Viết tiếp bài “Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều dấu hiệu “khuất tất” từ một bức tường rào!”:

Thấy gì từ báo cáo của Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu?

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi (Tạp chí điện tử Ngày mới online) thông tin, bà Đào Thị Ngọc Liên, 70 tuổi, tiếp tục có đơn khiếu nại việc ông Đồng Văn Thông xây tường chắn lối đi vào đất đã có giấy chủ quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu báo cáo theo chỉ đạo của Huyện ủy, lại thể hiện bỏ sót nội dung quan trọng trong hồ sơ địa chính, có dấu hiệu bao che sai phạm…

Báo cáo của Chủ tịch thị trấn Phước Bửu

Tại Báo cáo số: 279/BC-UBND ngày 14/11/2023 “Về việc kiểm tra, làm rõ nội dung vụ việc, tham mưu xử lí, giải quyết và báo cáo theo chỉ đạo của Huyện ủy”, do Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu Tống Văn Nghĩa kí, gửi Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc (Sau đây gọi là: Báo cáo 279), có nội dung:

“Sau khi kiểm tra rà soát lại bản đồ địa chính các năm 1993, 2005 và 2020, UBND thị trấn Phước Bửu báo cáo có ý kiến đối với nội dung phản ánh Tạp chí điện tử Ngày mới Online của bà Đào Thị Ngọc Liên như sau:

Công trình (Tường rào) do Ông Đồng Văn Thông xây trên đất (giáp đường đất đỏ - 8m) do Nhà nước quản lí
Công trình (tường rào) do ông Đồng Văn Thông xây trên đất (giáp đường đất đỏ - 8m) do Nhà nước quản lí (Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu kí tên đóng dấu xác nhận trong “Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (Theo hiện trạng sử dụng đất)” ngày 10/2/2009). Nhưng sự việc này không có trong nội dung Báo cáo với Huyện ủy (?!).

1. Bà Đào Thị Ngọc Liên đang sử dụng thửa 336, tờ bản đồ số 55, diện tích 500,0m2 (bản đồ số hóa năm 2005) tương ứng với thửa đất số 92, tờ bản đồ số 69, diện tích 510,6m2 (bản đồ đo mới năm 2020) đã được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo bản đồ đo mới năm 2020, toàn bộ phần diện tích này nằm trong một phần thửa đất số 154 tờ bản đồ số 03 bản đồ đo năm 1993 đất Hg/b (đất hoang).

Nguồn gốc đất của bà Đào Thị Ngọc Liên nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Kim như sau: Ngày 18/12/2004, UBND huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định số: 3040/QĐUBND về việc tách thửa đo bao (cho ông Nguyễn Kim). Ngày 27/12/2004, Phòng Địa chính nông nghiệp huyện Xuyên Mộc có Tờ trình số: 702/TT-ĐCNN về việc điều chỉnh số liệu địa chính theo bản đồ mới (cho ông Nguyễn Kim). Ngày 28/12/2004, UBND huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định số: 3041/QĐUBND về việc điều chỉnh số liệu địa chính (cho ông Nguyễn Kim).

Sau khi được cấp GCNQSDĐ, đến ngày 20/4/2009, ông Nguyễn Kim và bà Lê Thị Nhung chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Thịnh và bà Đào Thị Ngọc Liên. Thửa đất bà Đào Thị Ngọc Liên đang sử dụng không tiếp giáp đường giao thông nông thôn.

