Vụ án “Tranh chấp chia thừa kế, chia tài sản chung và công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ở quận Long Biên, TP Hà Nội:

NCT kiến nghị được xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

Ông Nguyễn Văn Hướng, 60 tuổi, hiện ở phường Long Biên, quận Long Biên, bị đơn trong vụ án “Tranh chấp chia thừa kế, chia tài sản chung và công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” có đơn gửi TAND Cấp cao và Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự mà ông cho có nhiều tình tiết Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ...
Cụ Nguyễn Văn Đắc (chết năm 1994) và cụ Nguyễn Thị Tẹo (chết năm 2008) sinh được 5 người con, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thị Hương.

Năm 1993, thực hiện chủ trương của Nhà nước, hộ gia đình cụ Đắc, cụ Tẹo được chia đất theo Nghị định số: 64/NĐ-CP của Chính phủ. Tại thời điểm chia đất, gia đinh có 8 người được chia 7 suất đất nông nghiệp gồm: Cụ Nguyễn Thị Tẹo, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Hương, Phạm Duy Trường (con bà Hương), Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Hồng Thái (con ông Hướng), Khiếu Thị Khánh (vợ ông Hướng) và Nguyễn Diệu Linh (con ông Nguyễn Văn Hưởng). Trong đó có 6 suất đất giao tiêu chuẩn và 2 suất đất xét giao. Mỗi suất được giao tiêu chuẩn 300m2 đất, suất đất xét giao bằng 1/2 suất được giao tiêu chuẩn 150m2. Bà Khánh và cháu Linh là 2 suất xét giao. Tổng thể, gia đình hai cụ được giao 2.081m2 đất nông nghiệp. Năm 2003, diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 2.081m2 đất nông nghiệp mang tên cụ Nguyễn Thị Tẹo; gồm các thửa: Thửa đất số 6 (24) diện tích 995m2 thuộc tờ bản đồ số 20; thửa số 419 diện tích 271m2 tờ bản đồ số 29; thửa dố 52 (66) diện tích 66m2; thửa số 103 (101) diện tích 708m2 và thửa số 40 (2) diện tích 41m2, tất cả đều thuộc tờ bản đồ số 21 thôn Tư Đình, xã Long Biên (nay phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Hướng chỉ cho phóng viên khu đất gia đình ông xây dựng, trồng cây nhiều năm nhưng Tòa giao cho bà Hương, bà Bình, anh Trường.
Ông Nguyễn Văn Hướng chỉ cho phóng viên khu đất gia đình ông xây dựng, trồng cây nhiều năm nhưng Tòa giao cho bà Hương, bà Bình, anh Trường.

Ngày 21/7/2020, bà Nguyễn Thị Hương có đơn khởi kiện ông Nguyễn Văn Hướng ra TAND quận Long Biên tranh chấp chia thừa kế và tài sản chung. Đến ngày 24/5 và 1/6/2020, TAND quận Long Biên xét xử Vụ án dân sự thụ lí số: 111/2021/TLST-DS ngày 2/11/2021. Theo đó, TAND quận Long Biên chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung và chia tài sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Hương; xác định bà Hương có 223,4m2 đất trị giá 56.296.800 đồng là tài sản chung nằm trong GCNQSDĐ Q733284 vào sổ cấp giấy chứng nhận số 0395 do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 30/5/2003, mang tên hộ gia đình cụ Nguyễn Thị Tẹo; xác định di sản của cụ Tẹo trong vụ án này là 262,6m2, có giá trị 66.175.200 đồng là tài sản chung nằm trong GCNQSDĐ Q733284; xác định hàng thừa kế của cụ Tẹo; gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Hướng và Nguyễn Thị Hương.

Theo đó, TAND quận Long Biên chia theo hiện vật:

Bà Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Bình và Phạm Duy Trường được sử dụng thửa đất số 6 (24) diện tích 995m2 thuộc tờ bản đồ số 20 tại thôn Tư Đình, xã Long Biên (nay phường Long Biên); Trong đó bà Hương có 328,44m2; bà Bình có 315,12m2 và anh Trường có 300,1m2 nằm trong GCNQSDĐ Q733284.

