TP Hồ Chí Minh:

Cần xem xét lại việc giải quyết đơn tố cáo của cụ Nguyễn Anh Hoàng

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của cụ Nguyễn Anh Hoàng (Lê Thanh Văn) và vợ là cụ Phạm Thị Bạch Tuyết cùng ngụ tại 1010 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, phản ánh về việc đơn tố cáo hành vi cố ý làm trái có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực, nhưng không được giải quyết theo quy định…

Về thời hạn giải quyết đơn

Đơn đề ngày 6/2/2023, gửi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cụ Hoàng và cụ Tuyết tố cáo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức có các nội dung: Không tiếp tục thực hiện Quyết địnhsố: 1879/QĐ-UB-KT ngày 9/4/1998 của UBND TP Hồ Chí Minh (trước đây UBND quận 9 cố tình dịch chuyển vị trí tuyến cầu Ông Nhiêu xuống hạ lưu 9 mét); có dấu hiệu cấp trái pháp luật quyền sử dụng đất giao thông của Nhà nước (là đường dẫn vào cầu Ông Nhiêu cũ) cho tư nhân và bỏ lãng phí một phần lớn đất giao thông còn lại cho nhiều hộ dân chiếm dụng kinh doanh cửa hàng, quán ăn; và không xử lí dứt điểm việc lấn chiếm đất công trong quá trình thực hiện dự án cầu Ông Nhiêu.

“Phiếu chuyển” số 254/ PC/BNCTU ngày 15/3/2023 của Ban Nội chính Thành ủy, TP. Hồ Chí Minh
“Phiếu chuyển” số 254/ PC/BNCTU ngày 15/3/2023 của Ban Nội chính Thành ủy, TP. Hồ Chí Minh

Đơn trên, được Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh chuyển đến Thanh tra TP Hồ Chí Minh theo Luật Tố cáo năm 2018; Công văn số 2196/UBNDNCPC ngày 30/6/2022 của UBND TP Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác xử lí đơn, giải quyết đơn tố cáo (Phiếu chuyển Đơn tố cáo số 93/PC-TCD, ngày 23/2/2023 của Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh gửi Thanh tra TP Hồ Chí Minh).

Thanh tra TP Hồ Chí Minh có “Giấy mời” số: 168/GM-TTTP-P4 ngày 15/3/2023, mời cụ Hoàng và cụ Tuyết làm việc liên quan việc xử lí đơn tố cáo đề ngày 6/2/2023 (“Biên bản tiếp xúc” đề ngày 20/3/2023, tại Phòng Tiếp công dân Thanh tra TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, đến nay đã 10 tháng (kể từ ngày có Phiếu chuyển Đơn tố cáo số: 93/PC-TCD của Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh), cụ Hoàng và cụ Tuyết chưa nhận được thông báo kết luận đơn tố cáo của Chủ tịch UBNDTP Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Điều 30 Luật Tố cáo quy định: Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lí tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

Dấu hiệu làm trái Điều lệ Đảng?

Theo cụ Nguyễn Anh Hoàng, Điều 32 Điều lệ Đảng quy định:“Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp có nhiệm vụ: 1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỉ luật Đảng”.

Điều 47 quy định: “Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng”.

“Phiếu trả đơn” số 90-PTĐ/UBKTTU ngày 28/3/2023 của UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh
“Phiếu trả đơn” số 90-PTĐ/UBKTTU ngày 28/3/2023 của UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Phiếu chuyển số: 254/PC/BNCTU ngày 15/3/2023 của Ban Nội chính Thành ủy, TP Hồ Chí Minh gửi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, có nội dung:

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh nhận được đơn đề ngày 10/2/2023 của cụ Nguyễn Anh Hoàng, với nội dung tố cáo: (1) ông Lê Thành Đại, nguyên Chủ tịch UBND quận 9 (nay là TP Thủ Đức) cố ý làm trái, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả nghiêm trọng; (2) ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức tiếp tục thực hiện hành vi cố ý làm trái của người tiền nhiệm, bức ép và xúc phạm gia đình cách mạng, liệt sĩ; (3) ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh có hành vi bao che việc cố ý làm trái, tham nhũng, tiêu cực của ông Lê Thành Đại. Căn cứ Quyết định số: 938-QĐ/TU ngày 3/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy định giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên là cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lí; Điều 9 Quy chế làm việc số: 01-QC/BCĐ ngày 20/9/2022 của Ban Chỉ đạo thành phố và nội dung đơn; Ban Nội chính Thành ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố chuyển đơn trên đến UBKT Thành ủy để xem xét, chỉ đạo xử lí; đồng thời, thông báo kết quả giải quyết đến Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh theo quy định”.

