Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội:

Hai dự án treo nhiều năm, vẫn nhập nhèm không giải quyết quyền lợi cho dân

Hai dự án trái pháp luật không triển khai được đã treo nhiều năm: Dự án nhà khách UBND TP Hà Nội treo hơn 14 năm, Dự án Trường mầm non Nhật Tân 2 treo hơn 8 năm. Theo quy định của pháp luật, hai dự án này phải bị điều chỉnh hủy bỏ, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ dân có đất trong vùng dự án. Thế nhưng, chính quyền quận Tây Hồ tìm mọi cách không cấp sổ đỏ cho dân. Mặc dù các hộ dân gửi rất nhiều đơn đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn nhùng nhằng chưa được giải quyết dứt điểm…

Các hộ dân cho biết, ngày 15/12/2020, các hộ dân nhận được Văn bản số 9117/VP-ĐT kí ngày 20/10/2020 của Văn phòng UBND TP Hà Nội, do Thanh tra TP Hà Nội cung cấp. Có trong tay văn bản này, các hộ dân mới biết, lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, báo cáo UBND thành phố, làm căn cứ để giải quyết đơn của công dân. Thế nhưng, nay đã hết năm 2020, mà các hộ dân không hề được các cơ quan chức năng gặp gỡ, làm việc về các nội dung mà lãnh đạo thành phố giao rà soát, báo cáo và cũng chưa được UBND TP Hà Nội ra quyết định giải quyết.

Theo đó, ngày 20/10/2020, Văn phòng UBND TP Hà Nội có Văn bản số 9117/VP-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có nội dung:

Trích: “1. Về việc giải quyết đơn của bà Lê Bích Thịnh và một số hộ dân tổ 9 và tổ 19 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, liên quan đến việc triển khai thực hiện 2 dự án trên:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lí các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, Văn phòng UBND thành phố, UBND quận Tây Hồ kiểm tra, rà soát về thủ tục đầu tư dự án và chấm dứt thực hiện dự án xây dựng Nhà khách UBND thành phố, thu hồi để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 584 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (trong đó có diện tích 7.407,4m2 phải giải phóng mặt bằng); xác định cụ thể căn cứ pháp lí, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc chấm dứt thực hiện Dự án và thu hồi, để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trong đó có việc tiếp tục GPMB diện tích 7.407,4m2) tại 584 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ; căn cứ điều kiện để tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng trường mầm non Nhật Tân 2, báo cáo UBND thành phố (qua Thanh tra thành phố để tổng hợp) trước ngày 30/10/2020.

b) Trên cơ sở kết quả báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Thanh tra thành phố tổng hợp, chủ trì cùng các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất việc giải quyết đơn của công dân liên quan đến nội dung trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/11/2020” – Hết trích.

Các hộ dân tổ 19, cụm 3 tập trung kiến nghị quận Tây Hồ không lấy đất của dân xây trường mầm non
Các hộ dân tổ 19, cụm 3 tập trung kiến nghị quận Tây Hồ không lấy đất của dân xây trường mầm non

Không rõ các cơ quan chức năng này có rà soát, báo cáo UBND TP Hà Nội không, nhưng chắc chắn thời hạn chỉ đạo đã hết từ lâu, mà các hộ dân không nhận được sự giải quyết nào từ UBND TP Hà Nội. Như Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí Người cao tuổi) đã phản ánh trong nhiều kì báo, cả hai dự án nêu trên đều trong tình trạng trái pháp luật, không hợp lòng dân nên bị đình lại thời gian dài. Cần phải nhắc lại, khu vực tổ 9 cụm 2 và tổ 19 cụm 3 phường Nhật Tân, hơn 100 hộ dân sử dụng từ năm 1987, được cấp theo hình thức “đẻ không cấp thêm, chết không lấy lại”. Do nhu cầu thực tế, các hộ dân đã làm nhà ở ổn định từ bấy đến nay, không có tranh chấp, được chính quyền cấp biển số nhà, đã nộp thuế đất phi nông nghiệp và đất ở từ nhiều năm nay.

Ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ kí ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí đất của các hộ dân được xác định là “làng xóm đô thị hóa”. Vì vậy, việc các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ là đất ở, do lỗi của chính quyền. Cần phải khẳng định rằng, khu đất các hộ dân làm nhà ở hiện là mặt đường Lạc Long Quân, vị trí đất vàng.