Ông Nguyễn Văn Hướng, bà Khiếu Thị Khánh và ông Nguyễn Hồng Thái được quyền sử dụng 96,1m2 tại thửa 419, tờ bản đồ số 29 và thửa số 103 (101) diện tích 708m2 tờ bản đồ số 21, tất cả đều tại thôn Tư Đình, xã Long Biên (nay phường Long Biên). Trong đó, ông Hướng có 353,8m2; bà Khánh có 150,2m2 và anh Thái có 300,1m2 nằm trong GCNQSDĐ Q733284…

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện độc lập của bà Nguyễn Thị Kim Hương và ông Vũ Văn Nhi, bà Hương ông Nhi được quyền sử dụng 151,7m2 đất tại thửa 419, tờ bản đồ số 29 tại thôn Tư Đình, xã Long Biên (nay phường Long Biên) nằm trong GCNQSDĐ Q733284 mang tên hộ cụ Nguyễn Thị Tẹo.

Phần đất 151,7m2 vợ chồng bà Hương, ông Nhi mua của bà Nguyễn Thị Hương đã xây dựng các công trình trên phần đất đã mua thì được quyền sử dụng (trong đó đất trên là đất nông nghiệp, ông Vũ Văn Nhi, nguyên là cán bộ địa chính phường Long Biên).

Không đồng ý với quyết định của TAND quận Long Biên, ông Nguyễn Văn Hướng đã có đơn kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án dân sự sơ thẩm số: 63/2022/DSST ngày 1/6/2022.

Ngày 16/6/2022, Viện KSND quận Long Biên có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 01/QĐ-VKS-DS gửi TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy bản án Dân sự sơ thẩm số: 63/2022/DSS ngày 1/6/2022.

Tuy nhiên, đến ngày 8/6/2023 TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp chia thừa kế, chia tài sản chung và công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” quyết định, sửa Bản án dân sự sơ thẩm số: 63/2022/DSST ngày 1/6/2022 của TAND quận Long Biên và quyết định:

Chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung và thừa kế của bà Nguyễn Thị Hương.

Xác định bà Hương có 223,4m2 đất nông nghiệp trị giá 337.780.800 đồng; xác định di sản của cụ Tẹo để lại là giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp có diện tích 300,1m2 nằm trong GCNQSDĐ Q733284 trị giá 453.751.200 đồng; xác định hàng thừa kế của cụ Tẹo gồm: Bà Nguyễn Thị Bình, ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Nguyễn Văn Hưởng, ông Nguyễn Văn Hướng và bà Nguyễn Thị Hương.

Các kỉ phần thừa kế của cụ Tẹo được hưởng là 453.751.200 đồng chia 5, mỗi người được hưởng 90.750.240 đồng.

Chia bằng hiện vật: Bà Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Bình và Phạm Duy Trường được quyền quản lí, sử dụng diện tích 995m2 đất nông nghiệp thuộc thửa đất số 6 (24) tờ bản đồ số 20 thôn Tư Đình, xã Long Biên.

Trong đó, bà Hương có 409,78m2 trị giá 619.587.360 đồng; bà Bình có 285,12m2 trị giá 41.101.404 đồng; anh Trường có 300,1m2 trị giá 453.751.200 đồng, tổng 1.114.439.964 đồng, nằm trong GCNQSDĐ Q733284.

Ông Nguyễn Văn Hướng, bà Khiếu Thị Khánh và anh Nguyễn Hồng Thái được quyền quản lí, sử dụng 96,1m2 đất nông nghiệp trị giá 145.303.200 đồng tại thửa số 419, tờ bản đồ số 29 và diện tích 708m2 đất nông nghiệp tại thửa số 103 (101), tờ bản số số 21 trị giá 1.070.496.000 đồng.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện độc lập của bà Nguyễn Thị Kim Hương và ông Vũ Văn Nhi: bà Hương, ông Nhi được quyền quản lí, sử dụng 151,7m2 đất nông nghiệp có trị giá 229.370.400 đồng tại thửa số 419, tờ bản đồ số 29 tại thôn Tư Đình, xã Long Biên GCNQSDĐ Q733284 mang tên cụ Nguyễn Thị Tẹo.

