Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021):

Báo chí - Một “binh chủng” đặc biệt, tiên phong

Chặng đường Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, Người bôn ba trên các đại dương và nhiều quốc gia khám phá thế giới, sớm tiếp thu chủ nghĩa Lê-nin, trong đó có tư tưởng về báo chí. V.I. Lê-nin cho rằng: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, và “Chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”. Theo Lê-nin “Báo chí là người tuyên truyền, cổ động, tổ chức chung, người lãnh đạo chung”,v.v…

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) một mặt tổ chức các lớp học truyền bá học thuyết Mác-Lê-nin cho thanh niên yêu nước vừa nung nấu ý tưởng xây dựng tờ báo cách mạng. Ngày 21/6/1925, Người sáng lập tờ báo Thanh Niên, làm chủ bút và xuất bản số đầu, đánh dấu một mốc son lịch sử trọng đại, mở đầu cho sự nghiệp báo chí cách mạng ở nước ta. Từ đó đến năm 1930, ở trong nước và nước ngoài đã có gần 50 tờ báo cách mạng của các tổ chức Đảng tiền thân, đoàn thể quần chúng yêu nước, góp phần vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930). Ngày 21/6, trở thành Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Ngày truyền thống vẻ vang của “binh chủng” đặc biệt mà đội ngũ những người làm báo hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thông tin truyền thông có quyền tự hào và được Nhân dân tôn vinh.

Trong các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và bảo vệ lãnh thổ ở biên giới, đông đảo những người làm báo như dũng sĩ, xông ra tiền tuyến vừa cầm bút, vừa cầm súng. Họ cung cấp thông tin nhanh nhất về chiến thắng từ các mặt trận, viết những bản tin, thiên phóng sự, tùy bút, bài phản ảnh trở thành lời hiệu triệu cho các lực lượng vũ trang xông lên giết giặc, lập công, kêu gọi lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ, hăng hái xông ra chiến trường. Trong đội ngũ của “binh chủng” đặc biệt ấy, đã có hơn 400 nhà báo quả cảm ngã xuống, là những liệt sĩ vinh quang, bất tử.

Phóng viên tác nghiệp tại tâm dịch Đà Nẵng.
Phóng viên tác nghiệp tại tâm dịch Đà Nẵng.

Ngót một thế kỉ Báo chí cách mạng ra đời, phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp lãnh đạo của Đảng và phong trào yêu nước, đi theo Đảng làm cách mạng của Nhân dân, nước ta hình thành nền báo chí giống như một “binh chủng” đặc biệt quan trọng, tham gia tích cực vào công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo vĩ đại, Người sáng lập ra nền báo chí tiến bộ, ưu việt đó từng dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Đội ngũ những người làm báo, từ thế hệ này đến thế hệ khác, trong chiến tranh cũng như thời bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân, luôn có mặt trên tuyến đầu. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt chức năng, vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, là diễn đàn của Nhân dân, phê phán những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những gì cũ kĩ, lạc hậu, bảo thủ, cản trở công cuộc đổi mới; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong “cuộc chiến mang tầm thời đại” là phòng, chống đại dịch Covid-19 nghiệt ngã ròng rã suốt 18 tháng qua, trải 4 giai đoạn dịch bùng phát trong cả nước, tham gia cùng lực lượng tuyến đầu là ngành Y tế, Quân đội, Công an, “binh chủng”đặc biệt lại dũng cảm vào cuộc. Hàng trăm nhà báo đến với tuyến đầu, hoạt động xuất sắc nhiệm vụ thông tin tuyên truyền làm cho Nhân dân hiểu biết về nguy cơ của dịch bệnh, để mọi người tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của cơ quan chức năng, nỗ lực phòng, chống. dịch. Đồng thời, các nhà báo phản ánh kịp thời, chân thật diễn biến dịch bệnh những “điểm nóng”, khu công nghiệp và tinh thần xả thân, hi sinh của các y, bác sĩ, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân nơi tuyến đầu, nêu những tấm gương dũng cảm, hi sinh trong chống dịch và cứu chữa người bệnh. Đặc biệt, công tác truyền thông trong quá trình vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 có nhiều cách làm sáng tạo, xuất sắc và hiệu quả nổi bật. Đóng góp của công tác truyền thông mà “binh chủng” báo chí là nòng cốt góp phần quan trọng vào công cuộc “chống dịch như chống giặc” của cả hệ thống chính trị nhằm kiểm soát, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong bối cảnh khó khăn, thử thách chưa từng thấy đối với đất nước, Nhân dân ta.

