Viết tiếp bài “điêu đứng” vì kết luận thanh tra tại Thanh Hóa: Doanh nghiệp thấm đòn!

Thanh tra doanh nghiệp tư nhân, nhưng Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lại áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng, khiến doanh nghiệp 11 năm nay gặp điêu đứng.    

 “Phớt lờ” kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 9/9/2008, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH, để thanh tra dự án đầu tư khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi và dự án đầu tư hạ tầng KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa của Công ty TNHH VLXD và XD Bình Minh (Công ty Bình Minh).

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, việc thanh tra căn cứ vào Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 15/1/2008 về phê duyệt nhiệm vụ thanh tra năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh và căn cứ vào Công văn số 29/CV-BCĐPCTN ngày 5/9/2008 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, thực tế tại Quyết định 124/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa không hề có hai dự án này. Bên cạnh đó, trong quá trình Công ty Bình Minh triển khai thi công công trình không có đơn thư tố cáo hoặc đơn vị chức năng nào phát hiện có dấu hiệu sai phạm tại hai dự án đổi đất lấy hạ tầng nêu trên.

Khi nhận Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH, Công ty Bình Minh có Văn bản số 89/CV-BM ngày 6/11/2008, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xem xét tính đúng đắn, tính hợp pháp của Quyết định thanh tra nói trên nhưng không được trả lời.

viet tiep bai dieu dung vi ket luan thanh tra tai thanh hoa doanh nghiep tham don

Quyết định số 3653/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi 477.425 m2 đất tại xã Đông Hương, TP Thanh Hóa cho Công ty Bình Minh thực hiện khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi.

Ngày 22/1/2009, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kết luận thanh tra số 31/KL-TTTH và đưa ra một số kiến nghị, trong đó có đề nghị thu hồi 26.872m2 đất ở tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, với lý do số lượng đất trên nằm ngoài cơ chế đổi đất lấy công trình theo Quyết định số 22/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ Tài chính và kiến nghị giảm trừ khối lượng xây lắp của khu công nghiệp tây Bắc ga 7.6 tỷ đồng.

Ngày 12/2/2009, Công ty Bình Minh đã có Văn bản số 08/CV-2009/BM gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa để kiến nghị xem xét lại kết luận Thanh tra số 31.

Ngày 5/11/2009, ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị nghe Thanh tra tỉnh, các ngành các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình xử lý sau kết luận thanh tra đối với các nội dung có liên quan đến hai dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có kết luận:

- Đối với Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi: “việc Thanh tra đề nghị thu hồi 26.872m2 đất đã giao cho nhà đầu tư là đúng quy định… Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã có nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư... Vì vậy đề nghị nêu trên được thực hiện theo nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ”.

Việc Thanh tra đề nghị nhà đầu tư nộp vào ngân sách nhà nước 4,650 tỷ đồng (khoản chênh lệch giá trị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc ga với giá trị đất của Khu đô thị), tỉnh Thanh Hóa mới đưa ra phương án, còn khi thực hiện phải theo Quyết định số 22/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính.

- Đối với dự án KCN Tây Bắc ga: “với những nội dung đã được Thanh tra nêu và đề nghị tại văn bản Kết luận số 31, yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì, cùng với UBND TP Thanh Hóa và nhà đầu tư trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, thực tế các quá trình triển khai thực hiện dự án để xem xét lại từng nội dung cụ thể, thống nhất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2009 trên tinh thần thấu tình, đạt lý”.

Như vậy là các kiến nghị tại Kết luận Thanh tra số 31/KL-TTTH của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chỉ đạo xử lý và thể hiện rõ tại thông báo  số 153/TB-UBND ngày 12/11/2009.

Đáng lẽ ra sau khi có Thông báo số 153, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lúc đó phải thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, nhưng lại “phớt lờ”, không xem xét đến việc giảm trừ 7,6 tỷ đồng giá trị xây lắp của KCN Tây Bắc ga, không hủy bỏ kiến nghị thu hồi 26.872m2 đất của Công ty Bình Minh tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và không báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 20/11/2009.