2. Ông Đồng Văn Thông đang sử dụng thửa đất số 71, tờ bản đồ số 55, diện tích 80,3m2 (bản đồ số hóa năm 2005) tương ứng với thửa đất số 01, tờ bản đồ số 83, diện tích 95,1m2 (bản đồ đo mới năm 2020) chưa được cấp GCNQSDĐ, toàn bộ phần diện tích này nằm trong một phần thửa đất số 154, tờ bản đồ số 03 (bản đồ đo năm 1993). Thửa 71, tờ bản đồ số 55, diện tích 80,3m2 (bản đồ số hóa năm 2005) có nguồn gốc là sau khi đo bao tách thửa để cấp GCNQSDĐ còn lại thửa 71, tờ bản đồ số 55 (bản đồ số hóa năm 2005) chưa được cấp GCNQSDĐ. Nguồn gốc đất của ông Đồng Văn Thông nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Hóa năm 2014. Thửa đất này tiếp giáp đường giao thông nông thôn. Như vậy, toàn bộ phần diện tích bà Đào Thị Ngọc Liên và ông Đồng Văn Thông đang sử dụng có nguồn gốc trước đây từ thửa đất số 154, tờ bản đồ số 03 (bản đồ đo năm 1993) đều thể hiện là đất Hg/b (đất hoang)”.

Liệu có dấu hiệu bao che?

Tuy nhiên, theo bà Liên thì nội dung Báo cáo 279 đã bỏ sót về nguồn gốc thửa đất tiếp giáp đường giao thông nông thôn, thể hiện có dấu hiệu bao che sai phạm.

Một, trong “Giấy bán đất” đề ngày 4/7/2014, ông Hóa cam kết: “đất do tôi khai phá từ trước năm 1990”. Nhưng trong “Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (Theo hiện trạng sử dụng đất)” ngày 10/2/2009 của ông Kim được Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu kí tên đóng dấu xác nhận: Sơ đồ thửa đất của ông Kim thể hiện phía Nam: Giáp đất Nhà nước quản lí (giáp đường đất đỏ - 8m); Đông: Giáp đất Nhà nước quản lí; Tây và Bắc: Giáp đất ông Kim (còn lại).

“Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (Theo hiện trạng sử dụng đất)” ngày 10/2/2009). - Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 14/11/2023 của UBND thị trấn Phước Bửu.
“Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (Theo hiện trạng sử dụng đất)” ngày 10/2/2009). - Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 14/11/2023 của UBND thị trấn Phước Bửu.

Về thửa đất tiếp giáp đường giao thông nông thôn, ông Hóa cam kết: “Đất do tôi khai phá từ trước năm 1990”, nhưng nay Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu lại xác nhận: “đất Nhà nước quản lí”. Sao Báo cáo không nói gì về điều mâu thuẫn này? Việc Báo cáo bỏ sót nội dung bất cập này, liệu có phải là dấu hiệu bao che sai phạm?

Hai, bà Liên phản ánh, theo Sơ đồ vị trí và thực địa, gia đình đang có lối đi duy nhất ở phía Nam (từ đường đất đỏ - 8m, qua phần đất do Nhà nước quản lí) để vào đất đã có chủ quyền hợp pháp của mình.

Quyền về lối đi, quy định tại Điều 246 và Khoản 1, Điều 254 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015: “Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lí trên phần đất của họ”. Theo quy định này, bà Liên có quyền yêu cầu được mở lối đi ra phía đường đất đỏ - 8m. Tuy nhiên, việc ông Thông xây bức tường làm bịt lối đi của bà Liên ra phía đường đất đỏ - 8m, thể hiện bà Liên đang bị xâm hại về quyền được mở lối đi. Báo cáo không nói gì đến việc này?

Ba, “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lí” (Điều 1, Luật Đất đai năm 1993). Theo đó, ông Thông và ông Hóa không có quyền xác lập “Giấy bán đất” ngày 4/7/2014! Sao Báo cáo không nói gì việc này?

Bốn, Báo cáo nhận định: “Toàn bộ phần diện tích bà Đào Thị Ngọc Liên và ông Đồng Văn Thông đang sử dụng có nguồn gốc trước đây từ thửa đất số 154, tờ bản đồ số 03 (bản đồ đo năm 1993) đều thể hiện là đất Hg/b (đất hoang).” Trong khi, hồ sơ thể hiện diện tích đất ông Thông đang sử dụng có nguồn gốc “đất do tôi khai phá từ trước năm 1990” (ông Hóa cam kết trong “Giấy bán đất” đề ngày 4/7/2014). Sao Báo cáo chỉ nói nguồn gốc đất từ năm 1993, mà không nói nguồn gốc đất từ năm 1990?

