Chuyện “lạ” ở Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: “Tiếp tay” cho doanh nghiệp trốn thuế, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng tiền ngân sách? (Tiếp theo kì trước)

Tại mục số 10, về sự chêch lệch giữa “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và “Chi phí giá vốn hàng bán” (con số của Đoàn KTT), Đoàn KTT bằng kiểu tính toán “bí ẩn và kì lạ”, để có được con số với kết quả chấp nhận con số báo lỗ của bà Phan Lê Bảo Hương một cách rất khó hiểu: 1.223.889.625 đồng - 1.223.889.625 đồng = (-)1.172.151.525 đồng!?

Bài toán khó hiểu là bà Hương khai doanh thu 48.738.100 đồng; chi phí 1.223.889.625 đồng = lỗ 1.172.151.525 đồng. Trong khi đó, Đoàn KTT lại cho rằng doanh thu 1.223.889.625 đồng; chi phí cũng 1.223.889.625 đồng; nhưng lại xác nhận lỗ 1.172.151.525 đồng ?! (BL 1649-1648)

Trở lại chuyện thuế TNDN (1/1/2008 - 23/5/2008)

Căn cứ theo các phân tích diễn giải trên về khoản chi phí 1.223.889.625 đồng do bà Hương kê khai gian lận không hợp lí, không hợp pháp, nay cần bóc ra và được xem là khoản thu nhập để cộng vào phần thu nhập của doanh nghiệp đã kê khai là 48.738.100 đồng, để tính toán xác định trở lại khoản thuế TNDN cho đúng đủ với thực tế theo quy định của Luật Thuế. Vì vậy, con số thu nhập chịu thuế TNDN năm 2008 (từ 1/1/2008 - 23/5/2008) của Công ty Quảng Hưng (bà Hương) sẽ là: 48.738.100 đồng + 1.223.889.625 đồng = 1.272.627.725 đồng.

Thời điểm đó thuế suất thuế TNDN là 28% nên thuế TNDN năm 2008 (từ 1/1/2008 đến 23/5/2008) của Công ty (bà Hương) phải là: 1.272.627.725 đồng x 28% = 356.335.763 đồng (thuế TNDN năm 2008) (sau đây gọi là “B”)

BL số 1649 và số 1648 : Đây là chứng cứ, thể hiện về những vấn đề không hợp lý liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2007 và năm 2008 (từ 01/01/2008 đến 23/05/2008) của Công ty TNHH Quảng Hưng thời kỳ của bà Phan Lê Bảo Hương.Theo Biên bản kiểm tra thuế phần thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2007, bà Hương và Đoàn KTT đều ghi rất rõ trong mục số 1: “Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu” bằng số 0, nghĩa là không có doanh thu xuất khẩu.
BL số 1649 và số 1648 : Đây là chứng cứ, thể hiện về những vấn đề không hợp lý liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2007 và năm 2008 (từ 01/01/2008 đến 23/05/2008) của Công ty TNHH Quảng Hưng thời kỳ của bà Phan Lê Bảo Hương.Theo Biên bản kiểm tra thuế phần thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2007, bà Hương và Đoàn KTT đều ghi rất rõ trong mục số 1: “Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu” bằng số 0, nghĩa là không có doanh thu xuất khẩu.

Theo các phân tích diễn giải trên, thiết nghĩ trong việc chuyển bán thanh lí toàn bộ tài sản Công ty Quảng Hưng để giải thể Công ty, riêng về phần thuế TNDN của năm 2007 và năm 2008 (từ 1/1/2008 - 23/5/2008), thì bà Phan Lê Bảo Hương cần phải bị truy thu thuế theo quy định của Luật Quản lí thuế với số tiền thuế là: (A) + (B) = 13.303.390.512 đồng + 356.335.763 đồng = 13.659.726.275 đồng (Thuế TNDN năm 2007 và 2008). Dĩ nhiên phần này còn chưa tính khoản tiền thuế sẽ bị phạt thêm theo luật định.

