Dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường 40m và 48m nối từ khu đô thị Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, TP Hà Nội:

Cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các hộ dân

Nhiều người cao tuổi đại diện cho hơn 100 hộ dân tại tổ 7, phường Đức Giang, quận Long Biên phản ánh, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), bố trí tái định cư tại Dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường 40m và 48m nối từ khu đô thị Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự, đoạn nối từ đầu đường Đoàn Khuê ra đường Ngô Gia Tự (dự án đường 40m), có nhiều khuất tất cần được làm sáng tỏ. Có thể nói, đây là điểm nóng khiếu kiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nếu không được giải quyết triệt để…

Đại diện các hộ dân bị thu hồi đất phản ánh, ngày 3/4/2003, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UB, thu hồi hơn hai triệu mét vuông đất, để thực hiện dự án khu đô thị Việt Hưng, trong đó có dự án đường 40m. Ngày 23/6/2010, UBND quận Long Biên có Tờ trình số 758/TTr-UBND gửi UBND TP Hà Nội, đề nghị xem xét, phê duyệt chính sách, chế độ bồi thường, bố trí tái định cư để thực hiện dự án làm đường 40m. Đồng thời, quận Long Biên cũng đề nghị TP Hà Nội chấp thuận chủ trương, cho quận Long Biên được sử dụng quỹ đất tái định cư tại Khu tái định cư Giang Biên, phục vụ công tác thu hồi đất, GPMB để thực hiện dự án này.

Ngày 2/7/2010, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 544/VP-TNMT, giao Ban chỉ đạo GPMB của thành phố thẩm định, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như đề xuất của quận Long Biên tại Tờ trình số 758/TTr-UBND ngày 23/6/2010. Theo đó, Ban chỉ đạo GPMB của thành phố đã chủ trì, cùng với các cơ quan liên ngành của thành phố thẩm định, kiểm tra xem xét thông qua.

Đến ngày 27/7/2010, Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội đã ban hành Tờ trình số 521/TTr-BCĐ (NV2) gửi UBND TP Hà Nội. Các cơ quan liên ngành đã đồng thuận theo đề nghị của quận Long Biên, thống nhất báo cáo UBND TP Hà Nội chấp thuận về mặt nguyên tắc, cho phép quận Long Biên sử dụng quỹ đất tái định cư tại Khu tái định cư Giang Biên, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội, để bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất xây dựng đường 40m. Tiếp đó, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 6236/UBND-TNMT ngày 9/8/2010, chấp thuận đề nghị của Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội nêu tại Tờ trình số 521/TTr-BCĐ (NV2) ngày 27/7/2010, đồng thời giao Ban chỉ đạo GPMB của thành phố thông báo, hướng dẫn và đôn đốc UBND quận Long Biên tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Một số người cao tuổi đại diện cho hơn 100 hộ dân chỉ cho phóng viên khu nhà, đất dọc hai bên tuyến đường bị thu hồi bởi dự án
Một số người cao tuổi đại diện cho hơn 100 hộ dân chỉ cho phóng viên khu nhà, đất dọc hai bên tuyến đường bị thu hồi bởi dự án

Sau khi đã có sự chấp thuận của UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 6236/UBND-TNMT ngày 9/8/2010, UBND quận Long Biên đã phối hợp với UBND phường Đức Giang gửi giấy mời tới các hộ dân bị thu hồi đất (tổ 7 và tổ 8, nay được sáp nhập thành tổ 7), để dự họp nghe Ban BTGPMB công bố công khai về các chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bằng đất tại Khu tái định cư Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội (tổ 7 vào 30/9/2010; tổ 8 vào ngày 27/10/2010). Theo đó, đại diện BQLDA đã dẫn Nhân dân đi xem tại thực địa vị trí khu đất tái định cư Giang Biên, dự kiến Nhân dân sẽ chuyển đến tái định cư.

