Viết tiếp bài vụ án khởi tố 4 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai

Cả 4 ông Nguyễn Anh Tuấn, Trần Minh Thủ, Võ Công Toàn và Nguyễn Mạnh Tín đều cho rằng, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh không đúng quy định, không đúng đối tượng là không đúng....

Từ kết luận của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai…

Trước đó, Ngày mới Online đã phản ánh, mặc dù cả 4 ông đều làm đúng quy định, trình tự và hết trách nhiệm được giao, thế nhưng, không hiểu vì sao, ngày 6/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Tuy Hòa lại ra các Quyết định khởi tối bị can đối với 4 ông về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cũng trong ngày 6/4/2021, Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuy Hòa ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 ông. Đồng thời, cả 4 ông đều nhận được các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện KSND TP Tuy Hòa.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Vị trí thửa đất được UBND TP Tuy Hòa cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh, sau đó đã chuyển nhượng bằng giấy tờ viết tay cho ông Trần Ngọc Hiếu

Không đồng tình với quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuy Hòa, cả 4 ông đã khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, trong đó có Viện KSND TP Tuy Hòa.

Ngày 20/4/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP Tuy Hòa ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại. Nội dung các quyết định giải quyết khiếu nại viện dẫn kết luận của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên như sau:

Thứ nhất: Việc UBND TP Tuy Hòa căn cứ vào Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để cấp GCN thửa đất số 36, tờ bản đồ số 57, phường Phú Đông cho ông Lân và bà Lanh là không đúng quy định.

Thứ hai: Về trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho ông Lân và bà Lanh, trách nhiệm trực tiếp liên quan đến ông Võ Công Toàn và ông Nguyễn Mạnh Tín. Bởi vì, ông Toàn có trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ. Do tin tưởng UBND phường Phú Đông đã có tờ trình, Văn phòng Đăng ký QSDĐ và ông Nguyễn Mạnh Tín, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, nên ông Toàn không kiểm tra kỹ hồ sơ, không phát hiện hồ sơ có sai sót là: Không niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất; Danh sách niêm yết công khai không có chữ ký xác nhận của đại diện những người sử dụng đất, dẫn đến Tờ trình số 607/TTr-TN &MT, ngày 16/3/2016, đề nghị UBND TP Tuy Hòa cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho ông Lân và bà Lanh. Đối với ông Tín, có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp GCN do Văn phòng Đăng ký QSDĐ chuyển đến. Tuy nhiên, do tin tưởng Văn phòng Đăng ký QSDĐ đã thẩm định, không kiểm tra kỹ hồ sơ, nên không phát hiện sai sót trong hồ sơ như đã nêu trên, dẫn đến việc tham mưu cho ông Toàn ký tờ trình số 607/TTr.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Đơn kêu oan khẩn cấp của 4 ông

Cũng tại kết luận Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai, về trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký QSDĐ, việc UBND phường Phú Đông không thực hiện đúng trình tự thực hiện, giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn xác định hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND TP Tuy Hòa là thiếu sót của ông Trần Minh Thủ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai. Theo quy định, ông Thủ phải có trách nhiệm trong kiểm tra hồ sơ, tuy nhiên, do ông Thủ tin tưởng ông Tuấn, nhân viên Văn phòng Đăng ký QSDĐ đã thẩm định, nên ông Thủ không kiểm tra kỹ hồ sơ, không phát hiện sai sót trong hồ sơ là: Không niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất; Danh sách niêm yết công khai không có chữ ký xác nhận của đại diện những người sử dụng đất, dẫn đến ký xác nhận vào đơn đề nghị cấp GCN, xác định hồ sơ đủ điều kiện trình UBND TP Tuy Hòa. Đối với ông Tuấn, nhân viên Văn phòng Đăng ký QSDĐ, trong quá trình kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ cấp GCN cho ông Lân và bà Lanh chưa kiểm tra kỹ về chủ sử dụng đất; UBND phường Phú Đông không thực hiện đúng trình tự thực hiện, giải quyết hồ sơ, nhưng vẫn xác định hồ sơ đầy đủ điều kiện để trình UBND TP Tuy Hòa là thiếu sót của ông Tuấn. Dẫn đến, UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho ông Lân và bà Lanh là không đúng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

… Đến khiếu nại của 4 bị can

Cho rằng Cơ quan CSĐT, Công an TP Tuy Hòa dựa vào kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh không đúng quy định của pháp luật, không đúng đối tượng là không đúng. Vì vậy, cả 4 ông đã gửi đơn khiếu nại vấn đề này đến các cơ quan chức năng.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Theo 4 ông, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên khẳng định, trước khi xin cấp GCN, vợ chồng ông Lân đã bán đất bằng giấy tờ viết tay cho ông Trần Ngọc Hiếu, nên vợ chồng ông Lân không đang sử dụng đất, người đang sử dụng đất phải là ông Hiếu. Theo đó, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên căn cứ điểm a, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013, việc UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho ông Nguyễn Thái Lân vào năm 2016 là không đúng quy định (nghĩa là cấp sai đối tượng). Về vấn đề này, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã không căn cứ vào hồ sơ xin giấy GCN của vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân kê khai, đăng ký, được Hội đồng họp xét của UBND phường Phú Đông họp xét, công khai, xác nhận, để từ đó kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân là không đúng là sai với các quy định của pháp luật và bản chất sự việc.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013 về trường hợp sử dụng đất được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 1, Nhà nướccấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây: a, Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này.

