Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!     

Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Không được đính chính, thu hồi, hủy bỏ, ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo; phải công nhận đầy đủ các Quyền của người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) nhận chuyển nhượng ngay tình. Và Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã căn cứ quy định này để chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Tân An giải quyết công nhận quyền của người có giấy chứng nhận QSDĐ ngay tình. Tuy nhiên, ông Phan Việt Linh, Giám đốc CN Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Tân An và ông Hồ Hoài Vũ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An lại làm trái ngược với chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, …

viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan

viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám

Nội dung đơn tố cáo

Ngày 5/12/2019, Trung tâm Hành chính công TP Tân An ban hành Giấy tiếp nhận hồ sơ số: 000.30.28.H39-051219-0088 về việc đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đối với 2 thửa đất số 11804 và số 4387, tờ bản đồ số 3, tại đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An, và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ lúc 15 giờ ngày 5/12/2019.

viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan

Giấy tiếp nhận hồ sơ số 000.30.28.H39-051219-0088 đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám

Ngày 5/12/2019, ông Nhiều và bà Tám được nhận 2 Công văn số: 1324/CN.VPĐK ngày 5/12/2019 và Công văn số: 230 CN.VPĐK ngày 5/12/2019 có nội dung kiến nghị tạm dừng giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nhiều và bà Tám nói trên.

viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan

Thông báo số 364 ngày 30/12/2019,về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo” của ông Nguyễn Văn Nhiều, ông Nguyễn Đức Hòa

Ông Nguyễn Văn Nhiều và ông Nguyễn Đức Hòa, cùng ngụ nhà số: 402 Quốc lộ 62, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An, có đơn tố cáo hành vi của ông Phan Việt Linh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Tân An kí, ban hành Văn bản số: 246/CN.VPĐK ngày 11/12/2019 có nội dung trả hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đối với 2 thửa đất số 11804 và 4387, tờ bản đồ số 3, tại đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền lợi của người nhận chuyển nhượng QSDĐ ngay tình; và tố cáo hành vi của ông Hồ Hoài Vũ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An kí, ban hành thông báo số 364 ngày 30/12/2019, về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo” của ông Nguyễn Văn Nhiều ông Nguyễn Đức Hòa.

viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan

Đơn tố cáo của ông Nhiều và ông Hòa

Những căn cứ tố cáo

Một: Ông Nguyễn Văn Nhiều nhận chuyển nhượng QSDĐ của Công ty TNHH Rượu Phúc An Khang thửa đất số 4384, TBĐ số 3, DT 6864 m2 ngày 28/2/2018, và thửa đất số 4387, TBĐ số 3, DT 278 m2 ngày 12/3/2018. Ông Nhiều được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO tại thửa đất số 4384 ngày 7/3/2018, thửa đất số 4387 ngày 21/3/2018.

Hai: Ông Nhiều tách một phần thửa đất số 4384, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch chung của TP Tân An, được UBND tỉnh Long An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Tân An đến năm 2020; và được UBND TP Tân An phê duyệt cho phép chuyển đổi mục đích theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Ba: Ông Nhiều chuyển nhượng (ngay tình), chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất số 4384 cho 5 người (Trong đó có một phần đất ông Nhiều tự xin tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng, ông Nhiều vẫn đứng tên; và một phần đất bà Nguyễn Thị Tám, vợ ông Nhiều vẫn đứng tên). Như vậy, đất của 6 hộ, tách từ thửa đất số 4384, Tờ bản đồ số 3, diện tích 6864 m2 là đúng quy định của pháp luật; ông Nhiều và bà Tám có quyền của người sử dụng đất hợp pháp.

Mặt khác, căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013: Không được đính chính, thu hồi, hủy bỏ, ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo; mà phải công nhận đầy đủ các quyền của ông Nhiều - người có giấy chứng nhận QSDĐ từ việc nhận chuyển nhượng ngay tình.

Thực tế, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Tân An kí, ban hành Quyết định 1158/QĐ-CN. VPĐKĐĐ ngày 7/11/2019 về việc thu hồi Văn bản số 115/CN.VPĐK ngày 21/2/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Tân An về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ liên quan đến các thửa đất số 4384,4387, tờ bản đồ số 3, phường 6, TP Tân An. Lí do: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Tân An giải quyết hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa ông nhiều với bà Tám và ông Thưa theo quy định của pháp luật (Văn bản số 7410/UBND-NCTCD ngày 30/12/2019).

viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan

Quyết định 1158/QĐ-CN. VPĐKĐĐ ngày 7/11/2019 về việc thu hồi Văn bản số 115/CN.VPĐK ngày 21/02/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TPTân An về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ liên quan đến các thửa đất số 4384,4387

Những bất cập, mâu thuẫn từ việc ngăn chặn!

