Gia đình ông Nguyễn Văn Hương được tạm sử dụng đất công khi địa phương bỏ hoang chưa sử dụng.

Ngày 13/3/2020, UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 127/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hương được kê khai diện tích đất lấn chiếm nhưng không được cấp sổ đỏ diện tích này.UBND thị trấn Cô Tô giải quyết khiếu nại chưa đúng quy định của luật khiếu nại.

UBND huyện Cô Tô giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Hương đúng thẩm quyền

Ngày 6/11/2018, gia đình ông Nguyễn Văn Hương 54 tuổi, cùng vợ Nguyễn Thị Thảo 50 tuổi, cư trú tại khu 2 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Cô Tô về việc UBND thị trấn Cô Tô có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 123/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2017 đối với gia đình ông là trái khoản 7 Điều 20 và mục a khoản 3 Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình ông. Theo đó báo cáo của UBND thị trấn Cô Tô có nội dung sai sự thật, trái luật. Ngày 26/7/2019 UBND huyện Cô Tô ra Quyết định số 401/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại tố cáo của gia đình ông Hương.

Đơn khiếu nại của gia đình ông Hương còn gửi tới Báo Người cao tuổi, đề nghị giám sát việc giải quyết khiếu nại. Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí người cao tuổi) đã cử phóng viên về làm việc với gia đình ông Hương và UBND huyện Cô Tô, nêu rõ nguồn gốc đất gia đình ông Hương đang khiếu nại là đất thuộc quyền quản lý của UBND thị trấn Cô Tô đã có quy hoạch. Tuy nhiên diện tích này bị bỏ hoang nên gia đình ông Hương đã khai hoang đưa vào sản xuất. Báo Người cao tuổi đề nghị UBND huyện giải quyết hài hòa có lý có tình theo quy định của pháp luật, sớm chấm dứt khiếu kiện của gia đình ông Hương. Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khẳng định giao cho Đoàn thanh tra của huyện xác minh và giải quyết khiếu nại của gia đình ông Hương đúng pháp luật.

Xác minh rõ nội dung khiếu nại của gia đình ông Hương

Khiếu nại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND thị trấn Cô Tô giải quyết khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Văn Hương không đúng quy trình gải quyết khiếu nại theo Thông tư số 07/2013 của TT-TTCP. UBND thị trấn có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 123/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2017 là trái khoản 7 Điều 20 và mục a khoản 3 Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình ông Hương . Đề nghị các cấp chính quyền huyện Cô Tô cho gia đình ông Hương được kê khai đăng ký sử dụng thửa đất 2760 m2 vào sổ địa chính theo quy định. Khi nào địa phương có kế hoạch đưa vào sử dụng 2760m2 đất gia đình ông khai hoang sử dụng từ năm 2010 vào mục đích công cộng thì gia đình được bồi thường theo khoản b Điều 132 , luật Đất đai 2013 quy định.

Nội dung khiếu nại đã được Đoàn xác minh làm việc với gia đình ông Nguyễn Văn Hương và UBND thị trấn Cô Tô làm rõ.

Về nguồn gốc đây là thửa đất bà Tâm Sắt đã khai hoang từ năm 1979, khi người Hoa rời khỏi Cô Tô. Do sản xuất không hiệu quả nên gia đình bà Tâm Sắt bỏ hoang. Gia đình ông Hương có xin gia đình bà Tâm Sắt thửa đất này. Năm 2010 huyện Cô Tô cho đắp đê Trường Xuân, khu vưc đất trong đê không còn bị nhiễm mặn . Gia đình ông Hương tiến hành khai hoang phục hóa khu đất 2760 m2 của bà Tâm Sắt sử dụng từ năm 1979, sau đó thị trấn Cô Tô sử dụng làm nơi tập kết rác thải, bãi tha ma đã chuyển đi nơi khác. Gia đình ông Hương đã bỏ công sức tiến hành cải tạo đất, trồng cây phi lao từ năm 2010, đến nay đã có trên 150 cây phi lao đường kính thân từ 15-20cm trên diện tích đất. Một số phi lao bị bật gốc chết, trên khoảng đất trống này gia đình trồng lại cây chuối và trồng bầu bí và rào chống trâu bò từ đầu năm 2017.

