Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:

Bị tước đoạt đất rừng, còn vướng vào lao lí (Kì 3)

Sau hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các đơn vị có liên quan không thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 2417, yêu cầu Công ty Cao su Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác định chính xác, khách quan, minh bạch ranh giới khu đất 91ha, để làm cơ sở hoàn tất hồ sơ tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Phan Kiệm, nhưng vẫn không được thực thi...

Kì 3: Chủ tịch UBND tỉnh trả lời không thuyết phục

Để có cơ sở giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Kiệm, ngày 11/7/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 2417/UBND-NL1 gửi các cơ quan chức năng, đơn vị, địa phương liên quan, yêu cầu rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh hướng xử lí. Theo đó giao Công ty Cao su Hà Tĩnh rà soát, cung cấp hồ sơ pháp lí liên quan đến việc giao khoán, thanh lí chi phí liên quan đến hợp đồng với các hộ dân; xác định chính xác ranh giới khu đất (91ha) trước đây Công ty hợp đồng giao khoán với các hộ dân (trong đó có ông Phan Kiệm), khẳng định vùng đất hiện nay ông Phan Kiệm đang khiếu nại, có thuộc phạm vi vùng đất đã giao khoán trước đây hay không?; gửi hồ sơ, tài liệu và văn bản liên quan cho Thanh tra tỉnh và các sở liên quan trước ngày 16/7/2013, để làm cơ sở giải quyết. Chủ trì mời ông Phan Kiệm và các hộ dân khiếu nại đến làm việc, giải thích rõ các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nhận khoán, trách nhiệm của Công ty đã thực hiện để các hộ hiểu, chấp hành. Trường hợp các hộ không đồng ý với giải quyết của Công ty… thì có quyền khởi kiện ra tòa án, để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ liên quan, báo cáo kết quả buổi làm việc cho Thanh tra tỉnh và UBND huyện Can Lộc trước ngày 16/7/2013.

Bà Luân, ông Hòa, ông Thuận (người ngồi ở vị trí thứ 3, 4 và thứ 5 bên phải) được “chết đi, sống lại” tại văn bản số 323 và  688
Bà Luân, ông Hòa, ông Thuận (người ngồi ở vị trí thứ 3, 4 và thứ 5 bên phải) là những người từng bị khai tử (!?). Nhưng hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên vẫn không có cơ quan chức năng nào xem xét xử lý

Giao Sở Tài chính chủ trì, cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra cụ thể hồ sơ liên quan, về quyền và nghĩa vụ của người được giao khoán, trách nhiệm của Công ty đã thực hiện về quyền và nghĩa vụ của người được giao khoán, trách nhiệm của Công ty đã thực hiện với các hộ (khẳng định đã đúng hay chưa đúng quy định, các công việc phải xử lí tiếp theo...), gửi văn bản cho Thanh tra tỉnh để làm cơ sở tham mưu giải quyết.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Can Lộc, UBND các xã liên quan và Công ty Cao su Hà Tĩnh kiểm tra, xác định tại thực địa ranh giới khu đất (91ha) trước đây Công ty kí hợp đồng giao khoán với các hộ dân (trong đó có ông Phan Kiệm và các hộ có liên quan), có thuộc vùng đất hiện nay ông Phan Kiệm và các hộ dân có liên quan đang khiếu nại hay không?; yêu cầu phải khẳng định chính xác, khách quan, minh bạch để làm cơ sở hoàn tất hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trả lời khiếu nại của ông Phan Kiệm và các hộ dân liên quan đúng quy định...”.

Biên bản cho rằng các hộ sử dụng ranh giới được giao theo hợp đồng không có tranh chấp
Biên bản cho rằng các hộ sử dụng ranh giới được giao theo hợp đồng không có tranh chấp

Ngày 22/7/2013, Công ty Cao su Hà Tĩnh có Quyết định số 748/QĐ-CSHT, thành lập tổ rà soát xác định lại ranh giới tranh chấp… gồm 9 thành viên, do ông Trần Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty làm Tổ trưởng. Tổ này có nhiệm vụ “kiểm tra các mốc lô đã đóng bàn giao cho 2 xã Đồng Lộc và Thượng Lộc, theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Rà soát cụ thể ranh giới diện tích đất ngoài thực địa, hiện Công ty đang quản lí tại các lô cao su (17; 18; 19 và 20), thuộc khoảnh 9, tiểu khu 133, thuộc đội 4 Nông trường Can Lộc; Sau khi xác định rõ ranh giới quản lí, Tổ tiếp tục phối hợp đóng mới và đóng bổ sung mốc ranh giới quản lí giữa Công ty và các hộ dân ngoài thực địa”.

