Viết tiếp bài vụ án khởi tố 4 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai

Cả 4 ông Nguyễn Anh Tuấn, Trần Minh Thủ, Võ Công Toàn và Nguyễn Mạnh Tín đều cho rằng, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh không đúng quy định, không đúng đối tượng là không đúng....

Từ kết luận của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai…

Trước đó, Ngày mới Online đã phản ánh, mặc dù cả 4 ông đều làm đúng quy định, trình tự và hết trách nhiệm được giao, thế nhưng, không hiểu vì sao, ngày 6/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Tuy Hòa lại ra các Quyết định khởi tối bị can đối với 4 ông về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cũng trong ngày 6/4/2021, Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuy Hòa ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 ông. Đồng thời, cả 4 ông đều nhận được các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện KSND TP Tuy Hòa.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Vị trí thửa đất được UBND TP Tuy Hòa cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh, sau đó đã chuyển nhượng bằng giấy tờ viết tay cho ông Trần Ngọc Hiếu

Không đồng tình với quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuy Hòa, cả 4 ông đã khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, trong đó có Viện KSND TP Tuy Hòa.

Ngày 20/4/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP Tuy Hòa ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại. Nội dung các quyết định giải quyết khiếu nại viện dẫn kết luận của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên như sau:

Thứ nhất: Việc UBND TP Tuy Hòa căn cứ vào Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để cấp GCN thửa đất số 36, tờ bản đồ số 57, phường Phú Đông cho ông Lân và bà Lanh là không đúng quy định.

Thứ hai: Về trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho ông Lân và bà Lanh, trách nhiệm trực tiếp liên quan đến ông Võ Công Toàn và ông Nguyễn Mạnh Tín. Bởi vì, ông Toàn có trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ. Do tin tưởng UBND phường Phú Đông đã có tờ trình, Văn phòng Đăng ký QSDĐ và ông Nguyễn Mạnh Tín, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, nên ông Toàn không kiểm tra kỹ hồ sơ, không phát hiện hồ sơ có sai sót là: Không niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất; Danh sách niêm yết công khai không có chữ ký xác nhận của đại diện những người sử dụng đất, dẫn đến Tờ trình số 607/TTr-TN &MT, ngày 16/3/2016, đề nghị UBND TP Tuy Hòa cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho ông Lân và bà Lanh. Đối với ông Tín, có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp GCN do Văn phòng Đăng ký QSDĐ chuyển đến. Tuy nhiên, do tin tưởng Văn phòng Đăng ký QSDĐ đã thẩm định, không kiểm tra kỹ hồ sơ, nên không phát hiện sai sót trong hồ sơ như đã nêu trên, dẫn đến việc tham mưu cho ông Toàn ký tờ trình số 607/TTr.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Đơn kêu oan khẩn cấp của 4 ông

Cũng tại kết luận Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai, về trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký QSDĐ, việc UBND phường Phú Đông không thực hiện đúng trình tự thực hiện, giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn xác định hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND TP Tuy Hòa là thiếu sót của ông Trần Minh Thủ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai. Theo quy định, ông Thủ phải có trách nhiệm trong kiểm tra hồ sơ, tuy nhiên, do ông Thủ tin tưởng ông Tuấn, nhân viên Văn phòng Đăng ký QSDĐ đã thẩm định, nên ông Thủ không kiểm tra kỹ hồ sơ, không phát hiện sai sót trong hồ sơ là: Không niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất; Danh sách niêm yết công khai không có chữ ký xác nhận của đại diện những người sử dụng đất, dẫn đến ký xác nhận vào đơn đề nghị cấp GCN, xác định hồ sơ đủ điều kiện trình UBND TP Tuy Hòa. Đối với ông Tuấn, nhân viên Văn phòng Đăng ký QSDĐ, trong quá trình kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ cấp GCN cho ông Lân và bà Lanh chưa kiểm tra kỹ về chủ sử dụng đất; UBND phường Phú Đông không thực hiện đúng trình tự thực hiện, giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn xác định hồ sơ đầy đủ điều kiện để trình UBND TP Tuy Hòa là thiếu sót của ông Tuấn. Dẫn đến, UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho ông Lân và bà Lanh là không đúng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

