Chuyện “lạ” ở Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: “Tiếp tay” cho doanh nghiệp trốn thuế, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng tiền ngân sách? (Tiếp theo kì trước)

Tại mục số 10, về sự chêch lệch giữa “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và “Chi phí giá vốn hàng bán” (con số của Đoàn KTT), Đoàn KTT bằng kiểu tính toán “bí ẩn và kì lạ”, để có được con số với kết quả chấp nhận con số báo lỗ của bà Phan Lê Bảo Hương một cách rất khó hiểu: 1.223.889.625 đồng - 1.223.889.625 đồng = (-)1.172.151.525 đồng!?

Bài toán khó hiểu là bà Hương khai doanh thu 48.738.100 đồng; chi phí 1.223.889.625 đồng = lỗ 1.172.151.525 đồng. Trong khi đó, Đoàn KTT lại cho rằng doanh thu 1.223.889.625 đồng; chi phí cũng 1.223.889.625 đồng; nhưng lại xác nhận lỗ 1.172.151.525 đồng ?! (BL 1649-1648)

Trở lại chuyện thuế TNDN (1/1/2008 - 23/5/2008)

Căn cứ theo các phân tích diễn giải trên về khoản chi phí 1.223.889.625 đồng do bà Hương kê khai gian lận không hợp lí, không hợp pháp, nay cần bóc ra và được xem là khoản thu nhập để cộng vào phần thu nhập của doanh nghiệp đã kê khai là 48.738.100 đồng, để tính toán xác định trở lại khoản thuế TNDN cho đúng đủ với thực tế theo quy định của Luật Thuế. Vì vậy, con số thu nhập chịu thuế TNDN năm 2008 (từ 1/1/2008 - 23/5/2008) của Công ty Quảng Hưng (bà Hương) sẽ là: 48.738.100 đồng + 1.223.889.625 đồng = 1.272.627.725 đồng.

Thời điểm đó thuế suất thuế TNDN là 28% nên thuế TNDN năm 2008 (từ 1/1/2008 đến 23/5/2008) của Công ty (bà Hương) phải là: 1.272.627.725 đồng x 28% = 356.335.763 đồng (thuế TNDN năm 2008) (sau đây gọi là “B”)

BL số 1649 và số 1648 : Đây là chứng cứ, thể hiện về những vấn đề không hợp lý liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2007 và năm 2008 (từ 01/01/2008 đến 23/05/2008) của Công ty TNHH Quảng Hưng thời kỳ của bà Phan Lê Bảo Hương.Theo Biên bản kiểm tra thuế phần thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2007, bà Hương và Đoàn KTT đều ghi rất rõ trong mục số 1: “Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu” bằng số 0, nghĩa là không có doanh thu xuất khẩu.
BL số 1649 và số 1648 : Đây là chứng cứ, thể hiện về những vấn đề không hợp lý liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2007 và năm 2008 (từ 01/01/2008 đến 23/05/2008) của Công ty TNHH Quảng Hưng thời kỳ của bà Phan Lê Bảo Hương.Theo Biên bản kiểm tra thuế phần thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2007, bà Hương và Đoàn KTT đều ghi rất rõ trong mục số 1: “Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu” bằng số 0, nghĩa là không có doanh thu xuất khẩu.

Theo các phân tích diễn giải trên, thiết nghĩ trong việc chuyển bán thanh lí toàn bộ tài sản Công ty Quảng Hưng để giải thể Công ty, riêng về phần thuế TNDN của năm 2007 và năm 2008 (từ 1/1/2008 - 23/5/2008), thì bà Phan Lê Bảo Hương cần phải bị truy thu thuế theo quy định của Luật Quản lí thuế với số tiền thuế là: (A) + (B) = 13.303.390.512 đồng + 356.335.763 đồng = 13.659.726.275 đồng (Thuế TNDN năm 2007 và 2008). Dĩ nhiên phần này còn chưa tính khoản tiền thuế sẽ bị phạt thêm theo luật định.

Việc kê khai thuế gian lận gây thiệt hại ngân sách

Căn cứ theo các chứng cứ được Tòa án thu thập đã chứng minh, Công ty Quảng Hưng trước thời điểm chuyển giao cho bà Hương vốn là một doanh nghiệp liên tục có kết quả hoạt động kinh doanh ổn định và trên đà phát triển tốt. Hằng năm đều hoàn thành nghĩa vụ ngân sách thuế (BL 1904). Câu hỏi đặt ra, tại sao với một tài sản có trị giá hơn 33 tỉ đồng của Công ty ở thời điểm được chuyển giao cho bà Hương (BL 1904;), nhưng mà chỉ với một vài tháng ngắn ngủi như đã trình bày nêu trên, thì doanh nghiệp này đã bị Phan Lê Bảo Hương “khai tử” kèm với con số “lỗ khủng”? Đây là sự khai gian lận thuế?

