Tỉnh Bắc Giang: Lấy báo cáo giải quyết đơn của công dân để hủy một phần Quyết định 1633-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (cũ) (Tiếp theo kì trước)

Sự thật sáng tỏ khi phá chợ cũ Tân Quang xây dựng theo Quyết định năm 1995 của huyện Lạng Giang, thì 12 ki ốt ngoài chợ Tân Quang được giao theo QĐ 1633 vẫn còn, không có sự trùng vị trí như các báo cáo sai sự thật.

Nội dung Báo cáo số 294/BC của Sở TN&MT giải quyết đơn của bà Phạm Thị Sang được UBND tỉnh lấy làm căn cứ để ban hành Quyết định 469, không có căn cứ nào chỉ rõ việc hủy một phần Quyết định 1633 vì lí do gì?

Không tìm ra tờ trình của UBND xã Đào Mỹ và huyện Lạng Giang đề nghị hủy một phần Quyết định 1633?

Quyết định 1633/CT ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (gọi tắt là QĐ1633), giao đất giãn dân cho 51 hộ dân của xã Đào Mỹ, tuân thủ theo các quy định của Luật Đất đai năm 1993 và đề nghị của huyện Lạng Giang, Sở Địa chính theo các Tờ trình số 14/TT ngày 21/12/1995 và số 408 ngày 28/11/1996. Thế nhưng Quyết định 469/QĐ-UBND ngày 25/3/2015, (sau 19 năm) việc hủy một phần QĐ 1633, lại không thấy các cơ sở pháp lí tuân thủ Luật Đất đai năm 2013 và đề nghị theo nội dung tờ trình của UBND huyện Lạng Giang và Sở TN&MT.

Theo hồ sơ do Thanh tra Sở TN&MT Bắc Giang cung cấp cho PV Báo Người cao tuổi ngày 8/11/2019, có 2 tờ trình của UBND xã Đào Mỹ số 06 và 07 ngày 25 và 26/3/1999, chỉ có nội dung thay đổi thiết kế quy hoạch giảm từ 68m2 đất giao cho các hộ khu chợ Tân Quang (mua ki ốt do xã xây dựng trong diện tích đất giãn dân theo QĐ 1633) xuống còn 44m2/hộ, vì không đủ diện tích do vướng chợ phía sau. Không có nội dung nào chỉ ra do trùng vị trí giữa 12 ki ốt giãn dân trùng với vị trí của 12 ki ốt trong chợ Tân Quang. Đến nay chưa có tờ trình của UBND huyện Lạng Giang, gửi Sở TN&MT để sở này có tờ trình UBND tỉnh, phê duyệt cho thay đổi quy hoạch giảm diện tích của các hộ dân từ 68m2 theo QĐ 1633, xuống còn 44m2/hộ.

Khu tái đinh cư Hoa Dê là khu đất trũng.
Khu tái đinh cư Hoa Dê là khu đất trũng.

Sự việc bắt đầu từ Văn bản số 1630 /TNMT-TTS ngày 28/11/2013, Sở TN&MT giải quyết đơn của ông Nguyễn Đình Tuyết, công dân xã Đào Mỹ, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, tại trang 3 nêu:“Theo báo cáo của UBND xã Đào Mỹ”, nhưng lại không chỉ ra được theo báo cáo số bao nhiêu ngày tháng năm nào, do đó nội dung đề cập:“Quyết định số 1633 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc quy hoạch giao đất cho 12 hộ dân trùng với vị trí 12 ki ốt tại chợ Tân Quang được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt năm 1995” là không có cơ sở.

“Cháy nhà ra mặt chuột” không trùng vị trí 12 ki ốt giãn dân với 12 ki ốt trong chợ Tân Quang

PV Báo Người cao tuổi thu thập được 6 văn bản của Sở TN&MT, UBND tỉnh và UBND huyện Lạng Giang, giải quyết đơn tố cáo của công dân và trả lời Báo Người cao tuổi và báo cáo tiến độ giải quyết đơn liên quan đến 12 ki ốt chợ Tân Quang. Cả 6 văn bản này đều đề cập đến “vị trí 12 ki ốt giao đất giãn dân theo QĐ 1633 của UBND tỉnh Hà Bắc năm 1996, trùng với vị trí 12 ki ốt chợ Tân Quang, đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt, năm 1995”. Tuy nhiên chỉ có Văn bản số 1630 ngày 28/11/2013 của Sở TN&MT, giải quyết đơn của ông Tuyết là ban hành trước ngày UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 469, còn 5 văn khác ban hành sau khi đã có Quyết định số 469.