Ngày 3/11/2010, UBND phường Đức Giang ban hành Thông báo số 159/TB-UBND, niêm yết công khai các chính sách liên quan công tác GPMB tại trụ sở UBND phường Đức Giang, tổ dân phố và nơi dân cư sinh sống biết để thực hiện. Thời điểm đó, áp dụng Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009; Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP Hà Nội… lúc đó chưa có Luật Đầu tư và Luật Quy hoạch, nên dự án này không bị điều chỉnh bởi hai luật này.

Kể từ khi triển khai thực hiện dự án đường 40m (năm 2010) đến nay đã hơn 10 năm, Nhân dân bị tước đoạt rất nhiều quyền lợi hợp pháp trên thửa đất có sổ đỏ chính chủ của mình; từ việc sửa chữa, cải tạo, xây mới, chia tách thửa cho con cái, cầm cố, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hộ khẩu về nơi mình cư ngụ không thể làm được với lí do: “Đất thuộc dự án xây dựng đường 40m đang được triển khai”.

Quyết định số 6121/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường 40m và 48m nối từ khu đô thị Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên
Quyết định số 6121/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường 40m và 48m nối từ khu đô thị Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên

Từ năm 2010 đến năm 2019, Nhân dân cũng không nhận được bất cứ thông báo nào từ cơ quan có thẩm quyền của TP Hà Nội, trực tiếp chủ đầu tư dự án là quận Long Biên, về dự án đường 40m nêu trên bị hoãn, dừng hay chấm dứt thực hiện. Nhưng quận Long Biên lại cho rằng, dự án đường 40m này được phê duyệt từ 31/10/2019, nên các chế độ về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng theo các quy định tại thời điểm phê duyệt (có nghĩa rằng đổ cho dự án này phát sinh sau ngày 29/3/2017, nên bị điều chỉnh bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND, do UBND TP Hà Nội ban hành là bất thường, không bảo đảm). Theo đó, công bố về các chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khác biệt hoàn toàn với các chính sách quận Long Biên công bố trước đó (năm 2010). Thay vào đó, các hộ dân bị thu hồi đất sẽ bố trí tái định cư sang huyện ngoại thành bằng căn hộ chung cư cao tầng tại Đông Hội, Đông Trù, huyện Đông Anh và phủ nhận dự án đã tồn tại từ năm 2003 đến năm 2010.

Đây chính là mấu chốt quan trọng Nhân dân thấy rằng, dự án đường 40m có nhiều dấu hiệu bất thường, mờ ám, thiếu minh bạch, thông tin không được công khai… của chính quyền quận Long Biên. Từ cách làm việc tắc trách, dẫn đến nguyên nhân gây bất ổn, dồn mọi thiệt thòi, khó khăn và thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, cuộc sống, tinh thần của người dân, cần phải xác minh làm rõ và xử lí trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, đã gửi tờ trình, báo cáo, đề xuất không trung thực về “lịch sử dự án đường 40m được triển khai thực hiện từ năm 2010” đến các cơ quan chức năng liên quan, dẫn đến các cơ quan chức năng TP Hà Nội phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các văn bản năm 2018 - 2021. Trong khi đó, dự án đã triển khai từ năm 2010, với các chính sách bồi thường GPMB và tái định cư đã được TP Hà Nội phê duyệt, chủ đầu tư là quận Long biên và phường Đức Giang đã tổ chức mời các hộ dân bị thu hồi đất đến dự họp tại trụ sở UBND phường Đức Giang, để nghe chính quyền công bố công khai về các chính sách, chế độ bồi thường, bố trí tái định cư bằng đất ở tại Khu tái định cư phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Qua đây có thể thấy, cùng một dự án, một con đường mà có hai cơ chế chính sách, chế độ bồi thường, tái định cư khác nhau, thì thật khó hiểu. Hiện Nhân dân đang vô cùng bức xúc, nguy cơ trở thành điểm nóng khiếu kiện kéo dài. Nhận thức của người dân về dự án xây dựng đường giao thông đô thị 40m là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Các hộ dân thuộc đối tượng bị thu hồi đất, GPMB để làm đường giao thông đô thị 40m đều đồng tình, thống nhất ủng hộ. Tuy nhiên, để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa những người dân bị thu hồi đất và Nhà nước, Nhân dân mong muốn, kiến nghị với các cấp lãnh đạo của TP Hà Nội và quận Long Biên quan tâm đến công tác bố trí tái định cư theo nguyện vọng của người dân, cụ thể là được cấp đất tái định cư tại chỗ để tự xây nhà; giá bồi thường về đất là giá cụ thể tiệm cận giá thị trường; giá các tài sản gắn liền với đất là giá được tính tại thời điểm bị thu hồi đất (vì dự án này đã được thực hiện từ năm 2010), phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Người dân cũng mong muốn, nếu dự án không làm nữa, đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ theo luật định, vì dự án đã treo quá lâu (gần 20 năm), để Nhân dân được hưởng trọn vẹn các quyền hợp pháp về quyền sử dụng đất và định cư, được pháp luật công nhận, nhằm bảo đảm cho cuộc sống của người dân được ổn định lâu dài, yên tâm phát triển kinh tế.

