Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ:

Người cao tuổi đề nghị giám đốc thẩm bản án vì dấu hiệu bỏ lọt đương sự!

Ngày 30/9/2022, TAND quận Ninh Kiều mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và tài sản gắn liền với đất”. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thé; bị đơn: Bà Huỳnh Bảo Trân; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (NCQL&NVLQ): Văn phòng công chứng Lê Cẩm Lành, ông Thái Hùng Cường, bà Trần Thị Loan, bà Trác Thị Kim Phượng, bà Võ Thị Kim Thắm và Chi Cục THADS quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện có dấu hiệu bỏ sót NCQL&NVLQ của vụ án; đó là cơ sở để bà Trác Thị Kim Phượng, 70 tuổi đề nghị Toà án cấp trên xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số: 214/2022/DS-ST ngày 30/9/2022 của TAND quận Ninh Kiều…

Nội dung vụ án

Tại phiên tòa, bà Huỳnh Bảo Trân (bị đơn) rút yêu cầu khởi kiện; NCQL&NVLQ có yêu cầu độc lập vẫn giữ nguyên. Hội đồng xét xử xác định lại tư cách tham gia tố tụng của các đương sự: Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thé, bị đơn: Bà Huỳnh Bảo Trân; NCQL&NVLQ: Văn phòng công chứng Lê Cẩm Lành, những NCQL&NVLQ còn lại giữ nguyên.

Hội đồng xét xử nhận định: Công văn số: 487/CCTHADS-CV ngày 28/11/2019 của Chi cục THADS quận Ninh Kiều, xác định, vào ngày 5/1/2018 đã ban hành quyết định ngăn chặn việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản là nhà và đất của ông Thái Hùng Cường. Quyết định số: 86/QĐ-CCTHADS ngày 5/1/2018 được gửi đến Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP Cần Thơ để đăng tải thông tin ngăn chặn trên Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực TP Cần Thơ (Hệ thống UCHI). Đến ngày 5/5/2018, bà Trân với ông Cường, bà Loan mới thực hiện thủ tục chuyển nhượng, mua bán nhà đất tại Văn phòng Công chứng Lê Cẩm Lành. Do đó, lời trình bày của đại diện văn phòng công chứng Lê Cẩm Lành tại phiên tòa, là trước khi công chứng hợp đồng, Công chứng viên có kiểm tra, nhưng không phát hiện thông tin ngăn chặn là thiếu cơ sở.

Quyết định số 487 CCTHADS-CV ngày 28/11/2019 của Chi cục THADS quận Ninh Kiều.
Quyết định số 487 CCTHADS-CV ngày 28/11/2019 của Chi cục THADS quận Ninh Kiều.

Bản án số: 214/2022/DS-ST ngày 30/9/2022 của TAND quận Ninh Kiều tuyên xử: Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Bảo Trân; chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị Thé, yêu cầu Tòa án tuyên bố “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa bà Trần Thị Loan, ông Thái Hùng Cường với bà Huỳnh Bảo Trân, số công chứng: 1327, quyển số 1/2018/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 5/5/2018 được Văn phòng Công chứng Lê Cẩm Lành công chứng, chứng thực” vô hiệu.

Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện có dấu hiệu bỏ sót NCQL&NVLQ của vụ án, là cơ sở để bà Trác Thị Kim Phượng đề nghị cấp trên xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số: 214/2022/DS-ST ngày 30/9/2022, bởi:

Nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ: Hồ sơ vụ án có 3 quyết định của Cục THADS quận Ninh Kiều.

Quyết định số: 487 CCTHADS-CV ngày 28/11/2019, gửi Văn phòng Đăng kí đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, thể hiện: Sau khi ban hành Quyết định số: 86/QĐ-CCTHADS ngày 5/1/2018 về việc “Tạm dừng việc đăng kí, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Thái Hùng Cường”, Chấp hành viên không gửi trực tiếp cho từng Văn phòng Công chứng mà gửi cho Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; và được Sở Tư pháp đăng tải thông tin ngăn chặn trên Hệ thống UCHI. Do đó, các Văn phòng Công chứng trước khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng tài sản, hoặc các giao dịch dân sự có liên quan đến tài sản phải tra cứu trên hệ thống UCHI để biết thông tin về việc cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm (ngăn chặn chuyển dịch tài sản; tạm dừng việc đăng kí, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản).

