Vụ khiếu nại của công dân khu chợ Tân Quang xã Đào Mỹ: Tín hiệu mới từ buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Bắc Giang (Bài 2).

Những căn cứ tình tiết mới công dân tố cáo liên quan đến Báo cáo 294/BC-TNMT (BC294) của Sở TN&MT và Quyết định 469/QĐ-UBND (QĐ469) của UBND tỉnh Bắc Giang, đã khẳng định không có việc trùng vị trí 13 gian ki ốt trong chợ Tân Quang và 12 ki ốt của các hộ dân được giao đất ở theo Quyết định 1633/TC-UB (QĐ 1633) tại phố chợ Tân Quang. BC 294 không phải là tờ trình để hủy một phần QĐ 1633.

Tin “bộ hạ” dẫn đến hại "thần thiêng”?

Đại diện của ông Trần Đăng Quang, minh chứng tại Điều 3, QĐ 469 ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ghi rõ: “Các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành (các cá nhân ở đây là 12 hộ dân ở khu vực chợ Tân Quang được giao đất ở theo QĐ 1633). Nơi nhận như Điều 3. Thế nhưng, tất cả các hộ dân đều không nhận được QĐ 469. QĐ 469 nêu: Xét đề nghị của Sở TN&MT tại BC 294 ngày 28/11/2014, “Điều 1: Hủy một phần nội dung chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất ở cho các hộ dân ở phố chợ Tân Quang theo QĐ1633”. Khi QĐ469 công bố, các hộ dân được giao đất ở theo QĐ1633, bị xâm phạm đến quyền lợi, đã khiếu nại đến Sở TN&MT, nhưng đến nay Sở TN&MT vẫn không tiếp các hộ dân. Dẫn đến người dân phải khiếu nại, tố cáo QĐ469 của UBND tỉnh, để tìm ra căn cứ của BC294. Từ tờ trình nào của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang và tờ trình nào của Sở TN&MT, để UBND tỉnh hủy một phần QĐ1633 liên quan đến 12 hộ ở phố chợ Tân Quang, “vì trùng vị trí với 12 ki ốt của chợ Tân Quang đã được phê duyệt xây dựng năm 1995”.

Sự việc 3 nhà chợ (không xây 13 gian ki ốt) của chợ Tân Quang đã bị phá toàn bộ năm 2018 để xây chợ mới, nhưng dãy ki ốt của các hộ dân ở phố chợ Tân Quang được giao đất ở theo QĐ1633 vẫn còn, người dân vẫn sống sinh hoạt bình thường, đã minh chứng việc báo cáo “vị trí trùng nên không giao được” là báo cáo không đúng với sự thật.

vu khieu nai cua cong dan khu cho tan quang xa dao my tin hieu moi tu buoi tiep cong dan cua ubnd tinh bac giang bai 2
Nhà ki ốt ở phố chợ Tân Quang vẫn còn sau khi phá hết 3 nhà không xây ki ốt trong chợ

Thêm vào đó, ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở TT&MT báo cáo với UBND tỉnh và trả lời Truyền hình tỉnh Bắc Giang: “Diện tích đất của các hộ dân sau khi đường mở rộng chỉ còn 33 m2 không đủ điều kiện để giao đất”. Lãnh đạo tỉnh đã căn cứ vào báo cáo của ông Phó Giám đốc sở, mà không tin khiếu nại của dân. May thay (trời cao soi tỏ) đường xã Đào Mỹ năm 2019 đã mở rộng đủ tiêu chuẩn quy hoạch, nhưng vẫn còn cách xa mới đến đất nhà dân được giao ở phố chợ Tân Quang.

Chưa hết, việc Sở TN&MT có BC 249 giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Sang, không phải là tờ trình theo quy định, để UBND tỉnh lấy làm căn cứ thu hồi đất, thế nhưng cán bộ tham mưu giúp việc của UBND tỉnh, vẫn lấy làm căn cứ để lãnh đạo UBND tỉnh ban hành QĐ469?!.

Những việc làm trên của một số cá nhân thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh Bắc Giang, chẳng khác gì hành vi “bộ hạ" hại "thần thiêng”, đẩy người dân đến khiếu kiện, làm giảm uy tín của lãnh đạo tỉnh.

vu khieu nai cua cong dan khu cho tan quang xa dao my tin hieu moi tu buoi tiep cong dan cua ubnd tinh bac giang bai 2
Báo cáo 294 giải quyết khiếu nại của dân không phải là tờ trình thu hồi đất

Những căn cứ tình tiết mới liên quan đến khiếu nại Quyết định 469

Trong hồ sơ Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cung cấp cho nhà báo (11/2019), không có tờ trình nào của UBND xã Đào Mỹ và UBND huyện Lạng Giang có nội dung liên quan đến việc giao đất ở của 12 hộ dân khu vực phố chợ Tân Quang, tại QĐ 1630 “Trùng vị trí với 12 ki ốt tại chợ Tân Quang đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt năm 1995 ( trùng vị trí quy hoạch nhưng khác về phân lô)”…

Dù không có căn cứ viện dẫn các tờ trình của UBND xã Đào Mỹ và UBND huyện Lạng Giang, nhưng tại Văn bản 1630 ngày 28/11/2013 và Văn bản số 233 ngày 29/92014, do ông Ngô Văn Xuyên kí, trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Đình Tuyết và bà Phạm Thị Sang, công dân xã Đào Mỹ, lại xuất hiện nội dung: “Theo báo cáo của UBND xã Đào Mỹ kết hợp với kiểm tra sơ đồ phân lô kèm theo QĐ1633 ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc thấy việc quy hoạch giao đất ở cho 12 hộ trùng vị trí với 12 ki ốt tại chợ Tân Quang đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt năm 1995 (trùng vị trí quy hoạch nhưng khác về phân lô)”.

