TAND huyện Bù Đăng: Đình chỉ vụ án không đúng quy định pháp luật

Ngày 29/5/2017, TAND tỉnh Bình Phước có Quyết định số 05/2017/QĐ-PT về giải quyết kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Theo đó, TAND tỉnh Bình Phước hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 76/2016/QĐST ngày 19/12/2016 của TAND huyện Bù Đăng, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND huyện Bù đăng để tiếp tục giải quyết vụ án… Do việc Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Nhung và bị đơn Chi cục THADS huyện Bù Đăng là không đúng quy định pháp luật.

Giải quyết vụ án không đúng quy định pháp luật

Trước đó, Ngày mới Online nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Nhung, ở thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phản ánh do nợ tiền Ngân hàng Nam Á, cho nên bà đã chủ động đề nghị Ngân hàng Nam Á làm thủ tục phát mãi một sổ đỏ số: AD 540781, số vào sổ H00019, diện tích 38.599m2, tại thôn Lang Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục bán đấu giá tài sản, ông Dương Đức Chinh, Phó Chi cục Trưởng và một số cán bộ Chi cục THADS huyện Bù Đăng đã “tự ý lập hồ sơ”, “thông đồng” với người mua tài sản, để mua giá rẻ tài sản của bà Nhung.

tand huyen bu dang dinh chi vu an khong dung quy dinh phap luat
Mảnh đất trồng điều của bà Nhung bị đào bới để khai thác đá

Sau khi nhận và xác minh đơn của bà Nhung. Ngày 28/5/2020, Ngày mới Online đã đăng bài: “Tỉnh Bình Phước: Có hay không việc Chi cục THADS huyện Bù Đăng “o ép” để bán giá rẻ tài sản?” phản ánh việc nhiều hồ sơ bị tẩy xóa, sửa chữa, đình chỉ giải quyết vụ án không đúng quy định pháp luật trong Vụ án dân sự số: 89/2017/TLST-DS yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá và yêu cầu bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn, bà Nguyễn Thị Nhung, ở thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng và bị đơn Chi cục THADS huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cần được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước xem xét, làm rõ…

tand huyen bu dang dinh chi vu an khong dung quy dinh phap luat
Bút lục số 127 bị sửa

Như đã nói, nhận thấy việc ông Dương Đức Chinh và một số cán bộ có dấu hiệu làm “trái pháp luật”. Ngày 31/8/2015, bà Nhung đã có đơn khiếu nại gửi tới Chi cục THADS huyện Bù Đăng, Cục THADS tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước. Ngày 11/12/2015, bà Nguyễn Thị Nhung có đơn khởi kiện ông Dương Đức Chinh, ông Nguyễn Thanh Quang, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Bù Đăng “Lợi dụng quyền hành chức vụ giải quyết sự việc không thỏa đáng”. Ngày 11/12/2015, TAND huyện Bù Đăng có giấy báo nhận đơn khởi kiện số: 02/GB-TA.

tand huyen bu dang dinh chi vu an khong dung quy dinh phap luat
Bút lục số 182 bị sửa ngày 12/3/2016 thành 12/3/2018 (số 6 bị sửa thành số 8); viết thêm từ: “ĐỖ KHẮC ĐẠT” và “Chuyên viên”,”.

Theo bà Nhung: “Vụ việc đang được các cơ quan chức năng giải quyết. Gia đình tôi đã có đơn gửi Chi cục THADS huyện Bù Đăng về việc yêu cầu tạm hoãn cưỡng chế thi hành án nhưng ông Dương Đức Chinh vẫn cố tình ra Thông báo số 21/TB-CCTHA, ngày 14/12/2015 về việc cưỡng chế thi hành án. Theo đó, Chi cục cưỡng chế mảnh đất của gia đình tôi giao cho anh Nguyễn Như Quân”.

