Thanh Hóa: Doanh nghiệp “điêu đứng” vì Kết luận thanh tra

Là doanh nghiệp tư nhân và không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng. Thế nhưng năm 2009, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện thanh tra và ban hành kết luận, kiến nghị thu hồi hơn 26.000 m2 đất và gần 8 tỷ đồng tiền giảm trừ quyết toán tại 2 dự án do Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh (Công ty Bình Minh) làm chủ đầu tư, khiến doanh nghiệp điêu đứng.

Điêu đứng vì Kết luận thanh tra

Năm 2003, Công ty Bình Minh từ Vũng Tàu về Thanh Hóa đầu tư nhiều dự án theo chủ trương mời gọi đầu tư của địa phương. Trong đó, có dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, tại TP Thanh Hóa (có diện tích 47ha) theo hình thức BT. Đổi lại, Công ty Bình Minh đã đầu tư cho tỉnh Thanh Hóa hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc ga (phía Tây, TP Thanh Hóa) để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Thông báo số 153/TB-UBND, của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009, về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình xử lý sau KL số 31 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về 02 dự án do Cty Bình Minh làm chủ đầu tư
Thông báo số 153/TB-UBND, của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009, về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình xử lý sau Kết luận số 31 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về 2 dự án do Cty Bình Minh làm chủ đầu tư

Hai dự án được doanh nghiệp thực hiện triển khai cùng lúc, đáp ứng được tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên ngày 9/9/2008, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH để thanh tra 2 dự án và ban hành Kết luận thanh tra số 31/KL-TTTH vào ngày 12/1/2009, chỉ sau vỏn vẹn 4 tháng.

Kết luận thanh tra số 31 đã đưa ra nhiều vi phạm của Công ty Bình Minh không có cơ sở thuyết phục, nặng nhất là việc kiến nghị thu hồi hơn 26.000 m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê lợi (đất đã cấp sổ đỏ) và kiến nghị giảm trừ gần 8 tỷ đồng quyết toán tại dự án hạ tậng KCN Tây Bắc ga.

Cho đến nay, sau rất nhiều kiến nghị và làm việc giữa các bên liên quan, tuy nhiên Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quan điểm cách đây hơn 10 năm của nội dung Kết luận số 31, khiến cho doanh nghiệp thiệt hại rất lớn.

Trình bày với phóng viên Tạp chí Ngày mới online, đại diện Công ty Bình Minh khẳng định, Quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra nêu trên của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa là không có căn cứ và hoàn toàn trái pháp luật:

  • Thứ nhất, theo Điều 34,35,36 của Luật Thanh tra năm 2004, Công ty Bình Minh không nằm trong danh sách các đối tượng thanh tra được Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số: 124/QĐ-UBND ngày 15/1/2008. Công ty Bình minh là nhà đầu tư tư nhân, không có vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Chủ tịch UBND tỉnh không yêu cầu hoặc quyết định thanh tra đột xuất 02 dự án do Bình Minh làm chủ đầu tư.
  • Thứ hai, việc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa biện minh việc ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH ngày 9/9/2008 (không hề căn cứ vào Luật Thanh tra năm 2004) mà chỉ dựa vào Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng số 01/2007/QH12 và căn cứ vào Nghị quyết số 294A của Ủy ban Thường vụ Quốc hội- là hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Phạm vi điều chỉnh của Luật phòng chống tham nhũng tại Khoản 3, Điều 1 quy định: “Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp….; Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp Nhà nước vào doanh nghiệp; Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó”.

Như vậy, theo những quy định trên, Công ty Bình Minh là doanh nghiệp 100% vốn của tư nhân thì không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng. Do vậy Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra là có dấu hiệu làm trái pháp luật.

