Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Về thực hiện quyền của người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) hợp pháp của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, Chủ tịch tỉnh Long An chỉ đạo phải cho ông Nhiều, bà Tám hoàn tất việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, sau đó ông Nhiều thực hiện quyền thế chấp, thì bị ngăn chặn!? Tại buổi làm việc ngày 16/3/2020, với ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP Tân An, với đầy đủ chứng cứ, pháp lý chứng minh ông Nhiều được thực hiện đầy đủ các quyền của người có giấy chứng nhận QSDĐ hợp pháp; và chứng minh việc ông Lê Công Đỉnh giải quyết không công bằng. Nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của ông Nhiều vẫn chưa được giải quyết!

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Trụ sở Sở TN&MT tỉnh Long An

Đất phù hợp Quy hoạch xây dựng ở mật độ cao

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nhiều cho biết: Ngày 22/6/2018, UBND TP Tân An và các cơ quan trực thuộc UBND TP Tân An cùng thống nhất ý kiến tại Biên bản cuộc họp số 1570/ BB-UBND đồng ý cho phép ông chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa, lập quy hoạch mặt bằng tổng thể; các thành viên dự họp cùng thống nhất ý kiến là vị trí thửa đất số 4384, 4387 của ông Nhiều nêu trên là phù hợp Quy hoạch xây dựng đất ở mật độ cao.

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Biên bản họp số 1570 ngày 22/6/2018

Ngày 20/7/2018, ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP Tân An ban hành Văn bản số 1958/UBND-KT về chủ trương cho ông Nhiều được lập Quy hoạch mặt bằng tổng thể, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa đất. Ông Đỉnh căn cứ đề nghị của Phòng Quản lý đô thị TP Tân An tại Công văn số 259/CV-QLĐT ngày 19/7/2018 và thống nhất với ý kiến của Phòng TN&MT, và UBND phường 6, TPTân An, về thực hiện chỉnh trang thửa đất số 4384, 4387, của ông Nhiều là phù hợp Quy hoạch xây dựng ở mật độ cao.

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Công văn số 1958/UBND-KT ngày 20/7/2018

Tiếp theo, ông Lê Công Đỉnh, căn cứ đề nghị của Phòng Quản lý đô thị TP Tân An tại Tờ trình số 11/TTr – QLĐT ngày 31/7/2018, cấp cho ông Nhiều Chứng chỉ Quy hoạch số: 2072/UBND-CCQH ngày 3/8/2018, vị trí thửa đất số 4384, 4387 (theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 5/12/2016 của UBND tỉnh Long An quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An). Và theo đồ án Quy hoạch chung TP Tân An, đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3767/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Long An). Theo Quyết định số: 2494/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Long An phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Tân An, thì vị trí thửa đất số 4384, 4387, tờ bản đồ số 3, diện tích 7.142 m2 của ông Nguyễn Văn Nhiều nêu trên, là Phù hợp về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa; phù hợp hình thành khu dân cư tập trung; phù hợp Quy hoạch xây dựng nhà ở, đất ở mật độ cao, theo các quyết định nói trên, của UBND tỉnh Long An.

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Chứng chỉ Quy hoạch số 2072/UBND-CCQH, ngày 3/8/2018

Căn cứ, quy định của pháp luật, ông Trần Thanh Nhàn, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Tân An đã chấp thuận phê duyệt bản vẽ hồ sơ thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể phân lô tách thửa đất cho ông Nguyễn Văn Nhiều tại khu đất thửa số 4384, 4387, tờ bản đồ số 3, diện tích: 7142 m2, theo Bản vẽ thiết kế số: 92 XD/2018 ngày 19/7/2018 do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Minh Long lập.