Thực hiện quy định tại Điều 5 Luật Người cao tuổi năm 2009, Tạp chí Người cao tuổi chuyển nội dung vụ việc trên đến Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền về sự việc phản ánh trên; thông báo kết quả để Tạp chí trả lời người cao tuổi Đào Thị Ngọc Liên và bạn đọc theo quy định.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần xem xét, đính chính, chỉnh lí hồ sơ địa chính để trả lại tên chủ sử dụng đất

Cần xem xét, đính chính, chỉnh lí hồ sơ địa chính để trả lại tên chủ sử dụng đất

Có thửa đất hơn 500m2 đứng tên cụ Phạm Văn Hồng trong hồ sơ địa chính lập từ năm 1986, gia đình vẫn sử dụng không tranh chấp với ai. Tình cờ gia đình phát hiện tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc địa chính lập năm 2018, phần chủ sử dụng đất lại mang tên người khác và cũng chính người đó kí nhận vào phiếu này. Gia đình có nhiều đơn đề nghị đính chính, chỉnh lí lại hồ sơ địa chính để trả lại tên người sử dụng đất là cụ Phạm Văn Hồng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…
Bản án có hiệu lực pháp luật, người cao tuổi mong mỏi được thi hành án(!)

Bản án có hiệu lực pháp luật, người cao tuổi mong mỏi được thi hành án(!)

Ông Nguyễn Bằng, 74 tuổi, ở khu phố 4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa có đơn gửi Tạp chí Người cao tuổi phản ánh việc Chủ tịch UBND TP Bà Rịa không chịu thi hành Bản án đã có hiệu lực pháp luật của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh cũng như Quyết định buộc thi hành án hành chính số: 37/2023/QĐ-THA ngày 15/11/2023 của Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...
Phán quyết của Tòa và nỗi lòng người cao tuổi

Phán quyết của Tòa và nỗi lòng người cao tuổi

Ông Ngô Văn Ân, 61 tuổi và vợ là bà Trương Thị Luyền, ở thôn Tân Hải, xã Hải Ninh có đơn gửi Tạp chí Người cao tuổi kêu cứu về việc TAND tỉnh Quảng Bình, cùng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giải quyết vụ “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, xét xử và ban hành các bản án thiếu khách quan, không đúng thực tế, khiến gia đình ông bà có nguy cơ mất quyền sử dụng gần 1.800m2 đất…
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân Quảng, 65 tuổi, phản ánh việc: Dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng ở xã Long Hưng, huyện Long Thành (nay thuộc TP Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai, Chủ đầu tư là Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, có nhiều dấu hiệu trái pháp luật về quản lí đất đai, gây thiệt hại quyền lợi hợp pháp của gia đình ông.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn và ảnh của ông Trần Trọng Lâm, 72 tuổi; ông Nguyễn Linh, 76 tuổi; cùng nhiều người dân ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; phản ánh về tình trạng khai thác đất sét để sản xuất gạch có dấu hiệu trái phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sản xuất và cuộc sống của người dân trên địa bàn và hủy hoại nguồn tài nguyên đất đai.

Tin khác

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Bà Lê Ngọc Đào, 66 tuổi, có đơn gửi cơ quan chức năng về việc quyền sử dụng đất hợp pháp của bà bị xâm hại do thực hiện dự án ở xã Long Hưng, huyện Long Thành (nay thuộc TP Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai, do chủ đầu tư là Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai; đề nghị được tổ chức một cuộc thanh tra toàn diện về thực hiện dự án này.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn tố giác của nhiều người cùng tham gia tổ chức chơi họ (trong đó có nhiều người cao tuổi), trú tại khu phố 4, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, phản ánh, họ là nạn nhân của vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động hùn họ với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng; đồng thời mong muốn các cơ quan có thẩm quyền công khai các vụ việc, để nhắc nhở, cảnh báo cho mọi người, trong đó có người cao tuổi biết quy định về họ, hụi, biêu, phường, để phòng tránh.

