Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:

Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 2)

Bị Công ty Cao su chiếm đoạt đất, chặt cây còn dính vòng lao lí, ông Phan Kiệm và những người trong Tổ kinh tế Truông Giữa làm đơn khiếu nại, tố cáo… Chủ tịch UBND tỉnh có nhiều văn bản giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND huyện Can Lộc và Công ty Cao su Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định để bàn giao nguyên trạng đất, rừng về cho địa phương quản lí, theo Quyết định số 2354. Nhưng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường không thực hiện, còn lừa dân và báo cáo gian dối…

Kì 2: Chủ tịch UBND tỉnh giao một đằng, cơ quan liên quan làm một nẻo

Trước việc làm tắc trách của một số cán bộ, công chức đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Lâm nghiệp, UBND huyện Can Lộc, UBND xã Thượng Lộc, UBND xã Đồng Lộc và Công ty Cao su Hà Tĩnh, trong việc xác định ranh giới đất rừng của Tổ kinh tế Truông Giữa, các ông: Phan Kiệm, Phan Lục, Phan Đình Vinh và bà Võ Thị Lai tiếp tục làm đơn khiếu nại, tố cáo gửi cơ quan chức năng từ tỉnh đến Trung ương. Ngày 17/10/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 315/TB-UBND, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn (sau này là Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnhnhiệm kỳ 2015-2020), tại cuộc họp xử lí các nội dung liên quan đến khiếu nại của ông Phan Kiệm, cùng các hộ dân xã Thượng Lộc, nêu rõ: “Việc giải quyết các nội dung liên quan đến thực hiện giao đất lâm nghiệp (đã thu hồi của Công ty Cao su tại Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh) cho địa phương, để giao cho các hộ dân và nội dung khiếu nại của ông Phan Kiệm cùng 9 hộ tại xã Thượng Lộc, đã được UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo… Tuy vậy, các công việc nêu trên đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ông Phan Kiệm vẫn tiếp tục có đơn khiếu nại gửi các cơ quan Trung ương và tỉnh; nguyên nhân chính là do các sở, ngành, địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND tỉnh về thu hồi, giao đất cho địa phương và các văn bản chỉ đạo nêu trên; các sở, ngành chưa tập trung chỉ đạo xử lí trong khi sự tiếp cận của địa phương còn lúng túng và chưa đầy đủ, chưa xác định được trách nhiệm của mình, nên để kéo dài... Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để và đúng trình tự theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh…”.

Cột điện và hàng rào dây kẻm gai thể hiện rõ ranh giới giữa đất rừng TKT và đất rừng ông Nghiêm, ông Thuận về phía Nam
Cột điện và hàng rào dây kẻm gai thể hiện rõ ranh giới giữa đất rừng TKT và đất rừng ông Nghiêm, ông Thuận về phía Nam

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: “Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lí về việc giao đất và công tác giao đất trên thực địa cho địa phương, chủ trì phối hợp Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương xác lập ranh giới sử dụng đất trên thực địa... Chủ trì chỉ đạo địa phương thực hiện, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất hướng xử lí báo cáo UBND tỉnh giải quyết dứt điểm…”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Chịu trách nhiệm về quản lí nhà nước về tài sản trên đất lâm nghiệp đã thu hồi của Công ty Cao su Hà Tĩnh, để giao cho địa phương sau khi đã điều chuyển nguồn vốn. Chủ trì phối hợp sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức bàn giao nguyên trạng trên thực địa và hồ sơ kèm theo cho địa phương quản lí (bao gồm cả tài sản trên đất) theo đúng quy định”. Công ty Cao su Hà Tĩnh: “Chịu trách nhiệm xử lí các vấn đề liên quan đến hợp đồng giao khoán với ông Phan Kiệm và các hộ dân liên quan, theo đúng quy định trước khi chuyển giao về địa phương...”.

Ngày 27/10/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3459/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác giải quyết các tồn đọng trong thu hồi, giao đất theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh, các nội dung liên quan đến khiếu nại của ông Phan Kiệm và một số hộ dân tại xã Thượng Lộc, để giúp UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các nội dung theo Thông báo số 315/TB-UBND ngày 17/10/2011...