Ông Phan Kiệm cho biết: “Chúng tôi đã có hàng chục đơn đề nghị, khiếu nại yêu cầu xác định rõ ranh giới đất rừng, mà Tổ kinh tế Truông Giữa được giao theo Nghị định số 02-CP của Chính phủ, yêu cầu thanh lí tài sản trên đất từ năm 2008 đến nay. UBND tỉnh đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo xác minh làm rõ, trong đó có Văn bản số 2417, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ rất cụ thể, rõ ràng. Thế nhưng, các cơ quan liên quan không thực hiện đúng, tùy tiện lập biên bản bàn giao đất thực địa, tổ chức đóng 5 mốc ranh giới mà chúng tôi không được tham gia... Đã thế còn tổ chức chặt cây, chiếm đất, thay cho chủ trương bàn giao nguyên trạng đất rừng về cho các xã, để giao cho dân và ghi giảm vốn cho Công ty Cao su... Bởi vậy, Công ty Cao su cứ chặt cây, tước đất, đoạt tài sản gây tranh chấp gay gắt. Công ty trồng cây cao su thì dân phá, dân trồng keo thì Công ty phá. Những việc làm của Công ty Cao su được chính quyền địa phương bao che, buộc chúng tôi phải chặt 64 cây cao su trồng trên đất của chúng tôi, để tạo hiện trường cho các cơ quan liên quan về giải quyết. Không ngờ 4 anh chị em chúng tôi bị phạt 40 tháng tù cho hưởng án treo”.

Công ty Cao su đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện thủ tục thanh lí theo quy định
Công ty Cao su đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện thủ tục thanh lí theo quy định

Ngày 11/11/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 4243/UBND-NL1, trả lời đơn khiếu nại của ông Phan Kiệm, có nội dung: “Yêu cầu Công ty Cao su Hà Tĩnh trả lại diện tích đất mà Lâm trường Truông Bát giao (theo Hợp đồng giao khoán ngày 22/2/1995), nay bị Công ty Cao su chiếm đoạt; Yêu cầu Công ty Cao su đến bù số tài sản trên đất mà Công ty Cao su đã chiếm để trồng cây cao su, tại các lô 17, 18 và 19, thuộc tiểu khu 133. Cụ thể: Công ty chặt cây thông trên đất rừng, được giao bán có khối lượng 3.200m3; chặt phá 5,7ha cây dó trầm trị giá 342 triệu đồng. Ông Phan Huân, Đội trưởng đội 4 Công ty Cao su còn chặt 1,7ha cây dó trầm, có giá trị 630 triệu đồng. Sau khi chặt cây, Công ty trồng cây cao su, các hộ dân trồng keo thì bị Công ty chặt phá, không cho trồng, nay đề nghị bồi thường thiệt hại số keo lá tràm dân trồng tại các lô 17, 18 và 19 thuộc tiểu khu 133”.

Về thực hiện Quyết định số 2354, UBND tỉnh thu hồi 274,35ha đất của Công ty Cao su, bàn giao về cho các xã và các hộ gia đình, cá nhân quản lí, trong đó có 54,21ha đất lâm nghiệp nằm trùng trong ranh giới phần diện tích 91ha Tổ kinh tế Truông Giữa, do ông Phan Kiệm làm Tổ trưởng được giao khoán từ năm 1995 (gồm tại xã Đồng Lộc 9,5ha, tại xã Thượng Lộc 44,71ha), số còn lại nằm trong ranh giới theo hợp đồng giao khoán năm 1995, hiện là đất vườn, đất ở của các hộ và đất khác… được xác định theo Bản đồ địa chính lâm nghiệp (tỉ lệ 1/10.000).

