Thanh Hóa: Doanh nghiệp “điêu đứng” vì Kết luận thanh tra

Là doanh nghiệp tư nhân và không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng. Thế nhưng năm 2009, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện thanh tra và ban hành kết luận, kiến nghị thu hồi hơn 26.000 m2 đất và gần 8 tỷ đồng tiền giảm trừ quyết toán tại 2 dự án do Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh (Công ty Bình Minh) làm chủ đầu tư, khiến doanh nghiệp điêu đứng.

Điêu đứng vì Kết luận thanh tra

Năm 2003, Công ty Bình Minh từ Vũng Tàu về Thanh Hóa đầu tư nhiều dự án theo chủ trương mời gọi đầu tư của địa phương. Trong đó, có dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, tại TP Thanh Hóa (có diện tích 47ha) theo hình thức BT. Đổi lại, Công ty Bình Minh đã đầu tư cho tỉnh Thanh Hóa hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc ga (phía Tây, TP Thanh Hóa) để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Thông báo số 153/TB-UBND, của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009, về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình xử lý sau KL số 31 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về 02 dự án do Cty Bình Minh làm chủ đầu tư
Thông báo số 153/TB-UBND, của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009, về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình xử lý sau Kết luận số 31 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về 2 dự án do Cty Bình Minh làm chủ đầu tư

Hai dự án được doanh nghiệp thực hiện triển khai cùng lúc, đáp ứng được tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên ngày 9/9/2008, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH để thanh tra 2 dự án và ban hành Kết luận thanh tra số 31/KL-TTTH vào ngày 12/1/2009, chỉ sau vỏn vẹn 4 tháng.

Kết luận thanh tra số 31 đã đưa ra nhiều vi phạm của Công ty Bình Minh không có cơ sở thuyết phục, nặng nhất là việc kiến nghị thu hồi hơn 26.000 m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê lợi (đất đã cấp sổ đỏ) và kiến nghị giảm trừ gần 8 tỷ đồng quyết toán tại dự án hạ tậng KCN Tây Bắc ga.

Cho đến nay, sau rất nhiều kiến nghị và làm việc giữa các bên liên quan, tuy nhiên Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quan điểm cách đây hơn 10 năm của nội dung Kết luận số 31, khiến cho doanh nghiệp thiệt hại rất lớn.

Trình bày với phóng viên Tạp chí Ngày mới online, đại diện Công ty Bình Minh khẳng định, Quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra nêu trên của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa là không có căn cứ và hoàn toàn trái pháp luật:

  • Thứ nhất, theo Điều 34,35,36 của Luật Thanh tra năm 2004, Công ty Bình Minh không nằm trong danh sách các đối tượng thanh tra được Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số: 124/QĐ-UBND ngày 15/1/2008. Công ty Bình minh là nhà đầu tư tư nhân, không có vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Chủ tịch UBND tỉnh không yêu cầu hoặc quyết định thanh tra đột xuất 02 dự án do Bình Minh làm chủ đầu tư.
  • Thứ hai, việc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa biện minh việc ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH ngày 9/9/2008 (không hề căn cứ vào Luật Thanh tra năm 2004) mà chỉ dựa vào Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng số 01/2007/QH12 và căn cứ vào Nghị quyết số 294A của Ủy ban Thường vụ Quốc hội- là hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Phạm vi điều chỉnh của Luật phòng chống tham nhũng tại Khoản 3, Điều 1 quy định: “Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp….; Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp Nhà nước vào doanh nghiệp; Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó”.

Như vậy, theo những quy định trên, Công ty Bình Minh là doanh nghiệp 100% vốn của tư nhân thì không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng. Do vậy Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra là có dấu hiệu làm trái pháp luật.

Thế nhưng, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
Thế nhưng, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra

“Phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2009 (ngay sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận Thanh tra số 31/KL-TTTH), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị để lắng nghe ý kiến sở, ngành, Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình xử lý sau Kết luận thanh tra KCN Tây bắc ga và Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi - dưới sự chủ trì của ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và cho kết luận:

  • Việc Thanh tra cho là đúng khi kiến nghị thu hồi hơn 26.000m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã có Nghị định số 69/2009/NĐ-CP (ngày 13/8/2009) quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất… vì vậy đề nghị nêu trên phải được thực hiện theo đúng Nghị định của Chính phủ ban hành, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
  • Đối với dự án đầu tư hạ tầng KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa (giai đoạn 1) được Thanh tra nêu và đề nghị trong KL số 31, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì cùng UBND TP Thanh Hóa và nhà đầu tư trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, thực tế của quá trình triển khai thực hiện dự án để xem xét lại từng nội dung cụ thể, thống nhất và báo cáo trước ngày 20/11/2009 trên tinh thần “thấu tình, đạt lý”.

Như vậy, theo nội dung của Hội nghị do ông Mai Văn Ninh chủ trì vào thời điểm năm 2009 cho thấy, các kiến nghị của Thanh tra tỉnh về thu hồi diện tích hơn 26.000 m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và số tiền giảm trừ gần 8 tỷ đồng giá trị xây lắp ở KCN Tây Bắc ga đã được chỉ đạo, giải quyết. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã không “đồng ý”. Vì theo Luật Thanh tra năm 2004, Kết luận Thanh tra phải được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét , ra quyết định xử lý vi phạm (nếu có) trong vòng 15 ngày. Thế nhưng, Thanh tra tỉnh và các bên liên quan không thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thậm chí, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn biện minh rằng: “Việc Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra, theo quyết định tại Điều 44- Luật Thanh tra năm 2004 là không ảnh hưởng đến nội dung Kết luận thanh tra và không đồng nghĩa với việc không đồng ý Kết luận số 31 ngày 12/1/2009 của Thanh tra tỉnh”. Điều này đã cho thấy, Thanh tra tỉnh đã “phớt lờ” ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB –UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009.