Tờ trình của ông Kiệm đề nghị giao đúng mốc giới được UBND xã Thượng Lộc đồng thuận
Tờ trình của ông Kiệm đề nghị giao đúng mốc giới được UBND xã Thượng Lộc đồng thuận

Ngày 28/2/2012, Công ty Cao su Hà Tĩnh có Báo cáo giải trình (không số) nêu rõ: “Đất rừng của ông Phan Kiệm được giao khoán năm 1995 có diện tích là 91ha, trong đó diện tích thổ cư là 2,7ha, diện tích quy hoạch rừng trồng là 42ha, diện tích khoanh nuôi bảo vệ là 36,2ha, đất khác 10 ha... Ranh giới được các hộ có liên quan kí nhận rõ ràng, ổn định từ khi giao khoán đến nay…”.

Ngày 2/6/2012, Tổ công tác theo Quyết định số 3459, do Thanh tra tỉnh chủ trì, lập biên bản làm việc về xử lí các nội dung liên quan đến khiếu nại của ông Phan Kiệm, lại ngụy tạo cho rằng: “Công ty Cao su Hà Tĩnh đã thực hiện xong các quyền và lợi ích có liên quan đến quá trình giao khoán từ năm 1995 lại nay, theo hợp đồng công đoạn hằng năm... các hộ đã sử dụng đúng ranh giới được giao theo hợp đồng không có tranh chấp, phù hợp với kết quả đo đạc ngày 24/5/2012 của Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7”.

Ngày 11/6/2012, Công ty Cao su Hà Tĩnh có Văn bản số 371, thông báo đến UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan, nói là đã chấm dứt hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp theo hợp đồng ngày 22/2/1995, giữa Lâm trường Truông Bát trước đây và ông Phan Kiệm, đại diện cho Tổ kinh tế Truông Giữa kể từ ngày 11/6/2012, với tổng diện tích giao khoán 91ha… theo ranh giới rà soát quy hoạch 3 loại rừng, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 29/12/2006; Diện tích đất rừng đã được bàn giao nguyên trạng về chính quyền địa phương quản lí, theo Biên bản bàn giao ngày 23/10/2008!? Ông Phan Kiệm cho rằng, Công ty Cao su báo cáo gian dối và tiếp tục làm đơn khiếu nại, tố cáo.

Các Sở, ngành liên quan được Chủ tịch tỉnh giao nhiệm vụ rất cụ thể tại Thông báo số 315
Các Sở, ngành liên quan được Chủ tịch tỉnh giao nhiệm vụ rất cụ thể tại Thông báo số 315

Ngày 31/7/2012, UBND tỉnh có Văn bản số 2444/UBND-NL1, trong đó giao: “Thanh Tra tỉnh chủ trì, phối hợp Tổ công tác giải quyết các tồn tại trong thu hồi đất, giao đất lâm nghiệp (theo Quyết định số 3459) nghiên cứu rà soát cụ thể, chỉ đạo Công ty Cao su Hà Tĩnh và địa phương xử lí các nội dung thuộc thẩm quyền và đã có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan, để chỉ đạo xử lí dứt điểm vụ việc trên”. Ngày 14/9/2012, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 323/TT-NV1, tại mục “yêu cầu trả lại đất”, Thanh tra tỉnh thừa nhận diện tích, ranh giới đất Tổ kinh tế như trong Biên bản giao đất khoán rừng năm 1995… Trong số 91ha đất rừng, Tổ kinh tế có 54,21ha giao cho công ty Cao su theo Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 23/4/2004 của UBND tỉnh. 36ha còn lại (đã được tách ra năm 2004) hiện các hộ dân vẫn sử dụng làm vườn, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả và đất ở… Thanh tra tỉnh còn cho rằng, ông Thuận, ông Nghiêm, ông Hòa, ông Phong đã chết, nên đến nay “chỉ còn ông Thiều đang sống”, trong khi các ông này vẫn khỏe mạnh bình thường.