Thế nhưng, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
Thế nhưng, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra

“Phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2009 (ngay sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận Thanh tra số 31/KL-TTTH), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị để lắng nghe ý kiến sở, ngành, Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình xử lý sau Kết luận thanh tra KCN Tây bắc ga và Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi - dưới sự chủ trì của ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và cho kết luận:

  • Việc Thanh tra cho là đúng khi kiến nghị thu hồi hơn 26.000m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã có Nghị định số 69/2009/NĐ-CP (ngày 13/8/2009) quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất… vì vậy đề nghị nêu trên phải được thực hiện theo đúng Nghị định của Chính phủ ban hành, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
  • Đối với dự án đầu tư hạ tầng KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa (giai đoạn 1) được Thanh tra nêu và đề nghị trong KL số 31, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì cùng UBND TP Thanh Hóa và nhà đầu tư trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, thực tế của quá trình triển khai thực hiện dự án để xem xét lại từng nội dung cụ thể, thống nhất và báo cáo trước ngày 20/11/2009 trên tinh thần “thấu tình, đạt lý”.

Như vậy, theo nội dung của Hội nghị do ông Mai Văn Ninh chủ trì vào thời điểm năm 2009 cho thấy, các kiến nghị của Thanh tra tỉnh về thu hồi diện tích hơn 26.000 m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và số tiền giảm trừ gần 8 tỷ đồng giá trị xây lắp ở KCN Tây Bắc ga đã được chỉ đạo, giải quyết. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã không “đồng ý”. Vì theo Luật Thanh tra năm 2004, Kết luận Thanh tra phải được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét , ra quyết định xử lý vi phạm (nếu có) trong vòng 15 ngày. Thế nhưng, Thanh tra tỉnh và các bên liên quan không thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thậm chí, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn biện minh rằng: “Việc Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra, theo quyết định tại Điều 44- Luật Thanh tra năm 2004 là không ảnh hưởng đến nội dung Kết luận thanh tra và không đồng nghĩa với việc không đồng ý Kết luận số 31 ngày 12/1/2009 của Thanh tra tỉnh”. Điều này đã cho thấy, Thanh tra tỉnh đã “phớt lờ” ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB –UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009.

“Đồng thời, Thanh tra tỉnh còn không xem xét giải quyết và trả lời Công ty Bình Minh theo Văn bản kiến nghị số 08/CV/2009/BM ngày 12/2/2009 sau khi có Kết luận thanh tra số 31 và “đổ lỗi” cho doanh nghiệp là không có kiến nghị”, đại diện Công ty Bình Minh bức xúc.

Khu CN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa
KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa

Đại diện Công ty Bình Minh khẳng định, việc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa năm 2008 ban hành QĐ Thanh tra 2 dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và KCN Tây Bắc ga là trái pháp luật. Những kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 31 năm 2009 là không có cơ sở và không đúng pháp luật. Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2009 đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết nhưng đã “cố tình” không thực hiện. Việc làm này gây nhiều khó khăn, hệ lụy và thiệt hại cho Công ty Bình Minh hơn 10 năm qua.

Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

Lê Kiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Không chỉ ngang ngược, bất chấp lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thông chốt, đối tượng Phan Ngọc Sơn sau đó còn quay lại tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khiến y dính vòng lao lý
Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện (Kì 2)

Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện (Kì 2)

Kì trước, chúng tôi đã phản ánh, phân tích kết luận nước đôi của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng một phần tư vấn không khách quan, trái pháp luật của Viện Pháp y Quốc gia. Kì này chúng tôi tiếp tục phản ánh, phân tích dấu hiệu không khách quan, trái pháp luật tại Văn bản số 447/PYQG-KHTH&CĐT của Viện Pháp y Quốc gia, đồng thời có một số kiến nghị…
Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Kì 2)

Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Kì 2)