Sau đó vẫn ông Xuyên lại kí BC 294 có nội dung như Văn bản 1630 và Văn bản 233, với đề xuất: “UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ một phần nội dung chuyển mục đích sử dụng đất ở tại khu chợ Tân Quang trong Quyết định 1633”.

Sự thật QĐ 1633 đã chuyển đổi 1197m2 đất chuyên dùng của chợ Tân Quang (trừ diện tích đường đi và hành lang) còn 816m2 để giao đất ở cho 12 hộ dân, mỗi hộ 68m2 ngoài phố chợ Tân Quang, không còn liên quan gì đến đất chợ Tân Quang. Trong khi đó QĐ86 ngày 16/11/1995 của UBND huyện Lạng Giang phê duyệt cải tạo xây dựng chợ Tân Quang 3 nhà ki ốt (gồm hai nhà 7gian và một nhà 6 gian) nhưng thực tế không xây ki ốt mà chỉ xây 3 nhà chợ) diện tích 465,5m2 trong chợ, không phải là xây ngoài phố chợ Tân Quang, để trùng vị trí với 12 gian ki ốt (do xã Đào Mỹ xây trái pháp luật từ năm 1995, đã có biên bản bàn giao ki ốt cho 12 hộ dân ngày 23/6/1995), sau đó hợp thức hóa xin thành đất ở giao cho dân, trong tổng số 51 hộ của xã Đào Mỹ theo QĐ1633.

Chứng cứ còn đó, khi phá xong 3 nhà trong chợ cũ Tân Quang năm 2018, thì 12 ki ốt của các hộ dân ngoài phố chợ Tân Quang theo QĐ1633 vẫn còn. Chợ Tân Quang xây mới năm 2018 được phê duyệt 2,5 tỷ đồng, nhưng tỉnh và Trung ương đã chuyển về ngân sách xã 8,89 tỷ đồng, năm 2018, chợ chưa xây dựng xong, xã đã nhận 2,5 tỷ đồng, tiền về đích nông thôn mới, vấn đề này cần phải được thanh tra.

Đại diện của ông Trần Đăng Quang đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TN&MT “vi hành” một chuyến về phố chợ Tân Quang, để thấu rõ khiếu nại của dân là có căn cứ và đúng sự thật, để giải quyết có lý có tình, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Tín hiệu mới từ buổi tiếp công dân

vu khieu nai cua cong dan khu cho tan quang xa dao my tin hieu moi tu buoi tiep cong dan cua ubnd tinh bac giang bai 2
Ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tiếp công dân (người mặc áo trắng)

Những lo ngại khi ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là người kí QĐ469 đang bị khiếu nại, lại tiếp công dân liệu có khách quan, đã được giải tỏa, khi ông Sơn cho biết, lãnh đạo tỉnh lắng nghe và ghi nhận ý kiến của công dân. Theo đó trong phiếu tiếp dân đã ghi rõ: Công dân khiếu nại QĐ469; Đề nghị cấp sổ đỏ cho 6 hộ dân; đề nghị Thanh tra làm rõ việc xây dựng chợ Tân Quang; phản ánh việc cưỡng chế các hộ dân di dời trái pháp luật.

Ông Lại Thanh Sơn giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạng Giang kiểm tra rà soát nội dung công dân trình bày nêu trên. Kết quả trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Công dân mong đợi một kết quả có lý có tình, sớm chấm dứt khiếu kiện kéo dài.

Trần Thị Thực

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

quang binh hieu truong truong mam non bi to ap dat cac khoan thu dau nam

Quảng Bình: Hiệu trưởng trường Mầm Non bị tố áp đặt các khoản thu đầu năm

Quá bức xúc, phụ huynh có con em học ở Trường Mầm non số 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã làm đơn gửi đến chính quyền và các cấp tố cáo bà Đinh Thị Hiệu, Hiệu trưởng trường này lạm quyền, áp đặt các khoản thu đầu năm. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa xác nhận có sự việc xảy ra và đang thành lập đoàn để xác minh kiểm tra làm rõ.
can phai xu ly nghiem cac hanh vi ngang nguoc long hanh

Cần phải xử lý nghiêm các hành vi ngang ngược, lộng hành

Khu vực dưới chân phía Đông núi Hòn Rồng, thuộc tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâu nay vốn là rừng sản xuất; người dân sống và làm vườn an bình. Thế nhưng, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình ở đây diễn ra nhiều điều lộn xộn, tiềm ẩn những phức tạp khó lường…
vua chiem dat vua la lang

Vừa chiếm đất, vừa “la làng”?

Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Bùi Văn Thương, ở thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái phản ánh việc nhà, đất bị ông Nguyễn Viết Bình chiếm dụng trái phép tài sản hơn 7 năm. Điều đáng nói, ông Thương là người bỏ tiền mua nhà, đất nhưng lại bị ông Bình tố cáo là… “kẻ trộm”(!?)...
quy trinh thuc hien thu hoi dat co sai pham va khuat tat

Quy trình thực hiện thu hồi đất có sai phạm và khuất tất

Bà Nguyễn Thị Bẩy là gia đình chính sách, người cao tuổi, thường trú tại tổ 5 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội liên tục có đơn phản ánh, cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, do bị chính quyền quận Long Biên cưỡng chế, thu hồi đất trái pháp luật. Nhưng dường như các cơ quan "lặng im", tạo điều kiện cho quận Long Biên cưỡng chế đất của dân giao cho doanh nghiệp…
nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù giam về tội danh trên.

Tin khác

Liên quan đến gần 300 người trúng tuyển viên chức tại Thanh Hóa: Nhiều “bất thường” của Sở Nội vụ?

lien quan den gan 300 nguoi trung tuyen vien chuc tai thanh hoa nhieu bat thuong cua so noi vu
Bộ Nội vụ đã vào cuộc và chỉ rõ nhiều nội dung “chưa phù hợp” của đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKĐĐ), thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định, việc xét tuyển về cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật.    

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi
Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn của ông Nguyễn Văn Binh. Hành vi này của một số cán bộ xã Phú Trung và huyện Tân Phú, cụ thể ra sao? Và liệu có còn cái “cớ” nào nữa trong sự việc cụ thể dưới đây?

Tỉnh Kiên Giang: Người dân kiện quyết định "chồng lấn đất" của huyện Phú Quốc!

tinh kien giang nguoi dan kien quyet dinh chong lan dat cua huyen phu quoc
Ngày 5/8/2020, TAND tỉnh Kiên Giang nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Hồng và bà Đỗ Hồng Phượng yêu cầu hủy 4 quyết định của UBND huyện Phú Quốc thu hồi đất của người khác nhưng lại chồng lấn lên đất của bà Hồng, bà Phượng. Đó là các quyết định thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án, khá điển hình của tình trạng quản lí đất lộn xộn ở huyện đảo Phú Quốc…

Nội dung tố cáo là có cơ sở

noi dung to cao la co co so
Ông Nguyễn Văn Thương cho rằng, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một phụ nữ, gây thiệt hại đến quyền lợi của gia đình ông. Qua các chứng cứ ông Thương thu thập được, nội dung tố cáo ông Hưng là có cơ sở…

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau
Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, phản ánh việc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cấm tham gia đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương, do có hành vi gian lận trong công tác tham gia đấu thầu.

Vụ việc “Đất ở lâu năm, bỗng dưng bị thi hành án”: Chuyên gia pháp lý nói gì?

vu viec dat o lau nam bong dung bi thi hanh an chuyen gia phap ly noi gi
Trên số báo trước, Ngày mới Online có bài: “Đất ở lâu năm bỗng dưng bị thi hành án”phản ánh việc ba hộ dân ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ có nhà và đất vườn, canh tác đã mấy chục năm, bỗng dưng bị thi hành án cho một bản án mà họ chưa từng thấy. Trước vụ việc trên, chuyên gia pháp lí nhận định như thế nào về vụ việc?    
Xem thêm
nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và ...
thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, ...
huyen thuong tin tp ha noi can xu ly nghiem nha xuong san bong xay dung trai phep o cum lang nghe van tu

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Cần xử lý nghiêm nhà, xưởng, sân bóng... xây dựng trái phép ở Cụm làng nghề Văn Tự

Nhiều công trình là nhà, xưởng, sân bóng... không phép xây dựng trên đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín vẫn chưa được ...
huyen tuy phong binh thuan chinh quyen cuong che thu hoi dat khong co quyet dinh

Huyện Tuy Phong, Bình Thuận: Chính quyền cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định(!)

Đơn kêu cứu khẩn cấp của nhiều hộ dân ngụ tại xóm 6, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, phản ánh họ bị UBND xã Hòa Minh ...
huyen phu giao binh duong mot vu an co nhieu dau hieu khuat tat mau thuan oan sai

Huyện Phú Giáo, Bình Dương: Một vụ án có nhiều dấu hiệu khuất tất, mâu thuẫn, oan sai!

“Càng điều tra càng phát sinh nhiều tình tiết thể hiện dấu hiệu của sự “ngây ngô”, “mờ ám”. Nếu chúng tôi không đấu tranh, cậu kỹ sư trẻ đã ...
thi xa ben cat tinh binh duong thuc hien cuong che kiem dem bat buoc co nhieu dau hieu trai luat

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc có nhiều dấu hiệu trái luật!   

Trong những ngày qua, người dân địa phương có nhiều thắc mắc xung quanh vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản trên đất đối với cụ ...
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động