Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:

Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 4)

Mặc dù ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thấy rõ, đất rừng Tổ Kinh tế Truông Giữa được bàn giao về địa phương quản lí, theo Quyết định số 2354 đúng ranh giới được giao năm 1995. Thế nhưng, hơn 10 năm qua, ông Kiệm liên tục làm đơn khiếu nại, tuy được UBND tỉnh nhiều lần chỉ đạo, nhưng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường không nghe, còn bao che cho Công ty Cao su tước đoạt tài sản, chiếm đất rừng của dân…

Kì 4: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trái ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Sau vụ việc 4 người dân chặt 64 cây cao su lập hiện trường, để các cơ quan chức năng giải quyết, hậu quả đau lòng, các ông Phan Lục, nguyên Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Phan Kiệm, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Can Lộc và vợ chồng cựu chiến bình Phan Vinh, Võ Thị Lai bị phạt 40 tháng tù hưởng án treo, nên kêu cứu đến các cơ quan chức năng và UBND tỉnh. Ngày 5/3/2020, ông Phan Kiệm làm đơn khiếu nại, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, xác định đúng ranh giới đất rừng được giao, theo Biên bản giao đất hiện trường trên thực địa. Đơn của ông Kiệm được Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chỉ đạo bằng Thông báo số 315/TB-UBND ngày 23/8/2019: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát; báo cáo đồng chí Bí thư (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời cho công dân trước ngày 10/10/2019”.

Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, Tổ kinh tế Truông Giữa không phải là chủ thể bị thu hồi đất, nên ông Kiệm không có quyền đòi xác định lại ranh giới…
Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, Tổ kinh tế Truông Giữa không phải là chủ thể bị thu hồi đất, nên ông Kiệm không có quyền đòi xác định lại ranh giới…

Thay cho nội dung khiếu nại của ông Kiệm, ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 3028/STNMT-TK.ĐĐ, nói rằng: “Nội dung ông Phan Kiệm kiến nghị, liên quan đến việc xác định ranh giới giao khoán đất rừng của Tổ kinh tế Truông Giữa, do Lâm trường Truông Bát (nay là Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh) giao khoán năm 1995, đã được UBND huyện Can Lộc, UBND xã Thượng Lộc, UBND xã Đồng Lộc và Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, căn cứ vị trí tiếp giáp thể hiện trên Biên bản bàn giao hiện trường lập ngày 22/02/1995, để lập 23 mốc ranh giới (có tọa độ các mốc), được lập kèm theo Biên bản kiểm tra ranh giới và đóng mốc thực địa khu vực đất giao khoán cho các hộ năm 1995, tại vùng Truông Giữa, xã Thượng Lộc và Đồng Lộc, lập ngày 1/8/2013. Hiện trạng sử dụng đất của các hộ đã được đo vẽ bản đồ địa chính tỉ lệ 1/2000 và tỉ lệ 1/5000 (do Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7 đo vẽ năm 2012, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 24/5/2012); quá trình đo vẽ bản đồ địa chính các hộ đã kí xác nhận trên bản mô tả ranh giới sử dụng đất trước khi thực hiện”.

Ranh giới đất rừng giáp ông Nghiêm và những cây cao su của Công ty Cao su được trồng năm 2009, đang phát triển xanh tốt trên đất của Tổ kinh tế Truông Giữa
Ranh giới đất rừng giáp ông Nghiêm và những cây cao su của Công ty Cao su được trồng năm 2009, đang phát triển xanh tốt trên đất của Tổ kinh tế Truông Giữa

Ông Thành lí giải: “Liên quan đến việc đòi xác định mốc ranh giới đất rừng Tổ kinh tế Truông Giữa, các hộ đã có đơn khiếu nại đòi đất và đã được các sở, ngành, địa phương, đơn vị kiểm tra, tham mưu xử lí và có nhiều văn bản trả lời, khẳng định việc yêu cầu giải quyết của các hộ dân là không có căn cứ!?”.

Ông Kiệm nói rằng: “Đất rừng Tổ kinh tế Truông Giữa có ranh giới liền kề với nhà ở, đất ở, đất vườn, đất rừng của hộ gia đình: ông Thiều, ông Phong, ông Hòa, ông Thuận, ông Nghiêm. Ranh giới này không được thể hiện trên bản đồ tỉ lệ 1/2000; 1/5000 được Sở Tài nguyên và Môi trường trưng lên trong các cuộc đối thoại, mà được thể hiện rõ trên tờ bản đồ do ông Dương Hồng Thái, chuyên vên Phòng Đăng kí thống kê cho chúng tôi xem. Hiện bản đồ này đang được Sở Tài nguyên và Môi trường cất giữ như là tài liệu mật”.

