Hội Minh thề

Năm 1561 Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản (vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung) lập nên ấp Lan Niểu (nay là làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Bà quyên góp tôn tạo ngôi chùa cổ Thiên Phúc (nay là chùa Hòa Liễu, di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2013). Phần quyên góp còn dư sau khi tôn tạo chùa, bà cho mua ruộng để chia cho dân cày và làm ruộng công, lập quỹ giúp đỡ người nghèo, neo đơn… Để phòng xảy ra tư lợi, bà cùng dân làng lập ra Hội Minh thề và Hịch Minh thề. Hội Minh thề được duy trì nghiêm cẩn trong suốt thời gian nhà Mạc trị vì. Rồi có thời gian bị lãng quên. Năm 2002 Hội Minh thề được chính quyền và Nhân dân địa phương phục dựng. Hội Minh thề được triều nhà Nguyễn thế kỷ thứ XIX sắc phong bốn chữ vàng “Mỹ tục khả phong”…

Thái hoàng Thái hậu đi lại trong căn phòng này không biết bao nhiêu lượt. Trong bà đang ngổn ngang biết bao tâm tư, suy tính. Đất nước vẫn đang ngổn ngang, chưa yên hẳn, các thế lực vẫn cát cứ, chờ dịp để nổi dậy. Ấp Lan Niểu bà đã lập xong, dân cũng ổn định cuộc sống, nhưng cần phải làm gì đó để yên lòng dân, hướng tới đắc nhân tâm để phát triển cuộc sống được vững bền. Làm gì thì làm, dứt khoát phải tính cho chu toàn mọi việc bà mới yên tâm. Dân quần cư đồng đúc là chuyện mừng, nhưng việc tín ngưỡng, tâm linh cũng phải chu tất, không thể lơ là được.

Ngẫm cuộc đời bà trải qua bao thăng trầm, vất vả mới có được ngày hôm nay. Thưở còn con gái, từ làng Chè bà sang Cổ Trai lấy chồng khi ông còn hàn vi, làm nghề chài lưới bắt cá. Cha mẹ ông phải mở quán nước ở bến đò kiếm sống qua ngày. Gia đình ông không có ruộng đất, chỉ định cư ở đây chuyên xe gai đan lưới phơi chài. Từ khi về nhà chồng, bà phải tần tảo buôn bán giúp ông ăn học, phát huy sở trường giỏi võ, giỏi vật. Bà còn mời thầy dạy binh thư, binh pháp cho ông. Vốn sẵn có truyền thống thông minh, hiếu học của tổ tiên, lại có chí quyết lập công danh, khôi phục danh tiếng dòng họ, đền đáp công lao người vợ đảm, ông học đâu nhớ đó, rồi thi đỗ Võ trạng nguyên, được xung vào quân Túc vệ. Do lập nhiều công trạng, ông được nhà vua cất nhắc rồi trở thành võ tướng. Tình hình triều chính rối ren, nhiều thế lực nổi dậy, nên ông quanh năm phải lăn lộn nơi sa trường dẹp loạn.

Hội Minh thề

Trong tình cảnh đó, một mặt bà vẫn tần tảo lo lắng gìn giữ gia cang, một mặt bà chăm bẵm, nương tựa vào tín ngưỡng, tâm linh để yên tâm sống và mong cho ông bình an, lập được nhiều chiến công. Không chỉ giúp chồng thành đạt, bà còn giúp hai em chồng và đích tử học hành tấn tới. Khi ông được nhường ngôi, dựng nên vương triều, bà được phong chính cung Hoàng hậu, cai quản nội cung. Nhờ luyện được đức tính chính trực, sáng suốt, nhân từ, bà được các cung nữ kính phục, tin tưởng, các hoàng thân quốc thích thấy vậy đều ra sức phụng sự vương triều, thượng tôn pháp chế. Vương triều yên ổn, không xảy ra hiện tượng hoàng thân quốc thích cậy thế lộng hành, không có hiện tượng người kém tài, kém đức mà được cất nhắc, tuyển dụng, hiếm triều đại đế vương nào sánh được điểm này. Sau ba năm tại ngôi, người lui về làm Thái thượng hoàng, bà thành Thái hoàng Thái hậu, việc tín ngưỡng, tâm linh vẫn chỉn chu, đâu dám sơ sài?