tand huyen bu dang dinh chi vu an khong dung quy dinh phap luat
Quyết định số: 252/2018/QĐUT-TA, Ủy thác thu thập chứng cứ cho TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Gần 1 năm gửi đơn, TAND huyện Bù Đăng chưa đưa vụ án của bà Nhung ra xét xử theo đúng quy định. Ngày 11/11/2016, bà Nguyễn Thị Nhung tiếp tục có đơn khởi kiện yêu cầu TAND huyện Bù Đăng hủy kết quá bán đấu giá ngày 31/8/2015 của Chi cục THADS huyện Bù Đăng. Thay vào đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định, TAND huyện Bù Đăng ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 76/2016/DSST ngày 19/12/2016 của bà Nguyễn Thị Nhung, với lý do nội dung khởi kiện “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá” của bà Nhung đã được giải quyết bằng quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thầm quyền… Trước sự vô lý của TAND huyện Bù Đăng, ngày 18/3/2017, Viện KSND huyện Bù Đăng ra Quyết định số: 01/QĐKNPT-DS, Kháng nghị Quyết định đình chỉ số 76/2016/DSST ngày 19/12/2016 của TAND huyện Bù Đăng theo thủ tục phúc thẩm. Ngày 29/5/2017, TAND tỉnh Bình Phước có Quyết định số 05/2017/QĐ-PT về giải quyết kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Theo đó TAND tỉnh Bình Phước hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 76/2016/QĐST ngày 19/12/2016 của TAND huyện Bù Đăng, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND huyện Bù đăng để tiếp tục giải quyết vụ án… Việc Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án của bà Nhung là không đúng quy định pháp luật.

Hé lộ nhiều sai phạm trong vụ án

Sau khi TAND tỉnh Bình Phước hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số: 76/2016/QĐST ngày 19/12/2016 của TAND huyện Bù Đăng và yêu cầu TAND huyện Bù Đăng tiếp tục giải quyết đơn khởi kiện của bà Nhung. Ngày 20/6/2017, TAND huyện Bù Đăng có Thông báo số: 89/TB-TLVA thụ lý vụ án về việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

tand huyen bu dang dinh chi vu an khong dung quy dinh phap luat
Ngày 21/11/2019, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 251/C09-P5

Theo bà Nhung: “Khi giải quyết vụ án của tôi, ngày 2/1/2018, bà Trần Thị Phương Hạnh, Thẩm phán TAND huyện Bù Đăng có Quyết định số: 252/2018/QĐUT-TA, Ủy thác thu thập chứng cứ cho TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản và bồi thường thiệt hại”. Thời gian ủy thác là 1 tháng, TAND thị xã Đồng Xoài phải thu thập tài liệu bằng văn bản và thông báo cho TAND huyện Bù Đăng. Sau đó, TAND thị xã Đồng Xoài có Biên bản giao nhận gửi TAND huyện Bù Đăng (bút lục số 368). Tuy nhiên, Bút lục số 182 bị sửa ngày 12/3/2016 thành 12/3/2018 (số 6 bị sửa thành số 8); viết thêm từ: “ĐỖ KHẮC ĐẠT” và “Chuyên viên”,”. Cũng theo bà Nhung, Thông báo số: 78/TB-CCTHA (bút lục 127), Quyết định số: 14/QĐ-CCTHA (bút lục số 85), Hợp đồng số: 14/HĐ-MB mua bán tài sản đấu giá ngày 21/9/2015 (bút lục số 132)… đều bị sửa chữa.

Ngày 19/4/2019, bà Nhung có đơn yêu cầu giám định chứng cứ gửi TAND huyện Bù Đăng. Ngày 27/5/2019, TAND huyện Bù Đăng có Quyết định số 151/2019/QĐ-TA gửi Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an về việc trưng cầu giám định. Ngày 10/6/2019, TAND huyện Bù Đăng có Quyết định số: 18/2019/QĐST-DS về việc tạm đình chỉ vụ án của bà Nhung.

Ngày 21/11/2019, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 251/C09-P5. Theo đó, Quyết định thi hành án số: 628 của Chi cục THADS huyện Bù Đăng được viết thêm; Quyết định số 25,26/4/2012 của TAND huyện Bù Đăng được viết thêm… Sau đó, bà Nhung đã có đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Bình Phước, Viện KSND Tối cao – Khu vực phía Nam.

