TAND huyện Bù Đăng: Đình chỉ vụ án không đúng quy định pháp luật

Ngày 29/5/2017, TAND tỉnh Bình Phước có Quyết định số 05/2017/QĐ-PT về giải quyết kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Theo đó, TAND tỉnh Bình Phước hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 76/2016/QĐST ngày 19/12/2016 của TAND huyện Bù Đăng, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND huyện Bù đăng để tiếp tục giải quyết vụ án… Do việc Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Nhung và bị đơn Chi cục THADS huyện Bù Đăng là không đúng quy định pháp luật.

Giải quyết vụ án không đúng quy định pháp luật

Trước đó, Ngày mới Online nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Nhung, ở thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phản ánh do nợ tiền Ngân hàng Nam Á, cho nên bà đã chủ động đề nghị Ngân hàng Nam Á làm thủ tục phát mãi một sổ đỏ số: AD 540781, số vào sổ H00019, diện tích 38.599m2, tại thôn Lang Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục bán đấu giá tài sản, ông Dương Đức Chinh, Phó Chi cục Trưởng và một số cán bộ Chi cục THADS huyện Bù Đăng đã “tự ý lập hồ sơ”, “thông đồng” với người mua tài sản, để mua giá rẻ tài sản của bà Nhung.

Mảnh đất trồng Điều của bà Nhung bị đào bới để khai thác đá
Mảnh đất trồng điều của bà Nhung bị đào bới để khai thác đá

Sau khi nhận và xác minh đơn của bà Nhung. Ngày 28/5/2020, Ngày mới Online đã đăng bài: “Tỉnh Bình Phước: Có hay không việc Chi cục THADS huyện Bù Đăng “o ép” để bán giá rẻ tài sản?” phản ánh việc nhiều hồ sơ bị tẩy xóa, sửa chữa, đình chỉ giải quyết vụ án không đúng quy định pháp luật trong Vụ án dân sự số: 89/2017/TLST-DS yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá và yêu cầu bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn, bà Nguyễn Thị Nhung, ở thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng và bị đơn Chi cục THADS huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cần được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước xem xét, làm rõ…

Bút lục số 127 bị sửa
Bút lục số 127 bị sửa

Như đã nói, nhận thấy việc ông Dương Đức Chinh và một số cán bộ có dấu hiệu làm “trái pháp luật”. Ngày 31/8/2015, bà Nhung đã có đơn khiếu nại gửi tới Chi cục THADS huyện Bù Đăng, Cục THADS tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước. Ngày 11/12/2015, bà Nguyễn Thị Nhung có đơn khởi kiện ông Dương Đức Chinh, ông Nguyễn Thanh Quang, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Bù Đăng “Lợi dụng quyền hành chức vụ giải quyết sự việc không thỏa đáng”. Ngày 11/12/2015, TAND huyện Bù Đăng có giấy báo nhận đơn khởi kiện số: 02/GB-TA.

Bút lục số 182 bị sửa ngày 12/3/2016 thành 12/3/2018 (số 6 bị sửa thành số 8); viết thêm từ: “ĐỖ KHẮC ĐẠT” và “Chuyên viên”,”.
Bút lục số 182 bị sửa ngày 12/3/2016 thành 12/3/2018 (số 6 bị sửa thành số 8); viết thêm từ: “ĐỖ KHẮC ĐẠT” và “Chuyên viên”,”.

Theo bà Nhung: “Vụ việc đang được các cơ quan chức năng giải quyết. Gia đình tôi đã có đơn gửi Chi cục THADS huyện Bù Đăng về việc yêu cầu tạm hoãn cưỡng chế thi hành án nhưng ông Dương Đức Chinh vẫn cố tình ra Thông báo số 21/TB-CCTHA, ngày 14/12/2015 về việc cưỡng chế thi hành án. Theo đó, Chi cục cưỡng chế mảnh đất của gia đình tôi giao cho anh Nguyễn Như Quân”.