Quận Long Biên, TP Hà Nội: Đất có nguồn gốc rõ ràng nhưng vẫn bị cho là không có cơ sở!? Quận Long Biên, TP Hà Nội: Đất có nguồn gốc rõ ràng nhưng vẫn bị cho là không có cơ sở!?
Nguyễn Hải

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP Hà Nội: Cần ngăn chặn việc trục lợi từ Dự án Nhà ở xã hội

TP Hà Nội: Cần ngăn chặn việc trục lợi từ Dự án Nhà ở xã hội

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn tố giác của bà Đỗ Thị Lý, ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội về việc mua căn hộ xã hội khi bất động sản này theo quy định của pháp luật không thuộc diện được giao dịch…
Nhiều dấu hiệu sai phạm, cần một cuộc  thanh tra toàn diện

Nhiều dấu hiệu sai phạm, cần một cuộc thanh tra toàn diện

UBND huyện Bình Chánh có quyết định thay đổi tình trạng quyền sử dụng đất (QSDĐ), là đối tượng tranh chấp theo yêu cầu khởi kiện của các đương sự; ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án của TAND huyện Bình Chánh; có dấu hiệu vi phạm Điều 106 Hiến pháp năm 2013. Đây là cơ sở để yêu cầu một cuộc thanh tra toàn diện của cấp có thẩm quyền để bảo vệ QSDĐ hợp pháp của người cao tuổi...
Những “bất thường” trong xử lí kỉ luật cán bộ

Những “bất thường” trong xử lí kỉ luật cán bộ

Thời gian qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được nhiều đơn của bạn đọc (trong đó có người cao tuổi), phản ánh hàng loạt sai phạm được dư luận nhắc đến trong năm 2021, tại huyện Tân Hiệp, đến đầu năm 2022 Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ Kiên Giang có kết luận cụ thể. Tuy nhiên, việc xử lí sai phạm có nhiều dấu hiệu “bất thường”...
Xâm phạm đất rừng, chính quyền giao công an vào cuộc.

Xâm phạm đất rừng, chính quyền giao công an vào cuộc.

