Về Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh:

Ý kiến và kiến nghị của luật sư

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi và một số cơ quan báo chí phản ánh Công ty TNHH Diễn Loan là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất lấn sông Diễn Vọng để làm kè, chặt phá cây sú chắn sông, chậm tiến độ, dấu hiệu huy động vốn trái luật trước khi tỉnh giao đất. UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh để xử lí. Tuy nhiên, Sở TT&TT lại cho rằng các cơ quan báo chí chưa làm đúng tôn chỉ, mục đích...
Cần phải thực hiện đúng pháp luật

Như đã thông tin trước đó, bạn đọc là người cao tuổi phản ánh, ngày 23/10/2009, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng - Kinh doanh hạ tầng Khu dân cư thôn Chợ tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (nay nhập vào TP Hạ Long) của Công ty TNHH Diễn Loan. Phương án đền bù tổng thể căn cứ theo phương án bồi thường được UBND huyện Hoành Bồ phê duyệt theo quy định, sơ bộ đền bù về đất nuôi trồng thủy sản và hệ thống bờ bao, mương công là 210.507m2; tổng mức đầu tư của dự án là 128,317 tỉ đồng; nguồn vốn có của chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác. Chủ đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Điều 34 Luật Đất đai để đầu tư toàn bộ hệ thống hạ tầng kĩ thuật theo quy hoạch, dự án được duyệt. Thời gian hoàn thành dứt điểm trong năm 2012.

Khi phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi đến trực tiếp địa chỉ Công ty TNHH Diễm Loan đăng kí trong Giấy phép kinh doanh, nhưng Công ty đã chuyển nơi khác. Theo hướng dẫn người dân, PV đến phường Hùng Thắng tìm hiểu, khi đến chỉ có 2 nhân viên trong nhà, trụ sở Công ty cũng không hề có biển, lãnh đạo cũng không có ai. Nhân viên không tiếp nhận thông tin tìm hiểu của PV và yêu cầu liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Công ty.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long nhìn từ trên cao.
Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long nhìn từ trên cao.

Dự án trên, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tháng 6/2020 phải hoàn chỉnh việc đầu tư hạ tầng kĩ thuật theo đúng quy hoạch đã được duyệt, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện xong. Ngoài ra, khi PV liên hệ với UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh chuyển Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh xem xét. Tuy nhiên, Sở TT&TT lại cho rằng các cơ quan báo chí chưa phù hợp tôn chỉ mục đích, nên đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp, gửi thông tin của bạn đọc phản ánh, để Sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức xác minh, làm rõ.

Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Báo chí năm 2016 nêu rõ về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan Báo chí như sau: a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; b) Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; c) Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; d) Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội… Như vậy, Báo chí có 6 nhiệm vụ và quyền hạn và hoạt động theo tôn chỉ, mục đích là 1 trong 6 chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo chí.

Mỗi cơ quan, tổ chức có chức năng nhiệm vụ riêng và các cơ quan báo chí phải theo nhiệm vụ này, hay còn gọi là bám theo tôn chỉ, mục đích tuyên truyền. Việc bám sát tôn chỉ, mục đích giúp báo chí viết chuyên sâu hơn trong lĩnh vực của mình.

Văn phòng Công ty TNHH Diễn Loan không có biển.
Văn phòng Công ty TNHH Diễn Loan không có biển.

Việc báo chí hoạt động theo tôn chỉ mục đích không hạn chế việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của cơ quan chủ quản; chống tham nhũng, tiêu cực; điều này đã được quy định rõ trong Luật Báo chí và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định khi trả lời câu hỏi của đại biểu Phan Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) về tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí tại kì họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 7, 8, Điều 23 Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi, Luật Người cao tuổi quy định: “…Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, quan liêu… Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật”.

Chuyên gia pháp lí nói gì?

Nhận định về vụ việc, Luật sư Hoàng Văn Tùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Căn cứ theo hồ sơ, tài liệu, việc chậm trễ hoàn thiện cơ sở hạ tầng là không đúng quy định của pháp luật, cũng có thể do nhà đầu tư không đủ năng lực. Căn cứ theo điểm h, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 quy định về dự án bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp: “Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng kí với cơ quan đăng kí đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này”. Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị như sau: “1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt”.

Công ty TNHH Diễn Loan có dấu hiệu lấn sông xây kè
Công ty TNHH Diễn Loan có dấu hiệu lấn sông xây kè

Doanh nghiệp kí văn bản thỏa thuận với người dân nhưng không thực hiện đúng theo thỏa thuận. Đây bản chất là một giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Dân sự.

Đến nay đã qua thời hạn theo như cam kết mà vẫn chưa hoàn thiện và thực hiện đúng như cam kết, có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ thực hiện đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ (Khoản 1, Điều 351, Bộ luật Dân sự năm 2015). Vì vậy, phía Công ty TNHH Diễm Loan có trách nhiệm thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết và trách nhiệm bồi thường cho người dân nếu như có thỏa thuận hoặc có thiệt hại xảy ra.

Người dân phản ánh có dấu hiệu lấn sông Diễn Vọng và nhổ cây sú. Nhận thấy cần có sự vào cuộc xác minh từ phía cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp có hành vi như trên thì phía chủ đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật: Theo quy định tại Khoản 4 và điểm a, Khoản 6, Điều 5 Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về Vi phạm làm cản trở sự vận hành và làm hư hại công trình phòng, chống thiên tai, trừ công trình khí tượng, thủy văn: “4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lí, khắc phục…6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4 và khoản 5 Điều này”.

