TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

 Ngày 24/3/2004, ông Lê Minh Hoan ký ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND thu hồi tổng thể 131.534,3 m2 đất của 95 hộ dân để thực hiện dự án Khu dân cư Khóm 3; Trường mẫu giáo-Nhà trẻ; Trường học cấp 2-3.
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

Quyết định số 162/QĐ-UBND thu hồi đất của 95 hộ dân để thực hiện dự án Khu dân cư Khóm 3; Trường mẫu giáo-Nhà trẻ; Trường học cấp 2-3.

Ngày 23/12/2004, là ngày Nghị định số 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, đồng thời là ngày hết hiệu lực thi hành Nghị định 22/1998/NĐ-CP. Tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 197 quy định: “2. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 22/1998/NĐ-CP… Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của Nghị định này”

Tuy nhiên, ông Lê Minh Hoan căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP để ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UB.HC ngày 27/12/2004 phê duyệt phương án đền bù Khu dân cư phường 1, thị xã Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh); Quyết định số 2552/QĐ-UB.HC ngày 28/12/2004 phê duyệt phương án đền bù Trường cấp 2–3 thị xã Cao Lãnh; Quyết định số 2566/QĐ-UB.HC ngày 30/12/2004 phê duyệt phương án đền bù Trường Mẫu giáo – Nhà trẻ thị xã Cao Lãnh.

Các quyết định này đền bù với giá đất ở: 766.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm: 91.000 đồng/m2; đất trồng lúa: 57.000 đồng/m2. Ngày 18/1/2005, Ban Quản lý Dự án ban hành văn bản số 28/ĐN-DA xét bố trí nền tái định cư do giải tỏa Khu dân cư khóm 3 căn cứ vào Nghị định 197/2004, … Thực tế này, đặt ra vấn đề: Tại sao dự án Khu dân cư khóm 3 được áp dụng 2 Nghị định số 22/1998 và Nghị định số 197/2004? Tại sao ngày 23/12/2004 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành, nhưng ông Lê Minh Hoan vẫn lấy làm căn cứ để ban hành 3 quyết định vào các ngày: ngày 27/12/2004, 28/12/2004 và 30/12/2004?

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

Các Quyết định: số 2536/QĐ-UB.HC ngày 27/12/2004; số 2552/QĐ-UB.HC ngày 28/12/2004 và số 2566/QĐ-UB.HC ngày 30/12/2004, do ông Lê Minh Hoan kí, ban hành được căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành ngày 23/12/2004.

Du hiệu lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền ngân sách?

Người có đất bị giải tỏa trắng, nhưng chưa giải quyết đền bù lại bị buộc thôi việc trái pháp luật. Trong khi, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh (nhiệm kỳ 2011-2016), năm 2004, ông Dũng là Phó Chủ tịch UBND TX Cao Lãnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TX Cao Lãnh vẫn ung dung thăng chức; và những người trong "nhóm lợi ích" đã bị xử lý hình sự, nhưng riêng bị cáo Lê Thanh Phong bị Tòa tuyên xử “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, miễn hình phạt, hiện làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cao Lãnh (?!)

Năm 2004 và 2005, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX Cao Lãnh không ban hành quyết định thu hồi đất, mà ban hành hàng loạt quyết định giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng. UBND TX Cao Lãnh chỉ trao quyết định bồi thường cho dân khi đồng ý nhận tiền bồi thường, những trường hợp không nhận tiền bồi thường thì không được nhận quyết định.

"Nhóm lợi ích" trong Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TX Cao Lãnh ngày đó có hành vi thể hiện dấu hiệu lập khống hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện đền bù để chiếm đoạt tiền ngân sách. Bản án số 02/2008/HSST ngày 11/1/2008, của TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt các bị cáo Nguyễn Minh Luân, Cao Văn Tùng, Nguyễn Văn Tâm, Lê Thạc Nhi, Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Thanh Phong với các tội: “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Nhận hối lộ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và phải chịu hình phạt tù. Riêng bị cáo Lê Thanh Phong (có quan hệ họ hàng với ông Lê Minh Hoan) được miễn hình phạt.

Bản án trên đã nêu có 10 hộ dân được lập hồ sơ khống để nhận tiền đền bù 1.303.425.000 đồng và 10 nền tái định cư. Tổng thiệt hại ngân sách là 1.303.425.000 đồng và 10 nền tái định cư cấp sai đối tượng. Tuy nhiên, hiện giờ những người làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng nói trên đã được xử lý như thế nào, chưa được chính quyền công khai cho Nhân dân biết (?!) Tại sao bị cáo Lê Thanh Phong bị Tòa tuyên xử “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng lại miễn hình phạt? Và hiện nay làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cao Lãnh?

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

Bản án số 02/2008/HSST ngày 11/01/2008, của TAND tỉnh Đồng Tháp (trích giới thiệu một số trang)

Giao đất cho Công ty Hidico có nhiều dấu hiệu trái luật

Như phản ánh trên đây: Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cao Lãnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TX Cao Lãnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trái pháp luật lại được tự do, không phải chịu bất kỳ hình thức xử lý nào, hiện đang là Giám đốc Sở Công thương. Bị cáo Lê Thanh Phong không bị khai trừ Đảng được miễn hình phạt hiện đang là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cao Lãnh.

Cần xem xét những hành vi có dấu hiệu thực hiện sai Luật Đất đai và Luật Đấu thầu để các quan chức nói trên “đánh tráo” khái niệm để biến đất của dân thành đất của “quan”.

