Tỉnh Lạng Sơn:

Nhiều tấm gương mẫu mực trong phong trào “Tuổi cao -Gương sáng”

Nhân Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Lạng Sơn đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi …
Ông Nông Ngọc Tăng
Ông Nông Ngọc Tăng

PV: Thưa ông Nông Ngọc Tăng, theo ông, nhiệm kì 2016-2021 Hội NCT các cấp đã đạt những thành tựu nổi bật nào?

Ông Nông Ngọc Tăng: 5 năm qua tình hình nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra; dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội... Với quyết tâm cao của các cấp Hội NCT kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi: Công tác xây dựng tổ chức Hội NCT ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện xã hội hóa huy động nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, phát huy vai trò NCT được đẩy mạnh. Phương châm hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ hội, các loại hình CLB là nơi tổ chức các hoạt động và tập hợp NCT được triển khai có hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục được phát động và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, nâng cao vị trí, vai trò của NCT, Hội NCT trong đời sống xã hội; trong tập hợp đoàn kết NCT tham gia sinh hoạt, xây dựng Hội, làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, phấn đấu để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc…

Các cấp Hội đã phấn đấu hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn, 2 nhiệm vụ Chính phủ giao; hoàn thành vượt mức 5 chỉ tiêu Đại hội nhiệm kì V đề ra. Từ đó, khẳng định các chương trình, các phong trào do Hội NCT Việt Nam phát động trong nhiệm kì đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và cán bộ, hội viên NCT cả nước đồng thời mang lại rất nhiều lợi ích cho NCT, cho cộng đồng.

NCT tỉnh Lạng Sơn say sưa duy trì, bảo tồn làn điệu then truyền thống
NCT tỉnh Lạng Sơn say sưa duy trì, bảo tồn làn điệu then truyền thống

PV: Nhiệm kì 2016-2021 để lại những dấu ấn sâu sắc nào đối với ông và hội viên NCT trong tỉnh?

Ông Nông Ngọc Tăng: Với tôi và cán bộ, hội viên NCT tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kì 2016-2021 để lại những ấn tượng đặc biệt. Thứ nhất, NCT được Chính phủ quan tâm. Từ hiệu quả hoạt động của Hội NCT, trong nhiệm kì đã có nhiều văn bản quan quan trọng được ban hành như: Quyết định số 1336/QĐ-CP ngày 31/8/2020 nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) đến năm 2025; Đề án chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030; Tháng hành động vì NCT Việt Nam; Chế độ bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế… đã tạo điều kiện ngày càng tốt hơn trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Thứ 2, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tập trung chỉ đạo nhiều hội nghị tổng kết chuyên đề, hội thảo khoa học, biểu dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; thông qua đó, tổ chức Hội tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; được cấp ủy Đảng, chính quyền tin tưởng, các ngành, đoàn thể quan tâm, ủng hộ. Thứ 3, công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng; cán bộ làm công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cơ bản có năng lực, kinh nghiệm, uy tín đối với hội viên; chất lượng tham mưu ngày một nâng cao, hoạt động kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng được tổ chức thường xuyên.

Tiết mục văn nghệ của NCT thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Tiết mục văn nghệ của NCT thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

PV: Trong nhiệm kì 2016-2021, Hội NCT tỉnh Lạng Sơn đã phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” như thế nào và đạt kết quả gì nổi bật?

Ông Nông Ngọc Tăng: Hội NCT tỉnh Lạng Sơn cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam và nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Nhiều hoạt động của Hội NCT thực sự đã trở thành phong trào phát triển rộng rãi trong xã hội; phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được tổ chức Hội các cấp và hội viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, NCT đã gương mẫu, tích cực tuyên truyền và động viên con cháu, nhân dân ở khu dân cư hiến đất, ngày công lao động, đóng góp bằng tiền để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và phúc lợi xã hội, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

NCT gương mẫu, động viên người thân, nhân dân khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” hằng năm. Được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và là một trong những chỗ dựa tin cậy góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Điển hình là Hội NCT thành phố Lạng Sơn và các huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan… Từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Hội NCT tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc huyện Hữu Lũng
Hội NCT tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc huyện Hữu Lũng

PV: Xin ông cho biết một số tấm gương, mô hình cán bộ Hội tiêu biểu, NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, làm kinh tế giỏi?

Ông Nông Ngọc Tăng: Trong lĩnh vực làm kinh tế giỏi, có thể kể đến mô hình trồng và sản xuất nhựa thông của ông Hứa Văn Hiến, 65 tuổi, Chi hội NCT khối 3, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn. Ông là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân với 200ha rừng thông sản xuất, trên 100ha đang cho khai thác nhựa ổn định, bình quân mỗi năm xuất khẩu khoảng 100 tấn nhựa, nộp ngân sách nhà nước 50 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 60 lao động, thu nhập bình quân từ 8 đến 15 triệu đồng/ người/ tháng. Doanh nghiệp thường xuyên thực hiện tốt công tác từ thiện như phun thuốc chống sâu róm miễn phí cho 300ha rừng hỗ trợ dân vùng lân cận trị giá trên 300 triệu đồng. Mô hình còn góp phần thực hiện phủ xanh đất trống, đồi trọc cải thiện môi trường.

