Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên:

Quan điểm chỉ đạo ngược nhau của hai Phó Chủ tịch huyện, người dân thiệt ai chịu?

Ông Lò Thành An mua đất ở khu vực Pú Đôn, xã Thanh Nưa của ông Lò Văn Nhui và đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Trong khi đất không bị thu hồi, đang sử dụng, nhưng năm 2005, ông Phạm Văn Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên chỉ đạo UBND xã Thanh Nưa thu hồi đất của hộ ông Nhui… Còn năm 2020, ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên lại cho rằng, không phải đất của ông Nhui; làm cho quyền và lợi ích hợp pháp của ông An đang bị xâm phạm...

Lấy đất của dân khai hoang và đang sử dụng ổn định cấp cho cán bộ

Theo phản ánh, năm 1964, ông Lò Văn Nhui khai hoang mảnh đất chân đồi Pú Đôn, xã Thanh Nưa để sử dụng, không có tranh chấp, sau này bán cho bà Lò Thị Cương (bà Cương cho con là ông Lò Thành An). Đến năm 2009, ông Nhui làm đơn xin cấp sổ đỏ, thì mới biết, hơn 1.200m2 đất ở khu vực chân đồi Pú Đôn đã bị UBND xã Thanh Nưa lấy giao cho một số cán bộ UBND xã Thanh Nưa từ năm 2003. Năm 2008-2011, UBND huyện Điện Biên cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân được xã cấp đất. Đến năm 2014, UBND huyện Điện Biên ra các Quyết định số 2400, 2404, 2405… thu hồi đất và hủy bỏ sổ đỏ của cá nhân do trước đó cấp sai. Bất ngờ, UBND huyện lại giao cho UBND xã Thanh Nưa quản lí và đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thông qua tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 7/7/2017 của HĐND huyện Điện Biên và Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn năm 2017-2020, trên địa bàn huyện Điện Biên.

Không đồng ý với việc đất mua, nhưng lại được đưa vào đấu giá, ông An làm đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí đề nghị xem xét, giải quyết việc cấp sổ đỏ cho ông diện tích đất khu vực Pú Đôn, xã Thanh Nưa.

Văn bản số 226/UBND-TNMT của UBND huyện Điện Biên trả lời Tạp chí Người cao tuổi.
Văn bản số 226/UBND-TNMT của UBND huyện Điện Biên trả lời Tạp chí Người cao tuổi.

Chỉ đạo của 2 Phó Chủ tịch có trái ngược?

Được biết, ngày 16/3/2015, UBND huyện Điện Biên có Thông báo số 31/TB-UBND về việc ông Phạm Văn Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp bàn giải quyết các trường hợp vi phạm về sử dụng đất tại địa bàn xã Thanh Nưa: Đối với khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại đội 13, bản Mển, xã Thanh Nưa của hộ ông Lò Văn Nhui. Yêu cầu UBND xã Thanh Nưa tăng cường công tác quản lí đối với diện tích 2.400m2 đất đã thu hồi của hộ gia đình ông Nhui để sau khi được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sẽ đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi ông An phát hiện, tiếp tục làm đơn phản ánh, kiến nghị gửi UBND huyện Điện Biên, UBND xã Thanh Nưa. Đến ngày 2/7/2020, UBND xã Thanh Nưa có Văn bản số 56/BC-UBND gửi UBND huyện Điện Biên về việc phối hợp giải quyết đối với đề nghị cấp sổ đỏ tại khu vực chân đồi Pú Đôn, xã Thanh Nưa.

Ngày 14/7/2020, Phòng Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Điện Biên có Báo cáo số 352/BC-TNMT gửi UBND huyện Điện Biên về việc phối hợp giải quyết đề nghị cấp sổ đỏ tại khu vực chân đồi Pú Đôn, xã Thanh Nưa. Theo đó, Phòng TN&MT đề xuất giao UBND xã Thanh Nưa phối hợp với Trung tâm Quản lí đất đai huyện hướng dẫn cho ông An trích đo địa chính thửa, lập hồ sơ cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bảo đảm đúng trình tự và thủ tục theo quy định. UBND xã Thanh Nưa có trách nhiệm tổ chức kiểm tra xác minh nguồn gốc đất, tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông An để nộp tại một cửa liên thông của huyện theo quy định. Trung tâm Quản lí đất đai, Phòng TN&MT có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ông An, nếu đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt bảo đảm đúng quy định.