Sau 4 năm hợp tác đầu tư, nhưng bà Chi không được giám sát tài chính kinh doanh, ông Trần Văn Chính công bố bản danh sách thu chi lỗ 6,7 tỉ đồng. Bị trắng tay, bà Chi có đơn tố giác, Công an TP Hưng Yên vào cuộc, trả lời không có dấu hiệu vi phạm hình sự, hướng dẫn bà Chi kiện ra tòa…
Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện

Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện

Như Tạp chí Ngày mới online đã phản ánh, bác sĩ Lê Quang Huy Phương, nguyên Trưởng đơn vị chăm sóc da, thuộc Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế bị khởi tố, truy tố, xét xử, kết án 3 tội danh: “Cố ý gây thương tích”, “Hiếp dâm” và “Giữ người trái pháp luật”, với tổng mức án do TAND TP Huế tuyên 6 năm 8 tháng tù. Trong vụ án này, dấu hiệu oan sai đối với bác sĩ Phương là rất rõ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bản án oan với bác sĩ Phương, là 2 bản kết luận giám định pháp y, được cho là có sai phạm của ông Nguyễn Hoài An, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, mà bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, mẹ bác sĩ Phương có đơn tố cáo. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kết luận nội dung tố cáo. Tuy nhiên, Kết luận này cho thấy còn nhiều điều đáng bàn…
Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Bài 1)

Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Bài 1)

Từ Hà Nội mang vốn về Hưng Yên đầu tư, bà Nguyễn Kim Chi mua đất và kí hợp đồng hợp tác với ông Trần Văn Chính đầu tư vào trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Bà Chi góp vốn đầu tư trên 5,06 tỉ đồng, nhưng đối tác không góp đồng nào; rồi lộ rõ dấu hiệu ông Chính muốn chiếm đoạt tài sản của đối tác, bà Chi rơi vào cảnh “gửi trứng cho ác”…

Tin khác

Chủ tịch huyện yêu cầu công khai xin lỗi người dân!

Chủ tịch huyện yêu cầu công khai xin lỗi người dân!
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho xác minh xã Tả Thanh Oai thực hiện chưa đúng, huyện yêu cầu xin lỗi công khai người dân.

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Vốn điều lệ của Công ty thực chất chỉ không đồng, nhưng Cao Tiến Dũng đã “nổ” lên 20 tỷ, sau đó kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt luôn 2 tỷ đồng của 12 cổ đông

Người dân tố cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang là có căn cứ

Người dân tố cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang là có căn cứ
Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 17/7 và ngày 19/7/2021, Tạp chí Người cao tuổi số 143 (2974) ngày 20/7 và số 144 (2975) ngày 21/7/2021 đăng 2 kì bài: “Vụ “xã hội đen” ngang nhiên chiếm nhà, đất của anh Vũ Tùng Bách ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Từ giải quyết sai pháp luật đến văn bản bịa đặt của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang”. Mới đây, anh Vũ Tùng Bách có đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí, tố cáo ông Phùng Quốc Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Với những tài liệu, bằng chứng có trong hồ, nội dung tố cáo của anh Bách là có căn cứ…

Cần làm rõ việc dân ra chốt trực Covid-19 nhận bưu phẩm bị phạt 3 triệu đồng

Cần làm rõ việc dân ra chốt trực Covid-19 nhận bưu phẩm bị phạt 3 triệu đồng
Phản ánh tới Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi), nhiều người dân sinh sống tại Khu đô thị Đại Thanh bức xúc cho biết, cán bộ xã Tả Thanh Oai và Tổ trưởng Tổ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi không cho người dân nhận bưu phẩm, hàng hóa và lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng là trái với quy định của pháp luật.
Xem thêm
Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Không chỉ ngang ngược, bất chấp lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thông chốt, đối tượng Phan Ngọc Sơn sau đó còn quay lại tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khiến y dính vòng lao
Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Nam thanh niên 30 tuổi làm nghề tiếp thị nước giải khát đã đâm 3 chị em của người tình. Trong đó, 2 người chết, 1 nạn nhân đang cấp cứu.
Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH TM và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động