Những điều người cao tuổi cần biết khi tham gia giao dịch nhà chung cư chỉ có hợp đồng mua bán

Những điều người cao tuổi cần biết khi tham gia giao dịch nhà chung cư chỉ có hợp đồng mua bán
Khi giao dịch nhà chung cư chỉ có hợp đồng mua bán sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng. Người cao tuổi cần biết những trường hợp rủi ro có thể gặp phải khi thực hiện loại giao dịch này…

Hoa mai trong thơ trung đại Việt Nam

Hoa mai trong thơ trung đại Việt Nam
Mai (梅) là một trong bốn loài cây/hoa được xếp vào hàng “tứ quý danh hoa” (四 季 名 花) ở nước ta. Tứ quý danh hoa là bốn loài cây/hoa tượng trưng cho bốn mùa trong năm, bao gồm: Mai - 梅 (mùa Xuân), trúc - 竹 (mùa Hạ), cúc - 菊 (mùa Thu), tùng - 松 (mùa Đông).

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu bị bắt: Người bị hại có được lấy lại tiền góp vốn?

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu bị bắt: Người bị hại có được lấy lại tiền góp vốn?
Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu bị bắt với cáo buộc nâng khống vốn điều lệ để huy động hơn 1.000 tỉ đồng. Vậy những người đã góp vốn vào Công ty có được lấy lại tiền?...

Vụ tặng quà hết hạn sử dụng của Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin: Liệu có còn là chuyện nội bộ công ty?

Vụ tặng quà hết hạn sử dụng của Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin: Liệu có còn là chuyện nội bộ công ty?
Những ngày qua, dư luận người dân TP Uông Bí nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung xôn xao về việc hàng ngàn công nhân của Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin trong dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024 được Công ty Than Vàng Danh tặng cho một gói quà Tết, trong đó có hộp bánh kem xốp hiệu Smiletime, xuất xứ từ Cộng hòa Bê-la-rút, bị phát hiện đã quá hạn sử dụng 6 tháng...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Bà Lê Ngọc Đào, 66 tuổi, có đơn gửi cơ quan chức năng về việc quyền sử dụng đất hợp pháp của bà bị xâm hại do thực hiện dự án ở xã Long Hưng, huyện Long Thành (nay thuộc TP Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai, do chủ đầu tư là Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai; đề nghị được tổ chức một cuộc thanh tra toàn diện về thực hiện dự án này.

Nghi phạm đã chết, vụ án sẽ được đình chỉ?

Nghi phạm đã chết, vụ án sẽ được đình chỉ?
Liên quan tới vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra tại địa phương, cơ quan chức năng huyện Yên Thành cho biết, phát hiện nghi phạm trong vụ án đã chết trong tư thế treo cổ tại khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành...

Vụ Thượng úy quân đội có nồng độ cồn lao xe vào Cảnh sát giao thông: Có thể bị khởi tố hình sự?

Vụ Thượng úy quân đội có nồng độ cồn lao xe vào Cảnh sát giao thông: Có thể bị khởi tố hình sự?
Dưới góc độ pháp lí, chuyên gia pháp luật cho rằng, vụ việc Thượng úy quân đội lái xe Mazda tông vào Cảnh sát giao thông (CSGT) tại chốt đo nồng độ cồn ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An rồi bỏ chạy có thể bị khởi tố tội “Chống người thi hành công vụ” được quy định trong Bộ luật Hình sự...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Ông Đỗ Mộc, 70 tuổi, đại diện Công ty CP Phú Hải, ở 23 đường Hoàng Việt, khu phố Hương Giang, phường Long Hương, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có “Đơn đề nghị” gửi Bí thư Tỉnh ủy; Ban Nội chính; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giao đất và bồi thường thu hồi đất làm dự án…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Trần Thị Tám, 79 tuổi, ở B1/360, ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, khiếu nại Quyết định số: 489/QĐ-UBND ngày 4/4/2023 của UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Người cao tuổi yêu cầu thu hồi, hủy bỏ quyết định thu hồi đất!

