Về giải quyết vụ án “tranh chấp hợp đồng khoán” ở tỉnh Lâm Đồng:

Có căn cứ để giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm

Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về sử dụng đất Quốc phòng quy định: “Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất” (Khoản 5, Điều 6).
Tuy nhiên, khi xét xử tranh chấp liên quan đất Quốc phòng đưa vào hợp đồng khoán “trắng” cho các hộ dân (ông Bùi Đức Vân, ông Hoàng Lê Hân, ông Giang Minh Họa), ở thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, các cấp Tòa ở tỉnh Lâm Đồng có quan điểm trái với quy định trên. Đây là cơ sở để tòa cấp trên xem xét lại toàn bộ vụ án theo trình tự giám đốc thẩm…

Nội dung vụ án

Theo Bản án số 55/2017/DS-ST ngày 17/10/2017 “V/v tranh chấp hợp đồng khoán” của TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; với nguyên đơn: Học viện (HV) Lục quân, địa chỉ: 2B Lữ Gia, phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị đơn: Ông Giang Minh Họa (60 tuổi), trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (một trong nhiều hộ dân kí “Hợp đồng giao khoán: Đầu tư trồng mới, chăm sóc và giao nộp sản phẩm cây công nghiệp cà phê rubusta”, với Nông Lâm trường 78 trực thuộc HV Lục quân).

Tại Tòa, nguyên đơn trình bày: Nông Lâm trường 78 và ông Họa kí Hợp đồng giao khoán số 23/HĐCP ngày 1/4/1998 và Hợp đồng giao khoán số 02/HĐCP ngày 1/4/1997. Quá trình thực hiện hợp đồng khoán, ông Họa thực hiện đúng và giao nộp đầy đủ sản lượng cà phê theo Hợp đồng giao khoán đến hết năm 2010; nhưng từ năm 2011 không thực hiện theo hợp đồng.

Có căn cứ để giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm
Bà Hoàng Thị Huê trình bày sự việc.

Nay HV Lục quân yêu cầu thanh lí 2 Hợp đồng giao khoán số 23/HĐCP ngày 1/4/1998, Hợp đồng giao khoán số 02/HĐCP ngày 1/4/1997 và yêu cầu ông Họa và bà Hoàng Thị Huê (vợ ông Họa) thực hiện nghĩa vụ trả sản lượng cà phê được tính bằng tiền từ năm 2011 đến năm 2016: Hợp đồng giao khoán số 23/HĐCP ngày 1/4/1998 là 180.700.050 đồng, Hợp đồng giao khoán số 02/HĐCP ngày 1/4/1997 là 88.304.570 đồng và sản lượng vụ mùa năm 2017. Do ông Họa, bà Huê vi phạm thực hiện nghĩa vụ khoán nên đề nghị thanh lí Hợp đồng giao khoán số 23/HĐCP ngày 1/4/1998, Hợp đồng giao khoán số 02/HĐCP ngày 1/4/1997 trước thời hạn và giao toàn bộ diện tích đất, cây trồng trên đất cho HV Lục quân.

Bị đơn, ông Giang Minh Họa ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Đạt và ông Nguyễn Đức Tùng đại diện trình bày: Thừa nhận ông Họa có kí 2 Hợp đồng giao khoán với Nông Lâm trường 78 (nay là khu Kinh tế - Quốc phòng 78 HV Lục quân) như lời trình bày của nguyên đơn là đúng. Tuy nhiên từ năm 2011 đến nay, ông Họa tạm ngừng không thực hiện theo hợp đồng. Vì theo Quyết định số 318/QD-UB ngày 5/8/1978 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 532/QĐ-UB ngày 20/8/1982 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 185/QQ-UB ngày 1/4/1992 của UBND tỉnh Lâm Đồng, thể hiện đất giao khoán không thuộc quyền quản lí của Nông Lâm trường 78 (nay là Khu kinh tế - Quốc phòng 78) và diện tích đất đang tranh chấp là đất do gia đình khai phá thuộc quyền sử dụng của gia đình. Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu ông Họa giao nộp sản phẩm sản lượng cà phê còn lại năm 2011 đến năm 2016: Hợp đồng giao khoán số 23/HĐCP ngày 1/4/1998, Hợp đồng giao khoán số 02/HĐCP ngày 1/4/1997 và đề nghị thanh lí 2 Hợp đồng nêu trên, ông Họa không đồng ý.