Đến ngày 20/7/2020, UBND huyện Điện Biên có Văn bản số 1175/UBND-TNMT gửi UBND xã Thanh Nưa; Trung tâm Quản lí đất đai huyện; Phòng TN&MT huyện và ông An về việc giải quyết đề nghị cấp sổ đỏ tại khu vực chân đồi Pú Đôn, xã Thanh Nưa theo như Báo cáo đề xuất số 352 của Phòng TN&MT.

Ngày 9/9/2020, UBND xã Thanh Nưa tổ chức xác định ranh giới thửa đất ông An về việc đề nghị cấp sổ đỏ tại chân đồi Pú Đôn. Xét thấy sự việc vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND xã Thanh Nưa, nên ngày 22/9/2020, UBND xã Thanh Nưa có Báo cáo số 197/BC-UBND gửi UBND huyện Điện Biên, Phòng TN&MT huyện Điện Biên để báo cáo và thống nhất hướng giải quyết.

Nhưng bất ngờ, ngày 30/12/2020, UBND huyện Điện Biên có Thông báo số 114/TB-UBND về kết luận của ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại cuộc họp thống nhất giải quyết đơn thư đề nghị cấp sổ đỏ tại khu vực chân đồi Pú Đôn, xã Thanh Nưa. Theo đó, ông Chính kết luận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai: Đối với diện tích 2.113,1m2 theo hồ sơ trích đo thửa đất do bà Cương và ông An chỉ mốc giới tại thực địa ngày 9/9/2020. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn có 1.200m2 trùng với diện tích đã được các cơ quan kết luận không phải đất của ông Nhui, đã được thu hồi giao cho UBND xã Thanh Nưa quản lí; diện tích 913,1m2 đất còn lại là đất của Lâm trường Điện Biên…

Được biết, từ trước đến nay hộ gia đình ông Nhui, hay ông An vẫn sử dụng, cũng không nhận được bất kì văn bản nào của UBND huyện hay xã về việc thu hồi đất của mình đang sử dụng. Nhưng căn cứ theo kết luận của 2 ông Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên có sự trái ngược nhau.

Ngày 4/2/2021, UBND tỉnh Điện Biên có Văn bản số 333/UBND-KSTT xử lí nội dung đề nghị của Tạp chí Người cao tuổi gửi UBND huyện Điện Biên. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Điện Biên xem xét, xử lí phản ánh của phóng viên liên quan đến đơn thư kiến nghị của ông An theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lí bằng văn bản đến ông An và Tạp chí Người cao tuổi; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/2/2021.

Đến ngày 19/2/2021, UBND huyện Điện Biên có Văn bản số 226/UBND-TNMT trả lời Tạp chí Người cao tuổi. Ông Ngô Xuân Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên vẫn trả lời y nguyên như Thông báo số 114/TB-UBND ngày 30/12/2020. Do vậy, ông Chính cho rằng việc cấp sổ đỏ cho ông An là không thực hiện được.

Vậy, đâu là sự thật. Tạp chí Người cao tuổi đề nghị UBND tỉnh Điện Biên giao cho Thanh tra tỉnh vào cuộc làm rõ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của ông Lò Thành An.

Nguyễn Hải - Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Mỏ cát Trường Lợi thay đổi phương án khai thác, chống lệnh lắp trạm cân

Mỏ cát Trường Lợi thay đổi phương án khai thác, chống lệnh lắp trạm cân

Công ty Trường Lợi (Quảng Nam) tự ý thay đổi phương án khai thác cát được chính quyền cấp phép từ khai thác lộ thiên sang hút sát dưới lòng sông. Sự việc xảy ra trong một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương thiếu cương quyết xử lý.
Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện

Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện

Đất cha mẹ để lại cho 10 người con, khi cha mẹ không còn minh mẫn, người con trai út giả mạo giấy tờ, tự phân chia cho một số người trong gia đình. Tờ giấy chia đất trên chỉ có chữ kí của Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận chữ kí của ông Trưởng ấp 19 năm về trước. Vậy mà 4 phiên toà đã qua, đại diện Viện KSND và Hội đồng xét xử từ huyện tới tỉnh vẫn “vô tư” công nhận đó là tờ phân chia “Tông chi hợp pháp” để xét xử, khiến một hộ nông dân nghèo phải đi hầu Toà suốt 10 năm nay…
Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Một gói thầu hơn 3 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư, đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ hơn 3 triệu đồng!?
Huyện, xã không thực hiện quyết định của tỉnh(!?)

