Chuyện “lạ” ở Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: “Tiếp tay” cho doanh nghiệp trốn thuế, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng tiền ngân sách? (Tiếp theo kì trước)

Như vậy, chỉ với hành vi “tẩu tán” tài sản nêu trên đã phát sinh chí phí “khủng” đến mức 19.968.040.456 đồng (!?) Và lại được công nhiên đưa vào làm chi phí khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)? Nếu có, chẳng qua chỉ là sự khai gian trên giấy tờ mà thôi!

Không những thế, họ còn “giở trò” nói là mất hết toàn bộ hồ sơ sổ sách kế toán của Công ty Quảng Hưng (BL 1071), để từ chối cung cấp chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án. Đồng thời, nếu cơ quan thuế yêu cầu thanh tra thì họ cũng có thể viện cớ này để né việc phải chứng minh cho con số chi phí khủng 19.968.040.456 đồng (!) Tuy nhiên, điều khó hiểu là tại sao Đoàn Kiểm tra thuế (KTT) lại chấp nhận khoản chi phí khủng trên để khấu trừ vào thuế TNDN?

BL 1650 là trang chứng cứ thể hiện về những vấn đề không hợp lí liên quan đến thuế TNDN năm 2007 và năm 2008 (từ 1/1/2008 đến 23/5/2008) của Công ty Quảng Hưng thời kì của bà Hương làm Giám đốc. Theo Biên bản kiểm tra thuế phần thuế TNDN năm 2007, bà Hương và Đoàn KTT đều ghi rõ trong mục số 1: “Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu” bằng số 0, nghĩa là không có doanh thu xuất khẩu.
BL 1650 là trang chứng cứ thể hiện về những vấn đề không hợp lí liên quan đến thuế TNDN năm 2007 và năm 2008 (từ 1/1/2008 đến 23/5/2008) của Công ty Quảng Hưng thời kì của bà Hương làm Giám đốc. Theo Biên bản kiểm tra thuế phần thuế TNDN năm 2007, bà Hương và Đoàn KTT đều ghi rõ trong mục số 1: “Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu” bằng số 0, nghĩa là không có doanh thu xuất khẩu.

Thiết nghĩ, đối với những khoản chi phí khủng được bà Hương kê khai để cho khấu trừ vào thuế TNDN của Công ty Quảng Hưng, sẽ là “Không hợp lí, không hợp lệ, không hợp pháp và khuất tất, làm thiệt hại ngân sách”.

Tương tự trong mục số 8 (BL 1650) dòng chữ: “Chi phí khác”, thể hiện bà Hương kê khai là 9.777.564.740 đồng nhưng trong khi tại mục số 7 (BL 1650) dòng chữ “Thu nhập khác” lại chỉ có 3.197.410.000 đồng. Đây hiển nhiên là có những điều rất bất thường và khuất tất. Tại hai mục 7 và 8 thể hiện ý nghĩa là doanh nghiệp đi hoạt động kinh doanh bỏ ra với số tiền “Chi phí khác là 9.777.564.740 đồng” để có được khoản “Thu nhập khác 3.197.410.000 đồng” (?) Điều này cho thấy doanh nghiệp của bà Hương tự tìm cách đi kiếm một khoản lỗ khủng 6.580.154.740 đồng về để khấu trừ vào thuế TNDN đã khai chăng? Thực là quá vô lí!

Tuy nhiên, có lẽ Đoàn KTT cũng thấy kiểu kê khai “Chi phí khác” này của bà Hương là quá “lố bịch”, nên đã điều chỉnh cho giảm lại con số của mục “Chi phí khác” xuống còn 4.582.466.901 đồng và cũng cho điều chỉnh lại con số của mục “Thu nhập khác” thành 3.500.993.955 đồng. Nhưng, việc Đoàn KTT vẫn chấp nhận một khoản lỗ đến 1.081.472.946 đồng, để cho khấu trừ vào thuế TNDN của Công ty Quảng Hưng thời kì bà Hương, là thể hiện sự bí ẩn và khuất tất.