Để làm rõ thông tin phản ánh của bạn đọc về việc doanh nghiệp vi phạm, thiếu năng lực… đề nghị Sở TT&TT báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ tránh khiếu kiện, kiếu nại kéo dài gây mất an ninh trật tự trên địa bàn địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Người dân tố Chủ đầu tư lấn sông, huy động vốn trái luật? Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Người dân tố Chủ đầu tư lấn sông, huy động vốn trái luật?

Vừa qua, một số người cao tuổi trên địa bàn phản ánh, Công ty TNHH Diễm Loan là chủ đầu tư Dự án đầu tư ...

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm nghiệp đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông...
TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại  cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh

Từ khi Ban Quản lí chợ Hà Tĩnh đóng cổng chợ khu vực cầu Sở Rượu đến nay khung cảnh tại đây đìu hiu, tiểu thương bị đẩy vào lối cụt, nhiều quán hàng trước cổng chợ vắng khách...
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!

Lí giải sao đây khi một vụ tranh chấp đất đai, giữa những người cao tuổi, với tình tiết không mấy phức tạp, vậy mà "quý Tòa" lại nhẩn nha "ngâm" đến 6 năm, chưa đưa ra xét xử(!?)
Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải sống chung với với mùi hôi thối nồng nặc của bãi rác ở địa phương này. Từ khi có bãi rác "mọc" lên gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ...

Tin khác

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co
Như Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã phản ánh, từ năm 1989 đến nay gia đình ông Lý Việt Trung tiếp tục khiếu nại, yêu cầu chính quyền TP Đà Nẵng cấp đất tái định cư cho gia đình. Văn phòng Chính phủ có đến 4 lần ra văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng không thực hiện đúng. Mới đây, ông Trung được ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì tiếp, lắng nghe trình bày và chỉ đạo giải quyết. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng vẫn cố tình quanh co, ra văn bản giải quyết thiếu khách quan, không trung thực…

Khu vực mới được cấp phép thăm dò, đã hoạt động rầm rộ

Khu vực mới được cấp phép thăm dò, đã hoạt động rầm rộ
Dù mới được cấp phép thăm dò, chưa được giao đất thực địa, chưa có thông báo chương trình và khối lượng thăm dò, nhưng Công ty CP Khoáng sản An Lộc Sơn đã đưa máy móc, thiết bị vào khu vực lèn Chu, làng Dủa, xã Thọ Hợp, huyện Qùy Hợp san gạt, hoạt động rầm rộ, khiến dư luận người dân địa phương bất bình phản đối...

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam
Ngày 14/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh phá thành công chuyên án HT 1220, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Nam (SN 1984) cùng 11kg ma túy các loại.

Bản án phúc thẩm không khách quan, thiếu thuyết phục

Bản án phúc thẩm không khách quan, thiếu thuyết phục
Tạp chí Người cao tuổi số 177 (2811) ngày 3/11/2020 đăng bài: “Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt”, phản ánh việc ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ) giả mạo giấy chuyển nhượng, nhằm chiếm đoạt đất mượn của cụ Hoàng Văn Thông. TAND TP Lạng Sơn thụ lí giải quyết vụ án, có yêu cầu hủy quyết định cá biệt của UBND TP Lạng Sơn, là trái thẩm quyền, trái pháp luật. Ngày 10/12/2020, TAND tỉnh Lạng Sơn đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, nhưng lại ban hành bản án thiếu thuyết phục, không khách quan, khiến nguyên đơn mất niềm tin vào công lí…

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.
Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Song người dân nơi đây đang rất bức xúc vì tuyến đường mới đổ bê tông được ½ đã nứt nẻ, bong tróc mặt. Họ cho rằng công trình có dấu hiệu bị rút ruột, chất lượng không đảm bảo.

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên
Thời gian qua, một số người cao tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây liên tục có đơn phản ánh việc chùa Khai Nguyên xây dựng nhiều hạng mục không phép tại xã Sơn Đông, bất chấp các quy định của pháp luật. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online đã cử phóng viên điều tra làm rõ các nội dung người dân phản ánh. Sau khi phóng viên làm việc và trao đổi với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây, thì chùa Khai Nguyên vẫn tiếp tục xây dựng xưởng in không phép tại khu đất Gò Đỉnh, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây đối diện chùa.
Xem thêm
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải ...
Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Mới đây, nhiều chủ xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai phản ánh, tài sản của họ sau khi cho một cá nhân thuê đã bị “mất tích”, giá trị ...
Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Hàng loạt xe ô tô, xe máy tham gia tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới Western Palace đậu nối đuôi thành hàng dài trên vỉa hè và lòng đường ...
Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Ngày 30/12/2019, bà Phạm Thị Hà gửi đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa. Hơn 1 năm sau, ngày 12/1/2021, UBND tỉnh ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 ...
Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời  cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)

Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)

Mặc dù các cơ quan chức năng đã chấp hành Bản án phúc thẩm số 229/2019/HC-PT ngày 20/11/2019 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhưng đã hơn 1 năm ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động