Trải qua 96 năm (1925-2021) nước ta có một nền báo chí cách mạng phát triển đến độ chín. Hệ thống các cơ quan báo chí đang chuyển mình theo quy hoạch của Nhà nước và xu thế truyền thông kĩ thuật số, từng bước xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, tính nhân văn. Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ IV (4.0) nhiều cơ quan báo chí chuyển dần sang mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, phát triển nhiều loại hình báo chí, cung cấp nhiều dịch vụ truyền thông, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa dạng của công chúng. Trong khi thông tin kĩ thuật số cạnh tranh khốc liệt của báo chí công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cung cấp nội dung xuyên quốc gia, kết nối mạng 4G, 5G với các thiết bị di động đang là thách thức mới, đòi hỏi Báo chí Việt Nam đổi mới cả tư duy lẫn công nghệ ứng dụng, kĩ năng và phương pháp truyền thông nhằm tiến kịp xu thế thời đại.

Hiện nay, mạng xã hội bùng nổ như lấn át thông tin chính thống là một thách thức không nhỏ. Báo chí cách mạng không thể thắng được mạng xã hội về tốc độ cập nhật thông tin nhưng có sức mạnh hơn hẳn mạng xã hội bằng thông tin sự thật, chính xác, chuẩn mực, đem lại niềm tin cho công chúng bằng đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Con đường tồn tại, phát huy hiệu quả là trách nhiệm, độ tin cậy và sức thuyết phục của báo chí chân chính trong thời đại truyền thông kĩ thuật số. Thông tin tích cực sẽ là dòng chủ lưu, chủ đạo, đóng vai trò cốt lõi trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, có sức cổ vũ, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Đi đôi với định hướng vươn tới dòng chủ đạo của truyền thông hiện đại, kĩ thuật số, đa phương tiện đặt ra cho cơ quan chỉ đạo, quản lí báo chí cấp chiến lược, cơ quan chủ quản đổi mới, dũng cảm bứt phá, vượt lên nếp điều hành, quản lí truyền thống lâu nay để tương xứng với chức năng, nhiệm vụ mới phù hợp và xứng tầm là người “chỉ huy binh chủng đặc biệt” đang chuyển mình, vươn lên, hoạt động không chệch hướng. Đồng thời các cơ quan báo chí không xa rời tôn chỉ mục đích như đã từng diễn ra ở nơi này, nơi nọ trong những năm qua. Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền, cổ vũ người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới. Vậy mà lâu nay, hàng trăm cơ quan báo chí rất hiếm có nơi nào còn giữ chuyên mục “người tốt việc tốt”, rất ít điển hình tiên tiến được nêu gương. Ngược lại, một số cơ quan báo chí sa đà vào thông tin về mặt trái của xã hội, thiếu nhân văn, có hiện tượng đưa thông tin giật gân, “lá cải” thương mại hóa, quảng cáo dễ dãi, kém phông văn hóa để câu khách, phản tác dụng. Một bộ phận những người làm báo lợi dụng danh nghĩa báo chí, lợi dụng thẻ nhà báo hoạt động vụ lợi, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu trách nhiệm công dân. Có những văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động tự tung tự tác, không được quản lí, giám sát chặt chẽ của Tổng biên tập, của địa phương. Một số báo và trang thông tin điện tử, mạng xã hội đưa thông tin sai lệch, gây phản cảm, tác hại đối với xã hội. Do quản lí yếu kém dẫn đến những tiêu cực, mà nổi cộm là thỉnh thoảng lại xảy ra phóng viên có hành vi lừa đảo, tống tiền, làm vẩn đục môi trường thông tin và xúc phạm báo giới. Bác Hồ dạy: “Người không có đạo đức tốt thì không thể là nhà báo tốt”.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Doanh nhân cao tuổi ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Doanh nhân cao tuổi ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Được xem là một trong những cánh chim đầu đàn trong ứng dụng công nghệ cao vào ngành lúa gạo Việt Nam, Doanh nhân Phạm Thái Bình, 68 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An còn là một người cao tuổi (NCT) tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội cho người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Một miền quê thảo dược

Một miền quê thảo dược

Chúng tôi về thăm Ba Vì (TP Hà Nội) vào đúng thời điểm tiết trời đẹp nhất trong năm. Mùa thu, ở vùng núi trời xanh ngăn ngắt, nắng vàng rộm, những cánh đồng dược liệu mướt mát chạy hút tầm mắt, thỉnh thoảng hiện ra một vài người đi hái thuốc nón lá nhấp nhô. Có cảm giác như đang lạc vào một miền cổ tích.
Bà bác sĩ cao tuổi nêu gương phòng chống dịch

