Vụ kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai ở quận Long Biên, TP Hà Nội:

TAND Cấp cao tại Hà Nội cần có cái nhìn khách quan vụ án

Bà Nguyễn Thị Bẩy (gia đình chính sách), ở số 20 ngõ 60 phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với UBND quận Long Biên ra TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 30/11/2019, TAND TP Hà Nội, do thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc, Chủ tọa phiên tòa xử bác toàn bộ nội dung khởi kiện khiến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bẩy bị xâm phạm...

Đất sử dụng ổn định, liên tục bị thu hồi

Bà Nguyễn Thị Bẩy sử dụng tổng diện tích 584m2 đất nông nghiệp tại phường Bồ Đề có nguồn gốc chuyển nhượng từ hộ bà Nguyễn Thị Gái được giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ. Trong đó, có 424m2 hộ gia đình bà Gái được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), còn 160m2 thửa số 25 tờ bản đồ số 2 xứ đồng Dọc Ngoài do hộ gia đình bà Gái chưa được cấp sổ đỏ, nên hai bên chỉ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/2/2009.

Năm 2016, đất của bà Bẩy bị thu hồi 55,1m2 thửa 25 tờ bản đồ 02 theo Quyết định số 7158/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND quận Long Biên. Diện tích còn lại của bà Bẩy là 387m2, trong đó thửa 25 tờ bản đồ 02 còn lại là 104,9m2.

Năm 2016, bà Bẩy còn bị thu hồi nốt 104,9m2 đất thửa 25 tờ bản đồ số 02 theo Quyết định số 8930/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên và phương án bồi thường theo Quyết định số 8930 để thực hiện Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mĩ 1000 năm Thăng Long.

Ngày 29/12/2016, UBND quận Long Biên ra Thông báo số 784/TB-UBND về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 51 hộ dân phường Bồ Đề nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mĩ 1000 năm Thăng Long.

Bà Bẩy không đồng ý với quyết định thu hồi đất và thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nên ngày 10/3/2016, UBND quận Long Biên ra Quyết định số 941/QĐ-CTUBND cưỡng chế thu hồi đất.

Bà Nguyễn Thị Bẩy đang chỉ khu đất bị thu hồi.
Bà Nguyễn Thị Bẩy đang chỉ khu đất bị thu hồi.

Dân khởi kiện ra tòa

Ngày 20/4/2017, bà Bẩy khởi kiện vụ án hành chính ra TAND TP Hà Nội yêu cầu: Hủy Quyết định số 8930/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên về việc thu hồi 104,9m2 đất thửa 25 tờ bản đồ số 02; hủy Quyết định số 8979/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; hủy Thông báo số 784/TB-UBND ngày 29/12/2016, UBND quận Long Biên về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; hủy Quyết định 941/QĐ-CTUBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc cưỡng chế thu hồi đất; hủy quyết định số 1764/QĐ-CTUBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc giải quyết đơn khiếu nại lần đầu.

Nhận định của luật sư

Ngày 30/11/2019, vụ án trên được đưa ra xét xử, Luật sư Trần Hồng Phúc, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Bẩy đề nghị: Hủy quyết định số 8930/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên vì:

Sai về căn cứ ban hành: Không có bất kì văn bản nào là quyết định ủy quyền hay văn bản ủy quyền của UBND TP Hà Nội ủy quyền cho UBND quận Long Biên thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013; Quyết định 8930 căn cứ vào Tờ trình số 2219/TTr-TNMT ngày 27/12/2016 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên, nhưng trong hồ sơ vụ án không có văn bản này, nên có thể hiểu đây là căn cứ không có thật, được đưa vào căn cứ để ban hành quyết định hành chính nên quyết định hành chính này không hợp pháp.

Sai về trình tự thủ tục thu hồi đất: Không có tài liệu về việc gửi Thông báo thu hồi đất số 334 ngày 26/5/2014 đến từng người có đất thu hồi, không họp phổ biến đến những người dân trong khu vực có đất thu hồi và không thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại UBND phường… theo điểm a, Khoản 1, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013; Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 3, Điều 12 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP Hà Nội. Không có biên bản về việc tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo hình thức họp trực tiếp giữa tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường với các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi theo Khoản 2, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Hủy quyết định 8979-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên vì sai về căn cứ ban hành. Quyết định này căn cứ vào các biên bản của tổ công tác và giấy xác nhận ngày 30/6/2016. Tuy nhiên, Giấy xác nhận ngày 30/6/2016 không có hiệu lực và được thay thế bằng Giấy xác nhận ngày 21/11/2016.

Sai về trình tự thủ tục: Không có tài liệu chứng cứ nào thể hiện Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện việc lấy ý kiến đối thoại, có văn bản tổng hợp ý kiến cũng như không có tài liệu thẩm định phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định Khoản 2, Điều 69, Luật Đất đai năm 2013.

Quyết định số 8930/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND quận Long Biên về việc thu hồi đất trái luật, nên quyết định 941/QĐ-CTUBND ngày 10/3/2017, của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc cưỡng chế thu hồi đất cũng trái luật, có căn cứ để hủy.

Không cần đấu thầu hay thỏa thuận?

Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đồng thời, Khoản 1, Điều 73 Luật Đất đai 2013 quy định, việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này, mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 54 Hiến pháp, quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Do vậy, dự án trên lẽ ra phải do doanh nghiệp thỏa thuận với Nhân dân bằng chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Mà không phải dựa vào chính quyền thành phố, quận để ra quyết định thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất.

