Về Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh:

Ý kiến và kiến nghị của luật sư

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi và một số cơ quan báo chí phản ánh Công ty TNHH Diễn Loan là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất lấn sông Diễn Vọng để làm kè, chặt phá cây sú chắn sông, chậm tiến độ, dấu hiệu huy động vốn trái luật trước khi tỉnh giao đất. UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh để xử lí. Tuy nhiên, Sở TT&TT lại cho rằng các cơ quan báo chí chưa làm đúng tôn chỉ, mục đích...
Cần phải thực hiện đúng pháp luật

Như đã thông tin trước đó, bạn đọc là người cao tuổi phản ánh, ngày 23/10/2009, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng - Kinh doanh hạ tầng Khu dân cư thôn Chợ tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (nay nhập vào TP Hạ Long) của Công ty TNHH Diễn Loan. Phương án đền bù tổng thể căn cứ theo phương án bồi thường được UBND huyện Hoành Bồ phê duyệt theo quy định, sơ bộ đền bù về đất nuôi trồng thủy sản và hệ thống bờ bao, mương công là 210.507m2; tổng mức đầu tư của dự án là 128,317 tỉ đồng; nguồn vốn có của chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác. Chủ đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Điều 34 Luật Đất đai để đầu tư toàn bộ hệ thống hạ tầng kĩ thuật theo quy hoạch, dự án được duyệt. Thời gian hoàn thành dứt điểm trong năm 2012.

Khi phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi đến trực tiếp địa chỉ Công ty TNHH Diễm Loan đăng kí trong Giấy phép kinh doanh, nhưng Công ty đã chuyển nơi khác. Theo hướng dẫn người dân, PV đến phường Hùng Thắng tìm hiểu, khi đến chỉ có 2 nhân viên trong nhà, trụ sở Công ty cũng không hề có biển, lãnh đạo cũng không có ai. Nhân viên không tiếp nhận thông tin tìm hiểu của PV và yêu cầu liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Công ty.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long nhìn từ trên cao.
Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long nhìn từ trên cao.

Dự án trên, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tháng 6/2020 phải hoàn chỉnh việc đầu tư hạ tầng kĩ thuật theo đúng quy hoạch đã được duyệt, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện xong. Ngoài ra, khi PV liên hệ với UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh chuyển Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh xem xét. Tuy nhiên, Sở TT&TT lại cho rằng các cơ quan báo chí chưa phù hợp tôn chỉ mục đích, nên đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp, gửi thông tin của bạn đọc phản ánh, để Sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức xác minh, làm rõ.

Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Báo chí năm 2016 nêu rõ về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan Báo chí như sau: a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; b) Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; c) Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; d) Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội… Như vậy, Báo chí có 6 nhiệm vụ và quyền hạn và hoạt động theo tôn chỉ, mục đích là 1 trong 6 chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo chí.

Mỗi cơ quan, tổ chức có chức năng nhiệm vụ riêng và các cơ quan báo chí phải theo nhiệm vụ này, hay còn gọi là bám theo tôn chỉ, mục đích tuyên truyền. Việc bám sát tôn chỉ, mục đích giúp báo chí viết chuyên sâu hơn trong lĩnh vực của mình.

Văn phòng Công ty TNHH Diễn Loan không có biển.
Văn phòng Công ty TNHH Diễn Loan không có biển.

Việc báo chí hoạt động theo tôn chỉ mục đích không hạn chế việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của cơ quan chủ quản; chống tham nhũng, tiêu cực; điều này đã được quy định rõ trong Luật Báo chí và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định khi trả lời câu hỏi của đại biểu Phan Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) về tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí tại kì họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 7, 8, Điều 23 Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi, Luật Người cao tuổi quy định: “…Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, quan liêu… Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật”.

Chuyên gia pháp lí nói gì?

Nhận định về vụ việc, Luật sư Hoàng Văn Tùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Căn cứ theo hồ sơ, tài liệu, việc chậm trễ hoàn thiện cơ sở hạ tầng là không đúng quy định của pháp luật, cũng có thể do nhà đầu tư không đủ năng lực. Căn cứ theo điểm h, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 quy định về dự án bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp: “Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng kí với cơ quan đăng kí đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này”. Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị như sau: “1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt”.

Công ty TNHH Diễn Loan có dấu hiệu lấn sông xây kè
Công ty TNHH Diễn Loan có dấu hiệu lấn sông xây kè

Doanh nghiệp kí văn bản thỏa thuận với người dân nhưng không thực hiện đúng theo thỏa thuận. Đây bản chất là một giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Dân sự.

Đến nay đã qua thời hạn theo như cam kết mà vẫn chưa hoàn thiện và thực hiện đúng như cam kết, có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ thực hiện đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ (Khoản 1, Điều 351, Bộ luật Dân sự năm 2015). Vì vậy, phía Công ty TNHH Diễm Loan có trách nhiệm thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết và trách nhiệm bồi thường cho người dân nếu như có thỏa thuận hoặc có thiệt hại xảy ra.

