Vụ khiếu nại của công dân khu chợ Tân Quang xã Đào Mỹ: Tín hiệu mới từ buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Bắc Giang (Bài 2).

Những căn cứ tình tiết mới công dân tố cáo liên quan đến Báo cáo 294/BC-TNMT (BC294) của Sở TN&MT và Quyết định 469/QĐ-UBND (QĐ469) của UBND tỉnh Bắc Giang, đã khẳng định không có việc trùng vị trí 13 gian ki ốt trong chợ Tân Quang và 12 ki ốt của các hộ dân được giao đất ở theo Quyết định 1633/TC-UB (QĐ 1633) tại phố chợ Tân Quang. BC 294 không phải là tờ trình để hủy một phần QĐ 1633.

Tin “bộ hạ” dẫn đến hại "thần thiêng”?

Đại diện của ông Trần Đăng Quang, minh chứng tại Điều 3, QĐ 469 ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ghi rõ: “Các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành (các cá nhân ở đây là 12 hộ dân ở khu vực chợ Tân Quang được giao đất ở theo QĐ 1633). Nơi nhận như Điều 3. Thế nhưng, tất cả các hộ dân đều không nhận được QĐ 469. QĐ 469 nêu: Xét đề nghị của Sở TN&MT tại BC 294 ngày 28/11/2014, “Điều 1: Hủy một phần nội dung chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất ở cho các hộ dân ở phố chợ Tân Quang theo QĐ1633”. Khi QĐ469 công bố, các hộ dân được giao đất ở theo QĐ1633, bị xâm phạm đến quyền lợi, đã khiếu nại đến Sở TN&MT, nhưng đến nay Sở TN&MT vẫn không tiếp các hộ dân. Dẫn đến người dân phải khiếu nại, tố cáo QĐ469 của UBND tỉnh, để tìm ra căn cứ của BC294. Từ tờ trình nào của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang và tờ trình nào của Sở TN&MT, để UBND tỉnh hủy một phần QĐ1633 liên quan đến 12 hộ ở phố chợ Tân Quang, “vì trùng vị trí với 12 ki ốt của chợ Tân Quang đã được phê duyệt xây dựng năm 1995”.

Sự việc 3 nhà chợ (không xây 13 gian ki ốt) của chợ Tân Quang đã bị phá toàn bộ năm 2018 để xây chợ mới, nhưng dãy ki ốt của các hộ dân ở phố chợ Tân Quang được giao đất ở theo QĐ1633 vẫn còn, người dân vẫn sống sinh hoạt bình thường, đã minh chứng việc báo cáo “vị trí trùng nên không giao được” là báo cáo không đúng với sự thật.

Nhà ki ốt ở phố chợ Tân Quang
Nhà ki ốt ở phố chợ Tân Quang vẫn còn sau khi phá hết 3 nhà không xây ki ốt trong chợ

Thêm vào đó, ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở TT&MT báo cáo với UBND tỉnh và trả lời Truyền hình tỉnh Bắc Giang: “Diện tích đất của các hộ dân sau khi đường mở rộng chỉ còn 33 m2 không đủ điều kiện để giao đất”. Lãnh đạo tỉnh đã căn cứ vào báo cáo của ông Phó Giám đốc sở, mà không tin khiếu nại của dân. May thay (trời cao soi tỏ) đường xã Đào Mỹ năm 2019 đã mở rộng đủ tiêu chuẩn quy hoạch, nhưng vẫn còn cách xa mới đến đất nhà dân được giao ở phố chợ Tân Quang.

Chưa hết, việc Sở TN&MT có BC 249 giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Sang, không phải là tờ trình theo quy định, để UBND tỉnh lấy làm căn cứ thu hồi đất, thế nhưng cán bộ tham mưu giúp việc của UBND tỉnh, vẫn lấy làm căn cứ để lãnh đạo UBND tỉnh ban hành QĐ469?!.

Những việc làm trên của một số cá nhân thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh Bắc Giang, chẳng khác gì hành vi “bộ hạ" hại "thần thiêng”, đẩy người dân đến khiếu kiện, làm giảm uy tín của lãnh đạo tỉnh.

Báo cáo 294 giải quyết khiếu nại của dân không phải là tờ trình thu hồi đất
Báo cáo 294 giải quyết khiếu nại của dân không phải là tờ trình thu hồi đất

Những căn cứ tình tiết mới liên quan đến khiếu nại Quyết định 469

Trong hồ sơ Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cung cấp cho nhà báo (11/2019), không có tờ trình nào của UBND xã Đào Mỹ và UBND huyện Lạng Giang có nội dung liên quan đến việc giao đất ở của 12 hộ dân khu vực phố chợ Tân Quang, tại QĐ 1630 “Trùng vị trí với 12 ki ốt tại chợ Tân Quang đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt năm 1995 ( trùng vị trí quy hoạch nhưng khác về phân lô)”…

Dù không có căn cứ viện dẫn các tờ trình của UBND xã Đào Mỹ và UBND huyện Lạng Giang, nhưng tại Văn bản 1630 ngày 28/11/2013 và Văn bản số 233 ngày 29/92014, do ông Ngô Văn Xuyên kí, trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Đình Tuyết và bà Phạm Thị Sang, công dân xã Đào Mỹ, lại xuất hiện nội dung: “Theo báo cáo của UBND xã Đào Mỹ kết hợp với kiểm tra sơ đồ phân lô kèm theo QĐ1633 ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc thấy việc quy hoạch giao đất ở cho 12 hộ trùng vị trí với 12 ki ốt tại chợ Tân Quang đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt năm 1995 (trùng vị trí quy hoạch nhưng khác về phân lô)”.

