Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021):

Báo chí - Một “binh chủng” đặc biệt, tiên phong

Chặng đường Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, Người bôn ba trên các đại dương và nhiều quốc gia khám phá thế giới, sớm tiếp thu chủ nghĩa Lê-nin, trong đó có tư tưởng về báo chí. V.I. Lê-nin cho rằng: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, và “Chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”. Theo Lê-nin “Báo chí là người tuyên truyền, cổ động, tổ chức chung, người lãnh đạo chung”,v.v…

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) một mặt tổ chức các lớp học truyền bá học thuyết Mác-Lê-nin cho thanh niên yêu nước vừa nung nấu ý tưởng xây dựng tờ báo cách mạng. Ngày 21/6/1925, Người sáng lập tờ báo Thanh Niên, làm chủ bút và xuất bản số đầu, đánh dấu một mốc son lịch sử trọng đại, mở đầu cho sự nghiệp báo chí cách mạng ở nước ta. Từ đó đến năm 1930, ở trong nước và nước ngoài đã có gần 50 tờ báo cách mạng của các tổ chức Đảng tiền thân, đoàn thể quần chúng yêu nước, góp phần vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930). Ngày 21/6, trở thành Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Ngày truyền thống vẻ vang của “binh chủng” đặc biệt mà đội ngũ những người làm báo hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thông tin truyền thông có quyền tự hào và được Nhân dân tôn vinh.

Trong các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và bảo vệ lãnh thổ ở biên giới, đông đảo những người làm báo như dũng sĩ, xông ra tiền tuyến vừa cầm bút, vừa cầm súng. Họ cung cấp thông tin nhanh nhất về chiến thắng từ các mặt trận, viết những bản tin, thiên phóng sự, tùy bút, bài phản ảnh trở thành lời hiệu triệu cho các lực lượng vũ trang xông lên giết giặc, lập công, kêu gọi lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ, hăng hái xông ra chiến trường. Trong đội ngũ của “binh chủng” đặc biệt ấy, đã có hơn 400 nhà báo quả cảm ngã xuống, là những liệt sĩ vinh quang, bất tử.

Phóng viên tác nghiệp tại tâm dịch Đà Nẵng.
Phóng viên tác nghiệp tại tâm dịch Đà Nẵng.

Ngót một thế kỉ Báo chí cách mạng ra đời, phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp lãnh đạo của Đảng và phong trào yêu nước, đi theo Đảng làm cách mạng của Nhân dân, nước ta hình thành nền báo chí giống như một “binh chủng” đặc biệt quan trọng, tham gia tích cực vào công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo vĩ đại, Người sáng lập ra nền báo chí tiến bộ, ưu việt đó từng dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Đội ngũ những người làm báo, từ thế hệ này đến thế hệ khác, trong chiến tranh cũng như thời bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân, luôn có mặt trên tuyến đầu. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt chức năng, vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, là diễn đàn của Nhân dân, phê phán những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những gì cũ kĩ, lạc hậu, bảo thủ, cản trở công cuộc đổi mới; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong “cuộc chiến mang tầm thời đại” là phòng, chống đại dịch Covid-19 nghiệt ngã ròng rã suốt 18 tháng qua, trải 4 giai đoạn dịch bùng phát trong cả nước, tham gia cùng lực lượng tuyến đầu là ngành Y tế, Quân đội, Công an, “binh chủng”đặc biệt lại dũng cảm vào cuộc. Hàng trăm nhà báo đến với tuyến đầu, hoạt động xuất sắc nhiệm vụ thông tin tuyên truyền làm cho Nhân dân hiểu biết về nguy cơ của dịch bệnh, để mọi người tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của cơ quan chức năng, nỗ lực phòng, chống. dịch. Đồng thời, các nhà báo phản ánh kịp thời, chân thật diễn biến dịch bệnh những “điểm nóng”, khu công nghiệp và tinh thần xả thân, hi sinh của các y, bác sĩ, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân nơi tuyến đầu, nêu những tấm gương dũng cảm, hi sinh trong chống dịch và cứu chữa người bệnh. Đặc biệt, công tác truyền thông trong quá trình vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 có nhiều cách làm sáng tạo, xuất sắc và hiệu quả nổi bật. Đóng góp của công tác truyền thông mà “binh chủng” báo chí là nòng cốt góp phần quan trọng vào công cuộc “chống dịch như chống giặc” của cả hệ thống chính trị nhằm kiểm soát, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong bối cảnh khó khăn, thử thách chưa từng thấy đối với đất nước, Nhân dân ta.

