Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!     

Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Không được đính chính, thu hồi, hủy bỏ, ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo; phải công nhận đầy đủ các Quyền của người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) nhận chuyển nhượng ngay tình. Và Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã căn cứ quy định này để chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Tân An giải quyết công nhận quyền của người có giấy chứng nhận QSDĐ ngay tình. Tuy nhiên, ông Phan Việt Linh, Giám đốc CN Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Tân An và ông Hồ Hoài Vũ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An lại làm trái ngược với chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, …

Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!

Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám

Nội dung đơn tố cáo

Ngày 5/12/2019, Trung tâm Hành chính công TP Tân An ban hành Giấy tiếp nhận hồ sơ số: 000.30.28.H39-051219-0088 về việc đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đối với 2 thửa đất số 11804 và số 4387, tờ bản đồ số 3, tại đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An, và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ lúc 15 giờ ngày 5/12/2019.

Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!

Giấy tiếp nhận hồ sơ số 000.30.28.H39-051219-0088 đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám

Ngày 5/12/2019, ông Nhiều và bà Tám được nhận 2 Công văn số: 1324/CN.VPĐK ngày 5/12/2019 và Công văn số: 230 CN.VPĐK ngày 5/12/2019 có nội dung kiến nghị tạm dừng giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nhiều và bà Tám nói trên.

Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!

Thông báo số 364 ngày 30/12/2019,về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo” của ông Nguyễn Văn Nhiều, ông Nguyễn Đức Hòa

Ông Nguyễn Văn Nhiều và ông Nguyễn Đức Hòa, cùng ngụ nhà số: 402 Quốc lộ 62, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An, có đơn tố cáo hành vi của ông Phan Việt Linh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Tân An kí, ban hành Văn bản số: 246/CN.VPĐK ngày 11/12/2019 có nội dung trả hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đối với 2 thửa đất số 11804 và 4387, tờ bản đồ số 3, tại đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền lợi của người nhận chuyển nhượng QSDĐ ngay tình; và tố cáo hành vi của ông Hồ Hoài Vũ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An kí, ban hành thông báo số 364 ngày 30/12/2019, về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo” của ông Nguyễn Văn Nhiều ông Nguyễn Đức Hòa.

Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!

Đơn tố cáo của ông Nhiều và ông Hòa

Những căn cứ tố cáo

Một: Ông Nguyễn Văn Nhiều nhận chuyển nhượng QSDĐ của Công ty TNHH Rượu Phúc An Khang thửa đất số 4384, TBĐ số 3, DT 6864 m2 ngày 28/2/2018, và thửa đất số 4387, TBĐ số 3, DT 278 m2 ngày 12/3/2018. Ông Nhiều được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO tại thửa đất số 4384 ngày 7/3/2018, thửa đất số 4387 ngày 21/3/2018.

Hai: Ông Nhiều tách một phần thửa đất số 4384, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch chung của TP Tân An, được UBND tỉnh Long An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Tân An đến năm 2020; và được UBND TP Tân An phê duyệt cho phép chuyển đổi mục đích theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Ba: Ông Nhiều chuyển nhượng (ngay tình), chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất số 4384 cho 5 người (Trong đó có một phần đất ông Nhiều tự xin tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng, ông Nhiều vẫn đứng tên; và một phần đất bà Nguyễn Thị Tám, vợ ông Nhiều vẫn đứng tên). Như vậy, đất của 6 hộ, tách từ thửa đất số 4384, Tờ bản đồ số 3, diện tích 6864 m2 là đúng quy định của pháp luật; ông Nhiều và bà Tám có quyền của người sử dụng đất hợp pháp.

Mặt khác, căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013: Không được đính chính, thu hồi, hủy bỏ, ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo; mà phải công nhận đầy đủ các quyền của ông Nhiều - người có giấy chứng nhận QSDĐ từ việc nhận chuyển nhượng ngay tình.

Thực tế, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Tân An kí, ban hành Quyết định 1158/QĐ-CN. VPĐKĐĐ ngày 7/11/2019 về việc thu hồi Văn bản số 115/CN.VPĐK ngày 21/2/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Tân An về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ liên quan đến các thửa đất số 4384,4387, tờ bản đồ số 3, phường 6, TP Tân An. Lí do: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Tân An giải quyết hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa ông nhiều với bà Tám và ông Thưa theo quy định của pháp luật (Văn bản số 7410/UBND-NCTCD ngày 30/12/2019).

Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!

Quyết định 1158/QĐ-CN. VPĐKĐĐ ngày 7/11/2019 về việc thu hồi Văn bản số 115/CN.VPĐK ngày 21/02/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TPTân An về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ liên quan đến các thửa đất số 4384,4387

Những bất cập, mâu thuẫn từ việc ngăn chặn!

