Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:

Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 1)

Thực hiện chủ trương thu hồi đất sử dụng không hiệu quả trả về địa phương quản lí, để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình cá nhân, theo Quyết định số 2354/QĐ-UB ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh, đại diện các cơ quan liên quan không bàn giao đất và tài sản đúng ranh giới, diện tích được giao giữa lâm trường Truông Bát và Tổ kinh tế Truông Giữa, khiến khiếu nại kéo dài. Mặc dù, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết, nhưng các cơ quan liên quan không thực hiện, còn làm trái và báo cáo gian dối…

Kì 1: Ai tiếp tay cho Công ty Cao su tước đất, đoạt tài sản?

Nghị định số 02/CP ngày 15/1/1994 của Chính phủ, về chủ trương phát triển kinh tế rừng. Thực hiện chủ trương này, ngày 22/2/1995, Tổ kinh tế Truông Giữa, do ông Phan Kiệm, thôn Minh Hương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc (nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc) làm tổ trưởng, kí Hợp đồng kinh tế nhận 91ha đất rừng cùng 9 hộ bảo vệ, sản xuất, thời hạn sử dụng 50 năm. Cùng ngày, Lâm trường Truông Bát bàn giao đất tại hiện trường cho ông Kiệm, lập biên bản giao nhận 91ha, trong đó có 2,7ha đất ở; 42ha đất trồng rừng; 10ha đất khoanh nuôi; 36,3ha rừng bảo vệ, thuộc tiểu khu 134, khoảnh 3, có tứ cận: Phía Bắc giáp đất rừng ông Thiều + ông Phong + ông Hòa; phía Nam giáp đất rừng ông Thuận + ông Nghiêm; phía Đông giáp khe Cạn, rừng thông giống đội 4 - Ct; phía Tây giáp đường phân thủy - Truông Xai. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, Tổ kinh tế Truông Giữa là lá cờ đầu của Lâm trường và cũng là lá cờ đầu trong ngành lâm nghiệp Hà Tĩnh năm 1997 - 1998.

Ông Phan Kiệm (người mặc áo sọc) cùng ông Phan Lục và bà Võ Thị Lai cung cấp thông tin cho phóng viên
Ông Phan Kiệm (người mặc áo sọc) cùng ông Phan Lục và bà Võ Thị Lai cung cấp thông tin cho phóng viên

Năm 2004, Lâm trường Truông Bát được chuyển thành Công ty Cao su Hà Tĩnh. Để có đất trồng, Công ty tuyên bố: “Tất cả hồ sơ giao đất của người dân được Công ty kí từ năm 2004 trở về trước đều hết giá trị, yêu cầu các hộ nộp giấy tờ về Công ty để cấp lại hồ sơ mới”. Bởi vậy, hầu hết hồ sơ giao đất rừng của dân trên địa bàn Hà Tĩnh bị Công ty thu hồi. Việc làm này Sở Tài nguyên và Môi trường đã ngăn chặn, với lí do “làm trái quy định của pháp luật”, tại Văn bản số 610 CV/TN-MT ngày 21/8/2008.

Ngày 21/8/2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2354/QĐ-UBND, thu hồi 274,35ha đất tại huyện Can Lộc, do Công ty Cao su Hà Tĩnh quản lí, sử dụng, giao toàn bộ diện tích đất này cho địa phương quản lí, để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân ở địa phương theo quy định, trong đó có 91ha đất rừng của Tổ kinh tế Truông Giữa.

Quyết định số 2354 nêu: “UBND huyện Can Lộc có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã nhận đất thu hồi, xây dựng phương án giao đất, lập hồ sơ giao đất, thuê đất và cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, UBND huyện Can Lộc, Công ty Cao su Hà Tĩnh và các cơ quan có liên quan tổ chức xác định giá trị tài sản trên đất thu hồi, để bàn giao cho UBND các xã nhận đất thu hồi theo quy định của pháp luật; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan, UBND huyện Can Lộc và Công ty Cao su Hà Tĩnh tổ chức xác định mốc giới, giao đất tại thực địa cho UBND các xã. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất trực thuộc, thực hiện việc chỉnh lí hồ sơ địa chính và hướng dẫn Công ty Cao su Hà Tĩnh cấp đổi sổ đỏ theo quy định...”.

Hợp đồng giao đất và Biên bản giao đất hiện trường thể hiện rõ diện tích, ranh giới
Hợp đồng giao đất và Biên bản giao đất hiện trường thể hiện rõ diện tích, ranh giới

Ngày 23/10/2008, Tổ công tác gồm: Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cao su Hà Tĩnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc, Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc và UBND xã Thượng Lộc lập biên bản “Bàn giao đất thực địa”. Cuộc làm việc này chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, tại UBND xã Thượng Lộc, không có thực địa ranh giới đất rừng của Tổ kinh tế, chỉ “căn cứ nội dung hồ sơ thu hồi đất, giao cho các xã”, tạo dựng mốc giới, bàn giao 132,42ha, thuộc tiểu khu 133 cho UBND xã Thượng Lộc lập phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trình UBND huyện phê duyệt. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định trên tờ bản đồ địa chính lâm nghiệp số 01 (tỉ lệ 1/10.000) đo vẽ năm 2004”.