Theo Thông báo số 364/TB-VPĐKĐĐ ngày 30/12/2019, về việc không thụ lý giải quyết tố cáo, do ông Hồ Hoài Vũ, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT tỉnh Long An kí, ban hành: “Ngày 20/12/2019, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An nhận được Đơn tố cáo của ông Nhiều, ông Hòa; với nội dung: Tố cáo ông Phan Việt Linh, ban hành Công văn số 246/CN.VPĐK ngày 11/12/2019 về việc bổ sung hồ sơ làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền lợi của người thứ tư ngay tình là ông Nguyễn Văn Nhiều; quyền lợi của người thứ năm ngay tình bà Nguyễn Thị Tám. Sau khi nghiên cứu, xem xét thấy rằng nội dung tố cáo nêu trên không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết.

Lý do: Ngày 28/3/2019, TAND TP Tân An, tỉnh Long An có Công văn số 41/2019/CV.TA về việc ý kiến đối với tài sản đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án. Văn bản nêu rõ: “Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sổ 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An vẫn còn hiệu lực thi hành. Công văn số 246/CN.ỴPĐK ngày 11/12/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An có nội dung trả hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám vì hiện nay Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An, tỉnh Long An vẫn còn hiệu lực thi hành. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An ban hành Công văn số 246/CN.VPĐK ngày 11/12/2019 là đúng theo thẩm quyền.”

Tuy nhiên, trong Thông báo số 364 nói trên, ông Hồ Hoài Vũ cho rằng: “Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An ban hành Công văn số 246/CN.VPĐK ngày 11/12/2019 là đúng theo thẩm quyền”, là đúng. Nhưng, ông Vũ lại không nói gì đến nội dung của Công văn số 246 được căn cứ quy định nào của pháp luật?

Mặt khác, ông Vũ viện dẫn việc TAND TP Tân An, tỉnh Long An khẳng định: “Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sổ 04/2012/QĐ-BPKCTT ngày 26/10/2012 của TAND TP Tân An vẫn còn hiệu lực thi hành”. Trong khi, ông Vũ biết rõ đơn tố cáo của ông Nguyễn và ông Hòa, cũng có viện dẫn quy định các điều luật; và đặc biệt là có viện dẫn việc Chủ tịch UBND tỉnh Long An căn cứ quy định Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013: Không được đính chính, thu hồi, hủy bỏ, ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo, … để cho ban hành chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Tân An phải công nhận đầy đủ các quyền của ông Nhiều - người có giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có điều bất cập, mâu thuẫn: Chủ tịch UBND tỉnh Long An căn cứ quy định của pháp luật để chỉ đạo cho ông Nhiều được thực hiện đầy đủ các quyền của người có giấy chứng nhận QSDĐ. Còn ông Hồ Hoài Vũ lại căn cứ nội dung khẳng định của TAND TP Tân An, để không cho ông Nhiều được thực hiện đầy đủ các quyền của người có giấy chứng nhận QSDĐ. Tại sao là cán bộ của chính quyền, ông Vũ không nghiêm chỉnh chấp hành nội dung chỉ đạo của người có thẩm quyền cao nhất của chính quyền, trong trường hợp cụ thể này không ai khác là Chủ tịch UBND tỉnh Long An?

Hơn nữa, Luật Đất đai 2013, tại Điều 167, quy định: Người có Giấy chứng nhận, được “Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất”; và tại Điều 168: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.” Và ông Hồ Hoài Vũ biết rõ đến nay, chưa có điều luật nào thay đổi nội dung Điều 167 trên. Vậy ông Hồ Hoài Vũ căn cứ vào điều luật nào để ngăn chặn quyền của ông Nhiều - người có Giấy chứng nhận QSDĐ hợp pháp?

