Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thanh, 62 tuổi, ở 141 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 2, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, phản ánh về việc đơn giá bồi thường đất khi bị thu hồi thực hiện dự án chưa hợp lí.

Đơn của bà Thanh cho biết: “Tôi được UBND thị xã Long Khánh cũ (nay là TP Long Khánh) cấp quyền sử dụng thửa đất số 179, tờ bản đồ số 11, diện tích 218,1m2, đất ở tại đô thị và thửa đất số 77, tờ bản đồ số 11, diện tích 2.845,5m2 đất trồng cây lâu năm. Hai thửa đất trên tọa lạc tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 2, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh.

Tôi nhận các Quyết định cùng ngày 30/12/2021 của UBND TP Long Khánh gồm: Quyết định số: 2396/QĐ-UBND và Quyết định số: 2397/QĐ-UBND về thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2) từ nút đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi; và Quyết định số: 2356/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất (sau đây gọi là Quyết định 2356).

Nhịp cầu bạn đọc
Biên nhận đơn kháng cáo của TAND tỉnh Đồng Nai

Đất của tôi bị thu hồi là 379m2. Trong đó, có 92m2 đất ở đô thị thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 11, với đơn giá bồi thường là 15.233.000 đồng/m2; 287m2 đất trồng cây lâu năm thuộc một phần thửa đất số 77, tờ bản đồ số 11 với đơn giá bồi thường là 2.941.000 đồng/m2.

Chấp hành các quyết định trên, tôi đã đồng ý giao đất bị thu hồi, nhưng không chấp nhận đơn giá bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất, vì đơn giá quá thấp so với giá thị trường và không phù hợp với dự án cải tạo mà chính UBND TP Long Khánh đang tiến hành ở vị trí đất khác ở cùng địa phương có giá trị thấp hơn, nhưng giá trị bồi thường cao hơn.

Tôi nhiều lần đến các cơ quan có thẩm quyền, trình bày không đồng ý với giá trị bồi thường và đề nghị được tính lại giá trị bồi thường với giá 40.000.000 đồng/m2 đất ở đô thị và 20.000.000 đồng/m2 đất trồng cây lâu năm nằm trong quy hoạch đất ở, nhưng không được giải quyết. Tôi đã khởi kiện hành chính yêu cầu TAND tỉnh Đồng Nai hủy Quyết định số: 2356 nói trên.

Bản án số: 36/2023/HC-ST ngày 18/8/2023 về việc khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính về quản lí đất đai của TAND tỉnh Đồng Nai, xử: “Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thanh về việc yêu cầu hủy Quyết định 2356/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2) từ nút giao đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi, TP Long Khánh”.

Nhịp cầu bạn đọc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất thửa đất số 77, tờ bản đồ số 11, diện tích 2.845,5m2 đất trồng cây lâu năm.

Bản án trên của TAND tỉnh Đồng Nai chưa xem xét những dấu hiệu thể hiện không phù hợp thực tế về áp dụng đơn giá bồi thường cho gia đình tôi.

Cụ thể là: Quá trình tố tụng, tôi đã giao nộp, công khai chứng cứ là các Chứng thư thẩm định giá và Bảng tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ dự án nâng cấp tuyến đường Hoàng Diệu, TP Long Khánh, gồm:

(1) Chứng thư thẩm định giá số 338/CT-ĐNI ngày 15/2/2022 của Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai (lập để cung cấp cho Tòa án): Thửa đất thẩm định số 108, tờ bản đồ số 11, tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tiếp giáp đường nhựa rộng khoảng 3,5m, cách đường Nguyễn Thị Minh Khai khoảng 100m, cách đường Nguyễn Trãi khoảng 250m, nằm trong khu dân cư. Kết quả thẩm định giá: 18.000.000 đồng/m2 áp dụng cho đất ở đô thị.

(2) Chứng thư thẩm định giá số 262/CT-ĐNI ngày 9/2/2023 của Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai (lập để cung cấp cho Tòa án): Thửa đất thẩm định số 214, tờ bản đồ số 11, tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tiếp giáp mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, cách đường Quang Trung khoảng 60m. Kết quả thẩm định giá: 37.000.000 đồng/m2, áp dụng cho đất ở đô thị và 22.000.000 đồng/m2 áp dụng cho đất nông nghiệp trồng cây lâu năm.

(3) Chứng thư thẩm định giá số BIG-HMA-CN-0009-202303 ngày 30/3/2023 của Công ty CP Thẩm định giá Big Việt Nam: Thửa đất thẩm định số 117, tờ bản đồ số 13, tại phường Xuân Trung, TP Long Khánh. Thửa, tiếp giáp mặt tiền đường Hồ Thị Hương giao với đường Khổng Tử. Kết quả thẩm định giá: 62.549.000 đồng/m2, áp dụng cho đất ở đô thị.

(4) Bảng tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án nâng cấp tuyến đường Hoàng Diệu: Thửa đất tính giá trị bồi thường số 119, tờ bản đồ số 11, tại phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, tiếp giáp mặt tiền đường Hoàng Diệu; Đơn giá bồi thường là: 18.134.000 đồng/m2, áp dụng cho đất ở đô thị.