Tổng kết lại, bổng lộc được hưởng phần lớn bà dùng vào việc phúc đức, đóng góp công, của cho việc tu bổ, xây dựng chùa. Bà đã hưng công vào bao nhiêu chùa, bà không nhớ rõ, chỉ biết chùa ít nhất cũng mươi quan tiền, chùa nhiều nhất đến sáu nghìn lá vàng. Đất cúng tam bảo thì chùa ít mươi mẫu, chùa nhiều đến ba chục mẫu.

Lần này việc hưng công tu bổ chùa Thiên Phúc, một ngôi chùa cổ ở làng đối với Thái hoàng Thái hậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nên phải lo thật chu toàn. Bà quay sang hỏi lão nô tài thân tín:

- Chẳng hay việc tu bổ chùa Thiên Phúc đến đâu rồi? Ta nóng ruột quá.

- Khởi bẩm Thái hoàng Thái hậu! Người cứ yên tâm, mọi việc tiến triển rất hanh thông. Chắc khoảng tháng nữa là xong đâu vào đấy. Việc này các bầy tôi đâu dám lơ là! Đám thợ và nghệ nhân làm việc miệt mài lắm – lão nô tài cung kính trả lời.

- Tình hình đất nước giờ vẫn đang rất rối ren. Mặc dù triều đình có nhiều chính sách cởi mở để phát triển kinh tế, xã hội, nhưng bên ngoài vẫn tồn tại các thế lực cát cứ, chờ cơ hội để nổi dậy chống lại triều đình. Ta phải làm gì đó để trấn an nhân tâm và lấy xã tắc làm trọng.

- Dạ! Khởi bẩm Thái hoàng Thái hậu! Người dạy chí phải.

- Chùa tu bổ xong rồi, ta muốn xuất tiền tậu ruộng cúng dâng tam bảo. Việc hưng công để tu bổ chùa khanh phải làm thật chỉn chu, minh bạch, nhớ ghi rõ tên tuổi, chức tước và số ngân lượng đóng góp, sau này còn ghi vào văn bia, để đời sau ghi nhớ.

- Khởi bẩm kết quả ngoài sự mong đợi, số ngân lượng do các thân vương, công chúa, quan tướng hưng công vượt xa dự kiến ban đầu. – Lão nô tài phấn khởi bẩm cáo.

- Tốt. Vậy số dư để tậu ruộng dùng vào việc tuần tiết lễ hội. Một phần diện tích chia cho dân đinh cày cấy hưởng lộc, một phần dùng để lập quỹ giúp đỡ người nghèo, cố nhân, quả phụ.

- Bẩm, tuân mệnh Thái hoàng Thái hậu! – Lão nô tài cung kính lui ra.

Thấm thoắt chùa đã tôn tạo xong, ruộng cũng tậu xong, Thái hoàng Thái hậu vẫn chưa yên tâm. Số ruộng bà bỏ tiền riêng cũng tậu được hai mươi lăm mẫu, tám sào, hai thước, bà dành để cúng dâng tam bảo. Nhiều người theo gương bà cũng tậu ruộng cúng chùa, tổng cộng vào cũng dễ đến cả trăm mẫu. Số ngân lượng còn dư, bà cũng đã cho tậu bốn mươi bảy mẫu để chia cho dân cày, một phần sử dụng làm ruộng công. Đó là việc đáng mừng, nhưng bà cũng thấy lo lo. Giờ công điền nhiều, lại sẽ có quỹ giúp đỡ người nghèo, tài sản của công nhiều, việc quản lí e rằng có phần phức tạp, phải làm gì đó để ngăn chặn tư tưởng tham nhũng của công. Bà cho gọi lão nô tài vào giao việc:

- Khanh cho triệu tập cuộc họp các chức sắc trong làng và toàn thể người dân, ta có điều muốn bàn.