Trải qua 96 năm (1925-2021) nước ta có một nền báo chí cách mạng phát triển đến độ chín. Hệ thống các cơ quan báo chí đang chuyển mình theo quy hoạch của Nhà nước và xu thế truyền thông kĩ thuật số, từng bước xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, tính nhân văn. Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ IV (4.0) nhiều cơ quan báo chí chuyển dần sang mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, phát triển nhiều loại hình báo chí, cung cấp nhiều dịch vụ truyền thông, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa dạng của công chúng. Trong khi thông tin kĩ thuật số cạnh tranh khốc liệt của báo chí công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cung cấp nội dung xuyên quốc gia, kết nối mạng 4G, 5G với các thiết bị di động đang là thách thức mới, đòi hỏi Báo chí Việt Nam đổi mới cả tư duy lẫn công nghệ ứng dụng, kĩ năng và phương pháp truyền thông nhằm tiến kịp xu thế thời đại.

Hiện nay, mạng xã hội bùng nổ như lấn át thông tin chính thống là một thách thức không nhỏ. Báo chí cách mạng không thể thắng được mạng xã hội về tốc độ cập nhật thông tin nhưng có sức mạnh hơn hẳn mạng xã hội bằng thông tin sự thật, chính xác, chuẩn mực, đem lại niềm tin cho công chúng bằng đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Con đường tồn tại, phát huy hiệu quả là trách nhiệm, độ tin cậy và sức thuyết phục của báo chí chân chính trong thời đại truyền thông kĩ thuật số. Thông tin tích cực sẽ là dòng chủ lưu, chủ đạo, đóng vai trò cốt lõi trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, có sức cổ vũ, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Đi đôi với định hướng vươn tới dòng chủ đạo của truyền thông hiện đại, kĩ thuật số, đa phương tiện đặt ra cho cơ quan chỉ đạo, quản lí báo chí cấp chiến lược, cơ quan chủ quản đổi mới, dũng cảm bứt phá, vượt lên nếp điều hành, quản lí truyền thống lâu nay để tương xứng với chức năng, nhiệm vụ mới phù hợp và xứng tầm là người “chỉ huy binh chủng đặc biệt” đang chuyển mình, vươn lên, hoạt động không chệch hướng. Đồng thời các cơ quan báo chí không xa rời tôn chỉ mục đích như đã từng diễn ra ở nơi này, nơi nọ trong những năm qua. Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền, cổ vũ người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới. Vậy mà lâu nay, hàng trăm cơ quan báo chí rất hiếm có nơi nào còn giữ chuyên mục “người tốt việc tốt”, rất ít điển hình tiên tiến được nêu gương. Ngược lại, một số cơ quan báo chí sa đà vào thông tin về mặt trái của xã hội, thiếu nhân văn, có hiện tượng đưa thông tin giật gân, “lá cải” thương mại hóa, quảng cáo dễ dãi, kém phông văn hóa để câu khách, phản tác dụng. Một bộ phận những người làm báo lợi dụng danh nghĩa báo chí, lợi dụng thẻ nhà báo hoạt động vụ lợi, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu trách nhiệm công dân. Có những văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động tự tung tự tác, không được quản lí, giám sát chặt chẽ của Tổng biên tập, của địa phương. Một số báo và trang thông tin điện tử, mạng xã hội đưa thông tin sai lệch, gây phản cảm, tác hại đối với xã hội. Do quản lí yếu kém dẫn đến những tiêu cực, mà nổi cộm là thỉnh thoảng lại xảy ra phóng viên có hành vi lừa đảo, tống tiền, làm vẩn đục môi trường thông tin và xúc phạm báo giới. Bác Hồ dạy: “Người không có đạo đức tốt thì không thể là nhà báo tốt”.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Sản phẩm gối cung đình của cụ bà 101 tuổi

