Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa:

Nỗ lực hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hà Trung đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, diện mạo nông thôn trong huyện có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Phấn đấu đạt huyện NTM vào cuối năm 2023 như kế hoạch đề ra.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 41/KH - UBND ngày 24/2/2023 về xây dựng huyện Hà Trung đạt chuẩn NTM năm 2023; Kế hoạch số 42/KH - UBND ngày 24/2/2023 về tổ chức phong trào thi đua cao điểm “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hà Trung đạt huyện NTM” năm 2023; có 19/19 Đảng ủy xã trong huyện ban hành nghị quyết tăng cường lãnh đạo xây dựng NTM năm 2023. Ủy ban MTTQ huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13 - NQ/HU ngày 2/2/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất mở đường giao thông trên địa bàn huyện, hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hà Trung đạt NTM”. Tổ chức vận động Nhân dân các xã, thị trấn hiến đất nâng cấp, mở rộng đường giao thông để bảo đảm yêu cầu của tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, thôn NTM kiểu mẫu; xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và xây dựng huyện NTM.

Nỗ lực hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2023

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vì vậy, để triển khai một cách bài bản có hiệu quả, huyện Hà Trung đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: Nghị quyết số 01-NQ/HU về công tác lãnh đạo xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 03 - NQ/HU về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 04-NQ/HU về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị huyện Hà Trung giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030... Đồng thời, huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên về chương trình xây dựng NTM đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong huyện bằng nhiều hình thức. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong xây dựng NTM. Chỉ đạo thành lập 133 tổ công tác là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tình nguyện về 133 thôn tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các thôn trong xây dựng và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM, NTM kiểu mẫu. Xây dựng nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM: Hỗ trợ xây dựng cửa hàng kinh doanh rau, củ, quả an toàn và giới thiệu các sản phẩm OCOP, hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Nỗ lực hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2023

Bên cạnh đó, việc huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước kết hợp lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Tiếp tục thu hút nguồn ngân sách của trung ương, của tỉnh, vốn tài trợ của tổ chức phi chính phủ, đồng thời chủ động tạo nguồn lực tài chính của huyện trong năm 2023 - 2024 thông qua từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn huyện; chỉ đạo các địa phương lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Việc huy động vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, Nhân dân trên cơ sở các quy định của Nhà nước, chủ động việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng từ khi xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung tiêu chí theo lộ trình bảo đảm quy định, tuyệt đối không huy động quá sức dân.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng NTM. Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện của cả hệ thống chính trị đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên, lâu dài, không có điểm kết thúc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong quá trình thực hiện. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức để nâng chất lượng công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Thực hiện tốt phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Tích cực huy động tổng hợp các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa phục vụ xây dựng NTM, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chương trình OCOP, để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đức Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nguy cơ dịch bệnh từ những sạp giết mổ gia cầm bên lề đường

Nguy cơ dịch bệnh từ những sạp giết mổ gia cầm bên lề đường

Như chúng ta đều biết, chim trời hoang dã và các loại gia cầm như: Gà, ngan, vịt là nguyên nhân lây truyền virus cúm A(H5N1&H5N6) sang người.
Những tác hại khôn lường khi trẻ “nghiện” điện thoại

Những tác hại khôn lường khi trẻ “nghiện” điện thoại

Từ vài năm nay, anh trai và chị dâu tôi vẫn thường dùng “chiêu” dỗ con trai 4 tuổi bằng… điện thoại thông minh.
Trồng cây đón đầu dự án

Trồng cây đón đầu dự án

Cho con về chơi vài tuần với ông bà nội ở quê vào dịp nghỉ Hè, đến đầu ngõ tôi đã thấy bạt phủ kín khoảng sân rộng. Vén bạt thấy bên dưới xếp cả trăm cây giống các loại gồm bạch đàn, sấu, bưởi, ổi.
Tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện

Trong bối cảnh cung ứng điện còn nhiều khó khăn, tiết kiệm điện là tiết kiệm tài nguyên, tiệt kiệm cho ngân quỹ gia đình và quốc gia.
Chuẩn hóa chất lượng và giá nước sạch sinh hoạt

Chuẩn hóa chất lượng và giá nước sạch sinh hoạt

Với một cơ chế phù hợp và sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, chỉ chưa đầy 5 năm ( 2014-2019), Thái Bình đã trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước khép kín hệ thống cung cấp nước sạch sinh hoạt trong toàn tỉnh. Để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định 18/2023/QĐ-UBND và Quyết định 17/2024/QĐ-UBND chuẩn hóa chất lượng và giá nước sạch sinh hoạt trong phạm vi tỉnh Thái Bình...

