Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ chức thực hiện Quyết định số 463/QĐ- UBND ngày 28/6/2013, cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Trần Thị Hồng Hà, chỉ được thực hiện: “Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, thu hồi đất bàn giao cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án”. Tuy nhiên, "bỏ qua" điều kiện bắt buộc này, ngày 06/12/2019, UBND phường Linh Trung vẫn tổ chức cưỡng chế nên bà Trần Thị Hồng Hà có đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng...

Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Văn bản số 5676/SXD-TT ngày 29/7/2013 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh kiến nghi thành phố cho tồn tại có điều kiện

Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Văn bản số 6482/VP-PCNC ngày 13/8/2013 của Văn phòng UBND TP phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thành phố chấp thuận kiến nghị của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh

Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Thông báo số 241/TB-UBND ngày 28/11/2019 về việc cưỡng chế, của UBND phường Linh Trung, thể hiện làm trái chỉ đạo của Phó Chủ tịch thành phố

Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Nhà ở của bà Trần Thị Hồng Hà trước khi sửa chữa

Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Nhà ở của bà Trần Thị Hồng Hà đang sửa chữa

Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Nhà ở của bà Trần Thị Hồng Hà trước khi bị phá dỡ

Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của

Nhà ở của bà Trần Thị Hồng Hà sau khi bị cưỡng chế

Sở Xây dựng kiến nghị cho tồn tại

Theo văn bản số 5676/SXD-TT ngày 29/7/2013 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh: Năm 2004, bà Trần Thị Hồng Hà xây dựng 03 phòng, diện tích khoảng 85 m2 tường gạch, mái tôn. Do xây dựng đã lâu nên nhà bị xuống cấp và có hiện tượng lún nứt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bà Hà có đơn xin sửa chữa, được UBND phường Linh Trung, quận 1 Thủ Đức cho sửa chữa tại vị trí nhà cũ, không được xây lên lầu, gác vì nhà nằm trong khu vực quy hoạch, giải tỏa. Do bà Hà mới sinh con nhỏ và thường xuyên vắng nhà nên thợ xây dựng tự ý xây lệch khỏi vị trí nhà cũ khoảng 1 m.

Ngày 17/6/2013, UBND phường Linh Trung ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công, xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng nêu trên.

Ngày 28/6/2013, UBND phường Linh Trung ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Trần Thị Hồng Hà.

Ngày 11/7/2013, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra công trình và ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, công trình đang ngưng thi công, hiện trạng: Tầng trệt, tường gạch, mái tôn; Phần hiện trạng cũ đã lập biên bản vi phạm hành chính ngày 12/6/2013: 5,04m x 12m; phần diện tích xây dựng phát sinh mới: 5,04m X 5m và mái hiên: 2,37m x 12m.

Bà Hà kiến nghị cho tồn tại công trình để ở, do hoàn cảnh khó khăn vì có 03 con nhỏ và cam kết khi Nhà nước thực hiện quy hoạch sẽ chấp hành giải tỏa không nhận tiền đền bù phần xây dựng không phép.

Xét thấy: Bà Trần Thị Hồng Hà có nộp đơn xin sửa chữa nhà tại UBND phường Linh Trung, nhưng bà đã tháo dỡ nhà cũ, tự ý xây dựng mới công trình không có giấy phép xây dựng, không phù hợp quy hoạch và xây dựng trên đất chưa có quyền sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, việc xây dựng mới công trình nhà ở của bà Hà là xây dựng trên hiện trạng nền nhà cũ có sẵn nhưng đã bị xuống cấp. Hiện nay, theo đơn trình bày hoàn cảnh gia đỉnh bà Hà đang có con nhỏ (mới sinh được 04 tháng) và đang khó khăn về chỗ ở. Từ những nhận xét nêu trên, Sở Xâv dựng kiến nghị UBND thành phố:

Phương án 1: Cho bà Trần Thị Hồng Hà được sử dụng tạm công trình xây dựng nêu trên để ở, không được xây dựng phát sinh thêm các hạng mục khác. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, thu hồi đất bàn giao cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án, bà Hà phải chấp hành tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, nêu trên mà không được bồi thường.

Phương án 2: UBND phường Linh Trung tổ chức thực hiện Quyết định số 463/QĐ- UBND ngày 28/6/2013 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Trần Thị Hồng Hà theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

Sở Xây dựng kiến nghị chọn phương án 1 (cho tồn tại có điều kiện-NV), kính trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo một đằng ...

Ngày 13/8/2013, Văn phòng UBND TP phố Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 6482/VP-PCNC về xử lý đơn của bà Trần Thị Hồng Hà, gửi Sở Xây dựng; UBND quận Thủ Đức, với nội dung: “UBND thành phố nhận được Công văn số 5676/SXD-TT ngày 29/7/2013 của Sở Xây dựng về kiến nghị xử lý đơn của bà Trần Thị Hồng Hà, cứu xét liên quan việc xây dựng công trình tại Tổ 8, Khu phố 6 thuộc thửa 71 Tờ bản đồ số 22, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín có ý kiến chỉ đạo như sau: Đồng ý đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 5676/SXD-TT ngày 29/7/2013 (phương án 1). Giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn UBND quận Thủ Đức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.Văn phòng UBND thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo để các cơ quan thực hiện.