Bà bác sĩ cao tuổi nêu gương phòng chống dịch

Sau 5 tháng miệt mài với những công việc và giúp đỡ người dân khó khăn vì dịch bệnh, Bác sĩ Ngô Thị Ngọc Vân, 61 tuổi, Giám đốc điều hành Phòng khám Đa khoa Đại Phước đã tạm dừng các hoạt động thiện nguyện, quay về công việc thường nhật điều hành Phòng khám.
Đất nước khó khăn, doanh nghiệp phải có trách nhiệm chia sẻ

Đất nước khó khăn, doanh nghiệp phải có trách nhiệm chia sẻ

Đó là suy nghĩ của ông Bùi Hiền, Tổng Giám đốc Southern Homes Việt Nam - một doanh nhân là người cao tuổi (NCT) trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 còn phức tạp hiện nay…
Hạt gạo, nông dân và tấm lòng vị doanh nhân cao tuổi

Hạt gạo, nông dân và tấm lòng vị doanh nhân cao tuổi 1

Gắn bó với Tập đoàn Tân Long hơn 20 năm, doanh nhân Trương Sỹ Bá, 60 tuổi, có cái duyên với lúa gạo - ngành mà ông “đặt nhiều kì vọng tăng trưởng để thúc đẩy phát triển”. Điều đó cũng góp phần thực hiện chính sách “Tam nông”, mang lại lợi ích thiết thực cho người cao tuổi (NCT) ở khu vực nông thôn…

Tin khác

Huyện Mõ Cày Nam (Bến Tre): Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn “Nhịp cầu nối đôi bờ vui”

Huyện Mõ Cày Nam (Bến Tre): Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn “Nhịp cầu nối đôi bờ vui”
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và học sinh đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Thông qua vận động của Viện nghiên cứu Thị trường và Truyền thông Quốc tế (IVRMIC), ông Phan Mạnh Hùng, CEO Công ty May Ruviteks (Liên bang Nga) tài trợ xây dựng cầu nông thôn nối giữa hai ấp (ấp Hội Thành, xã Tân Hội và ấp Tân Thuận, xã Tân Bình, huyện Mõ Cày Bắc.

T&T Group và SHB trao tặng xe cứu thương hỗ trợ Quảng Trị - Quảng Bình chống dịch

T&T Group và SHB trao tặng xe cứu thương hỗ trợ Quảng Trị - Quảng Bình chống dịch
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình (từ ngày 15/11 đến 17/11), Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao tặng mỗi tỉnh 1 xe cứu thương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch của địa phương.

TP Đà Nẵng: Nỗ lực tạo sinh kế cho người lao động mất việc làm vì Covid-19

TP Đà Nẵng: Nỗ lực tạo sinh kế cho người lao động mất việc làm vì Covid-19
Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến thành phố Đà Nẵng có hơn 2.225 doanh nghiệp ngừng hoạt động và 538 doanh nghiệp giải thể, kéo theo hàng chục ngàn người lao động mất việc làm, trong đó có lao động là NCT tham gia các dịch vụ trong chuỗi sản xuất...

Người cao tuổi tỉnh Bình Dương góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó

Người cao tuổi tỉnh Bình Dương góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương vẫn tăng trưởng ổn định trong 9 tháng năm 2021. Kết quả này có sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể địa phương, trong đó có Hội Người cao tuổi (NCT)…

Những kiến nghị về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong phòng chống dịch Covid-19

Những kiến nghị về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong phòng chống dịch Covid-19
Ở bối cảnh bình thường, NCT là đối tượng được hưởng một số chế độ, chính sách ưu tiên của xã hội. Bởi NCT thường mắc nhiều bệnh nền, bệnh mãn tính, thậm chí nhiều người mắc bệnh nan y. Trong quan niệm “sinh - lão - bệnh - tử”, NCT nằm ở giai đoạn thứ 2 và thứ 3 (lão - bệnh) và đang đi dần về giai đoạn cuối cùng.
Xem thêm
"Giải độc" trên môi trường mạng cho giới trẻ

"Giải độc" trên môi trường mạng cho giới trẻ

Sự phát triển bùng nổ của công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc không gian mạng, mang lại nhiều lợi ích chưa từng có cho xã hội và cả những nguy cơ tiềm ẩn, thách thức lớn trên toàn cầu.
Em đang chờ ngày ấy anh về…

Em đang chờ ngày ấy anh về…

Lại một mùa Xuân qua đi. Chúng mình đều thêm một tuổi. Mái đầu thêm nhiều sợi bạc. Mà sao vẫn mãi vấn vương như níu kéo, dìu dặt, bâng khuâng…
Xôn xao ngõ nhỏ

Xôn xao ngõ nhỏ

Chiều nay, trời trở gió. Từ nhà ra ngõ thôi mà từng làn hơi lạnh ùa đến, phả vào mặt, vào người.
TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

