Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang:

Chuyện “lạ”... bất ngờ có “Sổ đỏ”(?!)

Một người cao tuổi bất ngờ được “tặng” một “sổ đỏ”, thay vì được nhận lời cảm ơn thì người được “tặng” lại khởi kiện người “tặng” ra Tòa án. Chuyện “lạ” có thật như đùa này xảy ra ở tỉnh Tiền Giang…

Nội dung khởi kiện

TAND tỉnh Tiền Giang đang giải quyết Đơn khởi kiện vụ án hành chính ngày 25/3/2024 của ông Lê Văn Ba, 72 tuổi, thường trú số 0565, tổ 8, khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, kiện ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Tiền Giang.

Đơn khởi kiện của ông Ba cụ thể như sau:

“Thứ nhất: Không có quyết định của cơ quan thẩm quyền về việc thu hồi, điều chỉnh về tứ cận thửa đất số 196 ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình ông Lê Văn Ba.

Ngày 23/3/2001, UBND huyện Gò Công Đông cấp cho ông Lê Văn Ba (đại diện hộ gia đình), sổ đỏ 10.010m2 góp nhiều thửa cùng tờ bản đồ số 2, trong đó có thửa số 196, tờ bản đồ số 2, diện tích 2.280m2 đất thổ cư và cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Đôi Ma, xã Vàm Láng.

Đất trên có nguồn gốc: Theo sổ địa chính của xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông được UBND xã Vàm Láng công nhận ngày 8/1/2001, do cụ Võ Thị Lẹ (mẹ ông Ba) đứng tên tại ấp Đôi Ma 2, xã Vàm Láng; và Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang có “Trích lục hồ sơ địa chính” ngày 8/12/2010 gửi ông Ba, xác định tứ cận thửa 196, tờ bản đồ số 2 không có giáp ranh với đường đi công cộng, trong đó: Hướng Đông giáp Thửa số 1328 và giáp thửa số 195, tên sử dụng: Lý Văn Trèo; hướng Nam giáp Thửa số 181, tên sử dụng: Nguyễn Thị Cư; và giáp thửa số 186, tên sử dụng: Nguyễn Văn Dành.

“Trích lục hồ sơ địa chính” số 747 ngày 8/12/2010 của Trung tâm Công nghệ thông tin (Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang).
“Trích lục hồ sơ địa chính” số 747 ngày 8/12/2010 của Trung tâm Công nghệ thông tin (Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang).

Đến nay, sổ đỏ 10.010m2 góp nhiều thửa cùng tờ bản đồ số 2, trong đó có thửa số 196 diện tích 2.280m2 đất thổ và cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Đôi Ma, xã Vàm Láng (nói trên), không có quyết định của cơ quan thẩm quyền về việc thu hồi, điều chỉnh về tứ cận của thửa đất số 196 ghi trong sổ đỏ này.

Thứ hai: Các thửa đất trong sổ đỏ của hộ gia đình ông Lê Văn Ba không có giáp ranh với đường đi công cộng (không có hẻm). Thể hiện:

Ngày 23/3/2001, UBND huyện Gò Công Đông cấp cho ông Lê Văn Ba (đại diện hộ gia đình), Sổ đỏ 10.010m2 góp nhiều thửa cùng tờ bản đồ số 2, trong đó có thửa số 196 diện tích 2.280m2 đất thổ cư và cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Đôi Ma, xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông.

Căn cứ “Trích lục hồ sơ địa chính” số 747 ngày 8/12/2010 của Trung tâm công nghệ thông tin (Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang) cung cấp cho ông Lê Văn Ba, thể hiện:

Theo sổ địa chính của UBND xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, được UBND xã công nhận ngày 8/1/2001, do cụ Võ Thị Lẹ (mẹ ông Ba) đứng tên tại ấp Đôi Ma 2: Thửa 196, tờ bản đồ số 2, diện tích 2.220m2, mục đích sử dụng: TLN.

