Hội Minh thề

Năm 1561 Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản (vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung) lập nên ấp Lan Niểu (nay là làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Bà quyên góp tôn tạo ngôi chùa cổ Thiên Phúc (nay là chùa Hòa Liễu, di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2013). Phần quyên góp còn dư sau khi tôn tạo chùa, bà cho mua ruộng để chia cho dân cày và làm ruộng công, lập quỹ giúp đỡ người nghèo, neo đơn… Để phòng xảy ra tư lợi, bà cùng dân làng lập ra Hội Minh thề và Hịch Minh thề. Hội Minh thề được duy trì nghiêm cẩn trong suốt thời gian nhà Mạc trị vì. Rồi có thời gian bị lãng quên. Năm 2002 Hội Minh thề được chính quyền và Nhân dân địa phương phục dựng. Hội Minh thề được triều nhà Nguyễn thế kỷ thứ XIX sắc phong bốn chữ vàng “Mỹ tục khả phong”…

Thái hoàng Thái hậu đi lại trong căn phòng này không biết bao nhiêu lượt. Trong bà đang ngổn ngang biết bao tâm tư, suy tính. Đất nước vẫn đang ngổn ngang, chưa yên hẳn, các thế lực vẫn cát cứ, chờ dịp để nổi dậy. Ấp Lan Niểu bà đã lập xong, dân cũng ổn định cuộc sống, nhưng cần phải làm gì đó để yên lòng dân, hướng tới đắc nhân tâm để phát triển cuộc sống được vững bền. Làm gì thì làm, dứt khoát phải tính cho chu toàn mọi việc bà mới yên tâm. Dân quần cư đồng đúc là chuyện mừng, nhưng việc tín ngưỡng, tâm linh cũng phải chu tất, không thể lơ là được.

Ngẫm cuộc đời bà trải qua bao thăng trầm, vất vả mới có được ngày hôm nay. Thưở còn con gái, từ làng Chè bà sang Cổ Trai lấy chồng khi ông còn hàn vi, làm nghề chài lưới bắt cá. Cha mẹ ông phải mở quán nước ở bến đò kiếm sống qua ngày. Gia đình ông không có ruộng đất, chỉ định cư ở đây chuyên xe gai đan lưới phơi chài. Từ khi về nhà chồng, bà phải tần tảo buôn bán giúp ông ăn học, phát huy sở trường giỏi võ, giỏi vật. Bà còn mời thầy dạy binh thư, binh pháp cho ông. Vốn sẵn có truyền thống thông minh, hiếu học của tổ tiên, lại có chí quyết lập công danh, khôi phục danh tiếng dòng họ, đền đáp công lao người vợ đảm, ông học đâu nhớ đó, rồi thi đỗ Võ trạng nguyên, được xung vào quân Túc vệ. Do lập nhiều công trạng, ông được nhà vua cất nhắc rồi trở thành võ tướng. Tình hình triều chính rối ren, nhiều thế lực nổi dậy, nên ông quanh năm phải lăn lộn nơi sa trường dẹp loạn.

Hội Minh thề

Trong tình cảnh đó, một mặt bà vẫn tần tảo lo lắng gìn giữ gia cang, một mặt bà chăm bẵm, nương tựa vào tín ngưỡng, tâm linh để yên tâm sống và mong cho ông bình an, lập được nhiều chiến công. Không chỉ giúp chồng thành đạt, bà còn giúp hai em chồng và đích tử học hành tấn tới. Khi ông được nhường ngôi, dựng nên vương triều, bà được phong chính cung Hoàng hậu, cai quản nội cung. Nhờ luyện được đức tính chính trực, sáng suốt, nhân từ, bà được các cung nữ kính phục, tin tưởng, các hoàng thân quốc thích thấy vậy đều ra sức phụng sự vương triều, thượng tôn pháp chế. Vương triều yên ổn, không xảy ra hiện tượng hoàng thân quốc thích cậy thế lộng hành, không có hiện tượng người kém tài, kém đức mà được cất nhắc, tuyển dụng, hiếm triều đại đế vương nào sánh được điểm này. Sau ba năm tại ngôi, người lui về làm Thái thượng hoàng, bà thành Thái hoàng Thái hậu, việc tín ngưỡng, tâm linh vẫn chỉn chu, đâu dám sơ sài?