Cổng vào khu đất công số 584 Lạc Long Quân
Cổng vào khu đất công số 584 Lạc Long Quân

Về Dự án trường mầm non Nhật Tân 2: ngày 24/10/2012, ông Nguyễn Phúc Quang (khi đó là Chủ tịch UBND quận Tây Hồ) kí ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND, về phê duyệt đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhật Tân 2, trên toàn bộ khu đất tổ 19, cụm 3. Trước đó, ngày 15/10/2012, ông Nguyễn Phúc Quang kí ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND, phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án “Xây dựng Trường mầm non Nhật Tân 2”.

Như vậy, khẳng định ông Nguyễn Phúc Quang, với tư cách Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, kí ban hành 2 quyết định này là trái thẩm quyền, trái pháp luật. Mặt khác, thời điểm đó, tại Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND TP Hà Nội nêu rất rõ về quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: “a. Giáo dục mầm non: - Mỗi xã, phường, thị trấn, khu đô thị mới có ít nhất 01 trường mầm non công lập kiên cố…”. Về xác định quỹ đất để xây trường học, Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND nêu: “Ưu tiên dành quỹ đất 5% phục vụ công cộng của các xã và tận dụng quỹ đất còn trống chưa khai thác để xây dựng trường học…”.

Tại Danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2011 – 2015, đính kèm Quyết định số 5606/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xác định, thẩm quyền phê duyệt là UBND thành phố, việc thực hiện được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều này càng chứng minh, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ không có nhiệm vụ và thẩm quyền kí phê duyệt dự án này. Vì vậy, dự án mặc nhiên bị đình lại, treo đến nay là hơn 8 năm.

Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg, khu vực đất của các hộ dân được xác định là đất “làng xóm đô thị hóa”
Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg, khu vực đất của các hộ dân được xác định là đất “làng xóm đô thị hóa”

Về Dự án Nhà khách Văn phòng UBND TP Hà Nội: Dự án này được khởi động từ năm 2002. Thế nhưng sau đó bị đình lại do không khả thi, vì ngày 29/6/1993, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-TTg về việc chuyển nhà khách, nhà nghỉ của các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch. Cũng như khu vực tổ 19 cụm 2, khu vực này cũng được xác định là đất “làng xóm đô thị hóa”, theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án xây dựng nhà khách tại 584 đường Lạc Long Quân… là trái pháp luật.

Sau đó, chính quyền quận Tây Hồ nhiều lần tìm cách tái khởi động lại dự án nhưng không thành công, do dự án này không khả thi và trái pháp luật. Các hộ dân cho biết, vào ngày 10/12/2020, tại buổi làm việc cùng với Thanh tra thành phố, các hộ dân được tiếp cận văn bản chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, theo đó giao UBND TP Hà Nội quản lí, rà soát và bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực nhà khách tại 584 đường Lạc Long Quân, không liên quan đến đất của 37 hộ dân đang sử dụng ổn định bên ngoài.

Một căn cứ nữa, ngày 8/8/2014, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4177/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỉ lệ 1/2000, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Theo đó, việc quy hoạch sử dụng đất để xây dựng Nhà khách của UBND TP Hà Nội không hề được nhắc đến. Đặc biệt tại mục 4.1.5 – Đất đơn vị ở có đoạn: “Đất nhóm nhà ở hiện có cải tạo chỉnh trang: thuộc khu vực dân cư, làng xóm hiện có, được nghiên cứu cải tạo chỉnh trang, bổ sung đủ hệ thống giao thông và hạ tầng kĩ thuật… trên cơ sở các tuyến đường hiện trạng, hạn chế giải phóng mặt bằng, san lấp hồ ao… đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững khu vực làng xóm đô thị hóa. Khu vực nằm kề cận các tuyến đường giao thông từ đường phân khu vực trở lên, hoặc các trục không gian kiến trúc cảnh quan chủ đạo của phân khu đô thị, cải tạo xây dựng lại với các hình thức nhà phố”.

Như vậy là rất rõ, đất ở của các hộ dân phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần phải được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho các hộ dân xây dựng, chỉnh trang nhà ở, góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị. Hơn nữa, tại Khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định rất rõ: “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án… mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất… thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ… Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ… thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại Khoản 2, Điều này”. Các hộ dân tiếp tục kiến nghị được gặp Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại diện các cấp, các ngành chức năng, để đối thoại làm rõ sự việc, từ đó được giải quyết cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Thiết nghĩ, chình quyền TP Hà Nội nên đáp ứng kiến nghị này của các hộ dân.