Sản phẩm gối cung đình của cụ bà 101 tuổi

Mấy năm gần đây sản phẩm gốitrái dựa cung đình được biết đến nhiều hơn nhờ một số khách du lịch đến tham quan trực tiếp và mua. Dù đã 101 tuổi, nhưng cụ Trí Huệ, ở thôn Giáp Đông, thị xã Hương Toàn, tỉnh Thừa Thiên Huế hằng ngày vẫn cặm cụi may gối cung đình để giữ nghề truyền thống...
Danh sách các trung tâm đăng kiểm được bổ sung kiểm định viên Quân đội và Công an

Danh sách các trung tâm đăng kiểm được bổ sung kiểm định viên Quân đội và Công an

NMO - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, bắt đầu từ thứ 2, ngày 20/3, các kiểm định viên quân sự sẽ tham gia hỗ trợ các trung tâm kiểm định xe cơ giới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Nào biết... quanh mình có ai!

Nào biết... quanh mình có ai!

Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, ngành giao nhận hàng phát triển mạnh hơn bao giờ hết! Ai cũng có thể đăng kí làm nhân viên công ty, dịch vụ giao nhận hàng (shipper), yêu cầu là có xe máy, xe mô tô và biết chạy xe… Quá đơn giản!...
Hơn 35 tỷ đồng trao yêu thương, chung tay vì người nghèo

Hơn 35 tỷ đồng trao yêu thương, chung tay vì người nghèo

Sáng ngày 16/3, tại Nhà văn hóa TP Mỹ Tho, Hội Từ thiện TP Mỹ Tho tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.
Người cao tuổi "giữ lửa" cho nghề mộc truyền thống

Người cao tuổi "giữ lửa" cho nghề mộc truyền thống

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nghề mộc ở Thanh Lãng hiện vẫn đứng vững, với nhiều sản phẩm nổi tiếng cả nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Được kết quả trên phải kể đến vai trò của NCT thị trấn đã động viên con cháu gữ gìn và phát huy nghề mộc truyền thống

Tin khác

Đề xuất lao động nam được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con

Đề xuất lao động nam được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con
NMO - Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người lao động (kể cả nam và nữ) tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp thai sản.

Đại hội Nông dân xã Tân Phong “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững”

Đại hội Nông dân xã Tân Phong “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững”
Sáng 16/3, Hội Nông dân xã Tân Phong tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân khóa V nhiệm kỳ 2018-2023

Bước chuyển mình mạnh mẽ ở xã Bình Định

Bước chuyển mình mạnh mẽ ở xã Bình Định
Về thăm xã Bình Định được đi trên con đường trải nhựa thẳng tắp, trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà xây kiên cố với đầy đủ tiện nghi, hàng quán mọc lên hai bên đường, kẻ mua người bán tấp nập làm cho không khí ở cái làng quê này trở nên nhộn nhịp và đang hình thành dáng dấp một thị trấn trong tương lai.

Đắk Nông: Sắp diễn ra Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2023

Đắk Nông: Sắp diễn ra Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2023
Theo kế hoạch, từ ngày 23 đến 26/3, tại Trung tâm Chính trị, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra sự kiện Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2023, với chủ đề “Đồng hành và Kết nối tri thức”.

Valentine trắng là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa ngày 14/3

Valentine trắng là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa ngày 14/3
NMO - Ngày 14/3 là ngày Valentine trắng, có nguồn gốc từ Nhật Bản và được tổ chức sau 1 tháng tính từ ngày Valentine truyền thống 14/2.