Tuy nhiên, nơi nhận của Quyết định số 487 và Quyết định số 86, không có tên Sở Tư pháp - Phòng Bổ trợ tư pháp, TP Cần Thơ.

Quyết định số 487 CCTHADS-CV ngày 28/11/2019 của Chi cục THADS quận Ninh Kiều.
Quyết định số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 16/4/2019, “về việc cưỡng chế kê biên QSDĐ, QSHNO&TSKGLVĐ”.

Quyết định số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 16/4/2019, “về việc cưỡng chế kê biên QSDĐ, QSHNO&TSKGLVĐ”, thể hiện: “Nơi nhận có tên Sở Tư pháp - Phòng Bổ trợ tư pháp, TP Cần Thơ.

Quyết định số 487 CCTHADS-CV ngày 28/11/2019 của Chi cục THADS quận Ninh Kiều không nói rõ thời gian Chấp hành viên gửi Quyết định số 86 này cho Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp là khi nào? Và, cũng không nói rõ thời gian Sở Tư pháp đăng tải thông tin ngăn chặn trên Hệ thống UCHI là khi nào?

Các tình tiết của vụ án chưa được làm rõ, như: Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp có nhận được Quyết định số 86 hay không? Sở Tư pháp có đăng tải thông tin ngăn chặn trên Hệ thống UCHI hay không? Việc đăng tải thông tin này được thể hiện khi nào và cụ thể như thế nào?

Dấu hiệu bỏ sót đương sự: Tại Bản án số 214/2022/DS-ST ngày 30/9/2022 của TAND quận Ninh Kiều, có nội dung: Đại diện của Văn phòng Công chứng Lê Cẩm Lành yêu cầu Tòa án xác định Văn phòng Công chứng Lê Cẩm Lành không có lỗi trong việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng ngày 5/5/2018 cho bà Trân với ông Cường, bà Loan. Lí do tại thời điểm công chứng, công chứng viên có truy cập hệ thống, tuy nhiên không thấy có thông tin ngăn chặn giao dịch tài sản, nên tiến hành công chứng chứng thực theo yêu cầu của đương sự (Dòng 21 từ dưới lên của trang 4).

Hội đồng xét xử nhận định: Công văn số: 487/CCTHADS-CV ngày 28/11/2019, của Chi cục THADS quận Ninh Kiều xác định, ngày 5/1/2018, ban hành quyết định ngăn chặn việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản là nhà và đất của ông Thái Hùng Cường. Quyết định số: 86/QĐ-CCTHADS ngày 5/1/2018 sau khi ban hành được gửi đến Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP Cần Thơ để đăng tải thông tin ngăn chặn trên Hệ thống UCHI.

Đại diện Văn phòng Công chứng Lê Cẩm Lành trình bày: Trước khi công chứng hợp đồng, Công chứng viên có kiểm tra, nhưng không phát hiện thông tin ngăn chặn là không có cơ sở.

Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện: Ngày 16/4/2019, Sở Tư pháp - Phòng Bổ trợ tư pháp mới biết “Về việc cưỡng chế kê biên QSDĐ, QSHNO&TSKGLVĐ” (Quyết định số 13 trên). Trong khi, trước đó (ngày 5/5/2018) Văn phòng Công chứng Lê Cẩm Lành đã thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà, đất cho bà Trân với ông Cường, bà Loan.

Mặt khác, đến nay có nhiều nội dung vụ án chưa được biết, là: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp TP Cần Thơ có nhận được Quyết định số: 86/QĐ-CCTHADS ngày 5/1/2018, “về việc tạm dừng việc đăng kí, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản” hay không? Sở Tư pháp của TP Cần Thơ có đăng tải thông tin ngăn chặn trên Hệ thống UCHI hay không? Và việc đăng tải thông tin ngăn chặn được thể hiện cụ thể như thế nào?