"Đây là số tiền tôi trích từ tiền phúng điếu của ông nhà để ủng hộ, xem như đây là việc tốt cuối cùng mà ông nhà tôi làm được", bà Thảo cho biết.
Chuyện cô Mùi làm công tác khuyến học ở thành phố Mỹ Tho

Chuyện cô Mùi làm công tác khuyến học ở thành phố Mỹ Tho

Chi hội Khuyến học phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhiều năm liền được công nhận là Chi hội có của phong trào khuyến học, khuyến tài tiêu biểu. Có 1 dòng họ học tập tiêu biểu, 1 cộng đồng học tập tiêu biểu được tỉnh hội vinh danh trong Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 vừa qua. Đóng góp vào thành công đó phải kể đến công sức của cô Đặng Thị Hoa Mùi, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học phường 4 từ năm 2008 đến 2019. Ở tuổi 71, gần 12 năm gắn bó với công tác khuyến học, cô Mùi xem công việc này như làm một phần cuộc sống của mình.
Người cao tuổi cần tự quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần

Người cao tuổi cần tự quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần

Trong cuộc sống hiện đại, người trẻ dường như bị cuốn theo sự tất bật của guồng máy học tập, lao động hay chăm lo cho con cái nên thường xao lãng việc chăm sóc ông bà, cha mẹ, đặc biệt là đời sống tinh thần của họ.
Bamboo Airways phối hợp thực hiện chuyến bay đưa gần 200 thai phụ người Hà Tĩnh từ TP HCM về quê

Bamboo Airways phối hợp thực hiện chuyến bay đưa gần 200 thai phụ người Hà Tĩnh từ TP HCM về quê

Tiếp nối các hoạt động phối hợp cùng địa phương chung tay phòng chống dịch, ngày 30/9 Bamboo Airways triển khai chuyến bay nghĩa tình đưa 205 công dân Hà Tĩnh, trong đó có 183 thai phụ và 14 trẻ nhỏ hồi hương an toàn.
SHB ủng hộ 1.600 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19

SHB ủng hộ 1.600 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19

Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã trao tặng 8 tỷ đồng chia sẻ khó khăn cho 1.600 trẻ em mồ côi trên cả nước. Trước đó, mong muốn giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch được tạo điều kiện học tập trực tuyến thuận lợi hơn, SHB đã ủng hộ 20 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Ngành Điện lực miền Nam: Tích cực hỗ trợ người dân trong vùng dịch

Ngành Điện lực miền Nam: Tích cực hỗ trợ người dân trong vùng dịch

Thời gian qua, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bến Tre luôn thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội, thông qua việc động viên, hỗ trợ vật chất cho các địa phương, lực lượng tuyến đầu có thêm nguồn lực để phòng chống đại dịch, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
T&T Group và SHB trao tặng xe cứu thương hỗ trợ Quảng Trị - Quảng Bình chống dịch

T&T Group và SHB trao tặng xe cứu thương hỗ trợ Quảng Trị - Quảng Bình chống dịch

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình (từ ngày 15/11 đến 17/11), Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao tặng mỗi tỉnh 1 xe cứu thương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch của địa phương.
Vinamilk Sure Prevent Gold trao tặng 200.000 sản phẩm đến y bác sỹ, tiếp sức tuyến đầu

Vinamilk Sure Prevent Gold trao tặng 200.000 sản phẩm đến y bác sỹ, tiếp sức tuyến đầu

Công ty Vinamilk vừa tiếp tục trao tặng thêm 100.000 sản phẩm Sure Prevent Gold đến các y bác sĩ tuyến đầu, những người đã dốc sức để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân, mở rộng những vùng xanh trong đại dịch. Đây là hoạt động tiếp nối hành trình tiếp sức tuyến đầu của nhãn hàng Sure Prevent Gold, thuộc chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh”, với tổng sản phẩm hỗ trợ là gần 200.000 sản phẩm, tương đương gần 4 tỷ đồng.
Vinamilk trao 10 tỷ đồng và 1 triệu ly sữa hỗ trợ trẻ em, tổng kết chiến dịch cộng đồng nhiều ý nghĩa

Vinamilk trao 10 tỷ đồng và 1 triệu ly sữa hỗ trợ trẻ em, tổng kết chiến dịch cộng đồng nhiều ý nghĩa

Ngày 21/10, tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Vinamilk đã trao tặng 10 tỷ đồng và 1 triệu ly sữa để hỗ trợ và chăm sóc cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bị tác động bởi dịch Covid-19. Đây là kết quả của chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” do Vinamilk và VTV Digital thực hiện trong thời gian qua, với sự hưởng ứng và tham gia tích cực từ cộng đồng hướng đến mục tiêu chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong đại dịch.
Phiên bản di động