Nhiều dấu hiệu dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ông Nguyễn Văn Nhiều khẳng định, việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật bắt đầu là việc ông Lê Công Đỉnh, khi ban hành Công văn số 2197/UBND-KT ngày 17/8/2018 đề nghị ông Phan Nhân Duy hướng dẫn ông Đỉnh, thực hiện lập mặt bằng tổng thể theo khoản 5, Điều 1, Quyết định số 65, Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.Tiếp theo đó, ông Phan Nhân Duy, ban hành Công văn số: 2727/STNMT-VP ngày 23/8/2018, hướng dẫn ông Đỉnh thực hiện: “Theo Quy định tại khoản 5, Điều 1 Quyết định số: 65/2016/QĐ -UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh, quy định cụ thể tách thửa mà hình thành khu dân cư thì chỉ thực hiện trên đất ở, việc chuyển mục đích sang đất ở để tách thửa hình thành khu dân cư thì phải xin chủ trương đầu tư.” Về nội dung này, ông Nhiều chỉ rõ: Ông Đỉnh, ông Duy đã cho Chủ trương rồi, đã cấp và phê duyệt chứng chỉ quy hoạch cho ông Nhiều, mọi việc đã hoàn tất 100 % rồi, mà sau đó ông Đỉnh, ông Duy, cấu kết với nhau, tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài Quy định chung về đất đai, để 2 ông ban hành Công văn số 2727 trên. Đây là dấu hiệu thể hiện làm trái với quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 5, Điều 1, Quyết định số 65 nói trên, quy định, trường hợp tách thửa đất không tiếp giáp đường giao thông và các yếu tố hạ tầng kỹ thuật khác, việc tách thửa có khả năng hình thành khu dân cư tập trung thì UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét.

Trong khi, theo Quy định tại khoản 5, Điều 1, Quyết định số 65 trên, áp dụng chung Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, cho thấy: Không có quy định như ông Duy hướng dẫn trên; không có quy định chỉ thực hiện trên đất ở; và cũng không có quy định phải xin chủ trương đầu tư.

Sự việc tiếp tục được đẩy lên cao, khi ông Lê Công Đỉnh thực hiện hướng dẫn có dấu hiệu không đúng quy định pháp luật của ông Phan Nhân Duy tại Công văn số: 2727/STNMT-VP ngày 23/8/2018 trên. Nhưng ông Đỉnh vẫn ban hành Thông báo số: 658/TB-UBND ngày 30/8/2018 và thông báo số 702/TB-UBND ngày 14/9/2018 thu hồi, hủy bỏ, Chứng chỉ Quy hoạch của ông Nhiều.

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Thông báo số 658/TB-UBND ngày 30/8/2018

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Thông báo số 702/TB-UBND ngày 14/9/2018

Đề nghị Chủ tịch tỉnh Long An, thẩm tra, xác minh làm rõ

Không đồng thuận với Công văn hướng dẫn số: 2727 và 2 Thông báo số 658, số 702 trên, ông Nhiều làm đơn đăng ký gặp trực tiếp ông Phan Nhân Duy để được giải quyết theo quy định của pháp luật về Đất đai. Ông Phan Nhân Duy tiếp tục ban hành Thông báo số: 985/TB-STNMT ngày 27/9/2018, có nội dung: a) Xác định lỗi không phải là của ông Nguyễn Văn Nhiều và gia đình; b) Do nhận thức và hiểu về áp dụng pháp luật của cơ quan tham mưu thuộc UBND TP Tân An còn hạn chế, chưa chặt chẽ, nay thu hồi lại các chủ trương gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền lợi, của ông Nguyễn Văn Nhiều.

Xin nói rõ thêm: Xuất phát từ hành vi ông Phan Nhân Duy tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định chung về đất đai, rồi sau đó ông Duy tự mình ban hành Công văn số: 2727/STNMT-VP ngày 23/8/2018, không đúng Quy định của pháp luật, ông Duy lấy từ đó làm cơ sở hướng dẫn ông Đỉnh, ông Đỉnh dựa vào hướng dẫn trên. Để ban hành 2 thông báo số 658, số 702 trên, thu hồi và hủy bỏ Chủ trương, thu hồi và hủy bỏ Chứng chỉ Quy hoạch của ông Nhiều. Khi thu hồi, hủy bỏ xong, ông Duy cho rằng: Xác định lỗi không phải là của ông Nguyễn Văn Nhiều và gia đình; Thái độ này, là hành vi vô cảm, vô trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước khi tiếp xúc giải quyết công việc với dân, nhất là gia đình Chính sách như ông Nhiều, thái độ này, vốn xa lạ với Nhà nước ta‘‘của dân, do dân, vì dân” mà Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ.