“Đồng thời, Thanh tra tỉnh còn không xem xét giải quyết và trả lời Công ty Bình Minh theo Văn bản kiến nghị số 08/CV/2009/BM ngày 12/2/2009 sau khi có Kết luận thanh tra số 31 và “đổ lỗi” cho doanh nghiệp là không có kiến nghị”, đại diện Công ty Bình Minh bức xúc.

Khu CN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa
KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa

Đại diện Công ty Bình Minh khẳng định, việc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa năm 2008 ban hành QĐ Thanh tra 2 dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và KCN Tây Bắc ga là trái pháp luật. Những kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 31 năm 2009 là không có cơ sở và không đúng pháp luật. Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2009 đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết nhưng đã “cố tình” không thực hiện. Việc làm này gây nhiều khó khăn, hệ lụy và thiệt hại cho Công ty Bình Minh hơn 10 năm qua.

Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

Lê Kiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội “nở rộ” các công trình vi phạm trật tự xây dựng sai phép, trái phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch… nhưng không bị kiểm tra, xử lý nào từ phía cơ quan chức năng. Dư luận người dân địa phương cho rằng, các công trình vi phạm này được “bao che” từ phía chính quyền và các cơ quan chức năng...
Cần xử lí nghiêm hành vi mặc quân phục Công an xã chỉ đạo xây dựng trái phép

Cần xử lí nghiêm hành vi mặc quân phục Công an xã chỉ đạo xây dựng trái phép

Ông Phạm Trương Hổ, ở Tổ 1 ,ấp 3, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, mới đây đến UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai phản ánh về việc diện tích đất rừng của gia đình bị người khác xây dựng nhà trái phép…
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long và một số cán bộ có liên quan bị tố cáo có hành vi sai phạm trong quản lí, sử dụng đất đai và thu chi tài chính có nhiều nội dung chưa được làm rõ, có dấu hiệu bao che cho sai phạm...
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố, bắt giam vợ chồng doanh nhân Công ty thủy sản tại Bạc Liêu

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố, bắt giam vợ chồng doanh nhân Công ty thủy sản tại Bạc Liêu

Ngày 31/12/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an xem xét, giải quyết sau khi nhận được kiến nghị của Tạp chí Người cao tuổi phản ánh về đơn kêu oan của anh Ngô Chí Hiếu liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam bà Lê Thị Hạc và ông Ngô Chí Dũng, lãnh đạo của Công ty CP Thủy hải sản Minh Hiếu Bạc Liêu (Công ty Minh Hiếu) có dấu hiệu của oan khuất, hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự.
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư thảm nhựa nâng cấp với nguồn kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng mới vừa xong chưa được bao lâu đã xuống cấp trầm trọng trở lại. Người dân nơi đây cho rằng việc đường mới thảm nhựa đã xuống cấp như vậy là do thi công dối trá, có dấu hiệu rút ruột công trình. Ngay sau đó, Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa bảo hành. Sau bảo hành, phóng viên tiếp tục nhận được phản ảnh của người dân là công trình hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Tin khác

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao
Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)
Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm nghiệp đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông...

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại  cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh
Từ khi Ban Quản lí chợ Hà Tĩnh đóng cổng chợ khu vực cầu Sở Rượu đến nay khung cảnh tại đây đìu hiu, tiểu thương bị đẩy vào lối cụt, nhiều quán hàng trước cổng chợ vắng khách...

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!
Lí giải sao đây khi một vụ tranh chấp đất đai, giữa những người cao tuổi, với tình tiết không mấy phức tạp, vậy mà "quý Tòa" lại nhẩn nha "ngâm" đến 6 năm, chưa đưa ra xét xử(!?)

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân
Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải sống chung với với mùi hôi thối nồng nặc của bãi rác ở địa phương này. Từ khi có bãi rác "mọc" lên gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ...

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co
Như Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã phản ánh, từ năm 1989 đến nay gia đình ông Lý Việt Trung tiếp tục khiếu nại, yêu cầu chính quyền TP Đà Nẵng cấp đất tái định cư cho gia đình. Văn phòng Chính phủ có đến 4 lần ra văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng không thực hiện đúng. Mới đây, ông Trung được ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì tiếp, lắng nghe trình bày và chỉ đạo giải quyết. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng vẫn cố tình quanh co, ra văn bản giải quyết thiếu khách quan, không trung thực…
Xem thêm
"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội “nở rộ” các công trình vi ...
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Tại xã Nhị Bình có một cơ sở có dấu hiệu chứa khí N2O!

Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Tại xã Nhị Bình có một cơ sở có dấu hiệu chứa khí N2O!

Qua quá trình thu thập thông tin, phóng viên (PV) Tạp chí Ngày mới ghi nhận dấu hiệu một cơ sở tại tổ 11, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện ...
Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách "đánh trống bỏ dùi" (!?)

Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách "đánh trống bỏ dùi" (!?)

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ra quyết định cưỡng chế “3 cây sắt cao 1,6m, lưới rào loại B40 hàn cố ...
Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Mới đây, nhiều chủ xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai phản ánh, tài sản của họ sau khi cho một cá nhân thuê đã bị “mất tích”, giá trị ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động