Về Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh:

Ý kiến và kiến nghị của luật sư

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi và một số cơ quan báo chí phản ánh Công ty TNHH Diễn Loan là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất lấn sông Diễn Vọng để làm kè, chặt phá cây sú chắn sông, chậm tiến độ, dấu hiệu huy động vốn trái luật trước khi tỉnh giao đất. UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh để xử lí. Tuy nhiên, Sở TT&TT lại cho rằng các cơ quan báo chí chưa làm đúng tôn chỉ, mục đích...
Cần phải thực hiện đúng pháp luật

Như đã thông tin trước đó, bạn đọc là người cao tuổi phản ánh, ngày 23/10/2009, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng - Kinh doanh hạ tầng Khu dân cư thôn Chợ tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (nay nhập vào TP Hạ Long) của Công ty TNHH Diễn Loan. Phương án đền bù tổng thể căn cứ theo phương án bồi thường được UBND huyện Hoành Bồ phê duyệt theo quy định, sơ bộ đền bù về đất nuôi trồng thủy sản và hệ thống bờ bao, mương công là 210.507m2; tổng mức đầu tư của dự án là 128,317 tỉ đồng; nguồn vốn có của chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác. Chủ đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Điều 34 Luật Đất đai để đầu tư toàn bộ hệ thống hạ tầng kĩ thuật theo quy hoạch, dự án được duyệt. Thời gian hoàn thành dứt điểm trong năm 2012.

Khi phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi đến trực tiếp địa chỉ Công ty TNHH Diễm Loan đăng kí trong Giấy phép kinh doanh, nhưng Công ty đã chuyển nơi khác. Theo hướng dẫn người dân, PV đến phường Hùng Thắng tìm hiểu, khi đến chỉ có 2 nhân viên trong nhà, trụ sở Công ty cũng không hề có biển, lãnh đạo cũng không có ai. Nhân viên không tiếp nhận thông tin tìm hiểu của PV và yêu cầu liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Công ty.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long nhìn từ trên cao.
Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long nhìn từ trên cao.

Dự án trên, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tháng 6/2020 phải hoàn chỉnh việc đầu tư hạ tầng kĩ thuật theo đúng quy hoạch đã được duyệt, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện xong. Ngoài ra, khi PV liên hệ với UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh chuyển Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh xem xét. Tuy nhiên, Sở TT&TT lại cho rằng các cơ quan báo chí chưa phù hợp tôn chỉ mục đích, nên đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp, gửi thông tin của bạn đọc phản ánh, để Sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức xác minh, làm rõ.

Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Báo chí năm 2016 nêu rõ về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan Báo chí như sau: a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; b) Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; c) Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; d) Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội… Như vậy, Báo chí có 6 nhiệm vụ và quyền hạn và hoạt động theo tôn chỉ, mục đích là 1 trong 6 chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo chí.

Mỗi cơ quan, tổ chức có chức năng nhiệm vụ riêng và các cơ quan báo chí phải theo nhiệm vụ này, hay còn gọi là bám theo tôn chỉ, mục đích tuyên truyền. Việc bám sát tôn chỉ, mục đích giúp báo chí viết chuyên sâu hơn trong lĩnh vực của mình.

Văn phòng Công ty TNHH Diễn Loan không có biển.
Văn phòng Công ty TNHH Diễn Loan không có biển.

Việc báo chí hoạt động theo tôn chỉ mục đích không hạn chế việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của cơ quan chủ quản; chống tham nhũng, tiêu cực; điều này đã được quy định rõ trong Luật Báo chí và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định khi trả lời câu hỏi của đại biểu Phan Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) về tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí tại kì họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 7, 8, Điều 23 Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi, Luật Người cao tuổi quy định: “…Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, quan liêu… Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật”.

Chuyên gia pháp lí nói gì?

Nhận định về vụ việc, Luật sư Hoàng Văn Tùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Căn cứ theo hồ sơ, tài liệu, việc chậm trễ hoàn thiện cơ sở hạ tầng là không đúng quy định của pháp luật, cũng có thể do nhà đầu tư không đủ năng lực. Căn cứ theo điểm h, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 quy định về dự án bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp: “Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng kí với cơ quan đăng kí đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này”. Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị như sau: “1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt”.

