Gia đình ông Nguyễn Văn Hương được tạm sử dụng đất công khi địa phương bỏ hoang chưa sử dụng.

Ngày 13/3/2020, UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 127/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hương được kê khai diện tích đất lấn chiếm nhưng không được cấp sổ đỏ diện tích này.UBND thị trấn Cô Tô giải quyết khiếu nại chưa đúng quy định của luật khiếu nại.

UBND huyện Cô Tô giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Hương đúng thẩm quyền

Ngày 6/11/2018, gia đình ông Nguyễn Văn Hương 54 tuổi, cùng vợ Nguyễn Thị Thảo 50 tuổi, cư trú tại khu 2 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Cô Tô về việc UBND thị trấn Cô Tô có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 123/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2017 đối với gia đình ông là trái khoản 7 Điều 20 và mục a khoản 3 Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình ông. Theo đó báo cáo của UBND thị trấn Cô Tô có nội dung sai sự thật, trái luật. Ngày 26/7/2019 UBND huyện Cô Tô ra Quyết định số 401/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại tố cáo của gia đình ông Hương.

Đơn khiếu nại của gia đình ông Hương còn gửi tới Báo Người cao tuổi, đề nghị giám sát việc giải quyết khiếu nại. Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí người cao tuổi) đã cử phóng viên về làm việc với gia đình ông Hương và UBND huyện Cô Tô, nêu rõ nguồn gốc đất gia đình ông Hương đang khiếu nại là đất thuộc quyền quản lý của UBND thị trấn Cô Tô đã có quy hoạch. Tuy nhiên diện tích này bị bỏ hoang nên gia đình ông Hương đã khai hoang đưa vào sản xuất. Báo Người cao tuổi đề nghị UBND huyện giải quyết hài hòa có lý có tình theo quy định của pháp luật, sớm chấm dứt khiếu kiện của gia đình ông Hương. Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khẳng định giao cho Đoàn thanh tra của huyện xác minh và giải quyết khiếu nại của gia đình ông Hương đúng pháp luật.

Xác minh rõ nội dung khiếu nại của gia đình ông Hương

Khiếu nại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND thị trấn Cô Tô giải quyết khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Văn Hương không đúng quy trình gải quyết khiếu nại theo Thông tư số 07/2013 của TT-TTCP. UBND thị trấn có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 123/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2017 là trái khoản 7 Điều 20 và mục a khoản 3 Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình ông Hương . Đề nghị các cấp chính quyền huyện Cô Tô cho gia đình ông Hương được kê khai đăng ký sử dụng thửa đất 2760 m2 vào sổ địa chính theo quy định. Khi nào địa phương có kế hoạch đưa vào sử dụng 2760m2 đất gia đình ông khai hoang sử dụng từ năm 2010 vào mục đích công cộng thì gia đình được bồi thường theo khoản b Điều 132 , luật Đất đai 2013 quy định.

Nội dung khiếu nại đã được Đoàn xác minh làm việc với gia đình ông Nguyễn Văn Hương và UBND thị trấn Cô Tô làm rõ.

Về nguồn gốc đây là thửa đất bà Tâm Sắt đã khai hoang từ năm 1979, khi người Hoa rời khỏi Cô Tô. Do sản xuất không hiệu quả nên gia đình bà Tâm Sắt bỏ hoang. Gia đình ông Hương có xin gia đình bà Tâm Sắt thửa đất này. Năm 2010 huyện Cô Tô cho đắp đê Trường Xuân, khu vưc đất trong đê không còn bị nhiễm mặn . Gia đình ông Hương tiến hành khai hoang phục hóa khu đất 2760 m2 của bà Tâm Sắt sử dụng từ năm 1979, sau đó thị trấn Cô Tô sử dụng làm nơi tập kết rác thải, bãi tha ma đã chuyển đi nơi khác. Gia đình ông Hương đã bỏ công sức tiến hành cải tạo đất, trồng cây phi lao từ năm 2010, đến nay đã có trên 150 cây phi lao đường kính thân từ 15-20cm trên diện tích đất. Một số phi lao bị bật gốc chết, trên khoảng đất trống này gia đình trồng lại cây chuối và trồng bầu bí và rào chống trâu bò từ đầu năm 2017.