Nhịp cầu bạn đọc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất thửa đất số 179, tờ bản đồ số 11, diện tích 218,1m2, đất ở tại đô thị.

Có thể thấy, chỉ tính riêng ở hai dự án được UBND tỉnh Đồng Nai duyệt chủ trương đầu tư và giao UBND TP Long Khánh làm Chủ đầu tư đã thể hiện dấu hiệu chưa phù hợp thực tế về áp dụng đơn giá bồi thường không phù hợp với khung giá đất trong khu vực. Theo Bảng giá đất hằng năm do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, đơn giá đất ở đường Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh có giá trị thấp hơn đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên khi lập dự án bồi thường, hỗ trợ, UBND TP Long Khánh lại xác định đơn giá để bồi thường về đất ở đường Hoàng Diệu cao hơn đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Không chỉ đơn giá bồi thường về đất, đơn giá bồi thường về nhà ở, vật kiến trúc ở dự án thuộc tuyến đường Hoàng Diệu cũng được bồi thường cao hơn dự án đường Nguyễn Thị Minh Khai. Sự chênh lệch khác biệt này giữa hai dự án này, cần câu trả lời công khai, minh bạch và thỏa đáng của UBND TP Long Khánh.

Theo chúng tôi được biết, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thể hiện sự quan tâm đến tiến độ các dự án cũng như ổn định đời sống, sản xuất của người có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND TP Long Khánh chưa thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị này và quy định pháp luật hiện hành. Các quyết định liên quan đến quá trình thu hồi đất để cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai đã bộc lộ nhiều hạn chế, trái với quy định tại Điều 79, 88, 114 Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP và Mục 2 Chương II Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Việc UBND TP Long Khánh ban hành Quyết định số: 2356/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND TP Long Khánh có dấu hiệu trái quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi. Đây là cơ sở để tôi có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai. Gia đình tôi rất mong chờ một quyết định có lí, có tình đúng pháp luật của Hội dồng xét xử phiên tòa phúc thẩm tới đây”.

Tạp chí Người cao tuổi chuyển nguyện vọng của người cao tuổi là bà Nguyễn Thị Thanh đến TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết. Tạp chí sẽ kịp thời thông tin đến bà Thanh và bạn đọc về kết quả giải quyết theo quy định.

Đơn thư và tài liệu gửi về tòa soạn đề nghị ghi rõ địa chỉ và điện thoại liên lạc. Đơn thư và tài liệu không sử dụng tòa soạn không trả lại. Bạn đọc gửi tin bài theo hộp thư điện tử phapluatbandocbnct@gmail.com Quý vị theo dõi thông tin qua nhịp cầu bạn đọc đăng trên Tạp chí Người cao tuổi.
Phòng PL-BĐ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của các hộ dân là người cao tuổi sinh sống giáp với Công ty TNHH Quang Hiệp, ở số 35 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (đoạn gần cầu vượt Hiệp Bình Phước), phản ánh việc Công ty TNHH Quang Hiệp tập kết sản phẩm, vật liệu gây cản trở lối đi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nguy hiểm đến tính mạng người dân.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hạnh, 62 tuổi, chủ sở hữu hợp pháp căn nhà số 49/1A, đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, phản ánh về việc gia đình bà Hạnh mua nhà hợp pháp, nhưng khi bị xâm phạm lại không được các cơ quan chức năng TP Vĩnh Long xem xét, giải quyết dứt điểm.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hoa, 71 tuổi, ở ấp Phú Nhuận, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, phản ánh việc Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Tân Phước chưa thực hiện việc tổ chức thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Cạn, 75 tuổi, ở thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, phản ánh về việc gia đình bà bị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thửa đất mà gia đình khai hoang từ năm 1985.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Kim Văn Nghiêm, 75 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, ở thôn Đại Nội, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cấp có thẩm quyền giải quyết cho gia đình ông nhận lại thửa đất ao do ông cha để lại.

Tin khác

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi liên tục nhận được đơn của bà Đỗ Thị Liên (64 tuổi) và ông Nguyễn Văn Sâm (70 tuổi), ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội phản ánh về việc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Láng Trung (HTX Láng Trung) chuyển nhượng 3.152m2 đất số 4A phường Láng Thượng cho Công ty Hateco, thông qua hình thức liên doanh, liên kết và gia đình bị “khủng bố tinh thần” bằng chất thải độc hại.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Hùng, 60 tuổi, ở 12 Lý Thường Kiệt, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phản ánh về việc UBND thị trấn Lim từ chối xác nhận đơn đăng kí Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho thửa đất của gia đình ông.