Ngày 9/12/2008, ông Kiệm thay mặt Tổ kinh tế làm tờ trình, đề nghị các cấp có thẩm quyền xác định đúng mốc ranh giới đất rừng được giao trên thực địa, theo biên bản giao đất hiện trường ngày 22/02/1995, được cán bộ địa chính và UBND xã Thượng Lộc đồng thuận cùng đề nghị. Ngày 15/1/2009, Tổ rà soát thực hiện Quyết định số 2354 tổ chức họp giải quyết Tờ trình về việc giao đất không đúng ranh giới. Ông Kiệm khẳng định: “Trong quá trình rà soát, tôi không được tham gia với Đoàn, nên ranh giới được Đoàn xác định trên thực địa không đúng với ranh giới ghi trong quyết định giao đất”. Vậy nhưng, các thành viên của Tổ rà soát lập biên bản cho rằng, việc rà soát đất đai của Tổ rà soát đã thực hiện đúng theo mục đích, yêu cầu… Tuy nhiên, Tổ rà soát cùng thành viên tham gia vẫn thống nhất đề nghị UBND xã phối hợp với Công ty Cao su và hộ ông Kiệm, kiểm tra lại và bàn giao thực địa đúng ranh giới thu hồi đất; trong thời gian chưa giải quyết xong ranh giới, Công ty Cao su không được tổ chức sản xuất trên phần đất đó. Đề nghị UBND xã Thượng Lộc phối hợp với Công ty Cao su Hà Tĩnh và hộ ông Kiệm kiểm tra lại hồ sơ giao khoán, đồng thời kiểm tra lại ranh giới giao khoán ngoài thực địa, để các hộ hiểu và thực hiện.

Giao đất thực địa được thực hiện trên giấy tại UBND xã Thượng Lộc trong vòng 30 phút
Giao đất thực địa được thực hiện trên giấy tại UBND xã Thượng Lộc trong vòng 30 phút

Ngày 26/2/2009, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Lâm nghiệp, UBND huyện Can Lộc, UBND xã Thượng Lộc, UBND xã Đồng Lộc và Công ty Cao su Hà Tĩnh, căn cứ Biên bản bàn giao đất thực địa ngày 23/10/2008, tùy hứng đóng 5 mốc bằng cọc bê tông, lập ranh giới đất rừng cho Công ty Cao su hoàn toàn trái với ranh giới trên thực địa, được giao cho Tổ kinh tế Truông Giữa năm 1995. Ông Kiệm tiếp tục khiếu nại.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác để giải quyết, nhưng kết quả mốc giới theo thực địa đối với đất rừng của Tổ kinh tế Truông Giữa, vẫn là những cọc bê tông được cắm vào những vị trí tùy hứng, tạo điều kiện cho Công ty Cao su chiếm đoạt đất và tài sản của Tổ kinh tế, dẫn đến tranh chấp ngày càng gay gắt, Công ty Cao su Hà Tĩnh ngang nhiên chặt keo, khai thác rừng thông để trồng cao su, với nguồn thu hàng tỉ đồng. Dân trồng keo trên đất được giao, thì Công ty Cao su chỉ đạo công nhân nhổ đi. Đáng tiếc, việc đó lại được Công an huyện và chính quyền địa phương bảo vệ.

Vụ việc không được cơ quan chức năng giải quyết, các ông: Phan Kiệm, Phan Lục, Phan Vinh và bà Đặng Thị Lai họp bàn, quyết định chặt 64 cây cao su do Công ty mới trồng trên đất tổ kinh tế, để “lập hiện trường cho các cơ quan chức năng về giải quyết”, thì họ bị truy tố tội “Hủy hoại tài sản”, bị phạt 40 tháng tù cho hưởng án treo.

UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình liệt sĩ UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình liệt sĩ

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lí, bảo vệ kết cấu hạ ...

Hoàng Linh - Chí Thúc

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh vừa bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).
Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP

Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP

Thời gian gần đây, Tạp chí Người cao tuổi liên tục nhận được phản ánh của công dân về việc Công ty CP bê tông Bút Sơn HP (Công ty Bút Sơn HP) có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc thuê đất, hoạt động trạm trộn bê tông trái phép… diễn ra nhiều năm ở mỏ đá Núi Voi, thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhưng chưa được các cơ quan chức năng địa phương xử lí dứt điểm…
Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Đất vàng ở Bình Dường đã bị “nhóm lợi ích” thâu tóm, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng

Đất vàng ở Bình Dường đã bị “nhóm lợi ích” thâu tóm, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng

Mới đây, Viện KSND Tối cao vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự tại Tổng Công ty 3/2 Bình Dương liên quan đến 2 khu đất 43 ha và 145 ha. Khu đất 43 ha được nhóm Công ty Kim Oanh thâu tóm thông qua việc mua 100% vốn góp Công ty Tân Phú từ Nguyễn Đại Dương, con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Tổng Công ty 3/2.