Tổng kết lại, bổng lộc được hưởng phần lớn bà dùng vào việc phúc đức, đóng góp công, của cho việc tu bổ, xây dựng chùa. Bà đã hưng công vào bao nhiêu chùa, bà không nhớ rõ, chỉ biết chùa ít nhất cũng mươi quan tiền, chùa nhiều nhất đến sáu nghìn lá vàng. Đất cúng tam bảo thì chùa ít mươi mẫu, chùa nhiều đến ba chục mẫu.

Lần này việc hưng công tu bổ chùa Thiên Phúc, một ngôi chùa cổ ở làng đối với Thái hoàng Thái hậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nên phải lo thật chu toàn. Bà quay sang hỏi lão nô tài thân tín:

- Chẳng hay việc tu bổ chùa Thiên Phúc đến đâu rồi? Ta nóng ruột quá.

- Khởi bẩm Thái hoàng Thái hậu! Người cứ yên tâm, mọi việc tiến triển rất hanh thông. Chắc khoảng tháng nữa là xong đâu vào đấy. Việc này các bầy tôi đâu dám lơ là! Đám thợ và nghệ nhân làm việc miệt mài lắm – lão nô tài cung kính trả lời.

- Tình hình đất nước giờ vẫn đang rất rối ren. Mặc dù triều đình có nhiều chính sách cởi mở để phát triển kinh tế, xã hội, nhưng bên ngoài vẫn tồn tại các thế lực cát cứ, chờ cơ hội để nổi dậy chống lại triều đình. Ta phải làm gì đó để trấn an nhân tâm và lấy xã tắc làm trọng.

- Dạ! Khởi bẩm Thái hoàng Thái hậu! Người dạy chí phải.

- Chùa tu bổ xong rồi, ta muốn xuất tiền tậu ruộng cúng dâng tam bảo. Việc hưng công để tu bổ chùa khanh phải làm thật chỉn chu, minh bạch, nhớ ghi rõ tên tuổi, chức tước và số ngân lượng đóng góp, sau này còn ghi vào văn bia, để đời sau ghi nhớ.

- Khởi bẩm kết quả ngoài sự mong đợi, số ngân lượng do các thân vương, công chúa, quan tướng hưng công vượt xa dự kiến ban đầu. – Lão nô tài phấn khởi bẩm cáo.

- Tốt. Vậy số dư để tậu ruộng dùng vào việc tuần tiết lễ hội. Một phần diện tích chia cho dân đinh cày cấy hưởng lộc, một phần dùng để lập quỹ giúp đỡ người nghèo, cố nhân, quả phụ.

- Bẩm, tuân mệnh Thái hoàng Thái hậu! – Lão nô tài cung kính lui ra.

Thấm thoắt chùa đã tôn tạo xong, ruộng cũng tậu xong, Thái hoàng Thái hậu vẫn chưa yên tâm. Số ruộng bà bỏ tiền riêng cũng tậu được hai mươi lăm mẫu, tám sào, hai thước, bà dành để cúng dâng tam bảo. Nhiều người theo gương bà cũng tậu ruộng cúng chùa, tổng cộng vào cũng dễ đến cả trăm mẫu. Số ngân lượng còn dư, bà cũng đã cho tậu bốn mươi bảy mẫu để chia cho dân cày, một phần sử dụng làm ruộng công. Đó là việc đáng mừng, nhưng bà cũng thấy lo lo. Giờ công điền nhiều, lại sẽ có quỹ giúp đỡ người nghèo, tài sản của công nhiều, việc quản lí e rằng có phần phức tạp, phải làm gì đó để ngăn chặn tư tưởng tham nhũng của công. Bà cho gọi lão nô tài vào giao việc:

- Khanh cho triệu tập cuộc họp các chức sắc trong làng và toàn thể người dân, ta có điều muốn bàn.