Cụ Hoàng cho biết: “Tôi hết sức bất ngờ khi nhận được Phiếu trả đơn số 90-PTĐ/UBKTTU ngày 28/3/2023 của UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh. UBKT Thành ủy đề nghị liên hệ cơ quan có thẩm quyền để biết kết quả giải quyết theo quy định. Trả lời như vậy là sao? Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh chuyển đơn của tôi đến UBKT Thành ủy giải quyết đơn là đúng theo thẩm quyền về giải quyết đơn tố cáo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT Thành ủy cũng biết rất rõ về thẩm quyền này, nhưng lại có “Phiếu trả đơn” với lí do “không thuộc thẩm quyền”. Liệu mâu thuẫn này có phải là dấu hiệu làm trái Điều lệ Đảng?”.

“Vì sao Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh lại “im lặng” trước sự việc trên? Sự “im lặng” kéo dài đến hôm nay, phải chăng là từ chối việc giải quyết đơn tố cáo?”, cụ Hoàng nêu thắc mắc.

Dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ tố cáo?

Cụ Nguyễn Anh Hoàng cho biết: “Ngày 2/3/2023, tôi có Đơn tố cáo kèm Tờ trình và hồ sơ chứng cứ gửi Thủ tướng Chính phủ, phản ánh về việc cố ý làm trái Quyết định: 1879/QĐUB-KT ngày 9/4/1998 của UBND TP Hồ Chí Minh về thực hiện dự án xây mới cầu Ông Nhiêu; làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và tài sản của nhiều hộ dân. Cụ thể:

1. Ông Lê Thành Đại, cựu Chủ tịch UBND quận 9 có dấu hiệu tiêu cực, cố ý làm trái Quyết định: 1879/QĐ-UB-KT ngày 9/4/1998 của UBND TP Hồ Chí Minh; gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước và của công dân Nguyễn Anh Hoàng.

2. Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức có dấu hiệu làm trái chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, cố ý không khắc phục sai sót của người tiền nhiệm, có dấu hiệu “áp bức” gia đình cách mạng, gia đình liệt sĩ, đảng viên nhiều tuổi Đảng.

3. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh có hành vi thể hiện dấu hiệu bao che việc cố ý làm trái, tham nhũng, tiêu cực của ông Lê Thành Đại.

Và một số cá nhân, tổ chức có liên quan về hành vi thể hiện dấu hiệu vi phạm có hệ thống có tổ chức.

Tuy nhiên, Đơn tố cáo của tôi đến nay chưa được giải quyết theo đúng quy định của Luật Tố cáo.

Cần xem xét lại việc giải quyết đơn tố cáo của cụ Nguyễn Anh Hoàng
Vợ chồng cụ Nguyễn Anh Hoàng trao đổi với phóng viên.

Tôi được biết Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số: 596/QĐ-TTCP ngày 26/10/2023 “thanh tra trách nhiệm quản lí Nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng và UBND TP Hồ Chí Minh”, nên tôi có “Đơn tố cáo khẩn cấp” đề ngày 17/11/2023 (kèm Tờ trình hồ sơ chứng cứ) gửi ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tiếp tục tố cáo hành vi cố ý làm trái, thể hiện dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, áp bức công dân và hành vi bao che cho hành vi cố ý làm trái tại dự án nâng cấp, xây mới cầu Ông Nhiêu. Tôi kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ khẩn cấp cho thanh tra toàn bộ dự án nâng cấp cầu Ông Nhiêu trước đây theo Quyết định: 1879/QĐ-UB-KT ngày 9/4/1998 của UBND TP Hồ Chí Minh và việc thực hiện dự án xây mới cầu Ông Nhiêu đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức hiện nay. Tôi yêu cầu thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của ông Trần Lưu Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) tại Thông báo số: 945-TB/VPTU ngày 23/9/2019 của Văn phòng Thành ủy; theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tại Công văn số: 8853/VP-NCPC ngày 15/8/2018 của Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh và Công văn số 195/TCD-KTĐĐ ngày 16/10/2020 của Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh. Tôi xin được thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo.

