Viết tiếp bài “Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc

Về thực hiện quyền của người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) hợp pháp của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám, ở TP Tân An, Chủ tịch tỉnh Long An chỉ đạo phải cho ông Nhiều, bà Tám hoàn tất việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, sau đó ông Nhiều thực hiện quyền thế chấp, thì bị ngăn chặn!? Tại buổi làm việc ngày 16/3/2020, với ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP Tân An, với đầy đủ chứng cứ, pháp lý chứng minh ông Nhiều được thực hiện đầy đủ các quyền của người có giấy chứng nhận QSDĐ hợp pháp; và chứng minh việc ông Lê Công Đỉnh giải quyết không công bằng. Nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của ông Nhiều vẫn chưa được giải quyết!

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Trụ sở Sở TN&MT tỉnh Long An

Đất phù hợp Quy hoạch xây dựng ở mật độ cao

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nhiều cho biết: Ngày 22/6/2018, UBND TP Tân An và các cơ quan trực thuộc UBND TP Tân An cùng thống nhất ý kiến tại Biên bản cuộc họp số 1570/ BB-UBND đồng ý cho phép ông chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa, lập quy hoạch mặt bằng tổng thể; các thành viên dự họp cùng thống nhất ý kiến là vị trí thửa đất số 4384, 4387 của ông Nhiều nêu trên là phù hợp Quy hoạch xây dựng đất ở mật độ cao.

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Biên bản họp số 1570 ngày 22/6/2018

Ngày 20/7/2018, ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP Tân An ban hành Văn bản số 1958/UBND-KT về chủ trương cho ông Nhiều được lập Quy hoạch mặt bằng tổng thể, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa đất. Ông Đỉnh căn cứ đề nghị của Phòng Quản lý đô thị TP Tân An tại Công văn số 259/CV-QLĐT ngày 19/7/2018 và thống nhất với ý kiến của Phòng TN&MT, và UBND phường 6, TPTân An, về thực hiện chỉnh trang thửa đất số 4384, 4387, của ông Nhiều là phù hợp Quy hoạch xây dựng ở mật độ cao.

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Công văn số 1958/UBND-KT ngày 20/7/2018

Tiếp theo, ông Lê Công Đỉnh, căn cứ đề nghị của Phòng Quản lý đô thị TP Tân An tại Tờ trình số 11/TTr – QLĐT ngày 31/7/2018, cấp cho ông Nhiều Chứng chỉ Quy hoạch số: 2072/UBND-CCQH ngày 3/8/2018, vị trí thửa đất số 4384, 4387 (theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 5/12/2016 của UBND tỉnh Long An quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An). Và theo đồ án Quy hoạch chung TP Tân An, đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3767/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Long An). Theo Quyết định số: 2494/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Long An phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Tân An, thì vị trí thửa đất số 4384, 4387, tờ bản đồ số 3, diện tích 7.142 m2 của ông Nguyễn Văn Nhiều nêu trên, là Phù hợp về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa; phù hợp hình thành khu dân cư tập trung; phù hợp Quy hoạch xây dựng nhà ở, đất ở mật độ cao, theo các quyết định nói trên, của UBND tỉnh Long An.

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Chứng chỉ Quy hoạch số 2072/UBND-CCQH, ngày 3/8/2018

Căn cứ, quy định của pháp luật, ông Trần Thanh Nhàn, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Tân An đã chấp thuận phê duyệt bản vẽ hồ sơ thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể phân lô tách thửa đất cho ông Nguyễn Văn Nhiều tại khu đất thửa số 4384, 4387, tờ bản đồ số 3, diện tích: 7142 m2, theo Bản vẽ thiết kế số: 92 XD/2018 ngày 19/7/2018 do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Minh Long lập.

