6 căn cứ pháp lí khiếu nại Quyết định số 469/QĐ-UBND của các hộ dân

Người dân đưa ra 12 căn cứ về việc giao đất đúng pháp luật, người dân hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, ở ổn định từ năm 1996 đến nay, để khiếu nại 6 nội dung liên quan đến Quyết định (QĐ) số 469/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang...

12 căn cứ liên quan đến việc cấp đất giãn dân và nghĩa vụ tài chính khi được cấp đất

1) QĐ số 1633/CT ngày 5/12/1996 ban hành đúng trình tự pháp luật căn cứ Luật Đất đai năm 1993; căn cứ QĐ số 263/TTg ngày 25/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 của tỉnh Hà Bắc; xét đề nghị của UBND huyện Lạng Giang tại Tờ trình số 14 TT-UB ngày 21/12/1995 và Tờ trình số 408/ĐC-KHTC ngày 28/11/1996 của Sở Địa chính.

2) Trích Nghị quyết số 01/NQ ngày 18/12/1995 của HĐND xã Đào Mỹ duyệt giao đất ở cho dân 5 khu vực (51 hộ dân). Đúng trình tự đúng pháp luật.

3) Tờ trình số 14 ngày 21/12/1995 của UBND huyện Lạng Giang xin giao đất giãn dân cho 51 hộ dân xã Đào Mỹ, có 12 hộ khu vực chợ Tân Quang, mỗi hộ 68m2 đất chuyên dùng, diện tích đất này đã được UBND tỉnh cho chuyển đổi 1.197m2 trong đó có 816 m2 đất ở, 285m2 hành lang, 96m2 đường, không liên quan gì đến diện tích đất chợ Tân Quang còn lại.

4) Tờ trình số 408 ngày 28/11/1996 của Sở Địa chính đề nghị giao đất ở cho Nhân dân xã Đào Mỹ (51hộ), đất chuyên dùng 1.197m2, ở khu chợ Tân Quang, đúng theo căn cứ pháp luật và đúng sự thật.

6 can cu phap li khieu nai quyet dinh so 469qd ubnd cua cac ho dan
Người dân được giao đất giãn dân năm 1996, tại khu chợ Tân Quang vẫn sinh sống ổn định từ đó đến nay.

5) Theo bản đồ số 25 có đóng dấu của UBND xã Đào Mỹ, người kiểm tra là ông An Hải, chợ Tân Quang thuộc thửa số 591-1, tờ bản đồ số 25, diện tích 3.970m2 đất chuyên dùng hạng 1, chuyển đổi 1197m2 giao cho 12 hộ dân, khu chợ Tân Quang còn lại 2.773m2 là đất chuyên dùng.

QĐ số 86/XDCB ngày 16/11/1995 phê duyệt xây dựng chợ Tân Quang 3 gian nhà chợ (có 13 gian ki ốt) diện tích 455,52m2) trên diện tích 2.773m2 đất chuyên dùng hạng 1 không chuyển đổi.

6) Trên thực tế năm 2018 đã phá sạch 3 gian nhà chợ (không xây thành 13 gian ki ốt của chợ Tân Quang xây năm 1996) để xây chợ mới, nhưng 12 gian ki ốt giao đất giãn dân theo QĐ số 1633 ngoài phố chợ Tân Quang vẫn còn, vì không trùng vị trí với 13 gian ki ốt trong chợ.

7) Biên bản bàn giao ki ốt ngày 23/6/1995 bảo đảm giấy tờ thủ tục được chính quyền duyệt cho sử dụng ki ốt, sau đó được cấp đất giãn dân tại vị trí này theo QĐ số 1633.

8) Phiếu thu số 186 ngày 18/6/1995, hộ Nguyễn Hữu Hoa nộp tiền mua ki ốt chợ Tân Quang 20 triệu đồng, minh chứng các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất dãn dân và mua tài sản ki ốt trên đất giãn dân.

