Vụ kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai ở quận Long Biên, TP Hà Nội:

TAND Cấp cao tại Hà Nội cần có cái nhìn khách quan vụ án

Bà Nguyễn Thị Bẩy (gia đình chính sách), ở số 20 ngõ 60 phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với UBND quận Long Biên ra TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 30/11/2019, TAND TP Hà Nội, do thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc, Chủ tọa phiên tòa xử bác toàn bộ nội dung khởi kiện khiến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bẩy bị xâm phạm...

Đất sử dụng ổn định, liên tục bị thu hồi

Bà Nguyễn Thị Bẩy sử dụng tổng diện tích 584m2 đất nông nghiệp tại phường Bồ Đề có nguồn gốc chuyển nhượng từ hộ bà Nguyễn Thị Gái được giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ. Trong đó, có 424m2 hộ gia đình bà Gái được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), còn 160m2 thửa số 25 tờ bản đồ số 2 xứ đồng Dọc Ngoài do hộ gia đình bà Gái chưa được cấp sổ đỏ, nên hai bên chỉ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/2/2009.

Năm 2016, đất của bà Bẩy bị thu hồi 55,1m2 thửa 25 tờ bản đồ 02 theo Quyết định số 7158/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND quận Long Biên. Diện tích còn lại của bà Bẩy là 387m2, trong đó thửa 25 tờ bản đồ 02 còn lại là 104,9m2.

Năm 2016, bà Bẩy còn bị thu hồi nốt 104,9m2 đất thửa 25 tờ bản đồ số 02 theo Quyết định số 8930/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên và phương án bồi thường theo Quyết định số 8930 để thực hiện Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mĩ 1000 năm Thăng Long.

Ngày 29/12/2016, UBND quận Long Biên ra Thông báo số 784/TB-UBND về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 51 hộ dân phường Bồ Đề nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mĩ 1000 năm Thăng Long.

Bà Bẩy không đồng ý với quyết định thu hồi đất và thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nên ngày 10/3/2016, UBND quận Long Biên ra Quyết định số 941/QĐ-CTUBND cưỡng chế thu hồi đất.

Bà Nguyễn Thị Bẩy đang chỉ khu đất bị thu hồi.
Bà Nguyễn Thị Bẩy đang chỉ khu đất bị thu hồi.

Dân khởi kiện ra tòa

Ngày 20/4/2017, bà Bẩy khởi kiện vụ án hành chính ra TAND TP Hà Nội yêu cầu: Hủy Quyết định số 8930/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên về việc thu hồi 104,9m2 đất thửa 25 tờ bản đồ số 02; hủy Quyết định số 8979/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; hủy Thông báo số 784/TB-UBND ngày 29/12/2016, UBND quận Long Biên về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; hủy Quyết định 941/QĐ-CTUBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc cưỡng chế thu hồi đất; hủy quyết định số 1764/QĐ-CTUBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc giải quyết đơn khiếu nại lần đầu.

Nhận định của luật sư

Ngày 30/11/2019, vụ án trên được đưa ra xét xử, Luật sư Trần Hồng Phúc, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Bẩy đề nghị: Hủy quyết định số 8930/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên vì:

Sai về căn cứ ban hành: Không có bất kì văn bản nào là quyết định ủy quyền hay văn bản ủy quyền của UBND TP Hà Nội ủy quyền cho UBND quận Long Biên thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013; Quyết định 8930 căn cứ vào Tờ trình số 2219/TTr-TNMT ngày 27/12/2016 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên, nhưng trong hồ sơ vụ án không có văn bản này, nên có thể hiểu đây là căn cứ không có thật, được đưa vào căn cứ để ban hành quyết định hành chính nên quyết định hành chính này không hợp pháp.

Sai về trình tự thủ tục thu hồi đất: Không có tài liệu về việc gửi Thông báo thu hồi đất số 334 ngày 26/5/2014 đến từng người có đất thu hồi, không họp phổ biến đến những người dân trong khu vực có đất thu hồi và không thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại UBND phường… theo điểm a, Khoản 1, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013; Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 3, Điều 12 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP Hà Nội. Không có biên bản về việc tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo hình thức họp trực tiếp giữa tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường với các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi theo Khoản 2, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Hủy quyết định 8979-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên vì sai về căn cứ ban hành. Quyết định này căn cứ vào các biên bản của tổ công tác và giấy xác nhận ngày 30/6/2016. Tuy nhiên, Giấy xác nhận ngày 30/6/2016 không có hiệu lực và được thay thế bằng Giấy xác nhận ngày 21/11/2016.

Sai về trình tự thủ tục: Không có tài liệu chứng cứ nào thể hiện Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện việc lấy ý kiến đối thoại, có văn bản tổng hợp ý kiến cũng như không có tài liệu thẩm định phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định Khoản 2, Điều 69, Luật Đất đai năm 2013.

Quyết định số 8930/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên về việc thu hồi đất trái luật, nên quyết định 941/QĐ-CTUBND ngày 10/3/2017, của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc cưỡng chế thu hồi đất cũng trái luật, có căn cứ để hủy.

Không cần đấu thầu hay thỏa thuận?

Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đồng thời, Khoản 1, Điều 73 Luật Đất đai 2013 quy định, việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này, mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 54 Hiến pháp, quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Do vậy, dự án trên lẽ ra phải do doanh nghiệp thỏa thuận với Nhân dân bằng chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Mà không phải dựa vào chính quyền thành phố, quận để ra quyết định thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất.

