sơn sau đó còn quay lại tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khiến y dính vòng lao
Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Nam thanh niên 30 tuổi làm nghề tiếp thị nước giải khát đã đâm 3 chị em của người tình. Trong đó, 2 người chết, 1 nạn nhân đang cấp cứu.
Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH TM và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động