Ngày 28/11/2019, TAND huyện Bù Đăng có Quyết định số: 28/2019/QĐST-DS về việc tiếp tục giải quyết vụ án dân sự của bà Nhung. Ngày 16/12/2019, TAND huyện Bù Đăng ra quyết định hoãn phiên tòa số 08/2019/QĐST-DS. Ngày 22/12/2019, TAND huyện Bù Đăng nhận đơn đề nghị về việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án (bút lục: 541) với lý do đề nghị thu thập thêm tài liệu, chứng cứ…

Ngày 10/1/2020, TAND huyện Bù Đăng mở lại phiên tòa và ra Quyết định số: 04/2010/QĐST-DS đình chỉ giải quyết vụ án. Không đồng tính với Quyết định đình chỉ vụ án của TAND huyện Bù Đăng, bà Nhung có đơn Kháng cáo gửi TAND tỉnh Bình Phước. Ngày 9/3/2020, TAND tỉnh Bình Phước có Quyết định số: 06/2020/QĐ-PT giải quyết việc kháng cáo đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Theo đó, TAND tỉnh Bình Phước không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Nhung. Giữ nguyên Quyết định đình chỉ số: 04/2010/QĐST-DS của TAND huyện Bù Đăng.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Theo quy định của pháp luật thì các văn bản tố tụng phải được quản lý, bảo quản theo quy định của pháp luật. Việc thu thập chứng cứ phải đảm bảo tính khách quan và tuân thủ quy định của pháp luật. Các văn bản, tài liệu Tòa án thu thập nếu có sửa chữa thì phải có xác nhận. Việc sửa chữa trong các văn bản là những chứng cứ quan trọng có thể làm thay đổi kết quả giải quyết vụ án. Bởi vậy, nếu có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan chức năng sẽ xem lại văn bản tài liệu trên. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy một vài nội dung bị sửa đổi trong đó có năm xác nhận. Việc văn bản có bị sửa hay không cần phải có kết luận giám định của cơ quan chức năng. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy văn bản bị tẩy, sửa thì phải làm rõ ai là người tẩy, sửa? Sửa chữa vì mục đích gì? Nếu cố tình tẩy, sửa làm sai lệch hồ sơ vụ án thì đây là vi phạm nghiêm trọng.

Trong trường hợp bà Nguyễn Thị Nhung có thể khởi kiện lại vụ án hành chính nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn. Thời hiệu khởi kiện được tính là 1 năm kể từ thời điểm nhận được quyết định hành chính, biết được hành vi hành chính. Thời gian trở ngại khách quan không được tính vào thời hiệu. Bởi vậy, trong vụ án này, bà Nhung có quyền khiếu nại theo thủ tục Giám đốc thẩm và quyền thực hiện việc khởi kiện lại vụ án hành chính theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

hai phong nguoi phu nu mu chu gian nan trong hanh trinh lam lai so ho khau

Hải Phòng: Người phụ nữ mù chữ gian nan trong hành trình làm lại sổ hộ khẩu

Đã có sổ hộ khẩu từ mấy chục năm, nhưng hơn 2 tháng nay, bà Thủy vẫn khó khăn trong quá trình làm Căn cước công dân. Nguyên nhân được cho là thửa đất của gia đình bà Thủy nằm trong dự án thu hồi, để khỏi phải đền bù đất nên việc làm Căn cước công dân bị gây "khó dễ"...    
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…
bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    

Tin khác

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

binh duong can canh du an parkview apartment
Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de
Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.
Xem thêm
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
ba ria vung tau bang dai hoc cua ong bi thu dang uy phuong phuoc nguyen co dau hieu phoi that hoc gia

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bằng đại học của ông Bí thư Đảng ủy phường Phước nguyên có dấu hiệu “phôi thật, học giả”

Qúa trình học đại học của ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều điều bất thường trong ...
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động