Theo Thông báo số 364/TB-VPĐKĐĐ ngày 30/12/2019, về việc không thụ lý giải quyết tố cáo, do ông Hồ Hoài Vũ, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT tỉnh Long An kí, ban hành: “Ngày 20/12/2019, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An nhận được Đơn tố cáo của ông Nhiều, ông Hòa; với nội dung: Tố cáo ông Phan Việt Linh, ban hành Công văn số 246/CN.VPĐK ngày 11/12/2019 về việc bổ sung hồ sơ làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền lợi của người thứ tư ngay tình là ông Nguyễn Văn Nhiều; quyền lợi của người thứ năm ngay tình bà Nguyễn Thị Tám. Sau khi nghiên cứu, xem xét thấy rằng nội dung tố cáo nêu trên không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết.

Lý do: Ngày 28/3/2019, TAND TP Tân An, tỉnh Long An có Công văn số 41/2019/CV.TA về việc ý kiến đối với tài sản đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án. Văn bản nêu rõ: “Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sổ 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An vẫn còn hiệu lực thi hành. Công văn số 246/CN.ỴPĐK ngày 11/12/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An có nội dung trả hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám vì hiện nay Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An, tỉnh Long An vẫn còn hiệu lực thi hành. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An ban hành Công văn số 246/CN.VPĐK ngày 11/12/2019 là đúng theo thẩm quyền.”

Tuy nhiên, trong Thông báo số 364 nói trên, ông Hồ Hoài Vũ cho rằng: “Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An ban hành Công văn số 246/CN.VPĐK ngày 11/12/2019 là đúng theo thẩm quyền”, là đúng. Nhưng, ông Vũ lại không nói gì đến nội dung của Công văn số 246 được căn cứ quy định nào của pháp luật?

Mặt khác, ông Vũ viện dẫn việc TAND TP Tân An, tỉnh Long An khẳng định: “Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sổ 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An vẫn còn hiệu lực thi hành”. Trong khi, ông Vũ biết rõ đơn tố cáo của ông Nguyễn và ông Hòa, cũng có viện dẫn quy định các điều luật; và đặc biệt là có viện dẫn việc Chủ tịch UBND tỉnh Long An căn cứ quy định Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013: Không được đính chính, thu hồi, hủy bỏ, ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo, … để cho ban hành chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Tân An phải công nhận đầy đủ các quyền của ông Nhiều - người có giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có điều bất cập, mâu thuẫn: Chủ tịch UBND tỉnh Long An căn cứ quy định của pháp luật để chỉ đạo cho ông Nhiều được thực hiện đầy đủ các quyền của người có giấy chứng nhận QSDĐ. Còn ông Hồ Hoài Vũ lại căn cứ nội dung khẳng định của TAND TP Tân An, để không cho ông Nhiều được thực hiện đầy đủ các quyền của người có giấy chứng nhận QSDĐ. Tại sao là cán bộ của chính quyền, ông Vũ không nghiêm chỉnh chấp hành nội dung chỉ đạo của người có thẩm quyền cao nhất của chính quyền, trong trường hợp cụ thể này không ai khác là Chủ tịch UBND tỉnh Long An?

Hơn nữa, Luật Đất đai 2013, tại Điều 167, quy định: Người có Giấy chứng nhận, được “Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất”; và tại Điều 168: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.” Và ông Hồ Hoài Vũ biết rõ đến nay, chưa có điều luật nào thay đổi nội dung Điều 167 trên. Vậy ông Hồ Hoài Vũ căn cứ vào điều luật nào để ngăn chặn quyền của ông Nhiều - người có Giấy chứng nhận QSDĐ hợp pháp?

Tâm tư của người cao tuổi

Ông Nguyễn Văn Nhiều trao đổi với phóng viên: “Chúng tôi đã lập Hợp đồng thế chấp QSDĐ của thửa đất số 4384 và số 4387 với ngân hàng. Nhưng ông Hồ Hoài Vũ và ông Phan Việt Linh cho rằng: Quyết định số: 04/2012 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thửa đất số 4384 và số 4387, tờ bản đồ số 3, của TAND TP Tân An ngày 26/10/2012 vẫn còn hiệu lực thi hành; do đó trả hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đối với 2 thửa đất số 11804 và số 4387, tờ bản đồ số 3, tại phường 6, TP Tân An.