BL số 1107 gồm 2 hình ảnh BL số 1107 và BL số 1107a: Đây là một trong các tài liệu pháp lý chứng minh vào đúng thời điểm ngày 12/4/2007 bà Phan Lê Bảo Hương mới được Pháp luật công nhận là Giàm đốc người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Quảng Hưng (mới).
BL số 1107 gồm 2 hình ảnh BL số 1107 và BL số 1107a: Đây là một trong các tài liệu pháp lý chứng minh vào đúng thời điểm ngày 12/4/2007 bà Phan Lê Bảo Hương mới được Pháp luật công nhận là Giàm đốc người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Quảng Hưng (mới).

Ngoài ra, khoản “Chi phí tài chính” ở mục số 5 (BL 1650) được bà Hương kê khai là 74.563.369 đồng. Tương tự trường hợp nêu trên, khoản “Doanh thu hoạt động tài chính” ở mục số 3 (BL 1650) thì lại chỉ có 7.326.773 đồng. Thiết nghĩ, kê khai như thế nghĩa là khoản chi phí lại cao hơn chục lần so với cùng loại khoản thu thập? Tức là doanh nghiệp kê khai bị lỗ 67.236.596 đồng về hoạt động tài chính? Có lẽ đây là những thủ thuật tinh vi lọc lõi nhằm trốn giảm thuế TNDN của bà Hương chăng? Vấn đề khó hiểu là tại sao những điều khuất tất này đều được Đoàn KTT cho lọt! Lẽ dĩ nhiên, phần thiệt hại sẽ là ngân sách Nhà nước!

Về căn cứ Luật Thuế TNDN: Doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ kê khai thuế đúng thực tế hoạt động kinh doanh theo quy định. Trong khi kê khai quyết toán thuế TNDN với các khoản chi phí không “hợp lí, hợp lệ, hợp pháp” thì buộc phải bị bóc ra trước khi xác định thuế TNDN. Đồng thời, số chi phí bị bóc ra đó xem là phần thu thập của doanh nghiệp mà phải bị tính thuế TNDN với thuế suất theo thời điểm.

BL số 183: Diễn giải chứng minh về sự kiện trụ sở Công ty Quảng Hưng bị chuyển từ KCN Tân Tạo đến số 94 Mã Lò (biến thành Công ty ma); Còn trụ sở chính của Công ty Quảng Hưng thì bị lập tức thay đổi thành bảng hiệu Công ty Ta Shuan.
BL số 183: Diễn giải chứng minh về sự kiện trụ sở Công ty Quảng Hưng bị chuyển từ KCN Tân Tạo đến số 94 Mã Lò (biến thành Công ty ma); Còn trụ sở chính của Công ty Quảng Hưng thì bị lập tức thay đổi thành bảng hiệu Công ty Ta Shuan.

Các khoản chi phí không “hợp lí, hợp lệ, hợp pháp” mà đã được phân tích diễn giải nêu trên, cần được bóc khỏi chi phí được khấu trừ khi xác định thuế TNDN năm 2007 theo quy định là:

Khoản chi phí số tiền 19.968.040.456 đồng thể hiện ở mục số 4 dòng chữ: “Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ” (BL 1650); khoản chi phí số tiền 74.563.369 đồng được thể hiện ở Mục số 5 dòng chữ: “Chi phí tài chính” (BL 1650); khoản chi phí số tiền 4.582.466.901 đồng thể hiện ở Mục số 8 dòng chữ: “Chi phí khác” được lấy theo con số của Đoàn KTT (BL 1650). Do đó, tổng số chi phí không “hợp lí, hợp lệ, hợp pháp” do bà Hương kê khai nêu trên phải bị bóc ra khỏi chi phí được khấu trừ trước khi xác định thuế TNDN theo quy định sẽ là:

19.968.040.456 đồng + 74.563.369 đồng + 4.582.466.901 đồng = 24.625.070.726 đồng (gọi là “Khoản 3”).

Căn cứ vào “Biên bản kiểm tra thuế năm 2007, 2008” của thời kì bà Hương làm Giám đốc Công ty Quảng Hưng, do Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cung cấp Tòa án (BL 1670- 1626). Trong các mục về doanh thu thu nhập năm 2007 của Công ty Quảng Hưng (BL 1650- 1649) đã được Đoàn KTT kiểm tra thông qua. Cụ thể được liệt kê từng mục (Theo số liệu của Đoàn KTT):

“Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” (tại muc số 1): 19.378.717.520 đồng; “Doanh thu hoạt động tài chính” (tại mục số 3): 7.326.773 đồng; “Thu nhập khác” (tại mục số 7): 3.500.993.955 đồng. Do đó, trong các mục về doanh thu thu nhập năm 2007 của Công ty Quảng Hưng thời kì bà Hương làm Giám đốc đã được Đoàn KTT kiểm tra thông qua, có số tổng doanh thu thu nhập là (BL: 1650-1649): 19.378.717.520đồng + 7.326.773 đồng + 3.500.993.955 đồng = 22.887.038.248 đồng (sau đây gọi là “Khoản 4”).