Từ nguồn tin của người cao tuổi trên địa bàn phản ánh về việc nhiều quả đồi thuộc đất rừng sản xuất bị các chủ hộ tứ ý san, gạt, xây dựng nhiều hạng mục kiên cố, để nắm rõ, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đến hiện trường ghi nhân thực tế và đã trao đổi thông tin nhanh với chính quyền sở tại.
Dự án đường giao thông liên xã hơn 131 tỷ chưa bàn giao đã xuống cấp nghiêm trọng

Dự án đường giao thông liên xã hơn 131 tỷ chưa bàn giao đã xuống cấp nghiêm trọng

Phản ánh tới Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi), nhiều người dân (trong đó có người cao tuổi) bức xúc cho biết, Dự án đường giao thông nông thôn đi qua các xã Cẩm Bình, Cẩm Thạch, Cẩm Liên, Cẩm Thành của huyện Cẩm Thủy có giá trị đầu tư hơn 131 tỷ đồng, thế nhưng, đến nay, dự án lại chậm tiến độ và chưa bàn giao đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng…

Tin khác

Cần xem xét giải quyết bồi thường, tái định cư thoả đáng cho người dân khi thu hồi đất

Cần xem xét giải quyết bồi thường, tái định cư  thoả đáng cho người dân khi thu hồi đất
Nhiều hộ dân cho rằng, việc đền bù không thoả đáng, dẫn đến họ sẽ không có chỗ ở, nếu không được chính quyền bồi thường đầy đủ. Trong khi các hộ dân đều cho rằng, đất đai của họ có nguồn gốc từ những năm 80 của thế kỉ trước…

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật
Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....

Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích

Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích
Mặc dù, chính quyền địa phương xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội biết rất rõ về những cá nhân vi phạm xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp, thầu khoán,… nhưng vẫn để cho những công trình này hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Cuộc sống hàng trăm nhân khẩu sẽ đi đâu, về đâu khi chính quyền thực hiện cưỡng chế nhà đất?

Cuộc sống hàng trăm nhân khẩu sẽ đi đâu, về đâu khi chính quyền thực hiện cưỡng chế nhà đất?
Ngày 29/6 tới đây, 49 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu sinh sống tại khu vực Mễ Trì Thượng và Mễ Trì Hạ (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) sẽ không còn nhà ở khi chính quyền địa phương thực hiện quyết định cưỡng chế để lấy mặt bằng xây dựng Dự án đường Đỗ Đức Dục nối đường Mễ Trì. Trong khi hồ sơ pháp lý dự án và nguồn gốc đất của người dân vẫn chưa được xác minh, làm rõ?

Việc thi hành án bất cập; cần nhanh chóng tháo gỡ, giải quyết

Việc thi hành án bất cập; cần nhanh chóng tháo gỡ, giải quyết
Ông Đỗ Trọng Thành cùng các em khởi kiện, yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà số 19 phố Thuốc Bắc với gia đình cụ Nguyễn Đình Chiện (cha đẻ ông Nguyễn Đình Sông, đã được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử, ra bản án có hiệu lực pháp luật. Nhưng bất ngờ, ông Sông khởi kiện ngược lại, được TAND TP Hà Nội thụ lí. Vụ việc trải qua 9 bản án sơ thẩm (TAND TP Hà Nội), 11 bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội) giải quyết. Nhưng việc thi hành án có nhiều bất cập, cần được Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hà Nội giải quyết và chỉ đạo…

Ngang nhiên dựng hàng rào, cổng sắt chắn đường dân sinh(!?)

Ngang nhiên dựng hàng rào, cổng sắt chắn đường dân sinh(!?)
Phán ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, chủ đầu tư khách sạn Westlake Hotel & Resort tự ý xây dựng bãi xe, dựng tường rào, cổng sắt chắn đường Lưu Quý An là phản cảm, gây bức xúc dư luận địa phương...
Xem thêm
Xâm phạm đất rừng, chính quyền giao công an vào cuộc.

Xâm phạm đất rừng, chính quyền giao công an vào cuộc.

Từ nguồn tin của người cao tuổi trên địa bàn phản ánh về việc nhiều quả đồi thuộc đất rừng sản xuất bị các chủ hộ tứ ý san, gạt, xây dựng nhiều hạng mục kiên cố, để nắm rõ, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đến hiện trường ghi nhân thực tế và đã trao đổi thông tin nhanh với chính quyền sở tại.
Ngang nhiên dựng hàng rào, cổng sắt chắn đường dân sinh(!?)

