Về vụ án “Tranh chấp chia thừa kế và chia tài sản chung” tại quận Long Biên, TP Hà Nội:

Nguyện vọng của người cao tuổi gửi đến TAND Cấp cao tại Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Hướng, 61 tuổi, ở phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội, là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp chia thừa kế, Chia tài sản chung” cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự do Tòa cấp phúc thẩm chưa xem xét nhiều tình tiết mới, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình…

Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, cụ Nguyễn Văn Đắc (mất năm 1994) và cụ Nguyễn Thị Tẹo (mất năm 2008), sinh được 5 người con, gồm: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thị Hương. Năm 1993, hộ gia đình cụ Đắc, Tẹo được chia đất theo Nghị định số: 64/CP của Chính phủ. Tại thời điểm chia đất, gia đình có 8 người, được chia 7 suất đất nông nghiệp gồm cụ Nguyễn Thị Tẹo, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Hương, Phạm Duy Trường (con bà Hương), Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Hồng Thái (con ông Hướng), Khiếu Thị Khánh (vợ ông Hướng) và Nguyễn Diệu Linh (con ông Nguyễn Văn Hưởng). Tổng cộng, gia đình được giao 2.081m2 đất nông nghiệp. Năm 2003, UBND huyện Gia Lâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) toàn bộ diện tích nông nghiệp mang tên cụ Nguyễn Thị Tẹo, đến năm 2008, cụ Tẹo mất, không để lại di chúc.

Ngày 21/7/2020, bà Hương có đơn khởi kiện ông Hướng ra TAND quận Long Biên tranh chấp chia thừa kế và tài sản chung. Đến ngày 24/5 và 1/6/2022, TAND quận Long Biên đưa vụ án ra xét xử công khai. Theo đó, TAND quận Long Biên chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung và chia tài sản thừa kế của bà Hương; Xác định bà Hương có 223,4m2 đất là tài sản chung trong giấy GCNQSDĐ Q733284; Xác định di sản của cụ Tẹo trong vụ án này là 262,6m2 là tài sản chung nằm trong GCNQSDĐ Q733284; xác định hàng thừa kế của cụ Tẹo gồm: Bà Bình, ông Hiếu, ông Hưởng, ông Hướng và bà Hương.

Khu nhà, đất nông nghiệp hộ ông Vũ Văn Nhi và Nguyễn Thị Kim Hương mua và xây dựng trước thời điểm vụ án được thụ lí.  2. Bản án số: 263/2023/DSST ngày 8/6/2023 của TAND TP Hà Nội về tranh chấp chia thừa kế và chia tài sản chung.
Khu nhà, đất nông nghiệp hộ ông Vũ Văn Nhi và Nguyễn Thị Kim Hương mua và xây dựng trước thời điểm vụ án được thụ lí.

Bà Hương, bà Bình và ông Trường được sử dụng thửa đất số 6 (24) diện tích 995m2 thuộc tờ bản đồ số 20 tại thôn Tư Đình, xã Long Biên (nay phường Long Biên); Trong đó bà Hương có 328,44m2; bà Bình có 315,12m2 và ông Trường có 300,1m2 nằm trong GCNQSDĐ Q733284.

Ông Hướng, bà Khánh và ông Thái được quyền sử dụng 96,1m2 tại thửa 419 tờ bản đồ số 29 và thửa số 103 (101) diện tích 708m2 tờ bản đồ số 21, tất cả đều tại thôn Tư Đình, xã Long Biên (nay phường Long Biên). Trong đó, ông Hướng có 353,8m2; bà Khánh có 150,2m2 và anh Thái có 300,1m2 nằm trong GCNQSDĐ Q733284…

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện độc lập của bà Nguyễn Thị Kim Hương và ông Vũ Văn Nhi, bà Hương ông Nhi được quyền sử dụng 151,7m2 đất tại thửa 419 tờ bản đồ số 29 tại thôn Tư Đình, xã Long Biên (phường Long Biên) nằm trong GCNQSDĐ Q733284 mang tên hộ cụ Tẹo.