Có thể thấy có mâu thuẫn về việc đăng thông tin ngăn chặn trên Hệ thống UCHI. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã không mời Sở Tư pháp TP Cần Thơ tham gia phiên tòa để làm rõ mâu thuẫn này, là dấu hiệu bỏ lọt đương sự. Đây là cơ sở để bà Trác Thị Kim Phượng (70 tuổi) có đơn đề nghị Tòa án cấp trên xem xét, giải quyết có quyết định giám đốc thẩm đối với Bản án số 214/2022/DS-ST ngày 30/9/2022 của TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người thân dựng rào bảo vệ đường thoát nước, cụ ông 82 tuổi bị xử phạt

Người thân dựng rào bảo vệ đường thoát nước, cụ ông 82 tuổi bị xử phạt

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, cụ Phạm Tiến Đạt (82 tuổi, gia đình chính sách, con liệt sỹ, thường trú tại Tổ dân phố số 1, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, cụ rất hoang mang, lo lắng khi không vi phạm hành chính nhưng bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính.
Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Ai thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan?

Tôi là Vũ Thế Thược, ở thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, xin được phản ánh với các cấp, các ngành liên quan đến công tác thương binh, liệt sĩ nội dung sau:
Lái xe phương tiện nào phải chịu trách nhiệm hình sự?

Lái xe phương tiện nào phải chịu trách nhiệm hình sự?

“Theo nguyên tắc, người nào có lỗi, người đó phải chịu trách nhiệm. Nếu cả hai bên có lỗi thì đều có thể bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự (BLHS)”, đó là nhận xét của chuyên gia pháp lí về vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn huyện Hoài Đức, TP Hà Nội…
Nhiều hộ NCT đề nghị được xem xét bồi thường, hỗ trợ thoả đáng khi thu hồi đất họ thuê sản xuất

Nhiều hộ NCT đề nghị được xem xét bồi thường, hỗ trợ thoả đáng khi thu hồi đất họ thuê sản xuất

Cho đến nay chưa một hộ dân trong số 65 hộ nhận khoán đất sản xuất nông nghiệp từ Công ty TNHH MTV Cây trồng TP Hồ Chí Minh, tại địa bàn các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bàn giao đất sản xuất để phục vụ thi công đường Vành đai 3…
Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Ông Hoàng Hữu Trí (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hỏi: Gần đây, gia đình tôi liên tục bị đối tượng lạ lém chất bẩn, tạt sơn vào nhà. Tìm hiểu, tôi được biết, con trai tôi có vay tiền với lãi suất cao của một nhóm người ở địa phương nhưng chưa trả được. Đã nhiều lần họ tìm đến nhà con trai tôi để đòi nợ. Hiện nay, con trai tôi đi vắng, nhiều người đến nhà tôi yêu cầu gia đình phải trả nợ thay. Việc ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà người khác, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Tin khác

Thấy gì từ văn bản của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang?

Thấy gì từ văn bản của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang?
Ông Lê Văn Ba, 72 tuổi, khởi kiện Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Tiền Giang, vì lấy đất của hộ gia đình “cấp” cho cá nhân ông Ba có dấu hiệu không đúng quy định của pháp luật. TAND tỉnh Tiền Giang đang giải quyết vụ án, “bất ngờ” có thêm tình tiết mới từ văn bản của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang…

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng
Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.

Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi

Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi
Phản ánh tới Tạp chí Người cao tuổi, ông Nguyễn Duy Thọ, 66 tuổi, ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cần vào cuộc xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới và Dự án chợ khu đô thị mới ngã ba Cò Nòi...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng
Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng
Ông Nguyễn Đình Đá, 79 tuổi, đại diện uỷ quyền của Công ty TNHH Cẩm Thạch (Giấy ủy quyền ngày 6/5/2024) có đơn kiến nghị việc UBND tỉnh Lào Cai kí hợp đồng cho thuê đất kinh doanh thương mại, nhưng khi Công ty đang thi công, UBND tỉnh lại đơn phương chấm dứt thực hiện, cho đến nay Công ty chưa đền bù thỏa đáng…