Theo Điều 5, Luật Đất đai năm 2013 quy định: Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ, nhận chuyển QSDĐ theo quy định. Như vậy, trong trường hợp này, nếu cho rằng, cấp cho ông Trần Ngọc Hiếu mới là “người sử dụng đất”, thì ông Hiếu phải là người được nhận chuyển QSDĐ theo đúng Điều 5, Luật Đất đai năm 2013 quy định. Tuy nhiên, như đã phản ánh, năm 2012, vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân có mua bán đất bằng giấy tờ viết tay với ông Trần Ngọc Hiếu, không được chính quyền xác nhận, nên việc mua bán này chưa được Nhà nước xác nhận.

Theo Khoản 1, Điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thì sau ngày 01/01/2008, các hợp đồng mua bán đất bằng giấy tờ viết tay giữa 2 bên (không được Nhà nước xác nhận) không có giá trị pháp lý. Vì vậy, không thể dựa vào giấy tờ viết tay này để cấp GCN cho bên mua. Ông Hiếu chỉ có giấy tờ mua bán đất với vợ chông ông Lân bằng giấy tờ viết tay vào năm 2012, nên đối chiếu với Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, thì rõ ràng ông Hiếu không phải là người sử dụng đất đủ điều kiện được pháp luật công nhận, mà phải là vợ chồng ông Lân. Do đó, UBND TP Tuy Hòa cấp GCN cho vợ chồng ông Nguyễn Thái Lân là hoàn toàn đúng đối tượng.

Liên quan đến thông tin nội dung kết luận của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai, ông Trịnh Trung Hoàng, Chi cục trưởng cho biết: Hiện cơ quan Công an đang đề nghị bổ sung thêm. Sẽ cung cấp thông tin sau cho báo chí.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Ông Nguyễn Thái Lân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi được UBND TP Tuy Hòa cấp Giấp CNQSDĐ

Bên cạnh đó, tại quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND TP Tuy Hòa có nội dung: Thiệt hại về tài sản do cấp GCN không đúng quy định của pháp luật được xác định là: 253.510.000 đồng.

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục quản lý đất đai
Sổ mục kê của UBND phường Phú Đông có tên ông Nguyễn Thái Lân

Về vấn đề này, cả 4 ông cho rằng, thửa đất nêu trên là của ông Lân, có tên trong sổ mục kê do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 3/7/2015, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên duyệt đã sử dụng ổn định, hợp pháp, đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ theo quy định. Trong khi đó, thửa đất này người dân đang sử dụng, không phải lấy đất của Nhà nước cấp cho dân. Mặt khác, ông Lân đã đóng đầy đủ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Vậy căn cứ vào đâu để khẳng định gây thất thoát cho Nhà nước số tiền trên?

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Các cơ quan chức năng nói gì? Các cơ quan chức năng nói gì?

Trong bài trước, Ngày mới Online đã phản ánh về việc, 4 ông Nguyễn Anh Tuấn, Trần Minh Thủ, Võ Công Toàn, Nguyễn Mạnh Tín ...

Đã làm đúng quy định, hết trách nhiệm, sao vẫn bị khởi tố? Đã làm đúng quy định, hết trách nhiệm, sao vẫn bị khởi tố?

“Mặc dù chúng tôi làm đúng quy định, trình tự và hết trách nhiệm được giao, thế nhưng, không hiểu vì sao, Cơ quan Cảnh ...

Thế Thực - Trần Thao

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đối tượng nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật

Đối tượng nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật

Để có cái nhìn rõ hơn về tính pháp lí trong vụ phóng viên Tạp chí Người cao tuổi bị đe dọa, hành hung khi đang tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, mà Tạp chí Người cao tuổi đã nhiều lần phản ánh, chúng tôi đăng quan điểm của luật sư Phạm Quang Xá, Đoàn Luật sư TP Hà Nội về vụ án…
Phải nhanh chóng làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng hành hung, xúc phạm phóng viên

Phải nhanh chóng làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng hành hung, xúc phạm phóng viên

Do vụ việc chậm giải quyết, Tạp chí Người cao tuổi vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND và Công an huyện Tam Đảo, đề nghị chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lí nghiêm minh đối tượng hành hung phóng viên, trong quá trình tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng, ngày 7/12/2020…
Xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam: Đất hợp pháp bị bịt hết lối vào, bao giờ giải quyết?

Xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam: Đất hợp pháp bị bịt hết lối vào, bao giờ giải quyết?