Quyết định số: 252/2018/QĐUT-TA, Ủy thác thu thập chứng cứ cho TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Quyết định số: 252/2018/QĐUT-TA, Ủy thác thu thập chứng cứ cho TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Gần 1 năm gửi đơn, TAND huyện Bù Đăng chưa đưa vụ án của bà Nhung ra xét xử theo đúng quy định. Ngày 11/11/2016, bà Nguyễn Thị Nhung tiếp tục có đơn khởi kiện yêu cầu TAND huyện Bù Đăng hủy kết quá bán đấu giá ngày 31/8/2015 của Chi cục THADS huyện Bù Đăng. Thay vào đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định, TAND huyện Bù Đăng ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 76/2016/DSST ngày 19/12/2016 của bà Nguyễn Thị Nhung, với lý do nội dung khởi kiện “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá” của bà Nhung đã được giải quyết bằng quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thầm quyền… Trước sự vô lý của TAND huyện Bù Đăng, ngày 18/3/2017, Viện KSND huyện Bù Đăng ra Quyết định số: 01/QĐKNPT-DS, Kháng nghị Quyết định đình chỉ số 76/2016/DSST ngày 19/12/2016 của TAND huyện Bù Đăng theo thủ tục phúc thẩm. Ngày 29/5/2017, TAND tỉnh Bình Phước có Quyết định số 05/2017/QĐ-PT về giải quyết kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Theo đó TAND tỉnh Bình Phước hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 76/2016/QĐST ngày 19/12/2016 của TAND huyện Bù Đăng, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND huyện Bù đăng để tiếp tục giải quyết vụ án… Việc Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án của bà Nhung là không đúng quy định pháp luật.

Hé lộ nhiều sai phạm trong vụ án

Sau khi TAND tỉnh Bình Phước hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số: 76/2016/QĐST ngày 19/12/2016 của TAND huyện Bù Đăng và yêu cầu TAND huyện Bù Đăng tiếp tục giải quyết đơn khởi kiện của bà Nhung. Ngày 20/6/2017, TAND huyện Bù Đăng có Thông báo số: 89/TB-TLVA thụ lý vụ án về việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

Ngày 21/11/2019, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 251/C09-P5
Ngày 21/11/2019, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 251/C09-P5

Theo bà Nhung: “Khi giải quyết vụ án của tôi, ngày 2/1/2018, bà Trần Thị Phương Hạnh, Thẩm phán TAND huyện Bù Đăng có Quyết định số: 252/2018/QĐUT-TA, Ủy thác thu thập chứng cứ cho TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản và bồi thường thiệt hại”. Thời gian ủy thác là 1 tháng, TAND thị xã Đồng Xoài phải thu thập tài liệu bằng văn bản và thông báo cho TAND huyện Bù Đăng. Sau đó, TAND thị xã Đồng Xoài có Biên bản giao nhận gửi TAND huyện Bù Đăng (bút lục số 368). Tuy nhiên, Bút lục số 182 bị sửa ngày 12/3/2016 thành 12/3/2018 (số 6 bị sửa thành số 8); viết thêm từ: “ĐỖ KHẮC ĐẠT” và “Chuyên viên”,”. Cũng theo bà Nhung, Thông báo số: 78/TB-CCTHA (bút lục 127), Quyết định số: 14/QĐ-CCTHA (bút lục số 85), Hợp đồng số: 14/HĐ-MB mua bán tài sản đấu giá ngày 21/9/2015 (bút lục số 132)… đều bị sửa chữa.

Ngày 19/4/2019, bà Nhung có đơn yêu cầu giám định chứng cứ gửi TAND huyện Bù Đăng. Ngày 27/5/2019, TAND huyện Bù Đăng có Quyết định số 151/2019/QĐ-TA gửi Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an về việc trưng cầu giám định. Ngày 10/6/2019, TAND huyện Bù Đăng có Quyết định số: 18/2019/QĐST-DS về việc tạm đình chỉ vụ án của bà Nhung.

Ngày 21/11/2019, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 251/C09-P5. Theo đó, Quyết định thi hành án số: 628 của Chi cục THADS huyện Bù Đăng được viết thêm; Quyết định số 25,26/4/2012 của TAND huyện Bù Đăng được viết thêm… Sau đó, bà Nhung đã có đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Bình Phước, Viện KSND Tối cao – Khu vực phía Nam.

Ngày 28/11/2019, TAND huyện Bù Đăng có Quyết định số: 28/2019/QĐST-DS về việc tiếp tục giải quyết vụ án dân sự của bà Nhung. Ngày 16/12/2019, TAND huyện Bù Đăng ra quyết định hoãn phiên tòa số 08/2019/QĐST-DS. Ngày 22/12/2019, TAND huyện Bù Đăng nhận đơn đề nghị về việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án (bút lục: 541) với lý do đề nghị thu thập thêm tài liệu, chứng cứ…