Tin khác

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, hủy hoại tài sản  và cố ý gây thương tích
Do cần vốn sản xuất, ông Triệu Văn Minh và vợ là bà Đặng Thị Quy (dân tộc Dao) nhờ ông Trần Văn huy làm thủ tục vay ngân hàng 200 triệu đồng, tài sản thế chấp là thửa đất 22.631m2, loại đất trồng cây lâu năm. Ông Huy bảo ông Minh, bà Quy đến trụ sở UBND xã Đắk N’Drót, nói để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực chất là làm thủ tục chuyển nhượng diện tích đất với giá rẻ. Do không thạo chữ phổ thông và tin tưởng ông Huy, nên ông Minh, bà Quy thực hiện theo đúng những gì ông Huy hướng dẫn. Sau đó, diện tích đất này được chuyển nhượng lòng vòng cho nhiều người, trong đó có bà Võ Thị Sao (vợ ông Huy), bà Sao tách diện tích đất làm nhiều thửa, rồi chuyển nhượng cho người khác… Hành vi của ông Huy, bà Sao và ông Lê Khắc Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Minh, bà Quy…

Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"
Hà Trọng Thắng (28 tuổi, Hà Nội) kết nối đường dây mại dâm theo hình thức “sugar baby” rồi môi giới cho các quý ông ham của lạ, qua mạng xã hội Facebook.

Hàng loạt căn cứ pháp lí bị TAND tỉnh Bắc Giang bỏ qua?

Hàng loạt căn cứ pháp lí bị TAND tỉnh Bắc Giang bỏ qua?
Trong số ra trước đó, Tạp chí Ngày mới Online có đăng bài: “Vụ tranh chấp đất đai xảy ra ở xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang: Chánh án TAND tỉnh kiến nghị hủy bản án phúc thẩm”, phản ánh về việc, trong quá trình xét xử vụ án, TAND tỉnh Bắc Giang đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng...Trong số này, Ngày mới Online tiếp tục phân tích, chỉ ra hàng loạt các căn cứ pháp lý bị TAND tỉnh Bắc Giang bỏ qua.

Vì sao đất của cụ Hơn chưa được giải quyết dứt điểm?

Vì sao đất của cụ Hơn chưa được giải quyết dứt điểm?
Như Tạp chí Ngày mới Online đã thông tin, cụ Lý Văn Hơn ngụ tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hơn 20 năm “ôm đơn” đòi lại quyền sử dụng hơn 208ha đất trồng cao su ở Đồng Nai. Đến nay, cụ đã mất nhưng hành trình đi đòi lại đất vẫn chưa có kết quả…

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 2)

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 2)
Kì trước, chúng tôi đã phản ánh ý kiến của nguyên đơn, ý kiến của bị đơn trong vụ việc, đồng thời phân tích căn cứ của pháp luật về dân sự để khẳng định, TAND TP Hà Nội thụ lí, xét xử vụ án này là trái quy định của pháp luật. Thế nhưng, TAND TP Hà Nội vẫn đưa vụ án ra xét xử, ban hành Bản án số 70/2020/DS-ST, mà trong đó có nhiều nội dung trái pháp luật. Không những thế, Hội đồng xét xử còn không tính đến tính hợp pháp của bị đơn đối với thửa đất, theo quy định của Luật Đất đai…

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 1)

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 1)
Bà Mai Thị Thế, sinh năm 1938, vợ liệt sĩ, ở xóm Thượng, thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ có mảnh đất 321m2, sử dụng vào mục đích ở từ năm 1970 đến nay. Quá trình bà sử dụng diện tích đất này không ai tranh chấp, bà được chính quyền huyện Chương Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 2002. Sau đó, bà làm thủ tục tặng một phần thửa đất cho con nuôi và tiến hành tu sửa, nâng cấp căn nhà năm 2019, thì bị anh và cháu chồng ngăn cản, rồi khởi kiện ra tòa đòi di sản thừa kế. TAND TP Hà Nội thụ lí, xét xử sơ thẩm, ra phán quyết chia cho nguyên đơn diện tích đất gần gấp đôi so với diện tích đất chia cho bà. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội có dấu hiệu trái pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan. Bà Thế kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội…
Xem thêm
Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì phối hợp với Cục Hải Quan tỉnh vừa bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).
Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

Bà Nguyễn Thị Ánh, ở xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bổng dưng trở thành người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính, chỉ vì UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy chứng nhận, công nhận hơn trăm ngàn mét vuông đất nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung không ghi ngày tháng, làm liên lụy đến bà trong nhiều năm qua.
Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Điều 7, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án: “1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu”. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) coi quy định này là ngoại lệ, để không chịu thi hành 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tại sao vậy?
Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông (Công ty CPĐN) bị Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Hương Trang nợ tiền không trả, buộc ông Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Giám đốc Công ty khởi kiện và thắng kiện. Bản án dân sự đang được thi hành thì ông Sơn và ông Nguyễn Tiến Ly, kế toán trưởng Công ty CPĐN bất ngờ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, tạm giam gần một tháng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đổi sang tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án kéo dài gần 7 năm, với hàng loạt phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm cùng mức án “nhảy múa”, khiến cựu Giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo, liên tục kêu oan …
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động