Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội:

Hai dự án treo nhiều năm, vẫn nhập nhèm không giải quyết quyền lợi cho dân

Hai dự án trái pháp luật không triển khai được đã treo nhiều năm: Dự án nhà khách UBND TP Hà Nội treo hơn 14 năm, Dự án Trường mầm non Nhật Tân 2 treo hơn 8 năm. Theo quy định của pháp luật, hai dự án này phải bị điều chỉnh hủy bỏ, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ dân có đất trong vùng dự án. Thế nhưng, chính quyền quận Tây Hồ tìm mọi cách không cấp sổ đỏ cho dân. Mặc dù các hộ dân gửi rất nhiều đơn đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn nhùng nhằng chưa được giải quyết dứt điểm…

Các hộ dân cho biết, ngày 15/12/2020, các hộ dân nhận được Văn bản số 9117/VP-ĐT kí ngày 20/10/2020 của Văn phòng UBND TP Hà Nội, do Thanh tra TP Hà Nội cung cấp. Có trong tay văn bản này, các hộ dân mới biết, lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, báo cáo UBND thành phố, làm căn cứ để giải quyết đơn của công dân. Thế nhưng, nay đã hết năm 2020, mà các hộ dân không hề được các cơ quan chức năng gặp gỡ, làm việc về các nội dung mà lãnh đạo thành phố giao rà soát, báo cáo và cũng chưa được UBND TP Hà Nội ra quyết định giải quyết.

Theo đó, ngày 20/10/2020, Văn phòng UBND TP Hà Nội có Văn bản số 9117/VP-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có nội dung:

Trích: “1. Về việc giải quyết đơn của bà Lê Bích Thịnh và một số hộ dân tổ 9 và tổ 19 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, liên quan đến việc triển khai thực hiện 2 dự án trên:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lí các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, Văn phòng UBND thành phố, UBND quận Tây Hồ kiểm tra, rà soát về thủ tục đầu tư dự án và chấm dứt thực hiện dự án xây dựng Nhà khách UBND thành phố, thu hồi để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 584 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (trong đó có diện tích 7.407,4m2 phải giải phóng mặt bằng); xác định cụ thể căn cứ pháp lí, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc chấm dứt thực hiện Dự án và thu hồi, để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trong đó có việc tiếp tục GPMB diện tích 7.407,4m2) tại 584 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ; căn cứ điều kiện để tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng trường mầm non Nhật Tân 2, báo cáo UBND thành phố (qua Thanh tra thành phố để tổng hợp) trước ngày 30/10/2020.

b) Trên cơ sở kết quả báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Thanh tra thành phố tổng hợp, chủ trì cùng các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất việc giải quyết đơn của công dân liên quan đến nội dung trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/11/2020” – Hết trích.

Các hộ dân tổ 19, cụm 3 tập trung kiến nghị quận Tây Hồ không lấy đất của dân xây trường mầm non
Các hộ dân tổ 19, cụm 3 tập trung kiến nghị quận Tây Hồ không lấy đất của dân xây trường mầm non

Không rõ các cơ quan chức năng này có rà soát, báo cáo UBND TP Hà Nội không, nhưng chắc chắn thời hạn chỉ đạo đã hết từ lâu, mà các hộ dân không nhận được sự giải quyết nào từ UBND TP Hà Nội. Như Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí Người cao tuổi) đã phản ánh trong nhiều kì báo, cả hai dự án nêu trên đều trong tình trạng trái pháp luật, không hợp lòng dân nên bị đình lại thời gian dài. Cần phải nhắc lại, khu vực tổ 9 cụm 2 và tổ 19 cụm 3 phường Nhật Tân, hơn 100 hộ dân sử dụng từ năm 1987, được cấp theo hình thức “đẻ không cấp thêm, chết không lấy lại”. Do nhu cầu thực tế, các hộ dân đã làm nhà ở ổn định từ bấy đến nay, không có tranh chấp, được chính quyền cấp biển số nhà, đã nộp thuế đất phi nông nghiệp và đất ở từ nhiều năm nay.

Ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ kí ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí đất của các hộ dân được xác định là “làng xóm đô thị hóa”. Vì vậy, việc các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ là đất ở, do lỗi của chính quyền. Cần phải khẳng định rằng, khu đất các hộ dân làm nhà ở hiện là mặt đường Lạc Long Quân, vị trí đất vàng.

Cổng vào khu đất công số 584 Lạc Long Quân
Cổng vào khu đất công số 584 Lạc Long Quân

Về Dự án trường mầm non Nhật Tân 2: ngày 24/10/2012, ông Nguyễn Phúc Quang (khi đó là Chủ tịch UBND quận Tây Hồ) kí ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND, về phê duyệt đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhật Tân 2, trên toàn bộ khu đất tổ 19, cụm 3. Trước đó, ngày 15/10/2012, ông Nguyễn Phúc Quang kí ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND, phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án “Xây dựng Trường mầm non Nhật Tân 2”.

