Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Đất tranh chấp được cụ Đỗ Thị Cho cho ông Lê Văn Lương (Giấy ưng thuận được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002); ông Lương khẳng định có giao tiền nhận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Thanh; và đặc biệt phần đất tranh chấp có ghi tứ cận, đang thuộc “sổ đỏ” của ông Thanh. Thực tế này cho thấy việc ông Lương có đơn đòi QSDĐ là có cơ sở.
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 23/3/2020 của UBND phường Hiệp Thành

Nguồn gốc đất tranh chấp

Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 23/3/2020 “về xử lý thông tin phản ánh tranh chấp đất ông Lê Văn Lương và ông Nguyễn Văn Thanh” của UBND phường Hiệp Thành, quận 12, nêu rõ: Theo hồ sơ lưu trữ, phần đất 118,9 m2, thuộc một phần thửa 144, tờ bản đồ số 11 (tài liệu 2005) theo Bản đồ hiện trạng vị trí đất đã được Công ty TNHH một thành viên M.D.C lập ngày 9/7/2018; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 12 kiểm tra nội nghiệp số 046668/TNMT ngày 7/8/2018. Cho thấy: Nguồn gốc đất do cụ Cho quản lý sử dụng; đến tháng 5/2003, cụ Cho cho ông Thanh sử dụng (Giấy ưng thuận ngày 28/5/2003 được UBND phường xác nhận chữ ký của cụ Cho); đến ngày 13/1/2004, UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số 01040.QSDĐ/Q 12/2004 cho ông Thanh.

Ngày 2/8/2019, ông Lương có đơn tranh chấp đất với ông Thanh. Ngày 9/9/2019, UBND phường Hiệp Thành mời ông Lương thu thập chứng cứ, thẩm tra xác minh pháp lý liên quan phần đất ông Lương tranh chấp với ông Thanh.

Ông Lương cung cấp hồ sơ, gồm có: Hợp đồng viết tay chuyển nhượng QSDĐ giữa cụ Cho và ông Lương ngày 21/10/2001; giấy viết tay biên nhận tiền chuyển nhượng đất giữa cụ Cho (do ông Thanh đại diện nhận) với ông Lương ngày 21/10/2001; giấy ưng thuận về việc cụ Cho phân chia cho ông Lương phần đất ngày 26/12/2002, đã được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002 (có đối chiếu bản chính); bản đồ hiện trạng vị trí đất được Công ty TNHH một thành viên M.D.C lập ngàỵ 9/7/2018 và Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 12 kiểm tra nội nghiệp số 046668/TNMT ngày 7/8/2018.

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền
Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Các văn bản ông Lương cung cấp khi hòa giải tại phường Hiệp Thành

Ngày 11/9/2019, UBND phường Hiệp Thành tiến hành hòa giải tranh chấp đất giữa ông Lương và ông Thanh. Nhưng ông Thanh không có mặt, ủy quyền cho ông Huỳnh Văn Sự tham dự.

Tại buổi làm việc, ông Lương trình bày: Năm 2001, cụ Cho và ông Thanh chuyển nhượng đất cho ông Lương (hợp đồng viết tay chuyển nhượng QSDĐ, giấy viết tay biên nhận tiền chuyển nhượng đất). Năm 2002, cụ Cho lập giấy ưng thuận cho ông Lương phần đất nêu trên (Giấy ưng thuận viết tay được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002). Tuy nhiên, năm 2019, ông Thanh chiếm dụng phần đất mà cụ Cho và ông Thanh đã chuyển nhượng cho ông Lương vào năm 2001.

