TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

 Ngày 24/3/2004, ông Lê Minh Hoan ký ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND thu hồi tổng thể 131.534,3 m2 đất của 95 hộ dân để thực hiện dự án Khu dân cư Khóm 3; Trường mẫu giáo-Nhà trẻ; Trường học cấp 2-3.
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

Quyết định số 162/QĐ-UBND thu hồi đất của 95 hộ dân để thực hiện dự án Khu dân cư Khóm 3; Trường mẫu giáo-Nhà trẻ; Trường học cấp 2-3.

Ngày 23/12/2004, là ngày Nghị định số 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, đồng thời là ngày hết hiệu lực thi hành Nghị định 22/1998/NĐ-CP. Tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 197 quy định: “2. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 22/1998/NĐ-CP… Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của Nghị định này”

Tuy nhiên, ông Lê Minh Hoan căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP để ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UB.HC ngày 27/12/2004 phê duyệt phương án đền bù Khu dân cư phường 1, thị xã Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh); Quyết định số 2552/QĐ-UB.HC ngày 28/12/2004 phê duyệt phương án đền bù Trường cấp 2–3 thị xã Cao Lãnh; Quyết định số 2566/QĐ-UB.HC ngày 30/12/2004 phê duyệt phương án đền bù Trường Mẫu giáo – Nhà trẻ thị xã Cao Lãnh.

Các quyết định này đền bù với giá đất ở: 766.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm: 91.000 đồng/m2; đất trồng lúa: 57.000 đồng/m2. Ngày 18/1/2005, Ban Quản lý Dự án ban hành văn bản số 28/ĐN-DA xét bố trí nền tái định cư do giải tỏa Khu dân cư khóm 3 căn cứ vào Nghị định 197/2004, … Thực tế này, đặt ra vấn đề: Tại sao dự án Khu dân cư khóm 3 được áp dụng 2 Nghị định số 22/1998 và Nghị định số 197/2004? Tại sao ngày 23/12/2004 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành, nhưng ông Lê Minh Hoan vẫn lấy làm căn cứ để ban hành 3 quyết định vào các ngày: ngày 27/12/2004, 28/12/2004 và 30/12/2004?

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

Các Quyết định: số 2536/QĐ-UB.HC ngày 27/12/2004; số 2552/QĐ-UB.HC ngày 28/12/2004 và số 2566/QĐ-UB.HC ngày 30/12/2004, do ông Lê Minh Hoan kí, ban hành được căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành ngày 23/12/2004.

Du hiệu lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền ngân sách?

Người có đất bị giải tỏa trắng, nhưng chưa giải quyết đền bù lại bị buộc thôi việc trái pháp luật. Trong khi, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh (nhiệm kỳ 2011-2016), năm 2004, ông Dũng là Phó Chủ tịch UBND TX Cao Lãnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TX Cao Lãnh vẫn ung dung thăng chức; và những người trong "nhóm lợi ích" đã bị xử lý hình sự, nhưng riêng bị cáo Lê Thanh Phong bị Tòa tuyên xử “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, miễn hình phạt, hiện làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cao Lãnh (?!)

Năm 2004 và 2005, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX Cao Lãnh không ban hành quyết định thu hồi đất, mà ban hành hàng loạt quyết định giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng. UBND TX Cao Lãnh chỉ trao quyết định bồi thường cho dân khi đồng ý nhận tiền bồi thường, những trường hợp không nhận tiền bồi thường thì không được nhận quyết định.

"Nhóm lợi ích" trong Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TX Cao Lãnh ngày đó có hành vi thể hiện dấu hiệu lập khống hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện đền bù để chiếm đoạt tiền ngân sách. Bản án số 02/2008/HSST ngày 11/1/2008, của TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt các bị cáo Nguyễn Minh Luân, Cao Văn Tùng, Nguyễn Văn Tâm, Lê Thạc Nhi, Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Thanh Phong với các tội: “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Nhận hối lộ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và phải chịu hình phạt tù. Riêng bị cáo Lê Thanh Phong (có quan hệ họ hàng với ông Lê Minh Hoan) được miễn hình phạt.

Bản án trên đã nêu có 10 hộ dân được lập hồ sơ khống để nhận tiền đền bù 1.303.425.000 đồng và 10 nền tái định cư. Tổng thiệt hại ngân sách là 1.303.425.000 đồng và 10 nền tái định cư cấp sai đối tượng. Tuy nhiên, hiện giờ những người làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng nói trên đã được xử lý như thế nào, chưa được chính quyền công khai cho Nhân dân biết (?!) Tại sao bị cáo Lê Thanh Phong bị Tòa tuyên xử “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng lại miễn hình phạt? Và hiện nay làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cao Lãnh?

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

Bản án số 02/2008/HSST ngày 11/01/2008, của TAND tỉnh Đồng Tháp (trích giới thiệu một số trang)

Giao đất cho Công ty Hidico có nhiều dấu hiệu trái luật

Như phản ánh trên đây: Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cao Lãnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TX Cao Lãnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trái pháp luật lại được tự do, không phải chịu bất kỳ hình thức xử lý nào, hiện đang là Giám đốc Sở Công thương. Bị cáo Lê Thanh Phong không bị khai trừ Đảng được miễn hình phạt hiện đang là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cao Lãnh.