Việc kê khai thuế gian lận gây thiệt hại ngân sách

Căn cứ theo các chứng cứ được Tòa án thu thập đã chứng minh, Công ty Quảng Hưng trước thời điểm chuyển giao cho bà Hương vốn là một doanh nghiệp liên tục có kết quả hoạt động kinh doanh ổn định và trên đà phát triển tốt. Hằng năm đều hoàn thành nghĩa vụ ngân sách thuế (BL 1904). Câu hỏi đặt ra, tại sao với một tài sản có trị giá hơn 33 tỉ đồng của Công ty ở thời điểm được chuyển giao cho bà Hương (BL 1904;), nhưng mà chỉ với một vài tháng ngắn ngủi như đã trình bày nêu trên, thì doanh nghiệp này đã bị Phan Lê Bảo Hương “khai tử” kèm với con số “lỗ khủng”? Đây là sự khai gian lận thuế?

BL số 1534, BL số 1533 và BL số 1532: Kết luận Điều tra số: 336/VKSTC-C6 ngày 14/10/2009 của Cục Điều tra VKSND Tối cao (sao chụp tại tòa, từ trang 016 đến trang 021). Trong Bản kết luận này, bà Phan Lê Bảo Hương đã thừa nhận không có đưa cho các thành viên Công ty TNHH Quảng Hưng đồng nào cả và đồng thời kết luận việc lạm quyền của 2 điều tra viên Lê Xuân Nam và Lê Thanh Hùng là làm sai chức năng nhiệm vụ của ngành và đề nghị Bộ Công an kỹ luật 2 điều tra viên.
BL số 1534, BL số 1533 và BL số 1532: Kết luận Điều tra số: 336/VKSTC-C6 ngày 14/10/2009 của Cục Điều tra VKSND Tối cao (sao chụp tại tòa, từ trang 016 đến trang 021). Trong Bản kết luận này, bà Phan Lê Bảo Hương đã thừa nhận không có đưa cho các thành viên Công ty TNHH Quảng Hưng đồng nào cả và đồng thời kết luận việc lạm quyền của 2 điều tra viên Lê Xuân Nam và Lê Thanh Hùng là làm sai chức năng nhiệm vụ của ngành và đề nghị Bộ Công an kỹ luật 2 điều tra viên.

Vì vậy, sau khi theo các chi tiết đã diễn giải và căn cứ theo các chứng cứ thực tế đã phân tích, nay tổng hợp lại sự kiện bà Hương nhân danh người đại diện pháp lí của Công ty Quảng Hưng để “chuyển bán, thanh lí” toàn bộ tài sản của Công ty thì phải bị truy thu nộp số thuế thực tế được tính toán xác định trở lại để đúng với thực trạng theo quy định của pháp luật là: Thuế GTGT (năm 2007, năm 2008): 1.010.010.259 đồng; thuế TNDN (năm 2007, năm 2008): 13.659.726.275 đồng; tổng cộng số thuế phải bị truy thu nộp vào ngân sách thuế phải là: 1.010.010.259 đồng + 13.659.726.275 đồng = 14.669.736.534 đồng.

Ngoài ra, theo các diễn giải trên, việc bà Hương kê khai thuế TNDN của Công ty Quảng Hưng với tổng cộng bị lỗ đến (-) 8.411.865.797 đồng (năm 2007, Công ty lỗ đến 7.236.714.272 đồng. Năm 2008, chỉ với chưa đầy 5 tháng, Công ty lại bị lỗ thêm 1.175.151.525 đồng). Đồng thời, cho “khai tử” luôn doanh nghiệp để trốn số thuế phải đóng đến hơn chục tỉ đồng như đã nêu trên.

BL số 1904: Tài liệu chứng minh Công ty Quảng Hưng trước thời điểm chuyển giao (từ năm 2001đến 2006) cho bà Hương, vốn là một doanh nghiệp liên tục có kết quả hoạt động kinh doanh ổn định và trên đà phát triển tốt, hằng năm đều đã hoàn thành nghĩa vụ ngân sách thuế.
BL số 1904: Tài liệu chứng minh Công ty Quảng Hưng trước thời điểm chuyển giao (từ năm 2001đến 2006) cho bà Hương, vốn là một doanh nghiệp liên tục có kết quả hoạt động kinh doanh ổn định và trên đà phát triển tốt, hằng năm đều đã hoàn thành nghĩa vụ ngân sách thuế.

Tuy rằng, Đoàn KTT đã có sự điều chỉnh lại việc kê khai của bà Hương, nhưng vẫn chấp nhận cho doanh nghiệp của bà Hương được kê khai lỗ với con số bị lỗ là (-) 2.913.184.003 đồng một cách khó hiểu(!?).