Nhiều dấu hiệu dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ông Nguyễn Văn Nhiều khẳng định, việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật bắt đầu là việc ông Lê Công Đỉnh, khi ban hành Công văn số 2197/UBND-KT ngày 17/8/2018 đề nghị ông Phan Nhân Duy hướng dẫn ông Đỉnh, thực hiện lập mặt bằng tổng thể theo khoản 5, Điều 1, Quyết định số 65, Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.Tiếp theo đó, ông Phan Nhân Duy, ban hành Công văn số: 2727/STNMT-VP ngày 23/8/2018, hướng dẫn ông Đỉnh thực hiện: “Theo Quy định tại khoản 5, Điều 1 Quyết định số: 65/2016/QĐ -UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh, quy định cụ thể tách thửa mà hình thành khu dân cư thì chỉ thực hiện trên đất ở, việc chuyển mục đích sang đất ở để tách thửa hình thành khu dân cư thì phải xin chủ trương đầu tư.” Về nội dung này, ông Nhiều chỉ rõ: Ông Đỉnh, ông Duy đã cho Chủ trương rồi, đã cấp và phê duyệt chứng chỉ quy hoạch cho ông Nhiều, mọi việc đã hoàn tất 100 % rồi, mà sau đó ông Đỉnh, ông Duy, cấu kết với nhau, tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài Quy định chung về đất đai, để 2 ông ban hành Công văn số 2727 trên. Đây là dấu hiệu thể hiện làm trái với quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 5, Điều 1, Quyết định số 65 nói trên, quy định, trường hợp tách thửa đất không tiếp giáp đường giao thông và các yếu tố hạ tầng kỹ thuật khác, việc tách thửa có khả năng hình thành khu dân cư tập trung thì UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét.

Trong khi, theo Quy định tại khoản 5, Điều 1, Quyết định số 65 trên, áp dụng chung Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, cho thấy: Không có quy định như ông Duy hướng dẫn trên; không có quy định chỉ thực hiện trên đất ở; và cũng không có quy định phải xin chủ trương đầu tư.

Sự việc tiếp tục được đẩy lên cao, khi ông Lê Công Đỉnh thực hiện hướng dẫn có dấu hiệu không đúng quy định pháp luật của ông Phan Nhân Duy tại Công văn số: 2727/STNMT-VP ngày 23/8/2018 trên. Nhưng ông Đỉnh vẫn ban hành Thông báo số: 658/TB-UBND ngày 30/8/2018 và thông báo số 702/TB-UBND ngày 14/9/2018 thu hồi, hủy bỏ, Chứng chỉ Quy hoạch của ông Nhiều.

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Thông báo số 658/TB-UBND ngày 30/8/2018

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Thông báo số 702/TB-UBND ngày 14/9/2018

Đề nghị Chủ tịch tỉnh Long An, thẩm tra, xác minh làm rõ

Không đồng thuận với Công văn hướng dẫn số: 2727 và 2 Thông báo số 658, số 702 trên, ông Nhiều làm đơn đăng ký gặp trực tiếp ông Phan Nhân Duy để được giải quyết theo quy định của pháp luật về Đất đai. Ông Phan Nhân Duy tiếp tục ban hành Thông báo số: 985/TB-STNMT ngày 27/9/2018, có nội dung: a) Xác định lỗi không phải là của ông Nguyễn Văn Nhiều và gia đình; b) Do nhận thức và hiểu về áp dụng pháp luật của cơ quan tham mưu thuộc UBND TP Tân An còn hạn chế, chưa chặt chẽ, nay thu hồi lại các chủ trương gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền lợi, của ông Nguyễn Văn Nhiều.

Xin nói rõ thêm: Xuất phát từ hành vi ông Phan Nhân Duy tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định chung về đất đai, rồi sau đó ông Duy tự mình ban hành Công văn số: 2727/STNMT-VP ngày 23/8/2018, không đúng Quy định của pháp luật, ông Duy lấy từ đó làm cơ sở hướng dẫn ông Đỉnh, ông Đỉnh dựa vào hướng dẫn trên. Để ban hành 2 thông báo số 658, số 702 trên, thu hồi và hủy bỏ Chủ trương, thu hồi và hủy bỏ Chứng chỉ Quy hoạch của ông Nhiều. Khi thu hồi, hủy bỏ xong, ông Duy cho rằng: Xác định lỗi không phải là của ông Nguyễn Văn Nhiều và gia đình; Thái độ này, là hành vi vô cảm, vô trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước khi tiếp xúc giải quyết công việc với dân, nhất là gia đình Chính sách như ông Nhiều, thái độ này, vốn xa lạ với Nhà nước ta‘‘của dân, do dân, vì dân” mà Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ.

