Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An: Tại sao lại “bới lông tìm vết” để thi hành kỉ luật bà Lê Thị Dung?

Bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên cho rằng, việc UBND huyện ra công văn yêu cầu Trung tâm phải kí hợp đồng không xác định thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Phương Thúy là không đúng quy định, nên Trung tâm không đồng ý. Do đó, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên liên tục ban hành các kết luận và quyết định thanh tra đối với Trung tâm để “bới lông tìm vết” kỷ luật bằng được bà. Bên cạnh đó, kết luận trên có nhiều dấu hiệu sai trái, trù dập cá nhân bà Dung...

Kỉ luật vì không chấp hành yêu cầu của huyện(!?)

Sau khi Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên ban hành Kết luận số 11/KL-UBND ngày 14/1/2019, nội dung tố cáo đối với bà Lê Thị Dung và Quyết định kỷ luật số 494/QĐ-UBND ngày 15/5/2019, đối với bà Dung. Bà Dung đã có đơn giải trình và cầu cứu tới các cơ quan chức năng và báo chí.

Việc kỉ luật đối với bà Dung theo Quyết định số 494/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên dựa trên kết luận tại Phần 2, Mục I, Kết luận số 11/KL-UBND để kỷ luật do “không chỉ đạo thực hiện tổng hợp các nội dung theo dõi thi đua tại sổ trực của Ban Giám đốc (BGĐ) và sổ trực giáo viên; một số tháng không công khai minh bạch kết quả đã theo dõi về thi đua tại các cuộc họp hội đồng của Trung tâm” là sai. Vì không có bất cứ quy định nào của Đảng, Nhà nước, ngành, đơn vị yêu cầu Giám đốc Trung tâm phải tổng hợp các nội dung theo dõi tại sổ trực của BGĐ và sổ trực giáo viên (thực tế Ban thi đua đã tổng hợp từng tuần, từng tháng vào 1 bản riêng để thông qua trong chào cờ đầu tuần, hội ý cuối tuần và họp Hội đồng giám đốc hàng tháng). Đồng thời, tại kết luận 11 cho rằng, việc không tổng hợp theo dõi hàng tuần, hàng tháng, không công khai minh bạch thi đua hàng tuần, tháng là đã vi phạm Điều 4, Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, tại Điều 4, Nghị định trên không quy định cụ thể kết quả theo dõi thi đua bắt buộc phải tổng hợp, phải công khai hàng tuần, hàng tháng như yêu cầu trong kết luận 11 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên

Căn cứ vào Phần 2, Mục II trong kết luận số 11 và kết luận 62 để xử lý bà Dung do “phân công thời gian, tiết dạy cho một số giáo viên; tính số tiết kiêm nhiệm, số tiết thừa giờ của một số giáo viên và các bộ quản lý không đúng quy định” là sai. Bà Dung không vi phạm các nội dung như kết luận, vì kết luận phân công cô Dung, thầy Chương được nghỉ 3 buổi/tuần và nếu trực thay cho người khác được tính vào thời gian thừa tiết. Việc phân công công việc được căn cứ vào quy định chung của Nhà nước, quy chế của đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo nhất là trong phân công đó (Thông báo số 140/TB-GDTX ngày 21/8/2017 và số 02/TB-GDNN.GDTX ngày 03/5/2018) không có câu nào thể hiện quy định Giám đốc hay Phó giám đốc nghỉ ngày nào, buổi nào trong những việc làm hành chính, mà chỉ có quy định về trực lãnh đạo thì thay phiên nhau mỗi tuần 6 buổi để xử lý các việc phát sinh của đơn vị. Những ngày còn lại kể cả thứ 7, Chủ nhật các lãnh đạo đều làm việc bình thường.