Về vấn đề này, chúng tôi Căn cứ tại Khoản 2, Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017) Quy định: “Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu’’. Căn cứ tại Khoản 5, Điều 87 Nghị định số: 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận, thực hiện theo quyết định hoặc bản án của TAND. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai năm 2013. Việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai; Người có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 96, 97, 98 Nghị định số:43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vì các lẽ trên, ông Hồ Hoài Vũ, ông Phan Việt Linh ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo; trả hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám (Ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo đối với 2 thửa đất số: 11804, 4387, tờ bản đồ số 3, tại đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An), là trái với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số: 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tôi đã có đơn gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tỉnh Long An, khẳng định: Với tư cách là một công dân, người cao tuổi, cựu chiến binh, thương binh, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng thời cũng là một gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Đại tá trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã qua nhiều thời kỳ kháng chiến, nay đã nghỉ hưu, chúng tôi luôn chấp hành đúng đắn các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta, đặc biệt là trong lĩnh vực về đất đai

Chúng tôi yêu cầu ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giải quyết, căn cứ quy định của pháp luật: Khoản 2, Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 5, Điều 87 Nghị định số: 43 ngày 15/5/2014, để buộc ông Hồ Hoài Vũ, ông Phan Việt Linh phải nghiêm túc thực hiện hoàn tất Hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều, bà Nguyễn Thị Tám đối với 2 thửa đất số: 11804, 4387, TBĐ số 3, theo Giấy tiếp nhận hồ sơ số: … 0088 ngày 05/12/2019 của TTHCC TP Tân An. Cụ thể là: Ông Nguyễn Văn Nhiều bà Nguyễn Thị Tám thực hiện Quyền của người có Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO theo quy định của pháp luật về đất đai. Qua đó, giải quyết bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Tám, ông Nguyễn Văn Nhiều theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20/6/2017, kể từ ngày 5/12/2019 đến khi có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!
Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!
Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!
Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!
Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!
Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!
Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!

Ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đã lập Hợp đồng thế chấp QSDĐ thửa đất số 4384, 4387 với ngân hàng.

   Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi

Ông Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1933) trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội cho biết, gia đình ông bị thu hồi đất từ năm 1984 - 1985 để phục vụ mở đường Nguyễn Văn Cừ, tuy nhiên đến nay, đã gần 40 năm, gia đình ông vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng, khiến một người ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn ngày ngày lọ mọ đi tìm công lý.
Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?

Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?

Từ hơn một tháng trở lại đây, 6 hộ dân tại xóm Chùa, xã Hà Châu, huyện Phú Bình luôn phải sống trong sự bất an trước tình trạng các xe quá tải, chở đất, cát thường xuyên chạy qua khu vực này làm nứt nhà dân, gây mất an toàn giao thông... Ngoài ra, khi người dân có ý kiến phản đối, còn bị nhóm người hung hãn dọa nạt và đánh...
Luật sư cho rằng, Công ty bất động sản “trộm cắp” tài sản của người dân cần phải khởi tố hình sự

Luật sư cho rằng, Công ty bất động sản “trộm cắp” tài sản của người dân cần phải khởi tố hình sự

Người dân bức xúc việc Công ty TNHH Vietmark kinh doanh bất động sản liên tục có dấu hiệu sai phạm, sử dụng côn đồ hành hung người dân. Thậm chí Công ty này còn tự ý lấy đi tài sản người dân khi vắng nhà... Tuy nhiên trải qua nhiều tháng qua, Công an huyện Hoài Đức không xử lý dứt điểm vụ việc mà ngược lại có dấu hiệu bao che sai phạm… Theo chuyên gia pháp lí, việc người dân mất tới 6 bộ cánh cửa có nghĩa là tài sản trên 2 triệu đồng theo quy định phải khởi tố hình sự.
Viết tiếp bài: Hải Phòng cưỡng chế lúc rạng sáng có đúng luật: Viện KSND Tối cao giao Vụ 12 xử lý theo quy định

Viết tiếp bài: Hải Phòng cưỡng chế lúc rạng sáng có đúng luật: Viện KSND Tối cao giao Vụ 12 xử lý theo quy định

Liên quan đến việc người dân đơn thư tố cáo một số cán bộ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xâm phạm chỗ ở của công dân và lạm quyền khi thi hành công vụ. Viện KSND Tối cao chuyển đơn đến Vụ 12 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ đấu giá khu dân cư Hòa Lân, Bình Dương:  Nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước?

Vụ đấu giá khu dân cư Hòa Lân, Bình Dương: Nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước?

Mục đích của đấu giá nhằm bán tài sản được một mức giá cao nhất. Đấu giá đặc biệt quan trọng với tài sản công, với các tài sản thi hành án, thu nợ của các tổ chức tín dụng. Thông qua đấu giá đúng quy định, trung thực, công khai, công bằng, bình đẳng sẽ ngăn chặn được các nhóm lợi ích chi phối để tham nhũng, bán tài sản với giá rẻ, hưởng lợi trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước và chủ sở hữu tài sản.

