Vụ khiếu nại của công dân khu chợ Tân Quang xã Đào Mỹ: Tín hiệu mới từ buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Bắc Giang (Bài 2).

Những căn cứ tình tiết mới công dân tố cáo liên quan đến Báo cáo 294/BC-TNMT (BC294) của Sở TN&MT và Quyết định 469/QĐ-UBND (QĐ469) của UBND tỉnh Bắc Giang, đã khẳng định không có việc trùng vị trí 13 gian ki ốt trong chợ Tân Quang và 12 ki ốt của các hộ dân được giao đất ở theo Quyết định 1633/TC-UB (QĐ 1633) tại phố chợ Tân Quang. BC 294 không phải là tờ trình để hủy một phần QĐ 1633.

Trần Thị Thực
15:15, 25/03/2020

Tin “bộ hạ” dẫn đến hại "thần thiêng”?

Đại diện của ông Trần Đăng Quang, minh chứng tại Điều 3, QĐ 469 ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ghi rõ: “Các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành (các cá nhân ở đây là 12 hộ dân ở khu vực chợ Tân Quang được giao đất ở theo QĐ 1633). Nơi nhận như Điều 3. Thế nhưng, tất cả các hộ dân đều không nhận được QĐ 469. QĐ 469 nêu: Xét đề nghị của Sở TN&MT tại BC 294 ngày 28/11/2014, “Điều 1: Hủy một phần nội dung chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất ở cho các hộ dân ở phố chợ Tân Quang theo QĐ1633”. Khi QĐ469 công bố, các hộ dân được giao đất ở theo QĐ1633, bị xâm phạm đến quyền lợi, đã khiếu nại đến Sở TN&MT, nhưng đến nay Sở TN&MT vẫn không tiếp các hộ dân. Dẫn đến người dân phải khiếu nại, tố cáo QĐ469 của UBND tỉnh, để tìm ra căn cứ của BC294. Từ tờ trình nào của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang và tờ trình nào của Sở TN&MT, để UBND tỉnh hủy một phần QĐ1633 liên quan đến 12 hộ ở phố chợ Tân Quang, “vì trùng vị trí với 12 ki ốt của chợ Tân Quang đã được phê duyệt xây dựng năm 1995”.

Sự việc 3 nhà chợ (không xây 13 gian ki ốt) của chợ Tân Quang đã bị phá toàn bộ năm 2018 để xây chợ mới, nhưng dãy ki ốt của các hộ dân ở phố chợ Tân Quang được giao đất ở theo QĐ1633 vẫn còn, người dân vẫn sống sinh hoạt bình thường, đã minh chứng việc báo cáo “vị trí trùng nên không giao được” là báo cáo không đúng với sự thật.

Nhà ki ốt ở phố chợ Tân Quang
Nhà ki ốt ở phố chợ Tân Quang vẫn còn sau khi phá hết 3 nhà không xây ki ốt trong chợ

Thêm vào đó, ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở TT&MT báo cáo với UBND tỉnh và trả lời Truyền hình tỉnh Bắc Giang: “Diện tích đất của các hộ dân sau khi đường mở rộng chỉ còn 33 m2 không đủ điều kiện để giao đất”. Lãnh đạo tỉnh đã căn cứ vào báo cáo của ông Phó Giám đốc sở, mà không tin khiếu nại của dân. May thay (trời cao soi tỏ) đường xã Đào Mỹ năm 2019 đã mở rộng đủ tiêu chuẩn quy hoạch, nhưng vẫn còn cách xa mới đến đất nhà dân được giao ở phố chợ Tân Quang.

Chưa hết, việc Sở TN&MT có BC 249 giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Sang, không phải là tờ trình theo quy định, để UBND tỉnh lấy làm căn cứ thu hồi đất, thế nhưng cán bộ tham mưu giúp việc của UBND tỉnh, vẫn lấy làm căn cứ để lãnh đạo UBND tỉnh ban hành QĐ469?!.

Những việc làm trên của một số cá nhân thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh Bắc Giang, chẳng khác gì hành vi “bộ hạ" hại "thần thiêng”, đẩy người dân đến khiếu kiện, làm giảm uy tín của lãnh đạo tỉnh.