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
13.000m2 đất ở phường Linh Trung do vợ chồng cụ Nguyễn Văn Sanh (1935 - 2001), cụ Nguyễn Thị Tốt, 90 tuổi khai phá từ năm 1970, và sau đó 2 cụ cùng 7 người con tạo dựng nhà ở, vật kiến trúc, hoa màu quản lí sử dụng, không có tranh chấp.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá
Cho dù đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá, nhưng hơn 4 năm qua, gia đình cụ Nguyễn Tiến Lên, 82 tuổi (cụ Lên ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Hòa, con trai làm đại diện) ở TP Nam Định vẫn không được đơn vị có tài sản đấu giá là Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Mỹ Lộc bàn giao tài sản. Gia đình đề nghị UBND huyện Mỹ Lộc, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân…

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!
Đó là nội dung thể hiện trong Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Tâm, 78 tuổi, ngụ đường Phú Định, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Bà Tâm có con gái tên Lê Thị Tuyết Vân, vợ và là người kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của nguyên đơn Diệp Thanh Tùng, mất ngày 18/12/2020; và là người giám hộ của cháu Diệp Lê Thảo Chinh, đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án “tranh chấp mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. Vụ án được TAND huyện Bình Chánh xét xử (Bản án số 22/2024/DS-ST ngày 16/1/2024) lộ rõ nhiều bất thường…

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm
Không đồng tình với Bản ánh hành chính phúc thẩm số 396/2023/HC-PT ngày 6/6/2023 của TAND Cấp cao tại Hà Nội và Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2022/DS-ST ngày 22/9/2022 của TAND tỉnh Lạng Sơn về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”, gia đình ông Hoàng Ngọc Quang, 68 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có đơn gửi TAND Tối cao đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm...

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi
Ông Nguyễn Đức Minh, 70 tuổi, Trưởng Ban quản trị Toà nhà chung cư CT5C, Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lí việc bị chủ căn hộ 2501 Toà nhà chung cư CT5C có hành vi hành hung, cố ý gây thương tích...

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”
Luật sư Mai Lưu Phúc, Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH HQC tại TP Hồ Chí Minh, người bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Kim Ngọc cho rằng: “Có cơ sở để cho rằng hành vi của bị cáo Ngọc không thỏa mãn mặt chủ quan và khách quan của tội “cưỡng đoạt tài sản”…

Câu chuyện buồn của người thương binh già

Câu chuyện buồn của người thương binh già
Trong căn nhà giản dị tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, ông Nguyễn Quý Khiêm, 76 tuổi, thương binh hạng 2/4, ngồi trầm ngâm nhìn ra khu vườn nhỏ.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.
Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Xem thêm
Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.
TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Người thân dựng rào bảo vệ đường thoát nước, cụ ông 82 tuổi bị xử phạt

Người thân dựng rào bảo vệ đường thoát nước, cụ ông 82 tuổi bị xử phạt

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, cụ Phạm Tiến Đạt (82 tuổi, gia đình chính sách, con liệt sỹ, sinh sống tại Tổ dân phố số 1, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, ông rất hoang mang, lo lắng khi không vi phạm hành chính nhưng bị chính
Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Ai thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan?

Tôi là Vũ Thế Thược, ở thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, xin được phản ánh với các cấp, các ngành liên quan đến công tác thương binh, liệt sĩ nội dung sau:
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của ông Đặng Ngọc Phi, 61 tuổi và vợ là bà Phan Hòa Băng Tuyền, 60 tuổi (kèm theo hồ sơ) ở ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo đó đơn của ông Phi và bà Tuyền cho biết:
Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Ông Hoàng Hữu Trí (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hỏi: Gần đây, gia đình tôi liên tục bị đối tượng lạ lém chất bẩn, tạt sơn vào nhà. Tìm hiểu, tôi được biết, con trai tôi có vay tiền với lãi suất cao của một nhóm người ở địa phương nhưng chưa trả được. Đã nhiều lần họ tìm đến nhà con trai tôi để đòi nợ. Hiện nay, con trai tôi đi vắng, nhiều người đến nhà tôi yêu cầu gia đình phải trả nợ thay. Việc ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà người khác, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Phiên bản di động