- Bẩm tuân mệnh Thái hoàng Thái hậu! – Lão nô tài kính cẩn lui ra.

Thái hoàng Thái hậu rất hài lòng về kết quả cuộc họp, hầu hết chức sắc và dân làng đều ủng hộ ý kiến của bà. Tất cả đều thống nhất gọi sáng kiến của bà là “Hội Minh thề”, với mục tiêu thề với thần linh, đất trời và dân làng lấy chí công làm trọng, tuyệt đối không xâm phạm của công. Hội sẽ được cử hành vào ngày mười bốn tháng Giêng hằng năm. Việc xây dựng thành phần và thủ tục tiến hành Hội Minh thề đã hoàn tất. Việc soạn hịch văn cũng đã giao cho người văn hay chữ tốt thực hiện. Để cẩn trọng, bà phải duyệt lại lần cuối. Lão nô tài thân tín trịnh trọng đọc lại hịch văn cho Thái hoàng Thái hậu nghe:

- Khởi bẩm Thái hoàng Thái hậu! Xin người lắng nghe nội dung Hịch văn Hội Minh thề! – ông dọn giọng đọc:

“Nếu lấy của công làm việc công thì được các thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử! Y như lời thề…”, “Người nào tà tâm trộm cắp của nhau, nguyện cầu thần linh đả tử. Y như lời thề…”.

“Ai dùng của công xây dựng việc công xin thần linh ủng hộ, ngược lại người lấy của công về làm của tư, xin thần linh đả tử... làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.

“Mọi người trong làng từ hương chức đến nhân dân, trên là bô lão, dưới từ mười tám tuổi trở lên, ai dùng của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử… làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.

Thái hoàng Thái hậu rất vừa lòng lời văn trong Hịch văn Hội Minh thề này. Quả đúng như vậy, việc làm nào của con người cũng được thần linh chứng giám, nếu ai dùng của công vào việc công thần linh sẽ ủng hộ, ngược lại sẽ bị thần linh đả tử. Vậy là yên tâm, chờ ngày cử hành Hội Minh thề lần đầu tiên, làm mẫu cho các năm sau cử hành mỗi năm một lần.

Ngày mười bốn tháng Giêng rồi cũng đến. Thái hoàng Thái hậu chọn bộ y phục trang nhã, hôm nay là ngày trọng đại, có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một nghi lễ mà bà cùng các quan chức, bá tánh dày công xây dựng, nên bà phải xuất hiện thật đẹp trước công chúng.

Buổi lễ bắt đầu, bà cùng chủ lễ và các vị tiền bối làm lễ dâng hương, dâng rượu, dâng nước trong tiếng nhạc réo rắt. Lễ dâng hương, rượu, nước đã xong, chủ lễ làm động tác mô phỏng việc “chỉ trời vạch đất”, rồi vẽ một vòng tròn lớn giữa sân miếu trước đài thờ. Các vị đại diện cho giới chức dịch và bô lão trong làng bước lên đài thề thắp hương làm lễ khấn vái trời đất và bách thần. Đại diện tư văn đọc Hịch văn minh thề, Hịch văn minh thề vừa dứt, phía dưới mọi người cùng hô vang “Y như lời thề”. Vị chủ lễ cầm dao bầu cắm mạnh xuống đất giữa vòng tròn, biểu thị sự quyết tâm. Một con gà trống được lựa chọn kĩ càng được đưa ra cắt tiết hòa với rượu, mọi người truyền tay nhau cùng uống, khẳng định sự đoàn kết và quyết tâm thực hiện lời thề.

Thái hoàng Thái hậu rất vui và vừa lòng với sự chuẩn bị và hành lễ trong lễ hội Minh thề đầu tiên, trong tiết xuân ấm áp. Trong không khí phấn khởi ngày đầu xuân, Thái hoàng Thái hậu ban thưởng cho các chức sắc trong làng, tiện dịp dặn dò:

- Các khanh nhớ Hội Minh thề này phải duy trì mỗi năm một lần. Đây là hoạt động tín ngưỡng, tâm linh để nhắc nhở chúng ta khi làm việc dứt khoát lấy chí công làm trọng, tuyệt đối không tham của công lấy làm của tư, đó là đạo lí của người làm quan, của chức sắc trong làng, trong tổng.