Vì vậy, căn cứ theo các phân tích diễn giải nêu trên về khoản tổng số chi phí 24.625.070.726 đồng (“Khoản 3”, năm 2007) do bà Hương kê khai gian lận không hợp lệ và không hợp pháp, nên nay phải bị bóc ra và được xem là những khoản thu nhập của doanh nghiệp theo luật định, để cộng trở vào phần tổng thu nhập đã kê khai: 22.887.038.248 đồng (“Khoản 4”, năm 2007) để tính toán xác định trở lại khoản thuế TNDN cho đúng đủ với thực tế theo quy định của Luật Quản lí thuế.

Do đó, con số tổng thu nhập chịu thuế TNDN năm 2007 của Công ty Quảng Hưng (bà Hương) sẽ phải là: (“Khoản 3”) + (“Khoản 4”) = 24.625.070.726 đồng + 22.887.038.248 đồng = 47.512.108.974 đồng. Thời điểm đó thuế suất thuế TNDN là 28% nên thuế TNDN năm 2007 của Công ty Quảng Hưng (bà Hương) phải là: 47.512.108.974 đồng x 28% = 13.303.390.512 đồng (Thuế TNDN năm 2007, sau đây gọi là “A”).

Năm 2008 từ 1/1/2008 - 23/5/2008 (BL 1649 và 1648): Thể hiện những phép tính hết sức kì lạ của Đoàn KTT. Cụ thể như sau:

Trong khoản thời gian (từ 1/1/2008- 23/5/2008), bà Hương và Đoàn KTT đều “thống nhất” là không có doanh thu bán hàng, dịch vụ xuất khẩu (bằng số 0).

Trong mục số 1 dòng chữ “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” (BL 1649): Bà Hương kê khai chỉ có 48.738.100 đồng; Đoàn KTT qua kiểm tra đã điều chỉnh lại là 1.223.889.625 đồng (một sự chêch lệch quá lớn?)

Trong mục số 4a dòng chữ “Chí phí giá vốn hàng bán” (BL 1649): Bà Hương kê khai là 1.223.889.625 đồng. Rõ ràng khoản chí phí này là chuyện quá bất hợp lí! Lẽ nào bà Hương lại lấy số hàng hóa có số giá vốn đến 1.223.889.625 đồng mà đi bán tháo lỗ một cách không thương tiếc chỉ được 48.738.100 đồng chăng?

Trên thực tế, toàn bộ tài sản của Công ty Quảng Hưng bị bà Hương dùng các thủ đoạn trái pháp luật để chiếm được. Bà Hương không bỏ vốn nào cả! Vậy thì làm sao có luật nào chấp nhận, công nhận “chi phí giá vốn hàng hóa” của việc bàn tẩu tán số “tài sản cưỡng đoạt” đó chứ! Nghĩa là khoản chi phí 1.223.889.625 đồng này là vừa bất hợp lí lại vừa bất hợp pháp nên phải bị loại ra, không được khấu trừ khi tính thuế TNDN theo quy định. Ấy vậy mà, trên mục hàng số 4a, cột “số liệu kiểm tra” không hiểu tại sao bên Đoàn KTT lại cho ghi vào và dễ dàng chấp nhận khoản chí phí 1.223.889.625 đồng một cách rất khó hiểu?

Trong mục số 10 “Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp” (BL 1648): Bà Hương căn cứ vào sự chêch lệch giữa con số tại mục số 1 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và con số tại mục số 4a “Chi phí giá vốn hàng bán” để kê khai là doanh nghiệp bị “lỗ”: 48.738.100 đồng - 1.223.889.625 đồng = (-) 1.172.151.525 đồng.