Sau đó vẫn ông Xuyên lại kí BC 294 có nội dung như Văn bản 1630 và Văn bản 233, với đề xuất: “UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ một phần nội dung chuyển mục đích sử dụng đất ở tại khu chợ Tân Quang trong Quyết định 1633”.

Sự thật QĐ 1633 đã chuyển đổi 1197m2 đất chuyên dùng của chợ Tân Quang (trừ diện tích đường đi và hành lang) còn 816m2 để giao đất ở cho 12 hộ dân, mỗi hộ 68m2 ngoài phố chợ Tân Quang, không còn liên quan gì đến đất chợ Tân Quang. Trong khi đó QĐ86 ngày 16/11/1995 của UBND huyện Lạng Giang phê duyệt cải tạo xây dựng chợ Tân Quang 3 nhà ki ốt (gồm hai nhà 7gian và một nhà 6 gian) nhưng thực tế không xây ki ốt mà chỉ xây 3 nhà chợ) diện tích 465,5m2 trong chợ, không phải là xây ngoài phố chợ Tân Quang, để trùng vị trí với 12 gian ki ốt (do xã Đào Mỹ xây trái pháp luật từ năm 1995, đã có biên bản bàn giao ki ốt cho 12 hộ dân ngày 23/6/1995), sau đó hợp thức hóa xin thành đất ở giao cho dân, trong tổng số 51 hộ của xã Đào Mỹ theo QĐ1633.

Chứng cứ còn đó, khi phá xong 3 nhà trong chợ cũ Tân Quang năm 2018, thì 12 ki ốt của các hộ dân ngoài phố chợ Tân Quang theo QĐ1633 vẫn còn. Chợ Tân Quang xây mới năm 2018 được phê duyệt 2,5 tỷ đồng, nhưng tỉnh và Trung ương đã chuyển về ngân sách xã 8,89 tỷ đồng, năm 2018, chợ chưa xây dựng xong, xã đã nhận 2,5 tỷ đồng, tiền về đích nông thôn mới, vấn đề này cần phải được thanh tra.

Đại diện của ông Trần Đăng Quang đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TN&MT “vi hành” một chuyến về phố chợ Tân Quang, để thấu rõ khiếu nại của dân là có căn cứ và đúng sự thật, để giải quyết có lý có tình, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Tín hiệu mới từ buổi tiếp công dân

Ông Lại Thanh Sơn Phó CHủ tịch UBND tỉnh bắc Giang tiếp công dân ( người mặc áo trắng)
Ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tiếp công dân (người mặc áo trắng)

Những lo ngại khi ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là người kí QĐ469 đang bị khiếu nại, lại tiếp công dân liệu có khách quan, đã được giải tỏa, khi ông Sơn cho biết, lãnh đạo tỉnh lắng nghe và ghi nhận ý kiến của công dân. Theo đó trong phiếu tiếp dân đã ghi rõ: Công dân khiếu nại QĐ469; Đề nghị cấp sổ đỏ cho 6 hộ dân; đề nghị Thanh tra làm rõ việc xây dựng chợ Tân Quang; phản ánh việc cưỡng chế các hộ dân di dời trái pháp luật.

Ông Lại Thanh Sơn giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạng Giang kiểm tra rà soát nội dung công dân trình bày nêu trên. Kết quả trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Công dân mong đợi một kết quả có lý có tình, sớm chấm dứt khiếu kiện kéo dài.

Trần Thị Thực

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang xe của mình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra xử lý theo pháp luật.
Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Chuyển công tác về Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường chính trị Hoàng Văn Thụ) nhưng chưa có đất ở. Được người quen cho dựng nhà tạm ở trên đất vườn chè, hứa khi nào được phân đất ở thì sẽ trả lại. Thế nhưng, khi được cấp đất ở, không những không trả lại đất, mà còn chiếm luôn đất mượn, giả mạo chữ kí trong Giấy chuyển nhượng đất thổ cư, để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên diện tích đất ở nhờ. Đó là hành vi của ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc được khởi kiện ra tòa, nhưng TAND TP Lạng Sơn giải quyết không thỏa đáng khiến gia chủ phải tiếp tục hành trình tìm công lí…
Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn

Cho rằng tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng là tài sản chung của vợ chồng bị cơ quan thi hành án cưỡng chế là không đúng pháp luật, nên bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Phan Văn Anh Vũ) đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Tỉnh Lai Châu:  Người dân tố bản án  chưa công tâm và đúng pháp luật

Tỉnh Lai Châu: Người dân tố bản án chưa công tâm và đúng pháp luật

Ông Chẻo Oán Niền, người cao tuổi, ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho rằng, TAND tỉnh Lai Châu trả lại đơn khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông trong vụ kiện hành chính số 166/2019/TLST-HC ngày 17/4/2020 “Yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” là chưa đúng pháp luật....
TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk:  Cần thanh tra toàn diện về tài chính tại Trường THCS Lương Thế Vinh

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: Cần thanh tra toàn diện về tài chính tại Trường THCS Lương Thế Vinh

Những năm gần đây, tình trạng lạm thu đầu năm học trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung luôn là vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Đặc biệt, là trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, trong 3 năm gần đây, năm nào UBND tỉnh, UBND TP Buôn Ma Thuột và Sở GD&ĐT đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh về vấn đề này. Đồng thời khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm. Tuy nhiên, tình trạng lạm thu trong trường học đâu đó vẫn diễn ra khiến phụ huynh học sinh vô cùng bức xúc.

Tin khác

Công ty GEOVIETNAM rao bán “lúa non” tại mặt bằng 4961

Công ty GEOVIETNAM  rao bán “lúa non”  tại mặt bằng 4961
Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng Công ty CP GEOVIETNAM đã ủy quyền cho một đơn vị khác rao bán đất một cách rầm rộ tại mặt bằng 4961.

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm
Kết luận số 69/KL-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ rõ: Tại Kết luận số 08/KL-UBBC ngày 12/5/2016 của Ủy ban bầu cử phường Thụy Phương khi kết luận nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Lại có hành vi lấn chiếm đất đai có nêu: “Theo biên bản kiểm tra hiện trạng, diện tích gia đình bà Lại đang sử dụng thực tế là 58m2” là không chính xác. Trách nhiệm này thuộc về bà Nguyễn Thị Bình khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thụy Phương, hiện là Chủ tịch UBND phường Thụy Phương.

Chính quyền làm trái luật, Tòa quan liêu, hộ nghèo mất đất

Chính quyền làm trái luật, Tòa quan liêu, hộ nghèo mất đất
Ông Lê Văn Thái làm nghề phụ hồ, vợ là bà Trần Thị Kim Liên bán vé số, là hộ nghèo, được người anh là ông Trần Liếp cho 40m2 đất cất nhà ở. Kế đó rất nhiều đất hoang, nhưng ít có nhu cầu, nên ông Thái chỉ sử dụng 86m2 làm chuồng bò. Năm 2017, ông Thái, bà Liên bị bà Phạm Thị Thu tranh chấp đất, do bà Thu đã có sổ đỏ đối với cả khu đất này…

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Bán đất trái thẩm quyền, bị cấm vẫn sản xuất sơn "chui"

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Bán đất trái thẩm quyền, bị cấm vẫn sản xuất sơn "chui"
Sau khi ông Nguyễn Thiện Nhỉnh, ông Nguyễn Văn Thùy và một số hộ dân là người cao tuổi ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ có đơn tố cáo ông Đặng Đình Khương, nguyên Trưởng thôn 3 cùng với UBND xã Đại Yên bán đất trái thẩm quyền cho ông Tô Xuân Lý và ngang nhiên chiếm gần 200m2 đất công, lén lút làm sổ đỏ trái quy định…

Bình Dương: Khởi tố vụ án liên quan đến nữ doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh

Bình Dương: Khởi tố vụ án liên quan đến nữ doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh
Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương có Quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xẩy ra tại lô H2, dự án Mỹ Phước 3 (Thị xã Bến Cát) xuất phát từ đơn tố giác của công dân. Vụ án có liên quan đến Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (Cty Kim Oanh) do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng Giám đốc.

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố
Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ rồi phát cho người dân và chiếm đoạt 1 lượng lớn số hàng nên đã bị tố cáo và dính vòng lao lý
Xem thêm
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang ...
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ ...
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Cưỡng chế cụ bà 89 tuổi nhập viện, để thi hành án!?

Cưỡng chế cụ bà 89 tuổi nhập viện, để thi hành án!?

Đó là trường hợp của cụ Nguyễn Thị Chín, 89 tuổi, ở số 402 đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 16/9/2020, Chi ...
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Vì sao chậm đưa vụ án ra xét xử?

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Vì sao chậm đưa vụ án ra xét xử?

Một vụ kiện từ năm 2007, qua 6 cấp tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí. Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn ...
Công ty GEOVIETNAM  rao bán “lúa non”  tại mặt bằng 4961

Công ty GEOVIETNAM rao bán “lúa non” tại mặt bằng 4961

Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng công ty CP GEOVIETNAM đã ủy quyền cho một đơn vị khác rao bán ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động