BL số 1534, BL số 1533 và BL số 1532: Kết luận Điều tra số: 336/VKSTC-C6 ngày 14/10/2009 của Cục Điều tra VKSND Tối cao (sao chụp tại tòa, từ trang 016 đến trang 021). Trong Bản kết luận này, bà Phan Lê Bảo Hương đã thừa nhận không có đưa cho các thành viên Công ty TNHH Quảng Hưng đồng nào cả và đồng thời kết luận việc lạm quyền của 2 điều tra viên Lê Xuân Nam và Lê Thanh Hùng là làm sai chức năng nhiệm vụ của ngành và đề nghị Bộ Công an kỹ luật 2 điều tra viên.
BL số 1534, BL số 1533 và BL số 1532: Kết luận Điều tra số: 336/VKSTC-C6 ngày 14/10/2009 của Cục Điều tra VKSND Tối cao (sao chụp tại tòa, từ trang 016 đến trang 021). Trong Bản kết luận này, bà Phan Lê Bảo Hương đã thừa nhận không có đưa cho các thành viên Công ty TNHH Quảng Hưng đồng nào cả và đồng thời kết luận việc lạm quyền của 2 điều tra viên Lê Xuân Nam và Lê Thanh Hùng là làm sai chức năng nhiệm vụ của ngành và đề nghị Bộ Công an kỹ luật 2 điều tra viên.

Vì vậy, sau khi theo các chi tiết đã diễn giải và căn cứ theo các chứng cứ thực tế đã phân tích, nay tổng hợp lại sự kiện bà Hương nhân danh người đại diện pháp lí của Công ty Quảng Hưng để “chuyển bán, thanh lí” toàn bộ tài sản của Công ty thì phải bị truy thu nộp số thuế thực tế được tính toán xác định trở lại để đúng với thực trạng theo quy định của pháp luật là: Thuế GTGT (năm 2007, năm 2008): 1.010.010.259 đồng; thuế TNDN (năm 2007, năm 2008): 13.659.726.275 đồng; tổng cộng số thuế phải bị truy thu nộp vào ngân sách thuế phải là: 1.010.010.259 đồng + 13.659.726.275 đồng = 14.669.736.534 đồng.

Ngoài ra, theo các diễn giải trên, việc bà Hương kê khai thuế TNDN của Công ty Quảng Hưng với tổng cộng bị lỗ đến (-) 8.411.865.797 đồng (năm 2007, Công ty lỗ đến 7.236.714.272 đồng. Năm 2008, chỉ với chưa đầy 5 tháng, Công ty lại bị lỗ thêm 1.175.151.525 đồng). Đồng thời, cho “khai tử” luôn doanh nghiệp để trốn số thuế phải đóng đến hơn chục tỉ đồng như đã nêu trên.

BL số 1904: Tài liệu chứng minh Công ty Quảng Hưng trước thời điểm chuyển giao (từ năm 2001đến 2006) cho bà Hương, vốn là một doanh nghiệp liên tục có kết quả hoạt động kinh doanh ổn định và trên đà phát triển tốt, hằng năm đều đã hoàn thành nghĩa vụ ngân sách thuế.
BL số 1904: Tài liệu chứng minh Công ty Quảng Hưng trước thời điểm chuyển giao (từ năm 2001đến 2006) cho bà Hương, vốn là một doanh nghiệp liên tục có kết quả hoạt động kinh doanh ổn định và trên đà phát triển tốt, hằng năm đều đã hoàn thành nghĩa vụ ngân sách thuế.

Tuy rằng, Đoàn KTT đã có sự điều chỉnh lại việc kê khai của bà Hương, nhưng vẫn chấp nhận cho doanh nghiệp của bà Hương được kê khai lỗ với con số bị lỗ là (-) 2.913.184.003 đồng một cách khó hiểu(!?).