Ngang nhiên dựng hàng rào, cổng sắt chắn đường dân sinh(!?)

Phán ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, chủ đầu tư khách sạn Westlake Hotel & Resort tự ý xây dựng bãi xe, dựng tường rào, cổng sắt chắn đường Lưu Quý An là phản cảm, gây bức xúc dư luận địa phương...
Gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng

Gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng

Hôm nay 22/6, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).
Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Thời gian gần đây, nhiều người cao tuổi trên địa bàn, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang xôn xao về công trình xây dựng nghi là để kinh doanh dịch vụ du lịch trên đất công ích, đã tồn tại trong một thời gian dài vẫn chưa bị chính quyền xử lý.
Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án

Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án

Vụ tranh chấp “Thỏa thuận khung” Dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa 500 ha ở tỉnh Long An, ngày càng trở nên phức tạp, luật sư đề nghị Cục Thi án hành dân sự tỉnh Long An đình chỉ thi hành án, vì Phán quyết Trong tài số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không thi hành được
Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ

Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ

Kết luận điều tra: Anh Trương Văn Cường bị ngã và đỉnh đầu va chạm vào khu vực tiếp giáp giữa sàn nhà và bậc lên xuống được xây bằng gạch; Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, xác định cơ chế hình thành thương tích dẫn đến anh Cường tử vong là do va chạm phần đỉnh đầu vào vật tày gây nên. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện các cơ quan tố tụng chưa chứng minh được bị can Trương Xuân Đen có hành vi gây chấn thương sọ não cho anh Cường; và nhiều điểm “mờ” của vụ án chưa được làm sáng tỏ.
Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích

Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích

Mặc dù, chính quyền địa phương xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội biết rất rõ về những cá nhân vi phạm xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp, thầu khoán,… nhưng vẫn để cho những công trình này hoàn thiện và đi vào hoạt động.
Tỉnh Bình Dương: Cần xử lí nghiêm các xe cơi nới quá khổ, chở hàng quá tải

Tỉnh Bình Dương: Cần xử lí nghiêm các xe cơi nới quá khổ, chở hàng quá tải

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, nhiều người dân (trong đó có người cao tuổi) ở khu vực huyện Phú Giáo và thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vô cùng bức xúc cho biết, hằng ngày có rất nhiều chiếc xe có dấu hiệu chở vật liệu quá tải từ các mỏ cát, đá trên địa bàn đến các trạm trộn bê tông tươi cày nát các tuyến đường...
Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên:  Cần xử lý nghiêm hành vi xây dựng trai phép của Công ty Nhạc Long Kim Sơn

Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm hành vi xây dựng trai phép của Công ty Nhạc Long Kim Sơn

Mắc dù chưa được cấp phép xây dựng, chưa hoàn thiện thủ tục chuyển đổi đất… nhưng Công ty Cổ phần hợp tư khoáng sản Nhạc Long Kim Sơn vẫn “bất chấp”, xây dựng trái phép ở xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online, về tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe vua hoạt động mạnh trên tuyến cao tốc Quốc lộ 3. Nhiều xe tự ý cơi nới thành thùng, phóng nhanh, vượt ẩu tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông …
Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Vụ việc đang được điều tra, làm rõ và xử lý dứt điểm

Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Vụ việc đang được điều tra, làm rõ và xử lý dứt điểm

Ngày 18/5/2022, Ngày mới Online đăng bài: “Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lí nghiêm những sai phạm tại xã Hà Bắc” phản ánh việc người dân ở thôn Trạng Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung cho rằng, lãnh đạo xã Hà Bắc đang “bao che” cho việc khai thác đất trái phép, xây dựng nhà trái phép… thậm chí Chủ tịch UBND xã cũng bị “tố” nhận tiền “lót tay” để bao che cho sai phạm..
Phiên bản di động