Những “bất thường” từ việc kiểm tra thuế

Thứ nhất: Lẽ nào trước khi kiểm tra, Đoàn KTT lại không nắm được “lịch sử” về “sức khỏe” của đối tượng bị kiểm tra là một doanh nghiệp đang hoạt động trên đà phát triển tốt và liên tục nhiều năm hoàn thành nghĩa vụ thuế được Cục Thuế công nhận? Vậy mà tại sao Đoàn KTT vẫn chấp nhận cho Công ty Quảng Hưng được “khai tử” doanh nghiệp với con số “lỗ” để khỏi phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Thứ hai: Bà Hương kê khai con số doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2007 và 2008, với tổng cộng là 22.340.639.623 đồng. Vì vậy, theo quy định, doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ đã được bà Hương phát hành “Hóa đơn tài chính” cho Công ty TNHH Ta Shuan và Đoàn KTT căn cứ vào số hóa đơn tài chính đó để tiến hành thủ tục kiểm tra. Thế nhưng, rõ ràng giữa quan hệ của bà Hương và Công ty TNHH Ta Shuan, thì tuyệt nhiên không thể nào có sự giao dịch thực tế (không có thanh toán), vì vậy chắc chắn đây là dấu hiệu về việc phát hành hóa đơn tài chính “khống”, để cho Công ty TNHH Ta Shuan khấu trừ thuế đầu vào, gây thiệt hại đến ngân sách.

Thứ ba: (Kiểm tra thuế sai địa chỉ Công ty Quảng Hưng, lúc này không còn ở Lô 7-9 Đường số 1 KCN Tân Tạo: Trên trang đầu của “Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty Quảng Hưng” (BL số: 1654), có ghi rõ thời gian kiểm tra là: Từ ngày 17/6/2008 đến ngày 23/6/2008 và cũng ghi rõ là tiến hành kiểm tra tại địa chỉ: Lô 7-9 Đường số 1 KCN Tân Tạo, quận Bình Tân. Thế nhưng, căn cứ theo Văn bản số: 6574/PĐKKD-KT ngày 31/3/2009 của Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh, Phòng Đăng kí kinh doanh cung cấp thông tin doanh nghiệp (xem BL số: 243) đã nói rõ là kể từ ngày 7/6/2007, Công ty Quảng Hưng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kí thay đổi lần 10, là thay đổi trụ sở từ địa chỉ: Lô 7-Lô 9 Đường số 1, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, chuyển đến địa chỉ số: 94 Mã Lò, Khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Vậy tại sao lại có việc “hi hữu”, Đoàn KTT lại đi kiểm tra nhầm lẫn địa chỉ công ty như vậy?

Chuyện “lạ” ở Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: “Tiếp tay” cho doanh nghiệp trốn thuế, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng tiền ngân sách? (Tiếp theo kì trước)

Thứ tư: Căn cứ theo luật định, đối với các hồ sơ tài liệu chứng tứ thuế của 01 doanh nghiệp cho dù đã bị giải thể thì Cục thuế vẫn phải có nghĩa vụ lưu trữ đầy đủ theo khoảng thời gian quy định của Luật Quản lý thuế nên không thể có chuyện bị thất lạc hồ sơ chứng từ thuế được! Thế mà, khi Tòa án đã liên tiếp ban hành 02 Quyết định số: 1255/2012/QĐ-CCCC ngày 26/9/2010 (BL số 1923) và Quyết định số: 574/2012/QĐ-CCCC ngày 17/5/2012 (BL số 1927) về việc yêu cầu Cục thuế TP cung cấp chứng cứ, nhưng không hiểu tại sao Cục thuế cứ trì hoãn không cung cấp hồ sơ tài liệu chứng từ thuế của Công ty TNHH Quảng Hưng cho tòa án; thậm chí cón nói là hồ sơ thuế đã bị thất lạc?! Chỉ đến khi Tòa án liên tiếp yêu cầu một cách quyết liệt thì rốt cuộc Cục thuế mới chịu cung cấp những phần tài liệu hồ sơ thuế như đã nói trên.

