Thi hành án Quyết định công nhận thỏa thuận “Trả lại tiền” ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Đương sự đã bị “tước đoạt” quyền thi hành án như  thế nào

Pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) quy định: Thủ trưởng cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành đối với Quyết định “Trả lại tiền”, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Tuy nhiên, Chi Cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân đã không chủ động ra quyết định thi hành án (THA) đối với Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/06/2014 của TAND quận Bình Tân, nhưng đương sự bị coi là không THA, trong khi bị “tước đoạt” quyền THA.

thi hanh an quyet dinh cong nhan thoa thuan tra lai tien o quan binh tan tp ho chi minh duong su da bi tuoc doat quyen thi hanh an nhu the nao

thi hanh an quyet dinh cong nhan thoa thuan tra lai tien o quan binh tan tp ho chi minh duong su da bi tuoc doat quyen thi hanh an nhu the nao

Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/6/2014 của TAND quận Bình Tân

Quyết định về “Trả lại tiền”

Đó là Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/6/2014 của TAND quận Bình Tân, với nội dung (trích):

“Quyết định Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:

Nguvên đơn: Ông Phạm Hữu Thịnh, trú tại: 45/40 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Tân Bình (Tạm trú: 92 Bà Hom, phường 13, quận 6). Bị đơn: Ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa, trú tại: 532/24/32 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Kim Yến, trú tại: 45/40 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Tân Binh (Tạm trú: 92 Bà Hom, phường 13, quận 6).

Sự thỏa thuận của các đương sự về việc trả lại tiền và ký lại hợp đồng mua bán nhà:

  1. Ông Đặng Sỹ Ngân và bà Lê Thị Minh Hoa có trách nhiệm thanh toán tiền mua nhà cho ông Phạm Hữu Thịnh và bà Nguyễn Thị Kim Yến với số tiền là 2.275.000.000 đồng chậm nhất vào ngàv 10/9/2014. Sau thời gian trên nếu ông Ngân, bà Hoa không thanh toán đủ số tiền đã thỏa thuận thì ông Ngân, bà Hoa có trách nhiệm giao căn nhà 532/24/32 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân cho ông Thịnh, bà Yến.
  2. Ngay tại thời điểm ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa giao số tiền 2.275.000.000 đồng cho ông Phạm Hữu Thịnh và bà Nguyễn Thị Kim Yến, ông Thịnh, bà Yến có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán nhà đối với căn nhà số 532/24/32 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân sang tên cho ông Ngân, bà Hoa.
  3. Kể từ ngày người được THA có đơn yêu cầu THA mà người phải THA chưa thanh tóan đủ số tiền theo thỏa thuận nêu trên thì hằng tháng người phải THA còn phải chịu thêm khỏan tiền lãi của số tiền chưa thi hành theo mức lãi suất nợ cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa THA.
  4. Các bên thi hành tại Chi cục THADS có thẩm quyền".

Như vậy, Quyết định của TAND quận Bình Tân trên, có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; và về việc “Trả lại tiền”

“Tước đoạt” quyền THA của các đương sự!

Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; và Hiến pháp năm 2013, quy định: “Bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”.

Luật THADS năm 2008, quy định: “Những bản án, quyết định được thi hành theo Luật này, bao gồm: Quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.” Và khi nhận quyết định do toà án có thẩm quyền chuyển giao, chấp hành viên phải tổ chức thi hành.

Việc ra quyết định THADS quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật THA dân sự 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009, với nội dung (trích): “1. Thủ trưởng cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án, quyết định sau đây: + Trả lại tiền, tài sản cho đương sự. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, Thủ trưởng cơ quan THADS phải ra quyết định THA.”

Khoản 2 Điều 15, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi THADS năm 2014, quy định: “15. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau: “2. Thủ trưởng cơ quan THADS có thẩm quyền chủ động ra quyết định THA và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định: b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Thủ trưởng cơ quan THADS sự phải ra quyết định THA.

Như vậy, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân đã được nhận và biết:Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/06/2014 của TAND quận Bình Tân, là quyết định công nhận “Sự thỏa thuận của các đương sự: “Về việc trả lại tiền”, quy định ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa phải trả lại số tiền là 2.275.000.000 đồng, cho ông Phạm Hữu Thịnh; và biết Quyết định này có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Lẽ ra Chi Cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân phải chủ động ra quyết định thi hành đối với Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/6/2014 của TAND quận Bình Tân. Nhưng thực tế đến nay, Chi Cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân đã không làm việc này. Dẫn đến các đương sự: Ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa và ông Phạm Hữu Thịnh chưa thể THA Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/06/2014 của TAND quận Bình Tân. Việc không làm đúng luật THADS này, thể hiện dấu hiệu Chi Cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân đã “tước đoạt” quyền THA của các đương sự trên. Đồng thời thể hiện việc cho rằng: Ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa có lỗi không THA (trả lại số tiền 2.275.000.000 đồng, cho nguvên đơn: Ông Phạm Hữu Thịnh), là không có cơ sở.