Tất cả mọi người đồng loạt dạ ran rần rần như sấm dậy. Ánh mặt trời mùa xuân trải xuống mặt đất một màu vàng đặc quánh như mật.

Truyện ngắn: Huyền thoại về mẹ Truyện ngắn: Huyền thoại về mẹ

Con đường tôi vừa đi qua trải đẫm mưa xuân. Buổi sáng ở làng quê thật yên ả thanh bình đến độ người ta có ...

Truyện ngắn của: Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tết của người cựu chiến binh

Tết của người cựu chiến binh

Kể từ khi bị tai biến cách đây vài năm về trước, kí ức đối với ông tôi chỉ là những mảnh chắp vá lúc nhớ lúc quên.
Mùa Xuân trên rẻo cao

Mùa Xuân trên rẻo cao

Dừng xe ở lưng chừng đèo, Lâm bước xuống dang tay hít hà, tận hưởng không khí trong lành nơi rẻo cao Tây Bắc. Trước đó, anh đã đi hơn 300 cây số nhưng chỉ nghỉ đúng 2 chặng, lần này Lâm quyết tâm ở lại Tây Bắc ăn Tết và hết mùa Xuân anh mới trở về Hà Nội.
Bên nhau là Tết

Bên nhau là Tết

- Giàng ơi! Mẹ cháu gửi thư về đây này!
Quà Tết

Quà Tết

Phố chật, người đông. Mới hăm bảy Tết con lộ trung tâm thị trấn đã nườm nượp. Ngược xuôi, nhóng mắt cố tìm cho ra cái tiệm sửa đồng hồ. Cô đồng nghiệp chỉ: Có cái tiệm đồng hồ nơi góc phố, gần chợ….
Món quà bất ngờ

Món quà bất ngờ

Nhà tôi vì một số lí do mà phải dời từ đồng lên núi, chuyển đến thôn Lạc Đạo sinh sống. Tôi tự lí giải, chắc do ngày xưa cả thôn chuyên trồng cây lạc, lại thêm cả xóm gần như theo đạo nên mới có tên Lạc Đạo. Cũng vì vậy mà nhà tôi – không làm nông, không có tôn giáo nào - tôi ví von nhà mình lạc vào xóm Đạo.

Tin khác

Đám cưới chồng cũ

Đám cưới chồng cũ
Hôm nay nhà ấy đông vui quá, nhạc xập xình, tiếng nói cười ầm ĩ, mùi thơm của cỗ bàn nưng nức cả một vùng. Hôm nay là ngày cưới của người ta, đám cưới chồng cũ của chị.

Chuyến tàu đêm

Chuyến tàu đêm
Ga Bắc Giang vào một đêm cuối những năm 60 thế kỉ trước. Những trận ném bom của máy bay Mỹ trên miền Bắc ngày càng ác liệt. Người dân rời thành phố đi sơ tán về các vùng quê. Những đoàn tàu chở đầy những người lính trẻ từng ngày từng ngày đi về phương Nam.

Những bông hoa cuối ngày

Những bông hoa cuối ngày
Màn đêm buông xuống, thành phố đã lên đèn. Mùa này trời nhanh tối, đúng là ngày tháng mười chưa cười đã tối. Hân lo lắng vội tỉa tót những bông hoa còn lại, bó chúng thành những bó nhỏ rồi xịt nước lên cho tươi tắn.

Sóng yên

Sóng yên
Hải đi ngang qua lớp của một cô giáo. Nhìn trên bục giảng, đóa hoa hồng trắng được cắm rất tinh tế trong một cái giỏ xinh xắn. Ngoài cửa có một chậu nước và cái khăn mặt để lau tay vắt trên một cái giá nhỏ bên cạnh.