Ngày 3/10/2012, Công ty Cao su Hà Tĩnh có Văn bản số 688/CSHT cũng nêu, ranh giới đất rừng Tổ kinh tế như trong Biên bản giao đất hiện trường mà Thanh tra tỉnh xác định. Vậy nhưng, Công ty Cao sụ lại cho rằng “trong số các chủ hộ sử dụng đất liền kề nay chỉ còn ông Hòa đang sống”.

“Ranh giới đất rừng của tổ kinh tế giáp ranh với đất chúng tôi vẫn còn y nguyên như trước. Chúng tôi là những người dân sống khỏe mạnh, mà Thanh tra tỉnh và Công ty Cao su lại bảo chúng tôi đã chết là nói bậy, nói hồ đồ” – những người mà Công ty Cao su báo với tỉnh là đã chết bức xúc nói.

UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình liệt sĩ UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình liệt sĩ

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lí, bảo vệ kết cấu hạ ...

Hoàng Linh - Chí Thúc

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).
Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP

Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP

Thời gian gần đây, Tạp chí Người cao tuổi liên tục nhận được phản ánh của công dân về việc Công ty CP bê tông Bút Sơn HP (Công ty Bút Sơn HP) có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc thuê đất, hoạt động trạm trộn bê tông trái phép… diễn ra nhiều năm ở mỏ đá Núi Voi, thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhưng chưa được các cơ quan chức năng địa phương xử lí dứt điểm…
Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Đất vàng ở Bình Dường đã bị “nhóm lợi ích” thâu tóm, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng

Đất vàng ở Bình Dường đã bị “nhóm lợi ích” thâu tóm, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng

Mới đây, Viện KSND Tối cao vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự tại Tổng Công ty 3/2 Bình Dương liên quan đến 2 khu đất 43 ha và 145 ha. Khu đất 43 ha được nhóm Công ty Kim Oanh thâu tóm thông qua việc mua 100% vốn góp Công ty Tân Phú từ Nguyễn Đại Dương, con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Tổng Công ty 3/2.
Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, hủy hoại tài sản  và cố ý gây thương tích

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích

Do cần vốn sản xuất, ông Triệu Văn Minh và vợ là bà Đặng Thị Quy (dân tộc Dao) nhờ ông Trần Văn huy làm thủ tục vay ngân hàng 200 triệu đồng, tài sản thế chấp là thửa đất 22.631m2, loại đất trồng cây lâu năm. Ông Huy bảo ông Minh, bà Quy đến trụ sở UBND xã Đắk N’Drót, nói để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực chất là làm thủ tục chuyển nhượng diện tích đất với giá rẻ. Do không thạo chữ phổ thông và tin tưởng ông Huy, nên ông Minh, bà Quy thực hiện theo đúng những gì ông Huy hướng dẫn. Sau đó, diện tích đất này được chuyển nhượng lòng vòng cho nhiều người, trong đó có bà Võ Thị Sao (vợ ông Huy), bà Sao tách diện tích đất làm nhiều thửa, rồi chuyển nhượng cho người khác… Hành vi của ông Huy, bà Sao và ông Lê Khắc Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Minh, bà Quy…

Tin khác

Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"
Hà Trọng Thắng (28 tuổi, Hà Nội) kết nối đường dây mại dâm theo hình thức “sugar baby” rồi môi giới cho các quý ông ham của lạ, qua mạng xã hội Facebook.

Hàng loạt căn cứ pháp lí bị TAND tỉnh Bắc Giang bỏ qua?

Hàng loạt căn cứ pháp lí bị TAND tỉnh Bắc Giang bỏ qua?
Trong số ra trước đó, Tạp chí Ngày mới Online có đăng bài: “Vụ tranh chấp đất đai xảy ra ở xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang: Chánh án TAND tỉnh kiến nghị hủy bản án phúc thẩm”, phản ánh về việc, trong quá trình xét xử vụ án, TAND tỉnh Bắc Giang đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng...Trong số này, Ngày mới Online tiếp tục phân tích, chỉ ra hàng loạt các căn cứ pháp lý bị TAND tỉnh Bắc Giang bỏ qua.