- Bẩm tuân mệnh Thái hoàng Thái hậu! – Lão nô tài kính cẩn lui ra.

Thái hoàng Thái hậu rất hài lòng về kết quả cuộc họp, hầu hết chức sắc và dân làng đều ủng hộ ý kiến của bà. Tất cả đều thống nhất gọi sáng kiến của bà là “Hội Minh thề”, với mục tiêu thề với thần linh, đất trời và dân làng lấy chí công làm trọng, tuyệt đối không xâm phạm của công. Hội sẽ được cử hành vào ngày mười bốn tháng Giêng hằng năm. Việc xây dựng thành phần và thủ tục tiến hành Hội Minh thề đã hoàn tất. Việc soạn hịch văn cũng đã giao cho người văn hay chữ tốt thực hiện. Để cẩn trọng, bà phải duyệt lại lần cuối. Lão nô tài thân tín trịnh trọng đọc lại hịch văn cho Thái hoàng Thái hậu nghe:

- Khởi bẩm Thái hoàng Thái hậu! Xin người lắng nghe nội dung Hịch văn Hội Minh thề! – ông dọn giọng đọc:

“Nếu lấy của công làm việc công thì được các thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử! Y như lời thề…”, “Người nào tà tâm trộm cắp của nhau, nguyện cầu thần linh đả tử. Y như lời thề…”.

“Ai dùng của công xây dựng việc công xin thần linh ủng hộ, ngược lại người lấy của công về làm của tư, xin thần linh đả tử... làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.

“Mọi người trong làng từ hương chức đến nhân dân, trên là bô lão, dưới từ mười tám tuổi trở lên, ai dùng của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử… làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.

Thái hoàng Thái hậu rất vừa lòng lời văn trong Hịch văn Hội Minh thề này. Quả đúng như vậy, việc làm nào của con người cũng được thần linh chứng giám, nếu ai dùng của công vào việc công thần linh sẽ ủng hộ, ngược lại sẽ bị thần linh đả tử. Vậy là yên tâm, chờ ngày cử hành Hội Minh thề lần đầu tiên, làm mẫu cho các năm sau cử hành mỗi năm một lần.

Ngày mười bốn tháng Giêng rồi cũng đến. Thái hoàng Thái hậu chọn bộ y phục trang nhã, hôm nay là ngày trọng đại, có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một nghi lễ mà bà cùng các quan chức, bá tánh dày công xây dựng, nên bà phải xuất hiện thật đẹp trước công chúng.

Buổi lễ bắt đầu, bà cùng chủ lễ và các vị tiền bối làm lễ dâng hương, dâng rượu, dâng nước trong tiếng nhạc réo rắt. Lễ dâng hương, rượu, nước đã xong, chủ lễ làm động tác mô phỏng việc “chỉ trời vạch đất”, rồi vẽ một vòng tròn lớn giữa sân miếu trước đài thờ. Các vị đại diện cho giới chức dịch và bô lão trong làng bước lên đài thề thắp hương làm lễ khấn vái trời đất và bách thần. Đại diện tư văn đọc Hịch văn minh thề, Hịch văn minh thề vừa dứt, phía dưới mọi người cùng hô vang “Y như lời thề”. Vị chủ lễ cầm dao bầu cắm mạnh xuống đất giữa vòng tròn, biểu thị sự quyết tâm. Một con gà trống được lựa chọn kĩ càng được đưa ra cắt tiết hòa với rượu, mọi người truyền tay nhau cùng uống, khẳng định sự đoàn kết và quyết tâm thực hiện lời thề.

Thái hoàng Thái hậu rất vui và vừa lòng với sự chuẩn bị và hành lễ trong lễ hội Minh thề đầu tiên, trong tiết xuân ấm áp. Trong không khí phấn khởi ngày đầu xuân, Thái hoàng Thái hậu ban thưởng cho các chức sắc trong làng, tiện dịp dặn dò:

- Các khanh nhớ Hội Minh thề này phải duy trì mỗi năm một lần. Đây là hoạt động tín ngưỡng, tâm linh để nhắc nhở chúng ta khi làm việc dứt khoát lấy chí công làm trọng, tuyệt đối không tham của công lấy làm của tư, đó là đạo lí của người làm quan, của chức sắc trong làng, trong tổng.