Tin khác

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột
Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tôn Đức Kiên (SN 1993) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Xã cho thuê đất trái thẩm quyền, các cấp loay hoay xử lý?

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa:  Xã cho thuê đất trái thẩm quyền, các cấp loay hoay xử lý?
Được UBND xã cho thuê đất với mục đích phục vụ phát triển kinh tế theo mô hình trang trại hộ gia đình, nhưng hộ gia đình ông Lê Văn Sơn, ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống đã tự ý biến đổi công năng của đất, chia thành nhiều mảnh để ở. Điều đáng nói, việc UBND xã Minh Thọ (nay là UBND thị trấn Nông Cống) cho hộ gia đình ông Lê Văn Sơn thuê đất với thời hạn 50 năm là trái thẩm quyền.

Vụ hàng chục doanh nghiệp du lịch tại huyện Cát Bà, TP. Hải Phòng kêu cứu: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết

Vụ hàng chục doanh nghiệp du lịch tại huyện Cát Bà, TP. Hải Phòng kêu cứu: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết
Liên quan vụ việc nhiều doanh nghiệp tại huyện đảo Cát Hải kêu cứu vì bị TP. Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ công trình lưu trú sinh thái phục vụ khách du lịch (trị giá hàng trăm tỷ đồng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND TP. Hải Phòng kiểm tra, giải quyết.

Cần được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Cần được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Ông Nguyễn Văn Ngọc, 70 tuổi, ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, Bản án số 2010/HSST của TAND huyện Tĩnh Gia và Bản án số 07/2011/HSPT của TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử chưa khách quan, chưa đúng người đúng tội, nên 11 năm nay, ông Ngọc liên tục kêu oan. Được biết, thẩm phán xét xử sơ thẩm vụ án trên luôn day dứt khi kết án ông Ngọc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi không có bị hại...

TP Thái Bình: “Nhập nhằng” chuyện mua bán, chuyển nhượng… để “chiếm” đất

TP Thái Bình: “Nhập nhằng” chuyện mua bán, chuyển nhượng… để “chiếm” đất
Năm 1985, Hợp tác xã Nông nghiệp (HTX) Lạc Đạo và UBND xã Vũ Lãm, thị xã Thái Bình (nay phường Trần Lãm, TP Thái Bình) đã cấp cho ông Phan Văn Bảo thửa đất số 229, tờ bản đồ số 07 để làm nhà ở... Tuy nhiên đến năm 2004, UBND thị xã lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người khác. Thực hư câu chuyện kì lạ như thế nào?

Hơn 10 năm Nhân dân chưa có đất dịch vụ(!?)

Hơn 10 năm Nhân dân chưa có đất dịch vụ(!?)
Bà Nguyễn Thị Sâm, người cao tuổi, ở thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai liên tục có đơn tố gửi các cơ quan, ban, ngành về việc Dự án Đầu tư xây dựng chuyển giao tuyến đường Trục phía Nam được triển khai từ năm 2008. Mặc dù, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và TP Hà Nội đã có quyết định về việc hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi 30% đất sản xuất nông nghiệp được hưởng 10% đất dịch vụ, hạn mức tối đa không quá 150m2/hộ và chính sách hỗ trợ khác. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 năm, các hộ dân vẫn chưa nhận được đất dịch vụ...
Xem thêm
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Quyết định tái thẩm số 52/2020/DS-GĐT ngày 11/9/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã phát hiện ra tình tiết mới quan trọng từ sự “vô tình” khác ...
Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Vào chùa tụng kinh, một phụ nữ bị hành hung phải nhập viện

Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Vào chùa tụng kinh, một phụ nữ bị hành hung phải nhập viện

Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đề cập đến việc người cao tuổi và nhân dân thị trấn Hợp Châu phản ánh về việc sư Thích Huệ Tịnh và ...
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn ...
Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: UBND TP hai lần chỉ đạo giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Sảnh

Bà Nguyễn Thị Sảnh, sinh 1939, ngụ 402, Tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 2, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, yêu cầu bồi thường 1.630m2 đất trong khuôn viên ...
Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La:  Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Vụ án “Hủy hoại rừng” ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

Ngày 29/9/2020, TAND huyện Mường La đã tuyên trả hồ sơ vụ án “Hủy họa rừng” để yêu cầu điều tra bổ sung. Theo đó, HĐXX xét thấy thiếu chứng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

Đợt thủy triều cao vào chiều 19 và sáng 20/10/2020, làm người dân ở ven đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 TP Hồ chí Minh bất ngờ, vì tình trạng ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động