Ngày 10/1/2020, TAND huyện Bù Đăng mở lại phiên tòa và ra Quyết định số: 04/2010/QĐST-DS đình chỉ giải quyết vụ án. Không đồng tính với Quyết định đình chỉ vụ án của TAND huyện Bù Đăng, bà Nhung có đơn Kháng cáo gửi TAND tỉnh Bình Phước. Ngày 9/3/2020, TAND tỉnh Bình Phước có Quyết định số: 06/2020/QĐ-PT giải quyết việc kháng cáo đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Theo đó, TAND tỉnh Bình Phước không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Nhung. Giữ nguyên Quyết định đình chỉ số: 04/2010/QĐST-DS của TAND huyện Bù Đăng.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Theo quy định của pháp luật thì các văn bản tố tụng phải được quản lý, bảo quản theo quy định của pháp luật. Việc thu thập chứng cứ phải đảm bảo tính khách quan và tuân thủ quy định của pháp luật. Các văn bản, tài liệu Tòa án thu thập nếu có sửa chữa thì phải có xác nhận. Việc sửa chữa trong các văn bản là những chứng cứ quan trọng có thể làm thay đổi kết quả giải quyết vụ án. Bởi vậy, nếu có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan chức năng sẽ xem lại văn bản tài liệu trên. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy một vài nội dung bị sửa đổi trong đó có năm xác nhận. Việc văn bản có bị sửa hay không cần phải có kết luận giám định của cơ quan chức năng. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy văn bản bị tẩy, sửa thì phải làm rõ ai là người tẩy, sửa? Sửa chữa vì mục đích gì? Nếu cố tình tẩy, sửa làm sai lệch hồ sơ vụ án thì đây là vi phạm nghiêm trọng.

Trong trường hợp bà Nguyễn Thị Nhung có thể khởi kiện lại vụ án hành chính nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn. Thời hiệu khởi kiện được tính là 1 năm kể từ thời điểm nhận được quyết định hành chính, biết được hành vi hành chính. Thời gian trở ngại khách quan không được tính vào thời hiệu. Bởi vậy, trong vụ án này, bà Nhung có quyền khiếu nại theo thủ tục Giám đốc thẩm và quyền thực hiện việc khởi kiện lại vụ án hành chính theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cuộc điều tra... khó hiểu (?!)

Cuộc điều tra... khó hiểu (?!)

Với những bằng chứng người cáo giác cung cấp, thiết nghĩ đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thế nhưng, thật khó hiểu, gần 1 năm trôi qua, Cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can. Không những thế, có nhiều dấu hiệu cho thấy, điều tra viên đã thiếu khách quan, "gò" người cáo giác!
Tỉnh Quảng Ninh:  Cần làm rõ các gói thầu vệ sinh, giặt là tại những cơ sở khám chữa bệnh

Tỉnh Quảng Ninh: Cần làm rõ các gói thầu vệ sinh, giặt là tại những cơ sở khám chữa bệnh

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Hoàn thiện DT liên tục trúng nhiều gói thầu vệ sinh, giặt là tại các đơn vị như: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên… khiến dư luận nghi ngờ về công tác lựa chọn nhà thầu từ các cơ sở trên.
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Người nộp hồ sơ xin biên nhận, bà Liễu cũng trả lời như hai cơ quan nêu trên “Ở đây không có biên nhận nhận hồ sơ, chú về nhà chờ, đến hẹn lại lên”...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên Tạp chí Ngày mới Online, lãnh đạo UBND phường Mai Động vẫn “vô tư” không đeo khẩu trang, thậm chí còn hút thuốc lá trong phòng làm việc…

Tin khác

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2
Tối muộn ngày 12/5, Sở Nội vụ TP Hà Nội có văn bản thượng khẩn về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID -19, gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Diện tích đất ông mua có nguồn gốc của một người cậu Việt kiều ở Mỹ mua trước đó, đã đặt cọc sau đó cho lại ông Cường số tiền đặt cọc, ông Cường tiếp tục làm thủ tục mua bán và phải thanh toán hết số tiền còn lại.

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?
Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online người dân cho rằng, Khu vui chơi giải trí Công viên Khủng Long ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xây dựng và hoạt động trái phép, chưa đúng các quy định pháp luật…

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân

Có cầm bản án đã có hiệu lực pháp luật đến cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu thi hành án (THA), hoặc đến Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) của huyện Ba Tri gửi đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì mới thấy hết nỗi khổ của người dân khi họ phải đối mặt với các kiểu “sách nhiễu” và những cách thức làm việc bất chấp luật pháp của một số cán bộ ở địa phương này!...

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang và 18 đồng phạm đã gây thiệt hại lên hơn 1.100 tỉ đồng, thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!
Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, Tòa soạn Tạp chí Ngày mới Online đã nhận được phản hồi tích cực từ UBND tỉnh Thái Nguyên.
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng ...
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi ...
Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, bà Lê Thị Phương Mai, thôn Thạch Hà 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, cho biết hơn nửa ...
TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, ...
Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B ...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động