Mặt khác, trong Luật doanh nghiệp đã có quy định: “Khi doanh nghiệp giải thể thì Ban giám đốc và các thành viên công ty, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về việc khi có khiếu nại, kiện tụng trong thời gian ít nhất 03 năm.” Thế mà, rõ ràng trong chứng cứ bút lục thể hiện là Công ty TNHH Quảng Hưng giải thể vào ngày 27/4/2010 (BL số 937) nên tính đến ngày 26/9/2010 Tòa án ban hành Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ (BL số 1923), thì không thể nào chấp nhận được chuyện Cục thuế báo bị thất lạc hồ sơ tài liệu thuế như nêu trên, còn bên doanh nghiệp Công ty Quảng Hưng (thời kỳ bà Phan Lê Bảo Hương) cũng báo tương tự với tòa án là bị thất lạc toàn bộ hồ sơ thuế một cách trùng khớp, khuất tất (BL: 1071)!

Có thể nói, chính vì dựa vào các báo cáo sai lệch như đã được giải trình ở các phần trên mà từ đó Cục Thuế TP Hồ Chí Minh chỉ đưa ra một “Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế số: 9063/QĐ-CT-TTr1-N4 ngày 22/8/2008 (BL 1655)” (hơn 700 triệu/hơn 14 tỉ phải nộp); chấp thuận với mức phạt thuế “nhẹ hều” để rồi “đồng ý” cho bà Hương giải thể Công ty Quảng Hưng và để thành “chuyện đã rồi”, nhằm trốn tránh trách nhiệm về hành vi gian lận trốn thuế.

Tài liệu trong hồ sơ biên bản kiểm tra thuế niên độ 2006 => 25/03/2008 do Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cung cấp theo yêu cầu của TAND TP.Hồ Chí Minh: (Đây là 03 trang chứng cứ có số bút lục, thể hiện về những vấn đề không hợp lý liên quan đến thuế giá trị giá tăng (GTGT) năm 2007 và năm 2008 (từ 01/01/2008 đến 23/05/2008) của Công ty TNHH Quảng Hưng thời kì của bà Phan Lê Bảo Hương.
Tài liệu trong hồ sơ biên bản kiểm tra thuế niên độ 2006 => 25/03/2008 do Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cung cấp theo yêu cầu của TAND TP.Hồ Chí Minh: (Đây là 03 trang chứng cứ có số bút lục, thể hiện về những vấn đề không hợp lý liên quan đến thuế giá trị giá tăng (GTGT) năm 2007 và năm 2008 (từ 01/01/2008 đến 23/05/2008) của Công ty TNHH Quảng Hưng thời kì của bà Phan Lê Bảo Hương.

Lẽ nào không có bàn tay “bao che” và lợi dụng những bất cập trong quản lí nội bộ làm trái pháp luật, để trục lợi của một số người có thẩm quyền trong công việc KTT doanh nghiệp này? Lẽ tất nhiên, rốt cuộc phần thiệt hại sẽ là ngân sách Nhà nước!

: Tài liệu chứng minh việc vì dựa vào các báo cáo sai lệch như đã được giải trình ở các phần trên mà từ đó đã khiến cho Lãnh đạo Cục thuế chỉ đưa ra một “Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế số: 9063/QĐ-CT-TTr1-N4 ngày 22/8/2008” (hơn 700 triệu đồng/hơn 14 tỉ đồng phải nộp
Tài liệu chứng minh việc vì dựa vào các báo cáo sai lệch như đã được giải trình ở các phần trên mà từ đó đã khiến cho Lãnh đạo Cục thuế chỉ đưa ra một “Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế số: 9063/QĐ-CT-TTr1-N4 ngày 22/8/2008” (hơn 700 triệu đồng/hơn 14 tỉ đồng phải nộp

Báo Người cao tuổi đề nghị các đại biểu Quốc hội (để thực hiện chức năng giám sát); Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế và các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng thanh tra làm rõ về hành vi có dấu hiệu “tiếp tay” của một số cán bộ thuế trong việc tạo lập hồ sơ gian lận thuế nêu trên, nhằm chống thất thu ngân sách.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm

Kết luận số 69/KL-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ rõ: Tại Kết luận số 08/KL-UBBC ngày 12/5/2016 của Ủy ban bầu cử phường Thụy Phương khi kết luận nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Lại có hành vi lấn chiếm đất đai có nêu: “Theo biên bản kiểm tra hiện trạng, diện tích gia đình bà Lại đang sử dụng thực tế là 58m2” là không chính xác. Trách nhiệm này thuộc về bà Nguyễn Thị Bình khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thụy Phương, hiện là Chủ tịch UBND phường Thụy Phương.
Chính quyền làm trái luật, Tòa quan liêu, hộ nghèo mất đất

