Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế
huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue

Biên bản công bố Quyết định kiểm tra lập ngày 3/11/2016

Có dấu hiệu làm trái quy trình kiểm tra thuế.

Đơn của ông Nguyễn Văn Lâm phản ánh: Ngày 24/10/2016, Đoàn kiểm tra thuế của Chi cục Thuế huyện Long Thành, có ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn và bà Đặng Thị Thanh Huyền, thành viên, đến Văn phòng Công ty, để kiểm tra nhưng không lập “Biên bản công bố Quyết định kiểm tra”  đối với Quyết định số 5457/QĐ-CCT ngày 24/10/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Long Thành về việc kiểm tra thuế tại Công ty.  

Đến này 3/11/2016, Đoàn kiểm tra thuế của Chi cục Thuế huyện Long Thành, đến Công ty lập “Biên bản công bố Quyết định kiểm tra” công bố nội dung Quyết định số 5457 trên. Từ nội dung biện bàn này cho thấy có những mâu thuẫn: Tại sao, ngày 21/11/2016, Đoàn kiểm tra thuế mới mang toàn bộ biên bản đến Công ty, để ông Nguyễn Văn Lâm là người đại diện hợp pháp của Công ty kí các biên bản cùng một lượt? Ở cuối Biên bản công bố Quyết định kiểm tra, phía Công ty có ghi ý kiến “Đoàn kiểm tra thuế có đến Công ty làm việc vào ngày 24/10/2016 tại Công ty”, nhưng ông Ngọc lại ghi trong biên bản là ngày 3/11/2016, chính thức công bố Quyết định số 5457/QĐ-CCT ngày 24/10/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Long Thành ? Những mâu thuẫn này, thể hiện dấu hiệu “hợp thức hóa” về thời gian các biên bản kiểm tra.

Cũng về thời gian công bố Quyết định số 5457 trên, còn thể hiện làm trái quy định tại tiết 3.2, điểm 3 phần II Quy trình kiểm tra thuế (Ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế) quy định: “3.2. Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế phải được gửi ngay cho bộ phận kê khai và kế toán thuế và gửi cho người nộp thuế chậm nhất là ba ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định.” Và có dấu hiệu vi phạm Quy trình kiểm tra thuế (Ban hành kèm theo Quyết định só 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế, ) quy định: “4. Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. 4.1. Việc kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế phải được tiến hành chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định kiểm tra thuế. Trưởng đoàn kiểm tra thuế có trách nhiệm công bố quyết định kiểm tra thuế và giải thích nội dung kiểm tra theo quyết định. Sau khi công bố quyết định kiểm tra, Đoàn kiểm tra thuế và người nộp thuế phải có biên bản xác định thời gian và nội dung công bố quyết định kiểm tra theo Mẫu số 05/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Có dấu hiệu áp dụng sai điều luật

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn Lâm đã có khiếu nại, tố cáo đối với Quyết định số 5708/QĐ-CCT ngày 16/11/2016 của Chi cục Thuế huyện Long Thành về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế. Điều 1 quyết định này có nội dung : Xử lí về thuế theo kết quả kiểm tra đối với ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty, thời kì kiểm tra từ năm 2011 đến 2015; truy thu thuế TNDN: 131.680.653 đồng. Số tiền phạt 20% và tiền chậm nộp 0,05%; 0,03%: 37.502.65l đồng; … Tổng cộng: 169.183.304 đồng.

