Vụ ki ốt chợ Tân Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Bí thư Huyện ủy đối thoại với công dân, để hiểu vụ việc và tìm tiếng nói đồng thuận

Sự thực về việc các cấp báo cáo 12 ki ốt của các hộ dân được giao đất theo QĐ1633/CT năm 1996 trùng với 12 ki ốt được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt theo Quyết định số 86/XDCB ngày 16/11/1996, là báo cáo sai sự thật. Việc đầu tư dự án xây dựng chợ từ 2,52 tỉ đồng, đã được cấp vốn đầu tư tới 8,89 tỉ đồng, hiện tại chưa xây xong chợ Tân Quang nhưng xã Đào Mỹ đã nhận 2,5 tỉ đồng tiền thưởng về đích nông thôn mới từ tháng 5/2018. Đó  là thông tin lần đầu ông Bí thư huyện cùng cán bộ Viện KS, Thanh tra, Tư pháp và nhiều ban, ngành của huyện Lạng Giang  mới được nghe… tại buổi đối thoại với công dân khu 12 ki ốt chợ Tân Quang  xã Đào Mỹ 

Bí thư Huyện ủy cầu thị lắng nghe, đề nghị người dân
Ngày 5/4/2019, tại huyện Lạng Giang, ông Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạng Giang, chủ trì buổi đối thoại với đại diện 8 hộ gia đình khu vực 12 ki ốt chợ Tân Quang, thôn Đồng Quang, xã Đào Mỹ. Đây là buổi đối thoại đầu tiên của ông Cần trên cương vị người đứng đầu Huyện ủy tiếp dân theo Quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Theo ông Cần, khiếu kiện của các hộ dân khu vực 12 ki ốt chợ Tân Quang đã kéo dài nhiều năm, huyện và tỉnh đã giải quyết, nhưng chưa tìm được ý kiến đồng thuận của người dân.
Ông Cần đề nghị các hộ dân tham gia đối thoại với tinh thần thẳng thắn, góp ý xây dựng cùng chính quyền địa phương tìm ra giải pháp, giải quyết khiếu nại trong tiếng nói đồng thuận đúng pháp luật, đúng sự thật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, lấy lại niềm tin của Nhân dân vào chính quyền.

vu ki ot cho tan quang huyen lang giang tinh bac giang bi thu huyen uy doi thoai voi cong dan de hieu vu viec va tim tieng noi dong thuan
Giấy mời công dân đối thoại với Bí thư Huyện ủy Lạng Giang