Tâm tư của người cao tuổi

Ông Nguyễn Văn Nhiều trao đổi với phóng viên: “Chúng tôi đã lập Hợp đồng thế chấp QSDĐ của thửa đất số 4384 và số 4387 với ngân hàng. Nhưng ông Hồ Hoài Vũ và ông Phan Việt Linh cho rằng: Quyết định số: 04/2012 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thửa đất số 4384 và số 4387, tờ bản đồ số 3, của TAND TP Tân An ngày 26/10/2012 vẫn còn hiệu lực thi hành; do đó trả hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đối với 2 thửa đất số 11804 và số 4387, tờ bản đồ số 3, tại phường 6, TP Tân An.

Về vấn đề này, chúng tôi Căn cứ tại Khoản 2, Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017) Quy định: “Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu’’. Căn cứ tại Khoản 5, Điều 87 Nghị định số: 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận, thực hiện theo quyết định hoặc bản án của TAND. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai năm 2013. Việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai; Người có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 96, 97, 98 Nghị định số:43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vì các lẽ trên, ông Hồ Hoài Vũ, ông Phan Việt Linh ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo; trả hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám (Ngăn chặn, tạm dừng mọi giao dịch đảm bảo đối với 2 thửa đất số: 11804, 4387, tờ bản đồ số 3, tại đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An), là trái với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số: 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tôi đã có đơn gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tỉnh Long An, khẳng định: Với tư cách là một công dân, người cao tuổi, cựu chiến binh, thương binh, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng thời cũng là một gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Đại tá trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã qua nhiều thời kỳ kháng chiến, nay đã nghỉ hưu, chúng tôi luôn chấp hành đúng đắn các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta, đặc biệt là trong lĩnh vực về đất đai

Chúng tôi yêu cầu ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giải quyết, căn cứ quy định của pháp luật: Khoản 2, Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 5, Điều 87 Nghị định số: 43 ngày 15/5/2014, để buộc ông Hồ Hoài Vũ, ông Phan Việt Linh phải nghiêm túc thực hiện hoàn tất Hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo của ông Nguyễn Văn Nhiều, bà Nguyễn Thị Tám đối với 2 thửa đất số: 11804, 4387, TBĐ số 3, theo Giấy tiếp nhận hồ sơ số: … 0088 ngày 05/12/2019 của TTHCC TP Tân An. Cụ thể là: Ông Nguyễn Văn Nhiều bà Nguyễn Thị Tám thực hiện Quyền của người có Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO theo quy định của pháp luật về đất đai. Qua đó, giải quyết bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Tám, ông Nguyễn Văn Nhiều theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20/6/2017, kể từ ngày 5/12/2019 đến khi có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan
viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan
viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan
viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan
viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan
viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan
viec giai quyet ho so dang ky the chap qsdd cua ong nguyen van nhieu va ba nguyen thi tam o tp tan an tinh long an can thu hoi viec ngan chan

Ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám đã lập Hợp đồng thế chấp QSDĐ thửa đất số 4384, 4387 với ngân hàng.

   Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

can phai xu ly nghiem cac hanh vi ngang nguoc long hanh

Cần phải xử lý nghiêm các hành vi ngang ngược, lộng hành

Khu vực dưới chân phía Đông núi Hòn Rồng, thuộc tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâu nay vốn là rừng sản xuất; người dân sống và làm vườn an bình. Thế nhưng, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình ở đây diễn ra nhiều điều lộn xộn, tiềm ẩn những phức tạp khó lường…
vua chiem dat vua la lang

Vừa chiếm đất, vừa “la làng”?

Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Bùi Văn Thương, ở thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái phản ánh việc nhà, đất bị ông Nguyễn Viết Bình chiếm dụng trái phép tài sản hơn 7 năm. Điều đáng nói, ông Thương là người bỏ tiền mua nhà, đất nhưng lại bị ông Bình tố cáo là… “kẻ trộm”(!?)...
quy trinh thuc hien thu hoi dat co sai pham va khuat tat

Quy trình thực hiện thu hồi đất có sai phạm và khuất tất

Bà Nguyễn Thị Bẩy là gia đình chính sách, người cao tuổi, thường trú tại tổ 5 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội liên tục có đơn phản ánh, cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, do bị chính quyền quận Long Biên cưỡng chế, thu hồi đất trái pháp luật. Nhưng dường như các cơ quan "lặng im", tạo điều kiện cho quận Long Biên cưỡng chế đất của dân giao cho doanh nghiệp…
nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù giam về tội danh trên.
lien quan den gan 300 nguoi trung tuyen vien chuc tai thanh hoa nhieu bat thuong cua so noi vu

Liên quan đến gần 300 người trúng tuyển viên chức tại Thanh Hóa: Nhiều “bất thường” của Sở Nội vụ?