Ngày 12/10/2019, ông Kiệm làm đơn khiếu nại Văn bản số 3028/STNMT-TK.ĐĐ, lại được Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 1242/UBND-TCD, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các đơn vị liên quan mời công dân đến để đối thoại, giải thích, trả lời cho công dân rõ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/4/2020.

Ông Nguyễn Xuân Hán, nguyên cán bộ địa chính xã Thượng Lộc (ảnh trên); ông Trần Đình Việt, nguyên Phó Hạt kiểm lâm, nay là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc, phát biểu thừa nhận đất rừng Tổ kinh tế được giao về địa phương quản lí đúng ranh giới được giao năm 1995
Ông Nguyễn Xuân Hán, nguyên cán bộ địa chính xã Thượng Lộc (ảnh trên); ông Trần Đình Việt, nguyên Phó Hạt kiểm lâm, nay là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc, phát biểu thừa nhận đất rừng Tổ kinh tế được giao về địa phương quản lí đúng ranh giới được giao năm 1995

Ngày 20/8/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có Giấy mời các thành viên liên quan và các hộ dân sử dụng đất, cùng thực địa ranh giới đất rừng theo Biên bản giao đất hiện trường ngày 22/2/1995. Thế nhưng, ông Thành không tổ chức thực địa, mà họp mặt tại Hội trường của Nông trường cao su Can Lộc. Tại đây, đại diện các cơ quan liên quan, Công ty Cao su Hà Tĩnh, Nguyên Chủ tịch, nguyên Cán bộ địa chính xã Thượng Lộc, nguyên Hạt Phó Hạt Kiểm lâm… đều được ông Thành chỉ định phát biểu đều khẳng định, đất rừng Tổ kinh tế Truông Giữa được giao tại Biên bản giao đất hiện trường năm 1995, đã được giao về cho địa phương quản lí theo nguyên trạng, đúng ranh giới theo Biên bản giao đất hiện trường năm 1995.

Ông Thành nói rằng: “Người sử dụng đất chỉ được đòi đối với phần diện tích chưa được cấp sổ đỏ cho người khác”, tức là không được đòi phần diện tích Công ty Cao su đã lấn chiếm và đã được cấp sổ đỏ. Ông Thành còn coi Nghị định số 01-CP ngày 4/1/1995 và Nghị định số 02-CP ngày 15/1/1994 là như nhau!? Ông Kiệm lập luận: “Đất của chúng tôi được giao để sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất lâm nghiệp, theo Nghị định số 02 của Chính phủ từ năm 1995, các hộ đã trồng cây dó trầm và keo, tại sao chính quyền và các cơ quan liên quan lại lại câu kết với Công ty Cao su, chặt cây do dân trồng để bán lấy tiền và trồng cây cao su? Công ty đoạt đất của dân thì được cấp sổ đỏ, dân tìm cách chống lại thì bị tù. Việc xác định ranh giới khi bàn giao đất về địa phương quản lí, đều do Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các cơ quan liên quan, Công ty Cao su và địa phương tự làm, không có người sử dụng đất tham gia. Vi phạm pháp luật chỗ nào, chẳng lẽ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường không biết?”.

Ồng Phan Kiệm tranh luận với ông Thành tại buổi làm việc tại Nông trường Cao su Can Lộc
Ồng Phan Kiệm tranh luận với ông Thành tại buổi làm việc tại Nông trường Cao su Can Lộc

Ông Thành cho rằng: “Tổ kinh tế Truông Giữa không liên quan đến việc trực tiếp thu hồi đất của Nhà nước, nên khi xác đinh ranh giới để bàn giao, cơ quan chủ trì không mời người sử dụng đất là đúng. Khẳng định luôn, phần diện tích trong ranh giới đất rừng Tổ kinh tế Truông Giữa, đã bị UBND tỉnh thu hồi theo Quyết định số 2354 năm 2008. Kiểm tra ranh giới hay không, vẫn khẳng định việc này... Việc đề xuất xác định lại ranh giới, tỉnh đã giao cho lãnh đạo huyện Can Lộc làm, khẳng định lại toàn bộ diện tích đất nằm trong ranh giới đó đã bị thu hồi theo Quyết định số 2354. Bởi vậy, bác Kiệm kiến nghị xác định lại ranh giới đã được UBND tỉnh giải quyết…”.