Xác định tứ cận: Thửa 196, tờ bản đồ số 2 có các thửa tứ cận (giáp các thửa tứ cận) không có giáp ranh với đường đi công cộng, trong đó: Hướng Đông giáp thửa số 1328 và giáp thửa số 195, tên sử dụng: Lý Văn Trèo; hướng Nam giáp Thửa số 181, tên sử dụng: Nguyễn Thị Cư; và giáp thửa số 186, tên sử dụng: Nguyễn Văn Dành. Do, trong sổ địa địa chính của UBND xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, được UBND xã công nhận: ở các hướng Đông và Nam, phần đất thửa 196 của hộ gia đình ông Lê Văn Ba không có giáp ranh với đường đi công cộng (không có hẻm).

Và đến nay, Sổ đỏ 10.010m2 góp nhiều thửa cùng tờ bản đồ số 2, trong đó có thửa số 196 diện tích 2.200m2 đất thổ và cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Đôi Ma, xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông của hộ gia đình ông Lê Văn Ba không có quyết định của cơ quan thẩm quyền về việc điều chỉnh ranh giới đất nói trên.

Thứ ba: Các thửa đất của hộ ông Lê Văn Ba có biến động tách thửa, nhưng không có biến động về ranh giới ở sơ đồ của sổ đỏ 10.010m2 góp nhiều thửa cùng tờ bản đồ số 2, trong đó có thửa số 196 nói trên. Thể hiện:

Hồ sơ biến động năm 2022 của hộ ông Ba đối với thửa đất 126 về việc thực hiện tách thửa tặng cho quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Xuân, sinh năm 1979 (đính kèm bản sao hồ sơ). Đất tọa lạc: Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Có thể thấy, quyền sử dụng đất của hộ ông Lê Văn Ba có biến động về tách thửa (tặng cho quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Xuân) đối với phần đất nằm trong khuôn viên thửa đất số 126, tờ bản đồ số 35, diện tích 2305,2m2, nhưng không có biến động về ranh giới ở Sơ đồ của sổ đỏ 10.010m2 góp nhiều thửa cùng tờ bản đồ số 2, trong đó có thửa số 196 nói trên.

Sổ đỏ ông Lê Văn Ba được “tặng”, trong khi đất trong sổ này đang thuộc chủ quyền sử dụng hợp pháp của hộ gia đình ông Lê Văn Ba.
Sổ đỏ ông Lê Văn Ba được “tặng”, trong khi đất trong sổ này đang thuộc chủ quyền sử dụng hợp pháp của hộ gia đình ông Lê Văn Ba.

Thứ tư: Ngày 20/2/2004, ông Lê Văn Ba mới được biết Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số: CS 03223 ngày 26/8/2022, đối với thửa đất số 552, tờ bản đồ số 35, địa chỉ tại Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, diện tích 1.941,3m2 cho ông Lê Văn Ba đứng tên. Các căn cứ như sau:

- Theo Biên bản đối thoại ngày 20/2/2004, tại trụ sở TAND huyện Gò Công Đông, người bị kiện: ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng, trình bày: “Hiện nay sổ đỏ mà ông Ba cung cấp cho Tòa án là bản photo để khởi kiện tôi là chưa đủ cơ sở pháp lí; sổ đỏ hiện nay của ông Lê Văn Ba là thửa đất số 552, tờ bản đồ số 35, địa chỉ tại Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, diện tích 1.941,3m2 được Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang cấp ngày 26/8/2022: Phía Nam và phía Đông là có tiếp giáp hẻm công cộng nên đề nghị Tòa án thực hiện theo giấy chứng nhận được cấp cho ông Lê Văn Ba”.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ, cho thấy, thửa đất số 552, tờ bản đồ số 35 địa chỉ tại Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng có nguồn gốc là thửa đất số 126, tờ bản đồ số 35; và thửa đất số 126, tờ bản đồ số 35, có nguồn gốc là thửa đất số 196 nói trên. Mặt khác, tứ cận của các thửa đất này, đến nay không có quyết định nào của cơ quan thẩm quyền điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Và, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang có “Trích lục hồ sơ địa chính” ngày 8/12/2010 gửi ông Ba, xác định tứ cận thửa 196, tờ bản đồ số 2 không có giáp ranh với đường đi công cộng, trong đó: Hướng Đông giáp thửa số 1328 và giáp thửa số 195, tên sử dụng: Lý Văn Trèo; hướng Nam giáp thửa số 181, tên sử dụng: Nguyễn Thị Cư; và giáp thửa số 186, tên sử dụng: Nguyễn Văn Dành.