Việc gia đình ông Hương khai hoang và trồng cây phi lao, trông chuối trên diện tích 2760 m2 là sử dụng đúng mục đích nông nghiệp trước khi có luật Đất đai 2013 được ban hành và trước thời điểm quy hoạch đất đai của huyện Cô Tô được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 12/3/2014, phù hợp với khoản 7 Điều 20 và mục a khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được Tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi thị trấn Cô Tô sử dụng vào mục đích công cộng thì bồi thường theo khoản b Điều 132 , Luật Đất đai năm 2013 quy định”

Giải quyết khiếu nại có lý có tình đúng pháp luật

Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Cô Tô
Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Cô Tô

Sau khi làm việc với UBND thị trấn Cô Tô và gia đình ông Hương, Đoàn xác minh kết luận: Ông Hương khiếu nại UBND thị Trấn Cô Tô không thực hiện đúng quy trình giải quyết khiếu nại tại Điều 16,18, 20 và 21, của thông tư 07/2013/TT-CP là có đúng, có sai.

UBND thị trấn Cô Tô ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 123/QĐ-XPVPHC ngày 31/10/2017 và Thông báo tháo dỡ cột bê tông , giây thép gai trên khu đất tại khu 3 thị trấn Cô Tô số 172/TB- UBND ngày 29/9/2017 của UBND thị trấn, căn cứ Nghị định 102/2014/NĐ-CP để xử phạt hành chính đối với hộ ông Nguyễn Văn Hương đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tự ý chiếm đất nông nghiệp trồng cây lâu năm theo khoản 1 Điều 10 lấn chiếm đất nông nghiệp, là có căn cứ pháp luật. Nội dung này ông Hương khiếu nại là sai.

Tuy nhiên theo khoản 4 Điều 1 Quyết định số 123/QĐ XPVPHC nêu “không có tình tiết giảm nhẹ”, là chưa đúng sự thật, bởi UBND dân thị trấn đã không làm rõ được việc quản lý sử dụng đất của thị trấn trên diện tích đất này và xác đinh sai thời gian sử dụng đất, không tổ chức đối thoại, dẫn đến ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với gia đình ông Hương là cứng nhắc.

Thông báo số 172/TB-UBND ngày 29/9/2017 căn cứ vào Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà không viện dẫn được điều khoản nào vi phạm của gia đình ông Hương và không nêu được sự thật việc sử dụng đất của gia đình ông Hương “có tình tiết giảm nhẹ” do đó gia đình ông Hương khiếu nại nội dung này là đúng.

Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP tại khoản 7 Điều 20 và mục a khoản 3 Điều 22, thì gia đình ông Hương “không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định”

Và “Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định”.

Từ căn cứ pháp luật này chấp nhận đề nghị của gia đình ông Hương được kê khai đăng ký kê khai sử dụng đất tại khu 3 thị trấn Cô Tô theo diện tích đã xác định lấn chiếm trước ngày 1/7/2014 (cụ thể diện tích là 2.450m2 và số cây trồng tại thời điểm đó), không chấp nhận diện tích và số lượng cây phát sinh thêm. Không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Hương trên diện tích này.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?

Bà Nguyễn Thị Oanh, cùng 29 hộ dân ở thôn Đìa, xã Bình Minh có đơn phản ánh, Chi ủy, chính quyền xóm Đìa và UBND xã Bình Minh cùng toàn thể Nhân dân họp đồng ý cho doanh nghiệp vào thuê đất để xây dựng nhà máy trong 12 năm, sau năm 2013, phải chia ruộng lại cho dân sản xuất theo quy định. Tuy nhiên, đến năm 2013, các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất sau năm 2013, hoặc trả lại đất cho dân, nhưng không được chấp nhận…
Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn đề nghị của các cụ cao niên, đại diện cho 15 dòng họ và các tầng lớp Nhân dân thôn Vị Dương, xã Liên Vị gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, các sở, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị xã Quảng Yên, với mong muốn sớm được các cấp, các ngành cho phép Nhân dân phục dựng lại đình Vị Dương...
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang xe của mình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra xử lý theo pháp luật.
Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Chuyển công tác về Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường chính trị Hoàng Văn Thụ) nhưng chưa có đất ở. Được người quen cho dựng nhà tạm ở trên đất vườn chè, hứa khi nào được phân đất ở thì sẽ trả lại. Thế nhưng, khi được cấp đất ở, không những không trả lại đất, mà còn chiếm luôn đất mượn, giả mạo chữ kí trong Giấy chuyển nhượng đất thổ cư, để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên diện tích đất ở nhờ. Đó là hành vi của ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc được khởi kiện ra tòa, nhưng TAND TP Lạng Sơn giải quyết không thỏa đáng khiến gia chủ phải tiếp tục hành trình tìm công lí…
Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn

Cho rằng tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng là tài sản chung của vợ chồng bị cơ quan thi hành án cưỡng chế là không đúng pháp luật, nên bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Phan Văn Anh Vũ) đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tin khác

Tỉnh Lai Châu: Người dân tố bản án chưa công tâm và đúng pháp luật

Tỉnh Lai Châu:  Người dân tố bản án  chưa công tâm và đúng pháp luật
Ông Chẻo Oán Niền, người cao tuổi, ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho rằng, TAND tỉnh Lai Châu trả lại đơn khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông trong vụ kiện hành chính số 166/2019/TLST-HC ngày 17/4/2020 “Yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” là chưa đúng pháp luật....

