Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội:

Hai dự án treo nhiều năm, vẫn nhập nhèm không giải quyết quyền lợi cho dân

Hai dự án trái pháp luật không triển khai được đã treo nhiều năm: Dự án nhà khách UBND TP Hà Nội treo hơn 14 năm, Dự án Trường mầm non Nhật Tân 2 treo hơn 8 năm. Theo quy định của pháp luật, hai dự án này phải bị điều chỉnh hủy bỏ, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ dân có đất trong vùng dự án. Thế nhưng, chính quyền quận Tây Hồ tìm mọi cách không cấp sổ đỏ cho dân. Mặc dù các hộ dân gửi rất nhiều đơn đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn nhùng nhằng chưa được giải quyết dứt điểm…

Các hộ dân cho biết, ngày 15/12/2020, các hộ dân nhận được Văn bản số 9117/VP-ĐT kí ngày 20/10/2020 của Văn phòng UBND TP Hà Nội, do Thanh tra TP Hà Nội cung cấp. Có trong tay văn bản này, các hộ dân mới biết, lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, báo cáo UBND thành phố, làm căn cứ để giải quyết đơn của công dân. Thế nhưng, nay đã hết năm 2020, mà các hộ dân không hề được các cơ quan chức năng gặp gỡ, làm việc về các nội dung mà lãnh đạo thành phố giao rà soát, báo cáo và cũng chưa được UBND TP Hà Nội ra quyết định giải quyết.

Theo đó, ngày 20/10/2020, Văn phòng UBND TP Hà Nội có Văn bản số 9117/VP-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có nội dung:

Trích: “1. Về việc giải quyết đơn của bà Lê Bích Thịnh và một số hộ dân tổ 9 và tổ 19 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, liên quan đến việc triển khai thực hiện 2 dự án trên:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lí các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, Văn phòng UBND thành phố, UBND quận Tây Hồ kiểm tra, rà soát về thủ tục đầu tư dự án và chấm dứt thực hiện dự án xây dựng Nhà khách UBND thành phố, thu hồi để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 584 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (trong đó có diện tích 7.407,4m2 phải giải phóng mặt bằng); xác định cụ thể căn cứ pháp lí, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc chấm dứt thực hiện Dự án và thu hồi, để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trong đó có việc tiếp tục GPMB diện tích 7.407,4m2) tại 584 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ; căn cứ điều kiện để tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng trường mầm non Nhật Tân 2, báo cáo UBND thành phố (qua Thanh tra thành phố để tổng hợp) trước ngày 30/10/2020.

b) Trên cơ sở kết quả báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Thanh tra thành phố tổng hợp, chủ trì cùng các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất việc giải quyết đơn của công dân liên quan đến nội dung trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/11/2020” – Hết trích.

Các hộ dân tổ 19, cụm 3 tập trung kiến nghị quận Tây Hồ không lấy đất của dân xây trường mầm non
Các hộ dân tổ 19, cụm 3 tập trung kiến nghị quận Tây Hồ không lấy đất của dân xây trường mầm non

Không rõ các cơ quan chức năng này có rà soát, báo cáo UBND TP Hà Nội không, nhưng chắc chắn thời hạn chỉ đạo đã hết từ lâu, mà các hộ dân không nhận được sự giải quyết nào từ UBND TP Hà Nội. Như Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí Người cao tuổi) đã phản ánh trong nhiều kì báo, cả hai dự án nêu trên đều trong tình trạng trái pháp luật, không hợp lòng dân nên bị đình lại thời gian dài. Cần phải nhắc lại, khu vực tổ 9 cụm 2 và tổ 19 cụm 3 phường Nhật Tân, hơn 100 hộ dân sử dụng từ năm 1987, được cấp theo hình thức “đẻ không cấp thêm, chết không lấy lại”. Do nhu cầu thực tế, các hộ dân đã làm nhà ở ổn định từ bấy đến nay, không có tranh chấp, được chính quyền cấp biển số nhà, đã nộp thuế đất phi nông nghiệp và đất ở từ nhiều năm nay.

Ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ kí ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí đất của các hộ dân được xác định là “làng xóm đô thị hóa”. Vì vậy, việc các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ là đất ở, do lỗi của chính quyền. Cần phải khẳng định rằng, khu đất các hộ dân làm nhà ở hiện là mặt đường Lạc Long Quân, vị trí đất vàng.

Cổng vào khu đất công số 584 Lạc Long Quân
Cổng vào khu đất công số 584 Lạc Long Quân

Về Dự án trường mầm non Nhật Tân 2: ngày 24/10/2012, ông Nguyễn Phúc Quang (khi đó là Chủ tịch UBND quận Tây Hồ) kí ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND, về phê duyệt đầu tư xây dựng Trường mầm non Nhật Tân 2, trên toàn bộ khu đất tổ 19, cụm 3. Trước đó, ngày 15/10/2012, ông Nguyễn Phúc Quang kí ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND, phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án “Xây dựng Trường mầm non Nhật Tân 2”.