Như vậy, khẳng định ông Nguyễn Phúc Quang, với tư cách Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, kí ban hành 2 quyết định này là trái thẩm quyền, trái pháp luật. Mặt khác, thời điểm đó, tại Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND TP Hà Nội nêu rất rõ về quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: “a. Giáo dục mầm non: - Mỗi xã, phường, thị trấn, khu đô thị mới có ít nhất 01 trường mầm non công lập kiên cố…”. Về xác định quỹ đất để xây trường học, Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND nêu: “Ưu tiên dành quỹ đất 5% phục vụ công cộng của các xã và tận dụng quỹ đất còn trống chưa khai thác để xây dựng trường học…”.

Tại Danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2011 – 2015, đính kèm Quyết định số 5606/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xác định, thẩm quyền phê duyệt là UBND thành phố, việc thực hiện được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều này càng chứng minh, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ không có nhiệm vụ và thẩm quyền kí phê duyệt dự án này. Vì vậy, dự án mặc nhiên bị đình lại, treo đến nay là hơn 8 năm.

Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg, khu vực đất của các hộ dân được xác định là đất “làng xóm đô thị hóa”
Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg, khu vực đất của các hộ dân được xác định là đất “làng xóm đô thị hóa”

Về Dự án Nhà khách Văn phòng UBND TP Hà Nội: Dự án này được khởi động từ năm 2002. Thế nhưng sau đó bị đình lại do không khả thi, vì ngày 29/6/1993, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-TTg về việc chuyển nhà khách, nhà nghỉ của các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch. Cũng như khu vực tổ 19 cụm 2, khu vực này cũng được xác định là đất “làng xóm đô thị hóa”, theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án xây dựng nhà khách tại 584 đường Lạc Long Quân… là trái pháp luật.

Sau đó, chính quyền quận Tây Hồ nhiều lần tìm cách tái khởi động lại dự án nhưng không thành công, do dự án này không khả thi và trái pháp luật. Các hộ dân cho biết, vào ngày 10/12/2020, tại buổi làm việc cùng với Thanh tra thành phố, các hộ dân được tiếp cận văn bản chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, theo đó giao UBND TP Hà Nội quản lí, rà soát và bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực nhà khách tại 584 đường Lạc Long Quân, không liên quan đến đất của 37 hộ dân đang sử dụng ổn định bên ngoài.

Một căn cứ nữa, ngày 8/8/2014, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4177/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỉ lệ 1/2000, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Theo đó, việc quy hoạch sử dụng đất để xây dựng Nhà khách của UBND TP Hà Nội không hề được nhắc đến. Đặc biệt tại mục 4.1.5 – Đất đơn vị ở có đoạn: “Đất nhóm nhà ở hiện có cải tạo chỉnh trang: thuộc khu vực dân cư, làng xóm hiện có, được nghiên cứu cải tạo chỉnh trang, bổ sung đủ hệ thống giao thông và hạ tầng kĩ thuật… trên cơ sở các tuyến đường hiện trạng, hạn chế giải phóng mặt bằng, san lấp hồ ao… đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững khu vực làng xóm đô thị hóa. Khu vực nằm kề cận các tuyến đường giao thông từ đường phân khu vực trở lên, hoặc các trục không gian kiến trúc cảnh quan chủ đạo của phân khu đô thị, cải tạo xây dựng lại với các hình thức nhà phố”.

Như vậy là rất rõ, đất ở của các hộ dân phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần phải được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho các hộ dân xây dựng, chỉnh trang nhà ở, góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị. Hơn nữa, tại Khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định rất rõ: “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án… mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất… thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ… Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ… thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại Khoản 2, Điều này”. Các hộ dân tiếp tục kiến nghị được gặp Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại diện các cấp, các ngành chức năng, để đối thoại làm rõ sự việc, từ đó được giải quyết cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Thiết nghĩ, chình quyền TP Hà Nội nên đáp ứng kiến nghị này của các hộ dân.

Vụ hơn 100 hộ dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội kiến nghị cấp sổ đỏ: Dân tiếp tục kiến nghị, tố cáo Vụ hơn 100 hộ dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội kiến nghị cấp sổ đỏ: Dân tiếp tục kiến nghị, tố cáo

Báo điện tử Ngày mới (Báo Người cao tuổi) tiếp tục nhận được Đơn kiến nghị của 104 hộ dân tổ 9, cụm 2 và ...

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Mỏ cát Trường Lợi thay đổi phương án khai thác, chống lệnh lắp trạm cân

Mỏ cát Trường Lợi thay đổi phương án khai thác, chống lệnh lắp trạm cân

Công ty Trường Lợi (Quảng Nam) tự ý thay đổi phương án khai thác cát được chính quyền cấp phép từ khai thác lộ thiên sang hút sát dưới lòng sông. Sự việc xảy ra trong một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương thiếu cương quyết xử lý.
Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện

Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện

Đất cha mẹ để lại cho 10 người con, khi cha mẹ không còn minh mẫn, người con trai út giả mạo giấy tờ, tự phân chia cho một số người trong gia đình. Tờ giấy chia đất trên chỉ có chữ kí của Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận chữ kí của ông Trưởng ấp 19 năm về trước. Vậy mà 4 phiên toà đã qua, đại diện Viện KSND và Hội đồng xét xử từ huyện tới tỉnh vẫn “vô tư” công nhận đó là tờ phân chia “Tông chi hợp pháp” để xét xử, khiến một hộ nông dân nghèo phải đi hầu Toà suốt 10 năm nay…
Huyện, xã không thực hiện quyết định của tỉnh(!?)