Ông Nguyễn Văn Lâm khiếu nại việc Đoàn kiểm tra Chi cục Thuế Long Thành đã xuất toán chi phí khác số tiền 856.571.048 đồng của Công ty là không có cơ sở. Vì khoản chi phí nàv là Công ty phải bồi thường Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo vệ và cũng là hợp đồng để tạo ra doanh thu cho Công ty, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặt khác, căn cứ Chương II Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tại Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, có quy định:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa cỏ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau: Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật. Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ pháp lý và nội dung vụ việc nêu trên, thì Công ty đáp ứng đủ điều kiện: Có “Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, nên Công ty có khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, Chi cục Thuế huyện Long Thành vẫn ban hành Quyết định số 5708/QĐ-CCT ngày 16/11/2016 nói trên, là thể hiện có sai phạm nghiêm trọng quy định Khoản 1 và khoản 2 Điều 6, chương II Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Quyết định số 254661/QĐ-CCTKV ngày 21/7/2020- Trang 1
huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue

Quyết định số 254661/QĐ-CCTKV ngày 21/7/2020 của Chi cục Thuế Khu vực Long Thành-Nhơn Trạch về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành vi hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Ra quyết định xử lí, trước khi có biên bản vi phạm.

Đến ngày 21/11/2016, đoàn kiểm tra đến Công ty, mang theo các biên bản để Công ty kí, gồm có: Biên bản công bố quyết định kiểm tra ghi ngày 3/11/2016 lập tại DNTN Minh Tâm Hiếu; Biên bản kiểm tra chi tiết ghi ngày 7/11/2016 và Biên bản kiểm tra (tổng hợp) ghi ngày 11/11/2016). Ý kiến của Công ty không thống nhất với đoàn kiểm tra về việc xuất toán “Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”. Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết: “Sau khi nghe Đoàn kiểm tra nói khoản tiền truy thu này Chi cục Thuế sẽ đưa vào diện khoanh nợ để xóa và không xử phạt, không tính tiền chậm nộp đối với Công ty, nên tôi tin tưởng ký biên bản lần 2 vào sau ngày 21/11/2016, khoảng 3 đến 5 ngày).”   

Như vậy, sau ngày 21/11/2016 các biên bản trên được kí lần 2. Nhưng trước đó là ngày 16/11/2016, đã có Quyết định số 5708/QĐ-CCT của Chi cục Thuế huyện Long Thành xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế. Rõ ràng ở đây có mâu thuẫn: Có quyết định xử lí, trước khi có biên bản vi phạm? Điều này chẳng khác gì có giấy “báo tử” trước khi “chết”!? Mặt khác, đến ngày 9/12/2016, Đoàn kiểm tra mới giao Quyết định số 5708 cho Công ty, thì liệu có phải là để nhằm “hợp thức hóa” dấu hiệu làm trái luật của cán bộ thuế?

Cưỡng chế thi hành quyết định đã hết hiệu lực thi hành!

Đến ngày 21/7/2020 Chi cục Thuế Khu Vực Long Thành – Nhơn Trạch ban hành Quyết định số 254661/QĐ-CCTKV  về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành vi hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và Thông báo số 254662/QĐ-CCTKV  ngày 21/7/2020 của Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Sau đó 23/6/2020, Công ty có Văn bản số 25/20/ CV/SGLH gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc không đồng ý với Quyết định số 254661/QĐ-CCTKV và Thông báo số 254662/QĐ-CCTKV của Chi cục Thuế Khu vực Long Thành – Nhơn Trạch, như trên. Đến ngày 8/7/2020, Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế Đồng Nai tham mưu Lãnh đạo Cục Thuế kí Văn bản số 6214/CT-KTNB trả lời Văn bản số 25/20/CV/SGLT của Công ty”, cho rằng Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch xử lý là đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, như sau: “1. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội. 2. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn”

Áp dụng quy định trên đối với trường hợp của Công ty, không áp dụng các biện pháp cưỡng chế (trong đó bao gồm biện pháp kê biên tài sản) theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hơn nữa, Công ty không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 nêu trên, nên Quyết định số 5708/QĐ-CCT ngày 16/11/2016 của Chi cục Thuế huyện Long Thành xử lý vi phạm hành chính, từ tháng 11/2016 đến nay 2020 (là 4 năm) đã hết hiệu lực pháp luật (hết hiệu thi hành) theo quy định.

Từ những nội dung phản ánh trên đây, trân trọng kiến nghị Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; thông báo kết quả giải quyết để có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí!