Cần xem xét những hành vi có dấu hiệu thực hiện sai Luật Đất đai và Luật Đấu thầu để các quan chức nói trên “đánh tráo” khái niệm để biến đất của dân thành đất của “quan”.

Công ty Hidico là đơn vị lập bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư khóm 3, phường 1 và được chính quyền phê duyệt và đồng thời là đơn vị trúng đấu giá gói thầu xây dựng công trình và trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất chính dự án mình thiết kế. Ông Lê Vĩnh Tân ban hành quyết định giao đất cho Công ty Hidico khi chưa thực hiện xong đền bù giải tỏa.

Một số cán bộ của UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND TP Cao Lãnh và các cơ quan có thẩm quyền liên quan lấy lí do thực hiện chính sách quản lý, sử dụng đất đai, nhân danh Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 1460/QĐ-UB-ND ngày 17/9/2003; bản vẽ quy hoạch thiết kế do Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế thuộc Công ty Đầu tư PTN&KCN Đồng Tháp lập; Quyết định số 162/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 24/3/2004 thu hồi đất của 95 hộ dân, với tổng diện tích 131.534,3 m2 giao cho Ban Quản lý Dự án 2 TX Cao Lãnh để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng thực chất là kinh doanh thu lợi nhuận từ việc chuyển quyền sử dụng đất.

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 1460/QĐ-UB-ND ngày 17/9/2003.

Ngày 18/1/2005, Ban Quản lý Dự án ban hành Văn bản số 28/ĐN-DA về việc xét bố trí nền tái định cư do giải tỏa Khu dân cư khóm 3 phường 1 TX Cao Lãnh.

Ngày 4/12/2006, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND.HC phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng công trình và đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư khóm 3, phường 1, TP Cao Lãnh.

(Còn nữa)

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cuộc điều tra... khó hiểu (?!)

Cuộc điều tra... khó hiểu (?!)

Với những bằng chứng người cáo giác cung cấp, thiết nghĩ đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thế nhưng, thật khó hiểu, gần 1 năm trôi qua, Cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can. Không những thế, có nhiều dấu hiệu cho thấy, điều tra viên đã thiếu khách quan, "gò" người cáo giác!
Tỉnh Quảng Ninh:  Cần làm rõ các gói thầu vệ sinh, giặt là tại những cơ sở khám chữa bệnh

Tỉnh Quảng Ninh: Cần làm rõ các gói thầu vệ sinh, giặt là tại những cơ sở khám chữa bệnh

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Hoàn thiện DT liên tục trúng nhiều gói thầu vệ sinh, giặt là tại các đơn vị như: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên… khiến dư luận nghi ngờ về công tác lựa chọn nhà thầu từ các cơ sở trên.
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Người nộp hồ sơ xin biên nhận, bà Liễu cũng trả lời như hai cơ quan nêu trên “Ở đây không có biên nhận nhận hồ sơ, chú về nhà chờ, đến hẹn lại lên”...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên Tạp chí Ngày mới Online, lãnh đạo UBND phường Mai Động vẫn “vô tư” không đeo khẩu trang, thậm chí còn hút thuốc lá trong phòng làm việc…

Tin khác

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2
Tối muộn ngày 12/5, Sở Nội vụ TP Hà Nội có văn bản thượng khẩn về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID -19, gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Diện tích đất ông mua có nguồn gốc của một người cậu Việt kiều ở Mỹ mua trước đó, đã đặt cọc sau đó cho lại ông Cường số tiền đặt cọc, ông Cường tiếp tục làm thủ tục mua bán và phải thanh toán hết số tiền còn lại.

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?
Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online người dân cho rằng, Khu vui chơi giải trí Công viên Khủng Long ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xây dựng và hoạt động trái phép, chưa đúng các quy định pháp luật…

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân

Có cầm bản án đã có hiệu lực pháp luật đến cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu thi hành án (THA), hoặc đến Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) của huyện Ba Tri gửi đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì mới thấy hết nỗi khổ của người dân khi họ phải đối mặt với các kiểu “sách nhiễu” và những cách thức làm việc bất chấp luật pháp của một số cán bộ ở địa phương này!...

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang và 18 đồng phạm đã gây thiệt hại lên hơn 1.100 tỉ đồng, thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!
Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, Tòa soạn Tạp chí Ngày mới Online đã nhận được phản hồi tích cực từ UBND tỉnh Thái Nguyên.
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng ...
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi ...
TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang:​​​​​​​ Án có hiệu lực hơn 10 năm vẫn chưa được thi hành

TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang:​​​​​​​ Án có hiệu lực hơn 10 năm vẫn chưa được thi hành

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ở tổ 20, khóm 7, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc (nay là TP. Châu Đốc), tỉnh An Giang; là người được bà ...
Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, bà Lê Thị Phương Mai, thôn Thạch Hà 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, cho biết hơn nửa ...
TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B ...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động