Án hành chính, nên chính quyền không cần ra tòa vẫn... thắng?!

Bà Phạm Thị Quy, ở số nhà 7 đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội khởi kiện Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 21/11/2015 của UBND quận Cầu Giấy về việc cưỡng chế thực hiện thu hồi đất lô TT-04-V, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án thí điểm hạ ngầm đường điện 110KV theo Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 5/2/2015 của UBND quận.

Sau 2 lần tạm hoãn, ngày 15/11/2019, TAND TP Hà Nội đưa phiên tòa đưa vụ án hành chính số 28/2017/HCST ra xét xử nhưng bị đơn và những đơn vị có liên quan vắng mặt nên bị hoãn. Dự kiến TAND TP sẽ đưa vụ án này ra xử vào Chủ nhật 24/11…

Thu hồi đất theo căn cứ “râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Ngày 13/11/2019, Báo Người cao tuổi số 182 (2542) đăng bài: “Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội: “Nhập nhèm” dự án hạ ngầm đường điện 110KV với dự án xây dựng khu nhà thấp tầng để ép dân thu hồi đất?”, phản ánh những dấu hiệu sai phạm của UBND quận Cầu Giấy thu hồi đất của gia đình bà Quy trái pháp luật, buộc gia đình bà Quy phải kiện UBND quận ra tòa.

Ngày 15/11/2019, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, nhưng đại diện ủy quyền của UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng Hậu và Công ty INDECO đều có giấy xin tòa xử vắng mặt.

Trở lại vụ kiện, chứng cứ bà Quy đưa ra bắt đầu từ Văn bản số 11895/UBND-KH&ĐT ngày 14/12/2009, UBND TP chấp thuận quy mô và cơ chế đầu tư Dự án thí điểm hạ ngầm đường điện 110KV lộ 173-174 Chèm - Giám, đoạn nhánh rẽ đi Trạm biến áp 110KV Nghĩa Đô, thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Thực chất đây là dự án hình thức BT, đổi đất lấy hạ tầng, không được HĐND TP phân bổ ngân sách như các dự án thu hồi đất theo Điều 61 và 62, Luật Đất đai năm 2013. Để cân đối đất đổi hạ tầng, UBND TP cho phép đơn vị thực hiện dự án là Công ty INDECO được sử dụng phần đất thuộc hành lang bảo vệ lưới điện, sau khi hạ ngầm đường điện 110KV lộ 173-174 Chèm - Giám, đoạn nhánh rẽ đi Trạm biến áp 110KV Nghĩa Đô (bao gồm 3 lô đất, với tổng diện tích 21.170m2 để bù đắp phần vốn đầu tư xây dựng hạ ngầm đường điện - Nội dung này theo Quyết định số 43/STNMT-KHTH ngày 4/2/2013).

Ngày 23/2/2010, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 192/QĐ-UBND, chấp thuận đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại các ô kí hiệu TT-01-II; TT02-III; TT-03-IV; TT04-V, trên địa bàn quận Cầu Giấy và TT-06-XI, trên địa bàn huyện Từ Liêm là những ô đất nằm ngoài hành lang bảo vệ lưới điện, theo đề nghị của Công ty INDECO, tại Tờ trình số 326/TTr-CPHT ngày 24/12/2009.

Như vậy trên địa bàn quận Cầu Giấy, Công ty INDECO được UBND TP chấp thuận thực hiện 2 dự án khác nhau là Dự án hạ ngầm đường điện 110KV và Dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng. Do đặc thù của dự án hạ ngầm đường điện, phần đất sạch dự án tạo ra thuộc hành lang bảo vệ lưới điện không phải thu hồi và bồi thường, vì không có hộ gia đình nào có diện tích đất và hạ tầng cơ sở nằm trong hành lang bảo vệ lưới điện, còn dự án xây dựng khu nhà thấp tầng thực hiện theo Quyết định số 192/QĐ-UBND, liên quan đến việc thu hồi đất GPMB tại các ô kí hiệu TT-01-II; TT02-III; TT-03-IV; TT04-V, trên địa bàn quận Cầu Giấy, mặc dù được UBND TP chấp thuận, nhưng không được HĐND TP phê duyệt vốn đầu tư, do đó việc thu hồi đất và bồi thường GPMB phải thực hiện theo Điều 73, Luật Đất đai năm 2013 cơ chế thỏa thuận với người bị GPMB.