Thanh tra tỉnh cho 4/5 chủ đất liền kề đất rừng của Tổ kinh tế đã chết, chỉ còn ông Thiều đang sống
Thanh tra tỉnh cho 4/5 chủ đất liền kề đất rừng của Tổ kinh tế đã chết, chỉ còn ông Thiều đang sống

Văn bản số 4243 của UBND tỉnh cho rằng, các sở, ngành và Công ty Cao su Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành cắm mốc trên thực địa, đo vẽ bản đồ, xây dựng hồ sơ địa chính, lập phương án giao đất gắn với giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ theo quy định của pháp luật. UBND huyện Can Lộc, UBND xã Thượng Lộc xây dựng phươg án giao đất gắn với giao rừng, đã thông qua các hộ dân xóm Truông Giữa, thông qua HĐND xã thống nhất phương án… Tổ chức họp dân, thông báo công khai, hướng dẫn các hộ làm hồ sơ đăng kí, kê khai nhận đất, nhận rừng... Đến nay, UBND huyện Can Lộc đã cấp sổ đỏ cho 12 hộ gia đình xóm Truông Giữa, tổng diện tích 36,77ha/tổng 44,71ha. Diện tích còn lại 7,94ha tại xã Thượng Lộc chưa giao được cho các hộ: Phan Kiệm, Phan Lục và Võ Thị Lai. 9,5ha đất tại xã Đồng Lộc đã giao cho hộ ông Phan Huân, con của ông Phan Kiệm (thuộc tổ kinh tế do ông Phan Kiệm làm Tổ trưởng trước đây) quản lí sử dụng.

Văn bản số 4243 cho rằng, thực tế đất của các hộ có tổng diện tích 85,25ha, chênh lệch 5,75ha so với diện tích giao khoán năm 1995, nhưng vị trí, ranh giới khu đất được xác định trước đây không thay đổi. Kết quả đo đạc này đúng theo ranh giới tại hợp đồng giao khoán giữa Lâm trường Truông Bát và Tổ kinh tế Truông Giữa ngày 22/2/1995... Coi các ông Phan Kiệm, Phan Lục, Phan Vinh và bà Võ Thị Lai khiếu nại không đúng sự thật…

Ngày 29/11/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 4567/UBND-TCD, với nội dung: Báo cáo Trụ sở Tiếp công dân là đã trả lời cuối cùng cho ông Phan Kiệm, tại Văn bản số 4243, nhưng công dân vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục đeo bám khiếu kiện... đưa ra những yêu cầu giải quyết không có căn cứ. Do đó UBND tỉnh không xem xét giải quyết tiếp.

Nhận được văn bản trên, ông Phan Kiệm gay gắt: “UBND tỉnh nghe Thanh tra và các sở, ngành báo cáo, rồi trả lời đơn khiếu nại của chúng tôi không đúng, gây oan sai cho chúng tôi…”.

Và sự oan ức ấy cho đến nay họ vẫn khiếu nại, tố cáo (!?).

UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình liệt sĩ UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình liệt sĩ

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lí, bảo vệ kết cấu hạ ...

Hoàng Linh - Chí Thúc

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

"Nhường" đất trồng rừng, trồng lúa cho Doanh nghiệp khai thác vàng(!?)

"Nhường" đất trồng rừng, trồng lúa cho Doanh nghiệp khai thác vàng(!?)

Ngày 21/10/2021, Ngày mới Online đăng bài: “Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?”, phản ánh việc Công ty Thăng Long tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới… ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Cần xử lý dứt điểm vi phạm xây dựng trên đất rừng

Cần xử lý dứt điểm vi phạm xây dựng trên đất rừng

Trong những năm gần đây, những vụ vi phạm trong trật tự xây dựng trên đất rừng huyện Sóc Sơn gây nên bức xúc trong dư luận Nhân dân. Do công tác xử lý vi phạm của cơ quan chức năng vẫn “dậm chân tại chỗ”, nên đã phát sinh nhiều trường hợp vi phạm mới, khiến dư luận càng hoài nghi về công tác quản lý của các cấp chính quyền…
Dân tố doanh nghiệp Long Sơn chây ỳ không chịu khắc phục hậu quả

Dân tố doanh nghiệp Long Sơn chây ỳ không chịu khắc phục hậu quả

Nhiều năm trở lại đây những hộ dân sinh sống cạnh Nhà máy xi măng Long Sơn (thị xã Bỉm Sơn) rất bức xúc trước tình trạng doanh nghiệp (DN) Long Sơn nổ mìn làm đá văng xuống đất trồng màu, san lấp mương tưới tiêu, đổ gãy, vùi lấp, ngập úng, thiệt hại cây trồng, hoa màu cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong khu vực. Mặc dù gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng DN Long Sơn vẫn không chịu khắc phục, khiến khiếu kiện kéo dài...
Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội: Dân bức xúc vì giá đền bù đất ao vườn quá rẻ mạt

Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội: Dân bức xúc vì giá đền bù đất ao vườn quá rẻ mạt