Vì sao đất của cụ Hơn chưa được giải quyết dứt điểm?

Vì sao đất của cụ Hơn chưa được giải quyết dứt điểm?
Như Tạp chí Ngày mới Online đã thông tin, cụ Lý Văn Hơn ngụ tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hơn 20 năm “ôm đơn” đòi lại quyền sử dụng hơn 208ha đất trồng cao su ở Đồng Nai. Đến nay, cụ đã mất nhưng hành trình đi đòi lại đất vẫn chưa có kết quả…

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 2)

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 2)
Kì trước, chúng tôi đã phản ánh ý kiến của nguyên đơn, ý kiến của bị đơn trong vụ việc, đồng thời phân tích căn cứ của pháp luật về dân sự để khẳng định, TAND TP Hà Nội thụ lí, xét xử vụ án này là trái quy định của pháp luật. Thế nhưng, TAND TP Hà Nội vẫn đưa vụ án ra xét xử, ban hành Bản án số 70/2020/DS-ST, mà trong đó có nhiều nội dung trái pháp luật. Không những thế, Hội đồng xét xử còn không tính đến tính hợp pháp của bị đơn đối với thửa đất, theo quy định của Luật Đất đai…

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 1)

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 1)
Bà Mai Thị Thế, sinh năm 1938, vợ liệt sĩ, ở xóm Thượng, thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ có mảnh đất 321m2, sử dụng vào mục đích ở từ năm 1970 đến nay. Quá trình bà sử dụng diện tích đất này không ai tranh chấp, bà được chính quyền huyện Chương Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 2002. Sau đó, bà làm thủ tục tặng một phần thửa đất cho con nuôi và tiến hành tu sửa, nâng cấp căn nhà năm 2019, thì bị anh và cháu chồng ngăn cản, rồi khởi kiện ra tòa đòi di sản thừa kế. TAND TP Hà Nội thụ lí, xét xử sơ thẩm, ra phán quyết chia cho nguyên đơn diện tích đất gần gấp đôi so với diện tích đất chia cho bà. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội có dấu hiệu trái pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan. Bà Thế kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội…

Bị đề nghị truy tố, ông Nguyễn Viết Kiều kêu oan

Bị đề nghị truy tố, ông Nguyễn Viết Kiều kêu oan
Ông Nguyễn Viết Kiều, ở đội 14, thôn 5, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội có đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí kêu oan, do ông Kiều bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chương Mỹ đề nghị truy tố, trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Căn cứ trình bày của ông Kiều và xác minh thực tế cho thấy, việc khởi tố và đề nghị truy tố ông Kiều có dấu hiệu oan sai…
Xem thêm
Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).
Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Hà Trọng Thắng (28 tuổi, Hà Nội) kết nối đường dây mại dâm theo hình thức “sugar baby” rồi môi giới cho các quý ông ham của lạ, qua mạng xã hội Facebook.
UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

Bà Nguyễn Thị Ánh, ở xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bổng dưng trở thành người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính, chỉ vì UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy chứng nhận, công nhận hơn trăm ngàn mét vuông đất nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung không ghi ngày tháng, làm liên lụy đến bà trong nhiều năm qua.
Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Điều 7, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án: “1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu”. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) coi quy định này là ngoại lệ, để không chịu thi hành 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tại sao vậy?
Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông (Công ty CPĐN) bị Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Hương Trang nợ tiền không trả, buộc ông Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Giám đốc Công ty khởi kiện và thắng kiện. Bản án dân sự đang được thi hành thì ông Sơn và ông Nguyễn Tiến Ly, kế toán trưởng Công ty CPĐN bất ngờ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, tạm giam gần một tháng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đổi sang tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án kéo dài gần 7 năm, với hàng loạt phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm cùng mức án “nhảy múa”, khiến cựu Giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo, liên tục kêu oan …
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động