Kiên Giang: Loạt sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2017.

kien giang loat sai pham trong cong tac quan ly va su dung dat

Rừng Quốc gia Phú Quốc

kien giang loat sai pham trong cong tac quan ly va su dung dat

Vườn quốc gia Phú Quốc - bãi biển hoang sơ

Nhiều bất cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo Thanh tra Chính phủ, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Kiên Giang và các đơn vị hành chính cấp huyện được lập, thẩm định và trình duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền chậm hơn so với quy định, vi phạm Khoản 8, Điều 21 Luật Đất đai năm 2003.

Cụ thể, từ năm 2011-2014, toàn bộ 145/145 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, vi phạm Khoản 4, Điều 25 Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 6, Điều 15 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. Nguyên nhân là do quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chậm được phê duyệt dẫn đến khi quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt thì Luật Đất đai năm 2013 đã có hiệu lực thi hành, trong đó quy định không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

Bên cạnh đó, chất lượng công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) chưa cao, chưa tuân thủ nguyên tắc về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp, vi phạm Khoản 2, Điều 21 Luật Đất đai 2003.

Do chất lượng lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất chưa cao, chưa bám sát tình hình thực tế xã hội của địa phương, chưa tuân thủ nguyên tắc về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp dẫn đến việc thực hiện một số chỉ tiêu sử dụng đất đạt tỉ lệ thấp so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, bên cạnh đó lại có một số chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện vượt so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng do UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo chưa được thường xuyên dẫn đến có nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ trong thời gian dài so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc dự án đầu tư được phê duyệt, đã được gia hạn tiến độ nhiều lần nhưng chậm được xử lý để thu hồi theo các quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các bước theo quy định của pháp luật để xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với 43 dự án đầu tư chậm tiến độ nhiều năm, thuộc diện phải xem xét thu hồi.

Chồng chất sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ

UBND tỉnh chưa ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh, dẫn đến chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất chuyên trồng lúa nước để chuyển sang mục đích khác không xây dựng phương án thực hiện khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất tại địa phương hoặc nộp kinh phí để tổ chức thực hiện phương án nêu trên, vi phạm Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đôn đốc chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất rừng để chuyển đổi sang mục đích khác lập phương án trồng rừng thay thế để phê duyệt và tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Ban Quản lí Khu kinh tế Phú Quốc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang mục đích khác khi chủ đầu tư chưa lập phương án trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là chưa đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp.

UBND tỉnh Kiên Giang chậm triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu chức năng trong Khu kinh tế Phú Quốc theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dẫn đến Ban Quản lí Khu kinh tế Phú Quốc giao đất, cho thuê đất đối với một số tổ chức để thực hiện dự án đầu tư chưa phù hợp hoặc vượt diện tích so với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban quản lí rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn quốc gia Phú Quốc buông lỏng quản lý rừng, dẫn tới tình trạng các hộ dân lấn chiếm rừng diễn ra trong một thời gian dài nhưng chậm được ngăn chặn xử lí, dẫn đến có một số hộ dân được cấp GCNQSDĐ chồng lấn với diện tích đã cấp GCNQSDĐ cho Vườn Quốc gia Phú Quốc, cần phải được xử lý nghiêm.

UBND tỉnh Kiên Giang không giao cho chủ rừng hoặc đơn vị có chức năng khai thác để tận thu gỗ rừng tại dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Dài do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư, dẫn đến nguy cơ gây thất thoát gần 13 ngàn m3 gỗ.

UBND tỉnh Kiên Giang không thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại 20 vị trí biển trên đảo Phú Quốc là chưa phù hợp với quy định tại Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, thiết lập hành lang biển tại khu vực Bãi Trường huyện Phú Quốc là chưa phù hợp với quy hoạch chung của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 633/QĐ-TTg.

Trong thời kì thanh tra, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2017 UBND huyện Phú Quốc và UBND các xã, thị trấn trực thuộc buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị dẫn tới nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằn mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của thửa đất được phân lô không vì mục đích sản xuất nông nghiệp, gây khó khăn trong công tác quản lí đất đai và đặc biệt là gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thương giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn cử, Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc (giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 09/6/2017) với diện tích nhỏ (dưới 500m2) không vì mục đích sản xuất nông nghiệp, trong khi quy định của pháp luật về đất đai trong giai đoạn này không có quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp dẫn tới tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc trong thời gian này diên ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lí đất đai.

Giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án đầu tư.

UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận ưu đãi, hỗ trợ, đầu tư bổ sung cho Công ty TNHH Ngôi Sao, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Ngôi sao – Lucky Star Resort, được ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo nghị định số 61/2010/NĐ-CP là chưa đúng quy định của pháp luật, dẫn đến Cục trưởng Cục thuế tỉnh miễn tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Ngôi Sao chưa đúng quy định của pháp luật, phải truy thu về cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 62 tỷ đồng.