Trung tâm là đơn vị đặc thù có nhiều lớp liên kết học vào thứ 7 và Chủ nhật, nên lãnh đạo Trung tâm làm việc cả thứ 7 và Chủ nhật. Ngoài ra, BGĐ vẫn là giáo viên THPT, vẫn phải dạy 2-4 tiết/tuần, nên vẫn có chế độ nghỉ để soạn và chấm bài. Do đó, BGĐ nếu có phân công nhau trực và chia nhau nghỉ 3 buổi/tuần (trong đó có 2 buổi nghỉ bù vào ngày nghỉ; 1 buổi bù thời gian soạn và chấm bài do thời gian trực cơ quan là thực hiện công tác quản lý, nên không dùng thời gian đó vào công việc soạn và chấm bài) thì cũng không sai. Vì vậy, bản chất BGĐ không được nghỉ 3 buổi/tuần như kết luận 11 và kết luận 62 của UBND huyện Hưng Nguyên cho rằng, bà Dung, ông Chương được nghỉ 3 buổi/tuần và nếu đi trực thay được tính vào thời gian thừa tiết là không đúng.

Liên quan đến kết luận bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm, Bí thư chi bộ được hưởng số tiết kiêm nhiệm Bí thư chi bộ 105 tiết là không đúng. Do, bản thống kê chỉ là cá nhân tự thống kê và Giám đốc hay Phó giám đốc chưa phê duyệt, chưa tính để xét thi đua và tính thừa giờ, chưa thanh toán. Cũng theo Văn bản hợp nhất 03 và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm (đã được giao quyền tự chủ một phần) thì việc tính kiêm nhiệm chức Bí thư chi bộ cũng không sai (vì là giáo viên mã ngạch V.07.05.15).

Việc phân công ông Nguyễn Quốc Nhân nhiều kiêm nghiệm và tính thừa giờ là hoàn toàn đúng theo quy định, căn cứ vào kết quả bầu cử Đại hội công Đoàn Trung tâm GDTX nhiệm kỳ 2012-2017; căn cứ vào Khoản 3, Khoản 5, Điều 9 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGD ĐT và Quy chế nội bộ của Trung tâm được giao quyền tự chủ một phần; với trách nhiệm là người đứng đầu nên bà Dung áp dụng đúng quy định của pháp luật để phân công công việc và kiêm nhiệm cho ông Nhân là đúng. Việc ông Nhân và các giáo viên khác kê khai số tiết dạy trong năm và tiết thừa giờ, bà Dung chưa phê duyệt, chưa thanh toán. Nên việc UBND huyện Hưng Nguyên kết luận bà Dung vi phạm trong quá trình tính số tiết kiêm nhiệm cho ông Nhân để xử lý kỉ luật bà Dung là không đúng. Tính tiết tổng hợp thi đua 74 tiết của ông Nhân là hoàn toàn đúng, căn cứ vào Điều 7 và điểm a, Khoản 5 Điều 13 tại Quyết định 01/2007/QĐ-BGDDT ngày 2/1/2007 về Quy chế tổ chức, hoạt động của TTGDTX. Đồng thời, quy định đã được họp và bàn thống nhất trong các cuộc họp từ tổ trở lên, đã thông qua Hội nghị công chức, viên chức và đưa vào quy chế nội bộ của Trung tâm. Vì vậy, việc phân công trên là hoàn toàn đúng theo quy định và Văn bản 952/CV-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện Hưng Nguyên.