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ở tổ 36 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội khiếu nại về việc thửa đất của bà tại thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên bị bịt mất lối đi, gia đình bà đã đề nghị UBND xã giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm,...
Luật sư phân tích cơ chế vết thương của nạn nhân, khẳng định Vì Văn Khiêm không phạm tội giết vợ

Luật sư phân tích cơ chế vết thương của nạn nhân, khẳng định Vì Văn Khiêm không phạm tội giết vợ

Ngày mới Online ngày 8/6/2021 đăng bài: “Vụ án Vì Văn Kiêm ở bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La bị xử tử hình về tội giết người: Đại diện nạn nhân kêu oan cho tử tù”, phản ánh, đánh giá, phân tích các tình tiết và chứng cứ trong vụ án, nhận định dấu hiệu oan sai cho tử tù Vì Văn Khiêm là rất rõ. Tại một diễn biến liên quan, ngày 3/6/2021, Công ty luật TNHH Hòa Lợi có Văn bản số 188/CV-CTLHL, kiến nghị về vụ án này. Tại Văn bản này, Luật sư Vũ Văn Lợi, Giám đốc công ty có phân tích về cơ chế gây các thương tích trên cơ thể nạn nhân, từ đó cho rằng Vì Văn Khiêm không phạm tội “Giết người”…

Tin khác

Cán bộ ngân hàng bị tố trấn áp khách hàng để đòi nợ

Cán bộ ngân hàng bị tố trấn áp khách hàng để đòi nợ
Được ủy thác để thu hồi khoản nợ của khách hàng, nhưng thay vì thực hiện đúng quy định của pháp luật và cam kết tại Hợp đồng thế chấp, cán bộ Công ty TNHH MTV Quản lí nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kĩ thương Việt Nam (Techcombank AMC), lại dẫn người đến trấn áp khách hàng…

Đã có đơn đề nghị ngăn chặn, sao UBND quận Hoàng Mai vẫn cấp sổ đỏ?

Đã có đơn đề nghị ngăn chặn, sao UBND quận Hoàng Mai vẫn cấp sổ đỏ?
Bà Giáp Thị Nam, sinh năm 1953, là hội viên Hội Người cao tuổi, hiện ở tổ 22, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, mặc dù gia đình bà đã làm đơn rất nhiều lần gửi UBND quận Hoàng Mai đề nghị ngăn chặn việc giao dịch, sang tên mảnh đất của gia đình bà cho ông Nguyễn Chí Công. Thế nhưng, UBND quận Hoàng Mai vẫn sang tên cho ông Công, khiến gia đình bà phải sống "khổ sở" trong những năm qua...

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội: Ai "bảo kê" cho các công trình lấn chiếm đất công tồn tại?

Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội: Ai "bảo kê" cho các công trình lấn chiếm đất công tồn tại?
Thời gian gần đây Tạp chí Ngày mới Online liên tục nhân được thông tin của người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi, phản ánh về việc có dấu hiệu các sai phạm đang được "bảo kê" khiến chính quyền sở tại chưa thể xử lý các hộ dân xây dựng nhà xưởng lấn, chiếm vào phần đất công, thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, đặc biệt là Khu Bồ Quân Trong. Điều đáng đáng nói những sai phạm trên đã được UBND phường gửi tờ trình lên UBND quận xin ra quyết định xử lý cách đây đã gần 1 năm...

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?
Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên gọi khác là Ngọc Hoa Ecolodge) xây dựng và hoạt động trái phép nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý? Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ có sự “tiếp tay”, “bao che” của lãnh đạo địa phương?

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường gạ bị hại đổi đất sang vị trí khác

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường gạ bị hại đổi đất sang vị trí khác
Như Tạp chí Ngày mới online đã phản ánh, anh Vũ Tùng Bách mua mảnh đất 1.000m2 tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, xây căn nhà 200m2 để ở và kinh doanh. Nhà xây gần xong thì bị nhóm xã hội đen vào chiếm với lí do tranh chấp đất. Vụ việc được cơ quan chức năng địa phương nhiều lần vào cuộc nhưng không giải quyết được. Tổ xác minh, do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập, vào cuộc xác định thửa đất đúng là của anh Bách nhận chuyển nhượng. Thế nhưng sau đó Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang mời mẹ con anh Bách làm việc, lại đề nghị anh Bách đổi đất sang vị trí khác…
Xem thêm
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
Tuyến đường hơn 70 tỷ vừa làm xong đã hỏng tại Thanh Hóa: Công an kinh tế vào cuộc

Tuyến đường hơn 70 tỷ vừa làm xong đã hỏng tại Thanh Hóa: Công an kinh tế vào cuộc

​​​​​​​Về Dự án nâng cấp đường giao thông từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) vừa làm xong đã hư hỏng nặng, Thượng tá Đỗ ...
Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế ...
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Mất tiền thật khi tham gia đầu tư tiền ảo vào Công ty Gbhub

Mất tiền thật khi tham gia đầu tư tiền ảo vào Công ty Gbhub

Trong đơn gửi Tạp chí Ngày mới online, anh N.C.D. cùng 8 “nhà đầu tư” khác phản ánh Công ty GBhub có dấu hiệu biến tướng đa cấp, dấu hiệu ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động