Ngày 16/9/2017, ông Họa có yêu cầu độc lập hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số: A 275194 ngày 6/4/1992, do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp cho Nông Lâm trường HV Lục quân Đà Lạt và đề nghị đưa UBND tỉnh Lâm Đồng tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Lí do, trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ cho Nông Lâm trường HV Lục quân không đúng quy định pháp luật, theo Quyết định số 318/QĐ-UB ngày 5/8/1978 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc cấp đất cho HV Lục quân làm địa điểm huấn luyện chiến đấu và sản xuất cải thiện đời sống và Quyết định số 532/QĐ-UB ngày 20/8/1982 của UBND tỉnh Lâm Đồng về điều chỉnh lại đất sản xuất nằm trong khu đất đã cấp cho HV Lục quân theo Quyết định số 318/QĐ-UB ngày 5/8/1978, thời hạn sử dụng đất của HV Lục quân trong thời hạn 5 năm, thời hạn sử dụng đất của HV Lục quân đã hết từ năm 1983, thể hiện HV Lục quân không còn là người sử dụng đất tại đây. Ông Họa là một trong các hộ dân đã vào khai hoang và sử dụng diện tích đất này từ năm 1989-1990, UBND tỉnh Lâm Đồng đã không tiến hành các thủ tục đo đạc, xác minh người sử dụng đất trên thực tế, là có dấu hiệu vi phạm quy định tại Thông tư 320/TT/ĐKTK ngày 28/10/1989 của Tổng cục Quản lí ruộng đất, do GCNQSDĐ số A 275194 ngày 6/4/1992 đã được cấp đổi ngày 30/6/2017 cho HV Lục quân. Ông Họa đề nghị hủy GCNQSDĐ này.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị Huê: Đồng ý với ý kiến trình bày của ông Họa (chồng bà) và ý kiến trình bày của các ông Nguyễn Ngọc Đạt, Nguyễn Đức Tùng đại diện theo ủy quyền của ông Họa.

Quan điểm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn:

Về tố tụng: Đề nghị xem xét lại tư cách khởi kiện của nguyên đơn trong đơn khởi kiện, về việc ủy quyền người đứng đơn khởi kiện; đơn khởi kiện không ghi ngày tháng vi phạm quy định về nội dung đơn khởi kiện; nguyên đơn không giao bản sao đơn khởi kiện và chứng cứ, tài liệu cho bị đơn.

Về nội dung: Đối với yêu cầu độc lập của bị đơn đề nghị hủy GCNQSDĐ số A 275194 ngày 6/4/1992 do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp cho Nông Lâm trường HV Lục quân Đà Lạt, nay đã được cấp đổi cho HV Lục quân ngày 30/6/2017 và đề nghị đưa UBND tỉnh Lâm Đồng tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, vì trình tự cấp đất không đúng; văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xác định đất cấp cho Nông trường HV Lục quân Đà Lạt là đất Quốc phòng thời hạn sử dụng lâu dài, là không có căn cứ, vì không lưu giữ hồ sơ xét cấp.

Và đại diện theo ủy quyền của bị đơn đề nghị làm rõ tại Quyết định số 318/QĐ-UB ngày 5/8/1978 của UBND tỉnh Lâm Đồng cấp đất cho HV Lục quân diện tích 200 ha đến Quyết định số 185/QĐ-UB ngày 1/4/1992 của UBND tỉnh Lâm Đồng cấp GCNQSDĐ cho Nông trường HV Lục quân Đà Lạt với diện tích 676,85ha, tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng là không đúng. Vì tại thời điểm này ông Họa, bà Huê đã khai hoang đất, việc cấp đất này trùng lên phần diện tích đất ông Họa, bà Huê đã khai hoang, nên có cơ sở thể hiện phần diện tích đất ông Họa, bà Huê sử dụng không nằm trong ranh giới đất được cấp cho HV Lục quân, không phải đất Quốc phòng. (Còn nữa)

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều bất cập trong việc quy hoạch, tạm ứng tiền hỗ trợ, bồi thường

Nhiều bất cập trong việc quy hoạch, tạm ứng tiền hỗ trợ, bồi thường

Nhiều người dân, trong đó có người cao tuổi phản ánh, việc đo đạc, hỗ trợ tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700 đến km 18, qua địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc còn nhiều bất cập. Việc lập quy hoạch, thu hồi đất để làm bãi thải dài cả ki-lô-mét đã ảnh hưởng quyền lợi của các hộ dân…
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, tàn ác, đáng lên án, thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ cần được xử lý nghiêm minh.
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, tuyên án bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Hà Văn Thành: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của lãnh đạo huyện Lập Thạch đã bị TAND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Thái (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Giết người".

