6 căn cứ pháp lí khiếu nại Quyết định số 469/QĐ-UBND của các hộ dân

Người dân đưa ra 12 căn cứ về việc giao đất đúng pháp luật, người dân hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, ở ổn định từ năm 1996 đến nay, để khiếu nại 6 nội dung liên quan đến Quyết định (QĐ) số 469/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang...

12 căn cứ liên quan đến việc cấp đất giãn dân và nghĩa vụ tài chính khi được cấp đất

1) QĐ số 1633/CT ngày 5/12/1996 ban hành đúng trình tự pháp luật căn cứ Luật Đất đai năm 1993; căn cứ QĐ số 263/TTg ngày 25/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 của tỉnh Hà Bắc; xét đề nghị của UBND huyện Lạng Giang tại Tờ trình số 14 TT-UB ngày 21/12/1995 và Tờ trình số 408/ĐC-KHTC ngày 28/11/1996 của Sở Địa chính.

2) Trích Nghị quyết số 01/NQ ngày 18/12/1995 của HĐND xã Đào Mỹ duyệt giao đất ở cho dân 5 khu vực (51 hộ dân). Đúng trình tự đúng pháp luật.

3) Tờ trình số 14 ngày 21/12/1995 của UBND huyện Lạng Giang xin giao đất giãn dân cho 51 hộ dân xã Đào Mỹ, có 12 hộ khu vực chợ Tân Quang, mỗi hộ 68m2 đất chuyên dùng, diện tích đất này đã được UBND tỉnh cho chuyển đổi 1.197m2 trong đó có 816 m2 đất ở, 285m2 hành lang, 96m2 đường, không liên quan gì đến diện tích đất chợ Tân Quang còn lại.

4) Tờ trình số 408 ngày 28/11/1996 của Sở Địa chính đề nghị giao đất ở cho Nhân dân xã Đào Mỹ (51hộ), đất chuyên dùng 1.197m2, ở khu chợ Tân Quang, đúng theo căn cứ pháp luật và đúng sự thật.

Người dân được giao đất giãn dân năm 1996, tại khu chợ Tân Quang vẫn sinh sống ổn định từ đó đến nay.
Người dân được giao đất giãn dân năm 1996, tại khu chợ Tân Quang vẫn sinh sống ổn định từ đó đến nay.

5) Theo bản đồ số 25 có đóng dấu của UBND xã Đào Mỹ, người kiểm tra là ông An Hải, chợ Tân Quang thuộc thửa số 591-1, tờ bản đồ số 25, diện tích 3.970m2 đất chuyên dùng hạng 1, chuyển đổi 1197m2 giao cho 12 hộ dân, khu chợ Tân Quang còn lại 2.773m2 là đất chuyên dùng.

QĐ số 86/XDCB ngày 16/11/1995 phê duyệt xây dựng chợ Tân Quang 3 gian nhà chợ (có 13 gian ki ốt) diện tích 455,52m2) trên diện tích 2.773m2 đất chuyên dùng hạng 1 không chuyển đổi.

6) Trên thực tế năm 2018 đã phá sạch 3 gian nhà chợ (không xây thành 13 gian ki ốt của chợ Tân Quang xây năm 1996) để xây chợ mới, nhưng 12 gian ki ốt giao đất giãn dân theo QĐ số 1633 ngoài phố chợ Tân Quang vẫn còn, vì không trùng vị trí với 13 gian ki ốt trong chợ.

7) Biên bản bàn giao ki ốt ngày 23/6/1995 bảo đảm giấy tờ thủ tục được chính quyền duyệt cho sử dụng ki ốt, sau đó được cấp đất giãn dân tại vị trí này theo QĐ số 1633.

8) Phiếu thu số 186 ngày 18/6/1995, hộ Nguyễn Hữu Hoa nộp tiền mua ki ốt chợ Tân Quang 20 triệu đồng, minh chứng các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất dãn dân và mua tài sản ki ốt trên đất giãn dân.

9) Ngày 2/5/1997, UBND xã Đào Mỹ nộp 67.138.000 đồng tiền sử dụng đất cho 51 hộ theo QĐ số 1633, có 12 hộ dân khu vực chợ Tân Quang.