Cần xem xét lại việc giải quyết đơn tố cáo của cụ Nguyễn Anh Hoàng
Văn bản số: 5021/BTCDTW-XLĐ ngày 27/11/2023 của Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tuy nhiên, Phòng xử lí đơn thư thuộc Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) ban hành Văn bản số: 5021/BTCDTW-XLĐ về việc hướng dẫn đơn có nhiều nội dung, ngày 27/11/2023, có nội dung:

“Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của ông, bà Phạm Thị Bạch Tuyết khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện Dự án Nâng cấp và Dự án Xây mới cầu Ông Nhiêu đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 (cũ), nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và một số nội dung khác cụ thể nêu trong đơn. Theo tài liệu gửi kèm, ngày 20/3/2023, Thanh tra TP Hồ Chí Minh có Biên bản tiếp xúc với ông bà, nhưng nay ông bà chưa nhận được kết quả. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Khiếu nại; Nghị định số: 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Thông tư số: 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lí đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định việc tiếp nhận, xử lí đơn thư của cơ quan Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số: 731/QĐTTCP ngày 31/12/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ, đơn của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ trả lại đơn và hướng dẫn ông gửi đơn khiếu nại đến UBND TP Hồ Chí Minh để được chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Theo cụ Nguyễn Anh Hoàng: Từ đây có thể thấy, có sự “hô biến” 3 nội dung trong đơn tố cáo: Hành vi cố ý làm trái và bao che của 3 quan chức có thẩm quyền thành đơn khiếu nại; hành vi vi phạm Luật Tố cáo thành việc “chưa nhận được kết quả giải quyết” (Văn bản số: 5021/BTCDTW-XLĐ ngày 27/11/2023); và hành vi cố ý làm trái đối với quyết định, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, thành khiếu nại liên quan việc bồi thường (Văn bản số: 5021/BTCDTW-XLĐ ngày 27/11/2023).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cái gì đúng phải bảo vệ, cái làm không đúng phải phản đối, đấu tranh”; thực hiện Điều 5 Luật Người cao tuổi năm 2009, Tạp chí Người cao tuổi kính đề nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với đơn tố cáo của cụ Nguyễn Anh Hoàng và vợ là cụ Phạm Thị Bạch Tuyết; đồng thời kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền để Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh thụ lí, giải quyết đơn tố cáo của cụ Nguyễn Anh Hoàng và vợ là cụ Phạm Thị Bạch Tuyết theo thẩm quyền về giải quyết đơn tố cáo quy định tại Khoản 3, Điều 32 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và thông báo kết quả để Tạp chí trả lời người cao tuổi là cụ Hoàng, cụ Tuyết và bạn đọc theo quy định.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bị đơn kiến nghị TAND Tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

Bị đơn kiến nghị TAND Tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

Ông Đặng Như Kiến, 63 tuổi, ở xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông là bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)” cho rằng, trong khi xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm chưa xem xét khách quan nhiều tình tiết, nên kiến nghị TAND Tối cao xem xét, giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm...
Thấy gì từ việc TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị tái thẩm của người cao tuổi?

Thấy gì từ việc TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị tái thẩm của người cao tuổi?

Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Lô Chiu Hồng, 67 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điều dưỡng du lịch Vũng Tàu (Công ty Medicoast), tiếp tục có “Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm”, gửi TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao với lí do: Nhiều nội dung của vụ án chưa được xem xét, giải quyết, có nhiều tình tiết mới...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lê Thị Hạnh, 63 tuổi và 5 hộ dân cùng ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phản ánh việc chính quyền địa phương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Thanh Hái chồng lấn lên đất khai hoang của bà Hạnh và 5 hộ dân nhưng không được các cấp Toà án xem xét khi xét xử.
UBND phường Đại Mỗ thông tin về đơn thư của người dân

UBND phường Đại Mỗ thông tin về đơn thư của người dân

Liên quan đến các nội dung đơn thư của người dân tố cáo về những sai phạm xảy ra trên địa bàn. Mới đây, đại diện UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã thông tin về các vụ việc…
Người cao tuổi đề nghị giám đốc thẩm bản án vì dấu hiệu bỏ lọt đương sự!

Người cao tuổi đề nghị giám đốc thẩm bản án vì dấu hiệu bỏ lọt đương sự!