Chính quyền làm trái luật, Tòa quan liêu, hộ nghèo mất đất

Ông Lê Văn Thái làm nghề phụ hồ, vợ là bà Trần Thị Kim Liên bán vé số, là hộ nghèo, được người anh là ông Trần Liếp cho 40m2 đất cất nhà ở. Kế đó rất nhiều đất hoang, nhưng ít có nhu cầu, nên ông Thái chỉ sử dụng 86m2 làm chuồng bò. Năm 2017, ông Thái, bà Liên bị bà Phạm Thị Thu tranh chấp đất, do bà Thu đã có sổ đỏ đối với cả khu đất này…
Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Bán đất trái thẩm quyền, bị cấm vẫn sản xuất sơn "chui"

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Bán đất trái thẩm quyền, bị cấm vẫn sản xuất sơn "chui"

Sau khi ông Nguyễn Thiện Nhỉnh, ông Nguyễn Văn Thùy và một số hộ dân là người cao tuổi ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ có đơn tố cáo ông Đặng Đình Khương, nguyên Trưởng thôn 3 cùng với UBND xã Đại Yên bán đất trái thẩm quyền cho ông Tô Xuân Lý và ngang nhiên chiếm gần 200m2 đất công, lén lút làm sổ đỏ trái quy định…
Bình Dương: Khởi tố vụ án liên quan đến nữ doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh

Bình Dương: Khởi tố vụ án liên quan đến nữ doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương có Quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xẩy ra tại lô H2, dự án Mỹ Phước 3 (Thị xã Bến Cát) xuất phát từ đơn tố giác của công dân. Vụ án có liên quan đến Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (Cty Kim Oanh) do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng Giám đốc.
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ rồi phát cho người dân và chiếm đoạt 1 lượng lớn số hàng nên đã bị tố cáo và dính vòng lao lý

Tin khác

Vụ cưỡng chế nhà cửa hơn 20 hộ dân tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ: Đùn đẩy trách nhiệm, dân lãnh đủ?

Vụ cưỡng chế nhà cửa hơn 20 hộ dân tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ: Đùn đẩy trách nhiệm, dân lãnh đủ?
Năm 2013, bằng những Thông báo, UBND phường Phú Thượng và UBND quận Tây Hồ vẫn tiến hành cưỡng chế, phá dỡ nhà cửa, tài sản… khiến cho hơn 20 hộ dân và hàng trăm nhân khẩu tại tổ 1, cụm 1 phường Phú Thượng lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”.

Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?

Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?
Tại Bình Dương, Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) được biết đến là một doanh nghiệp doanh nghiệp bất động sản lớn, nhưng cũng đầy tai tiếng. Điển hình như việc huy động vốn trái phép, sai phạm tại dự án KCN Hoà Lân, KCN Phú Tân... Tuy nhiên những vi phạm này cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm?

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật
Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông Nguyễn Đình Thư nhiều có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm…

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?
LTS: Tạp chí Người cao tuổi số 50 (2684) ngày 9/6/2020, số 51 (2685) ngày 10/6/2020 và Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 4/6/2020, ngày 5/6/2020 đăng 2 kì bài: “Vụ Housing Group kêu cứu: Các cơ quan chức năng áp dụng sai pháp luật, khiến doanh nghiệp điêu đứng”, phản ánh nội dung kêu cứu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời phân tích việc áp dụng không đúng pháp luật của các cơ quan chức năng, khiến doanh nghiệp điêu đứng. Sau khi bài viết phát hành đến nay, các cơ quan liên quan không hề có phản ứng. Ngày 16/11/2020, chúng tôi nhận được Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, nguyên Tổng Giám đốc Housing Group cho rằng, bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, không có căn cứ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi giành quyền phản biện với ông Lê Sáu, dựa trên sự thật và các căn cứ của pháp luật…

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?
Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng (LMLM) cho một số hộ nghèo tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của Chính phủ…

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?
Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đăng phản ánh về sai phạm của xã Hưng Long và ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã trong quản lí đất đai và xây dựng…
Xem thêm
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ ...
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Tỉnh Bình Phước: Nhiều dấu hiệu khuất tất từ một tuyên bố phá sản

Tỉnh Bình Phước: Nhiều dấu hiệu khuất tất từ một tuyên bố phá sản

Công ty TNHH Cao su Lộc An được TAND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ra quyết định tuyên bố phá sản. Nhưng đằng sau sự phá sản này là ...
Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh ...
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động