Bức xúc của người trong cuộc

Trao đổi với phóng viên, ông Ngân, bà Hoa cùng nêu quan điểm: Chi cục THADS quận Bình Tân đã cố tình không chủ động ra quyết định thi hành đối với Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/2011/QDST-DS ngày 8/06/2014 của TAND quận Bình Tân theo quy định của pháp luật về THADS, làm cho chúng tôi không có cơ sở để THA.

Và việc nộp số tiền 2.275.000.000, pháp luật hiện hành không quy định quy định chúng tôi không nộp tiền vào đúng ngàv 10/9/2014, có nghĩa là chúng tôi không được nộp tiền nữa. Vậy mà Lãnh đạo Chi cục THADS quận Bình Tân, Cục trưởng cục THADS lại căn cứ vào ý thích của ông Thịnh là đến ngàv 10/9/2014, tôi không trả tiền, thì sau đó ông Thịnh có quyền không nhận tiền và coi như việc THA đã xong để bác yêu cầu được nộp tiền của chúng tôi.

Thực tế kể từ khi thỏa thuận tại Tòa án đến nay, tôi và ông Thịnh bà Yến chưa gặp nhau tại cơ quan THA và ở bất cứ đâu để thỏa thuận bất cứ việc gì liên quan đến nội dung THA, nên không thể nói là tôi đã giao nhà cho ông Thịnh; việc chúng tôi ở căn nhả của tôi là do tôi đang có hợp đồng thuê nhà với ông Thịnh. Vậy thì cơ sở nào cho rằng tôi không THA?”

Chúng tôi đề nghị các cơ quan bảo vệ và giám sát việc thực thi pháp luật về THA của quận Bình Tân và của TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết những nội dung phản ánh trong bài viết này; và thông báo kết quả giải quyết theo quy định của Luật Báo chí.

thi hanh an quyet dinh cong nhan thoa thuan tra lai tien o quan binh tan tp ho chi minh duong su da bi tuoc doat quyen thi hanh an nhu the nao

thi hanh an quyet dinh cong nhan thoa thuan tra lai tien o quan binh tan tp ho chi minh duong su da bi tuoc doat quyen thi hanh an nhu the nao

thi hanh an quyet dinh cong nhan thoa thuan tra lai tien o quan binh tan tp ho chi minh duong su da bi tuoc doat quyen thi hanh an nhu the nao

Đơn của ông Đặng Sỹ Ngân

Mai Thân- Công Trình

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

quang binh hieu truong truong mam non bi to ap dat cac khoan thu dau nam

Quảng Bình: Hiệu trưởng trường Mầm Non bị tố áp đặt các khoản thu đầu năm

Quá bức xúc, phụ huynh có con em học ở Trường Mầm non số 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã làm đơn gửi đến chính quyền và các cấp tố cáo bà Đinh Thị Hiệu, Hiệu trưởng trường này lạm quyền, áp đặt các khoản thu đầu năm. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa xác nhận có sự việc xảy ra và đang thành lập đoàn để xác minh kiểm tra làm rõ.
can phai xu ly nghiem cac hanh vi ngang nguoc long hanh

Cần phải xử lý nghiêm các hành vi ngang ngược, lộng hành

Khu vực dưới chân phía Đông núi Hòn Rồng, thuộc tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâu nay vốn là rừng sản xuất; người dân sống và làm vườn an bình. Thế nhưng, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình ở đây diễn ra nhiều điều lộn xộn, tiềm ẩn những phức tạp khó lường…
vua chiem dat vua la lang

Vừa chiếm đất, vừa “la làng”?

Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Bùi Văn Thương, ở thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái phản ánh việc nhà, đất bị ông Nguyễn Viết Bình chiếm dụng trái phép tài sản hơn 7 năm. Điều đáng nói, ông Thương là người bỏ tiền mua nhà, đất nhưng lại bị ông Bình tố cáo là… “kẻ trộm”(!?)...
quy trinh thuc hien thu hoi dat co sai pham va khuat tat

Quy trình thực hiện thu hồi đất có sai phạm và khuất tất

Bà Nguyễn Thị Bẩy là gia đình chính sách, người cao tuổi, thường trú tại tổ 5 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội liên tục có đơn phản ánh, cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, do bị chính quyền quận Long Biên cưỡng chế, thu hồi đất trái pháp luật. Nhưng dường như các cơ quan "lặng im", tạo điều kiện cho quận Long Biên cưỡng chế đất của dân giao cho doanh nghiệp…
nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù giam về tội danh trên.

