Thu hồi đất gia đình cụ Lưu Thị Huấn, thôn Bến Bính B, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng:

Đất có 3 hộ sinh sống, nhưng chỉ lập phương án cho 1 hộ, khiến dân bức xúc

Thửa đất số 278, tờ bản đồ số 8, địa chỉ số 40 Đê Ngang, thôn Bến Bính B, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, diện tích 245m2 có 3 hộ sinh sống.

Thế nhưng, khi thu hồi đất, chính quyền huyện Thủy Nguyên chỉ lập phương án cho 1 hộ. Không những thế, phương án bồi thường, hỗ trợ lập còn thiếu diện tích, xác định sai nguồn gốc đất, không bồi thường, chỉ hỗ trợ 30% giá đất ở... gây thiệt thòi cho người có đất bị thu hồi...

Đơn khiếu nại của cụ Lê Thị Huấn, sinh năm 1939; ông Nguyễn Văn Phượng và ông Nguyễn Văn Tuấn (hai con trai cụ Huấn) trình bày: “Thửa đất trên gia đình chúng tôi sinh sống ổn định, không tranh chấp từ năm 1970 đến nay. Hiện trên thửa đất sinh sống gồm 3 hộ gia đình: Hộ bà Lưu Thị Huấn, ông Nguyễn Văn Dũng (con trai bà Huấn); hộ ông Nguyễn Văn Phượng, bà Nguyễn Thị Kim Nhung, cháu Nguyễn Duy Phương, cháu Nguyễn Duy Khánh; hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Nguyễn Ánh Tuyết, cháu Nguyễn Ngọc Anh, cháu Nguyễn Thị Xuân Mai... Thửa đất gia đình chúng tôi sử dụng ổn định từ năm 1970 đến nay, không vi phạm về đất đai, đất không có tranh chấp. Bởi vậy, thửa đất của gia đình chúng tôi phải được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Từ đó cho thấy, Phương án bồi thường, hỗ trợ do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập, áp đơn giá bồi thường và xác định loại đất chưa đúng. Đồng thời, tại thời điểm thu hồi hiện nay là năm 2022, nên phải áp dụng đơn giá bồi thường của giai đoạn năm 2022 mới đúng. Diện tích thửa đất của gia đình chúng tôi thực tế là 245m2, không phải 201,6m2 như thể hiện trong quyết định thu hồi đất. Thửa đất hiện thuộc quyền quản lí, sử dụng của 3 hộ gia đình, chứ không phải một hộ bà Lưu Thị Huấn như phương án xác định”.

: Cụ Lưu Thị Huấn và con gái trình bày sự việc với phóng viên
Cụ Lưu Thị Huấn và con gái trình bày sự việc với phóng viên

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ thu thập được cho thấy, trình bày của cụ Huấn, ông Phượng và ông Tuấn nêu trên là có căn cứ. Thế nhưng, tại Quyết định thu hồi đất số 9729/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện Thủy Nguyên lại xác định: “Thu hồi diện tích 201,6m2 đất UBND xã Tân Dương quản lí, hộ bà Lưu Thị Huấn... sử dụng để thực hiện Dự án...”. Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ số 19/PA-TCT do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên lập cho rằng: “Theo trích lục nguồn gốc đất, do Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh Thủy Nguyên và UBND xã Tân Dương xác định, đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định: Đất sử dụng vào mục đích làm nhà ở từ năm 1981, không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất ở, nên không được bồi thường”. Mức hỗ trợ cho 200m2 đất bằng 50%. Dường như thấy như vậy là vẫn chưa đủ, Phương án chính thức số 07/PA-TCT sửa lại là: “... Làm nhà ở từ sau 15/10/1993 đến trước 1/7/2004, không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất ở...”. Từ đó hạ mức hỗ trợ từ 50% xuống còn 30%.