Nhận được thông báo bồi thường hỗ trợ tái định cư với mức giá chỉ 252.000 đồng/ m2 cho đất ao vườn, khiến hàng chục hộ dân sinh sống tại tổ 1,2,3,4 phường Phúc Lợi, quận Long Biên vô cùng bức xúc, vì giá quá rẻ, chỉ bằng 1% giá thực tế.
Công trình sai phạm phạt hành chính nhưng vẫn tồn tại và tiếp tục thi công

Công trình sai phạm phạt hành chính nhưng vẫn tồn tại và tiếp tục thi công

Ngày 12/10/2021, Tạp chí Ngày mới online đăng bài: “TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên: Vì sao công trình xây dựng sai mục đích sử dụng đất vẫn ngang nhiên tồn tại?”, phản ánh công trình của gia đình bà Nguyễn Hoàng Mai, ở xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên xây dựng trái mục đích sử dụng đất, bị UBND xã Sơn Cẩm lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 4/2021. Thế nhưng, đến nay công trình vẫn ngang nhiên tồn tại. Câu hỏi đặt ra, có hay không sự bao che của các cấp chính quyền?...

Tin khác

Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang
Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn phản ánh: Lấy lý do để được hưởng chế độ bãi ngang, xã phải chạy hết rất nhiều tiền, nên năm 2013, lãnh đạo xã Nghi Sơn đã họp và thu của mỗi cán bộ công chức, viên chức một khoản tiền tương đương một tháng lương. Việc làm trên đã gây bức xúc cho cán bộ, công chức, viên chức nhiều năm qua.

Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Phượng (43 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh vừa bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình
Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).

Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP

Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP
Thời gian gần đây, Tạp chí Người cao tuổi liên tục nhận được phản ánh của công dân về việc Công ty CP bê tông Bút Sơn HP (Công ty Bút Sơn HP) có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc thuê đất, hoạt động trạm trộn bê tông trái phép… diễn ra nhiều năm ở mỏ đá Núi Voi, thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhưng chưa được các cơ quan chức năng địa phương xử lí dứt điểm…

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?
Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Xem thêm
"Nhường" đất trồng rừng, trồng lúa cho Doanh nghiệp khai thác vàng(!?)

"Nhường" đất trồng rừng, trồng lúa cho Doanh nghiệp khai thác vàng(!?)

Ngày 21/10/2021, Ngày mới Online đăng bài: “Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?”, phản ánh việc Công ty Thăng Long tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới… ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Sở Y tế Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hồng Phát

Sở Y tế Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hồng Phát

Sở Y tế Hải phòng vừa có thông báo về việc xử phạt hành chính vi phạm của phòng khám đa khoa Hồng Phát dựa trên đơn thư của người dân.
Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Phượng (43 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
​​​Để bản án khách quan, đúng pháp luật, Tòa án cần mời các nhân chứng biết rõ vụ việc

​​​Để bản án khách quan, đúng pháp luật, Tòa án cần mời các nhân chứng biết rõ vụ việc

Ngày 3/08/2021, Tạp chí Người cao tuổi đăng bài viết “Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất ở xã Phú Hữu, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang: Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!”(https://ngaymoionline.com.vn/can-mot-ban-an-khach-quan-dung-phap-luat-26055.html), phản ánh: Ông Huỳnh Ngọc Hòa thuộc hộ nghèo, được cấp nền đất để cất nhà ở, nhưng có dấu hiệu bị vợ chồng ông Sách, bà Hậu chiếm đoạt.
Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Hàng loạt cán bộ công chức viên chức phản ánh: Với lý do để được hưởng chế độ bãi ngang, xã phải chạy hết rất nhiều tiền, vì thế năm 2013, lãnh đạo xã Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã triển khai vận động, thu của mỗi cán bộ công chức, viên chức mộ
Việc xét xử ở TAND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: ​​​​​​​Sao để “quýt” làm, “cam” chịu?

Việc xét xử ở TAND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: ​​​​​​​Sao để “quýt” làm, “cam” chịu?

Tòa án nhận định “Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Cao Lãnh có sai sót nhưng các đương sự không có yêu cầu xem xét trách nhiệm của Chi cục THADS TP Cao Lãnh hoặc chấp hành viên, nên Hội đồng xét xử không xem xét”. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện nhiều sai sót của Chi cục THADS TP Cao Lãnh trong việc kê biên tài sản gây nhiều hậu quả tranh chấp pháp lí; và gây thiệt hại cho người mua tài sản thế chấp. Điều này chẳng khác gì “quýt” làm, “cam” chịu!
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động