Kết luận số 12 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Công dân không đồng tình với việc “chưa đủ căn cứ” và nhiều trách nhiệm “bị đánh rơi”

 Ngoài việc không đồng tình với nội dung xác định về nguồn gốc đất trong Kết luận số 12/KL-UBND ngày 7/3/2019 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã bất chấp thực tế và pháp luật để xác định đất của người dân là đất công sản. Người tố cáo còn không đồng tình khi kết luận cho rằng, không đủ căn cứ, cơ sở kết luận ông Tuấn bao che cho cán  bộ xã Minh Khai cùng nhiều nội dung khác. Theo người tố cáo kết luận đã “đánh rơi” trách nhiệm của nhiều cá nhân, tổ chức liên đới các sai phạm. 

Thế nào thì mới đủ căn cứ ?
Tôi không hiểu sao, ba lần Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn cố tình kết luận gia đình chúng tôi sai (trong khi chúng tôi đúng), để nhằm bao che cho cấp dưới, thậm chí kể cả có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên nhưng vẫn cố tình lái theo cái sai mà Chủ tịch UBND TP vẫn nói không có cơ sở, thì tôi không thể hiểu công lí đang ở đâu?” – ông Đỗ Anh Thắng người tố cáo, bức xúc bày tỏ và dẫn chứng:
Lần thứ nhất, ngày 22/4/2016, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kết luận số 46/KL -UBND về nội dung tố cáo của gia đình ông Thắng, cả hai nội dung đều bị cho là không có cơ sở. Đối với nội dung tố cáo việc cố tình làm sai lệch, tạo dựng hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho bà Trần Thị Liên, kết luận khẳng định là đúng quy trình và kết luận nội dung tố cáo của gia đình là không có cơ sở. Đối với nội dung tố cáo việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường không đúng đối tượng, xây dựng sân chơi trên đất thu hồi trái pháp luật, kết luận cũng khẳng định đây là đất đã vào HTX là do UBND xã quản lí nên việc thu hồi không cần có Thông báo, Quyết định thu hồi, phương án bồi thường, đền bù là đúng qui trình và kết luận nội dung tố cáo là không có cơ sở.
Lần thứ hai, ngày 19/6/2017, Sở TN&MT Hà Nội, có Văn bản số 4811/STNMT, xác định về đất mà các xã viên HTX góp mặt nước năm 1967, tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, có hướng dẫn rõ: “HTX là tổ chức kinh tế tập thể, tài sản của HTX (nếu không phải tài sản do Nhà nước cấp cho HTX) thì đều thuộc về các xã viên. Do đó giải quyết cho phép công nhận, cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp này theo điều 20 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP”. Vì vậy ngày 31/7/2017, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn, ban hành Kết luận số 76/KL-UBND về thanh tra công tác quản lí đất đai tại phường Minh Khai nêu rõ: “Trường hợp thửa đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận có nguồn gốc là đất ao của hộ gia đình, cá nhân (có tên trong Sổ mục kê năm 1960) đến năm 1962, 1967 công hữu hóa vào Hợp tác xã đã nhận tiền hỗ trợ, hoa màu của HTX. Sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, các hộ tự sử dụng lại (có trường hợp đã xây dựng nhà kiên cố, có trường hợp đang sử dụng trồng cây” được thực hiện theo giải pháp “HTX là tổ chức kinh tế tập thể, tài sản của HTX (nếu không phải tài sản do nhà nước cấp cho HTX) thì đều thuộc về các xã viên. Do đó giải quyết cho phép công nhận, cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp này theo điều 20 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP”. Vì vậy, các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ao đã công hữu vào HTX nêu trên được xem xét cấp GCNQSDĐ (kèm theo bảng tổng hợp hơn 300 hộ gia đình sử dụng đất có nguồn gốc đất ao tại phường Minh Khai). Tuy nhiên, trường hợp gia đình ông Thắng có ao thì không được UBND quận xem xét trong kết luận thanh tra và bỏ ra ngoài danh sách tổng hợp trong khi trường hợp của gia đình là hoàn toàn đúng quy định như 300 hộ khác. Theo ông Thắng, đây rõ ràng là sự cố ý có mục đích nhằm bao che cho những sai phạm của cán bộ cấp xã đã cố tình “làm xiết” đất của gia đình ông, che đậy sai phạm trong cấp giấy và chuyển đổi đất.
Lần thứ 3, ngày 15/11/2017, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 8656/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại (Lần 2) của gia đình người tố cáo đối với Quyết định số 26/QĐ-CT-UBND ngày 8/2/2014 của Chủ tich UBND xã Minh Khai về việc thu hồi đất trái pháp luật: Chủ tịch UBND quận Đỗ Mạnh Tuấn tiếp tục khẳng định đây là đất đã vào HTX là do UBND xã quản lí nên việc thu hồi không cần có thông báo, quyết định thu hồi, phương án bồi thường, đền bù là đúng qui trình và kết luận nội dung khiếu nại của gia đình không có cơ sở. Theo đó, đồng ý với nội dung giữ nguyên Quyết định số 26/QĐ-CT-UBND ngày 8/2/2014 của Chủ tịch UBND xã Minh Khai, về việc thu hồi đất không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.
Với 3 lần trong suốt 2 năm, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn và các cộng sự đã cố tình làm sai lệch sự thật, thậm chí kéo dài thời gian giải quyết đơn thư suốt 3 năm, vậy mà kết luận cho rằng chưa đủ căn cứ bao che cho sai phạm của cấp dưới?