Tất cả mọi người đồng loạt dạ ran rần rần như sấm dậy. Ánh mặt trời mùa xuân trải xuống mặt đất một màu vàng đặc quánh như mật.

Truyện ngắn: Huyền thoại về mẹ Truyện ngắn: Huyền thoại về mẹ

Con đường tôi vừa đi qua trải đẫm mưa xuân. Buổi sáng ở làng quê thật yên ả thanh bình đến độ người ta có ...

Truyện ngắn của: Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Những cánh rừng đều xanh

Những cánh rừng đều xanh

Trở về quê sau bao năm lăn lộn, phóng tầm mắt nhìn quanh, những cánh rừng đã phục sinh. Quê hương vùng lõm, kí ức tuổi thơ là những mảng rừng xám xịt da beo với những đống tro nguội lạnh sau một trận lửa rừng rực.
Đồng đội

Đồng đội

Quyết vừa tới nhà, vứt “phịch” chiếc ba lô lộn ngược một cái nơi hè, vừa thở vừa nói với chị dâu:
Hoa hồng Vu lan...

Hoa hồng Vu lan...

Chị mới dọn về xóm, xây cái nhà nhỏ, định cư luôn. Con trai chị với con tôi chung lớp 5, ngày nào cũng qua nhà chơi. Thằng nhỏ lễ phép, chỉ phải cái hơi… sa đà: Sa vô chơi là quên luôn trời đất; bữa cơm nào mẹ cũng phải vác roi đi kiếm! Vài lần trò chuyện xã giao mới biết: Té ra chị Hân cũng mẹ đơn thân.
Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà

Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà

Dựa trên câu chuyện lịch sử có thật: Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gác lại thù nhà, chuyên tâm phò tá triều đình nhà Trần ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, bảo vệ đất nước...

Tin khác

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa... Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc.

Bà nội

Bà nội
Buổi chiều, bố đi làm về. Vào bàn ăn, vừa mở lồng bàn, bố đã reo: Trời! Bà cho cả nhà ăn những gì mà trông đã thấy ngon thế này. Nghe tiếng bố, Hiệp và Khuê, đứa mười lăm, đứa mười hai đang ở ngoài phòng học liền chạy vào. Trên bàn ăn, như có phép lạ, hiện lên sáu đĩa bánh trôi, sáu bát bánh chay, tất cả đều trắng phau.

Cô nàng i ngắn

Cô nàng i ngắn
Chuyến đi cao nguyên đá Đồng Văn của tôi lần ấy hoàn toàn ngẫu hứng. Nó được hình thành khi tôi ghé thăm anh bạn thân đang công tác tại Báo Biên Phòng.

Người thầy của tôi

Người thầy của tôi
Cho tới giờ mỗi khi nhắc lại và biết ơn nhất, tôi vẫn luôn nghĩ về thầy Tiêu Âm, người thầy đã dìu dắt tôi suốt những tháng năm cấp hai và cũng là người đã cổ vũ tôi rất nhiều khi tôi đến với nghề viết.

Một vòng nhân gian

Một vòng nhân gian
Ni cô Tuệ Tâm đang quét dọn những lá vàng rụng của đêm qua. Buổi sáng không khí bao giờ cũng trong lành, tĩnh lặng như nghe được cả tiếng lá rơi. Ni cô vừa chăm chú theo từng nhát chổi đưa đi đưa lại, vừa niệm Nam mô.

Con chim sẻ cụt chân

Con chim sẻ cụt chân
Hôm nay ngày nghỉ, An được các bạn Quân, Tư rủ đi bẫy chim sẻ. Bẫy Quân mượn của anh mình. Nó biết cách bẫy, Tư có nhiệm vụ kiếm ít thóc, còn An đi theo chỉ để hụ hợ như… xách chim bắt được chẳng hạn. Sở dĩ An đi là muốn kiếm con chim, để nướng cho bà ngoại mình bồi dưỡng. Bà của An là thương binh. Trước kia bị thương ở chân, đang ốm.