… Đến khiếu nại của 4 bị can

Cho rằng Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuy Hòa dựa vào kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh không đúng quy định của pháp luật, không đúng đối tượng là không đúng. Vì vậy, cả 4 ông đã gửi đơn khiếu nại vấn đề này đến các cơ quan chức năng.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Theo 4 ông, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên khẳng định, trước khi xin cấp GCN, vợ chồng ông Lân đã bán đất bằng giấy tờ viết tay cho ông Trần Ngọc Hiếu, nên vợ chồng ông Lân không đang sử dụng đất, người đang sử dụng đất phải là ông Hiếu. Theo đó, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên căn cứ điểm a, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013, việc UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho ông Nguyễn Thái Lân vào năm 2016 là không đúng quy định (nghĩa là cấp sai đối tượng). Về vấn đề này, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã không căn cứ vào hồ sơ xin giấy GCN của vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân kê khai, đăng ký, được Hội đồng họp xét của UBND phường Phú Đông họp xét, công khai, xác nhận, để từ đó kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân là không đúng là sai với các quy định của pháp luật và bản chất sự việc.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013 về trường hợp sử dụng đất được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 1, Nhà nướccấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây: a, Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này.

Theo Điều 5, Luật Đất đai năm 2013 quy định: Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ, nhận chuyển QSDĐ theo quy định. Như vậy, trong trường hợp này, nếu cho rằng, cấp cho ông Trần Ngọc Hiếu mới là “người sử dụng đất”, thì ông Hiếu phải là người được nhận chuyển QSDĐ theo đúng Điều 5, Luật Đất đai năm 2013 quy định. Tuy nhiên, như đã phản ánh, năm 2012, vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân có mua bán đất bằng giấy tờ viết tay với ông Trần Ngọc Hiếu, không được chính quyền xác nhận, nên việc mua bán này chưa được Nhà nước xác nhận.

Theo Khoản 1, Điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thì sau ngày 01/01/2008, các hợp đồng mua bán đất bằng giấy tờ viết tay giữa 2 bên (không được Nhà nước xác nhận) không có giá trị pháp lý. Vì vậy, không thể dựa vào giấy tờ viết tay này để cấp GCN cho bên mua. Ông Hiếu chỉ có giấy tờ mua bán đất với vợ chông ông Lân bằng giấy tờ viết tay vào năm 2012, nên đối chiếu với Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, thì rõ ràng ông Hiếu không phải là người sử dụng đất đủ điều kiện được pháp luật công nhận, mà phải là vợ chồng ông Lân. Do đó, UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân là hoàn toàn đúng đối tượng.

Liên quan đến thông tin nội dung kết luận của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai, ông Trịnh Trung Hoàng, Chi cục trưởng cho biết: Hiện cơ quan Công an đang đề nghị bổ sung thêm. Sẽ cung cấp thông tin sau cho báo chí.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Ông Nguyễn Thái Lân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi được UBND TP Tuy Hòa cấp Giấp CNQSDĐ

Bên cạnh đó, tại quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND TP Tuy Hòa có nội dung: Thiệt hại về tài sản do cấp GCN không đúng quy định của pháp luật được xác định là: 253.510.000 đồng.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Sổ mục kê của UBND phường Phú Đông có tên ông Nguyễn Thái Lân

Về vấn đề này, cả 4 ông cho rằng, thửa đất nêu trên là của ông Lân, có tên trong sổ mục kê do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 3/7/2015, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên duyệt đã sử dụng ổn định, hợp pháp, đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ theo quy định. Trong khi đó, thửa đất này người dân đang sử dụng, không phải lấy đất của Nhà nước cấp cho dân. Mặt khác, ông Lân đã đóng đầy đủ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Vậy căn cứ vào đâu để khẳng định gây thất thoát cho Nhà nước số tiền trên?

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Các cơ quan chức năng nói gì? Các cơ quan chức năng nói gì?

Trong bài trước, Ngày mới Online đã phản ánh về việc, 4 ông Nguyễn Anh Tuấn, Trần Minh Thủ, Võ Công Toàn, Nguyễn Mạnh Tín ...