Kết luận số 12 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Công dân không đồng tình với việc “chưa đủ căn cứ” và nhiều trách nhiệm “bị đánh rơi”
Báo cáo 5576 nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm giai đoạn 2007 nhưng kết luận 12 lại "bỏ rơi" nội dung này


Vì sao “Rơi rụng” trách nhiệm hình sự và trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan?
Việc cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho đất đai mua bán trái phép luật theo cách thức cố tình lập giấy tờ sai sự thật, cố tình chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, làm trái quy định Nhà nước vi phạm pháp luật hình sự. Nội dung này trong phần dự thảo kết luận của Thanh tra Hà Nội lúc đầu đã nêu rõ bao gồm cả việc chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an, nhưng không hiểu sao lại “rơi rụng” ra ngoài bản kết luận cuối cùng. Theo Báo cáo số 5576/BC-TTTP-P2 ngày 13/11/2018, Chánh Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm giai đoạn 2007 (ông Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch huyện đầu tiên trong cả nước đạt danh hiệu Anh hùng lao động thời kì đổi mới – PV) đối với việc cấp sai GCNQSDĐ cho hộ bà Trần Thị Liên, nhưng không hiểu sao cũng “bất ngờ” rơi rụng trong Kết luận số 12 khi kết luận có căn cứ vào Báo cáo số 5576.

Kết luận số 12 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Công dân không đồng tình với việc “chưa đủ căn cứ” và nhiều trách nhiệm “bị đánh rơi”
Kết luận 12 ngày 7/3/2019 còn bỏ lọt và chưa làm rõ nhiều vấn đề cùng trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan khác