Vì các lẽ trên, ông Nguyễn Văn Nhiều, đề nghị ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, thẩm tra, xác minh làm rõ từng trách nhiệm đối với ông Phan Nhân Duy, ông Lê Công Đỉnh và tập thể, cá nhân có liên quan việc ông Duy, ông Đỉnh, cấp và cho chủ trương; cấp và phê duyệt Chứng chỉ Quy hoạch; và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường 6, phường 7, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, cho 10 trường hợp khu dân cư tập trung đã được triển khai, thực hiện, và tồn tại. Riêng trường hợp của ông Nhiều, bị ông Duy, ông Đỉnh, thu hồi, và hủy bỏ Chủ trương; bị thu hồi, và hủy bỏ Chứng chỉ Quy hoạch.

Ông Nguyễn Văn Nhiều kiến nghị

Căn cứ Quyết định số: 2494/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Long An phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Tân An; căn cứ Quyết định số: 3767/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Long An phê duyệt đồ án Quy hoạch chung TP Tân An, tỉnh Long An đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000; căn cứ Điều 1, Quyết định số 65, Căn cứ theo Quy định chung tại khoản 1, khoản 5, Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, vị trí thửa đất số 4384, 4387, tờ bản đồ số 3, diện tích 7.142 m2 của ông Nguyễn Văn Nhiều nêu trên, là phù hợp về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa đất, phù hợp hình thành khu dân cư tập trung; cũng là phù hợp Quy hoạch xây dựng nhà ở, đất ở mật độ cao theo các Quyết định của UBND tỉnh Long An; căn cứ Kết luận thanh tra của ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An tại Văn bản số: 5901/UBND-NCTCD ngày 23/10/2019 trả lời cho ông Nguyễn Văn Nhiều biết kết quả Thanh tra, kiểm tra rà soát vụ việc mà UBND thành phố Tân An thu hồi, và hủy bỏ Chủ trương, thu hồi và hủy bỏ Chứng chỉ Quy hoạch của ông Nhiều, mà UBND thành phố Tân An đã cấp và phê duyệt.

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Trang 2, và 9 Văn bản số: 5901/UBND-NCTCD ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Long An

Ông Nguyễn Văn Nhiều, kiến nghị:

Một, tại sao những quy định của pháp luật nêu trên rõ ràng, mà ông Đỉnh lại bỏ quên (hoặc cố tình bỏ qua) ? Nếu ông Đỉnh cho rằng việc làm của mình là đúng, thì đề nghị ông Đỉnh đưa ra các chứng cứ, chứng minh. Và nếu cho rằng ông Nhiều sai, thì ông Đỉnh cũng phải đưa ra các chứng cứ, chứng minh.

Hai, cần thiết, phải xem xét lại việc: Trong cùng một thời điểm, cùng thực hiện các Quyết định số 65 ngày 5/12/2016, Quyết định số 3767 ngày 14/10/2015 và Quyết định số 2494 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Long An, còn hiệu lực thi hành trên địa bàn TP Tân An, và cùng tính chất Quy hoạch thực hiện như nhau. Nhưng ông Đỉnh, ông Duy, đã giải quyết cho phép tồn tại và triển khai thực hiện 10 trường hợp khu dân cư, trên địa bàn phường 6, phường 7, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. Nghĩa là, có 10 trường hợp không bị thu hồi, huỷ bỏ, mà chỉ riêng trường hợp của ông Nhiều là bị thu hồi, hủy bỏ! Rõ ràng đây là sự vô lý và bất công. Khiến dư luận và ông Nhiều phải đặt câu hỏi: Có hay không “lợi ích nhóm, nguồn lợi riêng” giữa ông Duy, và ông Đỉnh đối với 10 trường hợp khu dân cư nêu trên?

Ba, pháp luật của Nhà nước ta quy định không có vùng cấm, bất kể người đó là ai, như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là hiện nay, đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tôi có kiến nghị rất nhiều lần, đến các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tỉnh Long An, và các cơ quan ngôn luận, rằng, với tư cách là một công dân, cựu chiến binh, thương binh, nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 Long An (Quân khu 7) - Đơn vị 3 lần Anh hùng LLVT Nhân dân, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, Đại tá Quân đội NDVN đã qua nhiều thời kỳ kháng chiến, nay đã nghỉ hưu, tôi luôn xác định và nhận thức sâu sắc: Phải có ý thức chấp hành nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta. Nhưng vì, đồng chí Phan Nhân Duy, đồng chí Lê Công Đỉnh đã giải quyết cho phép tồn tại và triển khai, thực hiện 10 trường hợp khu dân cư nêu trên, mà chỉ riêng trường hợp của tôi - Nhiều là bị thu hồi, và hủy bỏ, như thế là không công bằng! Tôi mong ông Đỉnh, và ông Duy, trả lời cụ thể cho tôi biết, câu hỏi này?"