Giọt nước mắt muộn màng

Giọt nước mắt muộn màng
“Ông đi đâu đấy? Chắc ông lại sang sông chứ gì?” Tôi cười, gọi khi ông Vĩ dắt xe máy đi phía sau cách tôi một quãng. Ông Vĩ quay lại nhìn tôi, gật đầu. Tôi thật ái ngại cho ông. Đúng là thân làm tội đời. Tám mốt tuổi đầu mà vẫn long đong chỗ ăn chỗ ở, sống chui sống lủi.

Day dứt

Day dứt
Chiếc Kia Morning đưa Phương Thảo vượt qua cửa khẩu Mộc Bài đến trung tâm tỉnh Battambang. Theo địa chỉ, lái xe người Việt kiều còn khá trẻ, tiếp tục đưa chị qua thị trấn huyện Sisophon, đến một làng quê yên tĩnh nằm sát chân núi gần giáp biên giới Thái Lan.

Tia nắng mùa Xuân

Tia nắng mùa Xuân
Bình phải dò dẫm hồi lâu, cố gắng lách nghiêng người giữa cái khe hở được tạo thành bởi hai dãy nhà liền kề, mới tới được vị trí cần đặt chiếc đèn pin.

Tết về quê ngoại

Tết  về quê ngoại
Má xếp lại mớ tiền lẻ cho ngay thẳng rồi dắt vào trong túi khéo léo dùng kim băng cài lại, một ít má sắp qua chỗ khác để gọn trong một cái hộp có ghi chữ “Ngoại” to đùng như sợ nhầm. Cái hộp ấy má thường hay để dành để khi nào được chút ít lại lặn lội về thăm ngoại, ngày đó má làm dâu xa xứ...

Chậu lan thầy cho ngày Tết

Chậu lan thầy cho ngày Tết
Thế là Tết này trong vườn cây cảnh nhà tôi lại không có lan rồi! Cái thú chơi hoa lan ai cũng biết là nó cao sang, thanh nhã, nên xưa đã có câu: Vua chơi địa lan, quan chơi cây cảnh và chỉ có ai có duyên mới có được cái thú tao nhã ấy. Tôi thì vô duyên với lan hay sao mà chăm chút thì lan không ra hoa. Và được dò lan nào thầy giáo Trinh của tôi tặng cho là mất dò lan ấy.

Cây thắt lòng ủ nhựa đợi mùa sang

Cây thắt lòng ủ nhựa đợi mùa sang
Giáp Tết mấy năm trước, tôi hẹn với Trần Lưu Hậu ra giêng xin phép được ngồi với ông lấy vài buổi. Nghe vậy, ông vui lắm nhưng vẫn có ý đắn đo thì phải.

Giã biệt cụ mai

Giã biệt cụ mai
Từ ngày về hưu, cụ Tùng dành hết thời gian vào việc chơi hoa lan cây cảnh. Trong vườn ông lúc nào cũng có vài trăm dò phong lan rừng, vài ba cây mai vàng, đào và nhiều cây cảnh đủ loại. Trong số đó, cụ thích nhất là cây mai vàng cổ thụ.

Chuyến bay mùa Xuân

Chuyến bay mùa Xuân
Chiếc máy bay Boeing 787-10 nâng độ cao tới mức tối đa, trên 30 nghìn Feet (pít) và hướng vĩ độ nam Thái Bình Dương.