Hai dự án trên của Công ty INDECO hoàn toàn khác nhau, thế nhưng Công ty này đã “mượn” bàn tay của chính quyền là UBND quận Cầu Giấy ban hành Quyết định thu hồi đất của một số hộ gia đình thuộc dự án nhà ở thấp tầng (tại các ô kí hiệu TT-01-II; TT02-III; TT-03-IV; TT04-V theo Quyết định 912), biến thành thu hồi theo dự án hạ ngầm đường điện 110KV. Không biết là UBND quận Cầu Giấy có thuộc luật hay cho mình được đứng trên pháp luật, để tự ý ra quyết định thu hồi đất của các hộ dân theo căn cứ kiểu: “Râu ông nọ cắm cằm bà kia”, gây khiếu kiện kéo dài, làm mất uy tín, mất niềm tin của người dân vào chính quyền(?!). Minh chứng ngày 5/2/2015, UBND quận Cầu Giấy ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND, thu hồi 92,8m2 đất tại lô TT04-V nơi 4 người gia đình bà Quy đang sinh sống, để thực hiện dự án dự án hạ ngầm đường điện, trong khi đó lô đất này được UBND TP phê duyệt tại Quyết định 912 thuộc dự án nhà ở thấp tầng.

Chính quyền không đến dự phiên phiên tòa... nhưng vẫn thắng ?

Ông Trần Đình Cường, Phó Chủ tịch UBND quận, đại diện ủy quyền của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy theo Văn bản số 902/UBND-VP ngày 3/7/2018, tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách người bị kiện. Tại biên bản họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ ngày 1/10/2019, có ông Cường tham dự. Hồ sơ tài liệu do UBND quận Cầu Giấy cung cấp gồm nhiều văn bản nhưng chỉ có Quyết định thu hồi đất số 290/QĐ-UBND ngày 5/2/2015 của UBND; Quyết định cưỡng chế số 4193/QĐ-UBND ngày 20/11/2015, là văn bản pháp quy, còn các văn bản khác là văn bản hành chính phục vụ cho việc thu hồi đất.

Gia đình bà Quy khởi kiện Quyết định cưỡng chế số 4193, vì tại thời điểm đó gia đình bà chưa được giao Quyết định thu hồi đất 290, nên đề nghị Tòa xem xét tính pháp lí của Quyết định 290 làm cơ sở để UBND quận Cầu Giấy ban hành Quyết định cưỡng chế số 4193. Theo đó Quyết định thu hồi đất của gia đình bà Quy số 290 căn cứ Văn bản số 11895/UBND-KH&ĐT ngày 14/12/2009, đây là dự án hạ ngầm đường điện, trong khi đó lô đất TT-04-V gia đình bà Quy đang sinh sống lại thuộc Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 23/2/2010, về Dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng kí hiệu các lô đất đều là TT (thấp tầng). Sự thật này cho thấy Quyết định số 290 thu hồi lô đất của gia đình bà Quy theo Văn bản số 11895/UBND-KH&ĐT là không đúng căn cứ. Nếu ông Cường, đại diện UBND quận Cầu Giấy ra tranh tụng trước tòa, thì Quyết định số 912 và Văn bản số 11895, có con dấu đỏ của UBNDTP Hà Nội còn nguyên giá trị, ông Cường cũng như Tòa, không thể hóa phép đổi trắng thay đen, biến dự án hạ ngầm thành dự án xây dựng nhà thấp tầng để thu hồi lô đất TT-0.V của gia đình bà Quy. Mặt khác Quyết định cưỡng chế số 4193 lại không có căn cứ từ Quyết định thu hồi đất số 290, thì không thể có căn cứ pháp luật để cưỡng chế thu hồi đất hộ bà Quy. Nội dung Quyết định cưỡng chế số 4193, căn cứ Quyết định 912 /QĐ-UBND TP để thu hồi các lô đất TT-01-II; TT-02-III; TT-03-IV và TT04-V để xây dựng khu nhà ở thấp tầng, như vậy trái với nội dung Quyết định thu hồi đất số 290. Do đó gia đình bà Quy khởi kiện là có cơ sở pháp luật.

Có lẽ vì biết rõ điều này nên đại diện của UBND quận Cầu giấy đã có đơn xin tòa xử vắng mặt để không cần tranh tụng, sợ sự thật được phơi bày, làm khó cho Tòa khi xử cho chính quyền thắng (!).

Án hành chính có “hành dân” là chính?