Có thể thấy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số: CS 03223 ngày 26/8/2022, đối với thửa đất số 552, tờ bản đồ số 35 địa chỉ tại khu phố 1, thị trấn Vàm Láng diện tích 1.941,3m2, cho ông Lê Văn Ba,sơ đồ thể hiện: Phía Nam và phía Đông tiếp giáp hẻm công cộng, mâu thuẫn với nội dung của “Trích lục hồ sơ địa chính” ngày 8/12/2010 Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang. Mâu thuẫn này đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Lê Văn Ba.

Thêm vào đó, thửa đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số: CS 03223 ngày 26/8/2022, đến nay vẫn đang là đất của hộ gia đình, không phải của cá nhân ông Lê Văn Ba.

Từ các lẽ trên, ông Lê Văn Ba có đơn khởi kiện, yêu cầu:

1.Xác định thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính thuộc TAND tỉnh Tiền Giang, theo quy định tại Khoản 3, Điều 32 Bộ luật Tố tụng hành chính. Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh: “Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước đó”.

2. Xác định yêu cầu khởi kiện cụ thể là:

TAND tỉnh Tiền Giang buộc: ông Đoàn Văn Phương là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang phải ra quyết định về thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số DG 107045 ngày 26/8/2022, đối với thửa đất số 552, tờ bản đồ số 35, địa chỉ tại Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, diện tích 1.941,3m2, do ông Lê Văn Ba đứng tên. Bởi quyền sử dụng đất thửa 552 do ông Lê Văn Ba đứng tên trong Giấy chứng nhận số DG 107045 ngày 26/8/2022 là quyền sử dụng đất của hộ gia đình, không phải là quyền sử dụng đất riêng của cá nhân ông Lê Văn Ba.

TAND tỉnh Tiền Giang: “Xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chánh, để chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lí về vi phạm hành chính (Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012) đối với hành vi hành chính của ông Đoàn Văn Phương là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang trong vụ việc tạo lập ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số DG 107045 ngày 26/8/2022, đối với thửa đất số 552, tờ bản đồ số 35, địa chỉ tại Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng diện tích 1.941,3m2 cho ông Lê Văn Ba đứng tên; trong khi đất này đang thuộc chủ quyền hợp pháp của hộ gia đình ông Lê Văn Ba.

Để giúp người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính, khi xét thấy hành vi của ông Đoàn Văn Phương là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang vi phạm có dấu hiệu vi phạm, TAND tỉnh Tiền Giang chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho Cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định (Điều 62 Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012).

Ông Lê Văn Ba cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Dấu hiệu giả mạo trong công tác

Theo đơn khởi kiện, ông Ba có yêu cầu TAND tỉnh Tiền Giang: “Giải quyết chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lí về vi phạm hành chính (Luật Xử lí vi phạm hành chính 2012) đối với hành vi hành chính của ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang trong vụ việc tạo lập ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số DG 107045 ngày 26/8/2022, đối với thửa đất số 552, tờ bản đồ số 35, địa chỉ tại khu phố 1, thị trấn Vàm Láng diện tích 1.941,3m2, cho ông Lê Văn Ba đứng tên; trong khi đất này đang thuộc chủ quyền hợp pháp của hộ gia đình ông Lê Văn Ba.