Tin khác

Liên quan đến gần 300 người trúng tuyển viên chức tại Thanh Hóa: Nhiều “bất thường” của Sở Nội vụ?

lien quan den gan 300 nguoi trung tuyen vien chuc tai thanh hoa nhieu bat thuong cua so noi vu
Bộ Nội vụ đã vào cuộc và chỉ rõ nhiều nội dung “chưa phù hợp” của đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKĐĐ), thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định, việc xét tuyển về cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật.    

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi
Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn của ông Nguyễn Văn Binh. Hành vi này của một số cán bộ xã Phú Trung và huyện Tân Phú, cụ thể ra sao? Và liệu có còn cái “cớ” nào nữa trong sự việc cụ thể dưới đây?

Tỉnh Kiên Giang: Người dân kiện quyết định "chồng lấn đất" của huyện Phú Quốc!

tinh kien giang nguoi dan kien quyet dinh chong lan dat cua huyen phu quoc
Ngày 5/8/2020, TAND tỉnh Kiên Giang nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Hồng và bà Đỗ Hồng Phượng yêu cầu hủy 4 quyết định của UBND huyện Phú Quốc thu hồi đất của người khác nhưng lại chồng lấn lên đất của bà Hồng, bà Phượng. Đó là các quyết định thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án, khá điển hình của tình trạng quản lí đất lộn xộn ở huyện đảo Phú Quốc…

Nội dung tố cáo là có cơ sở

noi dung to cao la co co so
Ông Nguyễn Văn Thương cho rằng, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một phụ nữ, gây thiệt hại đến quyền lợi của gia đình ông. Qua các chứng cứ ông Thương thu thập được, nội dung tố cáo ông Hưng là có cơ sở…

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau
Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, phản ánh việc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cấm tham gia đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương, do có hành vi gian lận trong công tác tham gia đấu thầu.

Vụ việc “Đất ở lâu năm, bỗng dưng bị thi hành án”: Chuyên gia pháp lý nói gì?

vu viec dat o lau nam bong dung bi thi hanh an chuyen gia phap ly noi gi
Trên số báo trước, Ngày mới Online có bài: “Đất ở lâu năm bỗng dưng bị thi hành án”phản ánh việc ba hộ dân ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ có nhà và đất vườn, canh tác đã mấy chục năm, bỗng dưng bị thi hành án cho một bản án mà họ chưa từng thấy. Trước vụ việc trên, chuyên gia pháp lí nhận định như thế nào về vụ việc?    
Xem thêm
nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và ...
thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, ...
huyen thuong tin tp ha noi can xu ly nghiem nha xuong san bong xay dung trai phep o cum lang nghe van tu

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Cần xử lý nghiêm nhà, xưởng, sân bóng... xây dựng trái phép ở Cụm làng nghề Văn Tự

Nhiều công trình là nhà, xưởng, sân bóng... không phép xây dựng trên đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín vẫn chưa được ...
huyen tuy phong binh thuan chinh quyen cuong che thu hoi dat khong co quyet dinh

Huyện Tuy Phong, Bình Thuận: Chính quyền cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định(!)

Đơn kêu cứu khẩn cấp của nhiều hộ dân ngụ tại xóm 6, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, phản ánh họ bị UBND xã Hòa Minh ...
huyen phu giao binh duong mot vu an co nhieu dau hieu khuat tat mau thuan oan sai

Huyện Phú Giáo, Bình Dương: Một vụ án có nhiều dấu hiệu khuất tất, mâu thuẫn, oan sai!

“Càng điều tra càng phát sinh nhiều tình tiết thể hiện dấu hiệu của sự “ngây ngô”, “mờ ám”. Nếu chúng tôi không đấu tranh, cậu kỹ sư trẻ đã ...
thi xa ben cat tinh binh duong thuc hien cuong che kiem dem bat buoc co nhieu dau hieu trai luat

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc có nhiều dấu hiệu trái luật!   

Trong những ngày qua, người dân địa phương có nhiều thắc mắc xung quanh vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản trên đất đối với cụ ...
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động