Huyện, xã không thực hiện quyết định của tỉnh(!?)

Ngày 7/4/2021, Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Quyết định thu hồi đất đã 17 năm nhưng chưa được đền bù tái định cư, phải ở trong căn nhà sập sệ”, phản ánh việc gia đình thương binh hạng 4/4 Trương Đình Mùi và bà Lê Thị Thỏa (gọi tắt là gia đình bà Thỏa), ở thôn 6 (nay là thôn Văn Phong) xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa nằm trong Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Xứ Đoài; gia đình sẵn sàng bàn giao mặt bằng bất cứ lúc nào, nhưng đến nay đã 17 năm vẫn chưa được đền bù, phải sống tạm bợ trong khu nhà xuống cấp nghiêm trọng, trong khi, chính quyền địa phương thì không cho xây dựng, cải tạo nhà.
Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng “ngược”, nhân viên mạo danh bác sĩ, thu tiền tỷ từ người bệnh?

Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng “ngược”, nhân viên mạo danh bác sĩ, thu tiền tỷ từ người bệnh?

Mỗi khi cho ra lò một loại thực phẩm chức năng mang thương hiệu mới, nhà Nhung – Dương (Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Đình Dương) thế hệ 9x, thường có 1 quy trình rất "thần tốc", thậm chí là đi ngược, tức là sản phẩm ra trước, còn hồ sơ thì hoàn thiện sau cho "hợp lệ". Thậm chí, nhân viên mạo danh bác sỹ để tư vấn cho người bệnh và bán thực phẩm chức năng, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Chiêu trò lừa đảo này đã khiến hàng vạn người vì nhẹ dạ mà dính bẫy lừa, tiền mất tật mang.
Đừng đẩy thiệt thòi về phía người dân!

Đừng đẩy thiệt thòi về phía người dân!

Tạp chí Người cao tuổi từng đăng bài phản ánh về những bất cập ở Khu đô thị Mipeco Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Đây là dự án kinh doanh thương mại, do đó việc thực hiện bồi thường phải căn cứ vào Điều 73, chứ không phải Điều 62, Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vẫn ban hành Văn bản 367/UBND-XDNĐ đồng ý giao thêm cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty xăng dầu Quân đội (gọi tắt và Công ty xăng dầu Quân đội) 2,5ha đất trồng rừng nằm ngoài diện tích Ô-400, gây thiệt hại cho người dân…

Tin khác

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù
Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) chuyển sang phần tranh tụng.

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường
Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An vẫn “vô tư” hoạt động, khiến cư dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi ô nhiễm môi trường, mùi hôi thôi nồng nặng bốc lên từ các chuồng nuôi lợn …

Lai Châu: Những sai phạm tại các thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2

Lai Châu: Những sai phạm tại các thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2
Công tác quản lý, vận hành khai thác công trình thủy điện, chủ đầu tư thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Cấu 2 chưa lập cơ sở dữ liệu hồ đập, hồ chứa thủy điện. Ngoài ra, thủy điện Nậm Na 1, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2 còn chưa lắp đặt quan trắc khí tượng thủy văn.

Căn cứ các tình tiết mới, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết thấu lí, đạt tình (Tiếp theo kì trước)

Căn cứ các tình tiết mới, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh  giải quyết thấu lí, đạt tình (Tiếp theo kì trước)
Tại Văn bản số 1287/VP ĐK-TTLT ngày 14/11/2017 của Văn phòng Đăng kí đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, xác định: “Theo quyết định số 72/QĐ-UB ngày 5/5/1995, vào thời điểm này việc cấp sổ đỏ chỉ cấp 1 bản duy nhất giao cho chủ sử dụng đất không phô-tô lưu nên không có bản sao sổ đỏ”.

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng
Ngày 13/4, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tiếp tục với phần xét hỏi.

Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức nói không đi đôi với làm!

Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức nói không đi đôi với làm!
Trước phản ánh của người dân về Dự án Đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức có nhiều khuất tất trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức Vũ Văn Cảnh cho biết, cần phải công khai thông tin, hồ sơ của Dự án để người dân đồng thuận. Thế nhưng, khi phóng viên đề nghị được cung cấp hồ sơ thì ông Cảnh lại “quyết” không cung cấp...
Xem thêm
Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Mới đây, Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 đã ra thông cáo báo chí liên quan đến việc bị bệnh nhân tố phía bệnh viện coi thường sinh mạng ...
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách ...
Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện ...
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Việc xác định, công khai hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty ...
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả ...
Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Ông Trần Văn Dũng, ở phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang bị ông Trần Văn Thanh (anh trai ông Dũng) đòi lại căn nhà mà ông ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động