Rõ ràng, các cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên không tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai. Xác định loại đất, hạng đất như vậy vừa sai sự thật, vừa trái pháp luật. Sự thật là gia đình cụ Huấn sinh sống trên thửa đất này từ năm 1970, khi từ dưới thuyền được vận động lên bờ khai hoang đất để ở, thì thừa đủ yếu tố để công nhận đất ở hợp pháp. Hoặc cứ cho rằng làm nhà ở sau 15/10/1993 đến trước 1/7/2004, cũng đủ để được công nhận đất ở hợp pháp, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, hoặc được bồi thường 100% đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, theo Khoản 2, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp... thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Đất có 3 hộ sinh sống, nhưng chỉ lập phương án cho 1 hộ, khiến dân bức xúc

Do đó, việc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên xác định đất gia đình cụ Huấn không đủ điều kiện bồi thường về đất, mà chỉ hỗ trợ 30% giá đất ở, hỗ trợ 50 - 70% giá trị vật kiến trúc, rõ ràng trái quy định của pháp luật. Đơn của cụ Huấn và các con nêu: “Nội dung Quyết định số 9729/QĐ-UBND của UBND huyện Thủy Nguyên, do ông Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện kí ngày 16/5/2022 là không phù hợp, không đúng thực tế, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích chính đáng của gia đình tôi. Thửa đất trên chúng tôi đóng thuế đầy đủ, đã xây dựng nhà trên đất và sử dụng ổn định, không tranh chấp với ai từ trước cho đến nay...”.

Về trình tự, thủ tục, quy trình thu hồi đất, gia đình cụ Huấn cho rằng, chính quyền huyện Thủy Nguyên thực hiện không đúng theo Luật Đất đai năm 2013. Ý kiến này của người dân là có căn cứ. Thực tế khi thực hiện dự án, chính quyền huyện Thủy Nguyên và các cơ quan chức năng không thực hiện treo công khai bản đồ quy hoạch 1/500, không bàn giao mốc giới, không tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa. Mặt khác, dự án có tên “Đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm”, phải được hiểu bao gồm việc xây dựng các công trình hạ tầng kĩ thuật như: Công trình cấp thoát nước; Công trình hào và tuy nen kĩ thuật; Công trình giao thông; Công trình cấp điện; Công trình xăng dầu, khí đốt; Công trình chiếu sáng; Công trình viễn thông; Công trình quản lí chất thải rắn, nhà vệ sinh công cộng; Công trình nghĩa trang (theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kĩ thuật quốc gia).

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, thì đất của các hộ dân không thuộc diện phải thu hồi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Phải chăng, việc không công khai bản đồ quy hoạch dự án tỉ lệ 1/500 của chính quyền huyện Thủy Nguyên, nhằm nhập nhèm thu hồi đất cho việc khác? Chính sự mập mờ này khiến lòng dân không yên, dẫn đến khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Trong Đơn khiếu nại, cụ Huấn và các con đề nghị 7 điểm: 1- Thẩm tra, xác minh lại sự việc; 2- Xem xét thu hồi Quyết định số 9729/QĐ-UBND và Quyết định số 9749/QĐ-UBND của UBND huyện Thủy Nguyên, do ông Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện kí ngày 16/5/2022 và các văn bản phát sinh liên quan; 3- Xem xét phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và kinh phí áp dụng đúng đơn giá bồi thường và đúng loại đất; 4- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và kinh phí dựa trên diện tích đất bị thu hồi là 245m2, chứ không phải như phương án xác định; 5- Công khai bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án; 6- Áp dụng đơn giá giai đoạn 2022 và xét cấp tái định cư cho 3 hộ gia đình (1 lô chính và 2 lô phụ); 7- Công khai biên bản xác định mốc giới, thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa để xác định rõ ranh giới của dự án, xác định diện tích đất bị thu hồi phục vụ cho dự án.

Các yêu cầu nêu trên của cụ Huấn và các con là có căn cứ, đề nghị chính quyền huyện Thủy Nguyên và TP Hải Phòng xem xét giải quyết, tránh khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều bất cập trong việc quy hoạch, tạm ứng tiền hỗ trợ, bồi thường

Nhiều bất cập trong việc quy hoạch, tạm ứng tiền hỗ trợ, bồi thường

Nhiều người dân, trong đó có người cao tuổi phản ánh, việc đo đạc, hỗ trợ tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700 đến km 18, qua địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc còn nhiều bất cập. Việc lập quy hoạch, thu hồi đất để làm bãi thải dài cả ki-lô-mét đã ảnh hưởng quyền lợi của các hộ dân…
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, tàn ác, đáng lên án, thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ cần được xử lý nghiêm minh.
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, tuyên án bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Hà Văn Thành: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của lãnh đạo huyện Lập Thạch đã bị TAND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Thái (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Giết người".