Bà tôi

Bà tôi
- Bà ốm rất nặng! Em về ngay! - Chiếc điện thoại di động phát ra tín hiệu, đằng kia tiếng chị ruột tôi mếu máo báo tin buồn..

Giữ trọn đạo làm dâu

Giữ trọn đạo làm dâu
Anh Nguyễn Xuân Thành và chị Lê Hồng Duyên đều ở trong Ban chấp hành xã Đoàn. Năm anh Thành 27 tuổi, chị Duyên 25 tuổi, anh chị tổ chức lễ thành hôn. Sau ba tháng, anh Thành lên đường nhập ngũ. Biết vợ đã có mang, anh cầm tay dặn dò:

Những cánh rừng đều xanh

Những cánh rừng đều xanh
Trở về quê sau bao năm lăn lộn, phóng tầm mắt nhìn quanh, những cánh rừng đã phục sinh. Quê hương vùng lõm, kí ức tuổi thơ là những mảng rừng xám xịt da beo với những đống tro nguội lạnh sau một trận lửa rừng rực.

Đồng đội

Đồng đội
Quyết vừa tới nhà, vứt “phịch” chiếc ba lô lộn ngược một cái nơi hè, vừa thở vừa nói với chị dâu:

Hoa hồng Vu lan...

Hoa hồng Vu lan...
Chị mới dọn về xóm, xây cái nhà nhỏ, định cư luôn. Con trai chị với con tôi chung lớp 5, ngày nào cũng qua nhà chơi. Thằng nhỏ lễ phép, chỉ phải cái hơi… sa đà: Sa vô chơi là quên luôn trời đất; bữa cơm nào mẹ cũng phải vác roi đi kiếm! Vài lần trò chuyện xã giao mới biết: Té ra chị Hân cũng mẹ đơn thân.

Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà

Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà
Dựa trên câu chuyện lịch sử có thật: Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gác lại thù nhà, chuyên tâm phò tá triều đình nhà Trần ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, bảo vệ đất nước...

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa... Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc.

Bà nội

Bà nội
Buổi chiều, bố đi làm về. Vào bàn ăn, vừa mở lồng bàn, bố đã reo: Trời! Bà cho cả nhà ăn những gì mà trông đã thấy ngon thế này. Nghe tiếng bố, Hiệp và Khuê, đứa mười lăm, đứa mười hai đang ở ngoài phòng học liền chạy vào. Trên bàn ăn, như có phép lạ, hiện lên sáu đĩa bánh trôi, sáu bát bánh chay, tất cả đều trắng phau.

Cô nàng i ngắn

Cô nàng i ngắn
Chuyến đi cao nguyên đá Đồng Văn của tôi lần ấy hoàn toàn ngẫu hứng. Nó được hình thành khi tôi ghé thăm anh bạn thân đang công tác tại Báo Biên Phòng.

Người thầy của tôi

Người thầy của tôi
Cho tới giờ mỗi khi nhắc lại và biết ơn nhất, tôi vẫn luôn nghĩ về thầy Tiêu Âm, người thầy đã dìu dắt tôi suốt những tháng năm cấp hai và cũng là người đã cổ vũ tôi rất nhiều khi tôi đến với nghề viết.

Một vòng nhân gian

Một vòng nhân gian
Ni cô Tuệ Tâm đang quét dọn những lá vàng rụng của đêm qua. Buổi sáng không khí bao giờ cũng trong lành, tĩnh lặng như nghe được cả tiếng lá rơi. Ni cô vừa chăm chú theo từng nhát chổi đưa đi đưa lại, vừa niệm Nam mô.
Xem thêm
Giải mã sức hút của Novaworld Phan Thiet từ thành công của lễ hội Vibe Fest Tết Giáp Thìn 2024

Giải mã sức hút của Novaworld Phan Thiet từ thành công của lễ hội Vibe Fest Tết Giáp Thìn 2024