Ngày 30/9/2022, TAND quận Ninh Kiều mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và tài sản gắn liền với đất”. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thé; bị đơn: Bà Huỳnh Bảo Trân; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (NCQL&NVLQ): Văn phòng công chứng Lê Cẩm Lành, ông Thái Hùng Cường, bà Trần Thị Loan, bà Trác Thị Kim Phượng, bà Võ Thị Kim Thắm và Chi Cục THADS quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện có dấu hiệu bỏ sót NCQL&NVLQ của vụ án; đó là cơ sở để bà Trác Thị Kim Phượng, 70 tuổi đề nghị Toà án cấp trên xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số: 214/2022/DS-ST ngày 30/9/2022 của TAND quận Ninh Kiều…

Tin khác

Xét xử vụ đánh bạc “khủng” tại TP Hạ Long

Xét xử vụ đánh bạc “khủng” tại TP Hạ Long
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại TP Hạ Long..

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Cần một cuộc Thanh tra toàn diện công trình cầu Ông Nhiêu!

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:  Cần một cuộc Thanh tra toàn diện công trình cầu Ông Nhiêu!
“Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ đặc ân gì đối với gia đình chính sách, mà yêu cầu được đền bù đúng, đủ, loại đất, theo giá thị trường của Luật Đất đai; thấy có ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, của người dân, kiến nghị Thành ủy chỉ đạo Thanh tra toàn diện việc thực hiện công trình cầu Ông Nhiêu; nghe ý kiến của người dân bị trực tiếp ảnh hưởng công trình; góp phần xây dựng Đảng và chính quyền, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật”...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của nhiều người cao tuổi, phản ánh việc công trình xây dựng của gia đình bà Phạm Thị Hồng Thuý, tại 92A Xuân Thủy, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu xây dựng sai phép nhưng vẫn được Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai TP Thủ Đức chỉnh lí cập nhật vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tuyên hủy Quyết định hành chính của UBND xã Quỳnh Châu

Tuyên hủy Quyết định hành chính của UBND xã Quỳnh Châu
Bản án số: 01/2024 HC-ST ngày 29/1/2024 của TAND huyện Quỳnh Lưu đã tuyên hủy Quyết định số: 36/QĐ-CCXD của UBND xã Quỳnh Châu, được dư luận đánh giá công tâm, khách quan. Mọi cáo buộc đối với gia đình cụ Tuận về hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng tường bao bịt lối đi nhà hàng xóm đã được Tòa án làm sáng tỏ...

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa
Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.

Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?

Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?
Viện KSND huyện Thạch Thành cho rằng: Tòa án cấp sơ thẩm (TAND huyện Thạch Thành) có sai sót trong vụ án. Việc áp dụng pháp luật, thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ, cách phân chia di sản thừa kế không phù hợp nên đã kháng nghị lên Tòa cấp tỉnh. Phía Bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cho rằng, Bản án số: 05/2024/DS-ST “Tranh chấp di sản thừa kế” ngày 22/2/2024 của TAND huyện Thạch Thành đã xâm hại quyền lợi của họ…

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù
Sau 1 ngày xét hỏi, chiều nay 16/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của 11 bị cáo và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại án Việt Á.

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.

Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân

Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân
Trong tháng 4 vừa qua, tại quận Ngô Quyền và TP Hải Phòng đã diễn ra một số phiên tòa xét xử các vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, Đại diện Viện KSND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận có ý kiến, tham mưu với UBND TP Hải Phòng để bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân, giúp họ ổn định đời sống…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Thư cầu cứu” của ông Cao Thế Nhu, 76 tuổi, hội viên Hội NCT, hội viên Hội Cựu chiến binh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng với gần 30 hộ dân trú tại tổ 4, tổ 5 khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh về việc đã 4 năm trôi qua người dân nơi đây vô cùng khổ sở và bức xúc khi bị xâm hại về chỗ ở hợp pháp do triển khai Dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 18 (QL18) với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm
Sáng 15/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi
Viện KSND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lê Dương (SN 1991) Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.
Xem thêm
Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á v
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lê Thị Hạnh, 63 tuổi và 5 hộ dân cùng ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phản ánh việc chính quyền địa phương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Thanh Hái chồng lấn lên đất khai hoang của bà Hạnh và 5 hộ dân nhưng không được các cấp Toà án xem xét khi xét xử.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của nhiều người cao tuổi, phản ánh việc công trình xây dựng của gia đình bà Phạm Thị Hồng Thuý, tại 92A Xuân Thủy, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu xây dựng sai phép nhưng vẫn được Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai TP Thủ Đức chỉnh lí cập nhật vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động