Phần đất 151,7m2 vợ chồng bà Hương, ông Nhi mua của bà Hương đã xây dựng các công trình trên phần đất đã mua thì được quyền sử dụng (trong đó đất trên là đất nông nghiệp, ông Nhi nguyên là cán bộ địa chính phường Long Biên).

Ông Hướng đã có đơn kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 63/2022/DSST ngày 1/6/2022 của TAND quận Long Biên.

Ngày 16/6/2022, Viện KSND quận Long Biên có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKS-DS gửi TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy bản án Dân sự sơ thẩm số: 63/2022/DSS ngày 1/6/2022.

Đến ngày 8/6/2023, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án “Tranh chấp chia thừa kế, chia tài sản chung và công nhận hợp đồng chuyển nhường quyền sử dụng đất” và ban hành Bản án số: 263/2023/DSPT ngày 8/6/2023 của TAND TP Hà Nội; sửa Bản án dân sự sơ thẩm số: 63/2022/DSST ngày 1/6/2022 của TAND quận Long Biên.

 Bản án số: 263/2023/DSST ngày 8/6/2023 của TAND TP Hà Nội về tranh chấp chia thừa kế và chia tài sản chung.
Bản án dân sự sơ thẩm số 63/2022/DSST ngày 1/6/2022 của TAND quận Long Biên.

Ông Hướng cho rằng: Thứ nhất, trong quá trình giải quyết vụ án, khi hoãn phiên tòa sơ thẩm ngày 24/5/2022 lần 1 đến ngày 1/6/2022, Tòa sơ thẩm đưa vụ án ra xét xử, gia đình không nhận được giấy mời, nên không được tham gia xét xử với tư cách là bị đơn trong vụ án. Thứ hai, đối với thửa đất số 419, khi Nhà nước thu hồi 23,2m2 (sau đó bà Hương được Nhà nước cấp cho 1 lô đất tái định cư) và diện tích còn lại 247,8m2, về nguyên tắc 7 người sẽ có quyền và nghĩa vụ theo tỉ lệ được giao theo Nghị định 64. Tuy nhiên, tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm không xem xét lại công nhận cho bà Hương và bà Bình có quyền tự định đoạt 151,7m2 bán cho ông Vũ Văn Nhi và bà Nguyễn Thị Kim Hương khi chưa được sự đồng ý của 5 người thừa kế còn lại. Thứ ba, việc bà Hương và Bình tự định đoạt 151,7m2 khi chưa có sự đồng ý của 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nên hợp đồng chuyển nhượng (mua bán trước thời điểm khởi kiện) với ông Nhi và bà Kim Hương là vô hiệu.

“Việc gia đình ông Nhi lấn đất, Tòa xử bồi thường mà không trả đất là thiếu khách quan. Phần đất nông nghiệp thửa 6 (24) diện tích 995m2 thuộc tờ bản đồ số 20, vợ chồng tôi trồng cây nhiều năm nhưng tòa giao cho bà Hương, Bình, Trường sử dụng trong khi thửa đất nông nghiệp khác lại giao cho vợ chồng tôi là điều bất hợp lí”, ông Hướng cho biết.

Nguyện vọng của ông Hướng và gia đình là Viện KSND Cấp cao và TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm để bảo đảm quyền và lợi ích của gia đình ông theo quy định pháp luật.

Luật sư Đỗ Thành Hưng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Theo hồ sơ và tài liệu vụ án thì thửa đất trên có nguồn gốc là đất nông nghiệp, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tẹo được Nhà nước chia đất theo Nghị định 64/CP của Chính phủ. Năm 2008, cụ Tẹo mất không để lại di chúc, nên việc chia thừa kế theo đúng quy định của pháp luật. Cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm chưa xem xét việc 23,2m2 đất nhà nước thu hồi và bồi thường cùng với 1 lô đất tái định cư bà Hương được hưởng, nhưng lại không được xem xét chia cho các đồng thừa kế. Ngoài ra, việc bà Hương và bà Bình bán đất nông nghiệp cho ông Vũ Văn Nhi (công chức) và vợ Nguyễn Thị Kim Hương để ông Nhi và bà Hương xây dựng nhà cửa trước thời điểm vụ án được thụ lí và xét xử là chưa đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, quy định về trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa như sau: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Ngoài ra, tại điểm b, Khoản 2; điểm b, Khoản 3 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, quy định về căn cứ để xác định cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp: “Điều 3. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp… Các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: a)… b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội; Căn cứ xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp: a) …b) Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội”.