Có hay không việc trùng vị trí của 12 ki ốt chợ Tân Quang? PV Báo Người cao tuổi đã xuống hiện trường để xác minh. Năm 2018, UBND xã Đào Mỹ đã phá sạch 12 gian ki ốt trong 3 dãy nhà chợ để trả lại mặt bằng để xây chợ mới, nhưng 12 gian ki ốt giao đất giãn dân khu vực chợ Tân Quang theo QĐ 1633 vẫn còn nguyên, hiện một số gia đình vẫn đang sinh sống ổn định từ năm 1995. Lúc này “cháy nhà mới ra mặt chuột”, dù có bao nhiêu văn bản với nội dung “vị trí 12 ki ốt giao đất giãn dân trùng vị trí 12 ki ốt xây chợ Tân Quang” cũng không xoay ngược được sự thật, không thể đổi trắng thay đen sự hiển hiện của 12 ki ốt giao theo QĐ 1633, không trùng vị trí quy hoạch với 12 ki ốt trong chợ Tân Quang do huyện Lạng Giang phê duyệt năm 1995. Báo Người cao tuổi từ năm 2018 đến nay đã có nhiều bài nêu rõ không có việc trùng vị trí 12 ki ốt hộ giãn dân ngoài mặt phố với 12 ki ốt xây trong chợ Tân Quang. Tại buổi đối thoại với các hộ dân ngày 5/8/2019, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện khẳng định không có sự trùng vị trí ki ốt để không giao được đất giãn dân theo QĐ 1633, nhưng huyện không thể làm sổ đỏ cho các hộ dân được, vì Quyết định 469 của UBND tỉnh.

“Nút thắt” cuối cùng lộ ra “lợi ích nhóm”, đẩy các hộ dân ra khỏi “đất vàng”

Báo cáo số 294/BC-TN&MT ngày 28/11/2014, là căn cứ để UBND tỉnh lại xét ban hành Quyết định 496/QĐ-UBND. Nút thắt cuối cùng đã lộ ra, Văn bản 294 là báo cáo giải quyết đơn của bà Phạm Thị Sang (người không có quyền lợi gì liên quan đến 12 ki ốt giãn dân), cả 3 trang trong báo cáo này không có dòng chữ nào có nội dung đơn và tên bà Sang. Tại trang 3 Báo cáo nhận xét:“Năm 1996, UBND xã Đào Mỹ lập hồ sơ để giao 12 lô đất ở tại khu vực chợ Tân Quang là không đúng với thực tế sử dụng đất”. Nhận xét này là không có cơ sở và trái với QĐ 1663 đã đồng ý cho xã Đào Mỹ chuyển đổi 1.197m2 đất hạng 1 khu chợ Tân Quang sang làm đất ở cho 12 hộ dân, chính Sở Địa chính có tờ trình số 408, sao bây giờ Sở TN&MT lại quên?

Đề xuất của Sở TN&MT:“UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ phần nội dung chuyển mục đích sử dụng và giao đất ở tại khu chợ Tân Quang trong Quyết định số 1633 ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc cũ”, nhưng không nêu căn cứ gì đề xuất thu hồi theo Luật Đất đai năm 2013. Về pháp lí Sở TN&MT phải có tờ trình căn cứ tờ trình của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang đề nghị thu hồi đất đã giao cho 12 hộ theo QĐ 1633, để UBND tỉnh lấy làm căn cứ ra Quyết định số 469? Không có quy định nào của pháp luật cho phép UBND tỉnh Bắc Giang lấy báo cáo giải quyết đơn thư làm căn cứ hủy một phần QĐ 1633?

Vì có Quyết định 469, nên xã Đào Mỹ sốt sắng ép các hộ được cấp đất giãn dân khu vực chợ Tân Quang phải ra khu tái định cư Hoa Dê. PV đã ra khu tái định cư đây là khu ruộng trũng địa phương vừa thu hồi của các hộ dân, không đủ hạ tầng cơ sở để người dân ra tái định cư. Việc phá chợ cũ xây dựng chợ Tân Quang mới, nhằm xóa đi dấu tích không xây 12 gian ki ốt trong chợ theo Quyết định 86/XDCB. Còn Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 15/10/2017 của UBND xã Đào Mỹ xây dựng cải tạo nâng cấp chợ Tân Quang, theo Quyết định 1615/QĐ-UBND huyện Lạng Giang ngày 30/12/2011, thì quyết định này lại không có hạng mục xây dựng chợ Tân Quang. Tổng dự toán xây dựng chợ Tân Quang năm 2018 là 2,52 tỉ đồng, nhưng đằng sau việc xây chợ là nơi gửi tiền ngân sách. Cụ thể theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 3/4/2018 và Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, do ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh kí, thì xã Đào Mỹ được phân bổ 8,89 tỉ đồng vốn kế hoạch năm 2018, trong đó vốn Trung ương 3,391 tỉ đồng, vốn ngân sách của tỉnh 2,5 tỉ đồng, vốn ngân sách điều tiết cho xã Đào Mỹ 3 tỉ đồng, để xây dựng mới 1.500m2 chợ Tân Quang năm 2018.