Đã làm đúng quy định, hết trách nhiệm, sao vẫn bị khởi tố? Đã làm đúng quy định, hết trách nhiệm, sao vẫn bị khởi tố?

“Mặc dù chúng tôi làm đúng quy định, trình tự và hết trách nhiệm được giao, thế nhưng, không hiểu vì sao, Cơ quan Cảnh ...

Thế Thực - Trần Thao

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khởi kiện ra toà vì cho rằng  hợp đồng đặt cọc bị “hớ”...

Khởi kiện ra toà vì cho rằng hợp đồng đặt cọc bị “hớ”...

Mới đây, bà Nguyễn Thị Hồng Khánh, trú tại thôn 12, xã Cư Yang, huyện EaKar có đơn khởi kiện gửi Toà án Nhân dân (TAND) huyện yêu cầu tuyên bố Hợp đồng đặt cọc (HĐĐC) mua bán đất ngày 2/3/2022, giữa vợ chồng bà với ông Nguyễn Thành Tâm, bà Lê Thị Thuỷ là hợp đồng vô hiệu...
Quá nhiều rủi ro khi tham gia chơi hụi

Quá nhiều rủi ro khi tham gia chơi hụi

Đã từ lâu, ở nước ta kiểu chơi hụi diễn ra khá phổ biến ở cả nông thôn và thành phố. Bản chất, hụi là hình thức giúp các thành viên cùng tham gia góp vốn xoay vòng, để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hụi viên có thêm vốn kinh doanh.
Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm liệu có thuyết phục?

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm liệu có thuyết phục?

Vụ tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận QSDĐ giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thảo (66 tuổi) và ông Đặng Quang Đức tại TP Vũng Tàu đã được Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án theo quy định. Tuy nhiên, ngày 31/3/2022, Phó chánh án Toà án Nhân dân (TAND) tối cao đã ra Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số: 12/2022/KN-DS, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm, giao cho cấp sơ thẩm xét xử lại liệu có thuyết phục và làm thay đổi bản chất của vụ án?…
Vì sao Tòa án 8 tháng mới chuyển hồ sơ?

Vì sao Tòa án 8 tháng mới chuyển hồ sơ?

“Đã thiếu khách quan khi xét xử, tòa án còn chậm trễ trong việc chuyển hồ sơ vụ án theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân(KSND) Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh” - Đó là nội dung đơn thư phản ánh đến cơ quan chức năng và Tạp chí Người cao tuổi của ông Ngô Văn Triều, 73 tuổi (bị đơn) ở xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận…
Phản hồi nội dung đơn thư bạn đọc Tạp chí Người cao tuổi

Phản hồi nội dung đơn thư bạn đọc Tạp chí Người cao tuổi

Liên quan đến đơn thư phản ánh của bạn đọc về một số vụ việc trên địa bàn thời gian qua, UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã vào cuộc và phản hồi đến Tạp chí Người cao tuổi. Cụ thể như sau:

Tin khác

Hủy 2 Bản án sơ thẩm, phúc thẩm

Hủy 2 Bản án sơ thẩm, phúc thẩm
Ngày 4/8/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra Quyết định tuyên hủy cả 2 Bản án sơ thẩm và phúc thẩm của các cấp tòa án tại Nghệ An liên quan đến Vụ án khiếu kiện lại Quyết định hành chính về quản lí đất đai do UBND xã Quỳnh Châu ban hành, áp dụng đối với gia đình cụ Vũ Thị Tuận (SN 1934) tại xóm 1, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An mà tạp chí Người cao tuổi đã có bài phản ánh...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin từ các địa chỉ sau

Một người cao tuổi kêu cứu vì gia đình bị cáo buộc có hành vi “lấn chiếm đất nông nghiệp”

Một người cao tuổi kêu cứu vì gia đình bị cáo buộc có hành vi “lấn chiếm đất nông nghiệp”
Do hoàn cảnh khó khăn, ông Hồ Mộng Tú được Chủ tịch UBND phường 8, TP Vũng Tàu chấp thuận “Đơn đề nghị giao đất ở” và đã nhận đất (có nhà cấp 4 trên đất) về ở từ năm 2010. Nhưng đến năm 2019, ông Tú bị lập biên bản về hành vi “lấn chiếm đất nông nghiệp”. Đây là một lí do để người cao tuổi - bà Nguyễn Thị Tài (mẹ anh Tú) có “Đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi cơ quan chức năng và báo chí mong được xem xét, hỗ trợ...

Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang
Ngày 20/9, TAND TP.HCM thông báo dời lịch xét xử vụ án Tất Thành Cang và 9 bị cáo liên quan vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7) gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng.

Lừa đảo người cao tuổi, một cựu phóng viên bị tuyên phạt 10 năm tù

Lừa đảo người cao tuổi, một cựu phóng viên bị tuyên phạt 10 năm tù
Chiều ngày 15/9/2022, TAND TP Hà Nội đã tuyên xử Trần Việt Hùng, 10 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Luật sư và người bị hại đồng tình với tuyên án của HĐXX vì cho rằng, bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Trong khi đó, luật sư bảo vệ cho bị cáo trong lời bào chữa khẳng định, Trần Việt Hùng không có tội, đề nghị hủy bản án, trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa...

Cần yêu cầu gia đình ông Phạm Quang Tuyền trả lại đường đi cho khu dân cư

Cần yêu cầu gia đình ông Phạm Quang Tuyền trả lại đường đi cho khu dân cư
Thống nhất đổi vị trí đường đi chung của khu dân cư từ phía Bắc sang phía giáp đất chùa và giếng chùa Phượng Hoàng từ năm 1980. Thế nhưng, sau khi đổi đường gia đình ông Phạm Quang Tuyền chiếm luôn đường đi chung, cũng không trả lại phần đất giáp giếng chùa Phượng Hoàng, để Nhân dân làm đường đi ra đồng sản xuất, phải đi nhờ qua sân chùa, rất bất tiện. Đến năm 2014, Nhân dân khu 9 làm đơn gửi các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đề nghị có biện pháp yêu cầu gia đình ông Tuyền trả lại con đường dân sinh đi ra đồng sản xuất, nhưng sự việc đến nay vẫn nhùng nhằng, không được giải quyết dứt điểm... Đó là nội dung đơn của tập thể Nhân dân khu 9 (trong đó phần lớn là người cao tuổi) gửi đến các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí…
Xem thêm
Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Ngày 20/9, TAND TP.HCM thông báo dời lịch xét xử vụ án Tất Thành Cang và 9 bị cáo liên quan vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7) gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng.
Khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh (Trung tâm Tài chính công) thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh v
Vì sao Viện KSND TP. Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

Vì sao Viện KSND TP. Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

Hôm nay 6/9, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.
Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Ông Lê Ân, ngụ 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý (HĐTL) VCSB vừa có “đơn yêu cầu UBND phường 12 xử lý theo quy định pháp luật” đối với ông Nguyễn Thành Lâm có hành vi thể hiện dấu hiệu hủy hoại tài sản hợp pháp của VCSB bán đấu giá thành công cho người mua là bà Lê Thị Thắm đang chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lô đất bị chiếm thuộc một phần thửa 5A, thửa 6 và 7 tại ven sông Cây Khế, phường 12, có 3 căn nhà cấp 4 trên đất.
​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Cần thường xuyên tu bổ, sửa chữa bức tranh gốm sứ

Cần thường xuyên tu bổ, sửa chữa bức tranh gốm sứ

Là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỉ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, “Con đường gốm sứ” dài 3,5km là công trình nghệ thuật chạy ven đê sông Hồng tại Thủ đô Hà Nội, đã từng được Sách kỉ lục thế giới Guinness vinh danh là bức tranh gốm sứ dài nhất thế giới,và cũng đã nhận được giải thưởng “Bùi Xuân Phái” vì tình yêu Hà Nội năm 2008.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin từ các địa chỉ sau
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin từ các địa chỉ sau
Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Khi đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội Người cao tuổi cần phải tỉnh táo, bền bỉ, tránh mọi cám dỗ.
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, đáng lên án thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Phiên bản di động