Như vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo 02 nội dung: Một, không tổ chức thực hiện Quyết định số 463/QĐ- UBND ngày 28/6/2013 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Trần Thị Hồng Hà. Hai, việc tổ chức cưỡng chế, chỉ được thực hiện: “Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, thu hồi đất bàn giao cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án; bà Hà phải chấp hành tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, mà không được bồi thường”.

Và thực tế đến nay, UBND TP Hồ Chí Minh chưa có một văn bản nào về việc thay đổi nội dung chỉ đạo trên đây của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

UBND phường Linh Trung làm một nẻo!

Trong Thông báo số 241/TB-UBND ngày 28/11/2019 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, của UBND phường Linh Trung, có các căn cứ: “Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND phường Linh Trung về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị; căn cứ Quyết định số 618/QĐ-ƯBND ngày 30/10/2014 của UBND phường Linh Trung về việc cưỡng chế phá dỡ công trinh vi phạm trật tự xây dựng đô thị; căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND phường Linh Trung về việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị; căn cứ Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND phường Linh Trung về tổ chức thực hiện cưỡng che tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn phường Linh Trung”, để thông báo cho chủ đầu tư các công trình xây dựng tại: Không số (thuộc một phần thửa đất số 71, 72; tờ bản đồ số 22 - tài liệu đo năm 2004), tổ 8, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Thời gian thực hiện: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/12/2019.”

Như vậy, trong Thông báo số 241 của UBND phường Linh Trung đã không có nội dung căn cứ nào về việc: “Nhà nước thực hiện quy hoạch, thu hồi đất bàn giao cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án, bà Hà phải chấp hành tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm”. Trong khi nội dung căn cứ này là điều kiện bắt buộc phải có (quy định trong nội dung Phương án 1), để tổ chức thực hiện việc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm đối với bà Hà.

Rõ ràng Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo một đằng, UBND phường Linh Trung làm một nẻo!

Bức xúc của công dân

Trong đơn gửi Báo Người cao tuổi, bà Trần Thị Hồng Hà, phản ánh: “Tại văn bản số 6482/VP-PCNC ngày 13/08/2013, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Đồng ý đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 5676/SXD-TT ngày 29/07/2013 (chọn phương án 1). Thiết nghĩ đây là quyết định vô cùng đúng dắn và nhân văn, có tình có lí của thành phố quan tâm đến cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch, tạo điều kiện cho dân có chỗ ăn chỗ ở, trong lòng tôi cảm kích vô cùng.

Tưởng rằng cuộc sống yên ổn nhưng tai họa đột nhiên ập tới, ngày 03/12/2019, UBND phường dán thông báo cưỡng chế phá dỡ công trình mà không giải thích bất cứ lí do gì với gia đình nhà tôi.

Sáng ngày 6/12, khoảng 100 người đến cưỡng chế tháo dỡ, đập nát tan nhà tôi. Tôi có hỏi Chủ tịch phường: “Anh căn cứ vào đâu mà đập nhà tôi trong khi văn bản số 6482 của UBND thành phố cho phép công trình tồn tại? Nếu anh có văn bản của thành phố không cho tồn tại công trình và quyết định hủy văn bản số 6482 của thành phố cho tồn tại công trình, thì anh đưa ra vì phường không thể cao hơn và vượt thẩm quyền của thành phố”. Chủ tịch phường trả lời 1 cách rất vô lí là có sự chỉ đạo của thành phố và quận thu hồi đất giao cho Đại học Quốc gia thực hiện dự án; có chuyện gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đó chỉ là câu trả lời miệng của ông Chủ tịch phường, mà không đưa ra được một văn bản pháp lí nào để cưỡng chế. Trong khi, theo Phương án 1: UBND thành phố cho tồn tại công trình cho đến khi Nhà nước thu hồi đất giao cho ĐHQG, thì tôi sẽ tự tháo dỡ. Đến nay gia đình tôi chưa hề nhận được bất cứ 1 văn bản, quyết định nào về thu hồi đất; không có hồ sơ kiểm đếm đền bù của UBND quận Thủ Đức và ĐHQG. Vậy lí do gì mà đập nhà của tôi, đẩy tôi vào hoàn cảnh khó khăn vì con còn nhỏ. Chính quyền là của dân, do dân và vì dân chứ không phải vì lợi ích nhóm mà đẩy người dân vào cảnh lầm than cơ cực. Tôi đề nghị thanh tra các cấp xem xét lại quá trình làm việc vô lí, nhẫn tâm của Chủ tịch UBND phường Linh Trung và ban tham mưu. Đòi lại công bằng và quyền lợi cho gia đình nhà tôi. Giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.”