Khiếu kiện kéo dài vì báo cáo sai sự thật của cấc cấp chính quyền.
Theo ông Cần, nguồn gốc đất của 12 hộ khu vực ki ốt chợ Tân Quang, không ai hiểu rõ bằng chính các hộ dân- những người được giao đất theo Quyết định số 1633/CT (QĐ1633) ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc.
Ông Cần còn hiểu tường tận năm 1995, UBND xã Đào Mỹ cho xây 12 ki ốt là sai, không được huyện cho phép, để hợp thức hóa, HĐND xã đồng ý đưa 12 ki ốt này vào số 51 hộ dân được cấp đất dãn dân theo QĐ 1633. Nhưng 49 hộ dân ở 4 khu vực khác đã được giao đất, còn 12 hộ dân mua ki ốt ngoài chợ Tân Quang không thực hiện được vì xã Đào Mỹ báo cáo“chồng lấn với 12 ki ốt xây chợ Tân Quang được huyện Lạng Giang phê duyệt theo Quyết định số 86.XDCB ngày 16/11/1995” (QĐ86).
Bà Hoàng Thị Minh và ông Dương Nguyên Thái, báo cáo với Bí thư Huyện ủy, theo QĐ1633, UBND tỉnh đã cho phép xã Đào Mỹ chuyển đổi 1.197m2 đất hạng 1 khu vực ngoài chợ Tân Quang, để giao 816m2 đất cho 12 hộ, bình quân mỗi hộ 68m2. Không có căn cứ gì để nói đất ở của 12 hộ mua ki ốt là chồng lấn với 13 ki ốt trong chợ Tân Quang. Vì thế không có lý do gì để UBND tỉnh phải ra Quyết định số 469/QĐ-UBND (QĐ469) ngày 25/3/2015, hủy 1 phần QĐ 1633 liên quan đến việc giao đất của 12 hộ dân tại khu vực ngoài chợ Tân Quang. Hiện tại các hộ dân đã sống ổn định tại đây 23 năm, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính thuế đất và mua tài sản ki ốt, được Nhà nước bảo hộ việc mua bán theo Luật Dân sự và Luật Nhà ở. Các hộ dân chỉ có nguyện vọng được ở lại trên phần đất được giao đúng pháp luật và đã bỏ tiền mua phần xây dựng ki ốt trên mảnh đất này. Đề nghị UBND huyện cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo đúng quy định của Luật Đất đai, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và chấm dứt khiếu kiện.
Đại diện của hộ gia đình bà Ninh Thị Ngọc Liễu, chứng minh tính pháp lý QĐ 1633 của UBND tỉnh Hà Bắc tại thời điểm năm 1996, được thực hiện đúng quy trình, theo tờ trình của UBND xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Sở Địa chính, theo đúng quy hoạch đất đai của tỉnh được Chính phủ phê duyệt. Còn QĐ 469 của tỉnh Bắc Giang, dựa trên Báo cáo số 294/BC-TNMT ngày 28/12/2014 của Sở TN&MT nêu “12 ki ốt của các hộ dân giao đất theo QĐ1633/CT chồng với 12 ki ốt xây dựng chợ Tân Quang được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt theo QĐ 86”, là báo cáo sai sự thật. Minh chứng QĐ 86 phê duyệt cho xã Đào Mỹ xây dựng 3 nhà chợ diện tích 465,2m2, theo thuyết minh tháng 11/1995 có dấu của Phòng TL-GT-XD huyện Lạng Giang, thì “ba nhà chợ chính là ba nhà ki ốt, (hai nhà ki ốt 7 gian và và 1 nhà ki ốt 6 gian, tổng số 13 gian ki ốt).
Thực tế 13 ki ốt xây dựng trong chợ Tân Quang theo QĐ 86, có diện tích 35,8 m2/ ki ốt, tiền xây dựng 13 ki ốt chợ là 128 triệu đồng, từ ngân sách của huyện; 13 ki ốt trong chợ đã bị phá hoàn toàn để xây dựng chợ mới Tân Quang năm 2018. Còn 12 ki ốt các hộ dân được giao đất theo QĐ 1633 ven đường ngoài chợ Tân Quang, diện tích mỗi ki ốt 68m2, tiền xây dựng bán cho dân thu 240 triệu đồng, mỗi hộ mua ki ốt 20 triệu đồng (trong đó có 1,3 triệu đồng, tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính). Hiện ki ốt ngoài chợ của các hộ dân vẫn tồn tại và các hộ dân vẫn đang sinh sống tại đây. Báo cáo sai sự thật, của Sở TN&MT, dẫn đến QĐ 469 của UBND tỉnh gây xáo trộn cuộc sống của người dân và khiếu kiện kéo dài. Mặt khác việc thu hồi đất của các hộ dân ở chợ Tân Quang không có quyết định thu hồi, không có phương án đền bù hỗ trợ GPMB được UBND huyện phê duyệt là chưa đúng với quy định của Luật Đất đai. Đề nghị UBND huyện Lạng Giang có báo cáo để UBND tỉnh xử lý QĐ 469 căn cứ theo báo cáo của Sở TN&MT là sai sự thật. Đề nghị UBND huyện cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo đúng pháp luật. Ngoài việc đưa ra những căn cứ pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hộ dân mua ki ốt khu dãn dân chợ Tân Quang. Đại diện của hộ bà Liễu còn nêu các câu hỏi giám sát theo Điều 5 Pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ ở địa phương. Đề nghị UBND huyện Lạng Giang làm rõ các nội dung dân giám sát:
1) Trách nhiệm của cán bộ xã Đào Mỹ xây dựng 12 ki ốt ngoài chợ Tân Quang không có giấy phép, thu chênh lệch giá trên 138,5 triệu đồng (năm 1996) những ai hưởng lợi?
2) Làm rõ phương án tổng thể xây dựng chợ Tân Quang, trong đó có phương án bồi thường giải tỏa 12 ki ốt của các hộ dân theo quyết định thu hồi đất số bao nhiêu?.
3) Cần Thanh tra vốn đầu tư xây dựng chợ Tân Quang theo QĐ số 724/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND xã Đào Mỹ, trên 2,52 tỷ đồng, thế nhưng theo 2 QĐ số 204 và 369/QĐ-UBND ngày 3/4/2018 và 15/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, thì số tiền đầu tư đã lên tới 8,89 tỷ đồng, nếu kể cả dự án GPMB giải tỏa 12 ki ốt của các hộ dân thì tổng đầu tư dự án chợ Tân Quang là bao nhiêu tiền?
4) Cần Thanh tra đến thời điểm tháng 4/2019, chợ Tân Quang vẫn chưa xây dựng xong, nhưng theo QĐ số 2447/QĐ-UBND của UBND huyện Lạng Giang bổ sung kinh phí hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới năm 2018 và 2019 ngày 2/5/2018, thì xã Đào Mỹ đã được nhận 2,5 tỷ đ về đích nông thôn mới năm 2018 ?
5) Theo QĐ số 724/QĐ-UBND ngày 15/10/2017, UBND xã Đào Mỹ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp chợ Tân Quang căn cứ theo QĐ 1615/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 30/12/2011, nhưng QĐ này lại không có hạng mục nào là xây chợ Tân Quang?
Bí thư huyện ủy đề nghị dân hiến kế.