Việc gia đình ông Hương khai hoang và trồng cây phi lao, trông chuối trên diện tích 2760 m2 là sử dụng đúng mục đích nông nghiệp trước khi có luật Đất đai 2013 được ban hành và trước thời điểm quy hoạch đất đai của huyện Cô Tô được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 12/3/2014, phù hợp với khoản 7 Điều 20 và mục a khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được Tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi thị trấn Cô Tô sử dụng vào mục đích công cộng thì bồi thường theo khoản b Điều 132 , Luật Đất đai năm 2013 quy định”

Giải quyết khiếu nại có lý có tình đúng pháp luật

gia dinh ong nguyen van huong duoc tam su dung dat cong khi dia phuong bo hoang chua su dung
Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Cô Tô

Sau khi làm việc với UBND thị trấn Cô Tô và gia đình ông Hương, Đoàn xác minh kết luận: Ông Hương khiếu nại UBND thị Trấn Cô Tô không thực hiện đúng quy trình giải quyết khiếu nại tại Điều 16,18, 20 và 21, của thông tư 07/2013/TT-CP là có đúng, có sai.

UBND thị trấn Cô Tô ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 123/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2017 và Thông báo tháo dỡ cột bê tông , giây thép gai trên khu đất tại khu 3 thị trấn Cô Tô số 172/TB- UBND ngày 29/9/2017 của UBND thị trấn, căn cứ Nghị định 102/2014/NĐ-CP để xử phạt hành chính đối với hộ ông Nguyễn Văn Hương đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tự ý chiếm đất nông nghiệp trồng cây lâu năm theo khoản 1 Điều 10 lấn chiếm đất nông nghiệp, là có căn cứ pháp luật. Nội dung này ông Hương khiếu nại là sai.

Tuy nhiên theo khoản 4 Điều 1 Quyết định số 123/QĐ XPVPHC nêu “không có tình tiết giảm nhẹ”, là chưa đúng sự thật, bởi UBND dân thị trấn đã không làm rõ được việc quản lý sử dụng đất của thị trấn trên diện tích đất này và xác đinh sai thời gian sử dụng đất, không tổ chức đối thoại, dẫn đến ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với gia đình ông Hương là cứng nhắc.

Thông báo số 172/TB-UBND ngày 29/9/2017 căn cứ vào Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà không viện dẫn được điều khoản nào vi phạm của gia đình ông Hương và không nêu được sự thật việc sử dụng đất của gia đình ông Hương “có tình tiết giảm nhẹ” do đó gia đình ông Hương khiếu nại nội dung này là đúng.

Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP tại khoản 7 Điều 20 và mục a khoản 3 Điều 22, thì gia đình ông Hương “không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định”

Và “Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định”.

Từ căn cứ pháp luật này chấp nhận đề nghị của gia đình ông Hương được kê khai đăng ký kê khai sử dụng đất tại khu 3 thị trấn Cô Tô theo diện tích đã xác định lấn chiếm trước ngày 1/7/2014 (cụ thể diện tích là 2.450m2 và số cây trồng tại thời điểm đó), không chấp nhận diện tích và số lượng cây phát sinh thêm. Không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Hương trên diện tích này.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

hai phong nguoi phu nu mu chu gian nan trong hanh trinh lam lai so ho khau

Hải Phòng: Người phụ nữ mù chữ gian nan trong hành trình làm lại sổ hộ khẩu

Đã có sổ hộ khẩu từ mấy chục năm, nhưng hơn 2 tháng nay, bà Thủy vẫn khó khăn trong quá trình làm Căn cước công dân. Nguyên nhân được cho là thửa đất của gia đình bà Thủy nằm trong dự án thu hồi, để khỏi phải đền bù đất nên việc làm Căn cước công dân bị gây "khó dễ"...    
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…
bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    

Tin khác

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

binh duong can canh du an parkview apartment
Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de
Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.
Xem thêm
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động