Thanh Hóa: Doanh nghiệp “điêu đứng” vì Kết luận thanh tra

Là doanh nghiệp tư nhân và không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng. Thế nhưng năm 2009, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện thanh tra và ban hành kết luận, kiến nghị thu hồi hơn 26.000 m2 đất và gần 8 tỷ đồng tiền giảm trừ quyết toán tại 2 dự án do Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh (Công ty Bình Minh) làm chủ đầu tư, khiến doanh nghiệp điêu đứng.

Điêu đứng vì Kết luận thanh tra

Năm 2003, Công ty Bình Minh từ Vũng Tàu về Thanh Hóa đầu tư nhiều dự án theo chủ trương mời gọi đầu tư của địa phương. Trong đó, có dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, tại TP Thanh Hóa (có diện tích 47ha) theo hình thức BT. Đổi lại, Công ty Bình Minh đã đầu tư cho tỉnh Thanh Hóa hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc ga (phía Tây, TP Thanh Hóa) để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

thanh hoa doanh nghiep dieu dung vi ket luan thanh tra
Thông báo số 153/TB-UBND, của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009, về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình xử lý sau Kết luận số 31 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về 2 dự án do Cty Bình Minh làm chủ đầu tư

Hai dự án được doanh nghiệp thực hiện triển khai cùng lúc, đáp ứng được tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên ngày 9/9/2008, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH để thanh tra 2 dự án và ban hành Kết luận thanh tra số 31/KL-TTTH vào ngày 12/1/2009, chỉ sau vỏn vẹn 4 tháng.

Kết luận thanh tra số 31 đã đưa ra nhiều vi phạm của Công ty Bình Minh không có cơ sở thuyết phục, nặng nhất là việc kiến nghị thu hồi hơn 26.000 m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê lợi (đất đã cấp sổ đỏ) và kiến nghị giảm trừ gần 8 tỷ đồng quyết toán tại dự án hạ tậng KCN Tây Bắc ga.

Cho đến nay, sau rất nhiều kiến nghị và làm việc giữa các bên liên quan, tuy nhiên Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quan điểm cách đây hơn 10 năm của nội dung Kết luận số 31, khiến cho doanh nghiệp thiệt hại rất lớn.

Trình bày với phóng viên Tạp chí Ngày mới online, đại diện Công ty Bình Minh khẳng định, Quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra nêu trên của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa là không có căn cứ và hoàn toàn trái pháp luật:

  • Thứ nhất, theo Điều 34,35,36 của Luật Thanh tra năm 2004, Công ty Bình Minh không nằm trong danh sách các đối tượng thanh tra được Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số: 124/QĐ-UBND ngày 15/1/2008. Công ty Bình minh là nhà đầu tư tư nhân, không có vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Chủ tịch UBND tỉnh không yêu cầu hoặc quyết định thanh tra đột xuất 02 dự án do Bình Minh làm chủ đầu tư.
  • Thứ hai, việc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa biện minh việc ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH ngày 9/9/2008 (không hề căn cứ vào Luật Thanh tra năm 2004) mà chỉ dựa vào Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng số 01/2007/QH12 và căn cứ vào Nghị quyết số 294A của Ủy ban Thường vụ Quốc hội- là hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Phạm vi điều chỉnh của Luật phòng chống tham nhũng tại Khoản 3, Điều 1 quy định: “Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp….; Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp Nhà nước vào doanh nghiệp; Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó”.

Như vậy, theo những quy định trên, Công ty Bình Minh là doanh nghiệp 100% vốn của tư nhân thì không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng. Do vậy Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra là có dấu hiệu làm trái pháp luật.

thanh hoa doanh nghiep dieu dung vi ket luan thanh tra
Thế nhưng, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra

“Phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2009 (ngay sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận Thanh tra số 31/KL-TTTH), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị để lắng nghe ý kiến sở, ngành, Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình xử lý sau Kết luận thanh tra KCN Tây bắc ga và Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi - dưới sự chủ trì của ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và cho kết luận:

  • Việc Thanh tra cho là đúng khi kiến nghị thu hồi hơn 26.000m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã có Nghị định số 69/2009/NĐ-CP (ngày 13/8/2009) quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất… vì vậy đề nghị nêu trên phải được thực hiện theo đúng Nghị định của Chính phủ ban hành, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
  • Đối với dự án đầu tư hạ tầng KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa (giai đoạn 1) được Thanh tra nêu và đề nghị trong KL số 31, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì cùng UBND TP Thanh Hóa và nhà đầu tư trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, thực tế của quá trình triển khai thực hiện dự án để xem xét lại từng nội dung cụ thể, thống nhất và báo cáo trước ngày 20/11/2009 trên tinh thần “thấu tình, đạt lý”.

Như vậy, theo nội dung của Hội nghị do ông Mai Văn Ninh chủ trì vào thời điểm năm 2009 cho thấy, các kiến nghị của Thanh tra tỉnh về thu hồi diện tích hơn 26.000 m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và số tiền giảm trừ gần 8 tỷ đồng giá trị xây lắp ở KCN Tây Bắc ga đã được chỉ đạo, giải quyết. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã không “đồng ý”. Vì theo Luật Thanh tra năm 2004, Kết luận Thanh tra phải được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét , ra quyết định xử lý vi phạm (nếu có) trong vòng 15 ngày. Thế nhưng, Thanh tra tỉnh và các bên liên quan không thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thậm chí, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn biện minh rằng: “Việc Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra, theo quyết định tại Điều 44- Luật Thanh tra năm 2004 là không ảnh hưởng đến nội dung Kết luận thanh tra và không đồng nghĩa với việc không đồng ý Kết luận số 31 ngày 12/1/2009 của Thanh tra tỉnh”. Điều này đã cho thấy, Thanh tra tỉnh đã “phớt lờ” ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB –UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009.

“Đồng thời, Thanh tra tỉnh còn không xem xét giải quyết và trả lời Công ty Bình Minh theo Văn bản kiến nghị số 08/CV/2009/BM ngày 12/2/2009 sau khi có Kết luận thanh tra số 31 và “đổ lỗi” cho doanh nghiệp là không có kiến nghị”, đại diện Công ty Bình Minh bức xúc.

thanh hoa doanh nghiep dieu dung vi ket luan thanh tra
KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa

Đại diện Công ty Bình Minh khẳng định, việc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa năm 2008 ban hành QĐ Thanh tra 2 dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và KCN Tây Bắc ga là trái pháp luật. Những kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 31 năm 2009 là không có cơ sở và không đúng pháp luật. Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2009 đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết nhưng đã “cố tình” không thực hiện. Việc làm này gây nhiều khó khăn, hệ lụy và thiệt hại cho Công ty Bình Minh hơn 10 năm qua.

Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

Lê Kiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

hai phong nguoi phu nu mu chu gian nan trong hanh trinh lam lai so ho khau

Hải Phòng: Người phụ nữ mù chữ gian nan trong hành trình làm lại sổ hộ khẩu

Đã có sổ hộ khẩu từ mấy chục năm, nhưng hơn 2 tháng nay, bà Thủy vẫn khó khăn trong quá trình làm Căn cước công dân. Nguyên nhân được cho là thửa đất của gia đình bà Thủy nằm trong dự án thu hồi, để khỏi phải đền bù đất nên việc làm Căn cước công dân bị gây "khó dễ"...    
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…
bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    

Tin khác

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

binh duong can canh du an parkview apartment
Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de
Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.
Xem thêm
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động