Tin khác

Xúc động ngày giỗ làng và kiến nghị của người dân xóm 4

Xúc động ngày giỗ làng và kiến nghị của người dân xóm 4
Cách đây hơn 56 năm, ngày 21/5/1968, tức ngày 25/4 Mậu Thân, nhiều tốp máy bay của Mỹ điên cuồng dội bom xuống làng Điền Yên (sau gọi là làng Yên Trung, xóm 7, nay là xóm 4) xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Nên hạn chế trẻ dùng điện thoại

Nên hạn chế trẻ dùng điện thoại
Vừa rồi, có phụ huynh than thở với tôi về chuyện con họ “nghiện” điện thoại dẫn đến học hành sa sút. Trước đây, cháu rất ham học và học giỏi. Những buổi tối, sau khi học bài, ôn bài chuẩn bị cho ngày hôm sau đến lớp là cháu xem tivi một chút rồi đi ngủ.

Cần rào chắn giếng, bể nước cẩn thận

Cần rào chắn giếng, bể nước cẩn thận
Chủ nhật vừa rồi, khi đưa con trai 4 tuổi về nhà ngoại, tôi để con chơi với mấy bé cùng xóm. Lũ trẻ sau một hồi tiếp xúc làm quen đã trở nên thân thiết với nhau. Do quanh khu vực không có ao, hồ, tôi cũng yên tâm để con chơi rồi giúp mẹ làm cơm.

Nghỉ Hè, gửi trẻ về quê có là giải pháp hay?

Nghỉ Hè, gửi trẻ về quê có là giải pháp hay?
Dịp nghỉ Hè, chị Hằng, kế toán một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, người hàng xóm kế bên nhà tôi luôn băn khoăn về việc quản con như thế nào.

Đổi thay ở quê hương Chòi Mòi

Đổi thay ở quê hương Chòi Mòi
Chòi Mòi thuộc ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng - vùng đất chứa đựng câu chuyện li kì. Trước đây, địa phương còn nhiều khó khăn, nay với sự quan tâm, đầu tư của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và người dân đoàn kết phấn đấu trong lao động sản xuất, đời sống không ngừng được nâng lên…

Nhiều người hút thuốc lá nơi công cộng

Nhiều người hút thuốc lá nơi công cộng
Hiện nay trên xe buýt, bệnh viện, trường học, công sở, nhà hàng quán ăn vẫn còn nhiều người hút thuốc lá.

Ô nhiễm vì... túi nilon

Ô nhiễm vì... túi nilon
Nhiều năm nay, thay vì thói quen mua hàng hóa tại các chợ truyền thống, gia đình tôi chuyển qua mua sắm tại các siêu thị, trung tâm với lí do đơn giản rằng, dẫu rau quả, thực phẩm, hàng hóa các loại bán tại siêu thị, trung tâm mua sắm đắt hơn so với chợ truyền thống do phải chịu nhiều loại thuế và các khâu trung chuyển, nhưng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm có phần an tâm hơn vì hàng hóa có ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng như nguồn gốc xuất xứ khá rõ ràng. Đó còn chưa kể mua hàng hóa tại đây còn tránh được tình trạng cân điêu, cân thiếu...

Gia tăng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Gia tăng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số, các đối tượng xấu lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích do nó mang lại để thực hiện hàng chục nghìn phi vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và mất an ninh, trật tự xã hội ở nhiều nơi…

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội
Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Để tuổi già an nhiên

Để tuổi già an nhiên
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong những chính sách an sinh của Nhà nước. Nhằm lan toả chính sách này đến mọi người dân, thời gian qua, UBND xã Viên An Ðông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã phối hợp với BHXH huyện, tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ về chính sách và tích cực tham gia để chủ động cuộc sống khi về già...

Kỉ niệm 74 năm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6/1950-1/6/2024): Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

Kỉ niệm 74 năm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6/1950-1/6/2024): Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tình thương yêu của Bác với các em thật bao la, sâu sắc…

Nỗi băn khoăn, bức xúc của dân làng Phương Liệt

Nỗi băn khoăn, bức xúc của dân làng Phương Liệt
Làng Phương Liệt xưa (nay là phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) hiện có 3 di tích lịch sử đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Đó là: Đình làng, miếu Cụ Trạng và chùa Linh Quang.

Sách là vàng chứ không phải là đá sỏi

Sách là vàng chứ không phải là đá sỏi
Đến nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng cụ Tín vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Tủ sách của gia đình cụ có hàng ngàn quyển. Nhìn thấy sách nhiều không còn chỗ để, cụ phải buộc lại để trên nóc tủ, cô con dâu của cụ một lần về chơi nói:

Từ chuyện ông bà chăm cháu ở bệnh viện

Từ chuyện ông bà chăm cháu ở bệnh viện
Trong gia đình Việt Nam, người cao tuổi luôn có vai trò trụ cột và là tấm gương cho con cái noi theo. Bóng dáng của ông bà trong mỗi nếp nhà là hơi ấm là sự đủ đầy cho con cháu mỗi khi về nhà sau một ngày làm việc, học tập. Bên cạnh đó, ông bà còn hỗ trợ nhiều công việc như trông cháu, đưa đón cháu đi học hay chăm cháu trong bệnh viện khi cháu ốm đau...

“Kế hoạch nhỏ” do người lớn thực hiện!?