Vỏ ốc đánh rơi

Vỏ ốc đánh rơi
Một ngày mùa Xuân hoa nở tung trời, những con đường đang biêng biếc bởi những cây bàng đã trút hết những chiếc lá đỏ, lá vàng của mình thì tôi tình cờ gặp cô gái đó.
Xem thêm
Lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh dự và trao thưởng

Lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh dự và trao thưởng

Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Liên hoan Tiếng hát NCT (Liên hoan) cấp tỉnh năm 2023
Xã hội hóa nguồn lực chăm lo đời sống tinh thần cho NCT

Xã hội hóa nguồn lực chăm lo đời sống tinh thần cho NCT

Hội NCT TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát NCT (Liên hoan) cấp thành phố năm 2023.
Mang đậm hơi thở cuộc sống người cao tuổi

Mang đậm hơi thở cuộc sống người cao tuổi

Trong hai ngày 8 và 9/9, Hội NCT tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh lần thứ V, năm 2023
Những “đặc sản” du lịch mới ở Nam Bộ

Những “đặc sản” du lịch mới ở Nam Bộ

Du lịch sông nước Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay đã quá quen vì sản phẩm và “nguyên liệu chế biến” chẳng có gì mới. Tuy nhiên, sau đại dịch tại mỗi địa phương lại có những khu sinh thái “bất chiến tự nhiên thành” là điểm tham quan rất mới lạ…
Việt Nam lọt top 15 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài

Việt Nam lọt top 15 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài

Theo danh sách khảo sát 12.000 người từ 171 quốc gia, vùng lãnh thổ của Internations, năm nay Việt Nam được xếp hạng 14 trong danh sách 53 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài.
Thành Nhà Hồ ở xứ Thanh - Di sản “vô tiền khoáng hậu”

Thành Nhà Hồ ở xứ Thanh - Di sản “vô tiền khoáng hậu”

Vào một ngày cuối tuần, tôi cùng nhóm bạn thân rủ nhau về xứ Thanh, thưởng thức hương vị biển Hải Tiến và thăm một số di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.
Link xem trực tiếp Arsenal vs Tottenham, 20h00 ngày 24/9

Link xem trực tiếp Arsenal vs Tottenham, 20h00 ngày 24/9

Cập nhật link xem trực tiếp Arsenal vs Tottenham diễn ra lúc 20h00 ngày 24/9, link xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp ngoại hạng Anh giữa Arsenal vs Tottenham phục vụ quý độc giả quan tâm.
Link xem trực tiếp Olympic Việt Nam vs Saudi Arabia, ASIAD 2023

Link xem trực tiếp Olympic Việt Nam vs Saudi Arabia, ASIAD 2023

Cập nhật link xem trực tiếp Olympic Việt Nam vs Saudi Arabia, link xem trực tiếp bóng đá Asiad 2023, trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Saudi Arabia tại Asiad 2023 phục vụ quý độc giả quan tâm.
Lịch sử đối đầu, nhận định Arsenal vs Tottenham, 20h00 ngày 24/9

Lịch sử đối đầu, nhận định Arsenal vs Tottenham, 20h00 ngày 24/9

Arsenal vs Tottenham là trận đấu trong khuôn khổ Premier League vòng 6. Ngày mới Online thống kê lịch sử đối đầu Arsenal vs Tottenham, nhận định Arsenal vs Tottenham và đội hình dự kiến hai bên.
Lịch phát sóng phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" trên VTV3

Lịch phát sóng phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" trên VTV3

Sau khi phim "Gia đình mình vui bất thình lình" kết thúc, bộ phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" chính thức lên sóng khung giờ vàng trên VTV.
Link xem trọn bộ "Cuộc chiến không giới tuyến" trên VTV

Link xem trọn bộ "Cuộc chiến không giới tuyến" trên VTV

"Cuộc chiến không giới tuyến" là cuộc sống, công việc cũng như những nhiệm vụ đầy gian lao, vất vả của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng trong cuộc chiến chống tội phạm, qua đó thể hiện sự gắn bó máu thịt, keo sơn của người lính biên phòng với đồng bào dân t
Chương trình nghệ thuật "Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai"

Chương trình nghệ thuật "Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai"

Vào tối ngày 1/10 sắp tới, tại Nhà hát Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Trái tim phụ nữ - trái tim ngọc trai" dự kiến thu hút hơn 2.000 khán giả.
Phiên bản di động