Vì các lẽ trên, ông Nguyễn Văn Nhiều, đề nghị ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, thẩm tra, xác minh làm rõ từng trách nhiệm đối với ông Phan Nhân Duy, ông Lê Công Đỉnh và tập thể, cá nhân có liên quan việc ông Duy, ông Đỉnh, cấp và cho chủ trương; cấp và phê duyệt Chứng chỉ Quy hoạch; và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường 6, phường 7, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, cho 10 trường hợp khu dân cư tập trung đã được triển khai, thực hiện, và tồn tại. Riêng trường hợp của ông Nhiều, bị ông Duy, ông Đỉnh, thu hồi, và hủy bỏ Chủ trương; bị thu hồi, và hủy bỏ Chứng chỉ Quy hoạch.

Ông Nguyễn Văn Nhiều kiến nghị

Căn cứ Quyết định số: 2494/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Long An phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Tân An; căn cứ Quyết định số: 3767/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Long An phê duyệt đồ án Quy hoạch chung TP Tân An, tỉnh Long An đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000; căn cứ Điều 1, Quyết định số 65, Căn cứ theo Quy định chung tại khoản 1, khoản 5, Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, vị trí thửa đất số 4384, 4387, tờ bản đồ số 3, diện tích 7.142 m2 của ông Nguyễn Văn Nhiều nêu trên, là phù hợp về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa đất, phù hợp hình thành khu dân cư tập trung; cũng là phù hợp Quy hoạch xây dựng nhà ở, đất ở mật độ cao theo các Quyết định của UBND tỉnh Long An; căn cứ Kết luận thanh tra của ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An tại Văn bản số: 5901/UBND-NCTCD ngày 23/10/2019 trả lời cho ông Nguyễn Văn Nhiều biết kết quả Thanh tra, kiểm tra rà soát vụ việc mà UBND thành phố Tân An thu hồi, và hủy bỏ Chủ trương, thu hồi và hủy bỏ Chứng chỉ Quy hoạch của ông Nhiều, mà UBND thành phố Tân An đã cấp và phê duyệt.

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Trang 2, và 9 Văn bản số: 5901/UBND-NCTCD ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Long An

Ông Nguyễn Văn Nhiều, kiến nghị:

Một, tại sao những quy định của pháp luật nêu trên rõ ràng, mà ông Đỉnh lại bỏ quên (hoặc cố tình bỏ qua) ? Nếu ông Đỉnh cho rằng việc làm của mình là đúng, thì đề nghị ông Đỉnh đưa ra các chứng cứ, chứng minh. Và nếu cho rằng ông Nhiều sai, thì ông Đỉnh cũng phải đưa ra các chứng cứ, chứng minh.

Hai, cần thiết, phải xem xét lại việc: Trong cùng một thời điểm, cùng thực hiện các Quyết định số 65 ngày 5/12/2016, Quyết định số 3767 ngày 14/10/2015 và Quyết định số 2494 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Long An, còn hiệu lực thi hành trên địa bàn TP Tân An, và cùng tính chất Quy hoạch thực hiện như nhau. Nhưng ông Đỉnh, ông Duy, đã giải quyết cho phép tồn tại và triển khai thực hiện 10 trường hợp khu dân cư, trên địa bàn phường 6, phường 7, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. Nghĩa là, có 10 trường hợp không bị thu hồi, huỷ bỏ, mà chỉ riêng trường hợp của ông Nhiều là bị thu hồi, hủy bỏ! Rõ ràng đây là sự vô lý và bất công. Khiến dư luận và ông Nhiều phải đặt câu hỏi: Có hay không “lợi ích nhóm, nguồn lợi riêng” giữa ông Duy, và ông Đỉnh đối với 10 trường hợp khu dân cư nêu trên?