Vì vậy, việc đề xuất dự án được thực hiện trên khu đất trên không thuộc trường hợp thu hồi đất phải bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp và Luật Đất đai.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 22, Luật Đấu thầu năm 2013, dự án trên cũng không nằm trong danh mục được chỉ định thầu. Vì vậy, UBND quận Long Biên và TP Hà Nội ra quyết định thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Bẩy và các hộ khác giao cho Công ty CP Hà Nội ngàn năm đầu tư xây dựng Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mĩ 1.000 năm Thăng Long chưa đúng với Hiến pháp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Được biết, hiện nay Công ty CP Hà Nội ngàn năm đã hết hạn Giấy chứng nhận đầu tư và chưa được gia hạn.

Tạp chí Người cao tuổi đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử, cần xem xét một cách khách quan để bảo đảm quyền và lợi ích của bà Bẩy nói riêng và các hộ dân khác nói chung.

Nguyễn Hải - Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An vẫn “vô tư” hoạt động, khiến cư dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi ô nhiễm môi trường, mùi hôi thôi nồng nặng bốc lên từ các chuồng nuôi lợn …
Lai Châu: Những sai phạm tại các thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2

Lai Châu: Những sai phạm tại các thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2

Công tác quản lý, vận hành khai thác công trình thủy điện, chủ đầu tư thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Cấu 2 chưa lập cơ sở dữ liệu hồ đập, hồ chứa thủy điện. Ngoài ra, thủy điện Nậm Na 1, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2 còn chưa lắp đặt quan trắc khí tượng thủy văn.
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Ngày 13/4, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tiếp tục với phần xét hỏi.
Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức nói không đi đôi với làm!

Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức nói không đi đôi với làm!

Trước phản ánh của người dân về Dự án Đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức có nhiều khuất tất trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức Vũ Văn Cảnh cho biết, cần phải công khai thông tin, hồ sơ của Dự án để người dân đồng thuận. Thế nhưng, khi phóng viên đề nghị được cung cấp hồ sơ thì ông Cảnh lại “quyết” không cung cấp...
Những “lùm xùm” kinh phí sửa chữa và đổi “Đình” thành “Đền”

Những “lùm xùm” kinh phí sửa chữa và đổi “Đình” thành “Đền”

Bà Nguyễn Thị Oanh, cùng một số người cao tuổi ở xã Bình Minh, phản ánh: Năm 2005-2010, đình Nội Bình Đà, thờ Quốc tổ Lạc Long Quân được Nhà nước đầu tư sửa chữa, cải tạo với kinh phí 29 tỉ đồng. Nhưng không hiểu sao khi sửa chữa xong “đình” lại bị sửa thành “đền” và được Nhà nước đầu tư thêm 30 tỉ đồng, nâng tổng kinh phí sửa chữa, cải tạo lên 59 tỉ đồng. Người dân địa phương cho rằng, có dấu hiệu “khống” kinh phí sửa chữa làm thất thoát ngân sách…

Tin khác

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa): Hàng nghìn ngôi mộ có nguy cơ bị mỏ khai thác đá xâm hại

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa):  Hàng nghìn ngôi mộ có nguy cơ bị mỏ khai thác đá xâm hại
Hàng trăm hội viên người cao tuổi làng Đông Trung, xã Hà Bình hiện đang rất lo lắng khi nghĩa trang bao đời nay có nguy bị xâm hại, vùi lấp bởi mỏ đá ngay bên cạnh.

Tỉnh Thái Bình: Hàng trăm người khiếu tố vì bị cắt trợ cấp nhiễm chất độc da cam

Tỉnh Thái Bình: Hàng trăm người khiếu tố vì bị cắt trợ cấp nhiễm chất độc da cam
Nhiều thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến chống Mỹ ở tỉnh Thái Bình cho rằng, bản thân họ bị nhiễm chất độc da cam nhưng bị cắt chế độ vô lý. Đồng thời, các cựu chiến binh bức xúc khiếu tố một số cán bộ Phòng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cố tình làm sai lệch hồ sơ, thay đổi hồ sơ… khiến quyền lợi nhiều người có công bị tước đoạt.

Cựu chiến binh bị bệnh tâm thần và nỗi niềm chẳng biết kêu ai!

Cựu chiến binh bị bệnh tâm thần và nỗi niềm chẳng biết kêu ai!
Được một người quen dẫn đường, tôi đến thăm ông Trần Văn Huê, cựu chiến binh bị bệnh tâm thần có hoàn cảnh hết sức thương tâm ở xóm Thanh Sơn, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương,…

Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến
Ngày 10.4, trước tình trạng hàng loạt các thương vụ mua bán lan đột biến với tổng giá trị lên tới cả trăm tỉ đồng vừa diễn ra, công an tỉnh Hưng Yên đã đưa ra cảnh báo tới người dân, tránh bị lợi dung vào các chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm
Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện ...
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Ngày 13/4, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây ...
Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Ngày 10.4, trước tình trạng hàng loạt các thương vụ mua bán lan đột biến với tổng giá trị lên tới cả trăm tỉ đồng vừa diễn ra, công an ...
TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

Dù bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận 7 bị kháng cáo từ ngày 2/2, thế nhưng đến nay gần 2 tháng, cơ quan này vẫn không chuyển ...
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục ...
Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động