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC
Tạp chí Người cao tuổi, nhận đơn đề ngày 12/10/2023 của chị Nguyễn Thị Hạnh phản ánh: Người cao tuổi bà Phạm Thị Thanh, sinh năm 1954, bị bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối, di căn qua gan và phổi, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh trả về nhà để gia đình lo hậu sự và đã có đơn xin được an táng bà Thanh tại Nghĩa trang Cán bộ và Người có công của tỉnh Đồng Nai.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Hà Thị Thiệp, 67 tuổi, ở 115/8 Phạm Ngọc Thạch, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp về yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại về tài sản” (Thụ lí số: 124/2023/TLPT-DS ngày 10/7/2023 của TAND tỉnh Lâm Đồng), bị đơn là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Võ Thị Năm, 70 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, phản ánh việc con trai bà Năm là Nguyễn Thành Long có dấu hiệu bị xử oan sai về tội danh trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, bà Năm cũng bày tỏ nỗi lòng, lời cảnh tỉnh mọi người đừng dại dột “dính” vào ma túy, dẫn đến hệ lụy đau lòng cho bản thân và gia đình.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Kim Thị Huỳnh, 64 tuổi, ở ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, phản ánh về việc bị kiện ra Toà án khi tham gia chơi hụi bằng những “Giấy tay mượn tiền” có dấu hiệu giả cách.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Dương Văn Hận, 64 tuổi, ngụ tại ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh phản ánh về việc, ông bị bắt giam oan sai, nhưng lại chưa được giải quyết theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, do hết thời hiệu.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Trần Thị Ngân, 61 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại, dịch vụ Phúc Lộc Phát, hiện ở tại 5/6 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh, về việc đề nghị Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh xem xét lại quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được Đơn xin cầu cứu ngày 15/8/2023 của ông Nguyễn Văn Thực, 68 tuổi, thường trú tại thôn Long Uyên, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên về việc lừa người sang làm việc tại Campuchia nay gia đình bị mất liên lạc.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Phụng, 60 tuổi, ở 48/2 khu vực 6, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ phản ánh việc hộ ông Lê Nguyễn Quang Minh lấn chiếm, tách nhiều thửa đất, chuyển nhượng đất giáp ranh liền kề đất của gia đình bà.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn (kèm theo hồ sơ tài liệu) của bà Nguyễn Thị Út, ở 5/A2 Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc bà Trần Thị Thúy Nga, ở phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của các hộ dân là người cao tuổi nhận giao khoán đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của ông Phan Đình Mạnh, sinh năm 1948, thương binh hạng 1/4, ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông phản ánh, về dấu hiệu vi phạm tố tụng, xét xử oan sai khi TAND huyện Đắk Song và tỉnh Đắk Nông xét xử vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), yêu cầu hủy Hợp đồng thế chấp QSDĐ”, gây thiệt hại cho gia đình ông.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Bùi Đức Thiết, sinh năm 1960, ở khu phố 5, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước tố cáo vợ chồng ông Trần Nhựt Quang, ở thôn 2, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước về hành vi vay mượn tiền nhưng cố tình không trả; thậm chí không thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật cũng như quyết định của cơ quan Thi hành án.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn của ông Huỳnh Hiếu Bi, sinh năm 1955, cựu Bí thư Huyện uỷ Cầu Ngang, thường trú khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, kiến nghị Ủy ban Tư pháp Quốc hội xem xét, giải quyết đơn kêu oan.
Xem thêm
Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 đối tượng

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 đối tượng

Ngày 30/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ khủng bố vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin hôm 11/6 làm 9 người chết và 2 người bị thương.
Bộ Công an đề nghị các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB ra đầu thú

Bộ Công an đề nghị các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB ra đầu thú

Hồi tháng 10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị các bị can tự giác ra đầu th
Gia đình người cao tuổi khiếu nại kéo dài vì đền bù “chia khúc”

Gia đình người cao tuổi khiếu nại kéo dài vì đền bù “chia khúc”

Nếu được UBND quận 7, TP Hồ Chí Minh duyệt là loại “đất ở”, giá bồi thường hơn 70,64 triệu đồng/m2; nhưng khi bồi thường lại duyệt là đất nông nghiệp, tụt xuống còn 8,35 triệu đồng/m2, chênh lệch hơn 8 lần! Đó là chuyện xảy ra với gia đình cụ Nguyễn Thị Mười, 85 tuổi, ở số 53 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, do bị thu hồi 232,9m2 mặt tiền đường Lê Văn Lương, giáp khu khu đô thị “hạng sang” Phú Mỹ Hưng để thực hiện Dự án cầu Rạch Đỉa, quận 7 huyện Nhà Bè, nhưng UBND quận 7 chia làm “3 khúc” để bồi thường, khiến gia đình cụ Mười khiếu nại kéo dài …
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Thân nhân và đồng đội mong mỏi ông Trần Văn Vui được công nhận liệt sĩ

Thân nhân và đồng đội mong mỏi ông Trần Văn Vui được công nhận liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, gia đình ông Trần Văn Hùng, 60 tuổi, ở số 37 Trần Hưng Đạo, TP Rạch Giá, cùng Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Trần Văn Vui (anh trai ông Hùng) hi sinh tháng 12/1972...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uy
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế gồm: Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng tử của con trai ông; Giấy tờ tùy thân của những người hưởng di sản; Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản…
Phiên bản di động