Công ty TNHH Diễn Loan có dấu hiệu lấn sông xây kè
Công ty TNHH Diễn Loan có dấu hiệu lấn sông xây kè

Doanh nghiệp kí văn bản thỏa thuận với người dân nhưng không thực hiện đúng theo thỏa thuận. Đây bản chất là một giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Dân sự.

Đến nay đã qua thời hạn theo như cam kết mà vẫn chưa hoàn thiện và thực hiện đúng như cam kết, có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ thực hiện đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ (Khoản 1, Điều 351, Bộ luật Dân sự năm 2015). Vì vậy, phía Công ty TNHH Diễm Loan có trách nhiệm thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết và trách nhiệm bồi thường cho người dân nếu như có thỏa thuận hoặc có thiệt hại xảy ra.

Người dân phản ánh có dấu hiệu lấn sông Diễn Vọng và nhổ cây sú. Nhận thấy cần có sự vào cuộc xác minh từ phía cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp có hành vi như trên thì phía chủ đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật: Theo quy định tại Khoản 4 và điểm a, Khoản 6, Điều 5 Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về Vi phạm làm cản trở sự vận hành và làm hư hại công trình phòng, chống thiên tai, trừ công trình khí tượng, thủy văn: “4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lí, khắc phục…6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4 và khoản 5 Điều này”.

Để làm rõ thông tin phản ánh của bạn đọc về việc doanh nghiệp vi phạm, thiếu năng lực… đề nghị Sở TT&TT báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ tránh khiếu kiện, kiếu nại kéo dài gây mất an ninh trật tự trên địa bàn địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Người dân tố Chủ đầu tư lấn sông, huy động vốn trái luật? Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Người dân tố Chủ đầu tư lấn sông, huy động vốn trái luật?

Vừa qua, một số người cao tuổi trên địa bàn phản ánh, Công ty TNHH Diễm Loan là chủ đầu tư Dự án đầu tư ...

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Anh (cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) và 7 bị can khác về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3, Điều 356 - Bộ luật Hình sự.
Sự biến hóa “kì diệu” từ Dự án xây dựng chợ thành đại lý kinh doanh ô tô

Sự biến hóa “kì diệu” từ Dự án xây dựng chợ thành đại lý kinh doanh ô tô

Mặc dù được các cơ quan chức năng của TP Hà Nội chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án xây dựng chợ. Thế nhưng, Chủ đầu tư dự án, Công ty TNHH Bia rượu nước giải khát Châu Á lại xây dựng thành toà nhà khang trang, bề thế, để cho thuê lại, kinh doanh, buôn bán các loại xe ô tô mang thương hiệu Toyota. Đó là những bức xúc mà người dân (trong đó có người cao tuổi) phản ánh tới Ngày mới Online...
Ngang nhiên hút trộm cát trong khu vực bãi nuôi ngao của ngư dân

Ngang nhiên hút trộm cát trong khu vực bãi nuôi ngao của ngư dân

Vừa qua, một số ngư dân nuôi ngao tại cửa sông Văn Úc, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phản ánh có một số tàu nhiều tháng nay, ngang nhiên hút trộm cát tại khu vực nuôi ngao của ngư dân, dẫn đến ngao chết hàng loạt, thiệt hại nghiêm trọng kinh tế của ngư dân. Trong khi đó, lực lượng Biên phòng không có biện pháp ngăn chặn dứt điểm.
Nguyên Tổng Giám đốc TISCO Trần Trọng Mừng bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù

Nguyên Tổng Giám đốc TISCO Trần Trọng Mừng bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
Cấp chồng lấn đất, cơ quan chức năng bị kiện ra Tòa

Cấp chồng lấn đất, cơ quan chức năng bị kiện ra Tòa

Phản ánh tới Tạp chí Người cao tuổi, một số hộ dân ở phường Sa Pả, thị xã Sa Pa cho rằng: 3 thửa đất ở phường Sa Pả mà họ đang sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, vẫn cùng thửa đất đó, năm 2013, thị xã Sa Pa lại cấp sổ đỏ cho người khác…

Tin khác

Tòa tuyên... nhưng bị cáo liên tục kêu oan!?