Cục Thuế giảm 50% tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư của một số dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc thuộc diện được giao đất trước ngày 01/7/2014, nhưng có thời điểm bàn giao đất sau ngày 01/7/2014 là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, cần phải thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền gần 256 tỉ đồng. Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối vói 10 dự án đầu tư khi chưa đủ điều kiện miễn giảm, cần thu hồi về ngân sách nhà nước 53,5 tỉ đồng. Miễn tiền thuê đất theo chính sách ưu đãi đầu tư của pháp luật về đầu tư đối với 06 tổ chức được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, thu hồi về cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 93,1 tỉ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang cho phép gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc chưa phù hợp với quy định, cần phải truy thu về ngân sách nhà nước số tiền 18,7 tỉ đồng.

Cục Thuế không phạt chậm nộp đối với một số tổ chức có hành vi chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của luật quản lý thuế, tính tiền thuê đất chưa chính xác, chưa điều chỉnh đơn giá thuế đất theo quy dịnh của pháp luật, cần phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước số tiền 255 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017).

Đại Long

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vu ubnd thi xa ky anh thu hoi dat trai luat cua ong nguyen huu mon ubnd tinh chi dao giai quyet

Vụ UBND thị xã Kỳ Anh thu hồi đất trái luật của ông Nguyễn Hữu Môn: UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết

Liên quan vụ việc, ngày 28/7/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 4932/UBND-TCD2 chỉ đạo UBND thị xã Kỳ Anh giải quyết đúng quy định của pháp luật...    
dak lak bi cam nhung lo gach cua cong ty huynh hanh van ngang nhien hoat dong

Đắk Lắk: Bị cấm, nhưng lò gạch của Công ty Huynh Hạnh vẫn ngang nhiên hoạt động

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 1718/UBND-CN ngày 3/3/2020 về việc thu hồi văn bản cho phép hoạt động trước đó và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò vòng của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Huynh Hạnh (Công ty Huynh Hạnh), tại thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc kể từ ngày 3/4/2020. Nhưng đến nay, lò gạch của Công ty Huynh Hạnh vẫn ngang nhiên hoạt động,...
thi xa ayun pa tinh gia lai cong ty tnhh xay dung xuan huong su dung vat lieu khong dung thiet ke

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?

Mặc dù Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cấm tham gia đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương, do có hành vi gian lận. Nhưng đề nghị này không được chấp nhận, dẫn tới việc nhà thầu này vẫn liên tục trúng nhiều gói thầu.
huyen duc hoa tinh long an gia dinh chinh sach vo co bi thu hoi dat

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Gia đình chính sách “vô cớ” bị thu hồi đất

Không đồng tình với các văn bản và quyết định của UBND tỉnh, về việc thu hồi 27.514m2 đất khai hoang, nên gia đình bà Lê Thị Hường (67 tuổi), ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã có đơn khởi kiện UBND tỉnh Long An ra TAND tỉnh Long An và TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh…
cac cap toa giai quyet chua khach quan toan dien

Các cấp Tòa giải quyết chưa khách quan, toàn diện

Nhận chuyển nhượng đất rẫy từ năm 2003. Do không có điều kiện canh tác, ông Đặng Văn Đức (người nhận chuyển nhượng đất) giao toàn bộ đất cho chị gái là bà Đặng Thị Thường (58 tuổi) quản lí, sử dụng. Sau đó bà Thường, ông Đức phát hiện đất bị vợ chồng ông Nguyễn Văn Tú (đã chết), bà Nguyễn Thị Ánh lần chiếm. Ông Đức khởi kiện ra TAND huyện Đắk Glong để đòi lại đất. Tòa án 2 cấp của tỉnh Đắk Nông qua 4 lần xét xử (sơ thẩm và phúc thẩm), nhưng cách giải quyết thể hiện chưa khách quan, toàn diện. Ông Đức, bà Thường lại phải đề nghị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, xem xét lại vụ án đúng pháp luật…

Tin khác

Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội: Bắt ổ đánh bạc ở xã Cao Viên giữa mùa dịch Covid -19

huyen thanh oai tp ha noi bat o danh bac o xa cao vien giua mua dich covid 19
    Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 10/8, Công an TP Hà Nội đã triệt xóa ổ đánh bạc tại nhà ông Khiêm, ở thôn Bãi, xóm Thượng Phúc, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai...  

Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội: Nhân dân đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội rút sư trụ trì chùa Sùng Đức

huyen quoc oai tp ha noi nhan dan de nghi giao hoi phat giao viet nam tp ha noi rut su tru tri chua sung duc
Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi có bài phản ánh về việc các già vãi và Nhân dân không đồng tình việc UBND xã giao đất trái thẩm quyền; TP Hà Nội hợp thức hóa sai phạm của xã bằng một quyết định giao đất khác. Đến nay, các già vãi và Nhân dân thôn Văn Khê tiếp tục có đơn gửi lên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đề nghị không cho nhà sư Thích Minh Hiền và Thích Đạo Tú phá hoại chùa cổ, để Ban quản lý chùa Sùng Đức cổ tự quản lý.    