Người dân phản ánh có dấu hiệu lấn sông Diễn Vọng và nhổ cây sú. Nhận thấy cần có sự vào cuộc xác minh từ phía cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp có hành vi như trên thì phía chủ đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật: Theo quy định tại Khoản 4 và điểm a, Khoản 6, Điều 5 Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về Vi phạm làm cản trở sự vận hành và làm hư hại công trình phòng, chống thiên tai, trừ công trình khí tượng, thủy văn: “4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lí, khắc phục…6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4 và khoản 5 Điều này”.

Để làm rõ thông tin phản ánh của bạn đọc về việc doanh nghiệp vi phạm, thiếu năng lực… đề nghị Sở TT&TT báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ tránh khiếu kiện, kiếu nại kéo dài gây mất an ninh trật tự trên địa bàn địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Người dân tố Chủ đầu tư lấn sông, huy động vốn trái luật? Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Người dân tố Chủ đầu tư lấn sông, huy động vốn trái luật?

Vừa qua, một số người cao tuổi trên địa bàn phản ánh, Công ty TNHH Diễm Loan là chủ đầu tư Dự án đầu tư ...

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình xây dựng ở phường Liêu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng không thấy “bóng dáng” của cơ quan chức năng. Nhiều người hoài nghi liệu có sự “bao che”, thậm chí ‘tiếp tay” cho các công trình xây dựng này tồn tại….
Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Phản ánh đến cơ quan chức năng, nhiều người cao tuổi ở tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho rằng, hành vi đổ trộm chất thải của Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh là trái pháp luật, cần phải xử lý nghiêm…
Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Theo kết luận của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã “nghiệm thu thanh toán khi không xác định rõ vị trí, trữ lượng và khối lượng đất đã đổ thải tại Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT 254”.
Tin giả bùng phát giữa đại dịch Covid-19: "Tỉnh táo" trước khi chia sẻ

Tin giả bùng phát giữa đại dịch Covid-19: "Tỉnh táo" trước khi chia sẻ

Nhiều người dùng mạng xã hội chỉ vì thông tin chưa kiểm chứng đã trở thành “nạn nhân” của tin giả khi chia sẻ đăng tải thông tin sai sự thật. Khi nhấn nút chia sẻ, đăng bài, bình luận hãy giữ tỉnh táo trước những thông tin gây nhiễu loạn.
Tỉnh Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỉ đồng

Tỉnh Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỉ đồng

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng...

Tin khác

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động
Ngày 10/6/2021, Tạp chí Ngày mới online đã có bài phản ánh về hoạt động chợ tạm, không phép tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ cóc này hoạt động trong một thời gian dài lộn xộn gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 217.

Nhiều bệnh viện "cài" tiêu chí, Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế được hưởng lợi?

Nhiều bệnh viện "cài" tiêu chí, Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế được hưởng lợi?
Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị truyền đạt các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lí chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, chấn chỉnh công tác đấu thầu. Thế nhưng thời gian gần đây Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh về việc, Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế có dấu hiệu “thông thầu” với chủ đầu tư, bằng cách "cài cắm" quá nhiều tiêu chí khó, áp vào gói không yêu cầu kỹ thuật cao, phạm vào điều cấm mà Thủ tướng Chính phủ quy định.

Mỹ- Ấn Độ: Tăng cường quan hệ trên các ưu tiên chung

Mỹ- Ấn Độ: Tăng cường quan hệ trên các ưu tiên chung
Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken đã thực hiện chuyến thăm New Delhi, Ấn Độ, với sứ mệnh tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác và nhấn mạnh hợp tác trên các ưu tiên chung...

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ
Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không hề có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng nào...

Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…

Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…
Năm 2013, ông Thái đã nộp thuế đất cho cái chuồng bò 86m2, năm 2015, nhưng chính quyền khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà Thu trùm lên đất trên. Căn cứ vào đó, hai cấp Tòa ở Bình Thuận buộc ông Thái trả đất cho bà Thu, thì quá vô lí. Đáng nói, ông Thái là hộ nghèo cần có đất để mưu sinh, còn bà Thu chưa hề có nhu cầu sử dụng đất…

TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?

TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?
Thời gian vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online nhận được nhiều ý kiến phản hồi sau khi có loạt bài viết liên quan đến nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), bị UBND TP Hồ Chí Minh năm 1977 tịch thu trái luật. Mặc dù khi còn sống cố luật sư Trịnh Đình Thảo và sau này là thân nhân của luật sư yều cầu trả lại, nhưng hơn 40 năm nay vẫn chưa được giải quyết triệt để và trả lại cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo.
Xem thêm
Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình xây dựng ở phường Liêu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng không ...
Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Phản ánh đến cơ quan chức năng, nhiều người cao tuổi ở tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho rằng, hành vi đổ ...
Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Theo kết luận của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã “nghiệm thu thanh toán khi không xác định rõ vị trí, trữ lượng và khối lượng đất ...
​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

Nguyên đơn: Ông Huỳnh Ngọc Hòa, ngụ tổ 25, ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang; bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Sách, bà Phạm Thị ...
Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 10/6/2021, Tạp chí Ngày mới online đã có bài phản ánh về hoạt động chợ tạm, không phép tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ cóc này ...
Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân, sinh năm 1937, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), địa chỉ 414/27 ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động