Tin khác

Một thửa đất bán cho hai người, ông Trần Phạm Công tiếp tục “tố” cán bộ thi hành án

Một thửa đất bán cho hai người, ông Trần Phạm Công tiếp tục “tố” cán bộ thi hành án
Khu đất ông Lưu Khánh Đường, công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã làm hợp đồng bán cho ông Trần Phạm Công. Nhưng khi ông Công trả tiền cho ông Đường thì trong gia đình ông Đường xảy ra tranh chấp, sau đó ông Công phát hiện khu đất trên ông Đường còn bán cho một người khác, nên xảy ra kiện tụng kéo dài…

Nguyên Chủ tịch thị trấn và nguyên Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy đều khẳng định đất thu hồi là của gia đình cụ Thị Sảnh

Nguyên Chủ tịch thị trấn và nguyên Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy đều khẳng định đất thu hồi là của gia đình cụ Thị Sảnh
Đó là trường hợp của gia đình cụ Thị Sảnh, 95 tuổi, người dân tộc Khmer, hiện ở số nhà 243/5, khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, gần 40 năm nay vẫn hằng ngày “mòn mỏi” đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi bị chính quyền thu hồi 4.500m2 đất nhưng không được giải quyết đúng sự thật và pháp luật...

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận
Ngày 11/8, Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh.

Thẩm phán bị tố sửa chữa, “thêm thắt” bản án

Thẩm phán bị tố sửa chữa, “thêm thắt” bản án
Hai bên thỏa thuận hoán đổi đất và bị đơn xây nhà trên đất hoán đổi. Tuy nhiên, việc hoán đổi sau đó bị hủy, song bị đơn trưng ra giấy cho nhà (kết quả giám định là giả) để không trả đất... Đáng nói hơn, thẩm phán phiên phúc thẩm (lần 2) đã bị nguyên đơn tố cáo: Cố ý sửa chữa, “thêm thắt” án văn...

Cần làm rõ tính pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì

Cần làm rõ tính pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì
Cho đến nay, thủ tục pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì và nhiều vấn đề liên quan khác đang bị người dân khiếu nại, tố cáo và kiến nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc làm rõ...

Cần thực hiện đúng luật trước khi tiến hành cưỡng chế

Cần thực hiện đúng luật trước khi tiến hành cưỡng chế
Ngày 27/7/2022, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà kí Quyết định số 4582/QĐ-UBND thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) chợ huyện Hưng Hà. Theo đó, gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, ở tổ dân phố Đãn Chàng 1, thị trấn Hưng Hà bị cưỡng chế thu hồi 926,8m2 đất. Tuy nhiên, theo bà Oanh, gia đình bà muốn chính quyền đối thoại làm rõ nội dung cưỡng chế, nếu cố tình cưỡng chế là sai luật, vì không đảm bảo công bằng, minh bạch,…
Xem thêm
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, tuyên án bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Hà Văn Thành: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của lãnh đạo huyện Lập Thạch đã bị TAND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Thái (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Giết người".
​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa). Nhưng nguyên đơn Công ty CP Thảo Trung lại có đơn gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị xem xét giám đốc thẩm vụ án trên
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Người có đơn kêu cứu là cụ Trần Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1932, ngụ Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Cụ Thanh là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm, cụ Thanh đề nghị xem xét lại Kháng nghị và Quyết định giám đốc thẩm có dấu hiệu oan khuất....
Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/7/2022, chồng tôi là ông Nguyễn Phương Tranh 74 tuổi, bị té ngã và đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Lạt cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bị gãy đốt sống lưng cần phẫu thuật. Do gia đình tôi ở tại TP Hồ Chí Minh nên xin được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiện chăm sóc.
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Trọng Hoà, sinh năm 1953, ngụ tại thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, con trai ông là Hoàng Trọng Vững bị một số người tại xã Phúc Trạch chặn đánh, phải cấp cứu ở Bệnh viện Xuân Sơn, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới.
Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

ông Phạm Bá Trường là người cao tuổi thuộc thôn Liên Minh, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiếu nại về vấn đề đất đai của gia đình ông sau 35 năm khai hoang, phục hóa, hình thành thửa đất có diện tích ổn định là trên 3.000m2. Tuy nhiên, mã
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, đáng lên án thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Phiên bản di động