Đối với phần cây cối do vợ chồng ông Hướng, bà Khiếu Thị Khánh trồng trên đất (nếu có) và các công trình trên đất (nếu có) khi giao đất nông nghiệp tại thửa 6 (24) diện tích 995m2 thuộc tờ bản đồ số 20 tại thôn Tư Đình cho bà Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Bình và Phạm Duy Trường quản lí, sử dụng thì hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hướng có nghĩa vụ tự tháo dỡ, tự di dời.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hướng cho biết: Sau khi TAND quận Long Biên hoãn phiên xét xử (lần 1) ngày 24/5/2022, đến ngày 1/6/2022 TAND quận Long Biên đưa vụ án ra xét xử không có sự tham gia của ông và các bên có nghĩa vụ liên quan. Đối với thửa đất 419, khi Nhà nước thu hồi 23,2m2 và diện tích đất còn lại là 247,8m2, về nguyên tắc, 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nhưng cả hai cấp tòa lại công nhận cho bà Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Bình có quyền tự định đoạt 151,7m2 bán cho ông Vũ Văn Nhi và bà Nguyễn Thị Kim Hương khi chưa được sự đồng ý của các đồng thừa kế là thiếu khách quan, phiến diện. Không những vậy, khi Nhà nước thu hồi 23,2m2 tài sản chung của cụ Tẹo, bà Hương đã được 1 lô tái định cư, nhưng cả hai cấp tòa không xem xét, định giá tài sản đó để chia cho các đồng thừa kế. Việc bà Hương, bà Bình bán cho vợ chồng ông Vũ Văn Nhi (nguyên cán bộ địa chính phường Long Biên) và Nguyễn Thị Kim Hương đất nông nghiệp, để ông Nhi, bà Hương xây dựng nhà cửa là tài sản chung chưa được sự đồng ý của các đồng thừa kế, nhưng Tòa sơ thẩm, phúc thẩm chấp nhận hợp đồng chuyển nhượng trên là thiếu căn cứ. Tại sao bà Hương, bà Bình tự định đoạt phần tài sản chung lại được các cấp toà công nhận? Thậm chí, việc gia đình ông Nhi lấn đất, tòa xử chỉ bồi thường mà không trả đất là thiếu khách quan. Phần đất nông nghiệp thửa 6 (24) diện tích 995m2 thuộc tờ bản đồ số 20, vợ chồng tôi trồng cây nhiều năm nhưng tòa giao cho bà Hương, Bình, Trường sử dụng, trong khi thửa đất nông nghiệp xấu khác lại giao cho vợ chồng tôi là điều bất hợp lí.

Được biết ông Hướng đã có đơn đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội và Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Nguyễn Hải

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?

Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?

Viện KSND huyện Thạch Thành cho rằng: Tòa án cấp sơ thẩm (TAND huyện Thạch Thành) có sai sót trong vụ án. Việc áp dụng pháp luật, thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ, cách phân chia di sản thừa kế không phù hợp nên đã kháng nghị lên Tòa cấp tỉnh. Phía Bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cho rằng, Bản án số: 05/2024/DS-ST “Tranh chấp di sản thừa kế” ngày 22/2/2024 của TAND huyện Thạch Thành đã xâm hại quyền lợi của họ…
Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Sau 1 ngày xét hỏi, chiều nay 16/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của 11 bị cáo và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại án Việt Á.
Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.
Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân

Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân

Trong tháng 4 vừa qua, tại quận Ngô Quyền và TP Hải Phòng đã diễn ra một số phiên tòa xét xử các vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, Đại diện Viện KSND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận có ý kiến, tham mưu với UBND TP Hải Phòng để bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân, giúp họ ổn định đời sống…

Tin khác

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Thư cầu cứu” của ông Cao Thế Nhu, 76 tuổi, hội viên Hội NCT, hội viên Hội Cựu chiến binh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng với gần 30 hộ dân trú tại tổ 4, tổ 5 khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh về việc đã 4 năm trôi qua người dân nơi đây vô cùng khổ sở và bức xúc khi bị xâm hại về chỗ ở hợp pháp do triển khai Dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 18 (QL18) với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm
Sáng 15/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi
Viện KSND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lê Dương (SN 1991) Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Yêu cầu rà soát, kiểm tra 14 công ty nước sạch thu tiền của dân

Yêu cầu rà soát, kiểm tra 14 công ty nước sạch thu tiền của dân
Mặc dù không được cơ quan chức năng cho phép, thế nhưng thời gian vừa qua tại nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa diễn ra tình trạng người dân muốn dùng nước sạch phải đóng khoản tiền từ 4-6 triệu đồng/hộ cho doanh nghiệp. Người dân cho việc thu trên là vô lí và đã khiếu nại đến chính quyền và các cơ quan chức năng...