Ông Toàn, Giám đốc Công ty Cao su Hà tĩnh cho biết: “Để giải quyết đất đai liên quan đến Tổ kinh tế Truông Giữa, phải có một cơ quan chức năng có thẩm quyền, hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, để Công ty và các cơ quan liên quan ngồi lại với nhau làm rõ. Nếu cây cao su của Công ty trồng trên đất dân, chúng tôi sẽ trả lại đất”.

Ông Phan Kiệm miêu tả nhát dao còn để lại trên cây cao su cuối cùng trong số 64 cây do 4 người chặt nhằm tạo hiện trường cho cơ quan chức năng về giải quyết
Ông Phan Kiệm miêu tả nhát dao còn để lại trên cây cao su cuối cùng trong số 64 cây, do 4 người chặt nhằm tạo hiện trường cho cơ quan chức năng về giải quyết

Nỗi oan sai do nhận thức pháp luật. khiến các ông Kiệm, Lục, Vinh và bà Lai vướng vào lao lí. Nguyên nhân khách quan có thể nói, một phần do việc làm tắc trách của một số cán bộ, đảng viên được UBND tỉnh giao chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2354. Nay một số đã “hạ cánh an toàn”, nhưng người dân vẫn bị mất đất và tài sản. Nỗi đau tinh thần vẫn chưa nguôi, lẽ nào UBND tỉnh Hà Tĩnh không giải quyết dứt điểm?

Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xác minh, làm rõ ranh giới đất rừng của Tổ Kinh tế Truông Giữa, để giao cho hộ dân theo tinh thần Quyết định số 2354 ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh; làm rõ hành vi cố ý làm trái của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 1) Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 1)

Thực hiện chủ trương thu hồi đất sử dụng không hiệu quả trả về địa phương quản lí, để cấp Giấy chứng nhận quyền sử ...

Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 2) Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 2)

Bị Công ty Cao su chiếm đoạt đất, chặt cây còn dính vòng lao lí, ông Phan Kiệm và những người trong Tổ kinh tế ...

Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 3) Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 3)

Sau hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các đơn vị có liên quan không ...

Hoàng Linh - Chí Thúc

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Dân tố doanh nghiệp Long Sơn chây ỳ không chịu khắc phục hậu quả

Dân tố doanh nghiệp Long Sơn chây ỳ không chịu khắc phục hậu quả

Nhiều năm trở lại đây những hộ dân sinh sống cạnh Nhà máy xi măng Long Sơn (thị xã Bỉm Sơn) rất bức xúc trước tình trạng doanh nghiệp (DN) Long Sơn nổ mìn làm đá văng xuống đất trồng màu, san lấp mương tưới tiêu, đổ gãy, vùi lấp, ngập úng, thiệt hại cây trồng, hoa màu cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong khu vực. Mặc dù gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng DN Long Sơn vẫn không chịu khắc phục, khiến khiếu kiện kéo dài...
Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội: Dân bức xúc vì giá đền bù đất ao vườn quá rẻ mạt

Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội: Dân bức xúc vì giá đền bù đất ao vườn quá rẻ mạt

Nhận được thông báo bồi thường hỗ trợ tái định cư với mức giá chỉ 252.000 đồng/ m2 cho đất ao vườn, khiến hàng chục hộ dân sinh sống tại tổ 1,2,3,4 phường Phúc Lợi, quận Long Biên vô cùng bức xúc, vì giá quá rẻ, chỉ bằng 1% giá thực tế.
Công trình sai phạm phạt hành chính nhưng vẫn tồn tại và tiếp tục thi công