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã kí, ban hành Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/2/2020, về việc thụ lý tố cáo (đơn đề ngày 3/2/2020) của ông Nguyễn Văn Nhiều và ông Nguyễn Đức Hòa đối với ông Phan Nhân Duy, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa và ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP Tân An. Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để ông Nguyễn Văn Nhiều và ông Nguyễn Đức Hòa biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ cùa người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/02/2020, do Chủ tịch UBND tỉnh Long An ông Trần Văn Cần kí, ban hành

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

10 TRƯỜNG HỢP KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư; An Nhiên – An Lộc diện tích: 2,4 hecta đất lúa tại đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An (Khu dân cư lớn Nhất)

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec
viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư tại ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (lân cận, liền kề, cánh đồng ruộng)

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư; đất lúa đường Võ Ngọc Quận, phường 6, TP Tân An,

(gần Chợ phường 6, đường Bến Đá, vào hẻm lớn)

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư, qua 2 cây cầu đường Châu Thị Kim, Nguyễn Văn Tịch, phường 7, TP Tân An

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec
viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư, qua 2 cây cầu đường Châu Thị Kim, Đỗ Văn Giàu, phường 7, TP Tân An (gần UBND phường 7)

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec
viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư, đường Châu Thị Kim, hẻm 339, phường 7, TP Tân An

(gần Bệnh viện Lao Long An, tiệm tóc Thảo Nguyên)

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec
viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư, Châu Thị Kim, Châu Văn Bảy, phường 7, TP Tân An

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư Tỉnh Lộ 827, hẻm 76 khu phố Bình An 1, phường 7, TP Tân An (sau lưng Bệnh Viện Nhi Long An ra đường Đinh Thiếu Sơn)

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư đường Nguyễn Văn Rành, hẻm 83, phường 7, TP Tân An ( liền kề trường Trung Học Trần Phú)

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư đường Nguyễn Văn Rành, hẻm 239, phường 7, TP Tân An

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

viet tiep bai viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec

Khu dân cư, ông Nguyễn Văn Nhiều đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn của ông Nguyễn Văn Binh. Hành vi này của một số cán bộ xã Phú Trung và huyện Tân Phú, cụ thể ra sao? Và liệu có còn cái “cớ” nào nữa trong sự việc cụ thể dưới đây?
tinh kien giang nguoi dan kien quyet dinh chong lan dat cua huyen phu quoc

Tỉnh Kiên Giang: Người dân kiện quyết định "chồng lấn đất" của huyện Phú Quốc!

Ngày 5/8/2020, TAND tỉnh Kiên Giang nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Hồng và bà Đỗ Hồng Phượng yêu cầu hủy 4 quyết định của UBND huyện Phú Quốc thu hồi đất của người khác nhưng lại chồng lấn lên đất của bà Hồng, bà Phượng. Đó là các quyết định thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án, khá điển hình của tình trạng quản lí đất lộn xộn ở huyện đảo Phú Quốc…
noi dung to cao la co co so

Nội dung tố cáo là có cơ sở

Ông Nguyễn Văn Thương cho rằng, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một phụ nữ, gây thiệt hại đến quyền lợi của gia đình ông. Qua các chứng cứ ông Thương thu thập được, nội dung tố cáo ông Hưng là có cơ sở…
thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, phản ánh việc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cấm tham gia đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương, do có hành vi gian lận trong công tác tham gia đấu thầu.
vu viec dat o lau nam bong dung bi thi hanh an chuyen gia phap ly noi gi

Vụ việc “Đất ở lâu năm, bỗng dưng bị thi hành án”: Chuyên gia pháp lý nói gì?

Trên số báo trước, Ngày mới Online có bài: “Đất ở lâu năm bỗng dưng bị thi hành án”phản ánh việc ba hộ dân ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ có nhà và đất vườn, canh tác đã mấy chục năm, bỗng dưng bị thi hành án cho một bản án mà họ chưa từng thấy. Trước vụ việc trên, chuyên gia pháp lí nhận định như thế nào về vụ việc?    