9) Ngày 2/5/1997, UBND xã Đào Mỹ nộp 67.138.000 đồng tiền sử dụng đất cho 51 hộ theo QĐ số 1633, có 12 hộ dân khu vực chợ Tân Quang.

10) Công văn số 150/CV-UBND ngày 31/10/2013 của UBND xã Đào Mỹ, do Chủ tịch Ngô Văn Tuấn kí có nội dung: “Năm 1995, UBND xã Đào Mỹ làm thủ tục bán ki ốt chợ Tân Quang đã thu tiền của các hộ dân và nộp vào ngân sách Nhà nước, đồng thời giao nhà ki ốt cho các hộ dân theo Biên bản ngày 23/6/1995. Tại QĐ số 1633 ngày 5/12/1996, UBND tỉnh Hà Bắc đã giao đất giãn dân cho 12 hộ dân khu (ki ốt) chợ Tân Quang.

11) Biên bản làm việc ngày 3/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang có nội dung: UBND xã Đào Mỹ đã nộp đủ tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính vào ngân sách theo Giấy nộp tiền số 000578 ngày 2/5/1997, với số tiền 67.138.000 đồng trên diện tích 8.038m2 đất ở (trong đó có 12 lô đất diện tích 68m2/lô, tổng diện tích 816m2 tại khu vực chợ Tân Quang).

12) Nguồn gốc đất 12 hộ dân được giao theo QĐ số 1633 khu vực chợ Tân Quang là rõ ràng đúng pháp luật, các hộ đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. Vì sao UBND tỉnh lại căn cứ vào Báo cáo số 294/BC-STNMT giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Sang để hủy một phần QĐ số 1633, không đúng quy trình thu hồi đất của Luật Đất đai năm 2013.

Từ 12 căn cứ pháp luật trên, các hộ dân kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức đối thoại với công dân, để làm rõ có hay không có tờ trình của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang và Sở TN&MT về việc Quyết định 1633/CT ngày 5/12/1996 vi phạm pháp luật? Có hay không có tờ trình của các cấp, kiến nghị việc trùng vị trí với 13 gian ki ốt chợ Tân Quang xây năm 1996, trên diện tích 2.773m2 là đất chuyên dùng chợ Tân Quang chưa chuyển đổi, với 1.197m2 đất đã chuyển đổi (trong đó có 816m2 đất ở dãn dân khu chợ Tân Quang)? Đề nghị làm rõ Quyết định 1633 trước ngày 25/3/2015 có giá trị pháp lí hay không? Việc người dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi được giao đất giãn dân, sống ổn định từ năm 1996 đến nay, vì lí do gì chưa được cấp sổ đỏ?

6 nội dung khiếu nại QĐ số 469/QĐ-UBND

Trong quá trình khiếu nại từ năm 2015 đến nay, các hộ dân đã đưa ra 6 nội dung khiếu nại QĐ số 469/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang đây là những tình tiết, căn cứ pháp luật mới, người dân cung cấp cho chính quyền, nhưng chưa được đối thoại giải quyết theo Luật Khiếu nại.

1) Căn cứ Điều 3 của QĐ số 469, các hộ dân phải nhận được QĐ số 469 như đã ghi ở nơi nhận, nhưng thực tế QĐ số 469 không gửi cho người dân.

2) QĐ số 469 Căn cứ vào luật Đất đai năm 2013, nhưng đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013, vì không đưa ra được căn cứ thu hồi đất của 12 hộ dân khu giãn dân chợ Tân Quang.

3) QĐ số 469 không có căn cứ tờ trình thu hồi đất của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang và Sở TN&MT.

4) QĐ số 469 căn cứ vào báo cáo số 294/BC-TNMT đây là báo cáo giải quyết đơn của bà Sang không phải là tờ trình thu hồi đất.