Ý kiến Hội đồng hòa giải: Liên quan đến giấy ưng thuận giữa cụ Cho và một số người khác được UBND phường xác nhận chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002, trong đó có ông Lương, khu đất thuộc thửa 796, tờ bản đồ số 01 (TL02/CT- UB) được UBND quận 12 cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00959.QSDĐ/Q 12/2002 ngày 16/10/2002 đứng tên cụ Cho khác vị trí đất ông Lương tranh chấp với ông Thanh. Tuy nhiên, ông Lương cũng cung cấp hợp đồng viết tay chuyển nhượng QSDĐ giữa cụ Cho và ông Lương ngày 21/10/2001 và Giấy viết tay biên nhận tiền chuyển nhượng đất giữa cụ Cho (do ông Thanh đại diện nhận) với ông Lương ngày 21/10/2001, nói trên. Do đó, để đảm bảo quyền lợi ông Lương và ông Thanh, UBND phường mời ông Lương và ông Thanh hòa giải. Nhưng ông Thanh vắng mặt và ủy quyền cho ông Huỳnh Văn Sự đề nghị có giám định chữ ký của ông Thanh trên các chứng từ ông Lương cung cấp. Tuy nhiên, việc giám định chữ ký không thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương cho biết: “Ngày 21/10/2001, tại nhà ông Thanh (số 64/4 khu phố 5, phường Hiệp Thành) gồm có: Cụ Cho là bà ngoại ông Thanh; ông Thanh; ông Phong và ông Lương. Ông Thanh nhờ người viết giấy tay chuyển nhượng QSDĐ cho Bên chuyển nhượng là cụ Cho và Bên nhận chuyển nhượng là ông Lương. Nội dung Giấy chuyển nhượng QSDĐ được thể hiện vị trí tứ cận lô đất chuyển nhượng, cụ thể như sau: Đông giáp: Giáp đất anh Phong. Tây giáp: Đất bà Cho. Nam giáp: Giáp đất ông Nguyễn Văn Xý (phía sau). Bắc giáp: Giáp đường 3m (phía trước).”

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ thể hiện tứ cận đất chuyển nhượng

Theo hồ sơ xác minh của UBND phường Hiệp Thành có những sự thật về đất tranh chấp như sau:

Một, đất có nguồn gốc rõ ràng của cụ Cho quản lí, sử dụng hợp pháp;

Hai, đất được cụ Cho và ông Thanh chuyển nhượng cho ông Lương vào năm 2001; có tứ cận cụ thể: Đông giáp: Giáp đất anh Phong. Tây giáp: Đất bà Cho. Nam giáp: Giáp đất ông Nguyễn Văn Xý (phía sau). Bắc giáp: Giáp đường 3m (phía trước).” Tại Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, có thể hiện ông Thanh là người đã nhận đủ số tiền của ông Lương giao;

Ba, đất được cụ Cho lập giấy ưng thuận cho ông Lương năm 2002 (Giấy ưng thuận viết tay được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002); có tứ cận cụ thể nói trên;

Bốn, năm 2019, ông Thanh chiếm dụng phần đất mà cụ Cho và ông Thanh đã sang nhượng cho ông Lương vào năm 2001, có tứ cận cụ thể nói trên;

Năm, phân đất có tứ cận trên, nay đang thuộc giấy chứng nhận QSDĐ số 01040.QSDĐ/Q 12/2004 đứng tên ông Thanh.

Như vậy, ông Lương là được nhận đất của cụ Cho cho (giấy ưng thuận được UBND phường Hiệp Thành chứng thực chữ ký của cụ Cho ngày 26/12/2002); ông Lương khẳng định là có giao tiền cho ông Thanh; và đặc biệt liên quan đến phần đất tranh chấp đã có phát sinh các tình tiết sự việc nói trên từ năm 2001, 2002, là rất khách quan, lúc này chưa thể có tranh chấp; nay đất này đang thuộc “sổ đỏ” của ông Thanh. Do vậy, ông Lương có đơn khiếu nại, tranh chấp với ông Thanh đòi lại QSDĐ là có cơ sở!

Tranh chấp đất có “Sổ đỏ” ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Cần một quyết định của tòa án giải quyết theo thẩm quyền

Giấy chứng nhận QSDĐ số 01040.QSDĐ/Q 12/2004 đứng tên ông Thanh

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh kết quả tòa án giải quyết theo thẩm quyền đối với tranh chấp đất có “sổ đỏ” trên đây.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Mặc dù mới đưa vào sử dụng, vẫn còn bảo hành, nhưng công trình Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (Đường Hùng Vương) có dấu hiệu bong tróc, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà… xuống cấp trầm trọng. Việc này, khiến cư dân địa phương “bức xúc” nghi vấn liệu chính quyền địa phương có biết việc xuống cấp đoạn đường này?
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được thành lập năm 2008 có trụ sở tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 670/QĐ.UBND - XD ngày 22/02/2016.
Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Cho rằng Bản án Sơ thẩm số 62/2018/HNGT-ST ngày 16/11/2018 của TAND TP Bắc Ninh và Bản án Phúc thẩm số 14/2019/HNGT-PT ngày 1/4/2019 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử chưa khách quan, có dấu hiệu bao che… Bà Nguyễn Thị Ngãi, người cao tuổi, ở số 415 Nguyễn Trãi, khu phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã có đơn khiếu nại gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Tỉnh Lâm Đồng: Bản án phúc thẩm có dấu hiệu áp dụng sai luật