Mặc dù đã có cải cách về hành chính, Tòa Hành chính TAND Cấp cao khu vực xử án hành chính liên quan đến văn bản của chính quyền cấp tỉnh thành, Tòa Hành chính cấp tỉnh thành xử khiếu kiện các văn bản của chính quyền cấp quận huyện, theo phóng viên Báo Người cao tuổi và các đồng nghiệp đã tham dự các phiên tòa hành chính đều chứng kiến phần lớn người dân vẫn thua kiện, số ít thắng kiện nhưng việc thi hành án cũng rất nan giải. Các phiên tòa hành chính, đại diện cấp chính quyền thường vắng mặt, không có tranh tụng nhưng chính quyền vẫn “thắng”. Vì sao sự thật này vẫn diễn ra, oan ức của người dân không đến được các “Bao Công” chân chính? Đề nghị ngành Tòa án cần xem lại quy định cho phép xử vắng mặt để các cấp chính quyền luôn lấy quyền này vắng mặt tại các phiên tòa hành chính, thì người dân biết tranh tụng cùng ai? Không tranh tụng thì làm sao chân lí được sáng tỏ, hay án hành chính, chỉ “hành dân” là chính còn Chính quyền thì không cần đến tòa không cần tranh tụng vẫn luôn thắng!?

Kim Châu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Kết luận của Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Từ Sơn đã thực sự khách quan và đúng quy định?

Kết luận của Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Từ Sơn đã thực sự khách quan và đúng quy định?

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Bùi Đức Vũ cho biết, kết luận điều tra vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Từ Sơn đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đạo với tội danh “Cố ý gây thương tích” là thiếu khách quan, không đúng tội, có dấu hiệu oan sai...
3 người bị bắt vì tung clip thác loạn giả quán bar, karaoke Sunny

3 người bị bắt vì tung clip thác loạn giả quán bar, karaoke Sunny

3 người đàn ông đều ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) được xác định đã tung clip đồi truỵ giả mạo cảnh thác loạn quán bar, karaoke Sunny.
Cuộc điều tra... khó hiểu (?!)

Cuộc điều tra... khó hiểu (?!)

Với những bằng chứng người cáo giác cung cấp, thiết nghĩ đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thế nhưng, thật khó hiểu, gần 1 năm trôi qua, Cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can. Không những thế, có nhiều dấu hiệu cho thấy, điều tra viên đã thiếu khách quan, "gò" người cáo giác!
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Người nộp hồ sơ xin biên nhận, bà Liễu cũng trả lời như hai cơ quan nêu trên “Ở đây không có biên nhận nhận hồ sơ, chú về nhà chờ, đến hẹn lại lên”...

Tin khác

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên
Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên Tạp chí Ngày mới Online, lãnh đạo UBND phường Mai Động vẫn “vô tư” không đeo khẩu trang, thậm chí còn hút thuốc lá trong phòng làm việc…

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2
Tối muộn ngày 12/5, Sở Nội vụ TP Hà Nội có văn bản thượng khẩn về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID -19, gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Diện tích đất ông mua có nguồn gốc của một người cậu Việt kiều ở Mỹ mua trước đó, đã đặt cọc sau đó cho lại ông Cường số tiền đặt cọc, ông Cường tiếp tục làm thủ tục mua bán và phải thanh toán hết số tiền còn lại.

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?
Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online người dân cho rằng, Khu vui chơi giải trí Công viên Khủng Long ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xây dựng và hoạt động trái phép, chưa đúng các quy định pháp luật…

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân

Có cầm bản án đã có hiệu lực pháp luật đến cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu thi hành án (THA), hoặc đến Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) của huyện Ba Tri gửi đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì mới thấy hết nỗi khổ của người dân khi họ phải đối mặt với các kiểu “sách nhiễu” và những cách thức làm việc bất chấp luật pháp của một số cán bộ ở địa phương này!...

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang và 18 đồng phạm đã gây thiệt hại lên hơn 1.100 tỉ đồng, thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.
Xem thêm
3 người bị bắt vì tung clip thác loạn giả quán bar, karaoke Sunny

3 người bị bắt vì tung clip thác loạn giả quán bar, karaoke Sunny

3 người đàn ông đều ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) được xác định đã tung clip đồi truỵ giả mạo cảnh thác loạn quán bar, karaoke Sunny.
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng ...
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang:​​​​​​​ Án có hiệu lực hơn 10 năm vẫn chưa được thi hành

TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang:​​​​​​​ Án có hiệu lực hơn 10 năm vẫn chưa được thi hành

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ở tổ 20, khóm 7, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc (nay là TP. Châu Đốc), tỉnh An Giang; là người được bà ...
Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, bà Lê Thị Phương Mai, thôn Thạch Hà 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, cho biết hơn nửa ...
TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B ...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động