Để phép nước được giữ nghiêm, pháp luật được tôn trọng, Báo điện tử Ngày mới (Báo Người cao tuổi) đề nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xem xét giải quyết nội dung phản ánh trên đây; thông báo kết quả theo quy định của Luật Báo chí.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất dừng quảng cáo "mất ngủ, không uống hoạt huyết là do Trời đày"

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất dừng quảng cáo "mất ngủ, không uống hoạt huyết là do Trời đày"

Để quảng cáo cho sản phẩm thuốc hoạt huyết, Công ty TNHH Nhất Nhất đã gây “sốc” với đoạn clip ngắn đưa và sử dụng nhiều từ ngữ phản cảm như người tiêu dùng “do nghiệp chướng từ kiếp trước” nên bị trời đày do không cho dùng sản phẩm. Mới đây, Đại diện Công ty cho biết đã dừng quảng cáo liên quan đến việc này.
Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, Chủ đầu tư Dự án vẫn không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân; và hệ lụy từ việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chưa dừng lại …
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công “ngang nhiên” sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất, đá thải đổ trộm tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau.
"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi đất lô TT-04-V, phố Trần Quốc Hoàn, theo phương thức "đổi đất lấy hạ tầng", đã xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Quy người dân địa phương. Xét thấy có yếu tố mới, TAND Cấp cao đã dừng xét xử, để xác minh thêm chứng cứ mà nguyên đơn cáo buộc bị đơn...
Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Qua kiểm tra, xác minh đơn tố cáo nặc danh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, ngày 26/6/2020, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 297/BC-SYT nêu rõ một số nội dung tố cáo ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ là đúng và đúng một phần.

Tin khác

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống
Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ UBND quận Đống Đa giả lập tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ, quyết toán dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”. Gây thất thoát tiền ngân sách và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Huyện Tân Sơn, Phú Thọ: Chỉ đạo điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Huyện Tân Sơn, Phú Thọ: Chỉ đạo điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn
Ngày 24/2, Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn có công văn hỏa tốc chỉ đạo Công an huyện Tân Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Sơn, UBND xã Kim Thượng cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chặt phá rừng đặc dụng tại khu Hạ Bằng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Chỉ đạo xử lý công trình xây lấn bờ kè sông Trí

Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Chỉ đạo xử lý công trình xây lấn bờ kè sông Trí
Ngày 22/2, UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu UBND phường Hưng Trí, Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Kỳ Anh phối hợp với các phòng, ban liên quan khẩn trương xử lý sai phạm đối với công trình xây dựng lấn chiếm bờ kè sông Trí của gia đình ông Nguyễn Tiến Khang, ở tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí.

TP Vinh, tỉnh Nghệ An: "Lộn xộn" tại Dự án Hưng Lộc

TP Vinh, tỉnh Nghệ An:  "Lộn xộn" tại Dự án Hưng Lộc
Sáng 24/2, tại Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, do Công ty CP Thương mại và Đầu tư Dầu Khí làm chủ đầu tư đã có một nhóm người treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung yêu cầu bà Nga Phú Nguyên trả lại Dự án...

Tổ xác minh bước đầu làm rõ thửa đất đúng là của anh Vũ Tùng Bách

Tổ xác minh bước đầu làm rõ thửa đất đúng là của anh Vũ Tùng Bách
Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, anh Vũ Tùng Bách mua thửa đất 1.000m2 tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện (nay là TP) Phú Quốc, xây căn nhà 200m2 để ở và kinh doanh. Khi nhà xây gần xong, anh bị nhóm người, do cha con ông Nguyễn Văn Hồng cầm đầu, nhảy vào xịt sơn lên cổng và tường rào, chiếm nhà, đất của anh với lí do tranh chấp đất. Sự việc trở nên phức tạp kéo dài, các cơ quan chức năng địa phương vào cuộc, nhưng chưa giải quyết được dứt điểm. Mới đây, Tổ công tác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang thành lập vào cuộc xem xét, bước đầu tổ làm rõ thửa đất này đúng là của anh Vũ Tùng Bách…

Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng

Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng
Thay vì ghi lại biển số phương tiện, dùng điện thoại chụp hình, quay video vi phạm… Cảnh sát cơ động, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai lại đuổi bắt đối tượng vi phạm giao thông dẫn tới một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư đường Lùng Thàng giao nhau với Quốc lộ 4E, phường Nam Cường, TP Lào Cai.
Xem thêm
"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi ...
Đồng Nai: Bắt giữ được 2 tàu thủy liên quan chuyên án buôn lậu xăng giả 920G

Đồng Nai: Bắt giữ được 2 tàu thủy liên quan chuyên án buôn lậu xăng giả 920G

Liên quan chuyên án 920G buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất việc truy tìm và bắt ...
Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng

Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng

Thay vì ghi lại biển số phương tiện, dùng điện thoại chụp hình, quay video vi phạm… Cảnh sát cơ động, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai lại ...
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi có đăng bài "Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn phải mòn mỏi trông chờ công lí", phản ánh việc ...
Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật từ rất lâu, nhưng do người phải ...
Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Chấp thuận về chủ trương cho Liên ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động