Công trình sai phạm phạt hành chính nhưng vẫn tồn tại và tiếp tục thi công

Ngày 12/10/2021, Tạp chí Ngày mới online đăng bài: “TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên: Vì sao công trình xây dựng sai mục đích sử dụng đất vẫn ngang nhiên tồn tại?”, phản ánh công trình của gia đình bà Nguyễn Hoàng Mai, ở xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên xây dựng trái mục đích sử dụng đất, bị UBND xã Sơn Cẩm lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 4/2021. Thế nhưng, đến nay công trình vẫn ngang nhiên tồn tại. Câu hỏi đặt ra, có hay không sự bao che của các cấp chính quyền?...
Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn phản ánh: Lấy lý do để được hưởng chế độ bãi ngang, xã phải chạy hết rất nhiều tiền, nên năm 2013, lãnh đạo xã Nghi Sơn đã họp và thu của mỗi cán bộ công chức, viên chức một khoản tiền tương đương một tháng lương. Việc làm trên đã gây bức xúc cho cán bộ, công chức, viên chức nhiều năm qua.
Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Phượng (43 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tin khác

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh vừa bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình
Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).

Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP

Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP
Thời gian gần đây, Tạp chí Người cao tuổi liên tục nhận được phản ánh của công dân về việc Công ty CP bê tông Bút Sơn HP (Công ty Bút Sơn HP) có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc thuê đất, hoạt động trạm trộn bê tông trái phép… diễn ra nhiều năm ở mỏ đá Núi Voi, thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhưng chưa được các cơ quan chức năng địa phương xử lí dứt điểm…

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?
Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...

Đất vàng ở Bình Dường đã bị “nhóm lợi ích” thâu tóm, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng

Đất vàng ở Bình Dường đã bị “nhóm lợi ích” thâu tóm, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng
Mới đây, Viện KSND Tối cao vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự tại Tổng Công ty 3/2 Bình Dương liên quan đến 2 khu đất 43 ha và 145 ha. Khu đất 43 ha được nhóm Công ty Kim Oanh thâu tóm thông qua việc mua 100% vốn góp Công ty Tân Phú từ Nguyễn Đại Dương, con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Tổng Công ty 3/2.

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, hủy hoại tài sản  và cố ý gây thương tích
Do cần vốn sản xuất, ông Triệu Văn Minh và vợ là bà Đặng Thị Quy (dân tộc Dao) nhờ ông Trần Văn huy làm thủ tục vay ngân hàng 200 triệu đồng, tài sản thế chấp là thửa đất 22.631m2, loại đất trồng cây lâu năm. Ông Huy bảo ông Minh, bà Quy đến trụ sở UBND xã Đắk N’Drót, nói để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực chất là làm thủ tục chuyển nhượng diện tích đất với giá rẻ. Do không thạo chữ phổ thông và tin tưởng ông Huy, nên ông Minh, bà Quy thực hiện theo đúng những gì ông Huy hướng dẫn. Sau đó, diện tích đất này được chuyển nhượng lòng vòng cho nhiều người, trong đó có bà Võ Thị Sao (vợ ông Huy), bà Sao tách diện tích đất làm nhiều thửa, rồi chuyển nhượng cho người khác… Hành vi của ông Huy, bà Sao và ông Lê Khắc Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Minh, bà Quy…
Xem thêm
Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Phượng (43 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì phối hợp với Cục Hải Quan tỉnh vừa bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).
Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Hàng loạt cán bộ công chức viên chức phản ánh: Với lý do để được hưởng chế độ bãi ngang, xã phải chạy hết rất nhiều tiền, vì thế năm 2013, lãnh đạo xã Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã triển khai vận động, thu của mỗi cán bộ công chức, viên chức mộ
Việc xét xử ở TAND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: ​​​​​​​Sao để “quýt” làm, “cam” chịu?

Việc xét xử ở TAND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: ​​​​​​​Sao để “quýt” làm, “cam” chịu?

Tòa án nhận định “Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Cao Lãnh có sai sót nhưng các đương sự không có yêu cầu xem xét trách nhiệm của Chi cục THADS TP Cao Lãnh hoặc chấp hành viên, nên Hội đồng xét xử không xem xét”. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện nhiều sai sót của Chi cục THADS TP Cao Lãnh trong việc kê biên tài sản gây nhiều hậu quả tranh chấp pháp lí; và gây thiệt hại cho người mua tài sản thế chấp. Điều này chẳng khác gì “quýt” làm, “cam” chịu!
UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

Bà Nguyễn Thị Ánh, ở xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bổng dưng trở thành người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính, chỉ vì UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy chứng nhận, công nhận hơn trăm ngàn mét vuông đất nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung không ghi ngày tháng, làm liên lụy đến bà trong nhiều năm qua.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động