Đây là sự kê khai gian lận (lỗ giả), vì đối với con số “Chi phí giá vốn hàng bán” 1.223.889.625 đồng là không hợp lí và không hợp pháp như đã nói trên. (Còn nữa)

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông Nguyễn Đình Thư nhiều có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm…
Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

LTS: Tạp chí Người cao tuổi số 50 (2684) ngày 9/6/2020, số 51 (2685) ngày 10/6/2020 và Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 4/6/2020, ngày 5/6/2020 đăng 2 kì bài: “Vụ Housing Group kêu cứu: Các cơ quan chức năng áp dụng sai pháp luật, khiến doanh nghiệp điêu đứng”, phản ánh nội dung kêu cứu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời phân tích việc áp dụng không đúng pháp luật của các cơ quan chức năng, khiến doanh nghiệp điêu đứng. Sau khi bài viết phát hành đến nay, các cơ quan liên quan không hề có phản ứng. Ngày 16/11/2020, chúng tôi nhận được Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, nguyên Tổng Giám đốc Housing Group cho rằng, bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, không có căn cứ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi giành quyền phản biện với ông Lê Sáu, dựa trên sự thật và các căn cứ của pháp luật…
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng (LMLM) cho một số hộ nghèo tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của Chính phủ…
Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đăng phản ánh về sai phạm của xã Hưng Long và ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã trong quản lí đất đai và xây dựng…
Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Vụ việc đã kéo quá dài, báo chí đã nhiều lần lên tiếng, nhưng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn viện dẫn nhiều lí do để chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân. Đó là trường hợp đối với bà Hồ Thị Từ Loan, 61 tuổi, ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Gần đây UBND TP Nha Trang tiếp tục ra Thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ cho bà Loan, vì còn vướng Quyết định (QĐ) 8226 ngày 28/11/2016 của UBND TP Nha Trang và QĐ198 ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tin khác

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?
Thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, thất thoát là chủ trương và quyết tâm của Đảng, Chính phủ. Các cơ quan chức năng phải thực hiện quyết liệt, thì công cuộc chống tham nhũng, thất thoát mới đi vào thực chất.

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?
Một vụ kiện, khá là đơn giản, nhưng 2 cấp tòa tại Lâm Đồng hết “câu giờ”, trả đơn đến đình chỉ, gọi lên gọi xuống rồi mới "xử”nhưng lại thiếu “xét"; khiến Viện KSND cùng cấp phải ra kháng nghị!

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?
Vụ tranh chấp đất đai giữa ông Trương Cơ và ông Huỳnh Lạc, ở xã, nay là phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh diễn ra đã gần 30 năm nay.

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi
Ông Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1933) trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội cho biết, gia đình ông bị thu hồi đất từ năm 1984 - 1985 để phục vụ mở đường Nguyễn Văn Cừ, tuy nhiên đến nay, đã gần 40 năm, gia đình ông vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng, khiến một người ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn ngày ngày lọ mọ đi tìm công lý.

Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?

Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?
Từ hơn một tháng trở lại đây, 6 hộ dân tại xóm Chùa, xã Hà Châu, huyện Phú Bình luôn phải sống trong sự bất an trước tình trạng các xe quá tải, chở đất, cát thường xuyên chạy qua khu vực này làm nứt nhà dân, gây mất an toàn giao thông... Ngoài ra, khi người dân có ý kiến phản đối, còn bị nhóm người hung hãn dọa nạt và đánh...

Luật sư cho rằng, Công ty bất động sản “trộm cắp” tài sản của người dân cần phải khởi tố hình sự

Luật sư cho rằng, Công ty bất động sản “trộm cắp” tài sản của người dân cần phải khởi tố hình sự
Người dân bức xúc việc Công ty TNHH Vietmark kinh doanh bất động sản liên tục có dấu hiệu sai phạm, sử dụng côn đồ hành hung người dân. Thậm chí Công ty này còn tự ý lấy đi tài sản người dân khi vắng nhà... Tuy nhiên trải qua nhiều tháng qua, Công an huyện Hoài Đức không xử lý dứt điểm vụ việc mà ngược lại có dấu hiệu bao che sai phạm… Theo chuyên gia pháp lí, việc người dân mất tới 6 bộ cánh cửa có nghĩa là tài sản trên 2 triệu đồng theo quy định phải khởi tố hình sự.
Xem thêm
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Quyết định tái thẩm số 52/2020/DS-GĐT ngày 11/9/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã phát hiện ra tình tiết mới quan trọng từ sự “vô tình” khác ...
Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh ...
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu ...
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động