Vụ hơn 100 hộ dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội kiến nghị cấp sổ đỏ: Dân tiếp tục kiến nghị, tố cáo Vụ hơn 100 hộ dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội kiến nghị cấp sổ đỏ: Dân tiếp tục kiến nghị, tố cáo

Báo điện tử Ngày mới (Báo Người cao tuổi) tiếp tục nhận được Đơn kiến nghị của 104 hộ dân tổ 9, cụm 2 và ...

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư thảm nhựa nâng cấp với nguồn kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng mới vừa xong chưa được bao lâu đã xuống cấp trầm trọng trở lại. Người dân nơi đây cho rằng việc đường mới thảm nhựa đã xuống cấp như vậy là do thi công dối trá, có dấu hiệu rút ruột công trình. Ngay sau đó, Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa bảo hành. Sau bảo hành, phóng viên tiếp tục nhận được phản ảnh của người dân là công trình hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.
Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm nghiệp đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông...
TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại  cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh

Từ khi Ban Quản lí chợ Hà Tĩnh đóng cổng chợ khu vực cầu Sở Rượu đến nay khung cảnh tại đây đìu hiu, tiểu thương bị đẩy vào lối cụt, nhiều quán hàng trước cổng chợ vắng khách...
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!

Lí giải sao đây khi một vụ tranh chấp đất đai, giữa những người cao tuổi, với tình tiết không mấy phức tạp, vậy mà "quý Tòa" lại nhẩn nha "ngâm" đến 6 năm, chưa đưa ra xét xử(!?)

Tin khác

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân
Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải sống chung với với mùi hôi thối nồng nặc của bãi rác ở địa phương này. Từ khi có bãi rác "mọc" lên gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ...

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co
Như Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã phản ánh, từ năm 1989 đến nay gia đình ông Lý Việt Trung tiếp tục khiếu nại, yêu cầu chính quyền TP Đà Nẵng cấp đất tái định cư cho gia đình. Văn phòng Chính phủ có đến 4 lần ra văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng không thực hiện đúng. Mới đây, ông Trung được ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì tiếp, lắng nghe trình bày và chỉ đạo giải quyết. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng vẫn cố tình quanh co, ra văn bản giải quyết thiếu khách quan, không trung thực…

Khu vực mới được cấp phép thăm dò, đã hoạt động rầm rộ

Khu vực mới được cấp phép thăm dò, đã hoạt động rầm rộ
Dù mới được cấp phép thăm dò, chưa được giao đất thực địa, chưa có thông báo chương trình và khối lượng thăm dò, nhưng Công ty CP Khoáng sản An Lộc Sơn đã đưa máy móc, thiết bị vào khu vực lèn Chu, làng Dủa, xã Thọ Hợp, huyện Qùy Hợp san gạt, hoạt động rầm rộ, khiến dư luận người dân địa phương bất bình phản đối...

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam
Ngày 14/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh phá thành công chuyên án HT 1220, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Nam (SN 1984) cùng 11kg ma túy các loại.

Bản án phúc thẩm không khách quan, thiếu thuyết phục

Bản án phúc thẩm không khách quan, thiếu thuyết phục
Tạp chí Người cao tuổi số 177 (2811) ngày 3/11/2020 đăng bài: “Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt”, phản ánh việc ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ) giả mạo giấy chuyển nhượng, nhằm chiếm đoạt đất mượn của cụ Hoàng Văn Thông. TAND TP Lạng Sơn thụ lí giải quyết vụ án, có yêu cầu hủy quyết định cá biệt của UBND TP Lạng Sơn, là trái thẩm quyền, trái pháp luật. Ngày 10/12/2020, TAND tỉnh Lạng Sơn đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, nhưng lại ban hành bản án thiếu thuyết phục, không khách quan, khiến nguyên đơn mất niềm tin vào công lí…

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.
Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Song người dân nơi đây đang rất bức xúc vì tuyến đường mới đổ bê tông được ½ đã nứt nẻ, bong tróc mặt. Họ cho rằng công trình có dấu hiệu bị rút ruột, chất lượng không đảm bảo.
Xem thêm
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải ...
Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Mới đây, nhiều chủ xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai phản ánh, tài sản của họ sau khi cho một cá nhân thuê đã bị “mất tích”, giá trị ...
Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Hàng loạt xe ô tô, xe máy tham gia tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới Western Palace đậu nối đuôi thành hàng dài trên vỉa hè và lòng đường ...
Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Ngày 30/12/2019, bà Phạm Thị Hà gửi đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa. Hơn 1 năm sau, ngày 12/1/2021, UBND tỉnh ...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động