Cũng trong kết luận, liên quan đến phân công bà Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên Ngữ văn thiếu tiết để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm hoàn thành nhiệm vụ là sai. Vì, đầu năm học 2017-2018, Trung tâm có 5 lớp THPT hệ GDTX, nên theo phân phối chương trình năm học có 15 tiết dạy Ngữ văn/tuần, mà có 2 giáo viên Ngữ văn (cô Thúy và cô Bùi Thị Thu Hương). Theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 03/VBHN-BGD&ĐT ngày 23/6/2017, giáo viên THPT phải dạy 17 tiết/tuần, nên 15 tiết dạy Ngữ văn chưa đủ tiết dạy theo quy định cho 1 giáo viên. Tháng 8/2017, Trung tâm đã họp BGĐ, liên tịch bàn bạc và thống nhất gửi tờ trình về UBND huyện để xin chủ trương (Tờ trình ngày 1/8/2017, 11/8/2017 và báo cáo ngày 19/8/2017) đề nghị có biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, UBND huyện Hưng Nguyên không có giải pháp cụ thể, không điều chuyển giáo viên từ nơi thừa đến (huyện dôi dư giáo viên nhiều) mà ban hành Công văn số 952/CV-UBND ngày 29/8/2017, yêu cầu Trung tâm kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với bà Thúy, buộc Trung tâm phải thu hồi Thông báo số 142/TB-TTGDTX về việc chấm dứt hợp đồng làm việc (đã được tập thể liên tịch ra Nghị quyết) và phải bố trí đủ tiết cho giáo viên dôi dư, thừa thiếu cục bộ. Ngày 6/9/2017, Trung tâm đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-GDTX về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong Hội đồng sư phạm năm học 2017-2018, trong đó phân công tạm thời cho cô Thúy dạy và làm các nhiệm vụ khác quy đổi thành 15 tiết/tuần (dạy văn lớp 10B là 3 tiết, chủ nhiệm 10B là 4 tiết, tiết kiêm nhiệm khác là 8 tiết). Tháng 10/2017, thầy Hồ Xuân Dũng, giáo viên dạy môn Vật lý chuyển sang Trường THPT Thái Lão, Trung tâm họp và phân công lại chuyên môn. Cụ thể, bà Thúy được phân công dạy và thực hiện nhiệm vụ khác quy đổi thành 17 tiết. Bà Thúy đã đồng tình tại cuộc họp tổ chuyên môn ngày 26/9/2017 và tổ đã yêu cầu lên thời khóa biểu giảng dạy. Đến tháng 4/2018, sau khi sát nhập Trung tâm GDTX với Trung tâm dạy nghề thành Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên, bà Thúy đề nghị giao nhiệm vụ trực tiếp các lớp Trung cấp nghề cho giáo viên tổ hướng nghiệp dạy nghề, BGĐ và tập thể liên tịch đã họp bàn và phân công bà Thúy làm nhiệm vụ tư vấn xuất khẩu lao động cho 10 người, tính tương đương 120 tiết dạy thay cho công tác trực các lớp liên kết đào tạo vào buổi chiều và cũng dự đoán bà Thúy thiếu tiết. Tháng 5/2018, Trung tâm phân công bà Thúy và một số giáo viên khác trực các lớp bồi dưỡng thăng hạng giáo viên mầm non và THPT 20 ngày=60 tiết/người, nhiệm vụ nay các giáo viên khác thực hiện nghiêm túc, nhưng bà Thúy không chấp hành.

Như vậy, theo phân công của Trung tâm, bà Thúy phải thực hiện năm học 2017-2018 là 830 tiết (đã quy đổi). Nhưng thực tế, bà Thúy giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ khác quy đổi trong năm học 2017-2018 chỉ có 466 tiết dạy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học trên, bà Thúy đã không hoàn thành công việc được giao 365 tiết. Vì vậy, bà Thúy được tổng hợp thiếu tiết do không chấp hành đúng, không thực hiện đầy đủ theo sự phân công của BGĐ, tập thể Trung tâm. Do đó, đoàn xác minh nội dung tố cáo của UBND huyện đã không kiểm tra kĩ lưỡng, xác minh cụ thể nguyên nhân, tình hình thực tế, nên đã đưa ra kết luận sai.