Và sau 11 năm, Kết luận số 31/KL-TTTH của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã gây ra nhiều hệ lụy và thiệt hại cho Công ty Bình Minh.

Doanh nghiệp… thấm đòn!

Nhiều chuyên gia về pháp luật cho rằng, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa dựa trên Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2007; căn cứ vào Nghị quyết số 294A của UBTV Quốc hội… để thanh tra một doanh nghiệp tư nhân (không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng) là vi phạm vào Điều 34,35,36 của Luật Thanh tra năm 2004, chưa đúng với các quy định khác của pháp luật về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

viet tiep bai dieu dung vi ket luan thanh tra tai thanh hoa doanh nghiep tham don

Sau khi Thanh tra tỉnh kiến nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 8579/UBND-KTTC ngày 30/6/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, tiếp nhận và quản lý quỹ đất hơn 26.000 m2 tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi (mặc cho Công ty Bình Minh gửi đơn khiếu nại), nhưng vẫn bị phớt lờ và không xem xét.

Được biết, dự án hạ tầng KCN Tây Bắc Ga và dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi là hai dự án đầu tư theo cơ chế đổi đất lấy công trình đầu tiên của Tỉnh thanh Hóa. Thế nên nhà đầu tư và chính quyền sở tại đều chưa có kinh nghiệm, khi cơ chế, chính sách còn thiếu và chưa rõ ràng trong quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Tào Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Bình Minh cho biết, khi dự án mới triển khai được 3 năm và đang thực hiện bình thường thì Thanh tra tỉnh Thanh Hóa  bất ngờ thanh tra với mục đích không rõ ràng và động cơ không trong sáng. Thanh tra tỉnh đã đưa ra kết luận thanh tra không có cơ sở, ngang nhiên cắt giảm giá trị xây lắp của nhà đầu tư mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghiêm trọng hơn, sau khi có Kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị xem xét, chỉ đạo, xử lý các kiến nghị sau thanh tra và ra thông báo công khai (Thông báo số 153/TB-UBND) nhưng Thanh tra tỉnh không thực hiện và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý từ ngày 05/11/2009 và trong văn bản số 1814/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 16/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến với UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định số lượng đất ở của khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi dùng để trả cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc ga phải căn cứ vào các Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 24/5/2004 về phê duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị; Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 21/9/2004 về chấp thuận đầu tư dự án và Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 về điều chỉnh quy hoạch. Theo đó số lượng đất ở dùng để đổi cho nhà đầu tư phải là 198.800m2 hoặc là 220.000m2, chứ không thể căn cứ vào Công văn số 1911/CV-UBND.

Ngày 20/3/2020 (sau 11 năm), Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lại tiếp tục kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý, thu hồi 26.872m2 đất của Công ty Bình Minh tại dự án Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi. Hành động trên đã đi ngược lại ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2009, làm trái với ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, vi phạm Quyết định số 22/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ Tài chính, làm cản trở công tác quyết toán dự án KCN Tây Bắc ga và Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi. Tiếp tục gây thiệt hại cho Công ty Bình Minh và làm chậm tiến độ hoàn thành dự án – ông Tào Quốc Tuấn bức xúc.

Lê Kiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

hai phong nguoi phu nu mu chu gian nan trong hanh trinh lam lai so ho khau

Hải Phòng: Người phụ nữ mù chữ gian nan trong hành trình làm lại sổ hộ khẩu

Đã có sổ hộ khẩu từ mấy chục năm, nhưng hơn 2 tháng nay, bà Thủy vẫn khó khăn trong quá trình làm Căn cước công dân. Nguyên nhân được cho là thửa đất của gia đình bà Thủy nằm trong dự án thu hồi, để khỏi phải đền bù đất nên việc làm Căn cước công dân bị gây "khó dễ"...    
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…
bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    

Tin khác

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

binh duong can canh du an parkview apartment
Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de
Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.
Xem thêm
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động