“Kế hoạch nhỏ” do người lớn thực hiện!?
Tôi có đứa cháu trai năm nay học lớp 5. Từ năm cháu học lớp 1 đến lớp 4, cứ vào cuối năm học là cháu lại xin tôi 5-6kg báo cũ để thực thi phong trào “Kế hoạch nhỏ” do nhà trường phát động.
Xem thêm
Những mùa sắn dây bên bà

Những mùa sắn dây bên bà

Thuở còn là một cô bé lên 7, tôi đã thấy trong vườn nhà bà có những bụi sắn dây xanh mướt vươn lên trên những thân cây xoan, cây bạch đàn quanh vườn. Những thân dây leo chắc chắn, vững vàng bám chặt lấy thân cây gỗ, trải bao nắng gió mưa giông, cứ thế tốt tươi từng ngày.
Tấm lòng nhân hậu của ông tôi

Tấm lòng nhân hậu của ông tôi

Nhắc nhớ về những kỉ niệm đẹp với ông bà là cả một bầu trời kí ức tuổi thơ tôi. Bởi tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, đỡ đần của ông bà ngoại. Tuổi thơ tôi luôn gắn với hình ảnh của ông bà, nhất là ông ngoại tôi.
Đôi dép cao su huyền thoại của ông tôi

Đôi dép cao su huyền thoại của ông tôi

Ông tôi là người đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ cho đến kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bởi vậy, kí ức đậm sâu nhất trong ông là những năm tháng kháng chiến gian khổ mà hào hùng, và những kỉ vật vô giá với ông vẫn là những kỉ vật thời chiến. Trong đó, ấn tượng nhất là đôi dép cao su cùng ông đi qua hai cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc!
Sách là vàng chứ không phải là đá sỏi

Sách là vàng chứ không phải là đá sỏi

Đến nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng cụ Tín vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Tủ sách của gia đình cụ có hàng ngàn quyển. Nhìn thấy sách nhiều không còn chỗ để, cụ phải buộc lại để trên nóc tủ, cô con dâu của cụ một lần về chơi nói:
Bà giáo già sáng bán vé số, tối mang ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo

Bà giáo già sáng bán vé số, tối mang ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo

cụ bà Nguyễn Thị Ba, men từng con hẻm nhỏ ở Bình Dương bán từng tờ vé số, bà giáo gieo mầm tri thức cho những mảnh đời bất hạnh tại lớp học tình thương.
Một mối tình bình dị và son sắt

Một mối tình bình dị và son sắt

Họ gặp và yêu nhau trong những năm tháng chiến tranh. Ngày cưới không mâm cao cỗ đầy, không sơn hào hải vị, không tiệc tùng. Quần áo chỉ là bộ đồ lính giản đơn... vậy là họ đã nên duyên vợ chồng. Mặc dù vậy mà hơn 50 năm qua, họ luôn sống hạnh phúc. Đó là chuyện tình của bà Tô Thị Thanh Bưởi, sinh 1950 và ông Nguyễn Kim Quang, sinh 1949, hiện ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Vị đại đức có tấm lòng từ bi, bác ái

Vị đại đức có tấm lòng từ bi, bác ái

Đại đức Thích Phước Huệ, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Nông, Trụ trì chùa Quê hương, xã Phú Đức là 1 trong 49 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của huyện Tam Nông đã được biểu dương, khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024...
Nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo

Nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo

Phát huy đạo lí tốt đẹp của dân tộc “thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách”, nhóm “Vòng tay nhân ái” gồm những NCT ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nấu cháo cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện.
Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 mất tích khi bơi ra biển cứu bạn ở Quảng Nam

Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 mất tích khi bơi ra biển cứu bạn ở Quảng Nam

Theo Công an xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm được thi thể học sinh mất tích trong lúc bơi ra biển cứu bạn.
Nên hạn chế trẻ dùng điện thoại

Nên hạn chế trẻ dùng điện thoại

Vừa rồi, có phụ huynh than thở với tôi về chuyện con họ “nghiện” điện thoại dẫn đến học hành sa sút. Trước đây, cháu rất ham học và học giỏi. Những buổi tối, sau khi học bài, ôn bài chuẩn bị cho ngày hôm sau đến lớp là cháu xem tivi một chút rồi đi ngủ.
“Kế hoạch nhỏ” do người lớn thực hiện!?

“Kế hoạch nhỏ” do người lớn thực hiện!?

Tôi có đứa cháu trai năm nay học lớp 5. Từ năm cháu học lớp 1 đến lớp 4, cứ vào cuối năm học là cháu lại xin tôi 5-6kg báo cũ để thực thi phong trào “Kế hoạch nhỏ” do nhà trường phát động.
Miền Bắc trời chuyển mưa lớn từ chiều tối nay

Miền Bắc trời chuyển mưa lớn từ chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (14/5), ở khu vực Bắc bộ cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 19h ngày 14/5 đến 3h ngày 15/5 có nơi trên 30mm như: Ma Ký (Lai Châu) 30.8mm, Đàm Thủy (Cao Bằng) 31.6mm, Quảng Lâm (Quảng Ninh) 56.4mm,…
Phiên bản di động