Ba, pháp luật của Nhà nước ta quy định không có vùng cấm, bất kể người đó là ai, như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là hiện nay, đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tôi có kiến nghị rất nhiều lần, đến các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tỉnh Long An, và các cơ quan ngôn luận, rằng, với tư cách là một công dân, cựu chiến binh, thương binh, nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 Long An (Quân khu 7) - Đơn vị 3 lần Anh hùng LLVT Nhân dân, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, Đại tá Quân đội NDVN đã qua nhiều thời kỳ kháng chiến, nay đã nghỉ hưu, tôi luôn xác định và nhận thức sâu sắc: Phải có ý thức chấp hành nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta. Nhưng vì, đồng chí Phan Nhân Duy, đồng chí Lê Công Đỉnh đã giải quyết cho phép tồn tại và triển khai, thực hiện 10 trường hợp khu dân cư nêu trên, mà chỉ riêng trường hợp của tôi - Nhiều là bị thu hồi, và hủy bỏ, như thế là không công bằng! Tôi mong ông Đỉnh, và ông Duy, trả lời cụ thể cho tôi biết, câu hỏi này?"

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã kí, ban hành Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/2/2020, về việc thụ lý tố cáo (đơn đề ngày 3/2/2020) của ông Nguyễn Văn Nhiều và ông Nguyễn Đức Hòa đối với ông Phan Nhân Duy, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa và ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP Tân An. Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để ông Nguyễn Văn Nhiều và ông Nguyễn Đức Hòa biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ cùa người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/02/2020, do Chủ tịch UBND tỉnh Long An ông Trần Văn Cần kí, ban hành

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

10 TRƯỜNG HỢP KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư; An Nhiên – An Lộc diện tích: 2,4 hecta đất lúa tại đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An (Khu dân cư lớn Nhất)

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc
Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư tại ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (lân cận, liền kề, cánh đồng ruộng)

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư; đất lúa đường Võ Ngọc Quận, phường 6, TP Tân An,

(gần Chợ phường 6, đường Bến Đá, vào hẻm lớn)

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư, qua 2 cây cầu đường Châu Thị Kim, Nguyễn Văn Tịch, phường 7, TP Tân An

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc
Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư, qua 2 cây cầu đường Châu Thị Kim, Đỗ Văn Giàu, phường 7, TP Tân An (gần UBND phường 7)

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc
Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư, đường Châu Thị Kim, hẻm 339, phường 7, TP Tân An

(gần Bệnh viện Lao Long An, tiệm tóc Thảo Nguyên)

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc
Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư, Châu Thị Kim, Châu Văn Bảy, phường 7, TP Tân An

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư Tỉnh Lộ 827, hẻm 76 khu phố Bình An 1, phường 7, TP Tân An (sau lưng Bệnh Viện Nhi Long An ra đường Đinh Thiếu Sơn)

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư đường Nguyễn Văn Rành, hẻm 83, phường 7, TP Tân An ( liền kề trường Trung Học Trần Phú)

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư đường Nguyễn Văn Rành, hẻm 239, phường 7, TP Tân An

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Khu dân cư, ông Nguyễn Văn Nhiều đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Mặc dù mới đưa vào sử dụng, vẫn còn bảo hành, nhưng công trình Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (Đường Hùng Vương) có dấu hiệu bong tróc, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà… xuống cấp trầm trọng. Việc này, khiến cư dân địa phương “bức xúc” nghi vấn liệu chính quyền địa phương có biết việc xuống cấp đoạn đường này?
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được thành lập năm 2008 có trụ sở tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 670/QĐ.UBND - XD ngày 22/02/2016.
Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Cho rằng Bản án Sơ thẩm số 62/2018/HNGT-ST ngày 16/11/2018 của TAND TP Bắc Ninh và Bản án Phúc thẩm số 14/2019/HNGT-PT ngày 1/4/2019 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử chưa khách quan, có dấu hiệu bao che… Bà Nguyễn Thị Ngãi, người cao tuổi, ở số 415 Nguyễn Trãi, khu phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã có đơn khiếu nại gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Tỉnh Lâm Đồng: Bản án phúc thẩm có dấu hiệu áp dụng sai luật