 

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vu trung dau gia tai san cua ba pham thi thu hien o huyen tay son binh dinh co quan chuc nang lam sai nguoi dan lanh du

Vụ trúng đấu giá tài sản của bà Phạm Thị Thu Hiền ở huyện Tây Sơn, Bình Định: Cơ quan chức năng làm sai, người dân "lãnh" đủ (!?)

Đó là câu chuyện hiếm gặp lại xảy ra đối với bà Phạm Thị Thu Hiền, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, bà Hiền gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến Ngày mới Online phản ánh về việc, bà trúng đấu giá tài sản, nhưng đến nay, đã gần 8 năm, vẫn chưa được bàn giao tài sản. Sự việc đã gây bức xúc cho gia đình bà và dư luận địa phương...    
huyen muong la tinh son la vo co bi khoi to ve toi huy hoai rung

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Vô cớ bị khỏi tố về tội Hủy hoại rừng

Cụ Lèo Văn Inh (83 tuổi), dân tộc Thái, ở Bản Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La cho rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường La khởi tố; Viện KSND huyện Mường La truy tố Lèo Văn Hồng (con cụ Inh) về tội "Hủy hoại rừng" là oan sai, không đúng người, đúng tội, trái các quy định pháp luật...
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được thi công bằng vật liệu bẩn, kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc để có biện pháp khắc phục, tránh hậu họa về sau...    
tinh gia lai hdnd tinh gia lai de nghi thi xa ayun pa lam ro sai pham o duong nguyen hue

Tỉnh Gia Lai: HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị thị xã Ayun Pa làm rõ sai phạm ở đường Nguyễn Huệ

Ngày 22/9/2020, HĐND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 71/PBT-HĐND do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng kí để nghị Chủ tịch thị xã Ayun Pa làm rõ thông tin phản ánh của dân về Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Huệ thị xã Ayun Pa bị thay đổi vật liệu trong quá trình thi công.
hai phong nguoi dan bat binh ve vu an co y gay thuong tich co dau hieu oan sai

Hải Phòng: Người dân bất bình về vụ án Cố ý gây thương tích có dấu hiệu oan sai

Người dân cho rằng, vụ án Cố ý gây thương tích tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng có nhiều dấu hiệu oan sai. Khi điều tra viên, kiểm sát viên đã vi phạm tố tụng...Cáo trạng của Viện KSND quận Hồng Bàng đã đẩy người dân vô tội vào tù tội.

Tin khác

Quận Lê Chân, Hải Phòng: Cần làm rõ việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở tại phường Kênh Dương

quan le chan hai phong can lam ro viec chuyen doi dat nong nghiep thanh dat o tai phuong kenh duong
Từ đất nông nghiệp được hợp thức hóa thành đất ở, xây nhà cao tầng kiên cố bị người dân phát hiện và tố cáo. Vụ việc có nguy cơ bị "chìm xuồng" và rơi vào quên lãng vì hơn hai năm nay không thấy cơ quan chức năng TP Hải Phòng đưa ra kết luận, xử lý?    

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An không hiểu luật, hay cố tình không hiểu luật!?

cuc truong cuc thads tinh long an khong hieu luat hay co tinh khong hieu luat
Như đã phản ánh, anh Nguyễn Thanh Nhân khiếu nại Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019, do chấp hành viên Lê Anh Quý, thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng kí ban hành, về cưỡng chế kê biên tài sản của anh là 3 thửa đất, mà anh đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền, nhằm buộc anh trả khoản nợ mà anh Thu, chị Hiền phải trả cho bà Mật. Chi cục trưởng THADS huyện Vĩnh Hưng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại không đúng, trái pháp luật. Anh Nhân tiếp tục khiếu nại lên Cục THADS tỉnh Long An. Ngày 9/9/2020, Phó Cục trưởng Đặng Phan Thiết kí Quyết định số 19/QĐ-CTHADS, giải quyết khiếu nại của anh Nhân. Thế nhưng, việc áp dụng pháp luật cũng không đúng thực tế…