5) QĐ số 469 hủy 1 phần QĐ số 1633 không giao đất cho các hộ dân khu vực chợ Tân Quang vì theo Sở TN&MT là trùng vị trí ki ốt trong chợ với ki ốt của các hộ dân, nên không giao được. Đây là nội dung sai sự thật 13 ki ốt trong 3 gian nhà chợ đã bị phá để xây mới năm 2018, còn 12 ki ốt giãn dân ngoài mặt phố chợ Tân Quang vẫn còn.

6) QĐ số 469 vi phạm Điều 18 và 29 Nghị định số 40/2010 của Chính phủ.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

huyen muong la tinh son la vo co bi khoi to ve toi huy hoai rung

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Vô cớ bị khỏi tố về tội Hủy hoại rừng

Cụ Lèo Văn Inh (83 tuổi), dân tộc Thái, ở Bản Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La cho rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường La khởi tố; Viện KSND huyện Mường La truy tố Lèo Văn Hồng (con cụ Inh) về tội "Hủy hoại rừng" là oan sai, không đúng người, đúng tội, trái các quy định pháp luật...
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được thi công bằng vật liệu bẩn, kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc để có biện pháp khắc phục, tránh hậu họa về sau...    
tinh gia lai hdnd tinh gia lai de nghi thi xa ayun pa lam ro sai pham o duong nguyen hue

Tỉnh Gia Lai: HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị thị xã Ayun Pa làm rõ sai phạm ở đường Nguyễn Huệ

Ngày 22/9/2020, HĐND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 71/PBT-HĐND do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng kí để nghị Chủ tịch thị xã Ayun Pa làm rõ thông tin phản ánh của dân về Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Huệ thị xã Ayun Pa bị thay đổi vật liệu trong quá trình thi công.
hai phong nguoi dan bat binh ve vu an co y gay thuong tich co dau hieu oan sai

Hải Phòng: Người dân bất bình về vụ án Cố ý gây thương tích có dấu hiệu oan sai

Người dân cho rằng, vụ án Cố ý gây thương tích tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng có nhiều dấu hiệu oan sai. Khi điều tra viên, kiểm sát viên đã vi phạm tố tụng...Cáo trạng của Viện KSND quận Hồng Bàng đã đẩy người dân vô tội vào tù tội.
quan le chan hai phong can lam ro viec chuyen doi dat nong nghiep thanh dat o tai phuong kenh duong

Quận Lê Chân, Hải Phòng: Cần làm rõ việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở tại phường Kênh Dương

Từ đất nông nghiệp được hợp thức hóa thành đất ở, xây nhà cao tầng kiên cố bị người dân phát hiện và tố cáo. Vụ việc có nguy cơ bị "chìm xuồng" và rơi vào quên lãng vì hơn hai năm nay không thấy cơ quan chức năng TP Hải Phòng đưa ra kết luận, xử lý?    

Tin khác

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An không hiểu luật, hay cố tình không hiểu luật!?

cuc truong cuc thads tinh long an khong hieu luat hay co tinh khong hieu luat
Như đã phản ánh, anh Nguyễn Thanh Nhân khiếu nại Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019, do chấp hành viên Lê Anh Quý, thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng kí ban hành, về cưỡng chế kê biên tài sản của anh là 3 thửa đất, mà anh đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền, nhằm buộc anh trả khoản nợ mà anh Thu, chị Hiền phải trả cho bà Mật. Chi cục trưởng THADS huyện Vĩnh Hưng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại không đúng, trái pháp luật. Anh Nhân tiếp tục khiếu nại lên Cục THADS tỉnh Long An. Ngày 9/9/2020, Phó Cục trưởng Đặng Phan Thiết kí Quyết định số 19/QĐ-CTHADS, giải quyết khiếu nại của anh Nhân. Thế nhưng, việc áp dụng pháp luật cũng không đúng thực tế…