Bà Trần Hồng Linh, 60 tuổi, hội viên NCT phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn Giám đốc Công ty TNHH Dũng Linh phân phối xi măng, doanh thu trên 100 tỉ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước 30 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 20 lao động, thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng, đóng bảo hiểm cho lao động, và tích cực làm các phong trào từ thiện từ 10 đến 20 triệu đồng/năm. Ông Đinh Trọng Cảnh, 69 tuổi, hội viên NCT phường Văn Thụ, Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng chuyên thu gom, vận chuyển rác, trồng rừng và nhiều dịch vụ khác, thu nhập 33 tỉ đồng/năm giải quyết việc làm cho trên 200 lao động, từ thiện xã hội trên 1 tỉ đồng/năm.

Ông Vi Văn Nước 70 tuổi, hội viên NCT khối 9, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn trồng 10ha chanh leo giống Đài Loan. Tuân thủ nghiêm ngặt kĩ thuật, quy trình trồng, chăm sóc, mỗi năm thu khoảng 100 tấn, doanh thu từ 1 tỉ đến 1,5 tỉ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 300 triệu đồng, thu hút thường xuyên 20 lao động với lương bình quân 5,5 triệu đồng/ tháng. Ông còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn canh tác, chuyển giao kĩ thuật cho 12 người. Làm công tác từ thiện, ủng hộ các phong trào 20 triệu đồng/năm hoặc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa.

Ông Vũ Phong Quyết, 65 tuổi ở xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, đầu tư xây dựng lò sản xuất gạch tuy nen đảm bảo công nghệ, giải quyết việc làm cho 80 lao động, doanh thu mỗi năm 15 tỉ đồng, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ cho xã hội và làm từ thiện 80 triệu đồng/năm. Ông Hoàng Duy Trọng, 63 tuổi ở thôn Tòng Chu I, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia sản xuất gạch, ngói xi măng cung cấp cho nhân dân quanh vùng, thu nhập 850 đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chúc Tết quân và dân vùng khó khăn, biên giới

Chúc Tết quân và dân vùng khó khăn, biên giới

Trong hai ngày 24 và 25/1, đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn công tác chúc Tết, trao quà tặng Ðảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Hoàn thiện chính sách về việc làm, dạy nghề, đào tạo chuyển đổi nghề phù hợp với NCT

Hoàn thiện chính sách về việc làm, dạy nghề, đào tạo chuyển đổi nghề phù hợp với NCT

Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2156/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030. Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về nội dung trên…
Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác cùng hướng về quê hương, Tổ quốc và đồng bào

Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác cùng hướng về quê hương, Tổ quốc và đồng bào

Chiều 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2022. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; hơn 50 kiều bào là các trí thức, doanh nhân về từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Đừng để giải thưởng sân khấu mất “sang”

Đừng để giải thưởng sân khấu mất “sang”

Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc vào ngày 17/1 vừa qua, bằng “cơn mưa” huy chương cùng những câu chuyện lao xao, khiến không ít người yêu kịch nói lo lắng về tương lai của loại hình nghệ thuật này.
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày mới Online trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Chỉ thị.

Tin khác

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ
Ngày 21/1, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam đã phối hợp với Hội NCT Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ NCT Hàn Quốc và Trường Đại học Quốc gia Jeconbuk (Hàn Quốc) tổ chức cuộc họp chia sẻ kết quả đánh giá Dự án VIE070 hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại Việt Nam.

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày 20/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Ngày mới Online trân trọng giới thiệu Lược ghi Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp.

Thương tiếc Trung tá Đỗ Anh - sỹ quan gìn giữ hòa bình hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo quốc tế

Thương tiếc Trung tá Đỗ Anh - sỹ quan gìn giữ hòa bình hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo quốc tế
Khó có thể đo đếm được những hy sinh thầm lặng, to lớn của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam giữa thời bình để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ngày 19/1, Đảng bộ, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hương, nhiệm vụ năm 2022. Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V; lãnh đạo Trung ương Hội khóa V, khóa VI cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đoàn viên Công đoàn dự.
Xem thêm
Cà Mau kiến nghị kéo dài tuyến cao tốc TP Cần Thơ - TP Cà Mau đến Đất Mũi

Cà Mau kiến nghị kéo dài tuyến cao tốc TP Cần Thơ - TP Cà Mau đến Đất Mũi

Cà Mau kiến nghị kéo dài tuyến cao tốc TP Cần Thơ - TP Cà Mau đến Đất Mũi; và kiến nghị cần nhanh chóng nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau để đón tàu bay lớn, mở thêm nhiều đường bay, giúp địa phương tăng cường trong thu hút đầu tư.
Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 2 luật, Nghị quyết

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 2 luật, Nghị quyết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 130/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương các đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ đã từ trần

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương các đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ đã từ trần

Sáng 24/1, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã tới dâng hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải và thăm hỏi, chúc Tết gia đình, thân nhân các đồng chí.
Phiên bản di động