Những “bất thường” từ việc kiểm tra thuế

Thứ nhất: Lẽ nào trước khi kiểm tra, Đoàn KTT lại không nắm được “lịch sử” về “sức khỏe” của đối tượng bị kiểm tra là một doanh nghiệp đang hoạt động trên đà phát triển tốt và liên tục nhiều năm hoàn thành nghĩa vụ thuế được Cục Thuế công nhận? Vậy mà tại sao Đoàn KTT vẫn chấp nhận cho Công ty Quảng Hưng được “khai tử” doanh nghiệp với con số “lỗ” để khỏi phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Thứ hai: Bà Hương kê khai con số doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2007 và 2008, với tổng cộng là 22.340.639.623 đồng. Vì vậy, theo quy định, doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ đã được bà Hương phát hành “Hóa đơn tài chính” cho Công ty TNHH Ta Shuan và Đoàn KTT căn cứ vào số hóa đơn tài chính đó để tiến hành thủ tục kiểm tra. Thế nhưng, rõ ràng giữa quan hệ của bà Hương và Công ty TNHH Ta Shuan, thì tuyệt nhiên không thể nào có sự giao dịch thực tế (không có thanh toán), vì vậy chắc chắn đây là dấu hiệu về việc phát hành hóa đơn tài chính “khống”, để cho Công ty TNHH Ta Shuan khấu trừ thuế đầu vào, gây thiệt hại đến ngân sách.

Thứ ba: (Kiểm tra thuế sai địa chỉ Công ty Quảng Hưng, lúc này không còn ở Lô 7-9 Đường số 1 KCN Tân Tạo: Trên trang đầu của “Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty Quảng Hưng” (BL số: 1654), có ghi rõ thời gian kiểm tra là: Từ ngày 17/6/2008 đến ngày 23/6/2008 và cũng ghi rõ là tiến hành kiểm tra tại địa chỉ: Lô 7-9 Đường số 1 KCN Tân Tạo, quận Bình Tân. Thế nhưng, căn cứ theo Văn bản số: 6574/PĐKKD-KT ngày 31/3/2009 của Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh, Phòng Đăng kí kinh doanh cung cấp thông tin doanh nghiệp (xem BL số: 243) đã nói rõ là kể từ ngày 7/6/2007, Công ty Quảng Hưng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kí thay đổi lần 10, là thay đổi trụ sở từ địa chỉ: Lô 7-Lô 9 Đường số 1, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, chuyển đến địa chỉ số: 94 Mã Lò, Khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Vậy tại sao lại có việc “hi hữu”, Đoàn KTT lại đi kiểm tra nhầm lẫn địa chỉ công ty như vậy?

Chuyện “lạ” ở Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: “Tiếp tay” cho doanh nghiệp trốn thuế, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng tiền ngân sách? (Tiếp theo kì trước)

Thứ tư: Căn cứ theo luật định, đối với các hồ sơ tài liệu chứng tứ thuế của 01 doanh nghiệp cho dù đã bị giải thể thì Cục thuế vẫn phải có nghĩa vụ lưu trữ đầy đủ theo khoảng thời gian quy định của Luật Quản lý thuế nên không thể có chuyện bị thất lạc hồ sơ chứng từ thuế được! Thế mà, khi Tòa án đã liên tiếp ban hành 02 Quyết định số: 1255/2012/QĐ-CCCC ngày 26/9/2010 (BL số 1923) và Quyết định số: 574/2012/QĐ-CCCC ngày 17/5/2012 (BL số 1927) về việc yêu cầu Cục thuế TP cung cấp chứng cứ, nhưng không hiểu tại sao Cục thuế cứ trì hoãn không cung cấp hồ sơ tài liệu chứng từ thuế của Công ty TNHH Quảng Hưng cho tòa án; thậm chí cón nói là hồ sơ thuế đã bị thất lạc?! Chỉ đến khi Tòa án liên tiếp yêu cầu một cách quyết liệt thì rốt cuộc Cục thuế mới chịu cung cấp những phần tài liệu hồ sơ thuế như đã nói trên.

Mặt khác, trong Luật doanh nghiệp đã có quy định: “Khi doanh nghiệp giải thể thì Ban giám đốc và các thành viên công ty, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về việc khi có khiếu nại, kiện tụng trong thời gian ít nhất 03 năm.” Thế mà, rõ ràng trong chứng cứ bút lục thể hiện là Công ty TNHH Quảng Hưng giải thể vào ngày 27/4/2010 (BL số 937) nên tính đến ngày 26/9/2010 Tòa án ban hành Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ (BL số 1923), thì không thể nào chấp nhận được chuyện Cục thuế báo bị thất lạc hồ sơ tài liệu thuế như nêu trên, còn bên doanh nghiệp Công ty Quảng Hưng (thời kỳ bà Phan Lê Bảo Hương) cũng báo tương tự với tòa án là bị thất lạc toàn bộ hồ sơ thuế một cách trùng khớp, khuất tất (BL: 1071)!