Bộ Nội vụ đã vào cuộc và chỉ rõ nhiều nội dung “chưa phù hợp” của đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKĐĐ), thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định, việc xét tuyển về cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật.    

Tin khác

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi
Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn của ông Nguyễn Văn Binh. Hành vi này của một số cán bộ xã Phú Trung và huyện Tân Phú, cụ thể ra sao? Và liệu có còn cái “cớ” nào nữa trong sự việc cụ thể dưới đây?

Tỉnh Kiên Giang: Người dân kiện quyết định "chồng lấn đất" của huyện Phú Quốc!

tinh kien giang nguoi dan kien quyet dinh chong lan dat cua huyen phu quoc
Ngày 5/8/2020, TAND tỉnh Kiên Giang nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Hồng và bà Đỗ Hồng Phượng yêu cầu hủy 4 quyết định của UBND huyện Phú Quốc thu hồi đất của người khác nhưng lại chồng lấn lên đất của bà Hồng, bà Phượng. Đó là các quyết định thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án, khá điển hình của tình trạng quản lí đất lộn xộn ở huyện đảo Phú Quốc…

Nội dung tố cáo là có cơ sở

noi dung to cao la co co so
Ông Nguyễn Văn Thương cho rằng, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một phụ nữ, gây thiệt hại đến quyền lợi của gia đình ông. Qua các chứng cứ ông Thương thu thập được, nội dung tố cáo ông Hưng là có cơ sở…

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau
Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, phản ánh việc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cấm tham gia đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương, do có hành vi gian lận trong công tác tham gia đấu thầu.

Vụ việc “Đất ở lâu năm, bỗng dưng bị thi hành án”: Chuyên gia pháp lý nói gì?

vu viec dat o lau nam bong dung bi thi hanh an chuyen gia phap ly noi gi
Trên số báo trước, Ngày mới Online có bài: “Đất ở lâu năm bỗng dưng bị thi hành án”phản ánh việc ba hộ dân ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ có nhà và đất vườn, canh tác đã mấy chục năm, bỗng dưng bị thi hành án cho một bản án mà họ chưa từng thấy. Trước vụ việc trên, chuyên gia pháp lí nhận định như thế nào về vụ việc?    

Thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái: Mua nhà, đất nhưng… bị người khác chiếm giữ!?

thi tran yen binh tinh yen bai mua nha dat nhung bi nguoi khac chiem giu
Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Bùi Văn Thương trú tại thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái phản ánh về việc chính quyền địa phương có dấu hiệu “làm ngơ” để cho ông Nguyễn Viết Bình chiếm dụng trái phép tài sản của ông hơn 7 năm nay...
Xem thêm
nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và ...
thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, ...
huyen thuong tin tp ha noi can xu ly nghiem nha xuong san bong xay dung trai phep o cum lang nghe van tu

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Cần xử lý nghiêm nhà, xưởng, sân bóng... xây dựng trái phép ở Cụm làng nghề Văn Tự

Nhiều công trình là nhà, xưởng, sân bóng... không phép xây dựng trên đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín vẫn chưa được ...
huyen tuy phong binh thuan chinh quyen cuong che thu hoi dat khong co quyet dinh

Huyện Tuy Phong, Bình Thuận: Chính quyền cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định(!)

Đơn kêu cứu khẩn cấp của nhiều hộ dân ngụ tại xóm 6, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, phản ánh họ bị UBND xã Hòa Minh ...
huyen phu giao binh duong mot vu an co nhieu dau hieu khuat tat mau thuan oan sai

Huyện Phú Giáo, Bình Dương: Một vụ án có nhiều dấu hiệu khuất tất, mâu thuẫn, oan sai!

“Càng điều tra càng phát sinh nhiều tình tiết thể hiện dấu hiệu của sự “ngây ngô”, “mờ ám”. Nếu chúng tôi không đấu tranh, cậu kỹ sư trẻ đã ...
thi xa ben cat tinh binh duong thuc hien cuong che kiem dem bat buoc co nhieu dau hieu trai luat

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc có nhiều dấu hiệu trái luật!   

Trong những ngày qua, người dân địa phương có nhiều thắc mắc xung quanh vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản trên đất đối với cụ ...
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động