Huyện, xã không thực hiện quyết định của tỉnh(!?)

Ngày 7/4/2021, Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Quyết định thu hồi đất đã 17 năm nhưng chưa được đền bù tái định cư, phải ở trong căn nhà sập sệ”, phản ánh việc gia đình thương binh hạng 4/4 Trương Đình Mùi và bà Lê Thị Thỏa (gọi tắt là gia đình bà Thỏa), ở thôn 6 (nay là thôn Văn Phong) xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa nằm trong Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Xứ Đoài; gia đình sẵn sàng bàn giao mặt bằng bất cứ lúc nào, nhưng đến nay đã 17 năm vẫn chưa được đền bù, phải sống tạm bợ trong khu nhà xuống cấp nghiêm trọng, trong khi, chính quyền địa phương thì không cho xây dựng, cải tạo nhà.
Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng “ngược”, nhân viên mạo danh bác sĩ, thu tiền tỷ từ người bệnh?

Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng “ngược”, nhân viên mạo danh bác sĩ, thu tiền tỷ từ người bệnh?

Mỗi khi cho ra lò một loại thực phẩm chức năng mang thương hiệu mới, nhà Nhung – Dương (Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Đình Dương) thế hệ 9x, thường có 1 quy trình rất "thần tốc", thậm chí là đi ngược, tức là sản phẩm ra trước, còn hồ sơ thì hoàn thiện sau cho "hợp lệ". Thậm chí, nhân viên mạo danh bác sỹ để tư vấn cho người bệnh và bán thực phẩm chức năng, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Chiêu trò lừa đảo này đã khiến hàng vạn người vì nhẹ dạ mà dính bẫy lừa, tiền mất tật mang.

Tin khác

Đừng đẩy thiệt thòi về phía người dân!

Đừng đẩy thiệt thòi về phía người dân!
Tạp chí Người cao tuổi từng đăng bài phản ánh về những bất cập ở Khu đô thị Mipeco Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Đây là dự án kinh doanh thương mại, do đó việc thực hiện bồi thường phải căn cứ vào Điều 73, chứ không phải Điều 62, Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vẫn ban hành Văn bản 367/UBND-XDNĐ đồng ý giao thêm cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty xăng dầu Quân đội (gọi tắt và Công ty xăng dầu Quân đội) 2,5ha đất trồng rừng nằm ngoài diện tích Ô-400, gây thiệt hại cho người dân…

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù
Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) chuyển sang phần tranh tụng.

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường
Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An vẫn “vô tư” hoạt động, khiến cư dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi ô nhiễm môi trường, mùi hôi thôi nồng nặng bốc lên từ các chuồng nuôi lợn …

Lai Châu: Những sai phạm tại các thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2

Lai Châu: Những sai phạm tại các thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2
Công tác quản lý, vận hành khai thác công trình thủy điện, chủ đầu tư thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Cấu 2 chưa lập cơ sở dữ liệu hồ đập, hồ chứa thủy điện. Ngoài ra, thủy điện Nậm Na 1, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2 còn chưa lắp đặt quan trắc khí tượng thủy văn.

Căn cứ các tình tiết mới, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết thấu lí, đạt tình (Tiếp theo kì trước)

Căn cứ các tình tiết mới, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh  giải quyết thấu lí, đạt tình (Tiếp theo kì trước)
Tại Văn bản số 1287/VP ĐK-TTLT ngày 14/11/2017 của Văn phòng Đăng kí đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, xác định: “Theo quyết định số 72/QĐ-UB ngày 5/5/1995, vào thời điểm này việc cấp sổ đỏ chỉ cấp 1 bản duy nhất giao cho chủ sử dụng đất không phô-tô lưu nên không có bản sao sổ đỏ”.

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng
Ngày 13/4, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tiếp tục với phần xét hỏi.
Xem thêm
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách ...
Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện ...
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Ngày 13/4, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây ...
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả ...
Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Một gói thầu hơn 3 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định ...
Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Ông Trần Văn Dũng, ở phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang bị ông Trần Văn Thanh (anh trai ông Dũng) đòi lại căn nhà mà ông ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động