Vì vậy, việc đề xuất dự án được thực hiện trên khu đất trên không thuộc trường hợp thu hồi đất phải bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp và Luật Đất đai.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 22, Luật Đấu thầu năm 2013, dự án trên cũng không nằm trong danh mục được chỉ định thầu. Vì vậy, UBND quận Long Biên và TP Hà Nội ra quyết định thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Bẩy và các hộ khác giao cho Công ty CP Hà Nội ngàn năm đầu tư xây dựng Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mĩ 1.000 năm Thăng Long chưa đúng với Hiến pháp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Được biết, hiện nay Công ty CP Hà Nội ngàn năm đã hết hạn Giấy chứng nhận đầu tư và chưa được gia hạn.

Tạp chí Người cao tuổi đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử, cần xem xét một cách khách quan để bảo đảm quyền và lợi ích của bà Bẩy nói riêng và các hộ dân khác nói chung.

Nguyễn Hải - Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thẩm phán ra quyết định trái luật, hủy bỏ kê biên tài sản khi chưa xét xử vụ án (Kì 1)

Thẩm phán ra quyết định trái luật, hủy bỏ kê biên tài sản khi chưa xét xử vụ án (Kì 1)

Liên quan đến vụ án “Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi nhánh Cần Thơ (Agribank-Chi nhánh Cần Thơ), sau hai lần tạm đình chỉ, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ lại đề nghị và Viện KSND TP Cần Thơ lại truy tố. TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử, ban hành quyết định hoãn phiên tòa, lạ nhất là thẩm phán ra quyết định hủy bỏ kê biên tài sản. Quyết định này ban hành vừa trái luật, vừa đẩy bị cáo và ngân hàng vào thế phải tự chứng minh, có hay không thiệt hại trong quan hệ vay và cho vay, với lí do “Kết quả xử lí tài sản bảo đảm là cơ sở để xác định thiệt hại trong vụ án”…
Cần xem xét và bồi thường đúng luật khi thu hồi đất của gia đình bà Trần Thị Nho

Cần xem xét và bồi thường đúng luật khi thu hồi đất của gia đình bà Trần Thị Nho

Bà Trần Thị Nho, ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau bị thu hồi toàn bộ đất rộng hơn 12.600 m2, để thực hiện dự án Khu đô thị hành chính Văn hóa, Thể thao và Dịch vụ nhưng chỉ được bồi thường hơn 1 tỷ đồng...
Hàng nghìn hộ dân ở huyện Vĩnh Lộc bất an

Hàng nghìn hộ dân ở huyện Vĩnh Lộc bất an

Nhiều năm qua, tuyến đê sông Bưởi đi qua địa phận huyện Vĩnh Lộc xuất hiện nhiều vết nứt lớn, dài, khiến con đê như muốn tách làm đôi. Điều này làm cho hàng nghìn hộ dân khu vực nơm nớp lo sợ…
Một vụ kiện, gần 6 năm, chưa xong xét xử!

Một vụ kiện, gần 6 năm, chưa xong xét xử!

Vụ kiện, thực chất là tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp, khá đơn giản. Thế nhưng, thật khó hiểu khi đã gần 6 năm trôi qua vụ việc vẫn bị kéo dài, không được giải quyết dứt điểm.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Người dân tự khai hoang và nhận chuyển nhượng vuông, đùng của những hộ xung quanh không có khả năng nuôi trồng thủy sản để canh tác trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương tiến hành thu hồi để làm dự án lại cho rằng, đất không đủ điều kiện đền bù…

Tin khác

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép
Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục là ma túy, do Nguyễn Thị Hằng tàng trữ trong nhà bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?
"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì mình chuyển lại thôi, nhưng phải chuyển đúng cách, đúng luật để tránh bị phiền phức về sau”, chi Dương chia sẻ.

Ai được hưởng lợi từ “miếng bánh béo bở” Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông bị bỏ hoang?

Ai được hưởng lợi từ “miếng bánh béo bở” Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông bị bỏ hoang?
Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông (TP Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2008, tuy nhiên đến nay, đã hơn 12 năm, dự án vẫn "nằm" trên giấy, không triển khai được. Điều đáng nói, mặc dù dự án chậm tiến độ đã lâu, không bị thu hồi, lại là "miếng bánh béo bở" cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng để sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng...

Nhiều hộ dân không đồng tình với phương án đền bù

Nhiều hộ dân không đồng tình với phương án đền bù
Người dân xã Phú Sơn hoàn toàn đồng tình, ủng hộ việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không đồng tình với phương án, cách thức tính giá đền bù, hỗ trợ thu hồi đất...

Đừng “bỏ quên” quyền lợi của người dân!

Đừng “bỏ quên” quyền lợi của người dân!
Mặc dù gia đình ông Phạm Văn Chung, thường trú tại số nhà 24, tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức, đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định trên diện tích đất đó từ 1992 cho đến nay, nhưng khi chính quyền huyện Thủy Nguyên khi thu hồi phần diện tích 121m² đất thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình ông Chung, lại áp dụng là đất nông nghiệp, không đủ điều kiện là đất ở để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức(!?)

Đối tượng nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật

Đối tượng nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật
Để có cái nhìn rõ hơn về tính pháp lí trong vụ phóng viên Tạp chí Người cao tuổi bị đe dọa, hành hung khi đang tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, mà Tạp chí Người cao tuổi đã nhiều lần phản ánh, chúng tôi đăng quan điểm của luật sư Phạm Quang Xá, Đoàn Luật sư TP Hà Nội về vụ án…
Xem thêm
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế ...
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động