Người cao tuổi yêu cầu thu hồi, hủy bỏ quyết định thu hồi đất!
UBND huyện Long Thành ban hành quyết định thu hồi đất sai đối tượng; Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc tổ chức thi công dự án trên phần đất đang thuộc chủ quyền hợp pháp của bà Trần Nguyệt Thu và bà Nguyễn Thị Tuyết (64 tuổi). Đây là cơ sở để bà Thu, bà Tuyết có đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi quyết định thu hồi đất…

Cần giải quyết thấu tình, đạt lí, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người cao tuổi

Cần giải quyết thấu tình, đạt lí, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người cao tuổi
Ông Phạm Văn Vương, 64 tuổi, và vợ là bà Trương Thị Liên, 63 tuổi, ở xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ phản ánh về việc UBND xã Mường Phăng và UBND TP Điện Biên Phủ yêu cầu gia đình phải tháo dỡ công trình trên đất đã được UBND huyện Điện Biên (nay TP Điện Biên Phủ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)...

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2024
Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, có nhiều điểm mới người dân cần biết. Theo đó, Luật quy định 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng…

Thấy gì từ việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh?

Thấy gì từ việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh?
Theo Thông báo số: 536/TB-VP ngày 2/9/2019 về “Kết luận của ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh tiếp công dân Lê Thanh, địa chỉ 1016 đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9”, có 3 nội dung; và đã 125 ngày, mà nội dung Kết luận chưa thực hiện, ông Lê Thanh tiếp tục có 2 đơn khiếu nại (ngày 4/2/2020 và ngày 2/6/2020) yêu cầu giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại. Tuy nhiên, việc giải quyết đơn của ông Thanh được chuyển thành giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh…
Xem thêm
Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, có nhiều điểm mới người dân cần biết. Theo đó, Luật quy định 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng…
Công bố thông tin mới về vụ trúng đấu giá đất ở huyện Đông Anh

Công bố thông tin mới về vụ trúng đấu giá đất ở huyện Đông Anh

Ba doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thanh Trì vừa đồng thuận công bố thông tin làm rõ một số vấn đề mà dư luận quan tâm về dự án đấu giá đất ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Ngày 16/1 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Ngày 16/1 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngày 16/01, tòa sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin vào ng
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân Quảng, 65 tuổi, phản ánh việc: Dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng ở xã Long Hưng, huyện Long Thành (nay thuộc TP Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai, Chủ đầu tư là Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, có nhiều dấu hiệu trái pháp luật về quản lí đất đai, gây thiệt hại quyền lợi hợp pháp của gia đình ông.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn và ảnh của ông Trần Trọng Lâm, 72 tuổi; ông Nguyễn Linh, 76 tuổi; cùng nhiều người dân ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; phản ánh về tình trạng khai thác đất sét để sản xuất gạch có dấu hiệu trái phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sản xuất và cuộc sống của người dân trên địa bàn và hủy hoại nguồn tài nguyên đất đai.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Lê Ngọc Đào, 66 tuổi, có đơn gửi cơ quan chức năng về việc quyền sử dụng đất hợp pháp của bà bị xâm hại do thực hiện dự án ở xã Long Hưng, huyện Long Thành (nay thuộc TP Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai, do chủ đầu tư là Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai; đề nghị được tổ chức một cuộc thanh tra toàn diện về thực hiện dự án này.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uy
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế gồm: Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng tử của con trai ông; Giấy tờ tùy thân của những người hưởng di sản; Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản…
Phiên bản di động