Tỉnh Lâm Đồng: Bản án phúc thẩm có dấu hiệu áp dụng sai luật

TAND tỉnh Lâm Đồng có dấu hiệu nhận định và áp dụng sai luật để ra Bản án số 146/2020/DS-PT về “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” ngày 17/11/2020, buộc bà Phạm Thị Kim Thắm (sinh 1962) và chồng là ông Nguyễn Kim Thanh, (sinh 1959) cùng thường trú tại 652/22, Quốc lộ 20, thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, có đơn khiếu nại…
Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ông Trương Văn Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 cho biết, tài sản này không còn thuộc về sở hữu của doanh nghiệp, vì cách đây 10 năm đã chuyển giao và sang tên để đảm bảo một khoản vay mà công ty đã vay của ông Phan Văn Anh Vũ.

Tin khác

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?
Bà Nguyễn Thị Oanh, cùng 29 hộ dân ở thôn Đìa, xã Bình Minh có đơn phản ánh, Chi ủy, chính quyền xóm Đìa và UBND xã Bình Minh cùng toàn thể Nhân dân họp đồng ý cho doanh nghiệp vào thuê đất để xây dựng nhà máy trong 12 năm, sau năm 2013, phải chia ruộng lại cho dân sản xuất theo quy định. Tuy nhiên, đến năm 2013, các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất sau năm 2013, hoặc trả lại đất cho dân, nhưng không được chấp nhận…

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn đề nghị của các cụ cao niên, đại diện cho 15 dòng họ và các tầng lớp Nhân dân thôn Vị Dương, xã Liên Vị gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, các sở, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị xã Quảng Yên, với mong muốn sớm được các cấp, các ngành cho phép Nhân dân phục dựng lại đình Vị Dương...

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép
Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang xe của mình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra xử lý theo pháp luật.

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt
Chuyển công tác về Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường chính trị Hoàng Văn Thụ) nhưng chưa có đất ở. Được người quen cho dựng nhà tạm ở trên đất vườn chè, hứa khi nào được phân đất ở thì sẽ trả lại. Thế nhưng, khi được cấp đất ở, không những không trả lại đất, mà còn chiếm luôn đất mượn, giả mạo chữ kí trong Giấy chuyển nhượng đất thổ cư, để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên diện tích đất ở nhờ. Đó là hành vi của ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc được khởi kiện ra tòa, nhưng TAND TP Lạng Sơn giải quyết không thỏa đáng khiến gia chủ phải tiếp tục hành trình tìm công lí…

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn
Cho rằng tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng là tài sản chung của vợ chồng bị cơ quan thi hành án cưỡng chế là không đúng pháp luật, nên bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Phan Văn Anh Vũ) đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tỉnh Lai Châu: Người dân tố bản án chưa công tâm và đúng pháp luật

Tỉnh Lai Châu:  Người dân tố bản án  chưa công tâm và đúng pháp luật
Ông Chẻo Oán Niền, người cao tuổi, ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho rằng, TAND tỉnh Lai Châu trả lại đơn khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông trong vụ kiện hành chính số 166/2019/TLST-HC ngày 17/4/2020 “Yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” là chưa đúng pháp luật....
Xem thêm
Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Cho rằng Bản án Sơ thẩm số 62/2018/HNGT-ST ngày 16/11/2018 của TAND TP Bắc Ninh và Bản án Phúc thẩm số 14/2019/HNGT-PT ngày 1/4/2019 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét ...
Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Trưa ngày 3/12, Công an TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự đối với BN 1342 làm lây ...
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang ...
Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Mặc dù mới đưa vào sử dụng, vẫn còn bảo hành, nhưng công trình Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (Đường Hùng Vương) có dấu hiệu ...
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được thành lập năm 2008 có trụ sở tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 ...
Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động