Tin khác

Thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái: Mua nhà, đất nhưng… bị người khác chiếm giữ!?

thi tran yen binh tinh yen bai mua nha dat nhung bi nguoi khac chiem giu
Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Bùi Văn Thương trú tại thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái phản ánh về việc chính quyền địa phương có dấu hiệu “làm ngơ” để cho ông Nguyễn Viết Bình chiếm dụng trái phép tài sản của ông hơn 7 năm nay...

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Cần xử lý nghiêm nhà, xưởng, sân bóng... xây dựng trái phép ở Cụm làng nghề Văn Tự

huyen thuong tin tp ha noi can xu ly nghiem nha xuong san bong xay dung trai phep o cum lang nghe van tu
Nhiều công trình là nhà, xưởng, sân bóng... không phép xây dựng trên đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Theo nhiều người cao tuổi, một số cán bộ chính quyền địa phương đang "tiếp tay" "bao che" cho sự tồn tại này?

TP Cần Thơ: Tang vật vụ án hình sự sao không được thu hồi, giải quyết trả cho bị hại?

tp can tho tang vat vu an hinh su sao khong duoc thu hoi giai quyet tra cho bi hai
Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua nhiều xe mô - tô nhưng không trả tiền, sau đó đem số tài sản này cầm cố, bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài mà không trả tiền cho chủ xe. Phát hiện sự việc, bị hại có đơn và cung cấp chứng cứ, tang vật cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên, tang vật vụ án không được thu hồi để giải quyết trả cho bị hại mà tài sản này được đăng ký sang chủ mới…    

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

cuu bo truong vu huy hoang va dong pham gay thiet hai hon 2700 ti dong
Ngày 14/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương) và các đồng phạm trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP Hồ Chí Minh.

Tuyên án các bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Đồng Tâm

tuyen an cac bi cao trong vu an dac biet nghiem trong tai xa dong tam
Chiều 14/9, sau thời gian nghị án, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bước vào phần tuyên án.

Mỹ phẩm TBD thần thánh: Vì nhan sắc phụ nữ Việt hay nhẫn tâm để trục lợi bất chính?

my pham tbd than thanh vi nhan sac phu nu viet hay nhan tam de truc loi bat chinh
Được tung hô như là một nữ doanh nhân có tâm, có tầm, với nỗ lực vì nhan sắc phụ nữ Việt. Thế nhưng chủ nhân của dòng mỹ phẩm TBD thần thánh lại “nhẫn tâm” sản xuất và kinh doanh hàng trôi nổi, nhái nhãn mác nước ngoài lừa người tiêu dùng, thu lợi bất chính. Bà Mai Thị Ái Thi đã đặt hàng ở cơ sở, địa chỉ nào để sản xuất ra mỹ phẩm TBD. Đây là một “bí ẩn” cần được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ?    
Xem thêm
thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, ...
huyen thuong tin tp ha noi can xu ly nghiem nha xuong san bong xay dung trai phep o cum lang nghe van tu

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Cần xử lý nghiêm nhà, xưởng, sân bóng... xây dựng trái phép ở Cụm làng nghề Văn Tự

Nhiều công trình là nhà, xưởng, sân bóng... không phép xây dựng trên đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín vẫn chưa được ...
cuu bo truong vu huy hoang va dong pham gay thiet hai hon 2700 ti dong

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

Ngày 14/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương) và các đồng ...
xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn ...
vu ba nguyen thi phi co don to giac toi pham lanh dao bo cong an chi dao giai quyet

Vụ bà Nguyễn Thị Phi có đơn tố giác tội phạm: ​​​​​​​ Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo giải quyết!

Ngày 31/10/2019, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long chuyển đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Huyền chiếm giữ trái pháp luật tài sản 3,9 tỉ đồng của bà Nguyễn Thị Phỉ ...
tand huyen long thanh tinh dong nai xet xu tranh chap quyen su dung dat co nhieu dau hieu the hien khong khach quan

TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xét xử “tranh chấp quyền sử dụng đất”: Có nhiều dấu hiệu thể hiện không khách quan!

Bà Mạc Thị Tư, sinh năm 1961, ngụ 443, đường Phùng Hưng, tổ 10, ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; là mẹ, đại ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

  Bình đẳng giới trong gia đình
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện trong lĩnh vực bình đẳng giới
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động