Cần làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng

can lam ro va xu ly nghiem hanh vi vi pham phap luat cua cac doi tuong
Bà Nguyễn Thị Luấn (tên gọi khác là Nguyễn Hoàng Lan), Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo (Công ty Gia Bảo), là người cao tuổi, trú tại tổ 9 phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phản ánh, ông Trần Đức Nhuận và ông Trương Đình Nở thuê nhóm người đến lô cao su của bà để cạo mủ cao su, dựng nhà trái phép, nhằm chiến đất của bà và Công ty tại Lâm trường Đắk N’Tao…

Cần làm rõ việc đấu giá QSDĐ; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

can lam ro viec dau gia qsdd lua chon nha dau tu thuc hien du an khu dan cu tan duc jsc
Dự án đã san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng trong phương án đấu giá không nêu rõ, loại hồ sơ doanh nghiệp tham gia đấu giá thiếu thuyết phục… là những điều cần làm rõ xoay quanh việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Quảng Bình: Hiệu trưởng trường Mầm Non bị tố áp đặt các khoản thu đầu năm

quang binh hieu truong truong mam non bi to ap dat cac khoan thu dau nam
Quá bức xúc, phụ huynh có con em học ở Trường Mầm non số 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã làm đơn gửi đến chính quyền và các cấp tố cáo bà Đinh Thị Hiệu, Hiệu trưởng trường này lạm quyền, áp đặt các khoản thu đầu năm. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa xác nhận có sự việc xảy ra và đang thành lập đoàn để xác minh kiểm tra làm rõ.

Cần phải xử lý nghiêm các hành vi ngang ngược, lộng hành

can phai xu ly nghiem cac hanh vi ngang nguoc long hanh
Khu vực dưới chân phía Đông núi Hòn Rồng, thuộc tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâu nay vốn là rừng sản xuất; người dân sống và làm vườn an bình. Thế nhưng, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình ở đây diễn ra nhiều điều lộn xộn, tiềm ẩn những phức tạp khó lường…
Xem thêm
ha noi triet pha bang nhom tuoi teen dung dao cuop tai san

Hà Nội: Triệt phá băng nhóm tuổi teen dùng dao cướp tài sản

Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm cướp manh động, sử dụng dao đe dọa, ...
khoi to 2 bac si truong trung cap y te ha giang toi gia mao trong cong tac

Khởi tố 2 bác sĩ Trường Trung cấp Y tế Hà Giang tội Giả mạo trong công tác

Liên quan đến vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi ...
hai duong bat tam giam doi tuong lua chay che do chinh sach

Hải Dương: Bắt tạm giam đối tượng lừa “chạy” chế độ chính sách

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi ...
vu cong dan to cao truong cong an phuong 11 quan 6 tp ho chi minh can som lam ro giai quyet theo quy dinh cua luat to cao

Vụ công dân tố cáo Trưởng Công an phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh: Cần sớm làm rõ, giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo

Bà Thiều Thị Ánh Tuyết, 61 tuổi, ngụ số 100 đường 23, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh và người em ruột vừa có đơn kêu cứu, phản ...
ki an 13 nam doanh nhan tran tuan minh da tim thay cong li

Kì án 13 năm: Doanh nhân Trần Tuấn Minh đã tìm thấy công lí!

Ông Huang Pao Tzu, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đã câu kết với một số cán bộ của các cơ quan tố tụng lạm quyền, để hình sự hóa ...
tand huyen go cong dong tinh tien giang co dau hieu long quyen lam trai de hanh dan

TAND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang: Có dấu hiệu “lộng quyền”, làm trái để “hành dân”!

 Thụ lí ĐƠN khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thì Tòa án lại coi là ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH! Thậm chí, nại ra quy định về thời ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể phải đi tù đến 5 năm
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động