Tòa tuyên... nhưng bị cáo liên tục kêu oan!?
Theo cáo trạng Viện KSND thị xã Nghi Sơn: Vào hồi 15 giờ, ngày 6/11/2019, tổ công tác Công an xã Hải Hà xác minh việc anh Đào Duy Hưng khi đó có biểu hiện tâm lí không bình thường. Sau đó, lực lượng công an đã truy đuổi Hưng. Sau khi chạy ra ngoài đường, Hưng xin đi nhờ xe tải của một người dân và được người này đồng ý. Khi đến thôn Hà Tân, xã Hải Hà thì Hưng xuống xe, rồi xông vào 1 chiếc taxi, khống chế, buộc tài xế phải di chuyển theo hướng Quốc lộ 1A.

C03, Bộ Công an đề nghị PC03, Công an TP Hà Nội xem xét, giải quyết đúng pháp luật

C03, Bộ Công an đề nghị PC03, Công an TP Hà Nội xem xét, giải quyết đúng pháp luật
Ngày 10/8/2016, Sở Tài chính Hà Nội ban hành Quyết định số 4804/QĐ -STC về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ ”. Giá trị quyết toán được duyệt là 51.526.902.974 đồng. Trong đó, có số tiền 491.896.044 đồng (trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng) và 3 triệu đồng (tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng) được lập khống mang tên Đỗ Đức Sơn. Ngày 22/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an quận Đống Đa ra Quyết định số 219 không khởi tố vụ án hình sự do vụ việc không có sự việc phạm tội…

Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện (Tiếp theo kì trước)

Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện  (Tiếp theo kì trước)
Kì 3: Tòa Tối cao chỉ lối một đường, Tòa cấp huyện soi gương một nẻo?

Đất mua hợp pháp, được Nhà nước hỗ trợ xây nhà, nhưng bị cơ quan THADS huyện cưỡng chế

Đất mua hợp pháp, được Nhà nước hỗ trợ xây nhà, nhưng bị cơ quan THADS huyện cưỡng chế
Đang ở yên ổn trong nhà được Nhà nước hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, thì nhận được thông báo cưỡng chế của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Ninh Hải. Hỏi ra mới biết, cưỡng chế để xử lí nợ của người khác. Gia đình có đơn khiếu nại, nhưng không được giải quyết, ngược lại các thành viên trong gia đình bị cưỡng chế đưa ra ngoài, hiện phải đi ở nhờ, tình cảnh rất khó khăn. Trong khi đó, ngôi nhà bị tháo dỡ hết cửa và đang bỏ hoang…

Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện (Tiếp theo kì trước)

Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện (Tiếp theo kì trước)
Kì 2: Những sai lầm của Hội đồng xét xử phúc thẩm lần 1 và sơ thẩm lần 2!

Mỏ cát Trường Lợi thay đổi phương án khai thác, chống lệnh lắp trạm cân

Mỏ cát Trường Lợi thay đổi phương án khai thác, chống lệnh lắp trạm cân
Công ty Trường Lợi (Quảng Nam) tự ý thay đổi phương án khai thác cát được chính quyền cấp phép từ khai thác lộ thiên sang hút sát dưới lòng sông. Sự việc xảy ra trong một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương thiếu cương quyết xử lý.
Xem thêm
Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Anh (cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) và 7 ...
Nguyên Tổng Giám đốc TISCO Trần Trọng Mừng bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù

Nguyên Tổng Giám đốc TISCO Trần Trọng Mừng bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt các bị cáo trong vụ án “Vi ...
Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Mới đây, Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 đã ra thông cáo báo chí liên quan đến việc bị bệnh nhân tố phía bệnh viện coi thường sinh mạng ...
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Hồng Phát

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Hồng Phát

Ngày 16/4/2021, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2626/VPCP-V.I, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ...
Cần xóa bỏ việc ngăn chặn nhận tiền bồi thường, hỗ trợ có dấu hiệu trái luật!

Cần xóa bỏ việc ngăn chặn nhận tiền bồi thường, hỗ trợ có dấu hiệu trái luật!

Ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp Kiến Thuận 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, ở ...
Ngang nhiên hút trộm cát trong khu vực bãi nuôi ngao của ngư dân

Ngang nhiên hút trộm cát trong khu vực bãi nuôi ngao của ngư dân

Vừa qua, một số ngư dân nuôi ngao tại cửa sông Văn Úc, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phản ánh có một số tàu nhiều ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động