Tỉnh Lâm Đồng: Bản án phúc thẩm có dấu hiệu áp dụng sai luật

TAND tỉnh Lâm Đồng có dấu hiệu nhận định và áp dụng sai luật để ra Bản án số 146/2020/DS-PT về “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” ngày 17/11/2020, buộc bà Phạm Thị Kim Thắm (sinh 1962) và chồng là ông Nguyễn Kim Thanh, (sinh 1959) cùng thường trú tại 652/22, Quốc lộ 20, thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, có đơn khiếu nại…
Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ông Trương Văn Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 cho biết, tài sản này không còn thuộc về sở hữu của doanh nghiệp, vì cách đây 10 năm đã chuyển giao và sang tên để đảm bảo một khoản vay mà công ty đã vay của ông Phan Văn Anh Vũ.

Tin khác

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?
Bà Nguyễn Thị Oanh, cùng 29 hộ dân ở thôn Đìa, xã Bình Minh có đơn phản ánh, Chi ủy, chính quyền xóm Đìa và UBND xã Bình Minh cùng toàn thể Nhân dân họp đồng ý cho doanh nghiệp vào thuê đất để xây dựng nhà máy trong 12 năm, sau năm 2013, phải chia ruộng lại cho dân sản xuất theo quy định. Tuy nhiên, đến năm 2013, các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất sau năm 2013, hoặc trả lại đất cho dân, nhưng không được chấp nhận…

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn đề nghị của các cụ cao niên, đại diện cho 15 dòng họ và các tầng lớp Nhân dân thôn Vị Dương, xã Liên Vị gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, các sở, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị xã Quảng Yên, với mong muốn sớm được các cấp, các ngành cho phép Nhân dân phục dựng lại đình Vị Dương...

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép
Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang xe của mình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra xử lý theo pháp luật.

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt
Chuyển công tác về Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường chính trị Hoàng Văn Thụ) nhưng chưa có đất ở. Được người quen cho dựng nhà tạm ở trên đất vườn chè, hứa khi nào được phân đất ở thì sẽ trả lại. Thế nhưng, khi được cấp đất ở, không những không trả lại đất, mà còn chiếm luôn đất mượn, giả mạo chữ kí trong Giấy chuyển nhượng đất thổ cư, để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên diện tích đất ở nhờ. Đó là hành vi của ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc được khởi kiện ra tòa, nhưng TAND TP Lạng Sơn giải quyết không thỏa đáng khiến gia chủ phải tiếp tục hành trình tìm công lí…

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn
Cho rằng tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng là tài sản chung của vợ chồng bị cơ quan thi hành án cưỡng chế là không đúng pháp luật, nên bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Phan Văn Anh Vũ) đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tỉnh Lai Châu: Người dân tố bản án chưa công tâm và đúng pháp luật

Tỉnh Lai Châu:  Người dân tố bản án  chưa công tâm và đúng pháp luật
Ông Chẻo Oán Niền, người cao tuổi, ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho rằng, TAND tỉnh Lai Châu trả lại đơn khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông trong vụ kiện hành chính số 166/2019/TLST-HC ngày 17/4/2020 “Yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” là chưa đúng pháp luật....
Xem thêm
Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Cho rằng Bản án Sơ thẩm số 62/2018/HNGT-ST ngày 16/11/2018 của TAND TP Bắc Ninh và Bản án Phúc thẩm số 14/2019/HNGT-PT ngày 1/4/2019 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét ...
Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Trưa ngày 3/12, Công an TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự đối với BN 1342 làm lây ...
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang ...
Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Mặc dù mới đưa vào sử dụng, vẫn còn bảo hành, nhưng công trình Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (Đường Hùng Vương) có dấu hiệu ...
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được thành lập năm 2008 có trụ sở tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 ...
Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động