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: Cần thanh tra toàn diện về tài chính tại Trường THCS Lương Thế Vinh

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk:  Cần thanh tra toàn diện về tài chính tại Trường THCS Lương Thế Vinh
Những năm gần đây, tình trạng lạm thu đầu năm học trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung luôn là vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Đặc biệt, là trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, trong 3 năm gần đây, năm nào UBND tỉnh, UBND TP Buôn Ma Thuột và Sở GD&ĐT đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh về vấn đề này. Đồng thời khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm. Tuy nhiên, tình trạng lạm thu trong trường học đâu đó vẫn diễn ra khiến phụ huynh học sinh vô cùng bức xúc.

Công ty GEOVIETNAM rao bán “lúa non” tại mặt bằng 4961

Công ty GEOVIETNAM  rao bán “lúa non”  tại mặt bằng 4961
Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng Công ty CP GEOVIETNAM đã ủy quyền cho một đơn vị khác rao bán đất một cách rầm rộ tại mặt bằng 4961.

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm
Kết luận số 69/KL-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ rõ: Tại Kết luận số 08/KL-UBBC ngày 12/5/2016 của Ủy ban bầu cử phường Thụy Phương khi kết luận nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Lại có hành vi lấn chiếm đất đai có nêu: “Theo biên bản kiểm tra hiện trạng, diện tích gia đình bà Lại đang sử dụng thực tế là 58m2” là không chính xác. Trách nhiệm này thuộc về bà Nguyễn Thị Bình khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thụy Phương, hiện là Chủ tịch UBND phường Thụy Phương.

Chính quyền làm trái luật, Tòa quan liêu, hộ nghèo mất đất

Chính quyền làm trái luật, Tòa quan liêu, hộ nghèo mất đất
Ông Lê Văn Thái làm nghề phụ hồ, vợ là bà Trần Thị Kim Liên bán vé số, là hộ nghèo, được người anh là ông Trần Liếp cho 40m2 đất cất nhà ở. Kế đó rất nhiều đất hoang, nhưng ít có nhu cầu, nên ông Thái chỉ sử dụng 86m2 làm chuồng bò. Năm 2017, ông Thái, bà Liên bị bà Phạm Thị Thu tranh chấp đất, do bà Thu đã có sổ đỏ đối với cả khu đất này…

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Bán đất trái thẩm quyền, bị cấm vẫn sản xuất sơn "chui"

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Bán đất trái thẩm quyền, bị cấm vẫn sản xuất sơn "chui"
Sau khi ông Nguyễn Thiện Nhỉnh, ông Nguyễn Văn Thùy và một số hộ dân là người cao tuổi ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ có đơn tố cáo ông Đặng Đình Khương, nguyên Trưởng thôn 3 cùng với UBND xã Đại Yên bán đất trái thẩm quyền cho ông Tô Xuân Lý và ngang nhiên chiếm gần 200m2 đất công, lén lút làm sổ đỏ trái quy định…
Xem thêm
Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Trưa ngày 3/12, Công an TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự đối với BN 1342 làm lây ...
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang ...
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ ...
Cưỡng chế cụ bà 89 tuổi nhập viện, để thi hành án!?

Cưỡng chế cụ bà 89 tuổi nhập viện, để thi hành án!?

Đó là trường hợp của cụ Nguyễn Thị Chín, 89 tuổi, ở số 402 đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 16/9/2020, Chi ...
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Vì sao chậm đưa vụ án ra xét xử?

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Vì sao chậm đưa vụ án ra xét xử?

Một vụ kiện từ năm 2007, qua 6 cấp tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí. Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn ...
Công ty GEOVIETNAM  rao bán “lúa non”  tại mặt bằng 4961

Công ty GEOVIETNAM rao bán “lúa non” tại mặt bằng 4961

Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng công ty CP GEOVIETNAM đã ủy quyền cho một đơn vị khác rao bán ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động