Công dân hết sức hoang mang và bất bình khi vấn đề trách nhiệm người đứng đầu, nêu gương đã được nêu rõ trong các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhưng không hiểu sao những người đứng đầu có quyền lực được chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực thi công vụ và phải kí thì văn bản mới được đóng dấu, ban hành có hiệu lực mà trách nhiệm luôn luôn đi kèm ở mức “ngoài ra”. Còn những cán bộ phần hành “tốt đen” luôn bị cột vào trách nhiệm “hàng đầu”. Khi ban hành ra kết luận sai thì “Trách nhiệm này thuộc cán bộ thụ lý vụ việc và Chánh thanh tra quận Bắc Từ Liêm, ngoài ra có phần trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã thiếu kiểm tra khi ban hành Kết luận số 46/KL-UBND ngày 22/4/2016”. Với kiểu kết luận này thì người đứng đầu hiện lên như “một cái máy kí” có trách nhiệm “ngoài ra” còn người cán bộ phần hành đứng cuối hàng trong thứ bậc hành chính là người lãnh trách nhiệm “hàng đầu”.
Việc cho rằng khi triển khai xây dựng đầu tư dự án nhà văn hóa trên đất có tranh chấp và chưa được giải quyết là nội dung tố cáo có cơ sở. Tuy nhiên kết luận 12 lại "phớt lờ" việc làm rõ trách nhiệm trong vấn đề này của cán bộ cấp phường, cấp quận. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi còn là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Thế Cương (hiện là Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm) đã phê duyệt dự án nhưng đã rất cẩn thận khi nêu rõ trong Quyết định là phải giải quyết xong tranh chấp mới được triển khai dự án. Tuy nhiên khi ông Cương dời vị trí lên HĐND TP thì bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã “lén ký” Quyết định cho triển khai công trình và không đếm xỉa gì đến nội dung “giải quyết xong tranh chấp” đã nêu trong Quyết định trước đây của ông Trần Thế Cương.
Ngoài việc "phớt lờ" trách nhiệm của tập thể và cá nhân như nêu ở trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nêu trách nhiệm về việc chậm giải quyết khiếu nại suốt 3 năm thuộc về Phòng TN&MT, cũng như trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên không hiểu sao tại phần Chỉ đạo xử lý thì Chủ tịch UBND TP Hà Nội không hề chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân về vấn đề này?!
Công dân và dư luận hết sức băn khoăn về việc phải chăng kết luận 12 đang cố tình "lờ" đi trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trong phê duyệt Xây dựng công trình trên đất tranh chấp và trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng TN&MT quận Bắc Từ Liêm trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại quá hạn của công dân hơn 3 năm làm lọt sai phạm nhiều năm trời??
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về nội dung trên.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Ngày 14/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh phá thành công chuyên án HT 1220, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Nam (SN 1984) cùng 11kg ma túy các loại.
Bản án phúc thẩm không khách quan, thiếu thuyết phục

Bản án phúc thẩm không khách quan, thiếu thuyết phục

Tạp chí Người cao tuổi số 177 (2811) ngày 3/11/2020 đăng bài: “Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt”, phản ánh việc ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ) giả mạo giấy chuyển nhượng, nhằm chiếm đoạt đất mượn của cụ Hoàng Văn Thông. TAND TP Lạng Sơn thụ lí giải quyết vụ án, có yêu cầu hủy quyết định cá biệt của UBND TP Lạng Sơn, là trái thẩm quyền, trái pháp luật. Ngày 10/12/2020, TAND tỉnh Lạng Sơn đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, nhưng lại ban hành bản án thiếu thuyết phục, không khách quan, khiến nguyên đơn mất niềm tin vào công lí…
Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Song người dân nơi đây đang rất bức xúc vì tuyến đường mới đổ bê tông được ½ đã nứt nẻ, bong tróc mặt. Họ cho rằng công trình có dấu hiệu bị rút ruột, chất lượng không đảm bảo.
Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Thời gian qua, một số người cao tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây liên tục có đơn phản ánh việc chùa Khai Nguyên xây dựng nhiều hạng mục không phép tại xã Sơn Đông, bất chấp các quy định của pháp luật. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online đã cử phóng viên điều tra làm rõ các nội dung người dân phản ánh. Sau khi phóng viên làm việc và trao đổi với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây, thì chùa Khai Nguyên vẫn tiếp tục xây dựng xưởng in không phép tại khu đất Gò Đỉnh, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây đối diện chùa.
Phát ngôn của ông Nguyễn Quang Thu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức  và cán bộ xã Phú Cường

Phát ngôn của ông Nguyễn Quang Thu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cán bộ xã Phú Cường

Tại buổi làm việc với phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi, ông Nguyễn Xuân Hiệu, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, huyện Ba Vì, TP Hà Nội xác nhận, nội dung bài: “Huyện Ba Vì, TP Hà Nội: Dung túng, bao che cho sai phạm trong dồn điền đổi thửa và mua bán đất trái phép”, đăng trên Tạp chí Người cao tuổi số 69 ngày 4/7/2020 là có cơ sở. UBND xã Phú Cường không có ý kiến gì về bài báo...