Có thể nói, chính vì dựa vào các báo cáo sai lệch như đã được giải trình ở các phần trên mà từ đó Cục Thuế TP Hồ Chí Minh chỉ đưa ra một “Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế số: 9063/QĐ-CT-TTr1-N4 ngày 22/8/2008 (BL 1655)” (hơn 700 triệu/hơn 14 tỉ phải nộp); chấp thuận với mức phạt thuế “nhẹ hều” để rồi “đồng ý” cho bà Hương giải thể Công ty Quảng Hưng và để thành “chuyện đã rồi”, nhằm trốn tránh trách nhiệm về hành vi gian lận trốn thuế.

Tài liệu trong hồ sơ biên bản kiểm tra thuế niên độ 2006 => 25/03/2008 do Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cung cấp theo yêu cầu của TAND TP.Hồ Chí Minh: (Đây là 03 trang chứng cứ có số bút lục, thể hiện về những vấn đề không hợp lý liên quan đến thuế giá trị giá tăng (GTGT) năm 2007 và năm 2008 (từ 01/01/2008 đến 23/05/2008) của Công ty TNHH Quảng Hưng thời kì của bà Phan Lê Bảo Hương.
Tài liệu trong hồ sơ biên bản kiểm tra thuế niên độ 2006 => 25/03/2008 do Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cung cấp theo yêu cầu của TAND TP.Hồ Chí Minh: (Đây là 03 trang chứng cứ có số bút lục, thể hiện về những vấn đề không hợp lý liên quan đến thuế giá trị giá tăng (GTGT) năm 2007 và năm 2008 (từ 01/01/2008 đến 23/05/2008) của Công ty TNHH Quảng Hưng thời kì của bà Phan Lê Bảo Hương.

Lẽ nào không có bàn tay “bao che” và lợi dụng những bất cập trong quản lí nội bộ làm trái pháp luật, để trục lợi của một số người có thẩm quyền trong công việc KTT doanh nghiệp này? Lẽ tất nhiên, rốt cuộc phần thiệt hại sẽ là ngân sách Nhà nước!

: Tài liệu chứng minh việc vì dựa vào các báo cáo sai lệch như đã được giải trình ở các phần trên mà từ đó đã khiến cho Lãnh đạo Cục thuế chỉ đưa ra một “Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế số: 9063/QĐ-CT-TTr1-N4 ngày 22/8/2008” (hơn 700 triệu đồng/hơn 14 tỉ đồng phải nộp
Tài liệu chứng minh việc vì dựa vào các báo cáo sai lệch như đã được giải trình ở các phần trên mà từ đó đã khiến cho Lãnh đạo Cục thuế chỉ đưa ra một “Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế số: 9063/QĐ-CT-TTr1-N4 ngày 22/8/2008” (hơn 700 triệu đồng/hơn 14 tỉ đồng phải nộp

Báo Người cao tuổi đề nghị các đại biểu Quốc hội (để thực hiện chức năng giám sát); Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế và các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng thanh tra làm rõ về hành vi có dấu hiệu “tiếp tay” của một số cán bộ thuế trong việc tạo lập hồ sơ gian lận thuế nêu trên, nhằm chống thất thu ngân sách.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vvụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vvụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ông Trương Văn Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 cho biết, tài sản này không còn thuộc về sở hữu của doanh nghiệp, vì cách đây 10 năm đã chuyển giao và sang tên để đảm bảo một khoản vay mà công ty đã vay của ông Phan Văn Anh Vũ.
Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?

Bà Nguyễn Thị Oanh, cùng 29 hộ dân ở thôn Đìa, xã Bình Minh có đơn phản ánh, Chi ủy, chính quyền xóm Đìa và UBND xã Bình Minh cùng toàn thể Nhân dân họp đồng ý cho doanh nghiệp vào thuê đất để xây dựng nhà máy trong 12 năm, sau năm 2013, phải chia ruộng lại cho dân sản xuất theo quy định. Tuy nhiên, đến năm 2013, các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất sau năm 2013, hoặc trả lại đất cho dân, nhưng không được chấp nhận…
Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn đề nghị của các cụ cao niên, đại diện cho 15 dòng họ và các tầng lớp Nhân dân thôn Vị Dương, xã Liên Vị gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, các sở, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị xã Quảng Yên, với mong muốn sớm được các cấp, các ngành cho phép Nhân dân phục dựng lại đình Vị Dương...
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang xe của mình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra xử lý theo pháp luật.
Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Chuyển công tác về Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường chính trị Hoàng Văn Thụ) nhưng chưa có đất ở. Được người quen cho dựng nhà tạm ở trên đất vườn chè, hứa khi nào được phân đất ở thì sẽ trả lại. Thế nhưng, khi được cấp đất ở, không những không trả lại đất, mà còn chiếm luôn đất mượn, giả mạo chữ kí trong Giấy chuyển nhượng đất thổ cư, để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên diện tích đất ở nhờ. Đó là hành vi của ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc được khởi kiện ra tòa, nhưng TAND TP Lạng Sơn giải quyết không thỏa đáng khiến gia chủ phải tiếp tục hành trình tìm công lí…