Cần làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng

can lam ro va xu ly nghiem hanh vi vi pham phap luat cua cac doi tuong
Bà Nguyễn Thị Luấn (tên gọi khác là Nguyễn Hoàng Lan), Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo (Công ty Gia Bảo), là người cao tuổi, trú tại tổ 9 phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phản ánh, ông Trần Đức Nhuận và ông Trương Đình Nở thuê nhóm người đến lô cao su của bà để cạo mủ cao su, dựng nhà trái phép, nhằm chiến đất của bà và Công ty tại Lâm trường Đắk N’Tao…

Cần làm rõ việc đấu giá QSDĐ; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

can lam ro viec dau gia qsdd lua chon nha dau tu thuc hien du an khu dan cu tan duc jsc
Dự án đã san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng trong phương án đấu giá không nêu rõ, loại hồ sơ doanh nghiệp tham gia đấu giá thiếu thuyết phục… là những điều cần làm rõ xoay quanh việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Quảng Bình: Hiệu trưởng trường Mầm Non bị tố áp đặt các khoản thu đầu năm

quang binh hieu truong truong mam non bi to ap dat cac khoan thu dau nam
Quá bức xúc, phụ huynh có con em học ở Trường Mầm non số 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã làm đơn gửi đến chính quyền và các cấp tố cáo bà Đinh Thị Hiệu, Hiệu trưởng trường này lạm quyền, áp đặt các khoản thu đầu năm. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa xác nhận có sự việc xảy ra và đang thành lập đoàn để xác minh kiểm tra làm rõ.

Cần phải xử lý nghiêm các hành vi ngang ngược, lộng hành

can phai xu ly nghiem cac hanh vi ngang nguoc long hanh
Khu vực dưới chân phía Đông núi Hòn Rồng, thuộc tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâu nay vốn là rừng sản xuất; người dân sống và làm vườn an bình. Thế nhưng, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình ở đây diễn ra nhiều điều lộn xộn, tiềm ẩn những phức tạp khó lường…

Vừa chiếm đất, vừa “la làng”?

vua chiem dat vua la lang
Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Bùi Văn Thương, ở thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái phản ánh việc nhà, đất bị ông Nguyễn Viết Bình chiếm dụng trái phép tài sản hơn 7 năm. Điều đáng nói, ông Thương là người bỏ tiền mua nhà, đất nhưng lại bị ông Bình tố cáo là… “kẻ trộm”(!?)...
Xem thêm
huyen muong la tinh son la vo co bi khoi to ve toi huy hoai rung

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Vô cớ bị khỏi tố về tội Hủy hoại rừng

Cụ Lèo Văn Inh (83 tuổi), dân tộc Thái, ở Bản Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La cho rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường ...
tinh gia lai hdnd tinh gia lai de nghi thi xa ayun pa lam ro sai pham o duong nguyen hue

Tỉnh Gia Lai: HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị thị xã Ayun Pa làm rõ sai phạm ở đường Nguyễn Huệ

Ngày 22/9/2020, HĐND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 71/PBT-HĐND do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng kí để nghị Chủ tịch thị xã Ayun Pa làm rõ ...
nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và ...
ki an 13 nam doanh nhan tran tuan minh da tim thay cong li

Kì án 13 năm: Doanh nhân Trần Tuấn Minh đã tìm thấy công lí!

Ông Huang Pao Tzu, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đã câu kết với một số cán bộ của các cơ quan tố tụng lạm quyền, để hình sự hóa ...
tand huyen go cong dong tinh tien giang co dau hieu long quyen lam trai de hanh dan

TAND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang: Có dấu hiệu “lộng quyền”, làm trái để “hành dân”!

 Thụ lí ĐƠN khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thì Tòa án lại coi là ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH! Thậm chí, nại ra quy định về thời ...
hoi am bai bao ubnd thi xa ben cat chi dao ra soat vu cuong che kiem dem bat buoc

Hồi âm bài báo: UBND thị xã Bến Cát chỉ đạo rà soát vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

Ngày 19/9/2020, Ngày mới Online đăng bài phản ánh việc UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản ...
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

  Bình đẳng giới trong gia đình
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động