vu ki ot cho tan quang huyen lang giang tinh bac giang bi thu huyen uy doi thoai voi cong dan de hieu vu viec va tim tieng noi dong thuan
Ông Tạ Huy Cần , Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Lạng Giang, đối thoại với công dân khu 12 ki ốt chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ ngày 5/4/2019


Tiếp thu ý kiến của công dân, ông Cần cho biết, sẽ cùng với UBND huyện giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền và báo cáo với UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Ông Cần đề nghị các hộ dân hiến kế để có giải pháp sớm giải quyết đề nghị của công dân.
Ý kiến của ông Dương Nguyên Thái, đại diện các hộ dân nêu rõ, hiện có 6 hộ dân vì hoản cảnh và điều kiện đã đồng ý di dời sang khu vực di dân Hoa Dê do huyện bố trí, tạo điều kiện cho địa phương mở cổng chính và cổng phụ vào chợ Tân Quang, còn lại 6 hộ dân đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, đề nghị UBND huyện cấp sổ đỏ cho các hộ dân, ổn định cuộc sống, đảm bảo quyền lợi của người dân theo đúng pháp luật, chấm dứt khiếu kiện ở địa phương.
Báo Người cao tuổi sẽ tiếp tục đưa tin về việc giải quyết sau đối thoại với công dân của ông Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang mang lại niềm tin của nhân dân với cấp uy và chính quyền địa phương.

Trần Thị Thực

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vu an co y gay thuong tich o tinh long an nhieu bat hop ly trong xet xu phuc tham lan hai

Vụ án Cố ý gây thương tích ở tỉnh Long An: Nhiều bất hợp lý trong xét xử phúc thẩm lần hai

Sau phiên tòa xét xử phúc thẩm lần thứ hai, bị án Lý Thanh Sang có đơn kêu cứu, cho rằng có dấu hiệu bản án không khách quan, chưa làm rõ các dấu hiệu sai phạm của cơ quan tố tụng. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Thanh Năm, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, người bào chữa cho Lý Thanh Sang ở phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai.  
hai phong nguoi phu nu mu chu gian nan trong hanh trinh lam lai so ho khau

Hải Phòng: Người phụ nữ mù chữ gian nan trong hành trình làm lại sổ hộ khẩu

Đã có sổ hộ khẩu từ mấy chục năm, nhưng hơn 2 tháng nay, bà Thủy vẫn khó khăn trong quá trình làm Căn cước công dân. Nguyên nhân được cho là thửa đất của gia đình bà Thủy nằm trong dự án thu hồi, để khỏi phải đền bù đất nên việc làm Căn cước công dân bị gây "khó dễ"...    
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…

Tin khác

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc
Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

binh duong can canh du an parkview apartment
Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...
Xem thêm
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
ba ria vung tau bang dai hoc cua ong bi thu dang uy phuong phuoc nguyen co dau hieu phoi that hoc gia

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bằng đại học của ông Bí thư Đảng ủy phường Phước nguyên có dấu hiệu “phôi thật, học giả”

Qúa trình học đại học của ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều điều bất thường trong ...
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động