Tin khác

Một thửa đất bán cho hai người, ông Trần Phạm Công tiếp tục “tố” cán bộ thi hành án

Một thửa đất bán cho hai người, ông Trần Phạm Công tiếp tục “tố” cán bộ thi hành án
Khu đất ông Lưu Khánh Đường, công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã làm hợp đồng bán cho ông Trần Phạm Công. Nhưng khi ông Công trả tiền cho ông Đường thì trong gia đình ông Đường xảy ra tranh chấp, sau đó ông Công phát hiện khu đất trên ông Đường còn bán cho một người khác, nên xảy ra kiện tụng kéo dài…

Nguyên Chủ tịch thị trấn và nguyên Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy đều khẳng định đất thu hồi là của gia đình cụ Thị Sảnh

Nguyên Chủ tịch thị trấn và nguyên Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy đều khẳng định đất thu hồi là của gia đình cụ Thị Sảnh
Đó là trường hợp của gia đình cụ Thị Sảnh, 95 tuổi, người dân tộc Khmer, hiện ở số nhà 243/5, khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, gần 40 năm nay vẫn hằng ngày “mòn mỏi” đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi bị chính quyền thu hồi 4.500m2 đất nhưng không được giải quyết đúng sự thật và pháp luật...

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận
Ngày 11/8, Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh.

Thẩm phán bị tố sửa chữa, “thêm thắt” bản án

Thẩm phán bị tố sửa chữa, “thêm thắt” bản án
Hai bên thỏa thuận hoán đổi đất và bị đơn xây nhà trên đất hoán đổi. Tuy nhiên, việc hoán đổi sau đó bị hủy, song bị đơn trưng ra giấy cho nhà (kết quả giám định là giả) để không trả đất... Đáng nói hơn, thẩm phán phiên phúc thẩm (lần 2) đã bị nguyên đơn tố cáo: Cố ý sửa chữa, “thêm thắt” án văn...

Cần làm rõ tính pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì

Cần làm rõ tính pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì
Cho đến nay, thủ tục pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì và nhiều vấn đề liên quan khác đang bị người dân khiếu nại, tố cáo và kiến nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc làm rõ...

Cần thực hiện đúng luật trước khi tiến hành cưỡng chế

Cần thực hiện đúng luật trước khi tiến hành cưỡng chế
Ngày 27/7/2022, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà kí Quyết định số 4582/QĐ-UBND thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) chợ huyện Hưng Hà. Theo đó, gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, ở tổ dân phố Đãn Chàng 1, thị trấn Hưng Hà bị cưỡng chế thu hồi 926,8m2 đất. Tuy nhiên, theo bà Oanh, gia đình bà muốn chính quyền đối thoại làm rõ nội dung cưỡng chế, nếu cố tình cưỡng chế là sai luật, vì không đảm bảo công bằng, minh bạch,…
Xem thêm
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, tuyên án bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Hà Văn Thành: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của lãnh đạo huyện Lập Thạch đã bị TAND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Thái (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Giết người".
​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa). Nhưng nguyên đơn Công ty CP Thảo Trung lại có đơn gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị xem xét giám đốc thẩm vụ án trên
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Người có đơn kêu cứu là cụ Trần Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1932, ngụ Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Cụ Thanh là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm, cụ Thanh đề nghị xem xét lại Kháng nghị và Quyết định giám đốc thẩm có dấu hiệu oan khuất....
Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/7/2022, chồng tôi là ông Nguyễn Phương Tranh 74 tuổi, bị té ngã và đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Lạt cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bị gãy đốt sống lưng cần phẫu thuật. Do gia đình tôi ở tại TP Hồ Chí Minh nên xin được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiện chăm sóc.
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Trọng Hoà, sinh năm 1953, ngụ tại thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, con trai ông là Hoàng Trọng Vững bị một số người tại xã Phúc Trạch chặn đánh, phải cấp cứu ở Bệnh viện Xuân Sơn, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới.
Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

ông Phạm Bá Trường là người cao tuổi thuộc thôn Liên Minh, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiếu nại về vấn đề đất đai của gia đình ông sau 35 năm khai hoang, phục hóa, hình thành thửa đất có diện tích ổn định là trên 3.000m2. Tuy nhiên, mã
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, đáng lên án thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Phiên bản di động