Ngày 5/8/2019, ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ, báo cáo với Chủ tịch UBND huyện, chợ Đào Mỹ xây dựng hết 1,9 tỉ đồng đã hoàn thành năm 2018 và xã đã nhận 2,5 tỉ đồng tiền thưởng về đích nông thôn mới năm 2018, trong khi đó chợ Tân Quang chưa xây dựng xong theo Báo cáo thẩm định số 61/KTHT-XD ngày 9/10/2017 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạng Giang.

Như vậy việc xây dựng mới chợ Tân Quang một mũi tên nhóm lợi ích trúng 3 mục tiêu: Đẩy các hộ dân ra khỏi vị trí đất vàng mặt phố chợ Tân Quang; chia nguồn vốn ngân sách đã giót về 8,89 tỉ đồng trong khi dự án xây dựng chợ phê duyệt chỉ 2,52 tỉ đồng; chợ Tân Quang chưa xây dựng xong xã đã được thưởng 2,5 tỉ đồng và nhiều tỉ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo khu tái định cư Hoa Dê chưa được công bố.

Báo Người cao tuổi đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang giám sát việc UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 469 thiếu căn cứ pháp luật, để trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân được cấp đất giãn dân khu vực chợ Tân Quang theo QĐ 1633 và thanh tra nguồn vốn xây dựng chợ Tân Quang năm 2018, để thu hồi nguồn vốn ngân sách đã cấp vượt cho công trình này.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chồng không được đơn phương li hôn khi vợ đang mang thai

Chồng không được đơn phương li hôn khi vợ đang mang thai

Theo Nghị quyết số: 01/2024/NQ-HĐTP của TAND Tối cao có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, quy định chồng không được phép li hôn khi vợ đang mang thai, dù vợ mang thai, sinh con với người khác. Trước thông tin đang gây tranh cãi, chuyên gia pháp lí nói gì?...
Mong một bản án công tâm, khách quan, đúng pháp luật

Mong một bản án công tâm, khách quan, đúng pháp luật

Trải qua 8 lần xét xử từ sơ thẩm, phúc thẩm rồi giám đốc thẩm, rồi sơ thẩm; tới nay đã 15 năm khởi kiện, tranh chấp đất đai của 9 anh chị em trong gia đình vẫn chưa kết thúc, chỉ vì bản di chúc có dấu hiệu không minh bạch…
Người dân mong được tiếp cận Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Người dân mong được tiếp cận Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày 30/5/2024, tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số: 1128, liên quan đến Dự án xây dựng đường nối Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì nhưng đến nay người dân chưa tiếp cận được Kết luận trên…
Nhiều nội dung vụ án chưa được xem xét, giải quyết

Nhiều nội dung vụ án chưa được xem xét, giải quyết

Vụ án có Quyết định giám đốc thẩm số: 36/2013/DS-GĐT ngày 20/5/2013 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao với nội dung: Giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lại. Tuy nhiên, việc xét xử lại có dấu hiệu bỏ sót nhiều nội dung vụ án, nên đương sự là người cao tuổi đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét kiến nghị với Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao giải quyết lại vụ án theo thủ tục đặc biệt, quy định tại Điều 352 Bộ luật Tố tụng dân sự và Thông tư liên tịch số: 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013…
Hệ lụy từ cá cược bóng đá

Hệ lụy từ cá cược bóng đá

Euro lại diễn ra. Đây là giải bóng đá lớn trên thế giới, chỉ sau World Cup. Những trận cầu từ Euro luôn cuốn hút sự theo dõi của nhiều người hâm mộ, nhất là phái mạnh.

Tin khác

Người dân chưa đồng tình với kết luận của UBND huyện Thường Tín về vi phạm trong quản lí đất đai, trật tự xây dựng ở thôn Sao Mai

Người dân chưa đồng tình với kết luận của UBND huyện Thường Tín về vi phạm trong quản lí đất đai, trật tự xây dựng ở thôn Sao Mai
Mặc dù UBND huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã kết luận, việc ông Lê Văn Tỉnh, ở thôn Sao Mai, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín mua 1.351m2 đất do UBND xã Nguyễn Trãi bán trái thẩm quyền; xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến nhiều người dân địa phương bức xúc...