Báo cáo 294 giải quyết khiếu nại của dân không phải là tờ trình thu hồi đất
Báo cáo 294 giải quyết khiếu nại của dân không phải là tờ trình thu hồi đất

Những căn cứ tình tiết mới liên quan đến khiếu nại Quyết định 469

Trong hồ sơ Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cung cấp cho nhà báo (11/2019), không có tờ trình nào của UBND xã Đào Mỹ và UBND huyện Lạng Giang có nội dung liên quan đến việc giao đất ở của 12 hộ dân khu vực phố chợ Tân Quang, tại QĐ 1630 “Trùng vị trí với 12 ki ốt tại chợ Tân Quang đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt năm 1995 ( trùng vị trí quy hoạch nhưng khác về phân lô)”…

Dù không có căn cứ viện dẫn các tờ trình của UBND xã Đào Mỹ và UBND huyện Lạng Giang, nhưng tại Văn bản 1630 ngày 28/11/2013 và Văn bản số 233 ngày 29/92014, do ông Ngô Văn Xuyên kí, trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Đình Tuyết và bà Phạm Thị Sang, công dân xã Đào Mỹ, lại xuất hiện nội dung: “Theo báo cáo của UBND xã Đào Mỹ kết hợp với kiểm tra sơ đồ phân lô kèm theo QĐ1633 ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc thấy việc quy hoạch giao đất ở cho 12 hộ trùng vị trí với 12 ki ốt tại chợ Tân Quang đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt năm 1995 (trùng vị trí quy hoạch nhưng khác về phân lô)”.

Sau đó vẫn ông Xuyên lại kí BC 294 có nội dung như Văn bản 1630 và Văn bản 233, với đề xuất: “UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ một phần nội dung chuyển mục đích sử dụng đất ở tại khu chợ Tân Quang trong Quyết định 1633”.

Sự thật QĐ 1633 đã chuyển đổi 1197m2 đất chuyên dùng của chợ Tân Quang (trừ diện tích đường đi và hành lang) còn 816m2 để giao đất ở cho 12 hộ dân, mỗi hộ 68m2 ngoài phố chợ Tân Quang, không còn liên quan gì đến đất chợ Tân Quang. Trong khi đó QĐ86 ngày 16/11/1995 của UBND huyện Lạng Giang phê duyệt cải tạo xây dựng chợ Tân Quang 3 nhà ki ốt (gồm hai nhà 7gian và một nhà 6 gian) nhưng thực tế không xây ki ốt mà chỉ xây 3 nhà chợ) diện tích 465,5m2 trong chợ, không phải là xây ngoài phố chợ Tân Quang, để trùng vị trí với 12 gian ki ốt (do xã Đào Mỹ xây trái pháp luật từ năm 1995, đã có biên bản bàn giao ki ốt cho 12 hộ dân ngày 23/6/1995), sau đó hợp thức hóa xin thành đất ở giao cho dân, trong tổng số 51 hộ của xã Đào Mỹ theo QĐ1633.

Chứng cứ còn đó, khi phá xong 3 nhà trong chợ cũ Tân Quang năm 2018, thì 12 ki ốt của các hộ dân ngoài phố chợ Tân Quang theo QĐ1633 vẫn còn. Chợ Tân Quang xây mới năm 2018 được phê duyệt 2,5 tỷ đồng, nhưng tỉnh và Trung ương đã chuyển về ngân sách xã 8,89 tỷ đồng, năm 2018, chợ chưa xây dựng xong, xã đã nhận 2,5 tỷ đồng, tiền về đích nông thôn mới, vấn đề này cần phải được thanh tra.

Đại diện của ông Trần Đăng Quang đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TN&MT “vi hành” một chuyến về phố chợ Tân Quang, để thấu rõ khiếu nại của dân là có căn cứ và đúng sự thật, để giải quyết có lý có tình, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Tín hiệu mới từ buổi tiếp công dân

Ông Lại Thanh Sơn Phó CHủ tịch UBND tỉnh bắc Giang tiếp công dân ( người mặc áo trắng)
Ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tiếp công dân (người mặc áo trắng)

Những lo ngại khi ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là người kí QĐ469 đang bị khiếu nại, lại tiếp công dân liệu có khách quan, đã được giải tỏa, khi ông Sơn cho biết, lãnh đạo tỉnh lắng nghe và ghi nhận ý kiến của công dân. Theo đó trong phiếu tiếp dân đã ghi rõ: Công dân khiếu nại QĐ469; Đề nghị cấp sổ đỏ cho 6 hộ dân; đề nghị Thanh tra làm rõ việc xây dựng chợ Tân Quang; phản ánh việc cưỡng chế các hộ dân di dời trái pháp luật.

Ông Lại Thanh Sơn giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạng Giang kiểm tra rà soát nội dung công dân trình bày nêu trên. Kết quả trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Công dân mong đợi một kết quả có lý có tình, sớm chấm dứt khiếu kiện kéo dài.

Bạn đang đọc bài viết Vụ khiếu nại của công dân khu chợ Tân Quang xã Đào Mỹ: Tín hiệu mới từ buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Bắc Giang (Bài 2). tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Chợ Tân Quang

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video