Hà Nội: Nhiều người cao tuổi "sập bẫy" mua hàng xịn giá rẻ, nhận quà "khủng"

ha noi nhieu nguoi cao tuoi sap bay mua hang xin gia re nhan qua khung
Bằng chiêu trò giới thiệu hàng hóa chất lượng cao, khuyến mại, tặng quà, sau đó bán ra sản phẩm kém chất lượng để móc túi người dân; đã có có rất nhiều người cao tuổi trên địa bàn TP Hà Nội bị nhóm đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.  

TP Hà Nội: Phường Cổ Nhuế 2 xác nhận không đúng nguồn gốc đất của gia đình Nguyễn Thị Vân

tp ha noi phuong co nhue 2 xac nhan khong dung nguon goc dat cua gia dinh nguyen thi van
Bà Nguyễn Thị Vân, là người cao tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm đại diện cho các em và con, phản ánh việc khu đất được bà mua năm 1995 là đất ở, đất vườn rõ ràng, có cả bản đồ địa chính, sổ mục kê chứng minh. Nhưng UBND phường Cổ Nhuế 2 lại cho rằng không xác định được và tổ chức họp lấy ý kiến về nguồn gốc và quá trình sử dụng là không đúng quy định. Phần đất còn lại sau khi bị thu hồi, hiện gia đình bà Nhẫn (người bán đất cho bà Vân) quây rào tôn nhằm chiếm đất, nhưng UBND phường “im lặng”...    

Hà Nội: Phục hồi điều tra vụ tráo đổi vật liệu để rút ruột công trình bảng quảng cáo rao vặt ở Bắc Từ Liêm

ha noi phuc hoi dieu tra vu trao doi vat lieu de rut ruot cong trinh bang quang cao rao vat o bac tu liem
Phục hồi điều tra nội dung tố giác rút ruột công trình tại dự án mua sắm, lắp dựng bảng quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2018 và năm 2019.

Vụ án Cố ý gây thương tích ở tỉnh Long An: Nhiều bất hợp lý trong xét xử phúc thẩm lần hai

vu an co y gay thuong tich o tinh long an nhieu bat hop ly trong xet xu phuc tham lan hai
Sau phiên tòa xét xử phúc thẩm lần thứ hai, bị án Lý Thanh Sang có đơn kêu cứu, cho rằng có dấu hiệu bản án không khách quan, chưa làm rõ các dấu hiệu sai phạm của cơ quan tố tụng. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Thanh Năm, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, người bào chữa cho Lý Thanh Sang ở phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai.  
Xem thêm
huyen thanh oai tp ha noi bat o danh bac o xa cao vien giua mua dich covid 19

Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội: Bắt ổ đánh bạc ở xã Cao Viên giữa mùa dịch Covid -19

    Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 10/8, Công an TP Hà Nội đã triệt xóa ổ đánh bạc tại nhà ông Khiêm, ở thôn Bãi, xóm Thượng Phúc, ...
ha noi nhieu nguoi cao tuoi sap bay mua hang xin gia re nhan qua khung

Hà Nội: Nhiều người cao tuổi "sập bẫy" mua hàng xịn giá rẻ, nhận quà "khủng"

Bằng chiêu trò giới thiệu hàng hóa chất lượng cao, khuyến mại, tặng quà, sau đó bán ra sản phẩm kém chất lượng để móc túi người dân; đã có ...
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
ve khieu nai cua ba tran thi tiep o huyen nhon trach tinh dong nai  quyet dinh giai quyet co nhieu dau hieu trai luat

 Về khiếu nại của bà Trần Thị Tiếp, ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: ​​​​​​​Quyết định giải quyết có nhiều dấu hiệu trái luật!

Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn của đại diện các hộ dân, trong đó có bà Trần Thị Tiếp, sinh năm 1953, ngụ tại ấp Bến Cam, xã Phước ...
thi xa ayun pa tinh gia lai cong ty tnhh xay dung xuan huong su dung vat lieu khong dung thiet ke

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?

Mặc dù Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cấm tham gia đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương, do có ...
viet tiep bai hanh trinh 30 nam khieu nai keu oan chua co hoi ket cua mot gia dinh liet si gia dinh cu mo khan thiet cau cuu

Viết tiếp bài “Hành trình 30 năm khiếu nại, kêu oan chưa có hồi kết của một gia đình Liệt sĩ”: Gia đình cụ Mơ khẩn thiết cầu cứu (!)

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi đăng bài phản ánh, cụ Nguyễn Thị Mơ, (con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Thành), tiếp tục có đơn kêu cứu. Cụ bà ...
dak lak bi cam nhung lo gach cua cong ty huynh hanh van ngang nhien hoat dong

Đắk Lắk: Bị cấm, nhưng lò gạch của Công ty Huynh Hạnh vẫn ngang nhiên hoạt động

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 1718/UBND-CN ngày 3/3/2020 về việc thu hồi văn bản cho phép hoạt động trước đó và chấm dứt hoạt động ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi không cho tham gia hoạt động khoa học, công nghệ vì định kiến giới
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động