Tin khác

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn
Cho rằng tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng là tài sản chung của vợ chồng bị cơ quan thi hành án cưỡng chế là không đúng pháp luật, nên bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Phan Văn Anh Vũ) đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tỉnh Lai Châu: Người dân tố bản án chưa công tâm và đúng pháp luật

Tỉnh Lai Châu:  Người dân tố bản án  chưa công tâm và đúng pháp luật
Ông Chẻo Oán Niền, người cao tuổi, ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho rằng, TAND tỉnh Lai Châu trả lại đơn khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông trong vụ kiện hành chính số 166/2019/TLST-HC ngày 17/4/2020 “Yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” là chưa đúng pháp luật....

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: Cần thanh tra toàn diện về tài chính tại Trường THCS Lương Thế Vinh

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk:  Cần thanh tra toàn diện về tài chính tại Trường THCS Lương Thế Vinh
Những năm gần đây, tình trạng lạm thu đầu năm học trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung luôn là vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Đặc biệt, là trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, trong 3 năm gần đây, năm nào UBND tỉnh, UBND TP Buôn Ma Thuột và Sở GD&ĐT đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh về vấn đề này. Đồng thời khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm. Tuy nhiên, tình trạng lạm thu trong trường học đâu đó vẫn diễn ra khiến phụ huynh học sinh vô cùng bức xúc.

Công ty GEOVIETNAM rao bán “lúa non” tại mặt bằng 4961

Công ty GEOVIETNAM  rao bán “lúa non”  tại mặt bằng 4961
Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng Công ty CP GEOVIETNAM đã ủy quyền cho một đơn vị khác rao bán đất một cách rầm rộ tại mặt bằng 4961.

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm
Kết luận số 69/KL-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ rõ: Tại Kết luận số 08/KL-UBBC ngày 12/5/2016 của Ủy ban bầu cử phường Thụy Phương khi kết luận nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Lại có hành vi lấn chiếm đất đai có nêu: “Theo biên bản kiểm tra hiện trạng, diện tích gia đình bà Lại đang sử dụng thực tế là 58m2” là không chính xác. Trách nhiệm này thuộc về bà Nguyễn Thị Bình khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thụy Phương, hiện là Chủ tịch UBND phường Thụy Phương.

Chính quyền làm trái luật, Tòa quan liêu, hộ nghèo mất đất

Chính quyền làm trái luật, Tòa quan liêu, hộ nghèo mất đất
Ông Lê Văn Thái làm nghề phụ hồ, vợ là bà Trần Thị Kim Liên bán vé số, là hộ nghèo, được người anh là ông Trần Liếp cho 40m2 đất cất nhà ở. Kế đó rất nhiều đất hoang, nhưng ít có nhu cầu, nên ông Thái chỉ sử dụng 86m2 làm chuồng bò. Năm 2017, ông Thái, bà Liên bị bà Phạm Thị Thu tranh chấp đất, do bà Thu đã có sổ đỏ đối với cả khu đất này…
Xem thêm
Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Trưa ngày 3/12, Công an TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự đối với BN 1342 làm lây ...
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang ...
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ ...
Vvụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vvụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ...
Cưỡng chế cụ bà 89 tuổi nhập viện, để thi hành án!?

Cưỡng chế cụ bà 89 tuổi nhập viện, để thi hành án!?

Đó là trường hợp của cụ Nguyễn Thị Chín, 89 tuổi, ở số 402 đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 16/9/2020, Chi ...
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Vì sao chậm đưa vụ án ra xét xử?

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Vì sao chậm đưa vụ án ra xét xử?

Một vụ kiện từ năm 2007, qua 6 cấp tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí. Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động