Kết luận xử lý bà Lê Thị Dung với lý do “thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt mà không trình cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh” là không đúng. Vì, Trung tâm GDTX là nơi tạo mọi điều kiện để mọi tầng lớp, lứa tuổi được học tập suốt đời, nên khi học sinh đăng ký vào Trung tâm với đủ các điều kiện thì Trung tâm phải bố trí cho học sinh học tập, không thể lựa chọn cho ai được học, ai không được học. Trung tâm là cơ sở giáo dục cuối cùng cấp bậc THPT, học sinh không thi đỗ vào các trường THPT mới phải xin vào học tại Trung tâm. Nếu Trung tâm không tiếp nhận thì những học sinh đó đi đâu; phụ huynh và học sinh (đa số là giáo dân) sẽ tập trung phản đối vì nếu loại con họ. Do tính đặc thù nêu trên, nên kế hoạch tuyển sinh của Trung tâm nhiều năm qua đều là kế hoạch mở, linh hoạt, không thể cứng nhắc và sai đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo tinh thần và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Quyết định số 01/2017, Chỉ thị 3846/BGDDT-GDTX ngày 28/8/2018; Văn bản số 1761/SGDĐT ngày 11/9/2017 và số 1711/SGD ĐT-GDCN-GDTX ngày 06/9/2018, của Sở GD &ĐT tỉnh Nghệ An hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, 2018-2019 đối với GDCN-GDTX yêu cầu tiếp nhận mọi học viên có nhu cầu học GDTX bậc THPT vào học. Thời điểm năm học 2018-2019, do số học viên đăng kí vào Trung tâm tăng vượt chỉ tiêu, Trung tâm đã họp thống nhất kế hoạch tuyển sinh, lập danh sách kết quả tuyển sinh với số lượng học viên tăng thêm so với chỉ tiêu ban đầu để trình sở GD&ĐT tỉnh phê duyệt. Danh sách kết quả tuyển sinh 144 học viên đã được Sở GD&ĐT tỉnh phê duyệt, đồng ý cho tất cả học viên đăng kí vào Trung tâm năm học 2018-2019; Do đó, Trung tâm tuyển sinh các em vượt quá số lượng chỉ tiêu so với kế hoạch ban đầu đã có văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Tại kết luận số 11 cũng chấp nhận việc Trung tâm tuyển sinh là đúng chỉ đạo, phù hợp với nhu cầu người học và cơ sở, điều kiện vật chất Trung tâm. Nhưng tại quyết định xử lý kỷ luật lại lấy lý do này để xử lý kỉ luật bà Dung là không đúng.

Người trong cuộc nói gì?

Vì vậy, Ban giám đốc và bản thân bà Dung với tư cách là Giám đốc, người đứng đầu Trung tâm trong quá trình điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao còn thiếu sót, sơ suất chứ chưa đến mức phải kỉ luật.

Bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên
Bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên

Bà Dung đặt vấn đề: "Phải chăng vì tôi không thực hiện công văn số 952 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên yêu cầu tôi phải kí kết hợp đồng không thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Phương Thúy không đúng quy định, nên UBND huyện trù dập và "bới lông tìm vết" tại Trung tâm (qua 8 tháng thanh kiểm tra Trung tâm) ngày 15/5/2019, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định số 494 để kỷ luật tôi?. Thậm chí tổ chức 9 buổi họp, trong đó 5 buổi gây áp lực, bất ổn tâm lý nhằm buộc tôi phải rời khỏi ghế Giám đốc Trung tâm?. Trong một số buổi họp kiểm điểm tôi thì lời lẽ phát biểu của ông Hồ Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện: “Tuy căn cứ theo pháp luật nhưng phải theo chỉ đạo của Thông báo 25 của đồng chí Chủ tịch huyện là có kỉ luật và phải kỉ luật… kiểm điểm xem xét kỉ luật chứ không phải điểm điểm rút kinh nghiệm; kiểm điểm rút kinh nghiệm thì lại là vấn đề khác… chúng ta phải xem xét ở mức độ nào để đề xuất, nhưng tư tưởng chỉ đạo vẫn là như thế…”. Còn ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu: “Yếu kém hơn cả những người ngoài chợ, học hành mức độ, nhận thức mức độ… xử lý kỉ luật theo Nghị định 34 gây mất đoàn kết… vui vẻ nhận kỷ luật… phải đưa ra khỏi nguồn quy hoạch huyện”. Họ đang cố tình o ép, trù dập nhằm buộc phải kỉ luật tôi. Thậm chí, Chủ tịch UBND huyện liên tiếp ban hành các kết luận và quyết định thanh tra như: Kết luận 11 ngày 14/1/2019, Kết luận 62 ngày 9/4/2019, Quyết định 849 ngày 28/8/2019, thanh tra toàn diện Trung tâm…nhằm “vạch lá tìm sâu” để kỉ luật bằng được tôi".

