Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Đất tranh chấp được cụ Đỗ Thị Cho cho ông Lê Văn Lương (Giấy ưng thuận được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002); ông Lương khẳng định có giao tiền nhận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Thanh; và đặc biệt phần đất tranh chấp có ghi tứ cận, đang thuộc “sổ đỏ” của ông Thanh. Thực tế này cho thấy việc ông Lương có đơn đòi QSDĐ là có cơ sở.
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 23/3/2020 của UBND phường Hiệp Thành

Nguồn gốc đất tranh chấp

Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 23/3/2020 “về xử lý thông tin phản ánh tranh chấp đất ông Lê Văn Lương và ông Nguyễn Văn Thanh” của UBND phường Hiệp Thành, quận 12, nêu rõ: Theo hồ sơ lưu trữ, phần đất 118,9 m2, thuộc một phần thửa 144, tờ bản đồ số 11 (tài liệu 2005) theo Bản đồ hiện trạng vị trí đất đã được Công ty TNHH một thành viên M.D.C lập ngày 9/7/2018; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 12 kiểm tra nội nghiệp số 046668/TNMT ngày 7/8/2018. Cho thấy: Nguồn gốc đất do cụ Cho quản lý sử dụng; đến tháng 5/2003, cụ Cho cho ông Thanh sử dụng (Giấy ưng thuận ngày 28/5/2003 được UBND phường xác nhận chữ ký của cụ Cho); đến ngày 13/1/2004, UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số 01040.QSDĐ/Q 12/2004 cho ông Thanh.

Ngày 2/8/2019, ông Lương có đơn tranh chấp đất với ông Thanh. Ngày 9/9/2019, UBND phường Hiệp Thành mời ông Lương thu thập chứng cứ, thẩm tra xác minh pháp lý liên quan phần đất ông Lương tranh chấp với ông Thanh.

Ông Lương cung cấp hồ sơ, gồm có: Hợp đồng viết tay chuyển nhượng QSDĐ giữa cụ Cho và ông Lương ngày 21/10/2001; giấy viết tay biên nhận tiền chuyển nhượng đất giữa cụ Cho (do ông Thanh đại diện nhận) với ông Lương ngày 21/10/2001; giấy ưng thuận về việc cụ Cho phân chia cho ông Lương phần đất ngày 26/12/2002, đã được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002 (có đối chiếu bản chính); bản đồ hiện trạng vị trí đất được Công ty TNHH một thành viên M.D.C lập ngàỵ 9/7/2018 và Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 12 kiểm tra nội nghiệp số 046668/TNMT ngày 7/8/2018.

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Các văn bản ông Lương cung cấp khi hòa giải tại phường Hiệp Thành

Ngày 11/9/2019, UBND phường Hiệp Thành tiến hành hòa giải tranh chấp đất giữa ông Lương và ông Thanh. Nhưng ông Thanh không có mặt, ủy quyền cho ông Huỳnh Văn Sự tham dự.

Tại buổi làm việc, ông Lương trình bày: Năm 2001, cụ Cho và ông Thanh chuyển nhượng đất cho ông Lương (hợp đồng viết tay chuyển nhượng QSDĐ, giấy viết tay biên nhận tiền chuyển nhượng đất). Năm 2002, cụ Cho lập giấy ưng thuận cho ông Lương phần đất nêu trên (Giấy ưng thuận viết tay được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002). Tuy nhiên, năm 2019, ông Thanh chiếm dụng phần đất mà cụ Cho và ông Thanh đã chuyển nhượng cho ông Lương vào năm 2001.

Ý kiến Hội đồng hòa giải: Liên quan đến giấy ưng thuận giữa cụ Cho và một số người khác được UBND phường xác nhận chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002, trong đó có ông Lương, khu đất thuộc thửa 796, tờ bản đồ số 01 (TL02/CT- UB) được UBND quận 12 cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00959.QSDĐ/Q 12/2002 ngày 16/10/2002 đứng tên cụ Cho khác vị trí đất ông Lương tranh chấp với ông Thanh. Tuy nhiên, ông Lương cũng cung cấp hợp đồng viết tay chuyển nhượng QSDĐ giữa cụ Cho và ông Lương ngày 21/10/2001 và Giấy viết tay biên nhận tiền chuyển nhượng đất giữa cụ Cho (do ông Thanh đại diện nhận) với ông Lương ngày 21/10/2001, nói trên. Do đó, để đảm bảo quyền lợi ông Lương và ông Thanh, UBND phường mời ông Lương và ông Thanh hòa giải. Nhưng ông Thanh vắng mặt và ủy quyền cho ông Huỳnh Văn Sự đề nghị có giám định chữ ký của ông Thanh trên các chứng từ ông Lương cung cấp. Tuy nhiên, việc giám định chữ ký không thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương cho biết: “Ngày 21/10/2001, tại nhà ông Thanh (số 64/4 khu phố 5, phường Hiệp Thành) gồm có: Cụ Cho là bà ngoại ông Thanh; ông Thanh; ông Phong và ông Lương. Ông Thanh nhờ người viết giấy tay chuyển nhượng QSDĐ cho Bên chuyển nhượng là cụ Cho và Bên nhận chuyển nhượng là ông Lương. Nội dung Giấy chuyển nhượng QSDĐ được thể hiện vị trí tứ cận lô đất chuyển nhượng, cụ thể như sau: Đông giáp: Giáp đất anh Phong. Tây giáp: Đất bà Cho. Nam giáp: Giáp đất ông Nguyễn Văn Xý (phía sau). Bắc giáp: Giáp đường 3m (phía trước).”