10) Công văn số 150/CV-UBND ngày 31/10/2013 của UBND xã Đào Mỹ, do Chủ tịch Ngô Văn Tuấn kí có nội dung: “Năm 1995, UBND xã Đào Mỹ làm thủ tục bán ki ốt chợ Tân Quang đã thu tiền của các hộ dân và nộp vào ngân sách Nhà nước, đồng thời giao nhà ki ốt cho các hộ dân theo Biên bản ngày 23/6/1995. Tại QĐ số 1633 ngày 5/12/1996, UBND tỉnh Hà Bắc đã giao đất giãn dân cho 12 hộ dân khu (ki ốt) chợ Tân Quang.

11) Biên bản làm việc ngày 3/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang có nội dung: UBND xã Đào Mỹ đã nộp đủ tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính vào ngân sách theo Giấy nộp tiền số 000578 ngày 2/5/1997, với số tiền 67.138.000 đồng trên diện tích 8.038m2 đất ở (trong đó có 12 lô đất diện tích 68m2/lô, tổng diện tích 816m2 tại khu vực chợ Tân Quang).

12) Nguồn gốc đất 12 hộ dân được giao theo QĐ số 1633 khu vực chợ Tân Quang là rõ ràng đúng pháp luật, các hộ đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. Vì sao UBND tỉnh lại căn cứ vào Báo cáo số 294/BC-STNMT giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Sang để hủy một phần QĐ số 1633, không đúng quy trình thu hồi đất của Luật Đất đai năm 2013.

Từ 12 căn cứ pháp luật trên, các hộ dân kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức đối thoại với công dân, để làm rõ có hay không có tờ trình của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang và Sở TN&MT về việc Quyết định 1633/CT ngày 5/12/1996 vi phạm pháp luật? Có hay không có tờ trình của các cấp, kiến nghị việc trùng vị trí với 13 gian ki ốt chợ Tân Quang xây năm 1996, trên diện tích 2.773m2 là đất chuyên dùng chợ Tân Quang chưa chuyển đổi, với 1.197m2 đất đã chuyển đổi (trong đó có 816m2 đất ở dãn dân khu chợ Tân Quang)? Đề nghị làm rõ Quyết định 1633 trước ngày 25/3/2015 có giá trị pháp lí hay không? Việc người dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi được giao đất giãn dân, sống ổn định từ năm 1996 đến nay, vì lí do gì chưa được cấp sổ đỏ?

6 nội dung khiếu nại QĐ số 469/QĐ-UBND

Trong quá trình khiếu nại từ năm 2015 đến nay, các hộ dân đã đưa ra 6 nội dung khiếu nại QĐ số 469/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang đây là những tình tiết, căn cứ pháp luật mới, người dân cung cấp cho chính quyền, nhưng chưa được đối thoại giải quyết theo Luật Khiếu nại.

1) Căn cứ Điều 3 của QĐ số 469, các hộ dân phải nhận được QĐ số 469 như đã ghi ở nơi nhận, nhưng thực tế QĐ số 469 không gửi cho người dân.

2) QĐ số 469 Căn cứ vào luật Đất đai năm 2013, nhưng đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013, vì không đưa ra được căn cứ thu hồi đất của 12 hộ dân khu giãn dân chợ Tân Quang.

3) QĐ số 469 không có căn cứ tờ trình thu hồi đất của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang và Sở TN&MT.

4) QĐ số 469 căn cứ vào báo cáo số 294/BC-TNMT đây là báo cáo giải quyết đơn của bà Sang không phải là tờ trình thu hồi đất.

5) QĐ số 469 hủy 1 phần QĐ số 1633 không giao đất cho các hộ dân khu vực chợ Tân Quang vì theo Sở TN&MT là trùng vị trí ki ốt trong chợ với ki ốt của các hộ dân, nên không giao được. Đây là nội dung sai sự thật 13 ki ốt trong 3 gian nhà chợ đã bị phá để xây mới năm 2018, còn 12 ki ốt giãn dân ngoài mặt phố chợ Tân Quang vẫn còn.

6) QĐ số 469 vi phạm Điều 18 và 29 Nghị định số 40/2010 của Chính phủ.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm nghiệp đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông...
TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại  cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh

Từ khi Ban Quản lí chợ Hà Tĩnh đóng cổng chợ khu vực cầu Sở Rượu đến nay khung cảnh tại đây đìu hiu, tiểu thương bị đẩy vào lối cụt, nhiều quán hàng trước cổng chợ vắng khách...
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!