Căn cứ hồ sơ vụ việc của ông Ba cho thấy có dấu hiệu ngụy tạo ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số DG 107045 ngày 26/8/2022, đối với thửa đất số 552, tờ bản đồ số 35, địa chỉ tại Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng diện tích 1.941,3m2, cho ông Lê Văn Ba đứng tên. Thực tế đến nay, ông Lê Văn Ba và 7 thành viên khác (đủ tuổi từ 14 tuổi trở lên) trong hộ gia đình ông Lê Văn Ba không hề có một văn bản nào về việc đồng thuận cho ông Lê Văn Ba quyền sử dụng đất (diện tích 1.941,3m2 nói trên) đang thuộc giấy chứng nhận của hộ gia đình. Trong khi, pháp luật quy định phải có sự đồng thuận này bằng văn bản hợp pháp. Vậy, ông Đoàn Văn Phương giải thích như thế nào với Tòa án, với cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc người cao tuổi là ông Lê Văn Ba bất ngờ được “tặng” riêng một “sổ đỏ” đối với đất đang thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình?

Biết chuyện “lạ” trên, nhiều người cao tuổi ở địa phương đặt vấn đề, cần thiết phải làm rõ việc ông Ba bỗng nhiên được “tặng” sổ đỏ có phải do một số người (có cả một số cán bộ của chính quyền) nhằm “hợp thức hóa” việc muốn lấy phần đất đang thuộc chủ quyền sử dụng hợp pháp (có sổ đỏ) của hộ gia đình ông Lê Văn Ba, nên tạo lập ra sổ đỏ đứng tên cá nhân ông Ba (có đường đi công cộng (hẻm) trong sơ đồ diện tích 1.941,3m2 nói trên)?

Đồng thời, mong muốn các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Tiền Giang xem xét, công khai kết luận có hay không việc ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang cùng một số người khác, có vi phạm quy định về tội giả mạo trong công tác (Điều 359 Bộ luật Hình sự quy định về tội giả mạo trong công tác như sau: Giả mạo trong công tác là hành vi của một người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, làm, cấp giấy tờ giả, giả mạo chữ kí của người có chức vụ, quyền hạn)?

Thực hiện Điều 5 Luật Người cao tuổi năm 2009, Tạp chí Người cao tuổi trân trọng đề nghị TAND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Tiền Giang giải quyết nguyện vọng của người cao tuổi là ông Lê Văn Ba; thông báo kết quả để Tạp chí trả lời người cao tuổi và bạn đọc theo quy định.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

UBND phường Đại Mỗ thông tin về đơn thư của người dân

UBND phường Đại Mỗ thông tin về đơn thư của người dân

Liên quan đến các nội dung đơn thư của người dân tố cáo về những sai phạm xảy ra trên địa bàn. Mới đây, đại diện UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã thông tin về các vụ việc…
Người cao tuổi đề nghị giám đốc thẩm bản án vì dấu hiệu bỏ lọt đương sự!

Người cao tuổi đề nghị giám đốc thẩm bản án vì dấu hiệu bỏ lọt đương sự!

Ngày 30/9/2022, TAND quận Ninh Kiều mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và tài sản gắn liền với đất”. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thé; bị đơn: Bà Huỳnh Bảo Trân; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (NCQL&NVLQ): Văn phòng công chứng Lê Cẩm Lành, ông Thái Hùng Cường, bà Trần Thị Loan, bà Trác Thị Kim Phượng, bà Võ Thị Kim Thắm và Chi Cục THADS quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện có dấu hiệu bỏ sót NCQL&NVLQ của vụ án; đó là cơ sở để bà Trác Thị Kim Phượng, 70 tuổi đề nghị Toà án cấp trên xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số: 214/2022/DS-ST ngày 30/9/2022 của TAND quận Ninh Kiều…
Xét xử vụ đánh bạc “khủng” tại TP Hạ Long

Xét xử vụ đánh bạc “khủng” tại TP Hạ Long

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại TP Hạ Long..
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:  Cần một cuộc Thanh tra toàn diện công trình cầu Ông Nhiêu!

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Cần một cuộc Thanh tra toàn diện công trình cầu Ông Nhiêu!

“Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ đặc ân gì đối với gia đình chính sách, mà yêu cầu được đền bù đúng, đủ, loại đất, theo giá thị trường của Luật Đất đai; thấy có ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, của người dân, kiến nghị Thành ủy chỉ đạo Thanh tra toàn diện việc thực hiện công trình cầu Ông Nhiêu; nghe ý kiến của người dân bị trực tiếp ảnh hưởng công trình; góp phần xây dựng Đảng và chính quyền, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật”...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của nhiều người cao tuổi, phản ánh việc công trình xây dựng của gia đình bà Phạm Thị Hồng Thuý, tại 92A Xuân Thủy, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu xây dựng sai phép nhưng vẫn được Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai TP Thủ Đức chỉnh lí cập nhật vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tin khác

Tuyên hủy Quyết định hành chính của UBND xã Quỳnh Châu

Tuyên hủy Quyết định hành chính của UBND xã Quỳnh Châu
Bản án số: 01/2024 HC-ST ngày 29/1/2024 của TAND huyện Quỳnh Lưu đã tuyên hủy Quyết định số: 36/QĐ-CCXD của UBND xã Quỳnh Châu, được dư luận đánh giá công tâm, khách quan. Mọi cáo buộc đối với gia đình cụ Tuận về hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng tường bao bịt lối đi nhà hàng xóm đã được Tòa án làm sáng tỏ...

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa
Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.

Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?

Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?
Viện KSND huyện Thạch Thành cho rằng: Tòa án cấp sơ thẩm (TAND huyện Thạch Thành) có sai sót trong vụ án. Việc áp dụng pháp luật, thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ, cách phân chia di sản thừa kế không phù hợp nên đã kháng nghị lên Tòa cấp tỉnh. Phía Bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cho rằng, Bản án số: 05/2024/DS-ST “Tranh chấp di sản thừa kế” ngày 22/2/2024 của TAND huyện Thạch Thành đã xâm hại quyền lợi của họ…

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù
Sau 1 ngày xét hỏi, chiều nay 16/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của 11 bị cáo và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại án Việt Á.

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.

Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân

Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân
Trong tháng 4 vừa qua, tại quận Ngô Quyền và TP Hải Phòng đã diễn ra một số phiên tòa xét xử các vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, Đại diện Viện KSND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận có ý kiến, tham mưu với UBND TP Hải Phòng để bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân, giúp họ ổn định đời sống…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Thư cầu cứu” của ông Cao Thế Nhu, 76 tuổi, hội viên Hội NCT, hội viên Hội Cựu chiến binh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng với gần 30 hộ dân trú tại tổ 4, tổ 5 khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh về việc đã 4 năm trôi qua người dân nơi đây vô cùng khổ sở và bức xúc khi bị xâm hại về chỗ ở hợp pháp do triển khai Dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 18 (QL18) với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm
Sáng 15/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi
Viện KSND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lê Dương (SN 1991) Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Yêu cầu rà soát, kiểm tra 14 công ty nước sạch thu tiền của dân

Yêu cầu rà soát, kiểm tra 14 công ty nước sạch thu tiền của dân
Mặc dù không được cơ quan chức năng cho phép, thế nhưng thời gian vừa qua tại nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa diễn ra tình trạng người dân muốn dùng nước sạch phải đóng khoản tiền từ 4-6 triệu đồng/hộ cho doanh nghiệp. Người dân cho việc thu trên là vô lí và đã khiếu nại đến chính quyền và các cơ quan chức năng...

Cần xử lí việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Cần xử lí việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin của bạn đọc là người cao tuổi ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà về việc nhiều hộ gia đình xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lí dứt điểm...

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty
Liên quan đến vụ nổ lò hơi làm 6 công nhân thiệt mạng, mới đây Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (đóng tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra.
Xem thêm
Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á v
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của nhiều người cao tuổi, phản ánh việc công trình xây dựng của gia đình bà Phạm Thị Hồng Thuý, tại 92A Xuân Thủy, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu xây dựng sai phép nhưng vẫn được Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai TP Thủ Đức chỉnh lí cập nhật vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Thư cầu cứu” của ông Cao Thế Nhu, 76 tuổi, hội viên Hội NCT, hội viên Hội Cựu chiến binh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng với gần 30 hộ dân trú tại tổ 4, tổ 5 khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh về việc đã 4 năm trôi qua người dân nơi đây vô cùng khổ sở và bức xúc khi bị xâm hại về chỗ ở hợp pháp do triển khai Dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 18 (QL18) với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động