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ thể hiện tứ cận đất chuyển nhượng

Theo hồ sơ xác minh của UBND phường Hiệp Thành có những sự thật về đất tranh chấp như sau:

Một, đất có nguồn gốc rõ ràng của cụ Cho quản lí, sử dụng hợp pháp;

Hai, đất được cụ Cho và ông Thanh chuyển nhượng cho ông Lương vào năm 2001; có tứ cận cụ thể: Đông giáp: Giáp đất anh Phong. Tây giáp: Đất bà Cho. Nam giáp: Giáp đất ông Nguyễn Văn Xý (phía sau). Bắc giáp: Giáp đường 3m (phía trước).” Tại Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, có thể hiện ông Thanh là người đã nhận đủ số tiền của ông Lương giao;

Ba, đất được cụ Cho lập giấy ưng thuận cho ông Lương năm 2002 (Giấy ưng thuận viết tay được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002); có tứ cận cụ thể nói trên;

Bốn, năm 2019, ông Thanh chiếm dụng phần đất mà cụ Cho và ông Thanh đã sang nhượng cho ông Lương vào năm 2001, có tứ cận cụ thể nói trên;

Năm, phân đất có tứ cận trên, nay đang thuộc giấy chứng nhận QSDĐ số 01040.QSDĐ/Q 12/2004 đứng tên ông Thanh.

Như vậy, ông Lương là được nhận đất của cụ Cho cho (giấy ưng thuận được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002); ông Lương khẳng định là có giao tiền cho ông Thanh; và đặc biệt liên quan đến phần đất tranh chấp đã có phát sinh các tình tiết sự việc nói trên từ năm 2001, 2002, là rất khách quan, lúc này chưa thể có tranh chấp; nay đất này đang thuộc “sổ đỏ” của ông Thanh. Do vậy, ông Lương có đơn khiếu nại, tranh chấp với ông Thanh đòi lại QSDĐ là có cơ sở!

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Giấy chứng nhận QSDĐ số 01040.QSDĐ/Q 12/2004 đứng tên ông Thanh

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh kết quả tòa án giải quyết theo thẩm quyền đối với tranh chấp đất có “sổ đỏ” trên đây.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Quảng Ninh:  Cần làm rõ các gói thầu vệ sinh, giặt là tại những cơ sở khám chữa bệnh

Tỉnh Quảng Ninh: Cần làm rõ các gói thầu vệ sinh, giặt là tại những cơ sở khám chữa bệnh

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Hoàn thiện DT liên tục trúng nhiều gói thầu vệ sinh, giặt là tại các đơn vị như: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên… khiến dư luận nghi ngờ về công tác lựa chọn nhà thầu từ các cơ sở trên.
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Người nộp hồ sơ xin biên nhận, bà Liễu cũng trả lời như hai cơ quan nêu trên “Ở đây không có biên nhận nhận hồ sơ, chú về nhà chờ, đến hẹn lại lên”...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên Tạp chí Ngày mới Online, lãnh đạo UBND phường Mai Động vẫn “vô tư” không đeo khẩu trang, thậm chí còn hút thuốc lá trong phòng làm việc…
Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

Tối muộn ngày 12/5, Sở Nội vụ TP Hà Nội có văn bản thượng khẩn về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID -19, gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Tin khác

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Diện tích đất ông mua có nguồn gốc của một người cậu Việt kiều ở Mỹ mua trước đó, đã đặt cọc sau đó cho lại ông Cường số tiền đặt cọc, ông Cường tiếp tục làm thủ tục mua bán và phải thanh toán hết số tiền còn lại.

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?
Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online người dân cho rằng, Khu vui chơi giải trí Công viên Khủng Long ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xây dựng và hoạt động trái phép, chưa đúng các quy định pháp luật…

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân

Có cầm bản án đã có hiệu lực pháp luật đến cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu thi hành án (THA), hoặc đến Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) của huyện Ba Tri gửi đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì mới thấy hết nỗi khổ của người dân khi họ phải đối mặt với các kiểu “sách nhiễu” và những cách thức làm việc bất chấp luật pháp của một số cán bộ ở địa phương này!...

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang và 18 đồng phạm đã gây thiệt hại lên hơn 1.100 tỉ đồng, thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!
Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, Tòa soạn Tạp chí Ngày mới Online đã nhận được phản hồi tích cực từ UBND tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?

Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?
Quyết định số: 4200/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên thật “kì lạ” bởi ngày cuối cùng năm 2020, UBND tỉnh lại lập "kế hoạch” phấn đấu cho năm cũ (năm 2020)…
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng ...
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi ...
TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, ...
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

Năm 2008, ông Nguyễn Tiến Thuật mua nhà đất của ông Huỳnh Đức Dũng và vợ là bà Trần Thị Chí Công. Tài sản này vợ chồng ông Dũng mua ...
Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B ...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động