Có thể thấy, cán bộ, công chức là những đối tượng được hưởng lương thường xuyên, do đó, thuộc vào đối tượng không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nên sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Nguyễn Hải

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều hộ NCT đề nghị được xem xét bồi thường, hỗ trợ thoả đáng khi thu hồi đất họ thuê sản xuất

Nhiều hộ NCT đề nghị được xem xét bồi thường, hỗ trợ thoả đáng khi thu hồi đất họ thuê sản xuất

Cho đến nay chưa một hộ dân trong số 65 hộ nhận khoán đất sản xuất nông nghiệp từ Công ty TNHH MTV Cây trồng TP Hồ Chí Minh, tại địa bàn các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bàn giao đất sản xuất để phục vụ thi công đường Vành đai 3…
Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Ông Hoàng Hữu Trí (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hỏi: Gần đây, gia đình tôi liên tục bị đối tượng lạ lém chất bẩn, tạt sơn vào nhà. Tìm hiểu, tôi được biết, con trai tôi có vay tiền với lãi suất cao của một nhóm người ở địa phương nhưng chưa trả được. Đã nhiều lần họ tìm đến nhà con trai tôi để đòi nợ. Hiện nay, con trai tôi đi vắng, nhiều người đến nhà tôi yêu cầu gia đình phải trả nợ thay. Việc ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà người khác, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Thấy gì từ văn bản của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang?

Thấy gì từ văn bản của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang?

Ông Lê Văn Ba, 72 tuổi, khởi kiện Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Tiền Giang, vì lấy đất của hộ gia đình “cấp” cho cá nhân ông Ba có dấu hiệu không đúng quy định của pháp luật. TAND tỉnh Tiền Giang đang giải quyết vụ án, “bất ngờ” có thêm tình tiết mới từ văn bản của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang…
Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.
Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi

Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi

Phản ánh tới Tạp chí Người cao tuổi, ông Nguyễn Duy Thọ, 66 tuổi, ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cần vào cuộc xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới và Dự án chợ khu đô thị mới ngã ba Cò Nòi...

Tin khác

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng
Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng
Ông Nguyễn Đình Đá, 79 tuổi, đại diện uỷ quyền của Công ty TNHH Cẩm Thạch (Giấy ủy quyền ngày 6/5/2024) có đơn kiến nghị việc UBND tỉnh Lào Cai kí hợp đồng cho thuê đất kinh doanh thương mại, nhưng khi Công ty đang thi công, UBND tỉnh lại đơn phương chấm dứt thực hiện, cho đến nay Công ty chưa đền bù thỏa đáng…

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
13.000m2 đất ở phường Linh Trung do vợ chồng cụ Nguyễn Văn Sanh (1935 - 2001), cụ Nguyễn Thị Tốt, 90 tuổi khai phá từ năm 1970, và sau đó 2 cụ cùng 7 người con tạo dựng nhà ở, vật kiến trúc, hoa màu quản lí sử dụng, không có tranh chấp.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá
Cho dù đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá, nhưng hơn 4 năm qua, gia đình cụ Nguyễn Tiến Lên, 82 tuổi (cụ Lên ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Hòa, con trai làm đại diện) ở TP Nam Định vẫn không được đơn vị có tài sản đấu giá là Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Mỹ Lộc bàn giao tài sản. Gia đình đề nghị UBND huyện Mỹ Lộc, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân…