Người cao tuổi kiến nghị thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Người cao tuổi kiến nghị thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức
Ông Lê Thanh, 72 tuổi, ngụ tại 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, thông tin về việc đã có nội dung kết luận buổi tiếp công dân của ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 11 tháng, nội dung kết luận vẫn chưa được thực hiện…

Các biện pháp xử lí đối với hành vi lái xe đâm vào xe người khác

Các biện pháp xử lí đối với hành vi lái xe đâm vào xe người khác
Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Trần Thị Vân đã lái ô tô đâm nhiều lần vào xe của “đối phương” đang đỗ trên đường gây hư hỏng. Theo chuyên gia pháp lí, với hành vi này, Vân sẽ phải chịu chế tài của tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại Bộ luật Hình sự (BLHS) tùy theo giá trị tài sản bị huỷ hoại...

Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
“Kính đề nghị Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án đã có hiệu lực, để tôi có thể yêu cầu trưng cầu giám định chữ viết, chữ kí, ở tài liệu chữ viết, chữ kí của tôi trong các giấy vay tiền viết tay”. Đó là nguyện vọng của cụ Lê Thị Tiền, 80 tuổi, bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”…

TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi

TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi
Ngày 26/4/2024, TAND TP Hải Phòng có Thông báo số: 66/2024/TLST-HC về việc thụ lí khiếu kiện hành chính giữa nguyên đơn là gia đình Nguyễn Văn Nhập (ông Nguyễn Văn Dinh, con trai ông Nhập là đại diện) và bị đơn là Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) TP Hải Phòng…

Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực

Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực
Thông tin tới Tạp chí Người cao tuổi, bà Tráng Sỉu Dín, 74 tuổi, ở thôn Sả Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lí nghiêm việc ông Nguyễn Văn Thiệu, quân nhân Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương đánh con trai bà là anh Lồ Min Hoà...

Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất

Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất
Ông Tô Hải Đăng, 77 tuổi, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vừa có đơn khởi kiện Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Chương Mỹ thuộc Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy ra TAND huyện Chương Mỹ, với yêu cầu Tòa xét xử công nhận gia đình ông được sử dụng hợp pháp 56,8m2 đất tại số 22 tổ dân phố Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn...

Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất

Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất
Ngày 10/5/2024, UBND TP Vũng Tàu ban hành Quyết định số: 3937/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cưỡng chế để tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất 10 hộ gia đình, cá nhân (trong đó có nhiều hộ người cao tuổi) sử dụng đất tại phường Rạch Dừa để thực hiện Dự án Trường Mầm non Rạch Dừa, phường Rạch Dừa. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân có đất thuộc Dự án đều ký “đơn kêu cứu khẩn cấp tập thể”, với nội dung chưa đồng thuận thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất số 1229/TB-UBND, ngày 10/5/2024 của UBND TP Vũng Tàu.

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án
Bà Trương Thị Cam, 65 tuổi, ở tổ 13, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phản ánh về việc thu hồi đất đang có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp không đúng quy định, để xây dựng công trình thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Phú Mỹ và đường dây đấu nối, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm
Bà Nguyễn Thị Hiền, 65 tuổi, ở số 71, xóm Ba Toa, khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phản ánh bản án của Tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa rõ ràng, khách quan và việc cưỡng chế thi hành án không bảo đảm quy định dẫn đến bị mất quyền lợi, nhiều năm nay chưa được các cơ quan tổ chức xem xét, giải quyết triệt để…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân
Nhiều hộ dân (trong đó có người cao tuổi) ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh có đơn gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc UBND xã Hải Bối chưa xác minh và làm rõ nguồn gốc đất của người dân ở xóm 3, thôn Cổ Điển nhưng đã yêu cầu người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng, thu hồi đất để thực hiện Dự án đường gom chân đê từ ven đê xóm 1 thôn Cổ Điển đến gầm cầu Thăng Long...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử
Ông Bùi Tiến Dũng, 62 tuổi, và ông Bùi Tiến Cường, 60 tuổi là bị đơn trong vụ án dân sự chia thừa kê căn nhà 61B Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Mặc dù vụ việc tranh chấp đến nay đã 16 năm, trải qua nhiều phiên tòa và nhiều bản án, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…
Xem thêm
Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á v
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động