Cần xử lí việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Cần xử lí việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin của bạn đọc là người cao tuổi ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà về việc nhiều hộ gia đình xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lí dứt điểm...

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty
Liên quan đến vụ nổ lò hơi làm 6 công nhân thiệt mạng, mới đây Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (đóng tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông tin về Gói thầu số 8

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông tin về Gói thầu số 8
Liên quan đến việc Công ty CP Đại Tam Sơn phản ánh về việc đấu thầu không minh bạch tại Gói thầu số 8 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty, cũng như đời sống công nhân lao động của Công ty Đại Tam Sơn. Mới đây, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV đã thông tin với báo chí về vụ việc, cho rằng việc đấu thầu là công khai, minh bạch, đã phản hồi trả lời Công ty Đại Tam Sơn 2 lần bằng văn bản, đồng thời công khai lên trang Wed của công ty...

Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung bị tạm giữ

Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung bị tạm giữ
Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung là 1 trong 4 cầu thủ đang bị tạm giữ để điều tra vụ việc liên quan đến chất cấm.

Bắc Ninh: Xử phạt tiktoker ''vua quạt'' 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện

Bắc Ninh: Xử phạt tiktoker ''vua quạt'' 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện
Ngày 7/5, theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Đ.T. (chủ tài khoản tiktok "vua quạt") ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người cao tuổi

Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người cao tuổi
Viện KSND huyện Thạch Thành có văn bản kháng nghị Bản án dân sự sơ thẩm số: 05/2024/DS-ST ngày 22/2/2024 của TAND huyện Thạch Thành, vì cho rằng Bản án trên vi phạm tố tụng trong việc xác định người thừa kế theo pháp luật và xác định sai nghĩa vụ chịu án phí...

Cần xử lí dứt điểm việc xây dựng gây lún nứt nhà của người cao tuổi

Cần xử lí dứt điểm việc xây dựng gây lún nứt nhà của người cao tuổi
Ông Trịnh Tuấn, 61 tuổi, ở phường Phương Canh có đơn gửi tới cơ quan chức năng, đề nghị xem xét, làm rõ việc vi phạm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn các luật trên, đồng thời, xem xét nguồn cơn dẫn đến sự việc…

Bộ Công an yêu cầu một số địa phương cung cấp tài liệu về các dự án cây xanh

Bộ Công an yêu cầu một số địa phương cung cấp tài liệu về các dự án cây xanh
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã yêu cầu ít nhất 10 tỉnh thành rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị.

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024
Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)

Vì sao Chánh Thanh tra Sở GT&VT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố?

Vì sao Chánh Thanh tra Sở GT&VT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố?
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Chánh Thanh tra Sở GT&VT tỉnh Lâm Đồng Phạm Bé để điều tra, làm rõ về hành vi "Nhận hối lộ".

Khởi tố nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Khởi tố nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về Tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Xem thêm
Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Sau 1 ngày xét hỏi, chiều nay 16/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của 11 bị cáo, và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại án Việt Á.
Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

Sáng nay 15/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Thư cầu cứu” của ông Cao Thế Nhu, 76 tuổi, hội viên Hội NCT, hội viên Hội Cựu chiến binh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng với gần 30 hộ dân trú tại tổ 4, tổ 5 khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh về việc đã 4 năm trôi qua người dân nơi đây vô cùng khổ sở và bức xúc khi bị xâm hại về chỗ ở hợp pháp do triển khai Dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 18 (QL18) với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Vũ Quang Hỹ, 94 tuổi, ở thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phản ánh: Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 7, có diện tích 640m2, tại thôn Hội, xã Cổ Bi là đất thổ cư do tổ tiên để lại. Tuy nhiên, ông Can (con cụ Hỹ) đã tự ý kê khai làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi chưa được sự đồng ý của cụ.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động