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!
Đó là nội dung thể hiện trong Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Tâm, 78 tuổi, ngụ đường Phú Định, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Bà Tâm có con gái tên Lê Thị Tuyết Vân, vợ và là người kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của nguyên đơn Diệp Thanh Tùng, mất ngày 18/12/2020; và là người giám hộ của cháu Diệp Lê Thảo Chinh, đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án “tranh chấp mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. Vụ án được TAND huyện Bình Chánh xét xử (Bản án số 22/2024/DS-ST ngày 16/1/2024) lộ rõ nhiều bất thường…

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm
Không đồng tình với Bản ánh hành chính phúc thẩm số 396/2023/HC-PT ngày 6/6/2023 của TAND Cấp cao tại Hà Nội và Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2022/DS-ST ngày 22/9/2022 của TAND tỉnh Lạng Sơn về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”, gia đình ông Hoàng Ngọc Quang, 68 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có đơn gửi TAND Tối cao đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm...

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi
Ông Nguyễn Đức Minh, 70 tuổi, Trưởng Ban quản trị Toà nhà chung cư CT5C, Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lí việc bị chủ căn hộ 2501 Toà nhà chung cư CT5C có hành vi hành hung, cố ý gây thương tích...

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”
Luật sư Mai Lưu Phúc, Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH HQC tại TP Hồ Chí Minh, người bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Kim Ngọc cho rằng: “Có cơ sở để cho rằng hành vi của bị cáo Ngọc không thỏa mãn mặt chủ quan và khách quan của tội “cưỡng đoạt tài sản”…

Câu chuyện buồn của người thương binh già

Câu chuyện buồn của người thương binh già
Trong căn nhà giản dị tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, ông Nguyễn Quý Khiêm, 76 tuổi, thương binh hạng 2/4, ngồi trầm ngâm nhìn ra khu vườn nhỏ.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.
Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Con “voi” đã chui “lọt” lỗ kim!

Con “voi” đã chui “lọt” lỗ kim!
Việc xây hàng rào thể hiện dấu hiệu chiếm đất trong khuôn viên trường mầm non, không được giải quyết, mà ngược lại người tố giác là bảo vệ nhà trường lại bị coi là có lấn chiếm nhà, đất của nhà trường. Việc con “voi” đã chui “lọt” lỗ kim đã 28 năm, nay gia đình người tố giác tiếp tục phản ánh, trông chờ được giải quyết theo quy định…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Nguyễn Gia Mai, 72 tuổi, ở khu vực đường Tên Lửa nối dài (kèm theo hồ sơ) phản ánh việc xây dựng Trường THCS Bình Trị Đông B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu không đúng vị trí phê duyệt ban đầu, trái quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng.

Người cao tuổi đề nghị xem xét lại quyết định theo thủ tục đặc biệt

Người cao tuổi đề nghị xem xét lại quyết định theo thủ tục đặc biệt
Khoản 1, Điều 385 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, đương sự đã không thể biết được khi ra quyết định đó”. Căn cứ vào quy định trên, đương sự là người cao tuổi có đơn đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao theo thủ tục đặc biệt, vì có nhiều tình tiết mới, được thể hiện ở vụ án dân sự dưới đây...
Xem thêm
Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.
TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của ông Đặng Ngọc Phi, 61 tuổi và vợ là bà Phan Hòa Băng Tuyền, 60 tuổi (kèm theo hồ sơ) ở ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo đó đơn của ông Phi và bà Tuyền cho biết:
Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Ông Hoàng Hữu Trí (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hỏi: Gần đây, gia đình tôi liên tục bị đối tượng lạ lém chất bẩn, tạt sơn vào nhà. Tìm hiểu, tôi được biết, con trai tôi có vay tiền với lãi suất cao của một nhóm người ở địa phương nhưng chưa trả được. Đã nhiều lần họ tìm đến nhà con trai tôi để đòi nợ. Hiện nay, con trai tôi đi vắng, nhiều người đến nhà tôi yêu cầu gia đình phải trả nợ thay. Việc ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà người khác, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Phiên bản di động