Lần đầu tiên tại Vibe Fest Tết 2024, gần 180 nghìn lượt khách du xuân đã được hòa mình vào không khí bùng nổ với loạt hoạt động vui chơi, giải trí đỉnh cao ngay từ những ngày đầu năm. Nhiều du khách cho biết sẽ sớm quay lại NovaWorld Phan Thiet trong một ngày gần nhất. Điều này một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế của NovaWorld Phan Thiet trên bản đồ du lịch khu vực.
Trường Sinh Việt Nam và những điều tâm nguyện

Trường Sinh Việt Nam và những điều tâm nguyện

Ngày 20/2, hơn 200 hội viên NCT từ các huyện Thanh Trì, Sóc Sơn, Đan Phượng, quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân… hội tụ
Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội làng Đông Môn trên đất Tây Đô

Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội làng Đông Môn trên đất Tây Đô

Lễ hội truyền thống làng Đông Môn, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) năm 2024 diễn ra từ ngày 22-24/2, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.
Nhà sản xuất đình đám nước Úc mang show Jetski đến Phú Quốc

Nhà sản xuất đình đám nước Úc mang show Jetski đến Phú Quốc

Được sáng tạo, điều hành bởi nhà sản xuất tên tuổi hàng đầu nước Úc - H2O Events và trình diễn bởi Á quân flyboard thế giới cùng hàng chục vận động viên quốc tế, show diễn Jetski hứa hẹn sẽ là chương trình đắt khách của tổ hợp giải trí nghìn tỷ tại Thị tr
Đầu năm hàng vạn du khách thăm viếng đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn

Đầu năm hàng vạn du khách thăm viếng đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn

Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn tọa lạc trên vùng đất mường Chiềng Vạn, nay là xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.
Tái hiện lễ hội của 05 dân tộc thiểu số dịp Lễ hội Khèn hoa 2024 tại Fansipan

Tái hiện lễ hội của 05 dân tộc thiểu số dịp Lễ hội Khèn hoa 2024 tại Fansipan

Ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Lễ hội Khèn hoa-Ngày hội các dân tộc và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan sẽ chính thức khai mạc tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai). Lễ hội đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho
Hoàng Đức, Kim Thanh sở hữu Quả bóng vàng Việt Nam 2023

Hoàng Đức, Kim Thanh sở hữu Quả bóng vàng Việt Nam 2023

Tại Nhà hát TP.HCM (quận 1, TP.HCM) tối 19/2, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 (do Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức) đã công bố và trao giải cho các cá nhân đoạt danh hiệu ở 7 hạng mục giải thưởng.
Link xem trực tiếp lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023

Link xem trực tiếp lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023

Theo kế hoạch ban đầu, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 3/1. Tuy nhiên, vì vướng lịch trình chuẩn bị Asian Cup 2023 của đội tuyển Việt Nam thế nên buổi trao giải đã được dời lại với ngày hôm nay 19/2.
Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố lịch thi đấu World Cup 2026 tại các thành phố ở Mỹ, Canada và Mexico.
Lịch phát sóng “Trạm cứu hộ trái tim” trên VTV3

Lịch phát sóng “Trạm cứu hộ trái tim” trên VTV3

Sau hơn 1 năm từ "Hành trình công lý", Hồng Diễm sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong dự án phim mới mang tên "Trạm cứu hộ trái tim".
Danh sách 11 tỉnh, thành phố công chiếu “Đào, phở và piano”

Danh sách 11 tỉnh, thành phố công chiếu “Đào, phở và piano”

Hệ thống rạp Beta Cinema đã chính thức công bố chiếu “Đào, Phở và Piano” tại các cụm rạp ở 11 tỉnh và thành phố, bắt đầu từ ngày 22/2, riêng tại Hà Nội là từ tối 21/2. Lịch chiếu đang được cập nhật dần trên trang fanpage của Beta Cinema.
Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM lên tiếng vụ Nam Em livestream ồn ào

Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM lên tiếng vụ Nam Em livestream ồn ào

Chiều 20/2, theo ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, qua phản ánh của dư luận, Sở đã nắm được thông tin về việc Nam Em thường xuyên livestream gây ồn ào trên mạng xã hội những ngày qua.
Phiên bản di động