Tin khác

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Hà Nội): Sử dụng đất, hạ tầng sai mục đích, vẫn chưa bị xử lí?

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (Hà Nội): Sử dụng đất, hạ tầng sai mục đích, vẫn chưa bị xử lí?
Mặc dù được Nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ việc dạy và học. Thế nhưng, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị Hà Nội lại sử dụng đất, hạ tầng trái mục đích, khi cho nhiều đơn vị khác thuê lại để kinh doanh, nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lí dứt điểm. Đó là những gì mà người dân bức xúc phản ánh tới Ngày mới Online...

Tỉnh Đắk Lắk: Hộ ông Đặng Minh Hùng có đủ căn cứ pháp luật về quyền sử dụng đất

Tỉnh Đắk Lắk:  Hộ ông Đặng Minh Hùng có đủ  căn cứ pháp luật về quyền sử dụng đất
Tại thời điểm năm 1989, Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk được UBND tỉnh Đắk Lắk giao 1.600ha để trồng cao su theo Quyết định số 1241/QD-UB ngày 23/11/1985 tại xã Cư Bao.

Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an

Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an
Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng ngàn tỷ đồng sai phạm, thu hồi hàng trăm ha đất… Đặc biệt đã phát hiện nhiều đơn vị sai phạm nghiêm trọng và chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh...

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Công trình xây dựng “khủng” thách thức pháp luật?

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Công trình xây dựng “khủng” thách thức pháp luật?
Tháng 12/2020, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan công trình xây dựng tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây xây dựng một số hạng mục trên đất nông nghiệp và vượt tầng so cấp phép được cấp. Tuy nhiên đến nay, phía thị xã Sơn Tây vẫn “im lặng” để công trình trên xây dựng, bất chấp quy định của pháp luật!?.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm “biến” đất công thành đất tư

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm “biến” đất công thành đất tư
Theo Kết luận Thanh tra Chính phủ, khu đất tại địa chỉ số 33 Nguyễn Du và 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh (quận 1, TP Hồ Chí Minh) là đất công sản, do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực miền Nam, thuộc Bộ NN&PTNT quản lý và sử dụng. Sau giải phóng, năm 1975, khu đất này được cấp cho cán bộ, công nhân viên chức ở tạm.

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại IPC và SADECO: Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại IPC và SADECO: Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra số 481-25/KLĐT-PC03 về vụ án "Tham ô tài sản", “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và các đơn vị liên quan cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 19 bị can.
Xem thêm
Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Ngày 14/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan Hà Tĩnh đấu ...
TP.Hồ Chí Minh: Một cơ sở kinh doanh thực phẩm không phép bị phạt gần 90 triệu đồng

TP.Hồ Chí Minh: Một cơ sở kinh doanh thực phẩm không phép bị phạt gần 90 triệu đồng

Thông tin từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh cho biết, ngày 13/1, Đội 6, Đội quản lý an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra ...
Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an

Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng ngàn tỷ đồng sai phạm, thu hồi hàng trăm ha đất… Đặc biệt ...
Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Thời gian qua, một số người cao tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây liên tục có đơn phản ánh việc chùa Khai Nguyên xây dựng nhiều hạng mục ...
Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường

Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường

Đơn của bà Từ Kim Nguyệt, ở 2/26 Tân Lập, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, gửi Tạp chí Người cao tuổi, tố cáo ông Trần Văn ...
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói gì về việc Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động?

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói gì về việc Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động?

Tại buổi Họp mặt phóng viên các cơ quan báo chí năm 2020, do Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chiều 13/1, ông Phạm Viết Thanh, Bí ...
Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 ...
Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời  cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)

Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)

Mặc dù các cơ quan chức năng đã chấp hành Bản án phúc thẩm số 229/2019/HC-PT ngày 20/11/2019 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhưng đã hơn 1 năm ...
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Cần xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác ngay giữa lòng chợ Long Trường

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Cần xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác ngay giữa lòng chợ Long Trường

Đơn của người dân (trong đó có nhiều người cao tuổi), tại các khu phố Phước Lai, Tam Đa, Trường Lưu và Khu đô thị Nam Khang, Khu đô thị ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động