Phóng viên Báo điện tử Ngày mới, Báo Người cao tuổi liên hệ với UBND huyện Hưng Nguyên để làm rõ vấn đề trên, nhưng Văn phòng UBND huyện né tránh, đùn đẩy làm việc. Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Thủy, Chánh Văn phòng UBND Hưng Nguyên cho biết: “Lãnh đạo UBND huyện đang bận họp và sẽ sắp xết lịch sau…”

Báo điện tử Ngày mới đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An vào cuộc làm rõ những phản ánh trên, nhằm đảo bảo tính thượng tôn pháp luật.

Nguyễn Hải

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người dân chưa đồng tình với kết luận của UBND huyện Thường Tín về vi phạm trong quản lí đất đai, trật tự xây dựng ở thôn Sao Mai

Người dân chưa đồng tình với kết luận của UBND huyện Thường Tín về vi phạm trong quản lí đất đai, trật tự xây dựng ở thôn Sao Mai

Mặc dù UBND huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã kết luận, việc ông Lê Văn Tỉnh, ở thôn Sao Mai, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín mua 1.351m2 đất do UBND xã Nguyễn Trãi bán trái thẩm quyền; xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến nhiều người dân địa phương bức xúc...
Người cao tuổi kiến nghị thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Người cao tuổi kiến nghị thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Lê Thanh, 72 tuổi, ngụ tại 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, thông tin về việc đã có nội dung kết luận buổi tiếp công dân của ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 11 tháng, nội dung kết luận vẫn chưa được thực hiện…
Các biện pháp xử lí đối với hành vi lái xe đâm vào xe người khác

Các biện pháp xử lí đối với hành vi lái xe đâm vào xe người khác

Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Trần Thị Vân đã lái ô tô đâm nhiều lần vào xe của “đối phương” đang đỗ trên đường gây hư hỏng. Theo chuyên gia pháp lí, với hành vi này, Vân sẽ phải chịu chế tài của tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại Bộ luật Hình sự (BLHS) tùy theo giá trị tài sản bị huỷ hoại...
Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

“Kính đề nghị Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án đã có hiệu lực, để tôi có thể yêu cầu trưng cầu giám định chữ viết, chữ kí, ở tài liệu chữ viết, chữ kí của tôi trong các giấy vay tiền viết tay”. Đó là nguyện vọng của cụ Lê Thị Tiền, 80 tuổi, bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”…
TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi

TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi

Ngày 26/4/2024, TAND TP Hải Phòng có Thông báo số: 66/2024/TLST-HC về việc thụ lí khiếu kiện hành chính giữa nguyên đơn là gia đình Nguyễn Văn Nhập (ông Nguyễn Văn Dinh, con trai ông Nhập là đại diện) và bị đơn là Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) TP Hải Phòng…

Tin khác

Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực

Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực
Thông tin tới Tạp chí Người cao tuổi, bà Tráng Sỉu Dín, 74 tuổi, ở thôn Sả Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lí nghiêm việc ông Nguyễn Văn Thiệu, quân nhân Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương đánh con trai bà là anh Lồ Min Hoà...

Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất

Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất
Ông Tô Hải Đăng, 77 tuổi, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vừa có đơn khởi kiện Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Chương Mỹ thuộc Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy ra TAND huyện Chương Mỹ, với yêu cầu Tòa xét xử công nhận gia đình ông được sử dụng hợp pháp 56,8m2 đất tại số 22 tổ dân phố Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn...

Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất

Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất
Ngày 10/5/2024, UBND TP Vũng Tàu ban hành Quyết định số: 3937/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cưỡng chế để tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất 10 hộ gia đình, cá nhân (trong đó có nhiều hộ người cao tuổi) sử dụng đất tại phường Rạch Dừa để thực hiện Dự án Trường Mầm non Rạch Dừa, phường Rạch Dừa. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân có đất thuộc Dự án đều ký “đơn kêu cứu khẩn cấp tập thể”, với nội dung chưa đồng thuận thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất số 1229/TB-UBND, ngày 10/5/2024 của UBND TP Vũng Tàu.

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án
Bà Trương Thị Cam, 65 tuổi, ở tổ 13, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phản ánh về việc thu hồi đất đang có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp không đúng quy định, để xây dựng công trình thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Phú Mỹ và đường dây đấu nối, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm
Bà Nguyễn Thị Hiền, 65 tuổi, ở số 71, xóm Ba Toa, khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phản ánh bản án của Tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa rõ ràng, khách quan và việc cưỡng chế thi hành án không bảo đảm quy định dẫn đến bị mất quyền lợi, nhiều năm nay chưa được các cơ quan tổ chức xem xét, giải quyết triệt để…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân
Nhiều hộ dân (trong đó có người cao tuổi) ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh có đơn gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc UBND xã Hải Bối chưa xác minh và làm rõ nguồn gốc đất của người dân ở xóm 3, thôn Cổ Điển nhưng đã yêu cầu người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng, thu hồi đất để thực hiện Dự án đường gom chân đê từ ven đê xóm 1 thôn Cổ Điển đến gầm cầu Thăng Long...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử
Ông Bùi Tiến Dũng, 62 tuổi, và ông Bùi Tiến Cường, 60 tuổi là bị đơn trong vụ án dân sự chia thừa kê căn nhà 61B Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Mặc dù vụ việc tranh chấp đến nay đã 16 năm, trải qua nhiều phiên tòa và nhiều bản án, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của người cao tuổi về việc vụ tai nạn giao thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Không còn phù hợp với định hướng quy hoạch của TP Hạ Long và chậm tiến độ

Không còn phù hợp với định hướng quy hoạch của TP Hạ Long và chậm tiến độ
Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Phạm Thị Hương, ở tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, có đơn kiến nghị việc Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 thì Dự án “Cảng cạn tổng hợp và bãi chứa Container” tại Khu công nghiệp Cái Lân của Công ty TNHH Vận tải nhiên liệu Sài Gòn không còn phù hợp với định hướng phát triển của TP Hạ Long, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét để bảo đảm quyền lợi cho người dân…

Nguyện vọng của người cao tuổi gửi đến TAND Cấp cao tại Hà Nội

Nguyện vọng của người cao tuổi gửi đến TAND Cấp cao tại Hà Nội
Ông Nguyễn Văn Hướng, 61 tuổi, ở phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội, là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp chia thừa kế, Chia tài sản chung” cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự do Tòa cấp phúc thẩm chưa xem xét nhiều tình tiết mới, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình…

Bị đơn kiến nghị TAND Tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

Bị đơn kiến nghị TAND Tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm
Ông Đặng Như Kiến, 63 tuổi, ở xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông là bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)” cho rằng, trong khi xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm chưa xem xét khách quan nhiều tình tiết, nên kiến nghị TAND Tối cao xem xét, giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm...

Thấy gì từ việc TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị tái thẩm của người cao tuổi?

Thấy gì từ việc TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị tái thẩm của người cao tuổi?
Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Lô Chiu Hồng, 67 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điều dưỡng du lịch Vũng Tàu (Công ty Medicoast), tiếp tục có “Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm”, gửi TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao với lí do: Nhiều nội dung của vụ án chưa được xem xét, giải quyết, có nhiều tình tiết mới...
Xem thêm
Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á v
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động