Công ty Hidico là đơn vị lập bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư khóm 3, phường 1 và được chính quyền phê duyệt và đồng thời là đơn vị trúng đấu giá gói thầu xây dựng công trình và trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất chính dự án mình thiết kế. Ông Lê Vĩnh Tân ban hành quyết định giao đất cho Công ty Hidico khi chưa thực hiện xong đền bù giải tỏa.

Một số cán bộ của UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND TP Cao Lãnh và các cơ quan có thẩm quyền liên quan lấy lí do thực hiện chính sách quản lý, sử dụng đất đai, nhân danh Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 1460/QĐ-UB-ND ngày 17/9/2003; bản vẽ quy hoạch thiết kế do Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế thuộc Công ty Đầu tư PTN&KCN Đồng Tháp lập; Quyết định số 162/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 24/3/2004 thu hồi đất của 95 hộ dân, với tổng diện tích 131.534,3 m2 giao cho Ban Quản lý Dự án 2 TX Cao Lãnh để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng thực chất là kinh doanh thu lợi nhuận từ việc chuyển quyền sử dụng đất.

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 1460/QĐ-UB-ND ngày 17/9/2003.

Ngày 18/1/2005, Ban Quản lý Dự án ban hành Văn bản số 28/ĐN-DA về việc xét bố trí nền tái định cư do giải tỏa Khu dân cư khóm 3 phường 1 TX Cao Lãnh.

Ngày 4/12/2006, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND.HC phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng công trình và đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư khóm 3, phường 1, TP Cao Lãnh.

(Còn nữa)

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần làm rõ việc Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng am, miếu thờ trong rừng đặc dụng

Cần làm rõ việc Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng am, miếu thờ trong rừng đặc dụng

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến việc Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng “am, miếu” thờ trên đồi 133 (hay còn gọi núi Luốt) rừng đặc dụng thuộc huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội do nhà trường quản lí...
Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Một số kỹ sư của nhà thầu nước ngoài bị xác định có vi phạm trong tổ chức thi công hoặc tư vấn giám sát dự án cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên, chỉ một người bị xử lý, số còn lại đã về nước trước khi vụ án được khởi tố.
Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất dừng quảng cáo "mất ngủ, không uống hoạt huyết là do Trời đày"

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất dừng quảng cáo "mất ngủ, không uống hoạt huyết là do Trời đày"

Để quảng cáo cho sản phẩm thuốc hoạt huyết, Công ty TNHH Nhất Nhất đã gây “sốc” với đoạn clip ngắn đưa và sử dụng nhiều từ ngữ phản cảm như người tiêu dùng “do nghiệp chướng từ kiếp trước” nên bị trời đày do không cho dùng sản phẩm. Mới đây, Đại diện Công ty cho biết đã dừng quảng cáo liên quan đến việc này.
Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, Chủ đầu tư Dự án vẫn không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân; và hệ lụy từ việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chưa dừng lại …
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công “ngang nhiên” sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất, đá thải đổ trộm tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau.

Tin khác

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm
Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi đất lô TT-04-V, phố Trần Quốc Hoàn, theo phương thức "đổi đất lấy hạ tầng", đã xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Quy người dân địa phương. Xét thấy có yếu tố mới, TAND Cấp cao đã dừng xét xử, để xác minh thêm chứng cứ mà nguyên đơn cáo buộc bị đơn...

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)
Qua kiểm tra, xác minh đơn tố cáo nặc danh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, ngày 26/6/2020, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 297/BC-SYT nêu rõ một số nội dung tố cáo ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ là đúng và đúng một phần.

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống
Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ UBND quận Đống Đa giả lập tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ, quyết toán dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”. Gây thất thoát tiền ngân sách và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Huyện Tân Sơn, Phú Thọ: Chỉ đạo điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Huyện Tân Sơn, Phú Thọ: Chỉ đạo điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn
Ngày 24/2, Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn có công văn hỏa tốc chỉ đạo Công an huyện Tân Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Sơn, UBND xã Kim Thượng cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chặt phá rừng đặc dụng tại khu Hạ Bằng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Chỉ đạo xử lý công trình xây lấn bờ kè sông Trí

Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Chỉ đạo xử lý công trình xây lấn bờ kè sông Trí
Ngày 22/2, UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu UBND phường Hưng Trí, Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Kỳ Anh phối hợp với các phòng, ban liên quan khẩn trương xử lý sai phạm đối với công trình xây dựng lấn chiếm bờ kè sông Trí của gia đình ông Nguyễn Tiến Khang, ở tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí.

TP Vinh, tỉnh Nghệ An: "Lộn xộn" tại Dự án Hưng Lộc

TP Vinh, tỉnh Nghệ An:  "Lộn xộn" tại Dự án Hưng Lộc
Sáng 24/2, tại Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, do Công ty CP Thương mại và Đầu tư Dầu Khí làm chủ đầu tư đã có một nhóm người treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung yêu cầu bà Nga Phú Nguyên trả lại Dự án...
Xem thêm
Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Một số kỹ sư của nhà thầu nước ngoài bị xác định có vi phạm trong tổ chức thi công hoặc tư vấn giám sát dự án cao tốc Ðà ...
Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Ngày 2/3/2021, bà Nguyễn Thị Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng có buổi làm việc với ông Võ Hoàng Yên và đại diện Trung ương Tịnh độ ...
"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi ...
Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Hơn 2 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã có nhiều bài điều tra, phản ánh liên quan đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) ...
Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường”, phản ánh việc bà ...
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi có đăng bài "Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn phải mòn mỏi trông chờ công lí", phản ánh việc ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động