Như vậy, khẳng định ông Nguyễn Phúc Quang, với tư cách Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, kí ban hành 2 quyết định này là trái thẩm quyền, trái pháp luật. Mặt khác, thời điểm đó, tại Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND TP Hà Nội nêu rất rõ về quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: “a. Giáo dục mầm non: - Mỗi xã, phường, thị trấn, khu đô thị mới có ít nhất 01 trường mầm non công lập kiên cố…”. Về xác định quỹ đất để xây trường học, Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND nêu: “Ưu tiên dành quỹ đất 5% phục vụ công cộng của các xã và tận dụng quỹ đất còn trống chưa khai thác để xây dựng trường học…”.

Tại Danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2011 – 2015, đính kèm Quyết định số 5606/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xác định, thẩm quyền phê duyệt là UBND thành phố, việc thực hiện được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều này càng chứng minh, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ không có nhiệm vụ và thẩm quyền kí phê duyệt dự án này. Vì vậy, dự án mặc nhiên bị đình lại, treo đến nay là hơn 8 năm.

Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg, khu vực đất của các hộ dân được xác định là đất “làng xóm đô thị hóa”
Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg, khu vực đất của các hộ dân được xác định là đất “làng xóm đô thị hóa”

Về Dự án Nhà khách Văn phòng UBND TP Hà Nội: Dự án này được khởi động từ năm 2002. Thế nhưng sau đó bị đình lại do không khả thi, vì ngày 29/6/1993, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-TTg về việc chuyển nhà khách, nhà nghỉ của các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch. Cũng như khu vực tổ 19 cụm 2, khu vực này cũng được xác định là đất “làng xóm đô thị hóa”, theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án xây dựng nhà khách tại 584 đường Lạc Long Quân… là trái pháp luật.

Sau đó, chính quyền quận Tây Hồ nhiều lần tìm cách tái khởi động lại dự án nhưng không thành công, do dự án này không khả thi và trái pháp luật. Các hộ dân cho biết, vào ngày 10/12/2020, tại buổi làm việc cùng với Thanh tra thành phố, các hộ dân được tiếp cận văn bản chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, theo đó giao UBND TP Hà Nội quản lí, rà soát và bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực nhà khách tại 584 đường Lạc Long Quân, không liên quan đến đất của 37 hộ dân đang sử dụng ổn định bên ngoài.

Một căn cứ nữa, ngày 8/8/2014, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4177/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỉ lệ 1/2000, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Theo đó, việc quy hoạch sử dụng đất để xây dựng Nhà khách của UBND TP Hà Nội không hề được nhắc đến. Đặc biệt tại mục 4.1.5 – Đất đơn vị ở có đoạn: “Đất nhóm nhà ở hiện có cải tạo chỉnh trang: thuộc khu vực dân cư, làng xóm hiện có, được nghiên cứu cải tạo chỉnh trang, bổ sung đủ hệ thống giao thông và hạ tầng kĩ thuật… trên cơ sở các tuyến đường hiện trạng, hạn chế giải phóng mặt bằng, san lấp hồ ao… đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững khu vực làng xóm đô thị hóa. Khu vực nằm kề cận các tuyến đường giao thông từ đường phân khu vực trở lên, hoặc các trục không gian kiến trúc cảnh quan chủ đạo của phân khu đô thị, cải tạo xây dựng lại với các hình thức nhà phố”.

Như vậy là rất rõ, đất ở của các hộ dân phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần phải được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho các hộ dân xây dựng, chỉnh trang nhà ở, góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị. Hơn nữa, tại Khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định rất rõ: “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án… mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất… thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ… Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ… thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại Khoản 2, Điều này”. Các hộ dân tiếp tục kiến nghị được gặp Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại diện các cấp, các ngành chức năng, để đối thoại làm rõ sự việc, từ đó được giải quyết cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Thiết nghĩ, chình quyền TP Hà Nội nên đáp ứng kiến nghị này của các hộ dân.

Vụ hơn 100 hộ dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội kiến nghị cấp sổ đỏ: Dân tiếp tục kiến nghị, tố cáo Vụ hơn 100 hộ dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội kiến nghị cấp sổ đỏ: Dân tiếp tục kiến nghị, tố cáo

Báo điện tử Ngày mới (Báo Người cao tuổi) tiếp tục nhận được Đơn kiến nghị của 104 hộ dân tổ 9, cụm 2 và ...

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…

Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…

Năm 2013, ông Thái đã nộp thuế đất cho cái chuồng bò 86m2, năm 2015, nhưng chính quyền khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà Thu trùm lên đất trên. Căn cứ vào đó, hai cấp Tòa ở Bình Thuận buộc ông Thái trả đất cho bà Thu, thì quá vô lí. Đáng nói, ông Thái là hộ nghèo cần có đất để mưu sinh, còn bà Thu chưa hề có nhu cầu sử dụng đất…
TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?

TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?