Điển hình trong kinh doanh và tích cực làm từ thiện xã hội

Điển hình trong kinh doanh và tích cực làm từ thiện xã hội
Cựu chiến binh, thương binh Phạm Bảy, 68 tuổi, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa giáo dục và các hoạt động từ thiện, xã hội, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Việt Nam dự kiến đón công dân thứ 100 triệu trong tháng 4 tới

Việt Nam dự kiến đón công dân thứ 100 triệu trong tháng 4 tới
NMO - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 0h ngày 1/4/2022, dân số Việt Nam đã đạt 99.2 triệu người.

Tôn vinh những người phụ nữ thầm lặng

Tôn vinh những người phụ nữ thầm lặng
Tận hưởng ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) theo cách rất riêng, không tiệc tùng, không la cà tám chuyện, thay vào đó, nhiều nhóm bạn trẻ thành viên trong Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang và Hội yêu rác lại cùng nhau gửi tặng những món quà tri ân vô cùng ý nghĩa đến các cô lao công đang làm việc thầm lặng trên đường phố Hà Nội.

“Nàng Tôn nữ” bên dòng sông Hương

“Nàng Tôn nữ” bên dòng sông Hương
“Các con ơi! Vào đây lấy nón, lấy quạt mà chụp hình này! Không cần mua gì cũng được, ghé quán mệ là mệ vui rồi!” - Đó là câu nói quen thuộc của mệ Tuyết mỗi khi có khách đến quán...

Giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo

Giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nghĩa Hưng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định thu nhập, cải thiện cuộc sống. Góp phần tích cực vào Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao ở địa phương.

Bao giờ mới hết điệp khúc chặt - trồng?

Bao giờ mới hết điệp khúc chặt - trồng?
Điệp khúc trồng - chặt đã được nhắc đi nhắc lại đối với nền nông nghiệp nước ta hàng chục năm qua. Tuy nhiên, thực trạng này chưa được xử lí một cách triệt để, nên việc được mùa mất giá, được giá mất mùa liên tục tái diễn,…

Hưởng ứng phong trào “Trồng một tỷ cây xanh”

Hưởng ứng phong trào “Trồng một tỷ cây xanh”
Hưởng ứng phong trào “Trồng một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ, Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Hải Dương vừa trao tặng 3.000 cây phi lao cho UBND xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đồng thời kết hợp với UBND và Hội Nông dân xã Thúc Kháng cùng trồng số cây trên và 200 cây keo dọc tuyến đường mới của xã, với sự tham gia của gần 100 người.

Quà tặng, lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay và ý nghĩa nhất

Quà tặng, lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay và ý nghĩa nhất
NMO - Ở nhiều nước trên thế giới, ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) được coi là ngày lễ lớn trong năm. Trong ngày này, đàn ông thường tặng hoa và quà cho những người phụ nữ xung quanh mình như bà, mẹ, vợ, người yêu…

Xung quanh vấn đề xe buýt ở TP Hà Nội

Xung quanh vấn đề xe buýt ở TP Hà Nội
Quốc hội đã thông qua việc xóa bỏ phương tiện đi lại bằng xe máy trong các đô thị lớn vào năm 2030. Để thực hiện được vấn đề này sẽ không dễ dàng nếu không sớm hoạch định kế hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng, trong đó, xe buýt là một loại phương tiện đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Cảnh báo tình trạng lừa đảo người cao tuổi

Cảnh báo tình trạng lừa đảo người cao tuổi
Mặc dù bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, bóc lột về tài chính, nhưng NCT thường là đối tượng dễ gặp rủi ro hơn.
Xem thêm
Hiện tượng Tina Dương và sự “ngáo” thần tượng của giới trẻ