Lí giải sao đây khi một vụ tranh chấp đất đai, giữa những người cao tuổi, với tình tiết không mấy phức tạp, vậy mà "quý Tòa" lại nhẩn nha "ngâm" đến 6 năm, chưa đưa ra xét xử(!?)
Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải sống chung với với mùi hôi thối nồng nặc của bãi rác ở địa phương này. Từ khi có bãi rác "mọc" lên gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ...

Tin khác

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co
Như Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã phản ánh, từ năm 1989 đến nay gia đình ông Lý Việt Trung tiếp tục khiếu nại, yêu cầu chính quyền TP Đà Nẵng cấp đất tái định cư cho gia đình. Văn phòng Chính phủ có đến 4 lần ra văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng không thực hiện đúng. Mới đây, ông Trung được ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì tiếp, lắng nghe trình bày và chỉ đạo giải quyết. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng vẫn cố tình quanh co, ra văn bản giải quyết thiếu khách quan, không trung thực…

Khu vực mới được cấp phép thăm dò, đã hoạt động rầm rộ

Khu vực mới được cấp phép thăm dò, đã hoạt động rầm rộ
Dù mới được cấp phép thăm dò, chưa được giao đất thực địa, chưa có thông báo chương trình và khối lượng thăm dò, nhưng Công ty CP Khoáng sản An Lộc Sơn đã đưa máy móc, thiết bị vào khu vực lèn Chu, làng Dủa, xã Thọ Hợp, huyện Qùy Hợp san gạt, hoạt động rầm rộ, khiến dư luận người dân địa phương bất bình phản đối...

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam
Ngày 14/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh phá thành công chuyên án HT 1220, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Nam (SN 1984) cùng 11kg ma túy các loại.

Bản án phúc thẩm không khách quan, thiếu thuyết phục

Bản án phúc thẩm không khách quan, thiếu thuyết phục
Tạp chí Người cao tuổi số 177 (2811) ngày 3/11/2020 đăng bài: “Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt”, phản ánh việc ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ) giả mạo giấy chuyển nhượng, nhằm chiếm đoạt đất mượn của cụ Hoàng Văn Thông. TAND TP Lạng Sơn thụ lí giải quyết vụ án, có yêu cầu hủy quyết định cá biệt của UBND TP Lạng Sơn, là trái thẩm quyền, trái pháp luật. Ngày 10/12/2020, TAND tỉnh Lạng Sơn đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, nhưng lại ban hành bản án thiếu thuyết phục, không khách quan, khiến nguyên đơn mất niềm tin vào công lí…

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.
Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Song người dân nơi đây đang rất bức xúc vì tuyến đường mới đổ bê tông được ½ đã nứt nẻ, bong tróc mặt. Họ cho rằng công trình có dấu hiệu bị rút ruột, chất lượng không đảm bảo.

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên
Thời gian qua, một số người cao tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây liên tục có đơn phản ánh việc chùa Khai Nguyên xây dựng nhiều hạng mục không phép tại xã Sơn Đông, bất chấp các quy định của pháp luật. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online đã cử phóng viên điều tra làm rõ các nội dung người dân phản ánh. Sau khi phóng viên làm việc và trao đổi với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây, thì chùa Khai Nguyên vẫn tiếp tục xây dựng xưởng in không phép tại khu đất Gò Đỉnh, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây đối diện chùa.
Xem thêm
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải ...
Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Mới đây, nhiều chủ xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai phản ánh, tài sản của họ sau khi cho một cá nhân thuê đã bị “mất tích”, giá trị ...
Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Hàng loạt xe ô tô, xe máy tham gia tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới Western Palace đậu nối đuôi thành hàng dài trên vỉa hè và lòng đường ...
Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Ngày 30/12/2019, bà Phạm Thị Hà gửi đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa. Hơn 1 năm sau, ngày 12/1/2021, UBND tỉnh ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 ...
Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời  cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)

Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)

Mặc dù các cơ quan chức năng đã chấp hành Bản án phúc thẩm số 229/2019/HC-PT ngày 20/11/2019 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhưng đã hơn 1 năm ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động