Thời gian vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online nhận được nhiều ý kiến phản hồi sau khi có loạt bài viết liên quan đến nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), bị UBND TP Hồ Chí Minh năm 1977 tịch thu trái luật. Mặc dù khi còn sống cố luật sư Trịnh Đình Thảo và sau này là thân nhân của luật sư yều cầu trả lại, nhưng hơn 40 năm nay vẫn chưa được giải quyết triệt để và trả lại cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo.
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan đến việc cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Phán quyết của Tòa đúng pháp luật!

Phán quyết của Tòa đúng pháp luật!

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi số 101, ngày 19/8/2020 đăng bài: “Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Bình Minh, huyện Kiến xương, tỉnh Thái Bình - Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự!”, trên cơ sở các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung phản ánh của báo chí, ngày 9/7/2021, TAND huyện Kiến Xương đã mở phiên tòa sơ thẩm dân sự (lần 2), quyết định: Không chấp nhận đơn khởi kiện của vợ chồng ông Bùi Ngọc Thành, buộc vợ chồng ông Thành trả lại vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Nam 14,7m2 đất lấn chiếm đã xây dựng công trình phụ. Dư luận xã hội đồng tình và hoan nghênh TAND huyện Kiến Xương đã thượng tôn pháp luật, phán quyết thấu lí, đạt tình!...
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cùng một số đơn vị liên quan và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố các bị can trong vụ án.

Tin khác

Vi phạm tố tụng, TAND Cấp cao hủy bản án sơ thẩm

Vi phạm tố tụng, TAND Cấp cao hủy bản án sơ thẩm
TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, việc điều tra chưa được thực hiện đầy đủ; giao nhận, tống đạt các văn bản tố tụng chưa chặt chẽ. Do đó, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm khi nhận hồ sơ vụ án, cần phải trả lại hồ sơ, để điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS). Thế nhưng, TAND huyện Khoái Châu vẫn mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo, là vi phạm về trình tự, thủ tục tố tụng, được quy định tại Điều 290 Bộ luật TTHS...

Phán quyết thấu tình, đạt lý của TAND huyện Kiến Xương

Phán quyết thấu tình, đạt lý của TAND huyện Kiến Xương
Sau khi Tạp chí Người cao tuổi số 101, ngày 19/8/2020 đăng bài: "Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Bình Minh, huyện Kiến xương, tỉnh Thái Bình - Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự !", trên cơ sở các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung phản ánh của báo chí, ngày 9/7/2021, TAND huyện Kiến Xương đã mở phiên tòa sơ thẩm dân sự (lần 2) Quyết định: Không chấp nhận đơn khởi kiện của vợ chồng ông Bùi Ngọc Thành, buộc vợ chồng ông Thành trả lại vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Nam 14,7m2 đất lấn chiếm đã xây dựng công trình phụ. Dư luận xã hội đồng tình và hoan nghênh TAND huyện Kiến Xương đã thượng tôn pháp luật, phán quyết thấu lý, đạt tình !

Những “bất thường” tại gói thầu do Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội làm chủ đầu tư

Những “bất thường” tại gói thầu do Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội làm chủ đầu tư
Những gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng do Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội làm chủ đầu tư bị “đội giá” so với sản phẩm cùng xuất xứ, thông số kỹ thuật mà các bệnh viện khác đã từng làm chủ đầu tư, có nhiều “bất thường” cần được thanh, kiểm tra làm rõ... Đó là những bức xúc mà người dân (trong đó có người cao tuổi) phản ánh tới Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi).

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cho thuê phòng hát karaoke, bỗng dưng vướng lao lí

Cho thuê phòng hát karaoke, bỗng dưng vướng lao lí
Đồng ý cho thuê phòng hát karaoke, bố trí phòng rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Công an huyện vào kiểm tra hành chính bắt quả tang hơn 10 người có biểu hiện sử dụng ma túy. Chủ cơ sở karaoke bị khởi tố, bắt giam và truy tố tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, bị can cho rằng mình bị oan, do không biết khách sử dụng ma túy, mà chỉ có lỗi cho thuê phòng hát thâu đêm. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời kêu oan của bị can là có cơ sở, cơ quan tố tụng truy tố bị can hành vi này là không có căn cứ chắc chắn…

Công an vào cuộc “sốt sắng” và “mẫn cán”, vì sao?

Công an vào cuộc “sốt sắng” và “mẫn cán”, vì sao?
Phóng viên chứng kiến buổi tối thực thi nhiệm vụ của một số cán bộ Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa. Được biết, việc can thiệp của Công an là theo yêu cầu của chị Trịnh Thị Thu, nhằm giải quyết việc tranh chấp dân sự, chị Thùy trả lại tiền cho chị Thu, chị Thu thu dọn đồ đạc cá nhân ra khỏi trường Mầm non Ngôi nhà của bé, tại địa chỉ số 27, ngõ 52 Quan Nhân, phường Trung Hòa,...
Xem thêm
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan ...
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ...
Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám ...
Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 4953/VPCP chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, giải ...
Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty cổ phẩn sự kiện Cường An, địa chỉ số 613 đường Mê ...
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động