Hiện tượng Tina Dương và sự “ngáo” thần tượng của giới trẻ

Giật mình, kinh ngạc... là những cảm giác của một người bình thường nhất khi được chứng kiến chuỗi drama của Tina Dương, tức Ninh Thị Vân Anh, sinh năm 1995, quê ở Bắc Giang. Cô ta giống hệt nhân vật Anna đi ra từ bộ phim Mỹ "Tiểu thư dựng chuyện", với kh
Tranh cãi trái chiều về chuyện ngoại tình sau vụ "lòng xào dưa"

Tranh cãi trái chiều về chuyện ngoại tình sau vụ "lòng xào dưa"

Quan điểm về hôn nhân và ngoại tình được đưa ra tranh cãi nảy lửa trên khắp các diễn đàn về gia đình và trên mạng xã hội sau vụ "lòng xào dưa" ở Thái Bình.
Sai lầm của cha mẹ khiến con sợ hãi sau những lời trách phạt

Sai lầm của cha mẹ khiến con sợ hãi sau những lời trách phạt

Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, một số sai lầm của các bậc phụ huynh trong lúc nóng giận dễ khiến con trở nên sợ hãi, khép mình.
Thế giới trong mắt người già

Thế giới trong mắt người già

Tôi cũng không hiểu, thế giới trong mắt người già là gì mà sao lúc nào cũng hay sợ sệt, đề phòng, lo lắng. So với sức sống tuổi hai mươi của tôi, tận hưởng và hết mình, nó cách một khoảng rất xa...
Người cao tuổi nằm trong nhóm cần đi khám hậu Covid-19

Người cao tuổi nằm trong nhóm cần đi khám hậu Covid-19

Các bác sĩ khuyến cáo, có 3 nhóm người cần đi khám hậu Covid-19 gồm: Người có bệnh nền (như tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa...); người phải nhập viện khi mắc Covid-19 và nhóm người từ 60 tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát nhưng sau khi mắc Covid-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn.
TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

"Đây là số tiền tôi trích từ tiền phúng điếu của ông nhà để ủng hộ, xem như đây là việc tốt cuối cùng mà ông nhà tôi làm được", bà Thảo cho biết.
Hơn 35 tỷ đồng trao yêu thương, chung tay vì người nghèo

Hơn 35 tỷ đồng trao yêu thương, chung tay vì người nghèo

Sáng ngày 16/3, tại Nhà văn hóa TP Mỹ Tho, Hội Từ thiện TP Mỹ Tho tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tôn vinh những người phụ nữ thầm lặng

Tôn vinh những người phụ nữ thầm lặng

Tận hưởng ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) theo cách rất riêng, không tiệc tùng, không la cà tám chuyện, thay vào đó, nhiều nhóm bạn trẻ thành viên trong Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang và Hội yêu rác lại cùng nhau gửi tặng những món quà tri ân vô cùng ý nghĩa đến các cô lao công đang làm việc thầm lặng trên đường phố Hà Nội.
Cứu con em với các anh chị ơi!

Cứu con em với các anh chị ơi!

Đó là lời cầu cứu, hòa trong tiếng nấc được phát ra từ một người phụ nữ tuổi trung niên với khuôn mặt xám xịt, hốc hác, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn còn đượm đầy những giọt nước mắt khi chăm sóc con bị tai nạn giao thông rất nặng tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Danh sách các trung tâm đăng kiểm được bổ sung kiểm định viên Quân đội và Công an

Danh sách các trung tâm đăng kiểm được bổ sung kiểm định viên Quân đội và Công an

NMO - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, bắt đầu từ thứ 2, ngày 20/3, các kiểm định viên quân sự sẽ tham gia hỗ trợ các trung tâm kiểm định xe cơ giới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Đề xuất lao động nam được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con

Đề xuất lao động nam được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con

NMO - Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người lao động (kể cả nam và nữ) tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp thai sản.
Valentine trắng là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa ngày 14/3

Valentine trắng là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa ngày 14/3

NMO - Ngày 14/3 là ngày Valentine trắng, có nguồn gốc từ Nhật Bản và được tổ chức sau 1 tháng tính từ ngày Valentine truyền thống 14/2.
Phiên bản di động